Anda di halaman 1dari 7

REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN HARIAN

Hari : SELASA .

Minggu Yang Ke 7 . Tarikh : 14 / 02 / 2017

_________________________________________________________________________________

Kelas : 2A (Ibnu Zubair)

Masa : 7.50 am 8.50 am (1 jam)

Subjek : Sains

Tajuk : Bab 1 Dunia Melalui Deria Kita

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat

(i) memahami cahaya dan penglihatan

(ii) memahami bunyi dan pendengaran

(iii) memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan

EMK : Kelestarian Alam Sekitar, Nilai Murni, Sains dan Teknologi, Kreativiti dan
Inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Keusahawanan

Alat Bantu Mengajar (ABM) :

Buku teks, Latihan buku teks, papan putih & pen whiteboard marker, Kertas Mahjong dan
Pen Marker Berwarna-warni.

Aktiviti : PEMBENTANGAN KUMPULAN (GALLERY WALK)

1. Guru bertanyakan pelajar tentang pengetahuan lepas mereka berkenaan rangsangan dan
gerak balas tumbuhan.

2. Pelajar memberi respons terhadap pertanyaan guru dan memberikan jawapan mereka.

3. Guru membahagikan pelajar kepada lapan kumpulan yang berbeza dan diberikan topic
yang berbeza untuk membuat pembentangan.

4. Guru menjelaskan pembentangan mestilah dijalankan dalam masa 10 minit dan


persediaan pembentangan selama 40 minit.

5. Pelajar berada di dalam kumpulan masing-masing dan bersedia untuk membuat


pembentangan kumpulan.

6. Guru mengarahkan pelajar untuk bertanyakan soalan kepada rakan-rakan mereka dari
kumpulan lain untuk menguji pemahaman mereka.

7. Guru merumuskan pelajaran pada hari ini.


Refleksi :

Secara keseluruhannya, 100% pelajar telah dapat bekerjasama dalam kumpulan masing-
masing untuk menyiapkan pembentangan. Dengan cara ini mereka lebih memahami tajuk
yang telahdiajar oleh guru dalam kelas dengan lebih mendalam. Setiap kumpulan akan
dilantik seorang pembentang untuk menerangkan topik mereka. Seterusnya mereka akan
berpindah ke kumpulan lain untuk mendengar pembentangan dari topik lain. Aktiviti yang
disediakan pada hari ini telah mencapai objektif pembelajaran sepenuhnya.
REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN HARIAN

Hari : SELASA .

Minggu Yang Ke 7 . Tarikh : 14 / 02 / 2017

_________________________________________________________________________________

Kelas : 4A (Ibnu Kathir)

Masa : 1.40 pm 2.40 pm (1 jam)

Subjek : Sains

Tajuk : Bab 3 Keturunan dan Variasi

Subtajuk : 3.5 Kesan Penyelidikan Genetik terhadap Kehidupan Manusia

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat

(i) menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalam pelbagai bidang

(ii) menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan

(iii) menyatakan kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan

EMK : Kelestarian Alam Sekitar, Nilai Murni, Sains dan Teknologi, Kreativiti dan
Inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Keusahawanan

Alat Bantu Mengajar (ABM) :

Buku teks, papan putih & pen whiteboard marker, LCD Projektor & Slaid PowerPoint.

Aktiviti : PERBINCANGAN & LATIHAN MODUL SAINS

1. Guru bertanyakan pelajar tentang bab lepas mereka berkenaan mutasi gen dan
kromosom serta faktor yang menyebabkan mutasi.

2. Pelajar memberi respons terhadap pertanyaan guru dan menjawab soalan guru.

3. Guru menerangkan sumbangan penyelidikan genetic dalam pelbagai bidang.

4. Guru menjelaskan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan.

5. Guru menerangkan kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan.

6. Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru dan melengkapkan latihan buku
teks di dalam buku nota masing-masing.

7. Guru merumuskan pelajaran pada hari ini.


Refleksi :

Secara keseluruhannya, 100% pelajar telah dapat memahami sumbangan penyelidikan


genetic dalam pelbagai bidang. Pelajar juga telah didedahkan akan proses pembiakbakaan
ke atas tanaman dan ternakan serta kepentingannya. Aktiviti yang disediakan telah
mencapai objektif pembelajaran sepenuhnya.
REKOD PENGAJARAN / PEMBELAJARAN HARIAN

Hari : SELASA .

Minggu Yang Ke 7 . Tarikh : 14 / 02 / 2017

_________________________________________________________________________________

Kelas : 5A (Ibnu Sina)

Masa : 2.40 pm 3.10 pm (30 minit)

Subjek : Biologi

Tajuk : Bab 2 Pergerakan dan Sokongan

Subtajuk : 2.1 Pergerakan dan Sokongan pada Manusia dan Haiwan (SAMBUNGAN)

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat

(i) menamakan tulang-tulang yang membentuk rangka paksi dan rangka apendaj pada
sistem rangka manusia

(ii) melabel tulang, otot rangka dan tendon pada rajah lengan manusia

EMK : Kelestarian Alam Sekitar, Nilai Murni, Sains dan Teknologi, Kreativiti dan
Inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Keusahawanan

Alat Bantu Mengajar (ABM) :

Buku teks, Buku Modul Biologi, papan putih & pen whiteboard marker, LCD Projektor, Slaid
PowerPoint dan Model Tengkorak Manusia

Aktiviti : PERBINCANGAN & LATIHAN MODUL BIOLOGI

1. Guru bertanyakan pelajar tentang pengetahuan lepas mereka berkenaan keperluan


pergerakan dan sokongan pada manusia dan haiwan.

2. Pelajar memberi respons terhadap pertanyaan guru dan memberikan jawapan mereka.

3. Guru menerangkan tulang-tulang yang membentuk rangka paksi dan rangka apendaj
pada sistem rangka manusia.

4. Guru membimbing pelajar untuk melabel tulang, otot rangka dan tendon pada rajah
lengan manusia.

5. Guru mengarahkan pelajar untuk melengkapkan latihan di dalam Buku Modul Biologi .
6. Pelajar memberi perhatian kepada setiap penerangan guru & menyiapkan soalan latihan
dalam Buku Modul Biologi masing-masing.

7. Guru merumuskan pelajaran pada hari ini.

Refleksi :

Secara keseluruhannya, 100% pelajar telah dapat menamakan tulang-tulang yang


membentuk rangka paksi dan rangka apendaj pada sistem rangka manusia. Pelajar telah
dapat melabel tulang otot rangka dan tendon pada rajah lengan manusia. Aktiviti yang
disediakan telah mencapai objektif pembelajaran sepenuhnya.