Anda di halaman 1dari 19

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT RAMBAI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

TAHUN 4

2017
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 1. ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1.1.1 Menyatakan struktur Menyatakan dua EMK:
1.1 Mengenal pasti organisasi bengkel 1 jawatankuasa dalam struktur EK 5
struktur organisasi bengkel. - Prinsip tanggungjawab
berpandukan carta.
organisasi sosial.
bengkel.
Menerangkan satu tugas Kreativiti:
2 jawatankuasa dalam struktur - Main peranan dalam
organisasi bengkel. organisasi dan
keselamatan bengkel.
1.1.2 Menyediakan jadual
Membuat jadual tugas Nilai Murni:
tugas berpandukan
3 berpandukan struktur
struktur organisasi - Berdisiplin
organisasi bengkel. - Mematuhi peraturan.
MINGGU 1 bengkel.
(03/1
06/1) Kemahiran Abad 21:
Mengenal pasti peraturan - Literasi maklumat.
@ 4 dan keselamatan am, diri
1.2 Mengenalpasti
1.2.1 Menyatakan serta alatan dan bahan. BBB:
peraturan dan
MINGGU 2 keselamatan peraturan dan
keselamatan am, diri, - Carta keselamatan,
(09/1 bengkel
kotak pertolongan
13/1) alatan dan bahan
Melaksanakan peraturan dan cemas, alat pemadam
berpandukan carta. 5
keselamatan bengkel. api, apron dan panel
alatan.

HOTS:
- Mengabungkan idea
1.2.2 Mengamalkan dengan menggunakan
peraturan dan Mengamalkan peraturan dan pemikiran yang kreatif
6 keselamatan semasa berada untuk menghasilkan
keselamatan ketika
di dalam bengkel. idea
berada di dalam
bengkel berpandukan
peraturan
keselamatan.

CATATAN :
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

2.1 Memasang dan 2.1.1 Membaca dan Membaca manual kit model EMK:
1
membuka kit model memahami manual. berfungsi. EK 4
berfungsi. - Pengetahuan
teknologi.
Menerangkan nama dan fungsi
2.1.2 Menyatakan nama dua alatan tangan yang Kreativiti:
dan fungsi alatan digunakan untuk memasang - Menggunakan
2
tangan yang dan membuka kit model.
kaedah atau
digunakan untuk Mengenalpasti nama dan fungsi
prosedur dengan
memasang dan tiga komponen kit model.
mengenal pasti ciri-
MINGGU 3 membuka kit model ciri yang betul.
(16/1 seperti pemutar skru Memasang komponen kit model
3
20/1) mata rata, pemutar berpandukan manual. Nilai Murni:
skru Philip, playar - Bekerjasama
@ muncung tirus dan - Cermat
Membuat pengujian kefungsian - Bersungguh-
sepana hujung 4
MINGGU 4 kit model. sungguh
terbuka.
(23/1
27/1) Kemahiran Abad
Mengenalpasti masalah dan 21:
5
2.1.3 Mengenal pasti membuat pembaikan kit model. - Literasi maklumat.
nama dan fungsi
komponen kit model BBB:
seperti motor, gear,
Mengesan kit model berfungsi - Kit model, manual,
gandar, roda,
Membuka dan menyusun carta, alatan
kerangka, suis dan 6
komponen kit model dengan tangan.
pemegang bateri.
sistematik.
HOTS:
- Mentafsir

CATATAN : MERENTAS DESA (24/1), TAHUN BARU CINA (26/1 31/1)


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

2.1 Memasang dan 2.1.4 Memasang Membaca manual kit model EMK:
1
membuka kit model komponen kit model berfungsi. EK 5
berfungsi. - Mengamalkan nilai
berpandukan
moral dan beretika.
manual. Menerangkan nama dan fungsi
dua alatan tangan yang Kreativiti:
digunakan untuk memasang - Boleh
2
2.1.5 Menguji kefungsian dan membuka kit model.
mengendalikan
kit model. Mengenalpasti nama dan fungsi
komponen dengan
tiga komponen kit model.
selamat.

