Anda di halaman 1dari 1

CONTOH ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)

BIDANG/UNIT*:KOKURILKULUM

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- Mendapat tempat tiga terbaik setiap tahun W1- Masih kurang wakil sekolah ke
dalam permainan badminton peringkat zon/daerah/negeri
daerah dan negeri W2-Segelintir guru tidak bersikap
S2- inisiatif
S3- W3- Guru tidak dapat menumpu
S4- sepenuhnya terhadap
S5- kokurikurikulum kerana terlalu
Luaran banyak aktiviti
W4- Padang tidak kondusif

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


O1- PIBG melatih murid dalam badminton
O2- Sokongan kewangan daripada PIBG 1. Meningkatkan pencapaian peringkat 3. Meningkatkan keterampilan
O3- Pihak swasta sering berkejasama daerah dan negeri serta kebangsaan dan persembahan murid ke
04- dengan kerjasama pihak swasta peringkat zon/daerah/negeri
2. Meningkatkan peratus kehadiran murid melalui pengiktirafan dan
dalam akitiviti kokurikulum dengan insentif oleh PIBG
kerjasama PIBG 4. Memperbaiki padang sekolah
dengan kerjasama PIBG dan
pihak Swasta

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah
sangat tinggi 5. Memastikan Latihan dijalankan dengan Janakan strategi yang sesuai jika
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak berkesan melalui perkongsian kemahiran ada
mereka 100% ke sekolah dan pengalaman dalam kalangan guru dan
C3- Ibu Bapa mementingkan Akademik anak ibu bapa
mereka