Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN SEMESTER

MATEMATIK
TAHUN 3 BESTARI

BIDANG / STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
TAJUK KANDUNGAN

11.1 i. Menukar unit melibatkan meter


Menukar unit panjang. dan sentimeter.
1 SUKATAN DAN
GEOMETRI
( 11 JULAI 15
i. Menambah hingga tiga ukuran
JULAI 2016 ) 11. PANJANG
panjang yang melibatkan:
11.2
(a) meter,
Menambah panjang.
(b) sentimeter,
(c) meter dan sentimeter.

i. Menolak panjang yang


melibatkan:
11.3
(a) meter,
Menolak panjang.
(b) sentimeter,
2 SUKATAN DAN
(c) meter dan sentimeter.
GEOMETRI
( 18 JULAI 22 i. Mendarab panjang yang
JULAI 2016 ) 11. PANJANG melibatkan:
11.4 (a) meter,
Mendarab panjang. (b) sentimeter,
(c) meter dan sentimeter,
dengan nombor satu digit.
i. Membahagi panjang yang
melibatkan:
11.5 (a) meter,
Membahagi panjang. (b) sentimeter
3
SUKATAN DAN (c) meter dan sentimeter,
GEOMETRI dengan nombor satu digit.
( 25 JULAI 29
JULAI 2016 )
11. PANJANG 11.6 i. Mereka cerita berdasarkan ayat
Menyelesaikan masalah matematik tambah, tolak, darab,
harian dan bahagi yang melibatkan
yang melibatkan panjang. panjang.

4
SUKATAN DAN 11.6 ii. Menyelesaikan masalah harian
GEOMETRI Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah,
( 01 OGOS
harian tolak, darab, dan bahagi yang
05 OGOS
11. PANJANG yang melibatkan panjang. berkaitan dengan panjang.
2016 )