Anda di halaman 1dari 7

Nama Sekolah ; SMK.

Lohan, Ranau
Alamat Sekolah : Peti Surat 197, 89308, Ranau
Telepon/Faks : 088-875241 / 088879472
Kod Sekolah ; Xea5404

LAPORAN PEMARKAHAN AMALI 1 DAN 2 PENGGAL SATU SAINS SUKAN STPM 2013

BI NAMA NO. KAD NO. ANGKA AMALI 1 AMALI 2 CATATAN


L PENGENALA GILIRAN (30 (45
N MARKAH) MARKAH)
1 ABRAIL LATRI 940114-12- 30 45
6139
2 AMALINA BINTI JUSLI 940712- 30 45
126788
3 EVA NATALIA TAIPOI 940407-12- 30 45
6247
4 FARHANEDA BINTI 950928-15- 30 45
MOHD. FIRDAUS 5018
5 MOHD LUQMAN BIN 940404-12- 30 45
SAPILI 6659
6 MOHD MIQDAM BIN 940114-12- 30 45
JUBIDIN 6139
7 NOR AQILAH JUMAT 940224-12- 30 45
6018
8 NOR AZIRA MUDI 941210-12- 30 45
5990
9 NURDIANA BINTI 940417-12- 30 45
WANAWIN 5926
1 SITI HUWAINA RAMLEE 940307-12- 30 45
0 6506
1 SITI NURASMIDAH SANI 940903-12- 30 45
1 6414
1 WENIE JOHN 940326-12- 29 45
2 6018
LUBITA BINTI GUNSIONG 711207-12-
5080
TJUMAN SALAMAT 651018-12-
5477
REHININ AMIN 671128-12-
5097
RANNY MUSILY 841203-12-
5564

Disediakan Oleh, Disahkan Oleh,


LUBITA BINTI GUNSIONG EN. TJUMAN SALAMAT

Guru Mata Pelajaran Sains Sukan Pengetua/PKT6


Tarikh : 31.10.2012 Cop Rasmi Sekolah

Nama Sekolah ; SMK. Lohan, Ranau


Alamat Sekolah : Peti Surat 197, 89308, Ranau
Telepon/Faks : 088-875241 / 088879472
Kod Sekolah ; XEA5404

LAPORAN PEMARKAHAN AMALI 1 DAN 2 PENGGAL SATU SAINS SUKAN STPM 2013
BMI PRA USM, 19.1.2013 (SABTU)

BI NAMA NO. KAD NO. ANGKA BERAT (KG) TINGGI (M) BMI
L PENGENALA GILIRAN
N
1 ABRIAL LATRI
2 AMALINA BINTI JUSLI 940712- 1112 39 1.41.5 20
126788
3 EVANATALIA TAIPOI 941227-12- 57 1.58.5 22.6
5890
4 FARHANEDA BINTI 950928-15- 1116 45.5 1.50 20.1
MOHD. FIRDAUS 5018
FRANCIS
5 MOHD LUQMAN BIN 940404-12- 60 1.66 21.2
SAPILI 6659
6 MOHD MIQDAM BIN 940114-12- 77 1.56 31.6
JUBIDIN 6139
7 NOR AQILAH JUMAT 940224-12- 62 1.55 25.8
6018
8 NOR AZIRA MUDI 941210-12- 61 1.60 23.8
5990
9 NURDIANA BINTI 940417-12- 47.3 1.53 20.2
WANAWIN 5926
1 SITI HUWAINA RAMLEE 940307-12- 58 1.58 23.1
0 6506
1 SITI NURASMIDAH SANI 940903-12- 50 1.49 22.7
1 6414
1 WENIE JOHN 940326-12- 52 1.52 22.6
2 6018

LUBITA BINTI GUNSIONG EN. TJUMAN SALAMAT

Guru Mata Pelajaran Sains Sukan Pengetua/PKT6


Tarikh : 31.10.2012 Cop Rasmi Sekolah

Nama Sekolah ; SMK. Lohan, Ranau


Alamat Sekolah : Peti Surat 197, 89308, Ranau
Telepon/Faks : 088-875241 / 088879472
Kod Sekolah ; XEA5404

LAPORAN PEMARKAHAN AMALI 1 DAN 2 PENGGAL SATU SAINS SUKAN STPM 2013
BMI PRA USM, 19.1.2013 (SABTU)

BI NAMA NO. KAD MARKAH NO. ANGKA BERAT TINGGI BMI


L PENGENALA EXAM P.2 GILIRAN (KG) (M)
N
1 ABRIAL LATRI -
2 AMALINA BINTI JUSLI 940712- 73 1112 39 1.41.5 20
126788
3 EVANATALIA TAIPOI 941227-12- 88 57 1.58.5 22.6
5890
4 FARHANEDA BINTI 950928-15- 90 1116 45.5 1.50 20.1
MOHD. FIRDAUS 5018
FRANCIS
5 MOHD LUQMAN BIN 940404-12- 53 60 1.66 21.2
SAPILI 6659
6 MOHD MIQDAM BIN 940114-12- 98 77 1.56 31.6
JUBIDIN 6139
7 NOR AQILAH JUMAT 940224-12- 77 62 1.55 25.8
6018
8 NOR AZIRA MUDI 941210-12- 100 61 1.60 23.8
5990
9 NURDIANA BINTI 940417-12- 90 47.3 1.53 20.2
WANAWIN 5926
1 SITI HUWAINA 940307-12- 93 58 1.58 23.1
0 RAMLEE 6506
1 SITI NURASMIDAH 940903-12- 88 50 1.49 22.7
1 SANI 6414
1 WENIE JOHN 940326-12- 92 52 1.52 22.6
2 6018
LUBITA BINTI GUNSIONG EN. TJUMAN SALAMAT

Guru Mata Pelajaran Sains Sukan Pengetua/PKT6


Tarikh : 31.10.2012 Cop Rasmi Sekolah
Nama Sekolah ; SMK. Lohan, Ranau
Alamat Sekolah : Peti Surat 197, 89308, Ranau
Telepon/Faks : 088-875241 / 088879472
Kod Sekolah ; XEA5404

LAPORAN PEMARKAHAN AMALI 3 DAN 4 PENGGAL DUA SAINS SUKAN STPM 2013
BMI PRA USM, 19.1.2013 (SABTU)

BI NAMA NO. KAD NO. ANGKA KNR KNM


L PENGENALA GILIRAN
N
1 ABRIAL LATRI
2 AMALINA BINTI JUSLI 940712-
126788
3 EVANATALIA TAIPOI 941227-12-
5890
4 FARHANEDA BINTI 950928-15- 1116
MOHD. FIRDAUS 5018
FRANCIS
5 MOHD LUQMAN BIN 940404-12-
SAPILI 6659
6 MOHD MIQDAM BIN 940114-12-
JUBIDIN 6139
7 NOR AQILAH JUMAT 940224-12-
6018
8 NOR AZIRA MUDI 941210-12-
5990
9 NURDIANA BINTI 940417-12-
WANAWIN 5926
1 SITI HUWAINA RAMLEE 940307-12-
0 6506
1 SITI NURASMIDAH SANI 940903-12-
1 6414
1 WENIE JOHN 940326-12-
2 6018

LUBITA BINTI GUNSIONG EN. TJUMAN SALAMAT

Guru Mata Pelajaran Sains Sukan Pengetua/PKT6


Tarikh : 31.10.2012 Cop Rasmi Sekolah