Anda di halaman 1dari 54

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASS


SMP NEGERI 20 MAKASSAR

INPUT DATA AWAL

Nama Sekolah : SMP Negeri 20 Makassar


Nama Kepala Seko: H. Ahmad Lamo, S.Pd., M.Pd
NIP Kepsek : 19651231 198803 1 156
Nama Wali Kelas : Kalsum, S.Pd
NIP Wali Kelas : 12657588
KKM Pengetahuan/: 2.67
KKM Sikap : 3 (Baik)

Created by: Najamuddin


SMP N 20 Makassar
No Nama Siswa
1 AHMAD FAUZI
2 AHMAD SABRAN
3 ANASTASIA LINDIN
4 ANDI MUH. FADIL ABDILLAH
5 ANGGARA MARWA
6 ASMAWA RESKI
7 ANDI MUTIA FADA
8 BRADLYEN ADELTA
9 FIKRY AZIZ KURNIAWAN
10 IKA RAHMAYANTI
11 IQBAL ISMAIL
12 ISMAIL
13 LUTFI SADE
14 M. ASRAF RAHMATULLAH
15 MARISSA RAHMADILLAH
16 MUH. FARHAN
17 MUH. IHSAN NUARI I
18 MUH. AMRY PRATAMA
19 MUH. IFRA ALMADI H
20 MUHAMMAD DWI MEDIO
21 MUHAMMAD FAIR FAHRESI
22 MUHAMMAD HERWIN
23 MUH. RISKI RAHMATULLAH
24 MUSRIFA NATASYA
25 NURUL ISNADIAH
26 OLIVIA RAMBUNG
27 PRISCILA J.E.T
28 RAHMAWATI JUMRIA
29 RIZKI FAJAR KURNIAWAN
30 SEKAR HARUM
31 ST. NURWAHDANIA
32 SUPADLI SYAM
33 SYAFIKA NURAENI
34 MUH. ARAFAH A
35 PUTRI TAMALELE
36 REGINA VIDELA
37
38
39
40
MAKASSAR
AYAAN KOTA MAKASSAR
AKASSAR

WAL

Nama Mapel : IPA


Nama Guru Mapel : HJ. HANI
NIP Guru Mapel : 19631231 198512 2 057
Kelas : VII B
Semester : Ganjil
Tahun Pelajaran : 2015/2016
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
SMP NEGERI 20 MAKASSAR

DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK


ASPEK: SIKAP

Mata Pel
IPA Semester : Ganjil KKM :
Kelas VII B Tahun Pelajaran : 2015/2016 Wali Kelas :

Penilaian Diri
Observasi

Gt. Royong

Konversi
Nila Rapor
Tg. Jawab

Penilaian
Toleransi

Nilai
Spritual
No. Nama Peserta Didik

Disiplin

Santun

Teman
Jurnal
P. Diri

Antar
Jujur

.
1 AHMAD FAUZI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 B

2 AHMAD SABRAN 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 B

3 ANASTASIA LINDIN 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 B

4 ANDI MUH. FADIL ABDILLAH 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 B


5 ANGGARA MARWA 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 B

6 ASMAWA RESKI 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 B

7 ANDI MUTIA FADA 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 C

8 BRADLYEN ADELTA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 B

9 FIKRY AZIZ KURNIAWAN 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 B

10 IKA RAHMAYANTI 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 B

11 IQBAL ISMAIL 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 B

12 ISMAIL 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 B
13 LUTFI SADE 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 B

14 M. ASRAF RAHMATULLAH 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 B

15 MARISSA RAHMADILLAH 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 B

16 MUH. FARHAN 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 B

17 MUH. IHSAN NUARI I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 B

18 MUH. AMRY PRATAMA 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 B

19 MUH. IFRA ALMADI H 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 C

20 MUHAMMAD DWI MEDIO 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 B


21 MUHAMMAD FAIR FAHRESI 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 B

22 MUHAMMAD HERWIN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 B

23 MUH. RISKI RAHMATULLAH 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 B

24 MUSRIFA NATASYA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 B

25 NURUL ISNADIAH 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 B

26 OLIVIA RAMBUNG 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 B

27 PRISCILA J.E.T 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 B

28 RAHMAWATI JUMRIA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 B
29 RIZKI FAJAR KURNIAWAN 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 B

