Anda di halaman 1dari 4

Assalamu alaikum wr.wb.

bismillah hirohman nirrohim,Alhamdulillah hirobbil alamina Assalamu


alaikum wr.wb.

bismillah hirohman nirrohim,Alhamdulillah hirobbil alamina


wakhafa,wassolatu wassalamu ala sayidina muhammadinil mustofa,waala
alihi wa askhabihi ahli sidqi walwafa ama bakdu
Dumateng poro alim poro ulama ingkang tuhu kinakbetendumateng poro
sesepuh,pinisepuh ugi adi sepuh ingkang tuhu kinormatan
kususon dumateng sohibul hajah ingkang kawulo hormati
wabil khusus dumateng temanten kekaleh ingkang berbahagia.
Saderengipun monggo kito tansah muji syukur Alhamdulillah dumateng
ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat
dumateng kulo lan panjenengan sami, sahingga kulo lan panjenengan sami
saget pepanggihan,saget bertatap muka wonten ing majlis puniko,kanti
rahayu wilujeng.saperlu angrawuhi undangan walimatul arus.mugi-mugi
pepanggihan kulo lan panjenengan sami saget mbeto manfaat,kususipun
dateng temanten kekalih lan umumipun dateng kulo panjenengan sami
Ingkang kaping kalihipun solawat soho salam ,allohuma soli ala sayidina
Muhammad monggo tansah kunjuk dateng junjungan kito Nabi Besar
Muhammad SAW nabi pungkasan ingkang kito antu-antu syafaatipun
benjang ing dinten Qiamat. Amiin
Poro rawuh ingkang tuhu kinormatan !
saklajengipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek
pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo, mugi-mugi
wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sasahe-sahenipun.
Saklajengipun wonten ing mriki kawulo minongko wakil konco
pengantin.ngaturaken agunge panuwun dumateng Shohibul kajah ingkang
sampun nampi kulo sakonco kanti lemahing penggalih,sampun nyediaaken
papan pinaraan, shoho dedaharan lan unjukan ingkang kados mekaten
mewahipun, wonten ing mriki kawulo atas nami konco pengantin, mboten
saget mbales penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng
Shohibul kajah sekeluarga Mugi-mugi penghormatan meniko andadoso amal
sholehipun ingkang ditrimo dening Allah, shoho dipun bales kanthi balesan
ingkang sakkatah-katahipun.
Poro rawuh ingkang tuhu kinormatan
selajengipun, wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun
pengantin putri inggih puniko Bapak. saking dusun kawulo
nampi Amanat saking Bapak ., ingkang supadoso masrahaken temanten
putri ingkang Asma , dumateng bapak .. mriki minongko tiyang
sepuhipun temanten kakung. Pramilo saking meniko kanthi ucapan
Bismilah temanten putri meniko kulo pasrahaken dumateng Bapak ..
mriki, kanti pasrah bongkoan tegesipun inggih kados mekaten meniko
kawontenanipun. Dene wonten kekirangipun sangking segi nopokemawon, ,
kawulo suwun Bapak Shohibul hajah mriki kususipun, lan sedoyo keluarga
soho masyarakat mriki umumipun kersoho paring bimbingan soho tuntunan,
kados pundi amrih saget sahenipun.
Bapak ibu ingkang tuhu kinormatan !
Ingkang terakhir kawulo ugi atas nami wakil saking konco pengantin bilih
acara mangke sampun paripurno, kawulo sarombongan, ugi nyuwun pamit
sepindah, soho nyuwun tambahipun doa Mugi2 kulo sarombongan wangsul
saking dalem mriki, tumuju dateng griyanipun piyambak, tansah dipun
paringi slamet, wilujeng, boten wonten alangan setunggal punopo. Amiin.
saderengipun kulo pungkasi, kawulo minongko wakil saking konco
temanten, kulo nyuwun agunging pangapunten,mbokbilih wonten tingkah
tanduk, trap susilo ingkang kirang nyocoki dateng panggalehipun Shohibul
kajah mriki sakeluarga. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal
ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun.
Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu alaikum wr wb
demikian pidato penyerahan pengantin memakai bahasa jawa,sobat
tinggal mengedit agar cocok dengan gaya bicara sobat.sobat juga bisa
membaca contoh naskah pidato penerimaan pasrah pengantin memakai
bahasa jawa agar semakin lengkap.semoga bermanfaat dan nantikan artikel
dari wongcungkup selanjutnya,
salam,