MINGGU 5 2.1.6 Membuka dan Memasang komponen kit model Nilai Murni:
3 - Bekerjasama
(30/1 menyimpan berpandukan manual.
03/2) komponen kit model. - Berhati-hati
- Bertanggungjawab
@ Membuat pengujian kefungsian
4 Kemahiran Abad
kit model.
MINGGU 6 21:
(06/2 - Literasi maklumat.
Mengenalpasti masalah dan
10/2) 5
membuat pembaikan kit model. BBB:

- Kit model, manual,


alatan tangan.

Mengesan kit model berfungsi HOTS:


Membuka dan menyusun Mengabungkan idea
6
komponen kit model dengan dengan
sistematik. menggunakan
pemikiran yang
kreatif untuk
menghasilkan idea
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

CATATAN : TAHUN BARU CINA (26/1 31/1), SUKANTARA (09/2)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.1Menghasilkan 6.1.1 Menyatakan Menyatakan dua alatan dan EMK:


Artikel Jahitan artikel jahitan dan 1 bahan jahitan yang digunakan EK 3
kegunaannya seperti untuk membuat artikel jahitan. - Berjaya
beg pensel, sarung menjalankan
kusyen, kusyen mini dan tugasan mengikut
penggantung surat. rancangan.
Menerangkan dua fungsi alatan
2
jahitan.
MINGGU 7 Kreativiti:
(13/2 17/2) - Boleh menjana
6.1.2 Mengenal pasti Menyusun atur pola, idea
alatan jahitan iaitu menggunting fabrik dan
@ gunting kertas, gunting 3
memindahkan tanda pola ke Nilai Murni:
fabrik, pembaris lurus, fabrik.
MINGGU 8 - Jimat cermat
pita ukur, roda surih,
(20/2 24/2) - Keselamatan
kertas karbon tukang
jahit, kapur tukang jahit, Menjahit artikel jahitan dengan
4 Kemahiran Abad
peretas jahitan, jarum jahitan kia dan jahitan jelujur.
peniti dan jarum jahit 21:
tangan. - Powerpoint
Menghias artikel jahitan BBB:
5 menggunakan bahan hiasan
yang dipilih. - Artikel jahitan
6.1.3 Menyatakan jenis
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Menghias artikel jahitan


6 menggunakan bahan hiasan
bahan jahitan iaitu - Kit alatan jahitan
secara kemas dan kreatif.
fabrik dan benang. - Carta

CATATAN : SUKAN TAHUNAN (16/2), CUTI PERISTIWA (17/2) HOTS:


-

6.1Menghasilkan 6.1.4 Mengenal pasti Menyatakan dua alatan dan EMK:


Artikel Jahitan jenis mata jahitan 1 bahan jahitan yang digunakan EK 1
tangan iaitu jahitan kia, untuk membuat artikel jahitan. - Berdaya tahan
jelujur kasar dan jelujur - Tidak putus asa
halus.
MINGGU 9 Kreativiti:
Menerangkan dua fungsi alatan -
(27/2 03/3) 2
jahitan.

@ Nilai Murni:
Menyusun atur pola, - Patriotisme
MINGGU 10 menggunting fabrik dan - Keselamatan
3 - Tekun
(06/3 10/3) memindahkan tanda pola ke
fabrik.
@ Kemahiran Abad
21:
MINGGU 11 Menjahit artikel jahitan dengan - Powerpoint
4
(13/3 17/3) jahitan kia dan jahitan jelujur.
BBB:

Menghias artikel jahitan - Artikel jahitan


5 menggunakan bahan hiasan - Kit alatan jahitan
yang dipilih. - Bahan jahitan
- Contoh jahitan
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Menghias artikel jahitan


6 menggunakan bahan hiasan
tangan
secara kemas dan kreatif.

HOTS:
CATATAN : UP 1 (01/3 03/3), CUTI SEKOLAH (18/3 - 26/3) -

MINGGU 12
(27/3 31/3) 6.1Menghasilkan 6.1.5 Memilih artikel jahitan Menyatakan dua alatan dan EMK:
Artikel Jahitan berpandukan manual 1 bahan jahitan yang digunakan EK 3
@ untuk membuat artikel jahitan. - Melaksanakan
projek mengikut
MINGGU 13 langkah-langkah
(03/4 07/4)
6.1.6 Menyediakan alatan dan Menerangkan dua fungsi alatan yang telah
bahan berdasarkan 2
jahitan. disediakan.
manual yang dipilih. - Menjalankan
tugasan mengikut
Menyusun atur pola,
perancangan.
menggunting fabrik dan
3
memindahkan tanda pola ke
6.1.7 Menyusun atur pola, Pend Alam Sekitar:
fabrik.
menggunting fabrik dan - Kitar semula
memindahkan tanda
pola. Menjahit artikel jahitan dengan Nilai Murni:
4 - Teliti
jahitan kia dan jahitan jelujur.
- Sistematik
- Tekun
Menghias artikel jahitan
Kemahiran Abad
5 menggunakan bahan hiasan
21:
yang dipilih.
- Powerpoint
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Menghias artikel jahitan


