Anda di halaman 1dari 55

Pag.

1 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii


lucrrilor de construcii - Republicare*)
Forma sintetic la data 28-dec-2016. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.
CAPITOLUL I: Autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Art. 1
(1) Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei
autorizaii de construire sau de desfiinare, emis n condiiile prezentei
legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren
i/sau construcii - identificat prin numr cadastral, n cazul n care legea
nu dispune altfel.
(la data 14-feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(2) Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i
utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai cu
respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i a
reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), executarea lucrrilor de
construcii cu caracter special, care se realizeaz n baza
tratatelor/acordurilor n vigoare la care Romnia este parte, se
reglementeaz prin aranjamentele de implementare/ acordurile
tehnice/nelegerile/memorandumurile de implementare a tratatelor
respective, adoptate potrivit legislaiei n vigoare, cu condiia avizrii
documentaiei tehnice potrivit legislaiei n vigoare.
(la data 18-iul-2016 Art. 1, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Legea
148/2016 )
Art. 2
(1) Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al
administraiei publice locale pe baza cruia este permis executarea
lucrrilor de construcii corespunztor msurilor prevzute de lege
referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea i
postutilizarea construciilor.
(la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(2) Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, elaborat n condiiile
prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor
de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii.
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea
261/2009 )
1
(2 ) Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe
odat cu obinerea certificatului de urbanism eliberat pentru executarea
lucrrilor de construire, n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de
construire i cuprinde urmtoarele etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia
mediului pentru investiiile care nu se supun procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului;
c) notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice
competente cu privire la meninerea solicitrii de obinere, ca act final, a
autorizaiei de construire, pentru investiiile la care autoritatea
competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii
impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform legislaiei
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 2 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

mediului;
d) emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al
autoritii pentru protecia mediului competente privind investiiile
evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
e) elaborarea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii;
f) depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii la autoritatea administraiei publice competente;
g) emiterea autorizaiei de construire.
(la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 1. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(3) Autorizaiile de construire pentru reele magistrale, ci de comunicaie,
amenajri pentru mbuntiri funciare, reele de telecomunicaii ori alte lucrri de
infrastructur, care se execut n extravilanul localitilor, se emit cu respectarea
planurilor de amenajare a teritoriului, avizate i aprobate potrivit legii.
(31) Autorizaiile de construire pentru instalarea reelelor de comunicaii
electronice, precum i autorizaiile de construire pentru instalarea
infrastructurilor fizice necesare acestor reele se emit cu respectarea
normativelor tehnice prevzute de legislaia privind regimul infrastructurii
fizice a reelelor de comunicaii electronice, precum i, dup caz, pe baza
normativelor tehnice privind proiectarea i realizarea construciilor pe
care se amplaseaz acestea.
(la data 28-iul-2016 Art. 2, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 49, punctul 1. din capitolul VII
din Legea 159/2016 )
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (2), se pot emite autorizaii de construire
i fr elaborarea, avizarea i aprobarea, n prealabil, a unor documentaii de
amenajare a teritoriului i/sau documentaii de urbanism, dup caz, pentru:
(la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 2. din Ordonanta
urgenta 100/2016 )
a) lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare i de conservare
a cldirilor de orice fel, cu condiia meninerii aceleiai funciuni, a suprafeei
construite la sol i a volumetriei acestora;
a1) lucrri de amenajare i schimbare de destinaie a spaiilor aferente
subsolurilor, podurilor, mansardelor, n volumul existent al cldirii, fr
modificri aduse la dimensiunile exterioare iniiale ale construciei;
(la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (4), litera A^1. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 3. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
2
a ) lucrri de extindere a cldirilor sociale, de nvmnt, de sntate, de
cultur i administrative aparinnd domeniului public i privat al statului
i unitilor administrativ-teritoriale, dac extinderea se ncadreaz n
prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic
general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, n vigoare;
a3) schimbarea folosinei construciilor existente, dac noua folosin
corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent
planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ,
aprobat, n vigoare;
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din
Legea 261/2009 )
4
a ) lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare
i altele asemenea, fr modificarea traseului i, dup caz, a
funcionalitii acestora, precum i lucrri de ntreinere sau reparare
privind conductele subterane care transport gaze naturale de la
zcmintele situate n largul Mrii Negre, amplasate n zona costier a
Mrii Negre, inclusiv n zona plajelor.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 3 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

(la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (4), litera A^3. din capitolul I completat de Art. VII, punctul 4. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
b) lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele
asemenea, fr modificarea traseului i, dup caz, a funcionalitii acestora;
c) lucrri de reparare privind mprejurimi, mobilier urban, amenajri de spaii
verzi, parcuri i grdini publice, piee pietonale i celelalte lucrri de amenajare a
spaiilor publice;
d) lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor - foraje i excavri -,
necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, exploatrilor de cariere,
balastierelor, sondelor de gaze i petrol, precum i altor exploatri;
e) organizarea de tabere de corturi.
Art. 3
(1) Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea
instalaiilor i utilajelor tehnologice, pentru infrastructur de orice fel sau
de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de
construire, precum i a reglementrilor privind proiectarea i executarea
construciilor, pentru:
a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere,
reabilitare, schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de
orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor
prevzute la art. 11;
b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare,
protejare, restaurare, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent
de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la toate categoriile de
monumente istorice prevzute de lege - monumente, ansambluri, situri -
inclusiv la anexele acestora, identificate n acelai imobil - teren i/sau
construcii, la construcii amplasate n zone de protecie a monumentelor
i n zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcii cu
valoare arhitectural sau istoric deosebit, stabilite prin documentaii de
urbanism aprobate;
(la data 04-nov-2016 Art. 3, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din
Legea 197/2016 )
c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare,
modernizare i reabilitare privind cile de comunicaie de orice fel,
lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-edilitare, branamente i
racorduri la reele de utiliti, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii,
lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii de infrastructur,
lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a
energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i
retehnologizare a celor existente;
(la data 27-dec-2016 Art. 3, alin. (1), litera C. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 5. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri
de joac i agrement, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilor publice;
e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor
geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea
exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum
i a altor exploatri de suprafa, subterane sau subacvatice;
f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n
vederea organizrii executrii lucrrilor, n condiiile prevzute la art. 7
alin. (1) i (13);
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote;
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete, cabine,
spaii de expunere, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 4 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

i pergole situate pe cile i spaiile publice, anexe gospodreti, precum


i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan;
i) cimitire - noi i extinderi.
(2) n vederea simplificrii procedurii de autorizare a executrii lucrrilor
de construcii provizorii prevzute la alin. (1) lit. d), g) i h), precum i
pentru instalarea reelelor de comunicaii electronice, inclusiv a
echipamentelor componente, n msura n care pentru acestea nu sunt
necesare i lucrri asupra infrastructurilor fizice de susinere, autorizaia
de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii.
(la data 27-dec-2016 Art. 3, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 6. din Ordonanta
urgenta 100/2016 )
Art. 4
Autorizaiile de construire se emit de preedinii consiliilor judeene, de
primarul general al municipiului Bucureti, de primarii municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureti, ai oraelor i comunelor pentru
executarea lucrrilor definite la art. 3, dup cum urmeaz:
a) de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru lucrrile
care se execut:
1. pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativ-teritoriale;
2. pentru toate categoriile de construcii prevzute de lege a fi executate
n extravilanul unitilor administrativ-teritoriale, dac legea nu dispune
altfel;
3. pentru toate categoriile de construcii, altele dect locuinele
individuale i anexele gospodreti, branamente i mprejmuiri ale
acestora, prevzute de lege a fi executate n intravilanul unitilor
administrativ-teritoriale care nu au la nivelul structurii de specialitate a
primarului niciun angajat funcionar public cu atribuii n domeniul
urbanismului, amenajrii teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de
construcii care ndeplinete condiiile de formare profesional prevzute
de lege;
4. pentru comunele i oraele pe al cror teritoriu exist staiuni turistice
sau monumente istorice nscrise n lista patrimoniului mondial ori
monumente istorice clasate n grupa A potrivit legii, n condiiile n care la
nivelul primriilor comunelor nu exist niciun angajat funcionar public cu
atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i autorizrii
executrii lucrrilor de construcii care ndeplinete condiiile de formare
profesional prevzute de lege, iar la nivelul oraelor n condiiile n care
nu este ocupat postul de arhitect-ef/urbanist-ef potrivit legislaiei n
vigoare;
5. la cile de comunicaii de interes judeean.
(la data 27-dec-2016 Art. 4, litera A. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 7. din Ordonanta
urgenta 100/2016 )
1
a ) de preedinii consiliilor judeene, cu avizul prealabil al secretarului
unitii administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de ctre prefect
n condiiile art. 55 alin. (81) din Legea administraiei publice locale nr.
215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n
situaiile excepionale n care lucrrile se execut la imobile situate pe
raza unitilor administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat i
primarul nu i poate exercita atribuiile:
1. ca urmare a ncetrii sau suspendrii mandatului n condiiile legii;
2. n situaia n care fa de primar au fost dispuse potrivit legii penale
msuri preventive, altele dect cele care determin suspendarea

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 5 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

mandatului i care fac imposibil exercitarea de ctre acesta a atribuiilor


prevzute de lege;
(la data 30-sep-2015 Art. 4, litera A. din capitolul I completat de Art. VII din Ordonanta urgenta
41/2015 )
b) de primarii municipiilor, pentru lucrrile care se execut n teritoriul
administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1;
c) de primarul general al municipiului Bucureti, pentru:
1. investiii ce se realizeaz pe terenuri care depesc limita
administrativ-teritorial a unui sector i cele care se realizeaz n
extravilan;
2. la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
3. lucrri de modernizare, reabilitare, extindere de reele edilitare
municipale, de transport urban subteran sau de suprafa, de transport i
distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice termoficare, comunicaii -
inclusiv fibra optic, executate pe domeniul public sau privat al
municipiului Bucureti, precum i lucrri de modernizare i/sau reabilitare
de strzi, care sunt n administrarea municipiului Bucureti.
(la data 04-nov-2016 Art. 4, litera C. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea
197/2016 )
d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se
execut n teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepia celor
prevzute la lit. c), inclusiv branamente i racorduri aferente reelelor
edilitare;
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera D. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea
119/2005 )
e) de primarii unitilor administrativ-teritoriale care au n aparatul de specialitate
angajai - funcionari publici cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii
teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii pentru lucrrile care se
execut:
(la data 01-mai-2016 Art. 4, litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea
53/2016 )
1. n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit.
a) pct. 1;
2. la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n
procedura de clasare potrivit legii, precum i cele din zonele de protecie
ale acestora, definite conform legii, aflate pe teritoriul administrativ, n
condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (4) i cu avizul arhitectului-
ef/urbanistului-ef al judeului.
(la data 27-dec-2016 Art. 4, litera E., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 8. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera F. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 5. din Legea
261/2009 )
(la data 04-nov-2016 Art. 4, alin. (2) din capitolul I abrogat de Art. 1, punctul 2. din Legea
197/2016 )
(la data 04-nov-2016 Art. 4, alin. (3) din capitolul I abrogat de Art. 1, punctul 2. din Legea
197/2016 )
(la data 14-oct-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea
261/2009 )
(la data 11-oct-2011 Art. 4, alin. (5) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta
urgenta 85/2011 )
(6) Prin excepie de la prevederile art. 2 alin. (1), executarea lucrrilor de
foraje necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor
geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de gaze i petrol, a
altor exploatri subacvatice, precum i a lucrrilor de construire a
reelelor submarine de transport energetic i de comunicaii, n marea
teritorial, zona contigu sau zona economic exclusiv a Mrii Negre,

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 6 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

dup caz, este permis n baza actului de autoritate al autoritii


competente desemnate prin legea special, care ine loc de autorizaie de
construire/desfiinare i se emite n condiiile legislaiei specifice din
domeniul gazelor, petrolului, energiei electrice i comunicaiilor, din care
fac parte lucrrile, dup caz.
(la data 12-apr-2013 Art. 4 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 81/2013 )
Art. 5
(1) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicit
de ctre investitor/beneficiar i se obin de la autoritile competente n
domeniu naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii la autoritile administraiei publice competente
pentru:
a) asigurarea i racordarea/branarea la infrastructura edilitar, n
condiiile impuse de caracteristicile i amplasamentul reelelor de
distribuie/transport energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reeaua cilor de comunicaii;
c) securitatea la incendiu, protecia civil i protecia sntii populaiei;
d) cerinele specifice unor zone cu restricii stabilite prin reglementri
speciale.
(11) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n situaia unitilor
administrativ-teritoriale unde este organizat comisia de acord unic,
avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se pot obine
direct de ctre autoritile administraiei publice locale prin intermediul
ghieului unic, pe baza documentaiei pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii nsoit de documentaiile de avizare specifice,
depuse n format tiprit i electronic. Punctul de vedere/actul
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului nu poate
fi obinut prin intermediul comisiei de acord unic i al ghieului unic.
(12) Avizele solicitate prin certificatul de urbanism trebuie s se refere
strict la tipul de lucrri necesare realizrii investiiei, fiind interzis
solicitarea de avize care nu au relevan n raport cu obiectul acesteia.
(la data 27-dec-2016 Art. 5, alin. (1) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 9. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(2) Actele de autoritate emise de autoritile competente pentru protecia
mediului prevzute la art. 2 alin. (21) lit. b) i d) se solicit i se obin de
investitor/solicitant n condiiile legii.
(3) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, mpreun
cu punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului
sau, dup caz, actul administrativ al acesteia, obinute potrivit
prevederilor alin. (1) i (2), se anexeaz i devin parte integrant din
autorizaia de construire.
(la data 14-oct-2009 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 261/2009 )
Art. 6
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile
prevzute la art. 4 i la art. 43 lit. a):
(la data 18-iul-2016 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea
148/2016 )
a) fac cunoscute solicitantului informaiile privind regimul juridic,
economic i tehnic al terenurilor i construciilor existente la data
solicitrii, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale
regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a
teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 7 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinznd avizele/acordurile necesare n vederea
autorizrii;
d) ncunotineaz investitorul/solicitantul cu privire la obligaia de a
contacta autoritatea competent pentru protecia mediului, n scopul
obinerii punctului de vedere i, dup caz, al actului administrativ al
acesteia, necesare n vederea autorizrii.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 10. din Legea
261/2009 )
1
(1 ) Punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului
reprezint documentul scris emis de aceasta dup etapa de evaluare
iniial, respectiv dup etapa de ncadrare a investiiei n procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autoritii
competente pentru protecia mediului este, dup caz, acordul de mediu
sau avizul Natura 2000.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea
261/2009 )
2
(1 ) n cazul vnzrii sau cumprrii de imobile, certificatul de urbanism
cuprinde informaiile privind consecinele urbanistice ale operaiunii
juridice.
(la data 04-nov-2016 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea
197/2016 )
(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritile abilitate s autorizeze
lucrrile de construcii prevzute la art. 4 i art. 43 lit. a) i se elibereaz
solicitantului n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii
cererii, menionndu-se n mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(la data 18-iul-2016 Art. 6, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea
148/2016 )
1
(2 ) Autoritile administraiei publice locale au obligaia de a acorda n
termen de 15 zile suport tehnic de specialitate autoritilor prevzute la
art. 43 lit. a) n procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru
stabilirea cerinelor urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie
de specificul amplasamentului.
(la data 18-iul-2016 Art. 6, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea
148/2016 )
(3) Certificatul de urbanism se semneaz de ctre preedintele consiliului judeean
sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de ctre persoana cu
responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul
propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii
acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
(31) Pentru autoritile prevzute la art. 43 lit. a), certificatul de urbanism
se semneaz de ctre persoanele cu responsabilitate n domeniu,
desemnate prin ordin intern al conductorului autoritii.
(la data 18-iul-2016 Art. 6, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 5. din Legea
148/2016 )
2
(3 ) n cazul emiterii certificatului de urbanism n format electronic,
semnatarii prevzui la alin. (3) vor utiliza semntura electronic
calificat sau avansat, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 i 12
din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European i al
Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronic i serviciile
de ncredere pentru tranzaciile electronice pe piaa intern i abrogare a
Directivei 1999/93/CE, documentul avnd aceeai valoare juridic cu
certificatul de urbanism emis n format scriptic, cu condiia ca la emiterea
sau imprimarea pe hrtie a documentului cu semntur electronic s fie

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 8 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

adugat i semntura olograf.