30 SEKAR HARUM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 B

31 ST. NURWAHDANIA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 B

32 SUPADLI SYAM 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 C

33 SYAFIKA NURAENI 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 B

34 MUH. ARAFAH A 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 B

35 PUTRI TAMALELE 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 B

36 REGINA VIDELA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 B
37 0

38 0

39 0

40 0

Mengetahui, Makassar,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

SMP Negeri 20 Makassar IPA


NIP. H. Ahmad Lamo, S.Pd., M.Pd NIP. HJ. HANI
R

3 (Baik)
Kalsum, S.Pd

Deskripsi

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, gotong royong,
P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiritual, jujur,


toleransi, santuni,, namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap disiplin,Tg Jawabi, Gt Royong dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, gotong royong,
P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiritual, jujur,


toleransi, santuni,, namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap disiplin, Tg Jawabi, Gt Royong dan P.diri
Sudah menunjukkan sikap sangat baik pada aspek tg jawab,
dan toleransi, baik pada aspek spritual, jujur disiplin, dan
gotong royong, namun perlu peningkatan dalam menunjukkan
sikap santun dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, toleransi, gotong royong, P.diri namun perlu
peningkatan dalam menunjukkan sikap disiplin dan Tg jawab

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiritual, jujur,


toleransi, santuni,, namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap disiplin,Tg Jawabi, Gt Royong dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spritual, jujur, Tg


jawab disiplin, toleransi, gotong royong, santun dan P.Diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek seperti spiritual,


jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, gotong royong, P.diri namun
perlu peningkatan dalam menunukkan sikap Tg jawa

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, toleransi, gotong royong, P.diri namun perlu
peningkatan dalam menunjukkan sikap disiplin dan Tg jawab

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiriyual, jujur,


toleransi, santuni,, namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap Tg Jawabi, Gt Royong dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiritual, jujur,


toleransi, santuni,, namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap Tg Jawabi, Gt Royong dan P.diri
Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiritual, jujur,
toleransi, santuni,, namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap Tg Jawabi, Gt Royong dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiritual, jujur,


toleransi, santuni,, namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap Tg Jawabi, Gt Royong dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, gotong royong,
P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiriyual, jujur dan


toleransi namun perlu peningkatan dalam menunjukkan sikap
disiplin, Tg Jawabi, santun, Gt Royong dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, gotong royong,
P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiriyual, jujur,


toleransi, santuni,, namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap Tg Jawabi, Gt Royong dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap sangat baik pada aspek tg jawab,


dan toleransi, baik pada aspek spritual, jujur disiplin, dan
gotong royong, namun perlu peningkatan dalam menunjukkan
sikap santun dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek seperti spiritual,


jujur,disiplin, toleransi,santun, gotong royong, P.diri namun
perlu peningkatan dalam menunjukkan sikap Tg jawab
Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spritual, jujur
disiplin dan toleransi namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap disiplin, Tg jawab, santun, gotong royong
dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, santun gotong
royong, P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, santun, gotong
royong, P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, gotong royong,
P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, gotong royong,
P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, gotong royong,
P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek seperti spiritual,


jujur, toleransi, gotong royong, P.diri namun perlu peningkatan
dalam menunjukkan sikap disiplin dan Tg jawab

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, santun gotong
royong, P.diri
Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti
spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, santun gotong
royong, P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, santun gotong
royong, P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, santun gotong
royong, P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiritual, jujur,


toleransi, santuni,, namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap disiplin, Tg Jawabi, Gt Royong dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek seperti spiritual,


jujur, toleransi, disiplin, santun, gotong royong, P.diri namun
perlu peningkatan dalam menunjukkan sikap Tg jawab

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiritual, jujur,


toleransi, santuni,, namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap disiplin, Tg Jawabi, Gt Royong dan P.diri

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek seperti spiritual,


jujur, toleransi, disiplin,santun, gotong royong, P.diri namun
perlu peningkatan dalam menunjukkan sikap Tg jawab

Sudah menunjukkan sikap baik pada semua aspek seperti


spiritual, jujur, tg jawab, toleransi, disiplin, gotong royong,
P.diri
ata Pelajaran

HANI
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
SMP NEGERI 20 MAKASSAR

DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK


ASPEK: PENGETAHUAN

MaIPA Semester : Ganjil KKM


KeVII B Tahun Pelajaran : 2015/2016 Wali Ke

Nilai Ulangan Harian


Rata-rata
No. Nama Peserta Didik UH1 UH2 UH3 UH4 UH5 UH6 Nilai UTS Nilai UASr Nilai Rapor Konversi
UH