6 menggunakan bahan hiasan
secara kemas dan kreatif.
BBB:

- Contoh artikel
jahitan yang telah
siap
CATATAN : - Kit alatan jahitan
- Bahan jahitan
MINGGU 14
(10/4 14/4) 6.1Menghasilkan 6.1.8 Menghasilkan artikel Menyatakan dua alatan dan EMK:
HOTS:
Artikel Jahitan jahitan dengan jahitan 1 bahan jahitan yang digunakan EK 3
@ tangan. - - Menggunakan
untuk membuat artikel jahitan.
sumber yang
MINGGU 15 pelbagai/ sumber
(17/4 21/4)
Menerangkan dua fungsi alatan alternatif/ guna
2
jahitan. semula
DAN
Pend Alam Sekitar:
Menyusun atur pola, - Guna semula
menggunting fabrik dan
MINGGU 16 3
memindahkan tanda pola ke Nilai Murni:
(24/4 28/4) fabrik. - Teliti
@ - Sistematik
4 Menjahit artikel jahitan dengan - Berhati-hati
jahitan kia dan jahitan jelujur.
MINGGU 17
(01/5 05/5) Kemahiran Abad
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Menghias artikel jahitan


5 menggunakan bahan hiasan
yang dipilih.

21:
Menghias artikel jahitan - powerpoint
6 menggunakan bahan hiasan
secara kemas dan kreatif. BBB:

- Contoh artikel
jahitan yang telah
siap
CATATAN : MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH (15/4)
- Kit alatan jahitan
-EMK:
Bahan jahitan
6.1Menghasilkan 6.1.9 Menyatakan jenis bahan Menyatakan dua alatan dan EK 1
Artikel Jahitan hiasan seperti butang 1 bahan jahitan yang digunakan -HOTS:
Daya kreatif dan
renda dan riben. untuk membuat artikel jahitan. - inovasi
- Boleh mencipta
atau merekacipta
MINGGU 18 sesuatu
Menerangkan dua fungsi alatan
(08/5 12/5) 6.1.10 Memilih bahan hiasan 2
jahitan.
mengikut artikel jahitan. Kreativiti:
@ - Mereka cipta
Menyusun atur pola, - Inovasi
MINGGU 19 menggunting fabrik dan
(15/5 19/5) 3
memindahkan tanda pola ke Nilai Murni:
6.1.11 Menghias artikel jahitan
fabrik. - Teliti
menggunakan bahan
- Berdikari
hiasan yang dipilih.
- Berhati-hati
Menjahit artikel jahitan dengan - Jimat cermat
4
jahitan kia dan jahitan jelujur.
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Menghias artikel jahitan


5 menggunakan bahan hiasan
yang dipilih.

Kemahiran Abad
Menghias artikel jahitan 21:
6 menggunakan bahan hiasan - powerpoint
secara kemas dan kreatif.
BBB:

- Contoh bahan
hiasan
- Kit alatan jahitan
CATATAN : HARI PEKERJA (01/5), HARI WESAK (10/5)
- Artikel yang
MINGGU & dihias pelbagai
AKTIVITI hiasan
TARIKH

HOTS:
MINGGU 20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (23/5 26/5) - Merekacipta
(22/5 26/5)

CUTI SEKOLAH (27/5 11/6)


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

3.1 Mereka bentuk 3.1.1 Menyatakan Menyatakan masalah EMK:


projek masalah 1 berpandukan situasi yang EK 2
berpandukan situasi diberi - Boleh menyenarai dan
eksperimental
yang diberi. mengumpul maklumat.

