Anda di halaman 1dari 21

UJIAN PENGUASAAN

BAGI TINGKATAN 1
PRA

Sekolah: SMK.KINARUT, PAPAR


Lokasi (B/LB/P) : LB
Jumlah Murid keseluruhan Tingkatan 1: L P J

Bilangan murid mengambil PROBIM Kemahiran Operasi Tambah

Jantina
BIL NAMA MURID
L P 1 2
JUMLAH 0 0

Bilangan murid mengambil PROBIM Kemahiran Operasi Tolak

Jantina
BIL NAMA MURID
L P 1 2
JUMLAH 0 0

Bilangan murid mengambil PROBIM Kemahiran Operasi Darab

Jantina
BIL NAMA MURID
L P 1 2
JUMLAH 0 0

Bilangan murid mengambil PROBIM Kemahiran Operasi Bahagi

Jantina
BIL NAMA MURID
L P 1 2
JUMLAH 0 0
UJIAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MENGIRA
BAGI TINGKATAN 1, SEKOLAH MENENGAH 2017
PRAUJIAN PROBIM

L P J
ITEM SOALAN
OPERASI TAMBAH
3 4 5 6 7 8 9 10
L P J
ITEM SOALAN
OPERASI TOLAK
3 4 5 6 7 8 9 10
L P J
ITEM SOALAN
OPERASI DARAB
3 4 5 6 7 8 9 10
L P J
ITEM SOALAN
OPERASI BAHAGI
3 4 5 6 7 8 9 10
PENGUASAAN (80%)
JAWAPAN M = 1 ; TM= 0
BETUL
L P
PENGUASAAN (80%)
JAWAPAN M = 1 ; TM= 0
BETUL
L P
PENGUASAAN (80%)
JAWAPAN M = 1 ; TM= 0
BETUL
L P
PENGUASAAN (80%)
JAWAPAN M = 1 ; TM= 0
BETUL
L P

Anda mungkin juga menyukai