Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA
MATEMATIK KELAS 2 ASPIRASI
PELAJARAN
10.00 PG 11.00
TARIKH/ HARI 04.01.2017 RABU MASA
TGH
TEMA NOMBOR DAN OPERASI TAJUK NOMBOR BULAT HINGGA 1000
STANDARD
1.1 MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI NOMBOR
KANDUNGAN
STANDARD
i. Menamakan nilai nombor hingga 1000
PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF 1. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
PEMBELAJARAN 2. Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
3. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan.

Set Induksi : Murid menyebut nombor yang guru pamerkan


1. Membaca nombor yang diberi dalam perkataan
AKTIVITI 2. Menyebut nombor dalam bentuk angka
PENGAJARAN & 3. Memadankan angka dengan namanya dalam perkataan.
PEMBELAJARAN
4. Latihan bertulis
(PdP)
5. Rumusan pelajaran dan nilai murni

Buku teks Internet Radio / TV Spesimen


BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : ______________________

KECERDASAN Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis


PELBAGAI Intrapersonal Verbal Linguistik Logik Matematik Visual Ruang

ELEMEN Kreativiti &


MERENTASI Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM Pendidikan Alam Patriotisme TMK Nilai Murni
(EMK) Sekitar

Membuat
Membanding Membuat
Menghubungkait Inferens
KEMAHIRAN beza Keputusan
Menginterpretasi Membuat
BERFIKIR Mengkategori Membuat Rumusan
Mencipta Analogi Ramalan
Menjana Idea Menilai
Mentafsir

PENILAIAN Lembaran
Pemerhatian Lisan Tugasan
PENGAJARAN & Kerja
Kuiz Drama Projek
PEMBELAJARAN Hasil Kerja

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan
/ pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat /
REFLEKSI Program Sekolah : Cuti Sakit
Aktiviti pengajaran &
_______________________ Cuti Bencana /
pembelajaran
Mengiringi Murid Keluar Cuti Khas
ditangguhkan kerana .
Aktiviti Luar Cuti Peristiwa /
Cuti Umum
Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________