Anda di halaman 1dari 2

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

PERANCANGAN TAHUNAN KERJA LATIHAN BERTULIS MURID

NAMA SEKOLAH : TAHUN :

KEMAHIRAN / KERJA LATIHAN DALAM SEMINGGU


MATA PELAJARAN TINGKATAN Penulisan Ulasan /
Pemahaman Tatabahasa
Karangan Rumusan
Peralihan
Tingkatan 1
BAHASA Tingkatan 2
MELAYU Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5
Penulisan
Pemahaman Rumusan Tata bahasa
Karangan
Peralihan
Tingkatan 1
BAHASA Tingkatan 2
INGGERIS Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5
Nota Peta Latihan Kertas
Menulis Esei Soalan objektif
Minda 3
Peralihan
Tingkatan 1
SEJARAH Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5
Nota Kemahiran Kemahiran
Peny Masalah
Matematik Aritmetik Aplikasi
Peralihan
Tingkatan 1
MATEMATIK Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5

Peralihan
Tingkatan 1
SAINS Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5

FIZIK Tingkatan 4
Tingkatan 5

KIMIA Tingkatan 4
Tingkatan 5

Tingkatan 4
Tingkatan 5

Peralihan
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5

Disediakan oleh : Disemak dan disahkan oleh :


Ulasan Pemantau ( PPD / JPN )

Nama :
Jawatan :
Tanda tangan :
Tarikh :

Keterangan :
1. Nyatakan jumlah latihan yang diberikan dalam tempoh satu minggu bagi setiap mata pelajaran
2. Jenis-jenis latihan bergantung kepada mata pelajaran masing-masing. Jenis latihan yang diberikan adalah contoh sahaja
3. Sila tambahkan baris dan lajur mengikut keperluan