Anda di halaman 1dari 2

MATAPELAJARAN YANG DIAJAR TAHUN 2016

BIL MATAPELAJARAN KELAS BIL MINIT


WAKTU
1 SAINS 6 GEMILANG 4 120
2 DUNIA SAINS DAN 3 JAUHARI 2 60
TEKNOLOGI
3 DUNIA SAINS 2 BESTARI 2 60
TEKNOLOGI
4 PENDIDIKAN JASMANI 6 GEMILANG 2 60
5 DUNIA SENI VISUAL 4 GIGIH 2 60
6 PENDIDIKAN MORAL 5 6 180
CEMERLANG
7 PENDIDIKAN KESIHATAN 6 GEMILANG 1 30
9
JUMLAH 19 570