Anda di halaman 1dari 5

LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN

Video animasi 1) Guru menayangkan video


SET INDUKSI Pengambilan klip mengenai makanan Strategi/Teknik:
makanan seimbang seimbang. Berpusatkan murid

2) Murid menonton video


Kemahiran bahasa:
dengan teliti.
i. Kemahiran
3) Guru bersoal jawab
mendengar
dengan murid ii. Kemahiran bertutur.
berdasarkan video. BBM :
i. Klip video
4) Guru mengaitkan video
dengan isi pelajaran.
TKP :
Verbal linguistik

Ilmu :
Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan

Nilai :
Bertanggunjawab

1) Guru mengedarkan Strategi / Teknik :


Petikan mengenai petikan mengenai Berpusatkan murid

makanan seimbang kepentingan


BBM :
pengambilan makanan Petkan makanan
seimbang kepada murid seimbang
LANGKAH 1
2) Guru meminta murid Kemahiran
untuk membaca petikan Bahasa :
Kemahiran lisan
dengan intonasi dan
Kemahiran
sebutan yang betul. membaca

3) Guru bertanya beberapa Ilmu :


soalan secara lisan Sains
kepada murid.
4) Muird menjawab soalan
guru secara lisan.
LANGKAH 2 1) Guru membahagikan
Perbualan antara murid-murid kepada dua Kemahiran
bahasa :
pakar nutrisi dengan kumpulan.
Kemahiran lisan
murid-murid melalui
2) Setiap kumpulan
sidang video skype.
dikehendaki BBM :
menanyakan beberapa Komputer riba
soalan pengambilan - LCD
makanan seimbang.
TKP:
3) Guru memberi masa
-Verbal
kepada setiap kumpulan
-Interpersonal
untuk berbincang
-Intrapersonal
soalan-soalan yang
hendak ditanya kepada
pakar nutrisi

4) Guru meminta murid


untuk bertanya soalan-
soalan tersebut kepada
pakar nutrisi melalui
sidang video skype.

Soalan kuiz 1) Guru memberikan


LANGKAH 3 beberapa soalan kuiz
untuk dinilai secara
individu

2) Murid menjawab
soalan-soalan tersebut.

3) Guru memberikan
Aktiviti pengayaan
aktiviti pengayaan iaitu
isi tempat kosong
dengan jawapan yang
sesuai.

4) Guru juga memberikan


aktiviti pemulihaan iaitu
Aktiviti pemulihaan padankan gambar rajah.
Penutup Rumusan isi 1) Murid-murid disoal BBB:
pelajaran mengenai cara melafazkan -Komputer riba
pantun. - LCD
2) Guru bertanyakan tentang
Kognitif:
kefahaman murid terhadap
-Makanan seimbang TKP:
makanan seimbang.
-Kumpulan makanan -Verbal
3) Murid-murid disoal
-Perkataan sinonim -Interpersonal
mengenai sinonim.
4) Murid- murid diminta -Intrapersonal
Sosial: menyatakan nilai-nilai murni
Bertepuk tangan yang diperoleh dalam PdP. KB:
5) Guru merumuskan isi
untuk diri sendiri. -Merumus
pelajaran.

Nilai murni:
-Perihatin
-Sayangi diri
-Jaga kesihatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


TAHUN 3 (KSSR)

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Tahun : 3 Angsana

Tarikh : 25 Mei 2014

Hari : Khamis
Masa : 10.00 pagi 11.00 pagi

Bilangan murid : 25 orang

Tema : Badan Sihat Minda Cergas

Tajuk : Makanan seimbang

Standard kandungan : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard :
2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi
pembelajaran
pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas.

Objektif pembelajaran : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat

1. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,


sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2. Menyatakan contoh-contoh makanan seimbang dengan


betul.

Sistem bahasa : Tatabahasa : Ayat majmuk dan ayat tanya.


Kosa kata : hindari, sikap, amalan

Pengisian kurikulum

i. Ilmu : Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik dan


kewarganegaraan
ii. Kewarganegaraan
iii. Nilai murni : Menghargai kesihatan, kerjasama dan tanggungjawab
iv. Peraturan sosiobudaya : Murid menggunakan laras bahasa yang sesuai.

v. Elemen Nilai Tambah : Kemahiran Berfikir, menghubungkait, mengkategorikan,


membanding beza
: Masteri
: Verbal linguistik
: Kemahiran bahasa- kemahiran mendengar dan bertutur,
kemahiran membaca

vi. Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Murid dapat menjana idea dan
mengaplikasikannya.
: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Guru dapat
mengaplikasikan kemahiran TMK dalam pengajaran dan
pembelajaran.

Bahan bantu mengajar : LCD, Komputer riba, pembesar suara, lembaran kerja,
kad imbasan, petikan dialog, gambar-gambar
makanan dan Rajah Piramid Makanan.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah mengamalkan pemakanan yang seimbang


sebelum masuk ke alam persekolahan.