(la data 27-dec-2016 Art. 6, alin. (3^1) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 10. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(4) n vederea eliberrii certificatului de urbanism, solicitantul - orice
persoan fizic sau juridic interesat - se va adresa autoritilor
prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de
identificare a imobilului pentru care se solicit certificatul de urbanism,
respectiv localitate, numr cadastral i numr de carte funciar, unde este
cazul, dac legea nu dispune altfel, ct i elementele care definesc scopul
solicitrii.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea
261/2009 )
(5) Certificatul de urbanism nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii.
(6) Certificatul de urbanism se emite i n urmtoarele situaii:
a) n vederea concesionrii de terenuri, potrivit legii;
b) n vederea adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice n
faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii;
c) pentru cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia
imobiliar, atunci cnd operaiunile respective au ca obiect:
- comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/n cel puin 3
parcele;
- mpreli ori comasri de parcele solicitate n scopul realizrii de lucrri
de construcii i de infrastructur;
- constituirea unei servitui de trecere cu privire la un imobil.
Operaiunile juridice menionate, efectuate n lipsa certificatului de
urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism
este facultativ atunci cnd operaiunile de mpreli ori comasri de
parcele fac obiectul ieirii din indiviziune, cu excepia situaiei n care
solicitarea este fcut n scopul realizrii de lucrri de construcii i/sau
de lucrri de infrastructur.
(la data 04-nov-2016 Art. 6, alin. (6), litera C. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din
Legea 197/2016 )
1
Art. 6
(1) Msurile specifice pentru protecia mediului stabilite prin actul
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului vor fi
avute n vedere la elaborarea documentaiei tehnice - D.T. i nu pot fi
modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaia de construire.
(2) n situaia n care o investiie urmeaz s se realizeze etapizat sau s
se amplaseze pe terenuri aflate n raza teritorial a mai multor uniti
administrativ-teritoriale nvecinate, evaluarea efectelor asupra mediului
se realizeaz pentru ntreaga investiie.
(la data 14-feb-2009 Art. 6 din capitolul I completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta
214/2008 )
Art. 7
(1) Autorizaia de construire se emite pentru executarea lucrrilor de baz
i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor, n cel mult 30 de zile de
la data depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, care cuprinde, n copie, urmtoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, n copie legalizat, a titlului asupra imobilului, teren i/sau
construcii i, dup caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi i
extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, n cazul n care
legea nu dispune altfel;
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 9 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

Legea 261/2009 )
c) Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire - P.A.C.,
Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - P.A.D.
sau Proiectul pentru autorizarea organizrii execuiei lucrrilor - P.O.E.;
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (1), litera C. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 11. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
d) avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, dup caz,
punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului i,
dup caz, actul administrativ al acesteia, precum i acordul vecinilor, n
situaiile expres prevzute de actele normative i reglementrile tehnice
n vigoare;
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 11. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
d ) pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport,
avizele/i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de
vedere al autoritii competente pentru protecia mediului i, dup caz,
actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, dup
caz, avizele de amplasament favorabile condiionate pentru relocarea
sistemelor/reelelor de transport i de distribuie a energiei electrice,
gazelor naturale i a ieiului, precum i a altor reele de utiliti situate
pe coridorul de expropriere.
(la data 18-mar-2016 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I completat de Art. IV, punctul 1. din
Ordonanta urgenta 7/2016 )
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera E. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 14. din
Legea 261/2009 )
f) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizaiei de construire.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 11. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
(1 ) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru construciile
reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole termenul de
emitere a autorizaiei de construire este de 15 zile de la data nregistrrii
cererii.
(la data 18-mai-2008 Art. 7, alin. (1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea
101/2008 )
2
(1 ) Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
se depune i se nregistreaz la autoritatea administraiei publice
competente numai dac solicitantul prezint toate documentele prevzute
la alin. (1).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Legea
261/2009 )
3
(1 ) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice i private asupra mediului, n situaia n care apar
modificri pentru care este necesar emiterea unei autorizaii de
construire distinct pentru organizarea executrii lucrrilor, aceasta se
emite numai dac autoritatea competent pentru protecia mediului
constat c modificrile aduse se nscriu n limitele actului administrativ
emis anterior. n caz contrar, autoritatea competent pentru protecia
mediului reface evaluarea efectelor lucrrilor de baz i a celor aferente
organizrii executrii lucrrilor i emite un nou act administrativ.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
4
(1 ) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrrile de construcii
care privesc realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor/reelelor
naionale de transport i de distribuie a energiei electrice, a gazelor
naturale i a ieiului, gazolinei, etanului, condensatului, realizate de ctre

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 10 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

titularii de licene, autorizaii i acorduri petroliere pentru care licena,


acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt documentele pe baza
crora se elibereaz autorizaia de construire, cu notificarea i acordarea
de indemnizaii, rente, despgubiri, dup caz, proprietarilor, mpreun cu
dovada ndeplinirii urmtoarelor obligaii:
a) n cazul n care proprietarii sunt identificai, prin ncheierea, n
prealabil, a unei convenii ntre pri, termenul de plat fiind de 30 de zile
de la ncheierea conveniei;
b) n cazul n care proprietarii nu sunt identificai, prin dovada
consemnrii prealabile n conturi deschise pe numele titularilor de licene,
autorizaii i acorduri petroliere a sumelor de bani aferente
despgubirilor, indemnizaiilor i rentelor, dup caz, pentru respectivele
imobile;
c) n cazul n care, dei proprietarii sunt identificai, refuz s ncheie
convenia, dovada consemnrii prealabile la dispoziia acestora, n termen
de 60 de zile de la data la care acetia au fost notificai s se prezinte n
vederea semnrii conveniilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat
ncheierea conveniei, a sumelor aferente despgubirilor, indemnizaiilor
i rentelor, dup caz.
(la data 09-dec-2016 Art. 7, alin. (1^4) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea
241/2016 )
5
(1 ) n cazurile n care autorizaia de construire s-a emis n baza avizelor
prevzute la alin. (1) lit. d1), beneficiarul are obligaia depunerii la
emitentul autorizaiei de construire a avizelor/acordurilor sau, dup caz, a
avizelor de amplasament, pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier
sau pentru relocarea sistemelor/reelelor de transport i de distribuie a
energiei electrice, gazelor naturale i a ieiului, precum i a altor reele
de utiliti situate pe coridorul de expropriere pn la data semnrii
procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor.
(la data 18-mar-2016 Art. 7, alin. (1^3) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 7/2016 )
6
(1 ) Prin excepie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificat a
beneficiarilor, autorizaiile de construire se emit n regim de urgen n
termen de pn la 15 zile.
(la data 04-nov-2016 Art. 7, alin. (1^5) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea
197/2016 )
(2) Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construire/desfiinare se elaboreaz n conformitate cu coninutul-cadru
prevzut n anexa nr. 1, n concordan cu cerinele certificatului de
urbanism, cu coninutul actului administrativ al autoritii competente
pentru protecia mediului, al avizelor i acordurilor cerute prin certificatul
de urbanism, se ntocmete i se semneaz de ctre specialiti potrivit
prezentei legi i se verific de verificatori atestai, potrivit legii.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
(2 ) Documentaiile tehnice - D.T. aferente investiiilor pentru care
autoritatea competent pentru protecia mediului a evaluat efectele
asupra mediului i a emis actul administrativ se verific n mod obligatoriu
pentru cerina esenial de calitate n construcii "c) igien, sntate i
mediu", potrivit legii.
(22) n situaia n care, dup emiterea actului administrativ al autoritii
competente pentru protecia mediului i naintea depunerii documentaiei
pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, investiia sufer

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 11 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

modificri care nu au fcut obiectul evalurii privind efectele asupra


mediului, acestea vor fi menionate de ctre verificatorul tehnic atestat
pentru cerina esenial "c) igien, sntate i mediu" n raportul de
verificare a documentaiei tehnice aferente investiiei, iar
solicitantul/investitorul are obligaia s notifice autoritatea public pentru
protecia mediului emitent, cu privire la aceste modificri, potrivit
prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului.
(23) Documentaiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termic a cldirilor
se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de calitate n
construcii "f) economie de energie i izolare termic", potrivit legii.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(3) n situaia depunerii unei documentaii de autorizare incomplete,
acest lucru se notific n scris solicitantului, n termen de 10 zile de la data
nregistrrii, cu menionarea elementelor necesare n vederea completrii
acesteia.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
(3 ) Persoanele fizice cu atribuii n verificarea documentaiilor i
elaborarea/emiterea autorizaiilor de construire rspund material,
contravenional, civil i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor
prevzute la alin. (1) i (3).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Legea
261/2009 )
(4) Executarea lucrrilor de construcii se poate face numai pe baza
proiectului tehnic de execuie, inclusiv a detaliilor de execuie, potrivit
legii. Coninutul-cadru al proiectului tehnic de execuie este cel prevzut
n anexa nr. 3 i se adapteaz de ctre operatorii economici care
presteaz n condiiile legii servicii de proiectare n domeniu, n
conformitate cu specificul investiiei.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(5) Autoritatea emitent a autorizaiei de construire stabilete o perioad
de valabilitate de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval n care
solicitantul este obligat s nceap lucrrile. nceperea lucrrilor se
notific de ctre beneficiar/investitor la autoritatea administraiei publice
emitente a autorizaiei i la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C.,
inclusiv prin transmiterea ntiinrii n format electronic prin intermediul
punctului de contact unic electronic, http://www.edirect.e-guvernare.ro/.
n caz contrar, dac constatarea faptei de ncepere a lucrrilor fr
ntiinare s-a fcut n termenul de valabilitate a autorizaiei, data
nceperii lucrrilor se consider ca fiind ziua urmtoare datei de emitere a
autorizaiei.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (5) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
(5 ) Pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport i
amenajrile hidrotehnice, autorizaiile de construire, certificatele de
urbanism, avizele, acordurile, dup caz, avizele de amplasament, i
menin valabilitatea pe toat perioada implementrii proiectelor, pn la
finalizarea executrii lucrrilor pentru care au fost eliberate, respectiv
pn la data semnrii procesului-verbal de recepie final a lucrrilor, cu
condiia nceperii execuiei lucrrilor n termen de 24 de luni de la data
emiterii autorizaiei de construire.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 12 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (5^1) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
2 1
(5 ) Prevederile alin. (5 ) nu se aplic dac pe parcursul execuiei
lucrrilor sunt identificate elemente noi care s impun reluarea
procedurilor de avizare prevzute de lege, necunoscute la data emiterii
acestora, precum i/sau modificri ale condiiilor care au stat la baza
emiterii acestora, dup caz.
(la data 18-mar-2016 Art. 7, alin. (5) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 3. din Ordonanta
urgenta 7/2016 )
3
(5 ) Investitorul are obligaia s depun la Inspectoratul de Stat n
Construcii - I.S.C., odat cu ntiinarea, n format electronic, proiectul
tehnic de execuie complet nsoit de referatele de verificare, proiect care
se introduce n registrul naional al construciilor.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (5^2) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 13. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(6) Nenceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce
la pierderea valabilitii autorizaiei, fiind necesar emiterea unei noi autorizaii de
construire. n situaia n care caracteristicile nu se schimb fa de autorizaia
iniial, se va putea emite o nou autorizaie de construire, fr a fi necesar un
nou certificat de urbanism.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrrile de
construcii nu pot fi ncepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit,
investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea valabilitii autorizaiei cu
cel puin 15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea valabilitii autorizaiei se
poate acorda o singur dat i pentru o perioad nu mai mare de 12 luni.
(8) Valabilitatea autorizaiei se extinde pe toat durata de execuie a
lucrrilor prevzute prin autorizaie, n conformitate cu proiectul pentru
autorizarea executrii lucrrilor i cu graficul de lucrri aferent, ncepnd
cu data nceperii lucrrilor notificat ctre autoriti. n situaia
nerespectrii obligaiei de notificare, durata de execuie se calculeaz de
la data emiterii autorizaiei de construire.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (8) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
(8 ) Investitorul are obligaia ca la nceperea lucrrilor s monteze pe
amplasamentul investiiei, la loc vizibil, panoul de identificare al acesteia.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (8) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 14. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(9) Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ
condiiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitent a autorizaiei nu
este responsabil pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de
existena, n momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul
instanelor judectoreti privind imobilul - teren i/sau construcii -,
responsabilitatea aparinnd solicitantului.
(la data 12-dec-2011 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 269/2011 )
(10) Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz
tehnic ori prin not tehnic justificativ n clasa I de risc seismic i care
prezint pericol public se autorizeaz n regim de urgen, n condiiile
prevzute la alin. (16).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (10) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea
261/2009 )
(11) n condiiile prezentei legi nu se emit autorizaii provizorii.
(12) Autorizaiile de construire/desfiinare se emit numai pe baza unei
documentaii complete, n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr.
1, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (16).
(13) Autorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului judeean

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 13 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de persoana cu


responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul
propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii
autorizaiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
(131) Prin excepie de la prevederile alin. (13), autorizaia de construire,
emis de instituiile abilitate s autorizeze lucrrile de construcii cu
caracter special potrivit art. 43 lit. a), se semneaz de ctre conductorul
instituiei emitente sau de persoana delegat de acesta, de eful structurii
de specialitate cu atribuii privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii din aparatul propriu al instituiei emitente i de o persoan din
cadrul structurii de specialitate care ndeplinete cerinele de formare
profesional prevzute de art. 361 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile
ulterioare, responsabilitatea emiterii acesteia revenind semnatarilor,
potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
(la data 18-iul-2016 Art. 7, alin. (13) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 6. din Legea
148/2016 )
(14) Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii
investitorului, naintea finalizrii lucrrilor, cu condiia respectrii
prevederilor acesteia i a nscrierii n cartea funciar a modificrilor
intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (14) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(15) n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i numai n perioada
de valabilitate a autorizaiei de construire survin modificri de tem
privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea
modificrii acestora, titularul are obligaia de a solicita o nou autorizaie
de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
1
(15 ) Pentru obinerea unei noi autorizaii de construire, potrivit
prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nou documentaie
tehnic - D.T, elaborat n condiiile modificrilor de tem survenite,
urmnd ca autoritatea administraiei publice locale competente s decid,
dup caz:
a) emiterea noii autorizaii de construire, dac lucrrile corespunztoare
modificrilor de tem se nscriu n limitele actului administrativ al
autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i
acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial;
b) reluarea procedurii de autorizare n condiiile prezentei legi, dac
lucrrile corespunztoare modificrilor de tem depesc limitele actului
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum
i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire
iniial.
(152) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de
tem n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de
construire iniial se realizeaz de ctre structurile de specialitate ale
autoritii administraiei publice competente, precum i de verificatorii de
proiecte atestai n condiiile legii, pentru fiecare cerin esenial de
calitate n construcii, cu participarea reprezentanilor instituiilor
avizatoare.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Legea
261/2009 )

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 14 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

(153) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de


tem n limitele actului administrativ al autoritii competente pentru
protecia mediului se realizeaz de ctre aceasta potrivit prevederilor
legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
4
(15 ) pentru proiectele de infrastructur de transport de interes naional,
verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem de
proiectare n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de
construire iniial se realizeaz de Ministerul Transporturilor, precum i de
verificatorii de proiecte atestai n condiiile legii, pentru fiecare cerin
esenial de calitate n construcii, cu participarea reprezentanilor
instituiilor avizatoare afectate de modificri. Convocarea reprezentanilor
instituiilor avizatoare se face de ctre Ministerul Transporturilor. Minuta
edinei mpreun cu toate documentele solicitate de lege stau la baza
emiterii autorizaiei de construire.
(la data 29-nov-2016 Art. 7, alin. (15^3) din capitolul I completat de Art. XVI din capitolul V din
Ordonanta urgenta 83/2016 )
(16) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice i private asupra mediului, n cazul construciilor care
prezint pericol public, autorizaia de construire pentru executarea
lucrrilor de intervenie n prim urgen, care constau, n principal, n
sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolri
pariale i consolidri la structura de rezisten, obligatorii n cazuri de
avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte evenimente cu caracter
excepional, se emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice
competente potrivit prezentei legi, urmnd ca documentaiile tehnico-
economice corespunztoare fiecrei faze de proiectare - expertiz tehnic,
studiu de fezabilitate/documentaie de avizare, documentaie tehnic
D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuie D.E s fie elaborate i
aprobate pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu
respectarea avizelor i acordurilor, precum i, dup caz, a actului
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 19. din Legea
261/2009 )
1
(16 ) Prevederile alin. (16) se aplic n mod corespunztor i
construciilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezint pericol
public.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea
261/2009 )
2
(16 ) Pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport,
autorizaiile de construire se pot elibera n baza documentelor prevzute
la alin. (1) i a avizelor de principiu pentru scoaterea definitiv din fondul
forestier naional.
(la data 18-mar-2016 Art. 7, alin. (16^1) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 4. din
Ordonanta urgenta 7/2016 )
(17) Primriile pot dezafecta construciile, proprietate a unitii administrativ-
teritoriale, aflate n stare avansat de degradare i care pun n pericol sigurana
public, cu excepia construciilor monument istoric, pe baz de autorizaie de
desfiinare emis n condiiile alin. (16), cu obligaia de a se ntocmi documentaii
specifice n conformitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. 1.
(18) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire se calculeaz potrivit legii.
(19) Taxa pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire se calculeaz la

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 15 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

30 % din valoarea iniial a taxei de autorizare.


