Anda di halaman 1dari 23

KOD ACARA DAN ACARA KEJOHANAN BALAPAN & PADANG

MSS MELAKA KALI KE 45,2017

KOD LELAKI PEREMPUAN


ACARA ACARA 18 TKB 15 TKB 12 TKB 18 TKB 15 TKB 12 TKB
1 100 M X X X X X X
3 400 M X X - X X -
4 800 M X X - X X -
6 3000M X X - X X -
- - X - - X
8 80 M LARI BERPAGAR 0.762 M 0.762 M
X X -
- - - 0.840 M 0.762 M
9 100 M LARI BERPAGAR
X X - - - -
10 110 M LARI BERPAGAR 0.992 M 0.914 M
11 200 M LARI BERPAGAR - X - - X -
12 400 M LARI BERPAGAR X - - X - -
15 1600 M JALAN KAKI - - X - X
16 3000 M JALAN KAKI - - - - X
17 5000 M JALAN KAKI - X - X - -
18 10 000 M JALAN KAKI X - - - - -
19 LOMPAT TINGGI X X X X X X
20 LOMPAT JAUH X X X X X X
21 LOMPAT KIJANG X X - X X -

X X X X X X
5.00 KG 4.00KG 2.72 KG 4.00 KG 3.00KG 2.72 KG
23 MELONTAR PELURU
X X X X
1.50 KG 1.00 KG - 1.00 KG 1.00 KG -
24 MELEMPAR CAKERA
X X X X
25 MEREJAM LEMBING 700 G 600 G - 600 G 600 G -
BALING TUKUL BESI X - X -
26 TERBUKA 5KG 4KG

JUMLAH 14 13 6 14 13 6
KEJOHANAN BALAPAN & PADANG MSS MELAKA KALI KE-45,2017
BORANG PENDAFTARAN PESERTA
L18
PASUKAN: BAHAGIAN

400 M LARI BERPAGAR


110 M LARI BERPAGAR
KOD ACARA
01 03 04 06 10 12 17 18 19 20 22 23 24

5000 M JLN KAKI


Nama Peserta

Jum. Ind.
R.LEMBING
No. K.P/S.B
No. Peserta

L.CAKERA
L.PELURU
No. Daftar

L.KIJANG
Bil

L.TINGGI
Kawasan
Sekolah

Catatan
L.JAUH
3000m
100M

400m
800m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13

14

15

16

17

18

JUMLAH

* Kod Acara - sila rujuk lampiran yang disediakan. Sila tandakan (X) pada kod acara yang dipilih
1 nombor utk seorang peserta sahaja bagi keseluruhan pasukan
Nama & Tandatangan _______________________________________________ Disahkan oleh:
Pengurus Pasukan: Tandatangan & Cop Pengetua/ Guru Besar
MSS Kawasan
1 nombor utk seorang peserta sahaja bagi keseluruhan pasukan
Nama & Tandatangan _______________________________________________ Disahkan oleh:
Pengurus Pasukan: AHMAD FITRI BIN LIAS (0133710643) Tandatangan & Cop Pengetua/ Guru Besar
AL0R GAJAH
JASIN
AYER KEROH
MERLIMAU
TANJONG
MASJID TANAH
BUKIT CHINA
KEJOHANAN BALAPAN & PADANG MSS MELAKA KALI KE-45,2017
BORANG PENDAFTARAN PESERTA
PASUKAN: L15
BAHAGIAN
KOD ACARA
01 03 05 06 10 11 17 18 19 20 22 23 24

200 M L.PAGAR
110 M L.PAGAR
Nama Peserta

5000 M J.KAKI

Jum. Ind.
R.LEMBING
No. K.P/S.B
No. Peserta

L.CAKERA
L.PELURU
No. Daftar

L.KIJANG
L.TINGGI
Kawasan
Bil

Sekolah

L.JAUH
3000m
100M
400m
800m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
JUMLAH
* Kod Acara - sila rujuk lampiran yang disediakan. Sila tandakan (X) pada kod acara yang dipilih
1 nombor utk seorang peserta sahaja bagi keseluruhan pasukan
Nama & Tandatangan _______________________________________________ Disahkan oleh:
Pengurus Pasukan: Tandatangan & Cop Pengetua/ Guru Besar
MSS Kawasan
Catatan
KEJOHANAN BALAPAN & PADANG MSS MELAKA KALI KE-45,2017

BORANG PENDAFTARAN PESERTA

PASUKAN: BAHAGIAN L12


KOD ACARA
01 08 15 18 19 22

Jum. Ind.
No. K.P/S.B
No. Peserta

L.PELURU
1600 M JK
No. Daftar

L .TINGGI
Bil Nama Peserta

Kawasan

L. JAUH
80M L/B
Sekolah

Catatan
100M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JUMLAH
* Kod Acara - sila rujuk lampiran yang disediakan. Sila tandakan (X) pada kod acara yang dipilih
1 nombor utk seorang peserta sahaja bagi keseluruhan pasukan
Nama & Tandatangan _______________________________________________ Disahkan oleh:
Tandatangan & Cop Pengetua/ Guru Besar
MSSMNM Kawasan
AL0R GAJAH
JASIN
AYER KEROH
MERLIMAU
TANJONG
MASJID TANAH
BUKIT CHINA
KEJOHANAN BALAPAN & PADANG MSS MELAKA KALI KE-45,2017
BORANG PENDAFTARAN PESERTA

