Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN : SURAT

EDARAN KEPALA
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
NOMOR: 01/SE/1977
TANGGAL: 25 FEBRUARI 1977

Pangkalpinang, 05 September
2013

SURAT IZIN CUTI BERSALIN


Nomor : 854/ /Dinkes/IX/2013

1. Diberikan izin cuti bersalin anak ketiga Tahun 2013 kepada Pegawai Negeri
Sipil :
1. Nama : Elyn Anggraini
2. NIP : 198512172006042003
3. Pangkat/Golongan : Pengatur / II c
4. Jabatan : Asisten Apoteker UPT Gudang Farmasi
5. Satuan Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

Selama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan, terhitung
mulai tanggal 02 September 2013 s/d 02 Desember 2013, dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Sebelum menjalankan cuti bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada
atasan langsung.
b. Setelah menjalankan cuti bersalin, wajib melaporkan diri kepada atasan
langsung dan kembali bekerja sebagaimana mestinya.
c. Selama menjalankan cuti, Ybs. Beralamat di : Pangkalpinang.

2. Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

a.n. Walikota Pangkalpinang


KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. MAGDALENA TARIGAN


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195905191987102001

Tembusan Yth :
1. Walikota pangkalpinang
2. Ka. BKD Kota Pangkalpinang
3. Ka. Inspektorat Kota Pangkalpinang
4. Ka. DPPKAD Kota Pangkalpinang
5. Pertinggal
LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
NOMOR: 01/SE/1977
TANGGAL: 25 FEBRUARI 1977

Pangkalpinang, 05 September
2013

SURAT IZIN CUTI BERSALIN


Nomor : 854/ /Dinkes/IX/2013

1. Diberikan izin cuti bersalin anak pertama Tahun 2013 kepada Pegawai Tidak
Tetap :
1. Nama : Shinta Puspita Juliana,Amkeb
2. NIP : 198707022010012016
3. Pangkat/Golongan : Pengatur II d
4. Jabatan : Bidan Puskesmas Kacang Pedang
5. Satuan Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

Selama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan, terhitung
mulai tanggal 13 September 2013 s/d 13 Desember 2013, dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Sebelum menjalankan cuti bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada
atasan langsung.
b. Setelah menjalankan cuti bersalin, wajib melaporkan diri kepada atasan
langsung dan kembali bekerja sebagaimana mestinya.
c. Selama menjalankan cuti, Ybs. Beralamat di : Jl.Sungai Selan Pangkalpinang.
2. Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

a.n. Walikota Pangkalpinang


KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. MAGDALENA TARIGAN


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195905191987102001
Tembusan Yth :
1. Walikota pangkalpinang
2. Ka. BKD Kota Pangkalpinang
3. Ka. DPPKAD Kota Pangkalpinang
4. Ka. Inspektorat Kota Pangkalpinang
3. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA


ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
NOMOR: 01/SE/1977
TANGGAL: 25 FEBRUARI 1977

Pangkalpinang, 18 Juli 2012

SURAT IZIN CUTI BERSALIN


Nomor : 854/ /Dinkes/VII/2012

1. Diberikan izin cuti bersalin anak ketiga Tahun 2012 kepada Pegawai Negeri
Sipil :
1. Nama : Cut Rahmawati
2. NIP : 197709092000112004
3. Pangkat/Golongan : Penata / III c
4. Jabatan : Kepala UPT. Labkesda
5. Satuan Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

Selama 90 ( Sembilan Puluh ) hari kalender, terhitung mulai tanggal 16 Juli


2012 s/d 14 Oktober 2012, dengan ketentuan sebagai berikut :
b. Sebelum menjalankan cuti bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada
atasan langsung.
b. Setelah menjalankan cuti bersalin, wajib melaporkan diri kepada atasan
langsung dan kembali bekerja sebagaimana mestinya.
c. Selama menjalankan cuti, Ybs. Beralamat di : Pangkalpinang.

2. Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

a.n. Walikota Pangkalpinang


KEPALA DINAS KESEHATAN,
dr. MAGDALENA TARIGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195905191987102001
Tembusan Yth :
1. Walikota pangkalpinang
2. Ka. BKD Kota Pangkalpinang
3. Ka. Inspektorat Kota Pangkalpinang
4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT
EDARAN KEPALA
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
NOMOR: 01/SE/1977
TANGGAL: 25 FEBRUARI 1977

Pangkalpinang, 12 Juni 2013

SURAT IZIN CUTI BERSALIN


Nomor : 854/ /Dinkes/VI/2013

1. Diberikan izin cuti bersalin anak ketiga Tahun 2013 kepada Pegawai Negeri
Sipil :
1. Nama : Ririn Purwandari,AMK
2. NIP : 1976060820060 2 012
3. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I/IId
4. Jabatan : Perawat/Koordinator Imunisasi Puskesmas Girimaya
5. Satuan Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

Selama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan, terhitung
mulai tanggal 11Juni 2013 s/d 11 September 2013, dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Sebelum menjalankan cuti bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada
atasan langsung.
b. Setelah menjalankan cuti bersalin, wajib melaporkan diri kepada atasan
langsung dan kembali bekerja sebagaimana mestinya.
c. Selama menjalankan cuti, Ybs. Beralamat di : Jl.Imam Kel.Semabung Baru
Kota Pangkalpinang.

2. Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
a.n. Walikota Pangkalpinang
KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. MAGDALENA TARIGAN


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195905191987102001

Tembusan Yth :
1. Walikota pangkalpinang
2. Ka. BKD Kota Pangkalpinang
3. Ka. Inspektorat Kota Pangkalpinang
4. Ka. DPPKAD Kota Pangkalpinang
5. Pertinggal