(20) Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s emit
avizele/acordurile prevzute la art. 5 alin. (1) au urmtoarele obligaii:
a) s stabileasc, mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice, coninutul-cadru al documentaiilor specifice
necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum i lista altor
documente i condiii specifice necesare, pe care le pun la dispoziia
publicului i autoritilor administraiei publice competente pe pagina
proprie de internet i prin afiare la sediu;
b) s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la data
nregistrrii cererii/documentaiei specifice complete. Prin excepie,
avizul Ministerului Culturii sau al structurilor deconcentrate ale acestuia
se emite n termen de maximum 60 de zile de la data primirii
documentaiei specifice complete, iar autoritatea competent pentru
protecia mediului i gospodrirea apelor va emite punctul de
vedere/actul administrativ n conformitate cu legislaia specific;
c) s ia msurile necesare pentru gestionarea legal a informaiilor
clasificate, coninute de documentaiile solicitate pentru emiterea
avizelor-acordurilor prevzute prin certificatul de urbanism emis de
instituiile prevzute la art. 43 lit. a), inclusiv prin stabilirea unui coninut-
cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevzut la
lit. b);
d) s ia msurile necesare pentru gestionarea legal a informaiilor
clasificate, coninute de documentaiile solicitate pentru emiterea
avizelor-acordurilor prevzute prin certificatul de urbanism emis de
instituiile prevzute la art. 43 lit. a), inclusiv prin stabilirea unui coninut-
cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevzut la
lit. b);
e) s ofere posibilitatea ca documentaia i rspunsul privind avizarea
acesteia s poat fi transmise n sistem electronic;
f) n cel mult 10 zile de la primirea documentaiei s transmit
solicitantului, n scris i prin pota electronic doar n situaia n care
acesta i-a declarat adresa de coresponden electronic, dac sunt
necesare completri la documentaia transmis;
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (20) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 15. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (20^1) din capitolul I abrogat de Art. VII, punctul 16. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
2
(20 ) Avizele/Acordurile emise n condiiile legii i menin valabilitatea
pe toat perioada implementrii investiiilor, pn la finalizarea executrii
lucrrilor pentru care au fost eliberate, respectiv pn la data semnrii
procesului-verbal de recepie final a lucrrilor, cu condiia nceperii
execuiei lucrrilor n termenul prevzut de lege, cu excepia cazurilor n
care pe parcursul execuiei lucrrilor sunt identificate elemente noi care
s impun reluarea procedurilor de avizare prevzute de lege,
necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum i/sau
modificri ale condiiilor care au stat la baza emiterii acestora, dup caz.
(203) n cazul avizelor care nu sunt condiionate de analiza documentaiei
ntr-o comisie, orice solicitare de completare ulterioar perioadei de 10
zile prevzut la alin. (20) lit. f) nu este permis.
(204) Pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport i
amenajrile hidrotehnice, i proiectele din domeniul energetic declarate
de importan naional, n sensul Legii nr. 185/2016 privind unele

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 16 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

msuri necesare pentru implementarea proiectelor de importan


naional n domeniul gazelor naturale, s emit avizele/acordurile pentru
scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, dup caz, avizele de
amplasament favorabile condiionate pentru relocarea
sistemelor/reelelor de transport i de distribuie a energiei electrice,
gazelor naturale i a ieiului, precum i a altor reele de utiliti situate
pe coridorul de expropriere, n maximum 10 zile de la data depunerii
solicitrii la autoritatea emitent pe baza planului de amplasament al
obiectivului de investiii, i memoriului tehnic, care vor cuprinde n mod
obligatoriu poziionarea reelelor de utiliti sau a terenurilor afectate de
scoaterea din fondul forestier.
(205) Fac excepie de la prevederile alin. (204) autoritile competente
pentru protecia mediului i gospodrirea apelor, pentru care sunt
prevzute termene speciale n conformitate cu legislaia specific.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (20^1) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 17. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(21) Autorizaia de construire i anexa la cererea pentru emiterea
autorizaiei de construire stabilit potrivit normelor metodologice de
aplicare a prezentei legi au caracter public i se pun la dispoziia
publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autoritii
administraiei publice emitente sau prin afiare la sediul acesteia, dup
caz.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (21) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
(21 ) Se excepteaz de la prevederile alin. (21) autorizaiile de construire
pentru lucrrile de construcii cu caracter special, dac acestea intr sub
incidena regimului informaiilor clasificate.
(la data 18-iul-2016 Art. 7, alin. (21) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 8. din Legea
148/2016 )
(22) n aplicarea prevederilor alin. (21), autoritile prevzute la art. 4 au
obligaia de a respecta restriciile impuse de legislaia n vigoare n
legtur cu secretul comercial i industrial, proprietatea intelectual,
protejarea interesului public i privat, precum i fr a se aduce atingere
garantrii i protejrii drepturilor i libertilor fundamentale ale
persoanelor fizice cu privire la dreptul la via intim, familial i privat,
potrivit legii.
(23) Autoritile prevzute la art. 4 fac public emiterea autorizaiei de
construire sau, dup caz, a actului de respingere a cererii pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii i pun la dispoziia
publicului urmtoarele informaii:
a) coninutul autorizaiei de construire i al anexelor aferente, care includ
toate condiiile necesare a fi ndeplinite de solicitani, sau, dup caz,
coninutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii;
b) principalele motive i considerente pe care se bazeaz emiterea
autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respingere a cererii
pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, ca urmare a
examinrii comentariilor i opiniilor exprimate de public, inclusiv
informaii cu privire la desfurarea procesului de consultare a publicului;
c) descrierea, dup caz, a principalelor msuri pentru evitarea, reducerea
i, dac este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform
actului administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia
mediului.
(la data 14-feb-2009 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 17 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

214/2008 )
(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou
sau modificarea substanial a unui drum public existent, cuprins n
reeaua rutier, nu se va emite n condiiile n care proiectele de
infrastructur respective nu conin rapoartele de audit de siguran
rutier sau de evaluare de impact asupra siguranei rutiere, dup caz,
realizate n conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind
gestionarea siguranei circulaiei pe infrastructura rutier, cu modificrile
i completrile ulterioare.
(la data 19-iul-2012 Art. 7, alin. (23) din capitolul I completat de Art. I, punctul 38. din Legea
125/2012 )
(25) La cererea beneficiarului proiectului de infrastructur
transeuropean de transport se pot emite autorizaii de construire pe
loturi, seciuni, sectoare sau obiecte de lucrri, condiionat de depunerea
documentaiilor tehnice complete nsoite de punctul de vedere al
autoritii competente pentru protecia mediului/actul administrativ al
acesteia, avizele/acordurile prevzute de certificatul de urbanism sau de
avizele/acordurile de principiu/avizele de amplasament favorabile
condiionate aferente, dup caz.
(la data 18-mar-2016 Art. 7, alin. (24) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 6. din
Ordonanta urgenta 7/2016 )
1
Art. 7
(1) n vederea eliberrii certificatului de urbanism, precum i a
autorizaiei de construire pentru executarea lucrrilor de construcii
necesare derulrii operaiunilor de exploatare/prospectare geologic i
exploatare a petrolului i gazelor naturale, precum i pentru executarea
lucrrilor de construcii care privesc realizarea, dezvoltarea,
modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea i revizia sistemelor
naionale/reelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale i
al ieiului, gazolinei, etanului, condensatului, la solicitarea titularilor de
licene/permise/autorizaii:
a) prin excepie de la prevederile art. 6 alin. (4) i art. 7 alin. (1) lit. b),
terenurile care nu sunt nscrise n evidenele de cadastru i carte funciar
se pot identifica prin numrul de tarla i de parcel, prin titlu de
proprietate i proces-verbal de punere n posesie, precum i prin orice alt
modalitate de identificare prevzut de lege;
b) prin excepie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), autorizaia de
construire se elibereaz, cu notificarea i acordarea de
despgubiri/indemnizaii proprietarilor, n condiiile legii, pe baza
oricruia dintre urmtoarele documente: contractul de nchiriere, licena,
acordul de concesiune sau acordul petrolier.
(2) Pentru executarea lucrrilor de construcii necesare derulrii
operaiunilor de exploatare/prospectare geologic i exploatare a
petrolului i gazelor naturale, precum i pentru executarea lucrrilor de
construcii care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea,
retehnologizarea, reabilitarea i revizia sistemelor naionale/reelelor de
transport al energiei electrice, al gazelor naturale i al ieiului, gazolinei,
etanului, condensatului realizate de ctre titularii de licene, autorizaii i
acorduri petroliere, pentru care oricare dintre urmtoarele documente:
contractul de nchiriere, licena, acordul de concesiune sau acordul
petrolier ine loc de titlu asupra imobilului pentru obinerea autorizaiei de
construire, este necesar depunerea de ctre beneficiar a urmtoarelor
dovezi privind ndeplinirea obligaiilor de notificare i acordare de
indemnizaii/despgubiri, dup cum urmeaz:

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 18 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

a) contractul de nchiriere/convenie ntre pri, termenul de plat al


indemnizaiilor/despgubirilor fiind de 30 de zile de la ncheierea
contractului de nchiriere/conveniei, n cazul n care proprietarii sunt
identificai;
b) dovada consemnrii prealabile, n conturi deschise pe numele titularilor
de licene, autorizaii i acorduri petroliere, a sumelor de bani aferente
despgubirilor, indemnizaiilor, dup caz, pentru respectivele imobile, n
cazul n care proprietarii nu sunt identificai;
c) dovada consemnrii prealabile, la dispoziia acestora, n termen de 60
de zile de la data la care au fost notificai s se prezinte n vederea
semnrii conveniilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat ncheierea
conveniei, a sumelor aferente despgubirilor/indemnizaiilor, n cazul n
care proprietarii sunt identificai, dar nu se prezint sau refuz s ncheie
convenia.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) se aplic i n situaia n care este necesar,
pentru realizarea proiectelor de infrastructur de transport, relocarea
reelelor de utiliti (reele de distribuie a energiei electrice, a gazelor
naturale, ap, canal) i a sistemelor naionale/reelelor de transport al
energiei electrice, al gazelor naturale i al ieiului, gazolinei, etanului,
condensatului.
(4) La ncetarea contractelor de nchiriere, titularii de
licene/permise/autorizaii prevzui la alin. (2) au obligaia repunerii n
starea anterioar a terenurilor care au fcut obiectul acestor contracte,
dac prile nu au convenit altfel.
(la data 04-nov-2016 Art. 7^1 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 197/2016 )
2
Art. 7
n vederea eliberrii certificatului de urbanism, precum i a autorizaiei
de construire pentru executarea de lucrri de construcii privind instalarea
i dezvoltarea de reele de comunicaii electronice i de infrastructuri
fizice aferente acestora, precum i racordarea la energie electric, la
solicitarea furnizorilor de reele de comunicaii electronice:
a) prin excepie de la prevederile art. 6 alin. (4) i art. 7 alin. (1) lit. b),
terenurile pe care urmeaz a fi instalate sau dezvoltate reele de
comunicaii electronice sau elemente de infrastructur fizic necesare
susinerii acestora, care nu sunt nscrise n evidenele de cadastru i carte
funciar, se pot identifica prin numrul de tarla i de parcel, prin titlu de
proprietate i proces-verbal de punere n posesie, precum i prin orice alt
modalitate de identificare prevzut de lege;
b) prin excepie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), constituie titluri
pentru emiterea certificatului de urbanism i a autorizaiei de construire
contractele de nchiriere ncheiate de furnizorii de reele de comunicaii
electronice cu proprietarii, ali deintori de drepturi reale principale,
administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de folosin cu
titlu gratuit a terenurilor sau construciilor pe care urmeaz a fi instalate
sau dezvoltate reele de comunicaii electronice sau elemente de
infrastructur fizic necesare susinerii acestora, precum i racordarea la
energie electric, dac respectivele contracte cuprind explicit acordul
proprietarilor pentru executarea lucrrilor de construcii, ori, n lipsa
acestor contracte de nchiriere, hotrrile judectoreti definitive care in
loc de contract ntre pri.
(la data 28-iul-2016 Art. 7^1 din capitolul I completat de Art. 49, punctul 2. din capitolul VII din
Legea 159/2016 )
3
Art. 7

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 19 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

n vederea ndeplinirii atribuiilor cu privire la control i disciplina n


domeniile amenajrii teritoriului, urbanismului i construciilor, prevzute
de lege, autoritile administraiei publice emitente a certificatelor de
urbanism i a autorizaiilor de construire comunic inspectoratului
judeean n construcii, precum i structurii de specialitate din domeniul
amenajrii teritoriului i urbanismului de la nivel judeean, n prima
decad a fiecrei luni, pentru luna anterioar, urmtoarele documente, n
format tiprit i n format electronic:
a) lista planurilor urbanistice aprobate, baz pentru emiterea certificatelor
de urbanism i autorizrii construciilor;
b) lista anunurilor de ncepere a execuiei lucrrilor de construcii;
c) lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite;
d) lista autorizaiilor de construire/desfiinare emise sau prelungite;
e) lista proceselor-verbale de recepie, ntocmite potrivit legii.
(la data 27-dec-2016 Art. 7^2 din capitolul I completat de Art. VII, punctul 18. din Ordonanta
urgenta 100/2016 )
Art. 8
(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parial sau total, a
construciilor i instalaiilor aferente construciilor, a instalaiilor i utilajelor
tehnologice, inclusiv elementele de construcii de susinere a acestora, nchiderea
de cariere i exploatri de suprafa i subterane, precum i a oricror amenajri
se fac numai pe baza autorizaiei de desfiinare obinute n prealabil de la
autoritile prevzute la art. 4.
(2) Autorizaia de desfiinare se emite n aceleai condiii ca i autorizaia de
construire, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale
regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepiile prevzute la art. 11.
(la data 27-dec-2016 Art. 8, alin. (3) din capitolul I abrogat de Art. VII, punctul 19. din Ordonanta
urgenta 100/2016 )
Art. 9
(1) Documentaiile tehnice - D.T. i proiectele tehnice se elaboreaz de colective
tehnice de specialitate, se nsuesc i se semneaz de cadre tehnice cu pregtire
superioar numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construciilor i
instalaiilor pentru construcii, astfel:
(la data 14-oct-2009 Art. 9, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 23. din Legea
261/2009 )
a) de arhitect cu diplom recunoscut de statul romn, pentru proiectarea prii de
arhitectur pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan
a construciilor supraterane i a celor subterane;
b) de ingineri constructori i de instalaii, cu diplom recunoscut de statul romn,
pentru prile de inginerie n domeniile specifice, pentru obiective de investiii
cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i
subterane, precum i la instalaiile aferente acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist i/sau de subinginer de construcii, cu diplom
recunoscut de statul romn, pentru cldiri de importan redus i aflate n afara
zonelor protejate, stabilite conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i pentru documentaia de execuie.
(3) Semnarea documentaiilor de ctre persoanele prevzute la alin. (1) angajeaz
rspunderea acestora n condiiile legii.
Art. 10
Pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii n zonele asupra crora s-a
instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecie prevzut n planurile de
amenajare a teritoriului i n documentaiile de urbanism aprobate, se va proceda
dup cum urmeaz:
a) n zonele construite protejate, n zonele de protecie a monumentelor

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 20 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

istorice, definite potrivit legii, i n ansamblurile de arhitectur i siturile


arheologice, solicitantul va obine avizul conform al Ministerului Culturii i
Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate i aprobate conform
legii;
(la data 19-mar-2006 Art. 10, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea
52/2006 )
b) n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor monumente istorice, pe
lng avizul Ministerului Culturii i Cultelor se vor obine avizele specifice cerinelor
de calitate a construciilor, potrivit prevederilor legale;
(la data 14-feb-2009 Art. 10, litera C. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
d) n zonele de siguran i de protecie a infrastructurilor de transport de interes
public, precum i n zonele aferente construirii cilor de comunicaie, stabilite prin
documentaiile de amenajare a teritoriului i/sau de urbanism, se va obine i
autorizaia Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, conform
prevederilor legale;
d1) n perimetrele limitrofe construciilor reprezentnd anexele
gospodreti ale exploataiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice
cu respectarea distanelor prevzute de normele sanitare n vigoare, n
care s-a instituit un regim de restricie privind amplasarea cldirilor de
locuit i a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obine avizul
direciei pentru agricultur i dezvoltare rural judeene, respectiv a
municipiului Bucureti.
(la data 18-mai-2008 Art. 10, litera D. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea
101/2008 )
e) n zonele unde s-a instituit alt tip de restricie solicitantul va obine avizul
organismelor competente.
Art. 11
(1) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu
modific structura de rezisten i/sau aspectul arhitectural al construciilor:
(la data 14-feb-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
a) reparaii la mprejmuiri, acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se
schimb forma acestora i materialele din care sunt executate;
b) reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se
pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tmplriei, inclusiv n situaia n
care se schimb materialele din care sunt realizate respectivele lucrri, cu
excepia cldirilor declarate monumente istorice, n condiiile legii;
(la data 10-mai-2007 Art. 11, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din
Legea 117/2007 )
c) reparaii i nlocuiri de sobe de nclzit;
d) zugrveli i vopsitorii interioare;
e) zugrveli i vopsitorii exterioare, dac nu se modific elementele de faad i
culorile cldirilor;
f) reparaii la instalaiile interioare, la branamentele i racordurile exterioare, de
orice fel, aferente construciilor, n limitele proprietii, montarea sistemelor locale
de nclzire i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum i
montarea aparatelor individuale de climatizare i/sau de contorizare a
consumurilor de utiliti;
g) reparaii i nlocuiri la pardoseli;
h) lucrri de reparaii, nlocuiri ori reabilitri fr modificarea calitii i
formei arhitecturale a elementelor de faad, dac aceste lucrri nu se
execut la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
1. finisaje interioare i exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 21 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

