Anda di halaman 1dari 2

BUKU KEGIATAN HARIAN GURU

NAMA SEKOLAH :
NAMA GURU :
NIP :
PANGKAT/GOL.RUANG :
MENGAJAR MATA PELAJARAN :
JUMLAH JAM MENGAJAR :
TUGAS TAMBAHAN :
TAHUN PELAJARAN/SEMESTER :

WAKTU
NO PARAP
Dari Komulasi
HARI/TGL KEGIAT URAIAN KEGIATAN WAKASEK/PET
pkl....sd (dlm
AN UGAS
pkl........ jam)
Mengetahui, Situbondo,........................
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

............................. ...............................
NIP: NIP: