Anda di halaman 1dari 198
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 1 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 1 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 1 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 1 BERTERUSAN
HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA
HAJI MD. RAMLI SABRAN
SK KAMPONG BAHAGIA
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 1 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 1 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 1 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 1 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
1
BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Montaj K P A KECEMERLANGAN 2 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Montaj

Menu Undur Teruskan Montaj K P A KECEMERLANGAN 2 BERTERUSAN
K P A KECEMERLANGAN 2 BERTERUSAN
K
P
A
KECEMERLANGAN
2
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 3 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 3 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 3 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 3 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 3 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 3 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 3 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 3 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 4 4 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 4 4 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 4 4 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
4
4
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat HA BA SA KECEMERLANGAN BERTERUSAN
HA BA SA KECEMERLANGAN BERTERUSAN
HA
BA
SA
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat CUBA FIKIRKAN SEJENAK Apakah info ejaan ini betul atau salah? KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat CUBA FIKIRKAN SEJENAK Apakah info ejaan ini betul atau salah? KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat CUBA FIKIRKAN SEJENAK Apakah info ejaan ini betul atau salah? KECEMERLANGAN BERTERUSAN

CUBA FIKIRKAN

SEJENAK

Menu Undur Teruskan Tamat CUBA FIKIRKAN SEJENAK Apakah info ejaan ini betul atau salah? KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat CUBA FIKIRKAN SEJENAK Apakah info ejaan ini betul atau salah? KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Apakah info ejaan ini betul atau salah?
Apakah info ejaan
ini betul atau salah?
Menu Undur Teruskan Tamat CUBA FIKIRKAN SEJENAK Apakah info ejaan ini betul atau salah? KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat CUBA FIKIRKAN SEJENAK Apakah info ejaan ini betul atau salah? KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat CUBA FIKIRKAN SEJENAK Apakah info ejaan ini betul atau salah? KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat INFO EJAAN YANG BETUL KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat INFO EJAAN YANG BETUL KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat INFO EJAAN YANG BETUL KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat INFO EJAAN YANG BETUL KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat INFO EJAAN YANG BETUL KECEMERLANGAN BERTERUSAN

INFO EJAAN

YANG BETUL

Menu Undur Teruskan Tamat INFO EJAAN YANG BETUL KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat INFO EJAAN YANG BETUL KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat INFO EJAAN YANG BETUL KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN
Menu
Menu
Kecemerlangan Berterusan
Kecemerlangan
Berterusan
Menu Kecemerlangan Berterusan Undur Teruskan Tamat K P A 9
Menu Kecemerlangan Berterusan Undur Teruskan Tamat K P A 9
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Kecemerlangan Berterusan Undur Teruskan Tamat K P A 9
Menu Kecemerlangan Berterusan Undur Teruskan Tamat K P A 9
Menu Kecemerlangan Berterusan Undur Teruskan Tamat K P A 9
K P A 9
K
P
A
9
Menu Kecemerlangan Berterusan Undur Teruskan Tamat K P A 9
Menu Kecemerlangan Berterusan Undur Teruskan Tamat K P A 9
Menu Kecemerlangan Berterusan Undur Teruskan Tamat K P A 9

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Pautan Modul
Pautan Modul
MUDAH 20% - 4 soalan SEDERHANA 30% - 6 soalan SUKAR (KBAT) 50% - 10
MUDAH
20% - 4 soalan
SEDERHANA
30% - 6 soalan
SUKAR (KBAT)
50% - 10 soalan
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 12 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 12 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 01 SOALAN KLON UPSR 2016 Pengemis itu menagih simpati orang ramai
SOALAN 01 SOALAN KLON UPSR 2016
SOALAN 01
SOALAN KLON UPSR 2016
Pengemis itu menagih simpati orang ramai yang lalu lalang di laluan pejalan kaki dengan anak
Pengemis itu menagih simpati orang ramai
yang lalu lalang di laluan pejalan kaki dengan
anak kecilnya.
A
meriba
B
memeluk
C
mengelek
D
mendukung
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 14 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 14 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 01 SOALAN KLON UPSR 2016 Pengemis itu menagih simpati orang ramai
SOALAN 01 SOALAN KLON UPSR 2016
SOALAN 01
SOALAN KLON UPSR 2016
Pengemis itu menagih simpati orang ramai yang lalu lalang di laluan pejalan kaki dengan anak
Pengemis itu menagih simpati orang ramai
yang lalu lalang di laluan pejalan kaki dengan
anak kecilnya.
A
meriba
B
memeluk
C
mengelek
D
mendukung
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

