Anda di halaman 1dari 1

Susun perkataan menjadi ayat

Susun perkataan menjadi ayat


1. Merah. / Bunga raya / berwarna

1. Merah. / Bunga raya / berwarna


______________________________________________.

______________________________________________.
2. Kami / layang-layang. / bermain

2. di padang. / Kami / layang-layang / bermain


______________________________________________.

______________________________________________.
3. simpan / laci. / Tolong / di dalam / pisau

3. simpan / laci. / Tolong / di dalam / pisau


______________________________________________.

______________________________________________.
4. sedang / menyanyi. / Murid-murid

4. lagu / menyanyi / Murid-murid / Negaraku.


______________________________________________.

______________________________________________.
5. Pertandingan. / Navin / menyertai

5. pertandingan / Navin / bercerita. / menyertai


______________________________________________.

______________________________________________.