2. trotuare, ziduri de sprijin ori scri de acces;


3. lucrri de reabilitare energetic a anvelopei i/sau a acoperiului - dac
nu se schimb sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras/arpant
- la cldiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt
monumente istorice clasate sau n curs de clasare, respectiv situate n
afara zonelor de protecie a monumentelor i/sau a zonelor construite
protejate stabilite potrivit legii;
(la data 14-oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 24. din
Legea 261/2009 )
i) lucrri de ntreinere la cile de comunicaie i la instalaiile aferente;
j) lucrri de investigare, cercetare, expertizare, conservare i restaurare a
componentelor artistice ale construciilor prevzute la art. 3 lit. b), cu avizul
Ministerului Culturii i Cultelor i al autoritii administraiei publice judeene sau
locale, dup caz;
k) lucrri de foraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importan normal
sau redus, situate n afara zonelor de protecie instituite pentru zcminte
acvifere;
l) lucrri de construcii funerare subterane i supraterane, cu avizul administraiei
cimitirului.
m) modificri de compartimentare nestructural realizate din materiale
demontabile;
(la data 27-dec-2016 Art. 11, alin. (1), litera M. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 20. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
n) schimbarea de destinaie, numai n situaia n care pentru realizarea
acesteia nu sunt necesare lucrri de construcie pentru care legea prevede
emiterea autorizaiei de construire.
(la data 04-nov-2016 Art. 11, alin. (1), litera M. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din
Legea 197/2016 )
o) introducerea de reele i echipamente de comunicaii electronice n
infrastructurile fizice subterane existente, construite cu aceast
destinaie, precum i introducerea de reele i echipamente de comunicaii
electronice n infrastructurile fizice interioare existente.
(la data 27-dec-2016 Art. 11, alin. (1), litera N. din capitolul I completat de Art. VII, punctul 21. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(2) Se pot executa fr autorizaie de construire i lucrri pentru
amplasarea de tonete i pupitre acoperite sau nchise, destinate difuzrii
i comercializrii presei, crilor i florilor, care sunt amplasate direct pe
sol, fr fundaii i platforme, n suprafa de maxim 5 mp, care nu
cauzeaz congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fr
racorduri i/sau branamente la utiliti urbane, cu excepia energiei
electrice, precum i lucrri de reparaii/reabilitri/retehnologizri,
inclusiv modificarea, nlocuirea sau adugarea de echipamente reelelor
de comunicaii electronice, n cazul n care pentru acestea nu sunt
necesare i lucrri asupra infrastructurilor fizice de susinere, efectuate
de beneficiarii regimului de autorizare general din domeniul
comunicaiilor electronice i/sau de operatorii de reea.
(la data 27-dec-2016 Art. 11, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 22. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
(2 ) La construciile cu caracter special avnd destinaia de uniti
sanitare care sunt monumente istorice, amplasate n zone de protecie a
monumentelor i n zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot
executa fr autorizaie de construire lucrri care nu modific structura
de rezisten i/sau aspectul arhitectural al construciilor de finisaje
interioare i exterioare, reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 22 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tmplriei,


reparaii la acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimb
forma acestora i materialele din care sunt executate, reparaii i nlocuiri
la pardoseli i la instalaiile interioare.
(22) n cazul monumentelor istorice, se pot executa lucrrile prevzute la
alin. (21) doar n baza i cu respectarea obligaiei privind folosina
monumentului istoric, ntocmit i eliberat potrivit legii. Obligaia se va
elibera n termen de 30 de zile de la solicitare, nerespectarea termenului
crend posibilitatea executrii lucrrilor n absena obligaiei.
(23) Ministerul Culturii va fi notificat naintea nceperii lucrrilor prevzute
la alin. (21) i va putea verifica conformitatea acestora cu prevederile
legii.
(la data 18-iul-2016 Art. 11, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 9. din Legea
148/2016 )
4
(2 ) Lucrrile pentru amplasarea de tonete pupitre acoperite sau nchise,
prevzute la alin. (2), vor fi realizate n conformitate cu hotrrea
consiliului local privind Regulamentul pentru organizarea comerului
stradal i condiiile n care aceast activitate este permis fr o
autorizaie de construcie, n baza documentaiilor de urbanism aprobate.
(25) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri
geofizice de cercetare i prospeciune a potenialului petroligen, cu
respectarea legislaiei privind protecia mediului: prospeciuni seismice,
vibrare controlat, prospeciuni gravimetrice, prospeciuni
magnetometrice, prospeciuni geoelectrice, prospeciuni radiometrice,
teledetecie, n condiiile n care acestea nu presupun foraje sau lucrri de
natura lucrrilor de construcii.
(26) Prin excepie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), se pot executa
fr autorizaie de construire lucrri de reparaii la finisaje interioare i
nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz
materialul, forma, dimensiunile golurilor i tmplriei, precum i reparaii
i nlocuiri la pardoseli i la instalaiile interioare, care se execut la
construciile amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone
construite protejate, stabilite potrivit legii, dac acestea nu reprezint
construcii cu valoare arhitectural sau istoric, stabilite prin
documentaii de urbanism aprobate.
(la data 27-dec-2016 Art. 11, alin. (2^3) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 23. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(3) Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit.
e), j) i n), se execut la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b),
este obligatorie emiterea autorizaiei de construire.
(la data 27-dec-2016 Art. 11, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 24. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
Art. 12
(1) Autorizaiile de construire sau de desfiinare, emise cu nclcarea
prevederilor legale, pot fi anulate de ctre instanele de contencios
administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaiilor de construire sau de
desfiinare poate fi cerut, n condiiile legii, i de ctre prefect sau de
ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. n urma activitii proprii
de control.
(la data 27-dec-2016 Art. 12, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 25. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(2) O dat cu introducerea aciunii se pot solicita instanei judectoreti
suspendarea autorizaiei de construire sau desfiinare i oprirea executrii

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 23 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

lucrrilor, pn la soluionarea pe fond a cauzei.


(la data 19-mai-2005 Art. 12, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea
119/2005 )
CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru construcii
Art. 13
(1) Terenurile aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vndute, concesionate ori
nchiriate prin licitaie public, potrivit legii, n condiiile respectrii prevederilor
documentaiilor de urbanism i de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii,
n vederea realizrii de ctre titular a construciei.
(2) Terenurile aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale se pot concesiona numai n vederea realizrii de construcii
sau de obiective de uz i/sau de interes public, cu respectarea documentaiilor de
urbanism aprobate potrivit legii.
(3) Concesionarea se face pe baz de oferte prezentate de ctre solicitani, cu
respectarea prevederilor legale, urmrindu-se valorificarea superioar a
potenialului terenului.
Art. 14
Pn la reglementarea prin lege a situaiei juridice, nu pot face obiectul
concesiunii terenurile libere de construcii, aflate n administrarea consiliilor locale
i care pot fi revendicate de fotii proprietari.
Art. 15
Prin excepie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se
pot concesiona fr licitaie public, cu plata taxei de redeven stabilite potrivit
legii, ori pot fi date n folosin pe termen limitat, dup caz, n urmtoarele situaii:
a) pentru realizarea de obiective de utilitate public sau de binefacere, cu caracter
social, fr scop lucrativ, altele dect cele care se realizeaz de ctre colectivitile
locale pe terenurile acestora;
b) pentru realizarea de locuine de ctre Agenia Naional pentru Locuine,
potrivit legii;
c) pentru realizarea de locuine pentru tineri pn la mplinirea vrstei de 35 de
ani;
d) pentru strmutarea gospodriilor afectate de dezastre, potrivit legii;
e) pentru extinderea construciilor pe terenuri alturate, la cererea proprietarului
sau cu acordul acestuia;
f) pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor
istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii i
Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate potrivit legii.
(la data 19-mar-2006 Art. 15, litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea
52/2006 )
Art. 16
(1) Terenurile prevzute la art. 13, ce fac obiectul licitaiei, se aduc la cunotin
public de ctre primarii unitilor administrativ-teritoriale unde sunt situate,
printr-o publicaie afiat la sediul acestora i tiprit n cel puin dou ziare de
larg circulaie, cu minimum 20 de zile nainte de data licitaiei.
(2) Publicaiile privind licitaia vor cuprinde data i locul desfurrii acesteia,
suprafaa i destinaia terenului, stabilite prin documentaiile de urbanism, precum
i taxa anual minimal de redeven.
(3) Oferta solicitanilor va fi nsoit de un studiu de prefezabilitate sau de
fezabilitate, dup caz, cuprinznd n mod obligatoriu elementele tehnice necesare
pentru caracterizarea funcionalitii i a capacitii construciei, a gradului de
ocupare a terenului, precum i a celorlalte elemente cuprinse n certificatul de
urbanism. Nu vor fi acceptate dect oferte care corespund prevederilor

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 24 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.


(4) Licitaia se efectueaz, n condiiile legii, de comisiile instituite n acest scop,
prin hotrre a consiliilor locale i/sau judeene, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureti, n conformitate cu competenele de autorizare stabilite la
art. 4. Comisiile funcioneaz la sediul consiliilor locale n a cror raz
administrativ-teritorial sunt situate terenurile.
Art. 17
Limita minim a preului concesiunii se stabilete, dup caz, prin hotrrea
consiliului judeean, a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului
local, astfel nct s asigure recuperarea n 25 de ani a preului de vnzare al
terenului, n condiii de pia, la care se adaug costul lucrrilor de infrastructur
aferente.
Art. 18
Terenurile prevzute la art. 13, ce se concesioneaz pentru realizarea de locuine
i spaii construite asociate acestora, n funcie de prevederile regulamentelor
locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmtoarele suprafee:
a) n localitile urbane:
1. pn la 450 m2 pentru un apartament ntr-o cldire cu parter sau parter i etaj;
2. pn la 300 m2 pentru un apartament ntr-o cldire cu parter i etaj, cu dou
apartamente;
3. pn la 250 m2 pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter i mai multe
etaje, avnd cel mult 6 apartamente;
4. pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaa de teren va fi stabilit
potrivit documentaiilor de urbanism;
b) n localitile rurale, pn la 1.000 m2 pentru o locuin.
Art. 19
Pentru realizarea unei case de vacan se poate concesiona un teren n suprafa
de pn la 250 m2.
Art. 20
mpotriva licitaiei, pn la momentul adjudecrii, se va putea face contestaie, de
ctre orice persoan interesat, la judectoria n a crei raz teritorial are loc
licitaia. Contestaia suspend desfurarea licitaiei pn la soluionarea sa
definitiv.
Art. 21
Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaiei sau a hotrrii consiliului local,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, pentru situaiile prevzute
la art. 15, se va ncheia actul de concesiune, care se va nregistra de ctre
concesionar n evidenele de publicitate imobiliar, n termen de 10 zile de la data
adjudecrii sau emiterii hotrrii.
Art. 22
(1) Concesionarea terenurilor prevzute la art. 13-19 se face n
conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilit de ctre
consiliile locale, consiliile judeene, respectiv de Consiliul General al
Municipiului Bucureti, n funcie de prevederile documentaiilor de
urbanism i de natura construciei.
(2) Anterior concesionrii terenurile vor fi nscrise n cartea funciar.
(la data 14-feb-2009 Art. 22 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Art. 23
(1) Intravilanul localitilor se stabilete prin planurile generale de urbanism - PUG
-, aprobate potrivit legii.
(2) Ulterior aprobrii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse n

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 25 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

intravilanul localitilor i unele terenuri din extravilan, numai n condiii temeinic


fundamentate pe baz de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.
(3) Terenurile destinate construirii, evideniate n intravilan, se scot din
circuitul agricol, definitiv, prin autorizaia de construire. n cazul n care
proprietarul terenului dorete s scoat din circuitul agricol doar o parte
din terenul deinut, pentru ndeplinirea acestei proceduri, autorizaia de
construire va fi nsoit de documentaia tehnic cadastral.
(la data 27-iul-2012 Art. 23, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. IV din Legea 133/2012 )
(4) Autorizarea executrii construciilor i amenajrilor pe terenurile din
extravilan este permis exclusiv pentru construciile speciale, cile ferate,
infrastructura rutier, suprafee de micare aeroportuare, ci navigabile,
liniile electrice de nalt tensiune, forarea i echiparea sondelor, lucrrile
aferente exploatrii ieiului i gazului, conductele magistrale de transport
gaze sau petrol, lucrrile de gospodrire a apelor, realizarea de surse de
ap, construciile agricole, infrastructura aferent reelelor de comunicaii
electronice, centrale i capaciti energetice pentru producerea de energie
din surse regenerabile i altele asemenea, cu respectarea prevederilor
documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism i realizarea
planurilor parcelare aferente avizate de primrie i recepionate de oficiul
de cadastru, n condiiile legii. n aceast categorie nu pot fi incluse
construciile de locuine, case de vacan, pensiuni, garaje sau alte
construcii sau amenajri cu caracter permanent.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (4), construciile speciale se
autorizeaz potrivit prevederilor art. 43 lit. a).
(la data 27-dec-2016 Art. 23, alin. (3) din capitolul II completat de Art. VII, punctul 26. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
CAPITOLUL III: Rspunderi i sanciuni
Art. 24
Constituie infraciuni i se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la un an
sau cu amend urmtoarele fapte:
a) executarea fr autorizaie de construire sau de desfiinare ori cu
nerespectarea prevederilor acesteia a lucrrilor prevzute la art. 3 alin.
(1) lit. b), c), e) i g), cu excepiile prevzute de lege;
b) continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de
ctre organele de control competente, potrivit legii;
c) ntocmirea ori semnarea documentaiilor tehnice - D.T. necesare pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, precum i a proiectelor
tehnice i a documentaiilor de execuie, pentru alte specialiti dect cele
certificate prin diplom universitar, n condiiile prevzute la art. 9.
(la data 01-feb-2014 Art. 24 din capitolul III modificat de Art. 36, punctul 1. din titlul II din Legea
187/2012 )
1
Art. 24
(1) Instana de judecat, prin hotrrea prin care soluioneaz fondul
cauzei, poate dispune ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei sau
desfiinarea construciilor realizate nelegal.
(2) Procurorul sau instana de judecat poate dispune, din oficiu sau la
cerere, oprirea temporar a executrii lucrrilor, pe tot parcursul
procesului penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 24 din capitolul III completat de Art. 28, punctul 1. din titlul II din Legea
255/2013 )
(la data 01-feb-2014 Art. 25 din capitolul III abrogat de Art. 36, punctul 2. din titlul II din Legea
187/2012 )
Art. 26
(la data 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera M. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 26. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 26 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n


altfel de condiii nct, potrivit legii, s fie considerate infraciuni, i se
sancioneaz astfel:
a) executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a
lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor prevzute la lit. b), c), e) i
g), de ctre investitor i executant se sancioneaz cu amend de la 1.000
lei la 100.000 lei, dar nu mai mult de cinci ori valoarea taxei de autorizare
prevzut de lege pentru respectiva investiie;
b) executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei
i a proiectului tehnic, a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor
prevzute la lit. b), c), e) i g), precum i continuarea executrii lucrrilor
autorizate fr solicitarea unei noi autorizaii de construire, n situaiile
prevzute la art. 7 alin. (15), de ctre investitor i executant se
sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 100.000 lei, n raport cu clasa
de importan a construciei i gravitatea faptei n raport cu impactul
asupra vecintilor;
c) aprobarea furnizrii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de
lucrri de branamente i racorduri la reele pentru construcii noi
neautorizate, se sancioneaz cu amend de la 30.000 lei la 50.000 lei;
d) meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau
dup terminarea lucrrilor autorizate, n situaia n care afecteaz
domeniul public, ori adaptarea n alte scopuri fa de cele prevzute n
autorizaie a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter
provizoriu se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 100.000 lei, n
raport cu perioada de depire a termenului i impactul generat;
e) neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup
terminarea lucrrilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. c), precum i
nerealizarea lucrrilor de curare, amenajare ori degajare, dup caz, a
amplasamentului i/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe
durata execuiei, o dat cu ncheierea lucrrilor de baz, se sancioneaz
cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei;
f) nendeplinirea obligaiei de repunere n starea anterioar a terenurilor
care au fcut obiectul contractelor de nchiriere de ctre titularii de
licene/permise/autorizaii, prevzui la art. 71 alin. (2), la desfiinarea
acestora se sancioneaz cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei;
g) neafiarea panoului investiiei se sancioneaz cu amend de la 1.000
lei la 2.000 lei;
h) mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin
interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin
neprezentarea documentelor i a actelor solicitate, se sancioneaz cu
amend de la 5.000 lei la 10.000 lei;
i) neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate la
autoritatea emitent a autorizaiei de construire, n conformitate cu
prevederile art. 7 alin. (53), se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la
2.000 lei;
j) emiterea certificatelor de urbanism cu nerespectarea prevederilor art. 6
alin. (2), incomplete ori cu date eronate, care nu conin lista cuprinznd
avizele i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investiii,
sau eliberarea acestora condiionat de elaborarea prealabil a unei
documentaii de urbanism sau a oricror documentaii tehnice de definire
a scopului solicitrii, cu depirea termenului legal, sau refuzul
nejustificat ori condiionarea furnizrii informaiilor de interes public

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 27 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

prevzute la art. 6 alin. (1), se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la


30.000 lei;
k) neemiterea autorizaiilor de construire i a avizelor n termenul
prevzut la art. 7 alin. (1), precum i neemiterea avizelor/acordurilor n
termenele prevzute la art. 7 alin. (20), se sancioneaz cu amend de la
5.000 lei la 30.000 lei;
l) se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 30.000 lei emiterea de
autorizaii de construire/desfiinare:
1. n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s confere dreptul de a
solicita autorizaia de construire/desfiinare;
2. n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism,
aprobate potrivit legii;
3. n baza unor documentaii incomplete sau elaborate n neconcordan
cu reglementrile urbanistice n vigoare, cu prevederile certificatului de
urbanism, ale Codului civil, ale coninutului-cadru al proiectului pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construire/desfiinare, care nu conin
avizele i acordurile legale necesare sau/i care nu sunt ntocmite de
specialiti i verificate potrivit legii sau/i care nu respect normele de
proiectare n vigoare;
4. n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguran a ntregii
construcii, n cazul lucrrilor de consolidare;
5. n lipsa extrasului de plan cadastral i a extrasului de carte funciar de
informare, actualizate la zi;
6. n regim de urgen/n prim urgen pentru alte cazuri dect cele
prevzute de lege;
7. n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege;
m) neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n
autorizarea i executarea lucrrilor de construcii de ctre
compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor
judeene i al primriilor, n unitile lor administrativ-teritoriale, potrivit
prevederilor art. 27 alin. (3) i (4), precum i neurmrirea modului de
ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C.,
potrivit dispoziiilor art. 29 alin. (3), se sancioneaz cu amend de la
5.000 lei la 30.000 lei;
n) nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de
Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. la controlul anterior cu amend
de la 5.000 lei la 30.000 lei;
o) refuzul nejustificat sau obstrucionarea sub orice form a accesului
persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la
documentele prevzute la art. 34 alin. (7) se sancioneaz cu amend de
la 10.000 lei la 20.000;
p) neefectuarea recepiei la terminarea lucrrilor de construcii n
condiiile prevederilor art. 37 alin. (2) se sancioneaz cu amend de la
2.000 lei la 40.000 lei, n raport cu clasa de importan a construciei i cu
valoarea investiiei;
r) nendeplinirea obligaiei prevzute la art. 73 se sancioneaz cu amend
de la 1.000 lei la 2.000 lei;
s) nedepunerea la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. a proiectului
tehnic de execuie, conform art. 7 alin. (53), se sancioneaz cu amend
de la 5.000 lei la 30.000 lei.
(la data 27-dec-2016 Art. 26, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 27. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(la data 27-dec-2016 Art. 26, alin. (2) din capitolul III abrogat de Art. VII, punctul 28. din

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 28 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

Ordonanta urgenta 100/2016 )


(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotrre a Guvernului.
(4) Sanciunea amenzii poate fi aplicat i reprezentantului persoanei juridice.
(5) Sanciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) i i) se aplic
funcionarilor publici responsabili de verificarea documentaiilor care stau la baza
emiterii certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire sau de
desfiinare, precum i semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
(6) n condiiile prezentei legi nu se aplic sanciunea avertisment.
(la data 14-feb-2009 Art. 26 din capitolul III completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Art. 27
(1) Preedinii consiliilor judeene, primarii i organele de control din
cadrul autoritilor administraiei publice locale i judeene au obligaia s
urmreasc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii
lucrrilor n construcii n cadrul unitilor lor administrativ-teritoriale i,
n funcie de nclcarea prevederilor legale, s aplice sanciuni sau s se
adreseze instanelor judectoreti i organelor de urmrire penal, dup
caz.
(la data 16-oct-2006 Art. 27, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea
376/2006 )
1
(1 ) Pe lng autoritile prevzute la alin. (1), pentru lucrrile aferente
infrastructurii de transport de interes naional, organele de control
desemnate din cadrul Ministerului Transporturilor au obligaia s
urmreasc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii
lucrrilor n construcii i, n funcie de nclcarea prevederilor legale, s
aplice sanciuni sau s se adreseze instanelor judectoreti i organelor
de urmrire penal, dup caz.
(la data 18-mar-2016 Art. 27, alin. (1) din capitolul III completat de Art. IV, punctul 7. din
Ordonanta urgenta 7/2016 )
(2) Arhitectul-ef/urbanistul-ef al judeului i organele de control din
compartimentul de specialitate din subordinea acestuia urmresc
respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de
construcii, precum i respectarea disciplinei n urbanism i amenajarea
teritoriului legat de procesul de autorizare a construciilor, constat i
sancioneaz contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a), b), d), e),
f), h), i) i p) pe teritoriul administrativ al judeului.
(la data 27-dec-2016 Art. 27, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 29. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(3) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit.
g), j), k), l)-n) i r) se constat i se sancioneaz i de ctre
compartimentele de specialitate cu atribuii de control ale autoritilor
administraiei publice locale/poliia local ale municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, pentru faptele svrite n
unitatea lor administrativ-teritorial sau, dup caz, n teritoriul
administrativ al sectoarelor municipiului Bucureti, potrivit competenelor
de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare.
(la data 27-dec-2016 Art. 27, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 29. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
(3 ) Pe lng autoritile prevzute la alin. (3), pentru lucrrile aferente
infrastructurii de transport de interes naional, autorizate de ctre
Ministerul Transporturilor, contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu
excepia celor de la lit. c), d), h)-l), se constat i se sancioneaz i de
ctre organele de control desemnate ale Ministerului Transporturilor.
(la data 18-mar-2016 Art. 27, alin. (3) din capitolul III completat de Art. IV, punctul 8. din
Ordonanta urgenta 7/2016 )

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 29 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

(4) Constatarea contraveniilor prevzute la art. 26 alin. (1) lit. g), j), k),
l)-n) i q) i aplicarea sanciunilor se fac numai de ctre persoanele
mputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C.
(la data 27-dec-2016 Art. 27, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 29. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
(4 ) Constatarea contraveniilor prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a) - f),
h), i) i p) i aplicarea sanciunilor se fac i de ctre persoanele
mputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C.
(la data 27-dec-2016 Art. 27, alin. (4) din capitolul III completat de Art. VII, punctul 30. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(5) Procesele-verbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de
organele de control ale administraiei publice locale, se nainteaz, n
vederea aplicrii sanciunii, efului compartimentului care coordoneaz
activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism sau, dup caz,
preedintelui consiliului judeean ori primarului unitii administrativ-
teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureti n a crui raz s-a
svrit contravenia.
(la data 16-oct-2006 Art. 27, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea
376/2006 )
(la data 14-feb-2009 Art. 27, alin. (6) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Art. 28
(1) O dat cu aplicarea amenzii pentru contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1)
lit. a) i b) se dispune oprirea executrii lucrrilor, precum i, dup caz, luarea
msurilor de ncadrare a acestora n prevederile autorizaiei sau de desfiinare a
lucrrilor executate fr autorizaie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia,
ntr-un termen stabilit n procesul-verbal de constatare a contraveniei.
(2) Decizia meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr autorizaie de
construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de ctre
autoritatea administraiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice i a
regulamentelor aferente, avizate i aprobate n condiiile legii, sau, dup caz, de
instan. Pentru lucrri ce se execut la cldirile prevzute la art. 3 lit. b) este
necesar avizul Ministerului Culturii i Cultelor.
(21) Pentru lucrrile aferente infrastructurii de transport de interes
naional, decizia meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr
autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va
lua de ctre Ministerul Transporturilor pe baza unor expertize tehnice
ntocmite n condiiile legii sau, dup caz, de instana judectoreasc.
(22) n vederea fundamentrii deciziei privitoare la meninerea sau
desfiinarea construciilor executate fr autorizaie de construire sau cu
nerespectarea prevederilor acesteia, rezultatele expertizei tehnice se
supun aprobrii Consiliului tehnico-economic al Ministerului
Transporturilor pentru analiza conformitii lucrrilor executate cu
proiectul tehnic de execuie elaborat conform legii i cu respectarea
condiiilor din acordul de mediu sau punctul de vedere al autoritii
competente emis cu respectarea legislaiei privind protecia mediului.
Decizia meninerii/desfiinrii construciilor se aprob prin ordin al
ministrului transporturilor i st la baza emiterii autorizaiilor de
construire/desfiinare.
(la data 18-mar-2016 Art. 28, alin. (2) din capitolul III completat de Art. IV, punctul 9. din
Ordonanta urgenta 7/2016 )
(3) Msura desfiinrii construciilor se aplic i n situaia n care, la expirarea
termenului de intrare n legalitate stabilit n procesul-verbal de constatare a
contraveniei, contravenientul nu a obinut autorizaia necesar.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 30 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

Art. 29
(1) Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea
executrii lucrrilor de construcii se exercit de Inspectoratul de Stat n
Construcii - I.S.C., pe ntreg teritoriul rii, care dispune msurile i
sanciunile prevzute de prezenta lege.
(la data 27-dec-2016 Art. 29, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 31. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(2) Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. dispune oprirea executrii
lucrrilor de construire sau de desfiinare, atunci cnd se constat c
acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziiilor legale, a cerinelor privind
asigurarea calitii n construcii, fr proiect tehnic de execuie ori pe
baza unor autorizaii nelegal emise. Odat cu dispunerea msurii de oprire
a executrii lucrrilor se dispun i msuri de conservare a lucrrilor deja
executate, pe cheltuiala investitorului.
(la data 27-dec-2016 Art. 29, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 31. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
1
(2 ) Controlul statului privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii se realizeaz concomitent controlului statului privind
urbanismul, inclusiv prin verificarea demersului de elaborare, avizare i
aprobare a documentaiei de urbanism care fundamenteaz emiterea
autorizaiei de construire i verificarea legalitii emiterii certificatului de
urbanism i a autorizaiei de construire.
(la data 27-dec-2016 Art. 29, alin. (2) din capitolul III completat de Art. VII, punctul 32. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(3) Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale
ncunotineaz autoritatea administraiei publice pe teritoriul creia s-a
efectuat controlul i Ministerul Transporturilor, dup caz, asupra
constatrilor i msurilor dispuse. n aceast situaie, organele de control
ale consiliilor judeene, locale sau ale Ministerului Transporturilor, dup
caz, au obligaia s urmreasc modul de conformare privind cele dispuse
de Inspectoratul de Stat n Construcii.
(la data 18-mar-2016 Art. 29, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. IV, punctul 10. din
Ordonanta urgenta 7/2016 )
Art. 30
(1) Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i
autorizarea executrii lucrrilor de construcii se suport de ctre investitori, n
valoare echivalent cu o cot de 0,1 % din valoarea lucrrilor autorizate, cu
excepia celor prevzute la art. 3 lit. b) i a lcaurilor de cult.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziiilor alin. (1) se face n contul
inspectoratelor teritoriale n construcii, judeene, respectiv al municipiului
Bucureti, dup caz, o dat cu transmiterea ntiinrii privind data nceperii
lucrrilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). ntrzierea la plat a cotei
prevzute la alin. (1) se penalizeaz cu 0,15 % pe zi de ntrziere, fr a se depi
suma datorat. Disponibilitile la finele anului din veniturile extrabugetare se
reporteaz n anul urmtor i au aceeai destinaie.
(3) Cota stabilit la alin. (1) se aplic i diferenelor rezultate din actualizarea
valorii lucrrilor autorizate, care se face o dat cu recepia la terminarea lucrrilor.
(la data 14-oct-2009 Art. 30^1 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 31. din Legea
261/2009 )
Art. 31
Dreptul de a aplica amenzile prevzute de prezenta lege se prescrie n
termen de 5 ani de la data svririi faptei.
(la data 27-dec-2016 Art. 31 din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 33. din Ordonanta
urgenta 100/2016 )
Art. 32

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 31 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

(1) n cazul n care persoanele sancionate contravenional au oprit executarea


lucrrilor, dar nu s-au conformat n termen celor dispuse prin procesul-verbal de
constatare a contraveniei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a
aplicat sanciunea va sesiza instanele judectoreti pentru a dispune, dup caz:
a) ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei;
b) desfiinarea construciilor realizate nelegal.
(2) n cazul admiterii cererii, instana va stabili termenele limit de executare a
msurilor prevzute la alin. (1).
(3) n cazul nerespectrii termenelor limit stabilite, msurile dispuse de instan,
n conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la ndeplinire prin grija
primarului, cu sprijinul organelor de poliie, cheltuielile urmnd s fie suportate de
ctre persoanele vinovate.
(4) n situaiile prevzute la art. 24, organele de control vor putea cere
organelor judiciare s dispun msurile menionate la alin. (1). Organele
de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmrire
penal sesizate i, dup caz, instanei s dispun oprirea temporar a
executrii lucrrilor, pe tot parcursul procesului penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 32, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 28, punctul 2. din titlul II
din Legea 255/2013 )
(5) Persoanele care au beneficiat de subvenie pentru construirea unei locuine i
pentru care s-a dispus msura prevzut la alin. (1) lit. b) vor restitui subveniile
primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada n care le-au folosit.
Art. 33
(1) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr
autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau
privat al statului, ct i construciile, lucrrile i amenajrile cu caracter
provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat
al judeelor, municipiilor, oraelor i comunelor vor putea fi desfiinate pe
cale administrativ de autoritatea administraiei publice de pe raza
unitii administrativ-teritoriale unde se afl construcia, fr emiterea
unei autorizaii de desfiinare, fr sesizarea instanelor judectoreti i
pe cheltuiala contravenientului.
(la data 14-oct-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009 )
(2) Procedura prevzut la alin. (1) se poate declana din oficiu de
autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-
teritoriale unde se afl construcia sau la solicitarea proprietarului ori a
administratorului legal al terenului aparinnd domeniului public sau
privat al statului.
(3) n cazul nendeplinirii de ctre autoritatea administraiei publice
competente a procedurii de desfiinare, n termen de 15 zile calendaristice
de la data solicitrii prevzute la alin. (2), proprietarul sau
administratorul legal al terenului aparinnd domeniului public ori privat
al statului va putea trece de ndat la desfiinarea construciilor executate
fr autorizaie de construire.
(4) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr
autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau
privat al judeelor, oraelor ori comunelor vor putea fi desfiinate pe cale
administrativ de autoritatea administraiei publice competente, fr
sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului.
(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritile publice competente
pot contracta efectuarea acestor servicii cu societi comerciale
specializate n astfel de lucrri, n condiiile legii.
(la data 16-oct-2006 Art. 33 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 376/2006 )

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 32 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

Art. 34
(1) Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea
investiiilor de orice fel, a elementelor de infrastructur, de gospodrie
comunal, precum i a lucrrilor de amenajare a teritoriului i de
urbanism - studii i proiecte de sistematizare elaborate nainte de 1990 la
comanda fostelor consilii populare sau a altor instituii ale statului - sunt
i rmn proprietate public a judeului sau a municipiilor, respectiv a
municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009 )
(2) n nelesul prezentei legi, prin studiile i documentaiile menionate la alin. (1)
se nelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare,
memorii generale i pe specialiti, breviare de calcul, avizele i acordurile
obinute, precum i piesele desenate.
(3) Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin. (1),
intrate, la constituire, n patrimoniul societilor comerciale nfiinate pe
structura fostelor uniti de proiectare judeene i din municipiul
Bucureti, se gestioneaz, potrivit legii, de ctre consiliile judeene sau de
ctre primriile municipiilor, respectiv de Primria Municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009 )
(4) Inventarierea arhivelor se face de ctre comisii constituite n acest
scop prin hotrri ale consiliilor judeene, municipale, respectiv ale
Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009 )
(5) Refuzul inventarierii i/sau al predrii studiilor i documentaiilor se
sancioneaz potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu
modificrile ulterioare.
(6) n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene, municipale
i/sau Primria Municipiului Bucureti, dup caz, se vor adresa n termen
de 90 de zile instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile n
procedur de urgen, potrivit legii. Aciunea n instan este scutit de
taxa de timbru.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009 )
(7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice
la arhivele cuprinznd documentaiile prevzute la alin. (1), precum i la
documentaiile de urbanism elaborate ulterior acestora i gestionate de
administraiile publice locale, n vederea ntocmirii documentaiilor
tehnice, este nengrdit i se stabilete prin hotrre a consiliului
judeean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009 )
Art. 35
(1) n condiiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenie se face
cu indicarea locului, datei i orei constatrii, n conformitate cu dispoziiile art. 31.
(2) mpotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a
contraveniei se poate face plngere n termen de 15 zile de la data
nmnrii sau comunicrii acestuia. Plngerea suspend executarea
sanciunii amenzii, dar nu suspend msura de oprire a executrii
lucrrilor, dispus o dat cu aplicarea sanciunii contravenionale n
condiiile art. 28 alin. (1) i ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plngerea
nu suspend msura desfiinrii n condiiile art. 33 alin. (1) a lucrrilor