Menerangkan idea dalam Kreativiti:


2 bentuk lakaran bagi - Boleh memberi banyak
3.1.2 Mengumpul menyelesaikan masalah. idea.
maklumat berkaitan
MINGGU 21 penyataan masalah. Nilai Murni:
(12/6 - Daya usaha
3 Membina projek eksperimental.
16/6)
Kemahiran Abad 21:
@ 3.1.3 Menjana idea kreatif - Literasi maklumat.
dalam bentuk Menguji projek eksperimental.
MINGGU 22 lakaran bagi 4 Menambah baik projek
BBB:
(19/6 menyelesaikan eksperimental.
23/6) masalah. - Ketulan ais, gambar
produk sedia ada.
Mempersembahkan projek
5
eksperimental secara lisan. HOTS:
3.1.4 Memilih satu lakaran
untuk projek - Menilai
eksperimental. - Merekacipta

Mendokumentasikan projek
6
eksperimental.

CATATAN : NUZUL AL-QURAN (12/6)


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

3.1 Mereka bentuk 3.1.5 Mengenal pasti jenis Menyatakan masalah EMK:
projek alatan dan bahan 1 berpandukan situasi yang EK 4
berdasarkan projek diberi - Membina projek
eksperimental
eksperimental. eksperimental.

Menerangkan idea dalam Kreativiti:


MINGGU 23 - Membina projek dengan
2 bentuk lakaran bagi
(26/6 3.1.6 Membina, menguji idea sendiri.
menyelesaikan masalah.
30/6) dan menambah baik
projek Nilai Murni:
@ eksperimental. - Berhati-hati
3 Membina projek eksperimental.
MINGGU 24 Kemahiran Abad 21:
(03/7 - Literasi maklumat.
Menguji projek eksperimental.
07/7)
4 Menambah baik projek
BBB:
@ eksperimental.
- Alatan tangan,
MINGGU 25 polisterina, pita pelekat.
(10/7
Mempersembahkan projek
14/7) 5
eksperimental secara lisan. HOTS:
- Membina
- Menguji

Mendokumentasikan projek
6
eksperimental.

CATATAN : HARI RAYA AIDILFITRI (24/6 02/07)


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

3.1 Mereka bentuk 3.1.7 Membuat Menyatakan masalah EMK:


projek persembahan projek 1 berpandukan situasi yang EK 1
eksperimental diberi - Berkomunikasi dengan
eksperimental
secara lisan. baik.

Menerangkan idea dalam Kreativiti:


2 bentuk lakaran bagi - Membina projek dengan
3.1.8 Mengumpulkan menyelesaikan masalah. idea sendiri.
catatan dan lakaran
MINGGU 26 mengenai projek Nilai Murni:
(17/7 eksperimental - Mengamalkan
3 Membina projek eksperimental.
21/7) sebagai keselamatan.
dokumentasi projek.
@ Kemahiran Abad 21:
Menguji projek eksperimental.
4 Menambah baik projek - Powerpoint.
MINGGU 27
(24/7 eksperimental.
BBB:
28/7)
- Projek yang telah siap,
Mempersembahkan projek ais.
5
eksperimental secara lisan.
HOTS:
- Menilai idea

Mendokumentasikan projek
6
eksperimental.

CATATAN :
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Menyatakan dua bahan bukan
4.1Menghasilkan 4.1.1 Mengenal pasti EMK:
1 logam yang digunakan untuk
projek projek berpandukan EK 1
membuat projek.
berasaskan manual. - Boleh mencipta
bahan bukan Menerangkan fungsi tiga alatan sesuatu.
logam 4.1.2 Menyatakan bahan 2 tangan dan komponen elektrik EK 3
dengan litar bukan logam yang akan untuk membuat projek. - Membuat anggaran
elektrik. digunakan seperti kayu, kos.
papan lapis, medium- Membuat anggaran kos bagi EK 4
density fibreboard (MDF), bahan dan komponen elektrik.
plastik dan mounting Mengukur, menanda dan - Pengetahuan tentang
3
board. memotong bahan yang teknologi
MINGGU 28
digunakan untuk membuat
(31/7 04/8)
4.1.3 Membuat anggaran projek. Kreativiti:
kos bahan dan komponen. - Menjana idea.
@ Memasang bahan projek
4 menggunakan pengikat dan
4.1.4 Menyatakan nama Nilai Murni:
MINGGU 29 pencantum.
dan fungsi alatan tangan - Boleh berkomunikasi
(07/8 11/8)
yang digunakan untuk Membuat kemasan projek dengan baik.
membina projek iaitu pita menggunakan bahan iaitu cat - Bertanggungjawab
@
pengukur, pembaris keluli, sembur atau pelekat.
sesiku L, pensel tukang 5 Membuat penyambungan litar Kemahiran Abad 21:
MINGGU 30
kayu, gunting serba guna, elektrik pada projek dengan - Powerpoint.
(14/8 18/8)
gergaji puting, gergaji kemas.
rencong manual (manual BBB:
Menguji kefungsian projek.
mitre saw), apit G, gerudi
mudah alih, gerimit, tukul - Alatan tangan, bahan
Warrington, tukul kuku berkaitan, gambarajah
kambing, pemotong sisi Mengesahkan projek berfungsi.
projek.
dan pelucut wayar. Mengamalkan aktiviti
6 penyelenggaraan dan
4.1.5 Menyatakan bahan penyimpanan peralatan dengan HOTS:
pengikat dan pencantum kemas dan teratur. - Menganggar kos.
seperti paku, skru, glu, bol
dan nat.
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

