Anda di halaman 1dari 2

UJI MINDA 2

UJIMINDA 2 1 c 2 c 3 c 4 b 5 a 6 a 7 a 8 c 9 b 10 c
1. Mengapa kita perlu meleraikan permasalahan?
a. Bagi menyukarkan penyelesaian masalah
b. Bagi menukar permasalahan yang kita hadapi
c. Bagi memudahkan jalan penyelesaian masalah

2. Apakah contoh teknik leraian?


a. Melihat mekanik membaiki basikal yang rosak
b. Melihat basikal-basikal dan mengecam kesamaan antara mereka
c. Mengkaji bagaimana basikal berfungsi dengan melihat bahagian-bahagian basikal yang berlainan

3. Di antara berikut, yang manakah BUKAN teknik leraian?


a. Memikirkan untuk memecahkan masalah kepada komponen yang lebih kecil
b. Memikirkan pecahan kumpulan bagi membantu menyelesaikan masalah
c. Menambah komponen permasalahan agar menjadi lebih kompleks

4. Kekerapan penggunaan teknik leraian dalam aktitivi harian?


a. Kita tidak pernah menggunakannya sebab komputer akan melaksanakannya
b. Penggunaan di dalam rutin aktiviti harian kita, tanpa kita sedari
c. Tidak selalu digunakan sebab tidak penting untuk kita

5. Di antara aktiviti berikut, yang manakah menggunakan teknik pengecaman corak bagi
menyelesaikan masalah jenayah?
a. Mengkaji kes berdasarkan corak jenayah yang telah berlaku sebelum ini
b. Memecahkan permasalahan kepada komponen tertentu seperti bila jenayah dilakukan dan saksi-
saksi yang terbabit
c. Mengkaji kes-kes jenayah terdahulu secara umum

6. Apakah kepentingan pengecaman corak dalam menyelesaikan sesuatu masalah?


a. Corak memudahkan kita menyelesaikan masalah kompleks
b. Corak menyukarkan kita menyelesaikan masalah kompleks
c. Corak tidak penting dalam penyelesaian masalah

7. Di antara berikut, yang manakah mempunyai corak?


a. Semua kereta mempunyai roda
b. Kereta saya bewarna putih
c. Kereta kawan saya mempunyai pemain CD/MP3

8. Apakah yang dinamakan model dalam teknik peniskalaan?


a. Model adalah sebuah program komputer
b. Model merupakan sebuah lembaran kerja
c. Model mewakili sesuatu permasalahan

9. Di antara penyataan berikut, yang manakah BUKAN ciri yang umum?


a. Buku adalah sesuatu yang seronok untuk dibaca
b. Buku ini seronok untuk dibaca
c. Buku saya sangat seronok untuk dibaca

10. Bagi melukis gambar kereta, ciri umum manakah yang penting untuk kita ketahui?
a. Siapakah pemilik kereta tersebut
b. Siapakah penjual kereta tersebut
c. Adakah kereta tersebut mempunyai roda
UJI MINDA 1
UJIMINDA 1 1c 2b 3c 4c 5b 6a

1. Apakah pemikiran komputasional?


a. Teknik pengecaman corak
b. Teknik leraian
c. Pengaturcaraan

2. Mengapa kita perlu pemikiran komputasional?


a. Memberi arahan kepada komputer
b. Teknik berfikir seperti komputer
c. Menggunakan siri teknik dan pendekatan bagi penyelesaian sesuatu masalah

3. Di antara berikut, yang manakah BUKAN teknik pemikiran komputasional?


a. Membantu membina program
b. Membantu menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih mudah
c. Membantu kita berfikir seperti computer

4. Apakah permasalahan kompleks?


a. Permasalahan yang sukar diselesaikan
b. Permasalahan yang sukar difahami
c. Permasalahan yang sukar difahami dan diselesaikan

5. Pemikiran komputasional yang manakah membolehkan kita memecahkan


permasalahan?
a. Teknik peniskalaan
b. Teknik leraian
c. Teknik pengitlakan

6.Apakah contoh pemikiran komputasional?


a. Merancang jalan terbaik untuk ke rumah kawan
b. Bertanya ibubapa untuk ke rumah kawan
c. Menggunakan GPS untuk ke rumah kawan