SOALAN 12
SOALAN 12
Item UPSR : Tahun 2009
Item UPSR : Tahun 2009
Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 12 Item UPSR : Tahun 2009 Dalam adat masyarakat Melayu, pihak
Dalam adat masyarakat Melayu, pihak pengantin lelaki akan membawa sirih junjung. A peminangan B meminang
Dalam adat
masyarakat Melayu, pihak
pengantin lelaki akan membawa sirih junjung.
A
peminangan
B
meminang
C
peminang
D
pinangan
Menu
Menu
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Penilaian Mencipta Menilai Sintesis Memekarkan Pemikiran Menganalisis Analisis
Penilaian Mencipta Menilai Sintesis Memekarkan Pemikiran Menganalisis Analisis Mengaplikasi Aplikasi Memahami
Penilaian
Mencipta
Menilai
Sintesis
Memekarkan Pemikiran
Menganalisis
Analisis
Mengaplikasi
Aplikasi
Memahami
Kefahaman
Mengingat
Pengetahuan
Bloom
Anderson
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 18 BERTERUSAN

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 18 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 18 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

SOALAN 12
SOALAN 12
Item UPSR : Tahun 2009
Item UPSR : Tahun 2009
Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 12 Item UPSR : Tahun 2009 Dalam adat masyarakat Melayu, pihak
Dalam adat masyarakat Melayu, pihak pengantin lelaki akan membawa sirih junjung. A peminangan B meminang
Dalam adat
masyarakat Melayu, pihak
pengantin lelaki akan membawa sirih junjung.
A
peminangan
B
meminang
C
peminang
D
pinangan
Menu
Menu
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Kecemerlangan Berterusan 20 20
Kecemerlangan Berterusan 20 20
Kecemerlangan
Berterusan
20
20
Menu Undur Teruskan Tamat Kecemerlangan Berterusan 20 20
Menu Undur Teruskan Tamat Kecemerlangan Berterusan 20 20
Menu Undur Teruskan Montaj A peminangan hal atau upacara meminang B meminang meminta seseorang dijadikan
Menu
Undur
Teruskan
Montaj
A
peminangan
hal atau upacara meminang
B
meminang
meminta seseorang dijadikan isteri
C
peminang
orang yang datang meminang
D
pinangan
permintaan untuk dijadikan isteri
KECEMERLANGAN 21 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
21
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat menceritakan (manusia) jadual murid bertugas mereka membeli-belah Kata Kerja rombongan
menceritakan (manusia) jadual murid bertugas mereka membeli-belah Kata Kerja rombongan meminang menceritakan (benda)
menceritakan (manusia)
jadual murid bertugas
mereka membeli-belah
Kata Kerja
rombongan meminang
menceritakan (benda)
jadual tugasan harian
Kata Keterangan
pusat beli-belah Giant
adat peminangan
KECEMERLANGAN 22 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
22
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 2 Pilih jawapan yang paling sesuai. Emak makanan itu untuk kakak
SOALAN 2 Pilih jawapan yang paling sesuai.
SOALAN 2
Pilih jawapan yang paling sesuai.
Emak makanan itu untuk kakak dan abang yang masih belum pulang dari sekolah. A terkhas
Emak
makanan itu untuk kakak dan
abang yang masih belum pulang dari sekolah.
A
terkhas
B
dikhaskan
C
mengkhaskan
D
mengekhaskan
KECEMERLANGAN 23 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
23
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 25 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 25 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 25 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
25
BERTERUSAN