1 AHMAD FAUZI 3.2 3.4 3.6 3.6 3.6 3.73 3.52 2.82 2.9 3.19 B+

2 AHMAD SABRAN 3 2.88 3.28 3.4 3.2 2.68 3.07 2.68 2.68 2.88 B

3 ANASTASIA LINDIN 2.8 3.24 3.2 3 2.8 2.68 2.95 3.04 2.68 2.91 B

4 ANDI MUH. FADIL ABDILLAH 2.68 3.23 3.8 3 3 2.68 3.07 2.68 2.68 2.87 B

5 ANGGARA MARWA 3.21 3.54 2.65 2.68 2.68 2.68 3.07 2.68 2.68 2.88 B
6 ASMAWA RESKI 3.12 3 3 3.08 3.4 2 3.07 2.68 2.68 2.88 B

7 ANDI MUTIA FADA 3.21 3 3 3.05 3.5 3 3.13 2.5 2.7 2.86 B

8 BRADLYEN ADELTA 2.8 3.2 3.2 3.04 3.16 2.68 3.21 2.68 2.68 2.95 B

9 FIKRY AZIZ KURNIAWAN 3.16 2.8 3.2 3.04 3.2 2.68 3.30 2.68 2.68 3.45 B+

10 IKA RAHMAYANTI 3 3 3.16 3 3 2.68 3.06 2.68 2.68 3.45 B+

11 IQBAL ISMAIL 2.8 3 3.16 3 3 2.68 3.05 2.84 2.68 2.91 B

12 ISMAIL 3.08 2.68 3.16 2.68 3 3 3.03 2.68 2.68 2.86 B

13 LUTFI SADE 2 2 2 2 2 2 2.23 2.68 2.68 2.70 B-


14 M. ASRAF RAHMATULLAH 2.56 3.56 2.78 3.08 2.78 2.68 3.04 2.68 2.68 2.86 B

15 MARISSA RAHMADILLAH 3.08 3 2.76 3 3.04 2.68 3.01 2.84 2.68 3.45 B+

16 MUH. FARHAN 3.67 3 2 3 4 2.68 3.06 2.8 2.68 2.90 B

17 MUH. IHSAN NUARI I 3 3.8 2.76 2.54 3 3.48 3.10 2.68 2.68 2.89 B

18 MUH. AMRY PRATAMA 3.08 2.78 3.04 3.04 2.76 2.68 3.04 2.68 2.68 2.86 B

19 MUH. IFRA ALMADI H 2.45 3.09 2.67 3.05 2.76 2.68 3.21 2.68 2.68 2.95 B

20 MUHAMMAD DWI MEDIO 3.08 3.62 2 3.67 2.87 2.68 3.08 2.68 2.68 2.88 B

21 MUHAMMAD FAIR FAHRESI 2.76 3.86 3 2.01 3.01 2.68 3.04 2.68 2.68 2.86 B
22 MUHAMMAD HERWIN 2.34 3.01 3 2.76 2.1 2.68 3.05 3.36 2.68 3.04 B

