Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

____MINGGU ____

HARI ISNIN KELAS 1 HUKMA


MASA 1130-1230 TARIK 23 Januari 2017
H
TOPIK UNIT 1 : SENI BERMULA DI SINI
BIDANG Menggambar
TAJUK Capan Tangan Gajah
STANDARD 2.1 Kemahiran Seni Visual
KANDUNGAN 3.1 Penghasilan Karya Kreatif
STANDARD 2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, penggunaan
PEMBELAJARAN media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya bidang
menggambar.
3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi dengan
mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya.
OBJECTIF Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

a. Menyatakan konsep capan tangan.


b. Menngenalpasti dan mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, penggunaan alat dan bahan dalam capan serta proses
menghasilkan capan.
c. Menghasilkan capan tangan di atas permukaan kertas lukisan.

1. Guru menerangkan konsep capan tangan.


2. Guru menerangkan alat dan bahan yang sesuai untuk digunakan
semasa proses membuat capan.
3. Guru membuat demonstrasi menghasilkan capan tangan di atas
permukaan kertas lukisan.
4. Guru meminta murid untuk menyediakan tempat dan alat bahan
sebelum menghasilkan karya. Guru turut menerangkan perkara yang
perlu dipatuhi murid semasa menjalankan aktiviti seperti mengikut
ACTIVITI
prosedur yang betul dan menjaga kebersihan semasa aktiviti.
5. Murid menghasilkan karya capan dengan bimbingan guru.
6. Setelah itu, murid melaksanakan proses pengeringan karya capan
tangan.
7. Murid menyerahkan karya capan tangan untuk disimpan oleh guru
bagi proses penghasilan capan gajah pada minggu hadapan.
8. Ketika proses mengecap tangan dilaksanakan guru bersama-sama
murid menyayikan lagu Gajah Menari untuk mewujudkan suasana
yang ceria dan murid bersemangat semasa menghasilkan karya.

BBM Buku teks


NILAI Fokus dan bersemangat
REFLEKSI
__________ orang murid dari __________orang murid dapat menerangkan
tentang konsep capan.
__________ murid orang dari __________ orang murid dapat menghasilkan
karya capan tangan dengan prosedur yang betul dan menarik.