Anda di halaman 1dari 1

Contoh Format Penulisan RSL

Kolej Vokasional Ampangan Seremban


Rancangan Sesi Latihan Semester 1/2015

Jabatan (Contoh : Teknologi Mekanikal dan Pembuatan)

Nama Kursus (Contoh : Teknologi Automotif )

Kod dan Tajuk Modul Sila masukkan no modul yang diajar

Tarikh/Jangka masa pelaksanaan Jumlah minggu setiap Jam Jumlah jam untuk semester
semester Pertemuan: berkenaan

Course Outcomes:

( copy & paste dari module outcome dari KSKV)

STANDARD KAEDAH KAEDAH


MINGGU BAHAN / SUMBER
PEMBELAJARAN PENGAJARAN PENTAKSIRAN

1 (copy & paste dari (copy & paste dari (nyatakan kaedah (senaraikan bahan sumber
CONTENT TEACHING pentaksiran seperti pembelajaran seperti bahan
(Tarikh)
STANDARD dalam STRATEGIES dalam kuiz,folio, sebenar, buku istilah
KSKV) TEACHING OUTLINE) penghasilan eviden kejuruteraan dan lain-lain
produk atau proses yang sesuai)
dan lain-lain yang
bersesuaian)

Boleh ditukar jadi landscape


Font: Arial 12