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 26 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 26 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 26 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 26 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 2 Pilih jawapan yang paling sesuai. Emak makanan itu untuk kakak
SOALAN 2 Pilih jawapan yang paling sesuai.
SOALAN 2
Pilih jawapan yang paling sesuai.
Emak makanan itu untuk kakak dan abang yang masih belum pulang dari sekolah. A dikhaskan
Emak
makanan itu untuk kakak dan
abang yang masih belum pulang dari sekolah.
A
dikhaskan
B
berkhaskan
C
mengkhaskan
D
mengekhaskan
KECEMERLANGAN 27 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
27
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat Imbuhan awalan menge pam = tut = cat = bom = kod
Imbuhan awalan menge
Imbuhan awalan menge
pam = tut = cat = bom = kod = menge had = lap =
pam
=
tut
=
cat
=
bom
=
kod
=
menge
had
=
lap
=
sah
=
cap
=
tin
=
tus
=
khas
=
28

mengepam

mengetut

mengecat

mengebom

mengekod
mengekod

mengehad

mengelap

mengesah

mengecap

mengetin

mengetus mengekhas
mengetus
mengekhas
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 03 SOALAN KLON UPSR 2016 Pohon rambutan di dusun Pak Cik
SOALAN 03 SOALAN KLON UPSR 2016
SOALAN 03
SOALAN KLON UPSR 2016
Pohon rambutan di dusun Pak Cik Samsuddin kerana buahnya sungguh lebat pada musim ini. A
Pohon rambutan di dusun Pak Cik Samsuddin
kerana buahnya sungguh lebat pada
musim ini.
A
meluyut
B
melabuh
C
merimbun
D
merendang
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 30 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 30 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 30 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 30 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Kecemerlangan Berterusan 31 31
Kecemerlangan Berterusan 31 31
Kecemerlangan
Berterusan
31
31
Menu Undur Teruskan Tamat Kecemerlangan Berterusan 31 31
Menu Undur Teruskan Tamat Kecemerlangan Berterusan 31 31