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 33 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

de construcii executate fr autorizaie pe terenuri aparinnd


domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor sau
comunelor ori a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter
provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat
al judeelor, municipiilor, oraelor ori comunelor al cror termen prevzut
prin autorizaie este expirat, dispus n condiiile art. 28 alin. (1).
(la data 14-oct-2009 Art. 35, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009 )
(3) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile
prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile ulterioare, cu excepia dispoziiilor art. 28 i 29.**)
CAPITOLUL IV: Dispoziii finale i tranzitorii
Art. 36
(1) Persoanele fizice i juridice, care beneficiaz de teren n condiiile prezentei
legi, sunt obligate s solicite emiterea autorizaiei de construire i s nceap
construcia n termen de cel mult un an de la data obinerii actului de concesionare
a terenului.
(2) n caz de nclcare a obligaiei prevzute la alin. (1) concesionarea i pierde
valabilitatea.
Art. 37
(1) Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii n condiiile
prezentei legi au obligaia de a executa integral lucrrile pn la termenul prevzut
n autorizaie.
(11) Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii sunt
obligate s permit accesul n antier al organelor de control abilitate n
domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii, precum i n
domeniul calitii n construcii. De asemenea, sunt obligate s prezinte la
control proiectul tehnic ntocmit potrivit legii, precum i toate
documentele i actele solicitate de ctre organele de control.
(la data 27-dec-2016 Art. 37, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. VII, punctul 34. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(2) Lucrrile de construcii autorizate se consider finalizate dac s-au
realizat toate elementele prevzute n autorizaie i dac s-a efectuat
recepia la terminarea lucrrilor. Efectuarea recepiei la terminarea
lucrrilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcii autorizate,
inclusiv n situaia realizrii acestor lucrri n regie proprie. Recepia la
terminarea lucrrilor se face cu participarea reprezentantului
administraiei publice, desemnat de emitentul autorizaiei de construire.
(la data 19-mar-2006 Art. 37, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din Legea
52/2006 )
1
(2 ) Pn la terminarea lucrrilor se pot ntocmi procese-verbale de
recepie parial, care s ateste stadiul fizic de execuie, la solicitarea
investitorului i cu participarea obligatorie a reprezentanilor
Inspectoratului de Stat n Construcii n cazul investiiilor finanate din
fonduri publice.
(22) Se pot recepiona ca fiind terminate lucrri executate n baza unor
contracte de execuie diferite, dar avnd ca obiect lucrri autorizate prin
aceeai autorizaie de construire/desfiinare.
(la data 04-nov-2016 Art. 37, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 7. din Legea
197/2016 )
(3) La terminarea lucrrilor, beneficiarul autorizaiei de construire are obligaia s
regularizeze taxa pentru autorizaia de construire, potrivit legii.
(4) Odat cu regularizarea taxei prevzute la alin. (3), beneficiarii

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 34 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

autorizaiilor de construire vor regulariza i cota prevzut la art. 30 alin.


(1) i vor prezenta comisiei de recepie la terminarea lucrrilor, n
vederea admiterii recepiei la terminarea lucrrilor, documentele
doveditoare de la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., care s
certifice c au fost confirmate plile efectuate n vederea regularizrii
acestei cote.
(la data 27-dec-2016 Art. 37, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. VII, punctul 35. din
Ordonanta urgenta 100/2016 )
(5) Construciile executate fr autorizaie de construire sau cu
nerespectarea prevederilor acesteia, precum i cele care nu au efectuat
recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se consider finalizate.
(la data 04-nov-2016 Art. 37, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea
197/2016 )
(6) Dreptul de proprietate asupra construciilor se nscrie n cartea
funciar n baza unui certificat de atestare, care s confirme c edificarea
construciilor s-a efectuat conform autorizaiei de construire i c exist
proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, sau, dup caz, a unui
certificat de atestare a edificrii construciei, eliberate de autoritatea
administraiei publice locale competent, care s confirme situaia juridic
actual a construciilor i respectarea dispoziiilor n materie i a unei
documentaii cadastrale.
(la data 04-nov-2016 Art. 37, alin. (5) din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 7. din Legea
197/2016 )
Art. 38
(1) Sunt de utilitate public lucrrile privind construciile care nu mai pot fi
finalizate conform prevederilor autorizaiei de construire, inclusiv terenurile
aferente acestora.
(2) n vederea realizrii lucrrilor prevzute la alin. (1), autoritatea administraiei
publice locale pe teritoriul creia se afl construciile va aplica prevederile Legii nr.
33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, iar imobilele pot fi
trecute din proprietatea public n proprietatea privat i valorificate, n condiiile
legii.
Art. 39
Toate construciile proprietate particular, realizate n condiiile prezentei legi, se
declar, n vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitile
subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu mai trziu de 15 zile de
la data expirrii termenului prevzut n autorizaia de construire.
Art. 40
(1) n cazul cnd ntr-o cldire se realizeaz mai multe apartamente i suprafee
locative cu alt destinaie, proprietarii acestora dobndesc i o cot-parte de
proprietate asupra tuturor prilor de construcie i instalaii, precum i asupra
tuturor dotrilor care, prin natura lor, nu se pot folosi dect n comun, indiferent
de tronsonul, scara sau etajul la care este situat proprietatea lor.
(2) O dat cu dreptul de proprietate asupra construciilor, n situaia celor realizate
n cldiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobndete i o cot-parte din
dreptul de concesiune asupra terenului aparinnd domeniului privat al statului sau
al unitilor administrativ-teritoriale.
(3) Cotele-pri prevzute la alineatele precedente se determin
proporional cu suprafaa util a locuinelor, a caselor de vacan ori a
suprafeelor cu alt destinaie din cldire, dup caz.
(la data 14-oct-2009 Art. 40, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009 )
Art. 41
(1) Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 35 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

succesiune sau de nstrinare a construciei pentru a crei realizare


acesta a fost constituit, n aceleai condiii se transmite i autorizaia de
construire.
(2) Dreptul de concesiune asupra terenului se nscrie n cartea funciar n
temeiul actului juridic prin care a fost transmis dreptul de proprietate
asupra construciei conform art. 40 alin. (1) i prezentului articol, chiar i
n situaiile n care nu a fost emis un act administrativ cu acest obiect, iar
n actul juridic de transfer al dreptului de proprietate nu s-a stipulat n
mod expres transmiterea concesiunii.
(la data 04-nov-2016 Art. 41 din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 7. din Legea
197/2016 )
Art. 42
(1) Autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie n scopul asigurrii
cerinelor de rezisten, stabilitate i siguran n exploatare a construciilor asupra
crora au intervenit factori distructivi de origine natural sau uman se emite
pentru consolidarea ntregii construcii.
(2) Emiterea autorizaiei de construire/desfiinare n vederea executrii
lucrrilor de intervenie n prim urgen pentru punerea n siguran a
construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, care prezint
pericol public, indiferent de destinaie, precum i a lucrrilor la lcauri de
cult ori la monumente istorice clasate ori aflate n curs de clasare,
indiferent de proprietar, cu excepia celor n care se desfoar activiti
comerciale, este scutit de taxa de autorizare.
(la data 14-oct-2009 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din Legea
261/2009 )
Art. 43
Prin excepie de la prevederile art. 4, autorizarea executrii lucrrilor de
construcii:
a) cu caracter special, inclusiv cele executate la construciile prevzute la
art. 3 alin. (1) lit. b), se face de ctre instituiile din sistemul de aprare,
ordine public i securitate naional, n baza unor proceduri comune
stabilite mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice i Ministerul Culturii, n condiiile legii;
(la data 18-iul-2016 Art. 43, litera A. din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea
148/2016 )
b) aferente infrastructurii de transport de interes naional se face de ctre
Ministerul Transporturilor, prin direcia de specialitate, cu respectarea
prevederilor legale n domeniul autorizrii construciilor.
(la data 18-mar-2016 Art. 43, litera B. din capitolul IV modificat de Art. IV, punctul 11. din
Ordonanta urgenta 7/2016 )
1
Art. 43
(1) Publicul are dreptul s participe efectiv i din timp la procedura de
autorizare a executrii lucrrilor de construcii, s se documenteze i s
transmit comentarii i opinii autoritilor administraiei publice locale
competente, naintea lurii unei decizii asupra cererii pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii aferente investiiei pentru care
autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea
evalurii efectelor acesteia asupra mediului.
(2) Informarea i consultarea publicului se realizeaz n conformitate cu
prevederile legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului.
Art. 432
(1) Orice persoan interesat, care se consider vtmat ntr-un drept al
su ori ntr-un interes legitim, se poate adresa instanei de contencios

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 36 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaia de


construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, dup caz, emise de autoritatea administraiei
publice locale competent pentru investiiile prevzute la art. 431 alin.
(1).
(2) nainte de a se adresa instanei de contencios administrativ
competente, n termen de 30 de zile de la data aducerii la cunotina
publicului a autorizaiei de construire sau a actului de respingere a cererii
pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup caz,
persoanele prevzute la alin. (1) vor solicita autoritii administraiei
publice locale emitente revocarea actului, n tot sau n parte, dac acesta
nu a produs efecte juridice.
(3) Procedura administrativ prealabil prevzut la alin. (2) este scutit
de taxa de timbru i trebuie s fie echitabil, rapid i corect.
(la data 14-feb-2009 Art. 43 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Art. 44
(1) n condiiile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar
privind autorizarea lucrrilor de construcii, toate reglementrile tehnice - norme,
normative, instruciuni -, cu aplicabilitate n domeniul construciilor i
urbanismului, elaborate de ministere i de alte organe centrale, se transmit n mod
obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului.
(2) Ministerele i celelalte organe centrale care au elaborat reglementri tehnice,
potrivit prevederilor alin. (1), au obligaia de a le transmite Ministerului
Transporturilor, Construciilor i Turismului, n vederea avizrii n termen de 30 de
zile de la data publicrii prezentei legi, sub sanciunea ncetrii aplicabilitii
acestora.
Art. 45
(1) n termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeene,
Consiliul General al Municipiului Bucureti, precum i consiliile locale municipale,
oreneti i ale sectoarelor municipiului Bucureti vor organiza, n cadrul
aparatului propriu, structuri de specialitate pentru ndeplinirea atribuiilor aflate n
responsabilitatea arhitectului-ef, funcionar public cu funcie de conducere, eful
compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuii n domeniul urbanismului,
amenajrii teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii, i pentru:
a) avizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism, precum i
eliberarea certificatelor de urbanism;
(la data 14-feb-2009 Art. 45, alin. (1), litera B. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 33. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
c) ntocmirea i eliberarea autorizaiei de construire/desfiinare;
d) organizarea i exercitarea controlului propriu privind disciplina n construcii.
(11) Autoritile administraiei publice competente pot organiza n cadrul
structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obinerea, contra
cost n condiiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor i acordurilor
necesare autorizrii executrii lucrrilor de construcii.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din Legea
261/2009 )
(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul
aparatului propriu, n condiiile prevzute la alin. (1), n baza unei hotrri
adoptate n acest sens.
(3) Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene
acord asisten tehnic de specialitate, analizeaz i avizeaz cererile
depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism i documentaiile

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 37 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

pentru emiterea autorizaiilor de construire din competena de emitere a


primarilor comunelor i oraelor care nu au constituite nc structuri de
specialitate, n condiiile prevederilor alin. (1) i (2), precum i ale art. 4
alin. (1) lit. e), la cererea acestora.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea
261/2009 )
1
(3 ) Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preedinii
consiliilor judeene pot emite autorizaii de construire pentru lucrri din
aria de competen a primarilor comunelor i oraelor care nc nu au
constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe
termen limitat, la solicitarea acestora.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Legea
261/2009 )
(4) n cazul n care, din cauza lipsei de specialiti, nu se pot constitui structurile de
specialitate prevzute la alin. (1) la nivelul oraelor sau al municipiilor se vor aplica
n mod corespunztor prevederile alin. (3).
(5) Funcia de arhitect-ef, prevzut la alin. (1), se nscrie n nomenclatorul
funciilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i locale
i se echivaleaz dup cum urmeaz:
a) ef de departament sau director general, pentru arhitectul-ef al municipiului
Bucureti, respectiv pentru arhitectul-ef al judeului, arhitecii-efi ai municipiilor,
precum i ai sectoarelor municipiului Bucureti;
b) ef serviciu, pentru arhitecii-efi ai oraelor;
c) ef birou, pentru persoanele cu responsabilitate n domeniul amenajrii
teritoriului, urbanismului i al autorizrii executrii lucrrilor de construcii din
cadrul primriilor de comun, efi ai structurilor de specialitate organizate la
nivelul acestora, n condiiile prevzute la alin. (2).
(6) Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-
edilitare, supra- i subterane, sunt obligai s transmit autoritilor
administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti
planurile cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente pe teritoriul
judeului i al localitilor, respectiv al municipiului Bucureti. Aceste
planuri vor fi puse de autoritile administraiei publice judeene,
respectiv a municipiului Bucureti la dispoziia tuturor primriilor
municipiilor, oraelor i comunelor, respectiv primriilor sectoarelor
municipiului Bucureti n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate
reelele tehnico-edilitare.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din Legea
261/2009 )
(la data 19-mar-2006 Art. 46 din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 9. din Legea 52/2006 )
Art. 47
Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta lege.
(la data 27-dec-2016 Art. 47 din capitolul IV modificat de Art. VII, punctul 36. din Ordonanta
urgenta 100/2016 )
1
Art. 47
Orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
(la data 14-oct-2009 Art. 47 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 37. din Legea
261/2009 )
Art. 48
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea
construciei de locuine i vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie,
publicat n Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotrrea Consiliului de
Minitri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea msurilor de executare a
dispoziiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine, vnzarea

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 38 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

de locuine din fondul de stat ctre populaie i construirea de case de odihn


proprietate personal, publicat n Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973,
Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberrii autorizaiilor de
construire, reparare i desfiinare a construciilor, precum i a celor referitoare la
nstrinrile i mprelile terenurilor cu sau fr construcii, publicat n Buletinul
Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea
amplasrii construciilor, precum i a trecerii n proprietatea statului a terenurilor i
construciilor necesare efecturii unor lucrri sau unor aciuni de interes de stat,
publicat n Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotrrea Consiliului de
Minitri nr. 2.490/1969 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele
privind amplasarea i autorizarea construirii, reparrii i desfiinrii construciilor i
a altor lucrri, publicat n Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum
i orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
-****-
*) Republicat n temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487
din 31 mai 2004, dndu-se textelor o nou numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 i
a mai fost modificat prin:
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i
unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respins prin Legea nr.
413/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 402 din 20 iulie
2001;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicrii
sau abrogarea unor ordonane i ordonane de urgen ale Guvernului, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobat
prin Legea nr. 109/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
157 din 29 martie 2001;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001;
- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru
realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431
din 1 august 2001, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 712 din
8 noiembrie 2001;
- Ordonana Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea i completarea art. 4 din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 31
ianuarie 2002, aprobat prin Legea nr. 455/2002, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;
- Ordonana Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie
2002, abrogat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;
- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.
**) - Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 i Legea nr.
401/2003, era alctuit din 4 alineate.
Alin. (4), al crui coninut era: "(4) n msura n care prin prezenta lege nu se

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 39 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat
sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.
Alin. (3) al art. 35, aa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat
prevederile alin. (4), ns cu trimitere la Ordonana Guvernului nr. 2/2001.
Alin. (4) al art. 35 nu este inclus n forma republicat, aplicarea acestui text
ncetnd o dat cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonana Guvernului nr.
2/2001.
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.3.. din anexa 1, capitolul I, sectiunea I abrogat de
Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.4.. din anexa 1, capitolul I, sectiunea I abrogat de
Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-oct-2009 punctul 2., subpunctul 2.2.. din anexa 1, capitolul II, sectiunea I abrogat de
Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )
(la data 14-oct-2009 anexa 1, capitolul III modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )
ANEXA nr. 1:
CAPITOLUL 1: A. CONINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTRII LUCRRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.
SUBCAPITOLUL 1: I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrrilor care fac obiectul autorizrii, fcndu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor;
- clima i fenomenele naturale specifice;
- geologia i seismicitatea;
- categoria de importan a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialiti
Descrierea lucrrilor de:
- arhitectur;
- structur;
- instalaii;
- dotri i instalaii tehnologice, dup caz;
- amenajri exterioare i sistematizare vertical.
2.3. Date i indicatori urbanistici care caracterizeaz investiia proiectat,
cuprini n anexa la cererea pentru autorizare:
- suprafeele - construit desfurat, construit la sol i util;
- nlimile cldirilor i numrul de niveluri;
- volumul construciilor;
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile
legale n vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului n conformitate cu legislaia n
vigoare ntocmite de verificatori de proiecte atestai, alei de investitor.
SUBCAPITOLUL 2: II. Piese desenate

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 40 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

