Anda di halaman 1dari 1

email penjas: penjasmk2pkl@gmail.

com
passwd: p3nj2smk2

1. Menjala Ikan
2. Gobak Sodor
3. Hijau dan Hitam
4. Pulang Kerumah Dengan Cepat
5. Berhadapan dan Berbelakangan
6. Nelayan
7. Bersarang atau Hinggap
8. Elang dan Ayam
9. Lomba Bola
10.Berputar dengan Tali
11.Latihan Kelincahan
12.Kelentukan
13.keseimbangan
14.