Anda di halaman 1dari 1

Doa Pembukaan acara Rapat Kerja kekompakan dan ketentaraman dalam diri kami.

Assalamualaikum wr wr.
Para hadirin yang terhormat marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk YA ALLAH YA HAQQ TUHAN YANG MAHA BENAR
berdoa memohon kepada Tuhan agar acara ini berjalan dengan lancar. Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada
Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing2 penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat
Bismillahirrohmanirrohiim. melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat
Hamdassyakiriina hamdannaimiin hamdnayuwafii niamahu wa yukaafi maziidah yang salah itu adalah salah, dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan
Ya robbana lakahamdu kama yambaghiili jalaali wajhika waadziimi sultonik. yang lurus, jalan orang-yang yang engkau ridhoi bukan jalan orang-orang yang
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waala aali sayiidina Muhammad. sesat dan orang-orang yang engkau murkai.
Ya ALLAH YA TUHAN KAMI, YA ALLAH YA JALIL TUHAN YANG MAHA MULIA
Segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya,
karunia yang Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah engkau berikan keikhlasan dalam bekerja dan kemudahan dalam segala urusan kami .
kepada kami , pada saat ini engkau pertemukan kami kembali dalam acara Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan, ajarkan kepada kami
Rapat Kerja dan Koordinasi dalam rangka RAPAT LOKMIN MENUJU apa yang belum kami ketahui dan sempurnakan segala kekurangan yang kami
AKREDITASI miliki serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk
Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahiim jadikanlah acara ini acara yang Engkau golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmatMu
Ridhoi, Engkau Rahmati, Engkau berikan Taufiq dan Hidayah-Mu sehingga acara dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu.
ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. YA ALLAH YA HAKIM TUHAN MAHA BIJAKSANA
Ya ALLAH YA RABBANA YA KARIIM. Sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya,
Kiranya momentum acara Rapat Kerja ini Engkau jadikan sebagai pintu dan bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala niat
jalan bagi turunnya Rahmat dan karuniaMu bagi kami dalam mengemban tugas yang tidak terpuji, Segungguhnyalah engkau maha mengetahui apa yang
Negara tercinta ini, yang merupakan amanah Mu yaitu sebagai abdi negara dan tersembunyi dalam hati kami.
abdi Masyarakat sehingga tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada YA ALLAH YA GHAFFUR TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
masyarakat ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru
tanggungjawab serta semangat yang tinggi, demi terwujudnya Visi dan misi kami, dosa para pemimpin kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului
PUSKESMAS KELAPA tercinta ini. kami. Ya Allah Kabulkanlah doa kami ini.
Ya ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM. Robbana dholamna anfusana wainlam taghfirlana watarhamna lana kuunanna
Berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban minal khosiriin.
tugas kami yang amat berat ini, namun sudah menjadi tekad dan komitmen Robbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alladziina minkqoblina.
kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik baiknya dan Rabbana wala tuhammilna ma laa tookotalanaabih.
sepenuh hati kami,, untuk itu kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin Wafuanna waghfirlana watarhamna anta maulaana fansurna alal qoumil
kepada kami. kaafiriin.
Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, janganlah engkau cerai Rabbana aatina fidduniya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adza bannar.
beraikan kami, jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara Walhadulillahi robbil alamiin.
kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, Wassalamualaikum wr.wb.

Anda mungkin juga menyukai