link sumber: http://www.wongcungkup.com/pidato-penyerahan-pengantin-


memakai-bahasa-jawa.html#ixzz4XJOOg5anwakhafa,wassolatu wassalamu
ala sayidina muhammadinil mustofa,waala alihi wa askhabihi ahli sidqi
walwafa ama bakdu
Dumateng poro alim poro ulama ingkang tuhu kinakbetendumateng poro
sesepuh,pinisepuh ugi adi sepuh ingkang tuhu kinormatan
kususon dumateng sohibul hajah ingkang kawulo hormati
wabil khusus dumateng temanten kekaleh ingkang berbahagia.
Saderengipun monggo kito tansah muji syukur Alhamdulillah dumateng
ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun pareng Rohmat soho nikmat
dumateng kulo lan panjenengan sami, sahingga kulo lan panjenengan sami
saget pepanggihan,saget bertatap muka wonten ing majlis puniko,kanti
rahayu wilujeng.saperlu angrawuhi undangan walimatul arus.mugi-mugi
pepanggihan kulo lan panjenengan sami saget mbeto manfaat,kususipun
dateng temanten kekalih lan umumipun dateng kulo panjenengan sami
Ingkang kaping kalihipun solawat soho salam ,allohuma soli ala sayidina
Muhammad monggo tansah kunjuk dateng junjungan kito Nabi Besar
Muhammad SAW nabi pungkasan ingkang kito antu-antu syafaatipun
benjang ing dinten Qiamat. Amiin
Poro rawuh ingkang tuhu kinormatan !
saklajengipun kawulo ngaturaken agunging panuwun dumateng sederek
pranoto acoro ingkang sampun paring wekdal dumateng kulo, mugi-mugi
wekdal meniko saget kulo gunaaken ingkang sasahe-sahenipun.
Saklajengipun wonten ing mriki kawulo minongko wakil konco
pengantin.ngaturaken agunge panuwun dumateng Shohibul kajah ingkang
sampun nampi kulo sakonco kanti lemahing penggalih,sampun nyediaaken
papan pinaraan, shoho dedaharan lan unjukan ingkang kados mekaten
mewahipun, wonten ing mriki kawulo atas nami konco pengantin, mboten
saget mbales penghormatan meniko kejawi namung saget dungaaken dateng
Shohibul kajah sekeluarga Mugi-mugi penghormatan meniko andadoso amal
sholehipun ingkang ditrimo dening Allah, shoho dipun bales kanthi balesan
ingkang sakkatah-katahipun.
Poro rawuh ingkang tuhu kinormatan
selajengipun, wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking walinipun
pengantin putri inggih puniko Bapak. saking dusun kawulo
nampi Amanat saking Bapak ., ingkang supadoso masrahaken temanten
putri ingkang Asma , dumateng bapak .. mriki minongko tiyang
sepuhipun temanten kakung. Pramilo saking meniko kanthi ucapan
Bismilah temanten putri meniko kulo pasrahaken dumateng Bapak ..
mriki, kanti pasrah bongkoan tegesipun inggih kados mekaten meniko
kawontenanipun. Dene wonten kekirangipun sangking segi nopokemawon, ,
kawulo suwun Bapak Shohibul hajah mriki kususipun, lan sedoyo keluarga
soho masyarakat mriki umumipun kersoho paring bimbingan soho tuntunan,
kados pundi amrih saget sahenipun.
Bapak ibu ingkang tuhu kinormatan !
Ingkang terakhir kawulo ugi atas nami wakil saking konco pengantin bilih
acara mangke sampun paripurno, kawulo sarombongan, ugi nyuwun pamit
sepindah, soho nyuwun tambahipun doa Mugi2 kulo sarombongan wangsul
saking dalem mriki, tumuju dateng griyanipun piyambak, tansah dipun
paringi slamet, wilujeng, boten wonten alangan setunggal punopo. Amiin.
saderengipun kulo pungkasi, kawulo minongko wakil saking konco
temanten, kulo nyuwun agunging pangapunten,mbokbilih wonten tingkah
tanduk, trap susilo ingkang kirang nyocoki dateng panggalehipun Shohibul
kajah mriki sakeluarga. Shoho kangge kulo pribadi sedoyo kesalahan awal
ngantos akhir kulo nyuwun pangapunten ingkang sak katah-katahipun.
Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu alaikum wr wb