Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA

Minggu Program Anti Dadah


Peringkat Sekolah 2017

1.0 Pendahuluan

Penagihan najis dadah merupakan suatu penyakit kronik yang


boleh menghancurkan kehidupan sekaligus membawa kemusnahan
kepada individu, masyarakat dan negara. Semua pihak digesa
memainkan peranan secara bersungguh-sungguh dalam memerangi
gejala ini daripada terus berleluasa dan bermaharajalela. Bagi
merealisasikan hasrat tersebut, Kementerian Pelajaran Malaysia
(KPM) telah diberi tanggungjawab untuk merancang dan
melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah-
sekolah seluruh negara.
Golongan murid di bangku sekolah merupakan aset dan sumber
tenaga manusia terpenting yang perlu dibangunkan untuk kepentingan
pembangunan negara di masa hadapan. Kempen anti dadah yang
bakal dijalankan nanti diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah dan
penunjuk jalan ke arah pembentukan insan yang cemerlang, gemilang
dan terbilang sekaligus merealisasikan hasrat dan impian kerajaan
menjelang tahun 2020

2.0 Matlamat

Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah di Sekolah ialah untuk


memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru,
kakitangan pendidikan dan ibu bapa agar mereka menjauhinya dan
berupaya menentang ancaman dadah dengan meletakkan sasaran
Sekolah Bebas Dadah Tahun 2013.

3.0 Objektif

3.1 Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran di kalangan murid


terhadap kesan buruk dadah pada diri, keluarga, masyarakat dan
Negara.
3.2 Membasmi sebarang bentuk penyalahgunaan dadah sama ada
mengedar, menjual atau menggunakan dadah di kalangan murid
sekolah.
3.3 Membina semangat murdi supaya dapat menjauhkan diri dari
dadah dengan penuh sedar dan bertanggungjawab.
4.0 Tempat
Stadium Tertutup SJK(C) Kwang Chien

5.0 Tarikh
9 Februari 2017 / Khamis (Jam 10.10)

6.0 Kumpulan Sasaran


Semua murid SJK(C) Kwang Chien

7.0 Jawatankuasa Kerja


AJK Aturcara / Laporan o Menyediakan dan
1. En. James Wong Huang Chiew mengedarkan buku aturcara.
2. En. Wong Ik Chuo o Menyediakan laporan setelah
selesai program.

AJK Sambutan dan Protokol o Menyambut ketibaan tetamu


1. En. Wong Hing dan mengiringi tetamu ke dewan
(Guru Besar )
2. Pn. Ngu Mee Ing
(GPK Tadbir & Kurikulum)
3. Pn. Lam Mei Lai
(GPK Tadbir & Kurikulum)
4. En. Ling Kah Wei
(GPK Kokurikulum)

AJK Teknikal, Peralatan dan Persiapan o Menyediakan dewan dalam


Dewan keadaan bersih dan kemas.
1. En. Kong Sing Tung (K) o Memastikan kerusi-kerusi yang
2. En. Ling Kuok Soon diperlukan mencukupi.
3. En. Siong Teck Kwong o Mengemas kembali dewan
selesai majlis.
AJK PA Sistem o Mendapatkan PA Sistem dan
1. En. Ling Kuok Soon (K) mengenalpasti pengendaliannya.
2. En. Ngin Wei Haw o Memastikan pembesar suara
dalam kedaan baik.
o memastikan peralatan dikemas
dan disimpan semula selepas digunakan.
o
AJK Backdrop o Menyediakan huruf-huruf
1. Pn. Ling Tsu Song (K) backdrop dan menghias pentas mengikut
2. En. Chan Soon Hing kesesuaian.
o Mengemas semula pentas
selepas program.
AJK Pameran
1. En. Ngin Wei Haw (K) o Menyediakan bahan dan tempat
2. En. James Wong Huang Chiew pameran bersesuaian
AJK Mewarna o Menyediakan gambar yang
1. Pn. Ting Mee Khing bersesuaian mengikut tema / tajuk.
2. Pn. Wong Sie Hie o Menyediakan salinan yang
3. Pn. Teng Pick Hung secukupnya kepada murid-murid
pra sekolah dan Tahap 1.
o Menampal syarat-syarat
pertandingan di setiap kelas.
o Menyerahkan nama pemenang
kepada AJK Hadiah dan AJK
Laporan.

AJK Melukis Poster o Memastikan tajuk poster bertepatan


1. Pn. Imelda Tsen dengan tema.
2. Pn. Wong Yieng Keen o Syarat-syarat pertandingan
ditampal di setiap kelas.
o Menyerahkan nama pemenang
kepada AJK Hadiah dan AJK
Laporan.
AJK Hadiah / Cenderamata o Menyediakan cenderahati kepada
penceramah.
1. Pn. Helen Ling o Menyediakan hadiah kepada pemenang
2. Cik Tang Ping Yee kuiz.
o Menyediakan air mineral kepada
penceramah.

AJK Jamuan o Menempah makanan untuk


1. Cik Yip Lau Yin tetamu jemputan
o Memastikan hidangan
disediakan tepat pada waktunya

Jurugambar o Mengambil gambar semasa


En. Lau Sie Tung program berlangsung
o Menyediakan gambar dan
menyerahkan kepada AJK laporan.

8.0 Aturcara majlis

10.00 pagi: Ketibaan tetamu(Penceramah)


10.10 pagi: Ceramah Bahaya dan Kesan Dadah(AADK)
10.40 pagi: Ceramah Kesan Rokok Terhadap Badan Kita
11.10 pagi: Pameran Antidadah (Narkotik)
11.30 pagi: Jamuan ringan
Penyampaian cenderahati

9.0 Anggaran Perbelanjaan

BIL PERKARA RM

1. Ceramah PPDa
i) Jamuan VIP 10 x RM5.00 50.00

ii) Cenderahati (Penceramah) 3 x 20.00 60.00

2. Hadiah Pertandingan
i) Mewarna Pra Sekolah Tahun 1 Tempat pertama : 3 90.00
dan Tahap 1 Tahun 2 x RM12
Tahun 3 Tempat Kedua : 3
x RM 10
Tempat Ketiga : 3
x RM 8
ii) Melukis Poster Tahun 4 Tempat pertama : 3 90.00
Tahun 5 x RM 12
Tahun 6 Tempat Kedua : 3
x RM 10
Tempat Ketiga : 3
x RM 8
JUMLAH BESAR RM290.00

10 Senarai Nama Penceramah


a) Yusuf Bin Pon (AADK)
b) Naisri Bin Jeman (AADK)
c) Dr. Ong Richai (Pegawai Perubatan)
d) Ngu Li Ling (Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran)
e) Rantai Ak Sawing (PDRM)
f) Shirley Ak Gani (PDRM)
g) David Bin Baludi (PDRM)

11 Sumber kewangan

Bantuan Ko-Kurikulum RM 110.00


BBTP Pendidikan Moral RM 180.00
JUMLAH RM 290.00

7.0 Penutup

Diharapkan agar program ini akan berjalan dengan lancar seperti yang
dirancangkan. Kami juga mengharapkan agar program ini mencapai matlamat dan
objektif yang diinginkan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Program ini akan berjaya sekiranya semua pihak yang terlibat bekerjasama dan
mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas.

Disediakan oleh : Diluluskan/ Tidak Diluluskan oleh :

............................ ...........................................
( JAMES WONG HUANG CHIEW ) ( WONG HING )
Guru Penyelaras Program PPDa Guru Besar
SJK(C) Kwang Chien, Sarikei SJK(C) Kwang Chien, Sarikei