Anda di halaman 1dari 4

Jadual Waktu Tadika

Year .. Timetable
Class : K2 Morning Glory (Morning) Teacher Name : Alice

8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00


Time 9. 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.30
12.30
Date 00
Assembly
Mathemati
Monday Mathemati
cs
English English Phonics English
cs

Bahasa Bahasa Mathemati Mathemati Mathema


Tuesday Cina Cina cs cs
Science
tics

Wednes TEA Bahasa Bahasa


English English Art & Craft English
day Melayu Melayu
BREAK
Chinese
Thursda Bahasa Bahasa Bahasa
Computer Computer
y Cina Cina Han Yu Pin Cina
Yin
Buku
Music & Bahasa Bahasa Bahasa
Friday Movement
Story
Melayu Melayu
Latihan
Malayu
Tambahan
Jadual Waktu Tadika
Year .. Timetable
Class : K1 Camation (Morning) Teachers Name : Sim

8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00


Time 9. 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 Homewor
k
Date 00
Monday Assembly Mathemati TEA English English Phonics English
Mathemati cs
cs BREAK
Chinese
Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa
Tuesday Melayu Melayu Cina Cina Han Yu Pin Cina
Yin
Wednesd
English English Computer Computer Moral English
ay

Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa


Thursday Cina Cina Melayu Melayu
Suku Kata
Melayu

Music & Mathemati Mathemati Mathemati


Friday Movement
Art & Craft
cs cs
Science
cs

Jadual Waktu Tadika


Year .. Timetable
Class : Nur : Daisy(Morning) Teachers Name : Cheong
8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00
Time 9. 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 Homewor
k
Date 00
English English
Monday Assembly Computer Phonics English
(Eileen) (Eileen)

Bahasa Bahasa
Tuesday Cina Cina
Rhymes Alphabet Alphabet -

Chinese
Wednesd
English English
TEA Bahasa Bahasa Bahasa
ay BREAK Cina Cina Han Yu Pin Cina
Yin

Mathemati Mathemati
Thursday cs cs
Pre-writing Moral Colouring -

My
Music & Mathemati Mathemati Mathemati
Friday Movement
Story
cs cs
Numbering
cs
Book