P18
PASUKAN: BAHAGIAN
KOD ACARA
01 03 05 06 09 12 16 18 19 20 22 23 24
Nama Peserta

100 M L.PAGAR

400 M L.PAGAR

Jum. Ind.
3000 M J.KAKI

R.LEMBING
No. K.P/S.B
No. Peserta

L.CAKERA
L.PELURU
No. Daftar

L.KIJANG
L.TINGGI
Bil

Kawasan
Sekolah

Catatan
L.JAUH
3000m
100M

400m
800m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
JUMLAH
* Kod Acara - sila rujuk lampiran yang disediakan. Sila tandakan (X) pada kod acara yang dipilih
1 nombor utk seorang peserta sahaja bagi keseluruhan pasukan
Nama & Tandatangan _______________________________________________ Disahkan oleh:
Pengurus Pasukan: Tandatangan & Cop Pengetua/ Guru Besar
MSS Kawasan
ALOR GAJAH
AYER KEROH
MERLIMAU
TANJONG
MASJID TANAH
BUKIT CHINA
KEJOHANAN BALAPAN & PADANG MSS MELAKA KALI KE-45 2017
BORANG PENDAFTARAN PESERTA

PASUKAN: BAHAGIAN P15


KOD ACARA
01 03 05 06 09 11 16 18 19 20 22 23 24

100 M L.PAGAR

200 M L.PAGAR

3000 M J.KAKI

Jum. Ind.
R.LEMBING
No. K.P/S.B
No. Peserta

Kawasan

L.CAKERA
L.PELURU
No. Daftar

L.KIJANG
L.TINGGI
Bil Nama Peserta

Sekolah

Catatan
L.JAUH
3000m
100M

400m
800m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JUMLAH
* Kod Acara - sila rujuk lampiran yang disediakan. Sila tandakan (X) pada kod acara yang dipilih
1 nombor utk seorang peserta sahaja bagi keseluruhan pasukan
Nama & Tandatangan _______________________________________________ Disahkan oleh:
Pengurus Pasukan: Tandatangan & Cop Pengetua/ Guru Besar
MSSMNM Kawasan
KEJOHANAN BALAPAN & PADANG MSS MELAKA KALI KE-45,2017

BORANG PENDAFTARAN PESERTA

PASUKAN: KAWASAN AYER KEROH BAHAGIAN P15


KOD ACARA
01 02 03 04 05 09 11 16 19 20 21 23 24 25 41 44

Jum. Ind.
R.LEMBING
No. K.P/S.B
No. Peserta

3 000M B/K

L.CAKERA
L.PELURU
No. Daftar

L .TINGGI

L.KIJANG
100M L/B

100M L/B
Kawasan

L. JAUH

4X100M

4X400M
Sekolah
Bil Nama Peserta

Catatan
1500M
100M

200M

400M

800M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JUMLAH
* Kod Acara - sila rujuk lampiran yang disediakan. Sila tandakan (X) pada kod acara yang dipilih
1 nombor utk seorang peserta sahaja bagi keseluruhan pasukan
Nama & Tandatangan _______________________________________________ Disahkan oleh:
Pengurus Pasukan: AHMAD FITRI BIN LIAS (0133710643) Tandatangan & Cop Pengetua/ Guru Besar
MSSMNM Kawasan
AL0R GAJAH
JASIN
AYER KEROH
MERLIMAU
TANJONG
MASJID TANAH
BUKIT CHINA
KEJOHANAN BALAPAN & PADANG MSS MELAKA KALI KE-45 2017
BORANG PENDAFTARAN PESERTA

PASUKAN: BAHAGIAN P12


KOD ACARA
01 08 15 18 19 22

Jum. Ind.
No. K.P/S.B
No. Peserta

L.PELURU
1600 M JK
No. Daftar

L .TINGGI
Kawasan

80M L/B

L. JAUH
Bil Nama Peserta

Sekolah

Catatan
100M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JUMLAH
* Kod Acara - sila rujuk lampiran yang disediakan. Sila tandakan (X) pada kod acara yang dipilih
1 nombor utk seorang peserta sahaja bagi keseluruhan pasukan
Nama & Tandatangan _______________________________________________ Disahkan oleh:
Tandatangan & Cop Pengetua/ Guru Besar
MSSMNM Kawasan
AL0R GAJAH
JASIN
AYER KEROH
MERLIMAU
TANJONG
MASJID TANAH
BUKIT CHINA