23 MUH. RISKI RAHMATULLAH 3.56 2.45 3.67 3.65 3.7 3.1 3.36 3.08 3.21 3.25 B+

24 MUSRIFA NATASYA 3.4 2.67 3.4 2.73 2.65 2.68 3.09 2.84 2 2.87 B

25 NURUL ISNADIAH 3.67 2.34 3.33 2.67 3.67 2.68 3.86 3.48 2.68 3.56 A-

26 OLIVIA RAMBUNG 3.45 3.2 2.67 3.1 2.78 2.68 3.04 2.68 2.68 2.86 B

27 PRISCILA J.E.T 3.09 3.78 3.54 3.1 2.01 2.68 3.03 2.68 2.68 3.45 B+

28 RAHMAWATI JUMRIA 3.09 3.56 3.67 3.2 2.1 2.68 3.05 2.68 2.68 3.45 B+

29 RIZKI FAJAR KURNIAWAN 3 2.6 3.65 3.2 3.21 3 3.11 4 4 3.56 A-


30 SEKAR HARUM 3.21 3.22 2.41 2.03 3.56 2.68 2.85 3.04 2.68 2.86 B

31 ST. NURWAHDANIA 2.34 2.1 3.24 2.56 3.21 2.68 3.07 2.92 2.68 2.94 B

32 SUPADLI SYAM 3.21 2.56 3.33 3.1 2.4 2.68 2.88 2.68 3.67 3.03 B

33 SYAFIKA NURAENI 3.42 2.67 2.08 3.4 2.56 2.68 3.22 2.68 2.68 2.95 B

34 MUH. ARAFAH A 2.78 2.67 3.33 3.2 2.01 2.68 2.89 2.68 2.68 2.89 B

35 PUTRI TAMALELE 3.23 3.21 2.76 2.66 3.33 2.68 2.98 3.23 2.68 2.97 B

36 REGINA VIDELA 3.33 2.32 2.67 3.24 3.33 2.68 2.93 3.32 2.68 3.45 B+

37 0
38 0

39 0

40 0

Mengetahui, Makassar,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

H. Ahmad Lamo, S.Pd., M.Pd HJ. HANI


NIP. 19651231 198803 1 156 NIP. 19631231 1985 122
2.67
HJ HANI SP.D

Deskripsi

Memahami objek ipa dan pengamatannya,


klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita, secara
konseptual, faktual, namun masih belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Cukup memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita, secara
konseptual, faktual, namun masih terdapat sedikit
kesalahan prosedural dan belum konsisten
Cukup memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita, secara
konseptual, faktual, namun masih terdapat sedikit
kesalahan prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Cukup memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita, secara
konseptual, faktual, namun masih terdapat sedikit
kesalahan prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita, secara
konseptual, faktual, namun masih belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Sangat memahami sistem transportasi, sistem
eksresi, indera pendengaran dan sistem sonar pada
makhluk hidup, indera penglihatan dan alat optik ,
sistem tata surya dan kehidupan dibumi secara
konseptual, faktual, namun belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita, secara
konseptual, faktual, namun masih belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Sangat memahami sistem transportasi, sistem
eksresi, indera pendengaran dan sistem sonar pada
makhluk hidup, indera penglihatan dan alat optik ,
sistem tata surya dan kehidupan dibumi secara
konseptual, faktual, namun belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
Memahami objek ipa dan pengamatannya,
klasifikasi benda, sistem organisasi kehidupan, dan
perubahan benda-benda di sekitar kita,secara
konseptual, faktual, namun masih ada kesalahan
prosedural dan belum konsisten
sar,
Mata Pelajaran

9631231 1985 122


PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
SMP NEGERI 20 MAKASSAR

DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK


ASPEK: KETERAMPILAN

MaIPA Semester : Ganjil KKM :


KeVII B Tahun Pelajaran : 2015/2016 WALI KELAS :
Opt. Opt.
N.Proyek Proye N.U. Kerja Opt. N. Produk Prod N.Tertulis Opt. N. P.folio Opt. Nilai Nilai
No. Nama Peserta Didik
1 2 k 1 2 UK 1 3 uk 1 3 Tulis 1 2 Portf Rapor Konversi

