Anda di halaman 1dari 2

SOALAN RUMUSAN

1) Buat satu rumusan tentang kepentingan bahasa kebangsaan dan masalah-


masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan.

2) Buat satu rumusan tentang usaha-usaha membudayakan amalan berbudi bahasa


dalam kalangan masyarakat dan kekangan-kekangannya.

3) Buat satu rumusan tentang kepentingan penghayatan semangat patriotik dalam


kalangan generasi muda dan halangan melaksanakannya.

4) Buat satu rumusan tentang kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah
pemuliharaannya.

5) Buat satu rumusan tentang faedah membaca dan cara-cara menggalakkan budaya
membaca dalam kalangan masyarakat.

6) Buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menghalang pembangunan sukan


negara dan kesan-kesanya.

7) Buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa


Melayu dan kekangan penggunaannya di Malaysia.

8) Buat satu rumusan tentang kepentingan tidur dari segi saintifik dan cara-cara
mengatasi masalah sukar tidur.

9) Buat satu rumusan tentang punca kemusnahan alam sekitar, kesan


kemusnahannya kepada manusia serta langkah-langkah menjaga kesejahteraan
alam sekitar.

10) Buat satu rumusan tentang punca-punca yang menyebabkan masalah


pelanggaran disiplin disiplin dalam kalangan pelajar, kesan-kesannya serta
langkah-langkah untuk menanganu masalah tersebut.