1. Planuri generale
1.1. Plan de ncadrare n teritoriu
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile 1:10.000,
1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, dup caz, emis de oficiul de cadastru i
publicitate imobiliar teritorial
1.2. Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei
a) plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de Proiecie
Stereografic 1970, la scrile 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100,
dup caz, vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pe
care se vor reprezenta:
- imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis
certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice
determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv
poziia i nlimea la coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia
reperelor fixe i mobile de trasare;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina
sau se vor construi, dup caz;
- cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele 3 dimensiuni
(cotele +/-0,00; cote de nivel; distane de amplasare; axe; cotele
trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea);
- denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie;
- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor
pluviale, n situaia n care declivitatea terenului este mai mare de 10%;
- accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile
prevzute;
- planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac
obiectul legilor de restituire a proprietii.
1.3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane
din zone amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind
poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor
indica instalaiile proprii prevzute prin proiect, n special cele pentru
alimentare cu apa i canalizare.
2. Plane pe specialiti
2.1. Arhitectura
Proiectul de arhitectur va cuprinde planele principale privind
arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dup cum
urmeaz:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu
indicarea funciunilor, dimensiunilor i a suprafeelor;
- planurile acoperiurilor - terasa sau arpant -, cu indicarea pantelor de
scurgere a apelor meteorice i a modului de colectare a acestora, inclusiv
indicarea materialelor din care se execut nvelitorile;
- seciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare panta, acolo
unde este cazul, care s cuprind cota +/-0,00, cotele tuturor nivelurilor,
nlimile determinante ale acoperiului - cotele la coam i la corni -,
fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile,
cotate i cu indicarea racordrii la nivelul terenului amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta
i desfurarea stradal prin care se va arta modul de integrare a
acestora n esutul urban existent.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 41 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

2.2. Structura
2.2.1. Planul fundaiilor
Se redacteaz la scara 1:50 i va releva:
- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se
altur construciile proiectate.
2.2.2. Proiect de structur
2.3. Instalaii
2.3.1. Schemele instalaiilor
Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor
proiectate.
2.4. Dotri i instalaii tehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri
i instalaii tehnologice, determinante pentru configuraia planimetric a
construciilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea
n partea dreapta jos un cartu, care va cuprinde: numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul
autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i
al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i
ale efului de proiect.
CAPITOLUL 2: B. CONINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTRII LUCRRILOR DE DESFIINARE - P.A.D.
SUBCAPITOLUL 1: I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat:
- scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care
urmeaz a se preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde
este cazul se vor prezenta desfurri rezultate din asamblarea mai
multor fotografii;
- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea
lucrrilor de desfiinare.
SUBCAPITOLUL 2: II. Piese desenate
1. Plan de ncadrare n teritoriu
- plana pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate
imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau
1:1.000, dup caz.
2. Plan de situaie a imobilelor
a) plana pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate
imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200
sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz:
- parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor
desfiina;

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 42 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

- modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor;


- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor
pluviale;
- plantaiile existente i care se menin dup desfiinare.
Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se
desfiineaz i cele propuse - plan de situaie, construcii noi sau
umpluturi de pmnt, plantaii etc., dup caz.
3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane
din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind
poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor
indica instalaiile proprii, n special cele pentru alimentare cu ap i
canalizare.
4. Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 - care s
permit evidenierea spaiilor i a funciunilor existente, cu indicarea
cotelor, suprafeelor i a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;
- principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni
caracteristice, dup caz;
- toate faadele.
n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se
va prezenta i proiectul de organizare a execuiei lucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea
n partea dreapta jos un cartu care va cuprinde: numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul
autorizaiei, dup caz, denumirea investiiei, titlul proiectului i al planei,
numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i
semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
CAPITOLUL 3: C. CONINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI DE
ORGANIZARE A EXECUIEI LUCRRILOR P.O.E.
P.O.E. este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investiie i se
prezint, de regul, mpreun cu documentaia tehnic pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, n condiiile legii.
Proiectul de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind
descrierea tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare i necesare n vederea
asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul aferent
investiiei, ct i pe spaiile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv
cele de pe domeniul public, dup cum urmeaz:
SUBCAPITOLUL 1: I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de
amplasare a construciilor, amenajrilor i depozitelor de materiale;
- asigurarea i procurarea de materiale i echipamente;
- asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona
amplasamentului;
- precizri cu privire la accese i mprejmuiri;
- precizri privind protecia muncii.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 43 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitile


urbane din zon, necesare n vederea obinerii acordului unic, se vor
prezenta n cadrul fielor tehnice ntocmite n Proiectul pentru autorizarea
executrii/desfiinrii lucrrilor de construcii, dup caz.
SUBCAPITOLUL 2: II. Piese desenate
(1) Plan general
a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan realizat
conform planului de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei,
cuprinznd amplasamentul investiiei i toate amenajrile i construciile
provizorii necesare realizrii acesteia;
b) la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuiei
lucrrilor vor putea fi prezentate i n planul de situaie privind
amplasarea obiectivelor investiiei al Proiectului pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii.
(2) Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va
avea n partea dreapt jos un cartu care va cuprinde: numele firmei sau
al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul
autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i
al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i
ale efului de proiect.
(la data 27-dec-2016 anexa 1 modificat de Art. VII, punctul 37. din Ordonanta urgenta
100/2016 )
ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizai
n cuprinsul legii
(la data 14-feb-2009 punctul 1. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta
214/2008 )
2. Autorizaia de construire/desfiinare
Actul de autoritate al administraiei publice locale - consilii judeene i consilii
locale municipale, oreneti i comunale -, pe baza cruia se pot realiza lucrri de
construcii.
Procedura de emitere a autorizaiei de construire/desfiinare este reglementat
prin prezenta lege i prin normele metodologice elaborate de Ministerul
Transporturilor, Construciilor i Turismului.
3. Anexe gospodreti
Construciile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite s adposteasc activiti
specifice, complementare funciunii de locuire, care, prin amplasarea n
vecintatea locuinei, alctuiesc mpreun cu aceasta o unitate funcional
distinct.
n categoria anexelor gospodreti, de regul n mediul rural, sunt cuprinse:
buctrii de var, grajduri pentru animale mari, ptule, magazii, depozite i altele
asemenea, n mod similar, sunt asimilabile noiunii de anexe gospodreti i
garajele, serele, piscinele i altele asemenea.
4. Anexe gospodreti ale exploataiilor agricole
Construciile situate n zone izolate n extravilan i ndeprtate de localitatea de
reedin a lucrtorilor agricoli, menite s adposteasc maini agricole, utilaje,
mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum i spaii
pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole.
5. Avizare/aprobare
Avizare - procedur de analiz i de exprimare a punctului de vedere al
unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraiei publice
locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avnd ca
obiect analiza soluiilor funcionale, a indicatorilor tehnico-economici i
sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaiile de amenajare a

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 44 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

teritoriului i urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuiei


lucrrilor de construcii i proiectul tehnic (P.Th.) pe baza cruia se vor
executa lucrrile.
Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil)
care are caracter tehnic de obligativitate.
(la data 14-feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(la data 14-feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Aprobare - opiunea forului deliberativ al autoritii competente de nsuire a
propunerilor din documentaiile prezentate i susinute de avizele tehnice
favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confer documentaiilor
putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic n vederea realizrii
programelor de dezvoltare teritorial i urbanistic, precum i al autorizrii
lucrrilor de execuie a obiectivelor de investiii.
6. Cldiri de importan redus
Construcii cu funcii obinuite, cu un grad de risc sczut, care afecteaz un numr
redus de oameni:
a) cldiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele
gospodreti ale acestora;
b) cldiri pentru nvmnt cu cel mult 4 uniti funcionale;
c) dispensare comunale fr staionar;
d) sedii administrative n mediul rural: primrii, posturi de poliie, cooperative de
credit rural, biblioteci, oficii potale i altele asemenea;
e) cldiri pentru comer i alimentaie public, cu o suprafa de pn la 200 m2 i
cu deschideri pn la 6 m;
f) hale i ateliere pentru activiti meteugreti care nu genereaz vibraii, cu o
suprafa de pn la 200 m2 i deschideri pn la 6 m;
g) dependine i anexe gospodreti: garaje, buctrii de var, grajduri, uri i
altele asemenea;
h) construcii cu caracter provizoriu.
7. Construcii cu caracter provizoriu
Construciile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care,
prin specificul funciunii adpostite ori datorit cerinelor urbanistice impuse de
autoritatea public, au o durat de existen limitat, precizat i prin autorizaia
de construire.
De regul, construciile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale i
alctuiri care permit demontarea rapid n vederea aducerii terenului la starea
iniial (confecii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele
asemenea) i sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construciilor cu caracter
provizoriu fac parte: chiocuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe cile i
n spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine, pergole
ori altele asemenea. n sensul prezentei legi realizarea construciilor provizorii se
autorizeaz n aceleai condiii n care se autorizeaz construciile definitive.
8. Construcii speciale
Construcii, amenajri i instalaii care se autorizeaz n condiiile
prevzute la art. 43 lit. a), respectiv construciile, amenajrile i
instalaiile la obiective militare, precum i cele realizate n scopul
ndeplinirii atribuiilor specifice instituiilor din domeniul aprrii, ordinii
publice i securitii naionale, deinute cu orice titlu de ctre acestea.
(la data 18-iul-2016 punctul 8. din anexa 2 modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 148/2016 )
9. Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism
Ansamblurile de documente scrise i desenate, referitoare la un teritoriu definit,

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 45 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

prin care se analizeaz situaia existent i se stabilesc obiectivele, aciunile i


msurile de dezvoltare pe o perioad determinat.
Structura documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism cuprinde:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice;
c) regulamentele locale de urbanism.
Definirea i coninutul-cadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i de
urbanism se fac prin legea amenajrii teritoriului i urbanismului.
91. Documentaie tehnic - D.T.
Documentaia tehnic simplificat care prezint elementele tehnice
eseniale necesare emiterii autorizaiei de construire/desfiinare i prin
care se stabilesc principalele coordonate privind ncadrarea n indicii
urbanistici aprobai, amplasarea construciilor i relaiile acestora cu
vecintile, schemele i fluxurile funcionale, compoziia spaial,
structura de rezisten, expresia de arhitectur, dotarea i echiparea
construciilor - inclusiv soluiile de asigurare, branare i racordare a
acestora la infrastructura edilitar, dup caz.
Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia tehnic - D.T. se
dezvolt n proiectul tehnic - P.Th. i constituie parte integrant a
acestuia, respectiv a detaliilor de execuie, fiind interzis modificarea
prevederilor documentaiei tehnice - D.T, sub sanciunea nulitii
autorizaiei de construire.
Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. este prevzut n anexa
nr. 1 la prezenta lege.
(la data 14-oct-2009 punctul 9^1. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea
261/2009 )
2
9 . Documentaie pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Totalitatea documentelor prevzute la art. 7 alin. (1) din lege care
constituie dosarul ce se depune la autoritile administraiei publice locale
prevzute la art. 4 n vederea emiterii autorizaiei de construire.
(la data 14-oct-2009 punctul 9^2. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea
261/2009 )
10. Drept de execuie a lucrrilor de construcii
Dreptul asupra construciei i/sau terenului care confer titularului
dreptul de a obine, potrivit legii, din partea autoritii competente,
autorizaia de construire/desfiinare:
1.drept real principal: drept de proprietate, drept de administrare, uz,
uzufruct, superficie, servitute (dobndit prin act autentic notarial,
certificat de motenitor, act administrativ de restituire, hotrre
judectoreasc, lege)
11.drept de concesiune avnd ca obiect terenuri aflate n domeniul public
sau privat al statului sau unitilor administrativ-teritoriale.
2.drept de crean dobndit prin: contract de cesiune, concesiune,
comodat, locaiune. Emiterea autorizaiei de construire n baza unui
contract de comodat/locaiune se poate face numai pentru construcii cu
caracter provizoriu i acordul expres al proprietarului de drept. Prin
excepie, n baza unui contract de nchiriere ncheiat n condiiile
legislaiei specifice din domeniul petrolului i gazelor naturale, de ctre
titularii de licene/permise/autorizaii cu proprietarii terenurilor din
perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrrilor
de construcii necesare pentru derularea operaiunilor de
explorare/prospectare geologic i exploatare a petrolului i gazelor
naturale, altele dect construciile cu caracter provizoriu, dac

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 46 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru


executarea lucrrilor de construcii pe aceste terenuri.
3.drept de crean dobndit prin: contract ncheiat n condiiile legislaiei
specifice n domeniul infrastructurii de comunicaii electronice sau
hotrre judectoreasc definitiv care s in loc de contract ntre pri.
(la data 04-nov-2016 punctul 10. din anexa 2 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea
197/2016 )
11. Firma
Elementul constructiv aplicabil pe cldire sau independent, pe care se
inscripioneaz date de identificare a unei instituii publice, societi comerciale,
fundaii, denumirea comercial, obiectul de activitate sau orice alt text specific,
sub care o persoan fizic sau juridic i exercit activitatea ntr-o cldire sau ntr-
o incint.
12. Instalaii aferente construciilor
Totalitatea echipamentelor care asigur utilitile necesare funcionrii
construciilor, situate n interiorul limitei de proprietate, de la
branament/racord la utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu
ncorporate n construcie. Instalaiile aferente construciilor se
autorizeaz mpreun cu acestea sau, dup caz, separat.
(la data 14-oct-2009 punctul 12. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea
261/2009 )
13. Intravilanul localitii
Teritoriul care constituie o localitate se determin prin Planul urbanistic general
(PUG) i cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fr construcii, organizate
i delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate n
circuitul agricol sau avnd o alt destinaie, nuntrul cruia este permis
realizarea de construcii, n condiiile legii.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baz de
planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrndu-se ulterior n Planul
urbanistic general (PUG) al localitii.
14. Extravilanul localitii
Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativ-teritorial a
unitii de baz (municipiu, ora, comun), nuntrul cruia autorizarea executrii
lucrrilor de construcii este restricionat, n condiiile prezentei legi.
15. mprejmuiri
Construciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafee, arii sau
parcele asupra crora exist forme de proprietate, executate pentru protecie
mpotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, crmid, piatr,
lemn, metal, inclusiv srm ghimpat ntins pe bulumaci -, ori prin planii
specifice.
151. Locuri de joac i agrement
Construcii specifice pentru divertisment, recreere i sport pentru
populaie.
(la data 14-oct-2009 punctul 15. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 40. din Legea
261/2009 )
16. Lucrri de construcii
Operaiunile specifice prin care:
- se realizeaz construcii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare
subterane i aeriene, ci de comunicaii, lucrri inginereti, de art etc.;
- se desfiineaz astfel de construcii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.
17. Lucrri de modificare
Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau
nestructurale, avnd ca efect modificarea total sau n parte a acestora.
Lucrrile de modificare pot fi:

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 47 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

a) lucrri de modificare structural, din care fac parte, n principal,


lucrrile de consolidare, de supraetajare i/sau de extindere a
construciei;
b) lucrri de modificare nestructural, din care fac parte, n principal,
lucrrile de amenajri interioare i recompartimentri uoare, care nu
afecteaz n mod semnificativ structura de rezisten a construciei i
pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.
Pentru executarea lucrrilor de modificare, cu excepia lucrrilor de
compartimentare provizorii, nestructurale, este necesar emiterea unei
autorizaii de construire n condiiile legii i cu respectarea prevederilor
legale privind calitatea n construcii.
(la data 14-oct-2009 punctul 17. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea
261/2009 )
1
17 . Lucrri de intervenie n prim urgen
Orice fel de lucrri necesare la construciile existente care prezint
pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora
determinate de factori distructivi naturali i antropici, inclusiv a
instalaiilor aferente acestora, pentru:
a) punerea n siguran, prin asigurarea cerinelor de rezisten mecanic,
stabilitate i siguran n exploatare;
b) desfiinarea acestora.
(la data 14-feb-2009 punctul 17. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
2
17 . Lucrri de reabilitare
Orice fel de lucrri de intervenii necesare pentru mbuntirea
performanelor de siguran i exploatare a construciilor existente,
inclusiv a instalaiilor aferente, n scopul prelungirii duratei de exploatare
prin aducerea acestora la nivelul cerinelor eseniale de calitate prevzute
de lege.
(la data 14-feb-2009 punctul 17^1. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
3
17 . Lucrri de renovare major pentru infrastructura fizic a reelelor de
comunicaii electronice
Lucrrile de construcii civile sau lucrrile de inginerie civil executate n
spaiul utilizatorului final, care includ modificri structurale ale ntregii
infrastructuri fizice interioare sau ale unei pri substaniale a acesteia i
care necesit o autorizaie de construcie.
(la data 28-iul-2016 punctul 17^2. din anexa 2 completat de Art. 49, punctul 5. din capitolul VII din
Legea 159/2016 )
18. Lucrri specifice la cile de comunicaie, care nu necesit autorizaie de
construire
Lucrrile de ntreinere care nu necesit proiect i deviz general, constnd dintr-un
complex de lucrri care se execut n mod permanent, n vederea meninerii
construciilor-instalaiilor n condiii tehnice corespunztoare desfurrii continue,
confortabile i n deplin siguran a circulaiei, la nivelul traficului maxim.
19. Mobilier urban
Elementele funcionale i/sau decorative amplasate n spaiile publice care, prin
alctuire, aspect, amplasare, confer personalitate aparte zonei sau localitii. Prin
natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construciilor dac amplasarea
lor se face prin legare constructiv la sol (fundaii platforme de beton, racorduri la
utiliti urbane, cu excepia energiei electrice), necesitnd emiterea autorizaiei de
construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bnci,
bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice i altele asemenea.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 48 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