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 03 SOALAN KLON UPSR 2016 Pohon rambutan di dusun Pak Cik
SOALAN 03 SOALAN KLON UPSR 2016
SOALAN 03
SOALAN KLON UPSR 2016
Pohon rambutan di dusun Pak Cik Samsuddin kerana buahnya sungguh lebat pada musim ini. A
Pohon rambutan di dusun Pak Cik Samsuddin
kerana buahnya sungguh lebat pada
musim ini.
A
meluyut
B
melabuh
C
merimbun
D
merendang
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Montaj A meluyut melentur ke bawah terlalu berat B melabuh menurunkan sauh
Menu
Undur
Teruskan
Montaj
A
meluyut
melentur ke bawah terlalu berat
B
melabuh
menurunkan sauh kapal / panjang
C
merimbun
daunnya lebat / bercabang-cabang
D merendang banyak daun / banyak cabang
D
merendang
banyak daun / banyak cabang
KECEMERLANGAN 33 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
33
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 4 Pilih jawapan yang paling sesuai. Puan Noni sedang tetamunya sirap
SOALAN 4 Pilih jawapan yang paling sesuai.
SOALAN 4
Pilih jawapan yang paling sesuai.
Puan Noni sedang tetamunya sirap limau ais pada majlis itu.
Puan Noni sedang
tetamunya sirap
limau ais pada majlis itu.
A hidangi B menghidangi C berhidangkan D menghidangkan KECEMERLANGAN 34 34 BERTERUSAN
A
hidangi
B
menghidangi
C
berhidangkan
D
menghidangkan
KECEMERLANGAN
34
34
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat BAHASA MELAYU PEMAHAMAN KECEMERLANGAN 36 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat BAHASA MELAYU PEMAHAMAN KECEMERLANGAN 36 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat BAHASA MELAYU PEMAHAMAN KECEMERLANGAN 36 BERTERUSAN
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN KECEMERLANGAN 36 BERTERUSAN
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
KECEMERLANGAN
36
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 4 Pilih jawapan yang paling sesuai. Puan Noni sedang limau ais
SOALAN 4 Pilih jawapan yang paling sesuai.
SOALAN 4
Pilih jawapan yang paling sesuai.
Puan Noni sedang limau ais pada majlis itu. tetamunya sirap
Puan Noni sedang
limau ais pada majlis itu.
tetamunya sirap
A B C D
A
B
C
D
hidangi menghidangi berhidangkan menghidangkan
hidangi
menghidangi
berhidangkan
menghidangkan
KECEMERLANGAN 37 37 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
37
37
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 4 Pilih jawapan yang paling sesuai. Puan Noni sedang limau ais
SOALAN 4 Pilih jawapan yang paling sesuai.
SOALAN 4
Pilih jawapan yang paling sesuai.
Puan Noni sedang limau ais pada majlis itu. tetamunya sirap
Puan Noni sedang
limau ais pada majlis itu.
tetamunya sirap
A B C D
A
B
C
D
hidangi menghidangi berhidangkan menghidangkan
hidangi
menghidangi
berhidangkan
menghidangkan
KECEMERLANGAN 38 38 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
38
38
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat menceritakan (manusia) menghadiahi kakak menghidangi ayah meng i menghubungi adik
menceritakan (manusia) menghadiahi kakak menghidangi ayah meng i menghubungi adik menceritakan (benda)
menceritakan (manusia)
menghadiahi kakak
menghidangi ayah
meng
i
menghubungi adik
menceritakan (benda)
menghadiahkan novel
meng
kan
menghidangkan sate
menghubungkan kasih
KECEMERLANGAN
39
39
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 4 Pilih jawapan yang paling sesuai. Puan Noni sedang sirap limau
SOALAN 4 Pilih jawapan yang paling sesuai.
SOALAN 4
Pilih jawapan yang paling sesuai.
Puan Noni sedang sirap limau ais kepada tetamunya pada majlis itu.
Puan Noni sedang
sirap limau ais
kepada tetamunya pada majlis itu.
A B C D
A
B
C
D
hidangi menghidangi berhidangkan menghidangkan
hidangi
menghidangi
berhidangkan
menghidangkan
KECEMERLANGAN 40 40 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
40
40
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat SOALAN 4 Pilih jawapan yang paling sesuai. Puan Noni sedang sirap limau
SOALAN 4 Pilih jawapan yang paling sesuai.
SOALAN 4
Pilih jawapan yang paling sesuai.
Puan Noni sedang sirap limau ais kepada tetamunya pada majlis itu.
Puan Noni sedang
sirap limau ais
kepada tetamunya pada majlis itu.
A B C D
A
B
C
D
hidangi menghidangi berhidangkan menghidangkan
hidangi
menghidangi
berhidangkan
menghidangkan
KECEMERLANGAN 41 41 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
41
41
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Modul 011
Modul 011
oleh HAJI MD. RAMLI BIN SABRAN Guru Cemerlang Bahasa Melayu Kementerian Pendidikan Malaysia
oleh
HAJI MD. RAMLI BIN SABRAN
Guru Cemerlang Bahasa Melayu
Kementerian Pendidikan Malaysia