CATATAN : UP 2 (02/8 04/8)

Menyatakan dua bahan bukan


4.1Menghasilkan 4.1.6 Menyediakan alatan EMK:
1 logam yang digunakan untuk
projek dan bahan. EK 1
membuat projek.
berasaskan - Berorientasikan
bahan bukan Menerangkan fungsi tiga alatan pencapaian.
logam 2 tangan dan komponen elektrik
dengan litar 4.1.7 Mengukur, menanda untuk membuat projek.
elektrik. dan memotong bahan yang Kreativiti:
digunakan untuk membuat Membuat anggaran kos bagi -
projek. bahan dan komponen elektrik.
Mengukur, menanda dan Nilai Murni:
3
memotong bahan yang - Mengamalkan
MINGGU 31 digunakan untuk membuat langkah keselamatan
(21/8 25/8) projek.
Memasang bahan projek Kemahiran Abad 21:
@ 4 menggunakan pengikat dan -
pencantum.
MINGGU 32 BBB:
(04/9 08/9) Membuat kemasan projek
menggunakan bahan iaitu cat - Alatan tangan, carta
sembur atau pelekat. berkaitan, gambarajah
5 Membuat penyambungan litar projek.
elektrik pada projek dengan
kemas. HOTS:
Menguji kefungsian projek. - Mengaplikasi
Mengesahkan projek berfungsi.
Mengamalkan aktiviti
6 penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan dengan
kemas dan teratur.
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

CATATAN : CUTI SEKOLAH (26/8 03/9), HARI KEBANGSAAN (31/8), HARI RAYA AIDILADHA (01/9)

MINGGU 33
Menyatakan dua bahan bukan
(11/9 15/9) 4.1Menghasilkan 4.1.8 Memasang bahan EMK:
1 logam yang digunakan untuk
projek projek menggunakan EK 3
membuat projek.
@ berasaskan pengikat dan pencantum. - Melaksanakan projek
bahan bukan Menerangkan fungsi tiga alatan mengikut langkah-
MINGGU 34 logam 2 langkah yang telah
tangan dan komponen elektrik
(18/9 22/9) dengan litar untuk membuat projek. disediakan.
elektrik. 4.1.9 Membuat kemasan EK 4
@ projek menggunakan Membuat anggaran kos bagi
- Merancang sesuatu
bahan iaitu cat sembur bahan dan komponen elektrik.
MINGGU 35 projek dengan teliti.
atau pelekat. Mengukur, menanda dan
3
(25/9 29/9) memotong bahan yang
Kreativiti:
digunakan untuk membuat
- Boleh mencipta
projek.
- Inovasi
Memasang bahan projek
4 menggunakan pengikat dan Nilai Murni:
pencantum. - Mengamalkan
langkah keselamatan
Membuat kemasan projek - Bekerjasama
menggunakan bahan iaitu cat - Bersabar
sembur atau pelekat. - Kebersihan
5 Membuat penyambungan litar
elektrik pada projek dengan Kemahiran Abad 21:
kemas. -
Menguji kefungsian projek.
6 Mengesahkan projek berfungsi. BBB:
Mengamalkan aktiviti
- Bahan pengikat,
penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan dengan pencantum, manual
kemas dan teratur. projek, pelekat, cat
sembur
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