1 AHMAD FAUZI 3.6 2.68 3.6 3 3 2.68 2 2.68 2 2 2 2.82 B-

2 AHMAD SABRAN 3.12 2 3.12 3 3 2 2 2 3 3 3 2.78 B-

3 ANASTASIA LINDIN 3.4 2.8 3.4 3 3 2.8 2.68 2.8 3.2 2 3.2 3.1 B

4 ANDI MUH. FADIL ABDILLAH 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.7 B-

5 ANGGARA MARWA 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.8 B-


6 ASMAWA RESKI 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.7 B-

7 ANDI MUTIA FADA 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.96 B

8 BRADLYEN ADELTA 3.4 2.8 3.4 3 3 2.8 2.8 2.8 3.2 2 3.2 3.1 B

9 FIKRY AZIZ KURNIAWAN 2.8 2 2.8 3 3 2 2 2 2 2 2 3.04 B

10 IKA RAHMAYANTI 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3.23 B+

11 IQBAL ISMAIL 3.6 2 3.6 3 3 2 2 2.8 2 2 2.8 2.7 B-

12 ISMAIL 3.6 3 3.6 3 3 3 3 3 3.4 2 3.4 3.25 B+

13 LUTFI SADE 2 2 2 2 2 2.7 2 2 2.8 2 2.8 2.7 B-


14 M. ASRAF RAHMATULLAH 2 2 2 3 3 2.6 2 2.6 2.6 2 2.6 2.67 B-

15 MARISSA RAHMADILLAH 3 2.8 3 3 3 2.8 2.8 2.8 2.92 2 2.92 2.93 B

16 MUH. FARHAN 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.67 B-

17 MUH. IHSAN NUARI I 3.12 3 3.12 3 3 3 3 3 3.08 2 3.08 3.05 B

18 MUH. AMRY PRATAMA 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.67 B-

19 MUH. IFRA ALMADI H 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.87 B

20 MUHAMMAD DWI MEDIO 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.67 B-

21 MUHAMMAD FAIR FAHRESI 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.7 B-


22 MUHAMMAD HERWIN 2.8 3.2 3.2 3 3 3.2 3 3.2 2.92 2.68 2.92 3.08 B

23 MUH. RISKI RAHMATULLAH 3.6 3.4 3.6 3 3 3.4 3.2 3.4 2.92 2.68 2.92 3.23 B+

24 MUSRIFA NATASYA 3 2.8 3 3 3 2.8 2.8 2.8 2.68 2.68 2.68 2.87 B

25 NURUL ISNADIAH 3.12 3.2 3.2 3 3 3.2 3 3.2 2.68 2,68 2.68 3.02 B

26 OLIVIA RAMBUNG 3.12 2.68 3.12 3 3 3.2 2.68 3.2 2.68 2.68 2.68 3 B

27 PRISCILA J.E.T 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.8 B-

28 RAHMAWATI JUMRIA 3.12 2.68 3.12 3 3 3.2 2.68 3.2 2.68 2 2.68 3 B

29 RIZKI FAJAR KURNIAWAN 3.12 3.12 3.12 3 3 3.2 3 3.2 3.2 3.4 3.4 3.18 B
30 SEKAR HARUM 3.12 2.68 3.12 3 3 3.2 2.68 3.2 2.68 2.68 2.68 3 B

31 ST. NURWAHDANIA 3.4 2.68 3.4 3 3 2.8 2.68 2.8 2.68 2.68 2.68 2.97 B

32 SUPADLI SYAM 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.67 B-

33 SYAFIKA NURAENI 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.67 B-

34 MUH. ARAFAH A 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2.67 B-

35 PUTRI TAMALELE 2 2 2 3 3 2.8 2.8 2.8 2.68 2.68 2.68 2.62 B-

36 REGINA VIDELA 3.4 2.68 3.4 3 3 3.12 2.68 3.12 2.68 2.68 2.68 3.05 B

37 0
38 0

39 0

40 0

Mengetahui, Makassar,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

H. Ahmad Lamo, S.Pd., M.Pd HJ. HANI


NIP. 19651231 198803 1 156 NIP. 19631231 1985 122
2.67
Hj.Hani SP.D

Deskripsi

Sudah terampil dalam menyelesaikan tugas proyek dan


biasa menyelesaikan tugas tertulis, unjuk kerja namun
perlu peningkatan dalam menyelesaikan tugas portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas proyek, portopolio dan


unjuk kerja namun perlu peningkatan dalam
menyelesaikan tugas tertulis

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio
Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu
peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio

Sudah bisa mnenyelesaikan tugas proyek, unjuk kerja


namun perlu peningkatan dalam menunjukkan tugas
tertulis dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah terampil dalam menyelesaikan tugas proyek dan


biasa menyelesaikan tugas unjuk kerja namun perlu
peningkatan dalam menyelesaikan tugas tertulis,
portopolio

Sudah terampil dalam menyelesaikan tugas proyek dan


bisa menyelesaikan tugas tertulis, unjuk kerja dan
portopolio

Belum bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio
Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu
peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio
Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk
kerja dan portopolio

Sudah terampil dalam menyelesaikan tugas proyek dan


bisa menyelesaikan tugas tertulis, unjuk kerja dan
portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio
Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk
kerja dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio

Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiritual, jujur,


santun, dan P.Diri namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap disiplin, Tg jawab, toleransi, dan
gotong royong
Sudah menunjukkan sikap baik pada aspek spiritual, jujur,
santun, dan P.Diri namun perlu peningkatan dalam
menunjukkan sikap disiplin, Tg jawab, toleransi, dan
gotong royong

Sudah bisa menyelesaikan tugas unuuk kerja namun perlu


peningkatan dalan menunjukkan tugas tertulis, proyek
dan portopolio

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, unjuk kerja dan


portopolio namun perlu peningkatan dalam menunjukkan
tugas proyek

Sudah bisa menyelesaikan tugas tertulis, proyek, unjuk


kerja dan portopolio
sar,
Mata Pelajaran

9631231 1985 122