191. Modificare de tem


Orice schimbare iniiat de ctre investitor/proprietar care are n vedere
funciunile i/sau capacitile funcionale caracteristice, indicatorii
tehnico-economici aprobai, soluiile spaiale i/sau de amplasament i
alte asemenea cerine, care au fundamentat elaborarea documentaiei
tehnice - D.T, care a stat la baza emiterii autorizaiei de construire.
(la data 14-feb-2009 punctul 19. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
20. Parcelare
Operaiunea de proiectare urbanistic prin care se determin divizarea uneia sau
mai multor proprieti funciare distincte, destinate construirii, n scopul atribuirii,
concesionrii sau vnzrii loturilor rezultate.
21. Proiect tehnic (P.Th.)
Documentaia tehnico-economic - piese scrise i desenate -, elaborat n
condiiile legii, care dezvolt documentaia tehnic - D.T, cu respectarea
condiiilor impuse prin autorizaia de construire, precum i prin avizele,
acordurile i actul administrativ al autoritii competente pentru protecia
mediului, anexe la autorizaia de construire.
Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluiile tehnice i economice de
realizare a obiectivului de investiii, pe baza cruia se execut lucrrile de
construcii autorizate.
(la data 14-feb-2009 punctul 21. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
1
21 . Detalii de execuie (D.E.)
Documentaii tehnice cuprinznd reprezentri grafice realizate la scrile
1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dup caz, la alte scri grafice, n funcie de
necesitile de redactare, precum i piese scrise pentru explicitarea
reprezentrilor grafice, elaborate n baza proiectului tehnic i cu
respectarea strict a prevederilor acestuia, care detaliaz soluiile tehnice
de alctuire, asamblare, executare, montare i alte asemenea operaiuni,
privind pri/elemente de construcie ori de instalaii aferente acesteia i
care indic dimensiuni, materiale, tehnologii de execuie, precum i
legturi ntre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investiii.
Detaliile de execuie, elaborate n condiiile legii i verificate pentru
cerinele eseniale de calitate n construcii de ctre verificatori tehnici
atestai n condiiile legii, detaliaz proiectul tehnic, n vederea executrii
lucrrilor de construcii autorizate.
(la data 14-feb-2009 punctul 21. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(la data 14-feb-2009 punctul 22. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
23. Recepia lucrrilor
Recepia lucrrilor constituie o component a sistemului calitii n construcii i
este actul prin care se certific finalizarea lucrrilor executate n conformitate cu
prevederile proiectului tehnic i cu detaliile de execuie.
Recepia lucrrilor de construcii de orice categorie i de instalaii se efectueaz
att la lucrri noi, ct i la intervenii n timp asupra construciilor existente,
conform legii. Recepia lucrrilor de construcii se realizeaz n dou etape, potrivit
prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz:
- recepia la terminarea lucrrilor;
- recepia final.
24. Schimbare de destinaie
n nelesul prevederilor art. 3, este necesar emiterea unei autorizaii de

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 49 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

construire i/sau de desfiinare, dup caz, numai n situaia n care pentru


realizarea schimbrii de destinaie a spaiilor sunt necesare lucrri de construcii
pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire.
25. Zone protejate
Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afl elemente sau ansambluri
ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebit. n raport cu natura
elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:
a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a
patrimoniului natural cu valoare deosebit;
b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea i punerea n
valoare a patrimoniului construit, cu valoare istoric, cultural sau memorialistic
deosebit.
ANEXA nr. 3: PROIECT TEHNIC DE EXECUIE - coninutul-
cadru -
CAPITOLUL I:
SUBCAPITOLUL 1: A. Pri scrise
SUBCAPITOLUL 11: I. Memoriu tehnic general
1. Informaii generale privind obiectivul de investiii
1.1. Denumirea obiectivului de investiii
1.2. Amplasament
1.3. Pentru investiiile finanate din fonduri publice, actul administrativ
prin care a fost aprobat, n condiiile legii, studiul de
fezabilitate/documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii
1.4. Pentru investiiile finanate din fonduri publice, ordonatorul principal
de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investiiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic
2. Particulariti ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului;
b) topografia;
c) clima i fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile i protejrile de utiliti afectate;
f) sursele de ap, energie electric, gaze, telefon i altele asemenea
pentru lucrri definitive i provizorii;
g) cile de acces permanente, cile de comunicaii i altele asemenea;
h) cile de acces provizorii;
i) prezena pe amplasament a unor valori de patrimoniu natural i/sau
cultural.
3. n cazul obiectivelor de investiii a cror funcionare implic procese
tehnologice i instalaii specifice se vor prezenta informaiile relevante.
4. Modul n care se asigur conformarea cu reglementrile specifice
funciunii obiectivului de investiii, din punctul de vedere al asigurrii
tuturor cerinelor fundamentale aplicabile.
5. n cazul investiiilor privind monumentele istorice sau imobilele
amplasate n zone construite protejate se vor prezenta concluziile
studiilor de fundamentare specifice (studiu istoric, raportul de diagnostic
arheologic intruziv, de raportul de cercetare arheologic preventiv, dup
caz).
SUBCAPITOLUL 12: II. Memorii tehnice pe specialiti
1. Memoriu de arhitectur: conine descrierea lucrrilor de arhitectur cu

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 50 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

precizarea echiprii i dotrii specifice funciunii;


2. Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcii;
3. Memorii corespondente specialitilor instalaii cu precizarea echiprii
i dotrii specifice funciunii;
4. Memorii corespondente domeniilor peisagistic i spaii verzi, dup caz.
SUBCAPITOLUL 13: III. Breviare de calcul
Breviarele de calcul reprezint documente justificative pentru
dimensionarea elementelor de construcii i de instalaii i se elaboreaz
pentru fiecare element de construcie n parte. n acestea se vor preciza
ncrcrile i ipotezele de calcul, combinaiile de calcul, metodologia de
calcul, verificrile i dimensionrile, precum i programele de calcul
utilizate.
SUBCAPITOLUL 14: IV. Pentru investiiile finanate din fonduri publice,
precum i pentru cele finanate din fonduri private, dup caz
1. Liste cu cantiti de lucrri
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificrii valorice
a lucrrilor i conine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv;
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe obiecte;
c) listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri;
d) listele cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv
dotri;
e) fiele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice, inclusiv
dotri;
f) listele cu cantiti de lucrri pentru construcii provizorii OS (organizare
de antier).
2. Graficul general de realizare a investiiei publice, dup caz
Graficul general de realizare a investiiei publice reprezint ealonarea
fizic a lucrrilor de investiii/intervenii.
SUBCAPITOLUL 2: B. Pri desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza crora se
elaboreaz prile scrise ale acestuia, cuprinznd toate informaiile
necesare elaborrii caietelor de sarcini i care, de regul, se compun din:
1. Planuri generale
1.1. Plan de ncadrare n zon
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, pe suport topografic vizat de
oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz
1.2. Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei - plan pe
suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar
teritorial, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100,
dup caz, prin care se precizeaz:
- imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis
certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice
determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv
poziia i nlimea la coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia
reperelor fixe i mobile de trasare;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina
sau se vor construi;
- cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni
(cotele +/-0,00; cote de nivel; distane de amplasare; axe; cotele
trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 51 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

- denumirile i destinaiile fiecrui corp de construcie;


- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor
pluviale;
- accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile
prevzute;
- planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac
obiectul legilor de restituire a proprietii.
1.3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane
din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind
poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor
indica instalaiile proprii prevzute prin proiect, n special cele pentru
alimentare cu ap i canalizare.
2. Plane pe specialiti
2.1. Arhitectur
Se definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect arhitectura cldirii,
inclusiv cote, dimensiuni, distane, funciuni, arii, precizri privind
finisajele i calitatea acestora i alte informaii de aceast natur.
Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind
arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dup cum
urmeaz:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu
indicarea funciunilor, dimensiunilor i a suprafeelor;
- planurile acoperiurilor - teras sau arpant -, cu indicarea pantelor de
scurgere a apelor meteorice i a modului de colectare a acestora, inclusiv
indicarea materialelor din care se execut nvelitorile;
- seciuni caracteristice, minimum dou - n special pe linia de cea mai
mare pant, acolo unde este cazul -, care s cuprind cota +/-0,00, cotele
tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului - cotele la
coam i la corni -, fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur
construciile proiectate;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile,
cotate i cu indicarea racordrii la nivelul terenului amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta
i desfurarea stradal prin care se va arta modul de integrare a
acestora n esutul urban existent.
2.2. Structura
Se definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect alctuirea i execuia
structurii de rezisten, cu toate caracteristicile acesteia, i cuprind:
2.2.1. Planul de sptur cu reprezentarea soluiilor tehnice de sprijinire
2.2.2. Planul fundaiilor
Se redacteaz la scara 1:50 i va releva:
- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se
altur construciile proiectate.
2.2.3. Detalii de fundaii
2.2.4. Proiect de structur complet, inclusiv cu seciuni i descrierea
soluiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuie i
montaj (numai n situaiile speciale n care aceasta este obligatorie),
recomandri privind transportul, manipularea, depozitarea i montajul
2.3. Instalaii
Se definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect amplasarea, alctuirea i

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 52 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

execuia instalaiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerane i altele


asemenea.
2.3.1. Schemele instalaiilor i branamente
Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor
proiectate.
2.4. Dotri i instalaii tehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri
i instalaii tehnologice, determinante pentru configuraia planimetric a
construciilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
2.5. Plane de utilaje i echipamente tehnologice
Vor cuprinde, dup caz, planele principale de tehnologie i montaj,
seciuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerane, detalii
montaj, i anume:
- plane de ansamblu;
- scheme ale fluxului tehnologic;
- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
- scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de
automatizare, comunicaii, reele de combustibil, ap, iluminat i altele
asemenea, precum i ale instalaiilor tehnologice;
- plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de
amplasare, prestaiilor, sarcinilor i a altor informaii de aceeai natur,
inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
- diagrame, nomograme, calcule inginereti, tehnologice i de montaj,
inclusiv materialul grafic necesar punerii n funciune i exploatrii;
- liste cu utilaje i echipamente din componena planelor tehnologice,
inclusiv fie cuprinznd parametrii, performanele i caracteristicile
acestora.
2.6. Plane de dotri, dup caz
Cuprind plane de amplasare i montaj, inclusiv cote, dimensiuni,
seciuni, vederi, tablouri de dotri i altele asemenea, pentru:
- piese de mobilier;
- elemente de inventar gospodresc;
- dotri cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor;
- dotri necesare securitii muncii;
- alte dotri necesare n funcie de specific.
2.7. Plane de amenajare peisager pentru lucrri avnd ca obiect
amenajri de: spaii verzi, parcuri, locuri dejoac i agrement:
- planele cuprinznd releveul vegetaiei existente pe paliere de vegetaie
i tipuri de elemente compoziionale, dup caz;
- planul privind propunerea de amenajare;
- planuri privind extragerile i nlocuirile propuse n cazul vegetaiei
lemnoase, vegetaia nou-plantat pe toate palierele de vegetaie cu
indicaii privind speciile i standardele pentru materialul sditor ce
urmeaz a fi plantat.
Fiecare plan prezentat n cadrul lit. B "Pri desenate" va avea n
partea dreapt jos un cartu care va cuprinde: numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul
autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i
al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i
ale efului de proiect.
SUBCAPITOLUL 3: C. Detalii de execuie

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 53 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

(1) _
Detaliile de execuie sunt obligatorii la executarea lucrrilor de
construcii i sunt elaborate n baza proiectului tehnic i cu respectarea
strict a prevederilor acestuia, i detaliaz soluiile de alctuire,
asamblare, executare, montare i alte asemenea operaiuni, privind
pri/elemente de construcie ori de instalaii aferente acesteia i care
indic dimensiuni, materiale, tehnologii de execuie, precum i legturi
ntre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de
investiii.
n funcie de complexitatea proiectului i n cazul obiectivelor de investiii
a cror funcionare implic procese tehnologice specifice, anumite detalii
de execuie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuiei obiectivului
de investiii (proiectantul va specifica pe plane care sunt detaliile de
execuie ce urmeaz a fi elaborate/definitivate astfel).
(2) Detaliile de execuie pot fi de 3 tipuri:
a) detalii de execuie privind soluionrile elaborate de proiectant;
b) detalii de execuie pentru echiparea obiectivului de investiii, n timpul
execuiei, cu aparatur i echipamente, realizate cu respectarea datelor i
informaiilor oferite de ctre furnizorii acestora;
c) detalii de execuie curente standardizate (conform detaliilor tip ale
furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuie care depind de
specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de
regul, de ctre constructor.
(3) n toate cazurile prevzute mai sus, proiectantul, n cadrul asistenei
tehnice, trebuie s supervizeze ntocmirea i adaptarea funcional a
tuturor detaliilor de execuie, indiferent de elaboratorul acestora.
CAPITOLUL II:
Proiectul tehnic de execuie a lucrrilor de desfiinare cuprinde:
SECIUNEA I: Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat:
- scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care
urmeaz a se preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde
este cazul se vor prezenta desfurri rezultate din asamblarea mai
multor fotografii;
- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea
lucrrilor de desfiinare;
- precizri cu privire la protejarea monumentelor istorice, dup caz.
2.2. Fie tehnice cuprinznd elementele de aviz necesare emiterii
acordului unic, obinute prin grija emitentului autorizaiei i cerute prin
certificatul de urbanism.
SECIUNEA II: Piese desenate
1. Plan de ncadrare n teritoriu
Plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate
imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau
1:1.000, dup caz.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 54 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

2. Plan de situaie a imobilelor


Plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate
imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200
sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz:
- parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor
desfiina;
- modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor;
- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor
pluviale;
- plantaiile existente i care se menin dup desfiinare.
Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se
desfiineaz i cele propuse - plan de situaie, construcii noi sau
umpluturi de pmnt, plantaii etc., dup caz.
3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane
din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind
poziionarea cminelor - radier i capac, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor
indica instalaiile proprii, n special cele pentru alimentare cu ap i
canalizare.
4. Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 - care s
permit evidenierea spaiilor i a funciunilor existente, cu indicarea
cotelor, suprafeelor i a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;
- principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni
caracteristice, dup caz;
- toate faadele.
n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se
va prezenta i proiectul de organizare a lucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea
n partea dreapt jos un cartu care va cuprinde: numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul
autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i
al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i
ale efului de proiect.
(la data 27-dec-2016 anexa 2 completat de Art. VII, punctul 38. din Ordonanta urgenta
100/2016 )
-****-
NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, ale art. II
alin. (2) i ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i ale art.
II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu sunt
ncorporate n textul republicat al Legii nr. 50/1991:
- art. III din Legea nr. 453/2001:
"- Art. III
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: anexa la Legea nr.
50/1991, republicat, art. 8 alin. 5 i pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 55 din 55 Act sintetic la data 28-dec-2016 pentru Legea 50/1991

proteciei mediului nr. 137/1995, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,


Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum i referirile la obligativitatea
emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construcii-montaj din cuprinsul
legii, din actele de aplicare a acesteia, precum i orice alte dispoziii contrare
prevederilor prezentei legi.";
- art. II alin. (2) i art. III din Legea nr. 401/2003:
"(2) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include
formularele, procedura de autorizare i coninutul documentaiilor necesare acestei
proceduri. n acelai termen se vor efectua operaiunile de preluare, predare-
primire a studiilor de teren i a documentaiilor prevzute la art. I pct. 23 [alin. (1)
al art. 291], prin proces-verbal ncheiat ntre pri dup inventarierea arhivelor
menionate la art. I pct. 23 [art. 291 alin. (3)], fr a mai fi nevoie de punerea n
ntrziere.
- Art. III
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog litera c) a articolului 48 din
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.";
- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:
"(2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr.
1.943/2001, cu modificrile ulterioare."
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 933 din data de 13 octombrie 2004
*) n tot cuprinsul legii termenul "Proiect" din sintagmele "Proiect pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii", "Proiect de organizare a
execuiei lucrrilor" i "Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de
desfiinare" se nlocuiete cu termenul "Documentaie tehnic - D.T".
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008 )
*) n tot cuprinsul legii abrevierile "PAC", "P.O.E." i "P.A.D." se
nlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." i "D.T.A.D.".
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 214/2008 )
*) n tot cuprinsul legii sintagma "oficiul judeean de cadastru, geodezie
i cartografie" se nlocuiete cu sintagma "oficiul de cadastru i
publicitate imobiliar teritorial".
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. IV din Ordonanta urgenta 214/2008 )
*) n tot cuprinsul legii, sintagma "verificator tehnic" se nlocuiete cu
sintagma "verificator de proiecte".
(la data 14-oct-2009 Actul modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 261/2009 )
*) n cuprinsul Legii denumirea "Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice
i Locuinelor" se nlocuiete cu denumirea "Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Administraiei Publice".
(la data 27-dec-2016 Actul modificat de Art. XII din Ordonanta urgenta 100/2016 )
*) n cuprinsul Legii sintagma "arhitect-ef" se nlocuiete cu sintagma
"arhitect-ef/urbanist-ef", sintagma "documentaie tehnic - D.T." se
nlocuiete cu sintagma "proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor
de construire/desfiinare".
(la data 27-dec-2016 Actul modificat de Art. XIII din Ordonanta urgenta 100/2016 )

Forma sintetic la data 28-dec-2016. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro