Anda di halaman 1dari 5

ANALISIS REKOD MINGGUAN

SESI BIMBINGAN / KAUNSELING INDIVIDU

Hari I S R K J S A Jumlah
Jumlah
Besar

Jantina
Jenis L P L P L P L P L P L P L P L P
Kes Kaum

M 1 1 1 1 2

PPS
I

LL

M 1 1 1

PD
I

LL

PK
I

LL

M 1 1 1

PKM
I

LL

JUMLAH 2 1 1 3 1 4
BESAR

Petunjuk : PPS : Pembangunan & Perkembangan Sahsiah Diri Murid PD : Peningkatan Disiplin Diri
Murid
PK : Pengurusan Kerjaya Murid PKM : Psikososial &
Kesejahteraan Mental Murid
ANALISIS REKOD MINGGUAN
SESI BIMBINGAN / KAUNSELING KELOMPOK

Hari I S R K J S A Jumlah
Jumlah
Besar

Jantina
Jenis L P L P L P L P L P L P L P L P
Kes Kaum

M 20 19 21 20 20 19 618 591 1209


2 1 4 9 2 1

C 4 4 4 5 4 4 12 13 33

PPS
I 6 12 6 13 6 12 18 37 55

LL 5 6 5 7 5 6 15 19 34

C 1 1 2 2

PD
I 2 3 5 5

LL 1 1 2 2

M 28 27 28 27 45

C 1 2 1 2 3

PK
I 2 2 2

LL 2 2 2

PKM
I

LL

JUMLAH 21 21 24 26 1 4 21 21 684 698 1382


BESAR 8 6 8 5 7 3
Petunjuk : PPS : Pembangunan & Perkembangan Sahsiah Diri Murid PD : Peningkatan Disiplin Diri
Murid
PK : Pengurusan Kerjaya Murid PKM : Psikososial &
Kesejahteraan Mental Murid

ANALISIS REKOD MINGGUAN


MURID MENGHADIRI PROGRAM

Hari I S R K J S A Jumlah
Jumlah
Besar

Jantina
Jenis L P L P L P L P L P L P L P L P
Kes Kaum

M 20 19 20 19 20 19 20 19 808 764 1572


2 1 2 1 2 1 2 1

C 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 32

PPS
I 6 12 6 12 6 12 6 12 24 48 72

LL 5 6 5 6 5 6 5 6 20 24 44

PD
I

LL

PK
I

LL

PKM
I
LL

JUMLAH 21 21 21 21 21 21 21 21 868 852 1720


BESAR 7 3 7 3 7 3 7 3

Petunjuk : PPS : Pembangunan & Perkembangan Sahsiah Diri Murid PD : Peningkatan Disiplin Diri
Murid
PK : Pengurusan Kerjaya Murid PKM : Psikososial &
Kesejahteraan Mental Murid

ANALISIS MINGGUAN PERKHIDMATAN


Tarikh : 24 Julai 2016 hingga : 28 Julai 2016

BIL BUTIR TUGASAN HARI


A PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN I S R K J S A
1 Perhimpunan /
2 Mesyuarat / Taklimat
3 Penyediaan kertas kerja / / /
4 Penyediaan dokumentasi / / / / /
5 Pelaporan sesi kaunseling / / / / /
6 Pengurusan Bilik Bimbingan dan /
Kaunseling

B PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING
1 Sesi Kaunseling Individu / /
2 Sesi Kaunseling Kelompok
3 Sesi Bimbingan Individu / /
4 Sesi Bimbingan Kelompok / / / /
5 Sesi Konsultansi
6 Kelas Ganti
7 Program Kaunseling / / / / /
8 Kunjungan ke rumah murid
9 Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) /

C LAIN-LAIN SUMBANGAN DI SEKOLAH


1
2
3

D PERKHIDMATAN LUAR SEKOLAH


1 Program/Mesyuarat/Kursus anjuran KPM
2 Program/Mesyuarat/Kursus anjuran JPN
3 Program/Mesyuarat/Kursus anjuran PPD
4 Program/Mesyuarat/Kursus anjuran
Agensi Luar

E LAIN-LAIN
1
2
3
* Sila tandakan ( ) dan masukkan jumlah pada ruang berkenaan
ULASAN PENGETUA :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

( CIK CHAM KUAI PENG )


Tarikh : 28 Julai 2016