HOTS:
- Mengaplikasi

CATATAN : UPSR (11/9 14/9), HARI MALAYSIA (16/9), AWAL MUHARAM (21/9)

MINGGU 36
Menyatakan dua bahan bukan
(02/10 4.1Menghasilkan 4.1.10 Menyatakan nama, EMK:
1 logam yang digunakan untuk
06/10) projek simbol dan fungsi EK 1
membuat projek.
berasaskan komponen elektrik iaitu - Berdaya tahan
@ bahan bukan mentol, bateri dan suis. Menerangkan fungsi tiga alatan - Kesanggupan belajar
logam dengan 2 tangan dan komponen elektrik dari kesilapan.
MINGGU 37 litar elektrik. untuk membuat projek.
(09/10 4.1.11 Membuat Kreativiti:
13/10) penyambungan litar Membuat anggaran kos bagi -
elektrik. bahan dan komponen elektrik.
Mengukur, menanda dan Nilai Murni:
3
memotong bahan yang - Bekerjasama
4.1.12 Membaca litar digunakan untuk membuat - Kebersihan
skematik dan litar projek. - Berhati-hati
bergambar berdasarkan
Memasang bahan projek
manual. Kemahiran Abad 21:
4 menggunakan pengikat dan
-
pencantum.
5 Membuat kemasan projek BBB:
menggunakan bahan iaitu cat
sembur atau pelekat. - Litar skematik dan
Membuat penyambungan litar litar bergambar
elektrik pada projek dengan - Alatan tangan
kemas. berkaitan
Menguji kefungsian projek. - Bahan projek
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Mengesahkan projek berfungsi.
Mengamalkan aktiviti
6 penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan dengan
HOTS:
kemas dan teratur.
- Menilai
CATATAN : CUTI PERISTIWA (09/10), HARI TYT (13/10) - Merekacipta

MINGGU 38
Menyatakan dua bahan bukan
(16/10 4.1Menghasilkan 4.1.13 Membuat EMK:
1 logam yang digunakan untuk
20/10) projek penyambungan litar EK 1
membuat projek.
berasaskan elektrik pada projek. - Berani mengambil
@ bahan bukan Menerangkan fungsi tiga alatan risiko
logam dengan 2 tangan dan komponen elektrik - Kesanggupan belajar
MINGGU 39 litar elektrik. 4.1.14 Menguji kefungsian untuk membuat projek. dari kesilapan.
(23/10 projek.
27/10) Membuat anggaran kos bagi Kreativiti:
bahan dan komponen elektrik. -
@ 4.1.15 Membuat Mengukur, menanda dan
3
penyelenggaraan dan memotong bahan yang Nilai Murni:
MINGGU 40 penyimpanan peralatan. digunakan untuk membuat - Bekerjasama
(30/10 projek. - Kebersihan
03/11) Memasang bahan projek - Jimat cermat
4 menggunakan pengikat dan - Bertanggungjawab
@ pencantum.
Kemahiran Abad 21:
MINGGU 41 5 Membuat kemasan projek -
(06/11 menggunakan bahan iaitu cat
10/11) sembur atau pelekat. BBB:
Membuat penyambungan litar
elektrik pada projek dengan - Litar skematik dan
kemas. litar bergambar
Menguji kefungsian projek. - Alatan tangan
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Mengesahkan projek berfungsi.


Mengamalkan aktiviti
6 penyelenggaraan dan berkaitan
penyimpanan peralatan dengan
- Bahan projek
kemas dan teratur.

HOTS:
CATATAN : DEEPAVALI (16/10 20/10), PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (30/10 03/11) - Menilai
- Merekacipta
MINGGU &
AKTIVITI
TARIKH

AKTIVITI PANITIA (TERBUKA)

MINGGU 42 LUMBA KERETA MINI 4WD TAMIYA


(13/11 17/11)
LUMBA KERETA MATRIX
JUNIOR MASTERCHEF

HARI KUALITI PANITIA


MINGGU 43
(20/11 24/11) PENYAMPAIAN SIJIL MURID CEMERLANG (PEPERIKSAAN GRED A+ / PBS TP6)
PENYAMPAIAN HADIAH KEPADA PEMENANG AKTIVITI PANITIA