Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 5

Mata Pelajaran dan


Sejarah Tahun 5 PINTAR
Kelas
Tema/Tajuk Perjuangan kemerdekaan negara
Masa tarikh
Standard Kandungan: 7.3 sejarah kemerdekaan 1957

Standard 7.3.1 menyatakan peristiwa kea rah perjuangan


Pembelajaran: kemerdekaan.
7.3.2 menamakan tokoh-tokoh yang berjuang kea rah
kemerdekaan.
K 7.3.5 menyatakan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang
kemerdekaan yang boleh dicontohi.
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;
i. Mengetahui peristiwa kearah perjuangan kemerdekaan.
ii. Menyatakan nama-nama tokoh yang berjuang kearah
kemerdekaan
iii. Mengenalpati pengorbanan tokoh tokoh perjuang yang
boleh dicontohi.
Aktiviti 1. Membuat puzzle
2. Menedarkan nota kecil kepada murid
3. Mengedarkan gambar wira merdeka dan minta murid untuk
mengenalpasti tokoh dan pengorbanan tokoh tersebut.
4. Murid diminta untuk membentang hasil mereka.
5. Murid diedarkan lembaran kerja sebagai kerja rumah.
Elemen Merentasi Nilai Murni: berusaha, berdikari,
Kurikulum (EMK) bertanggungjawab, prihatin ,berkerjasama, kerajinan
Kemahiran Pemikiran Sejarah: Membuat interprestai, membuat
imaginasi, membuat rasionalisme, membuat penjelasan
Elemen Kewarganegaraan : menghormati pemimpin negara

Standard Prestasi
(SP)
Bahan Bantu Belajar Puzzle, nota ringkas, kertas mahjung, gambar wira merdeka,
lembaran kerja.
Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
Refleksi
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH / AKTIVITI EMK CATATAN


ISI PELAJARAN
Permulaan 1. memilih dua orang murid Nilai murni: BBM:
(5 minit) untuk membuat puzzle yang berusaha
mengandungi gambar bapa Puzzle(gambar
kemerdekaan. Kemahiran
2. murid dikemukakan Berfikir: bapa kemerdekaan)
beberapa soalan yang -Menjana Idea
berkaitan dengan puzzle -menghubung kait
tersebut.
3. guru mengaitkan penyoalan
dengan tajuk pembelajaran
pada hari ini.

Aktiviti 1 1 murid diedarkan nota Nilai


(15 minit) ringkas yang mengandungi BBM:
prihatin
tentang peristiwa ke arah Nota ringkas
Pengenalan perjuangan kemerdekaan. KPS:

Perjuangan 3. murid diterangkan tentang Membuat


menuntut perjuangan menuntut interpretasi
kemerdekaan kemerdekaan

2. murid dikemukakan KB:


beberapa soalan.
Menjana idea
3. Murid menjawab soalan Mengenal pasti
yang dikemukakan oleh guru.

Aktiviti 2 1. . murid dibahagikan kepada


empat kumpulan. Nilai BBM
(25 minit)
2. bagi setiap kumpulan Kerajinan
Sampul surat
Wira merdeka diedarkan satu sampul surat Kerjasama
yang mengandungi gambar berusaha Gambar wira
wira merdeka. merdeka
2. murid dihendaki mengenali Kertas mahjung
wira merdeka tersebut dan KPS
perlu menulis pengorbanan
tokoh-tokoh tersebut dalam mencari sumber
perjuangan kemerdekaan. membuat
4.Murid diminta untuk menulis penjelasan
dalam kertas mahjung yang
diedarkan oleh guru.
KB
5. murid akan membentang
manjana idea
hasil mereka.
mengenal pasti
4. guru akan membetulkan
menganalisis
jawapan murid.

Aktiviti 3 4. murid diedarkan lembaran Nilai


(10 minit) kerja berdikari BBM
2. murid dibimbing untuk
Lembaran kerja
membuat lembaran kerja KPS
tersebut.
Membuat
rasionalisasi

KB
manjana idea

Penutup 1. Guru menyatakan Nilai


(5 minit) keperluan menghargai bertanggungjawab
sumbangan tokoh perjuangan
kemerdekaan.

2. Murid diminta merumuskan


apa yang dipelajari pada hari
ini.

3. Guru memberi peneguhan


dari penerangan murid tadi.
Refleksi .

Anda mungkin juga menyukai