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat Para pekerja memperlebarkan parit di kawasan itu bagi mengelakkan banjir kilat berlaku.
Para pekerja memperlebarkan parit di kawasan itu bagi mengelakkan banjir kilat berlaku. SEPATUTNYA Para pekerja
Para pekerja memperlebarkan parit di kawasan
itu bagi mengelakkan banjir kilat berlaku.
SEPATUTNYA
Para pekerja memperlebar parit di kawasan itu
bagi mengelakkan banjir kilat berlaku.
KECEMERLANGAN 43 43 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
43
43
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Memper… (adjektif) luas / meluaskan cepat / mencepatkan hijau / menghijaukan memper
Memper… (adjektif) luas / meluaskan cepat / mencepatkan hijau / menghijaukan memper dalam / mendalamkan
Memper… (adjektif)
luas / meluaskan
cepat / mencepatkan
hijau / menghijaukan
memper
dalam / mendalamkan
murah / memurahkan
oleh
cantik / mencantikkan
memperoleh
banyak / membanyakkan
KECEMERLANGAN
45
45
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 46 46 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 46 46 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 46 46 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
46
46
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat memper…kan (kata kerja) mempertontonkan memperlihatkan memperdengarkan memper kan
memper…kan (kata kerja) mempertontonkan memperlihatkan memperdengarkan memper kan memperdebatkan mempersendakan
memper…kan (kata kerja)
mempertontonkan
memperlihatkan
memperdengarkan
memper
kan
memperdebatkan
mempersendakan
mempermainkan
mempersoalkan
KECEMERLANGAN
47
47
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat Barangan kraftangan yang dijual di gerai itu harganya sungguh berpatutan. SEPATUTNYA Barangan
Barangan kraftangan yang dijual di gerai itu harganya sungguh berpatutan. SEPATUTNYA Barangan kraf tangan yang
Barangan kraftangan yang dijual di gerai itu
harganya sungguh berpatutan.
SEPATUTNYA
Barangan kraf tangan yang dijual di gerai itu
harganya sungguh berpatutan.
KECEMERLANGAN 48 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
48
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat cantum … pisahkan kakitangan sekolah itu matahari menyinar lagi cantum warganegara
cantum … pisahkan kakitangan sekolah itu matahari menyinar lagi cantum warganegara berhemah janji temu dengan
cantum … pisahkan
kakitangan sekolah itu
matahari menyinar lagi
cantum
warganegara berhemah
janji temu dengan bosnya
pisahkan
belum makan tengah hari
mata pelajaran Matematik
atur cara sukan tahunan
KECEMERLANGAN
49
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat Himpunan cerita-cerita lucu itu amat mencuit hati dan perasaan para pembaca. SEPATUTNYA
Himpunan cerita-cerita lucu itu amat mencuit hati dan perasaan para pembaca. SEPATUTNYA Himpunan cerita lucu
Himpunan cerita-cerita lucu itu amat mencuit
hati dan perasaan para pembaca.
SEPATUTNYA
Himpunan cerita lucu itu amat mencuit hati
dan perasaan para pembaca.

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat Penduduk kampung saling tolong-menolong ketika menjalankan aktiviti kemasyarakatan. SEPATUTNYA
Penduduk kampung saling tolong-menolong ketika menjalankan aktiviti kemasyarakatan. SEPATUTNYA Penduduk kampung saling
Penduduk kampung saling tolong-menolong
ketika menjalankan aktiviti kemasyarakatan.
SEPATUTNYA
Penduduk kampung saling menolong ketika
menjalankan aktiviti kemasyarakatan.

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 52 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 52 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 52 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat kesalahan kata ganda pelbagai rempah-ratus daun-daun berguguran koleksi lagu-lagu klasik
kesalahan kata ganda pelbagai rempah-ratus daun-daun berguguran koleksi lagu-lagu klasik banyak saling kejar-mengejar
kesalahan kata ganda
pelbagai rempah-ratus
daun-daun berguguran
koleksi lagu-lagu klasik
banyak
saling kejar-mengejar
saling
saling tawar-menawar
saling lambai-melambai
saling tolong-menolong
KECEMERLANGAN
53
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat Aini bersama-sama dengan kawannya pergi ke kedai buku untuk membeli alatulis. SEPATUTNYA
Aini bersama-sama dengan kawannya pergi ke kedai buku untuk membeli alatulis. SEPATUTNYA Aini bersama-sama kawannya
Aini bersama-sama dengan kawannya pergi
ke kedai buku untuk membeli alatulis.
SEPATUTNYA
Aini bersama-sama kawannya pergi ke kedai
buku untuk membeli alat tulis.

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 55 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 55 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 55 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 55 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat cantum … pisahkan tandatangan ibu bapa kerjasama orang ramai cantum khas untuk
cantum … pisahkan tandatangan ibu bapa kerjasama orang ramai cantum khas untuk bumiputera atur cara
cantum … pisahkan
tandatangan ibu bapa
kerjasama orang ramai
cantum
khas untuk bumiputera
atur cara sukan rakyat
pisahkan
seni kata lagu patriotik
inti sari surat perjanjian
gerak balas yang positif
KECEMERLANGAN 56 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
56
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

bersama-sama (berserta)
bersama-sama
(berserta)
dengan perbandingan
dengan
perbandingan
KECEMERLANGAN 57 57 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
57
57
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

KESALAHAN AYAT AYAT CONTOH 1. a) Ani melukis dengan menggunakan cat merah. b) Ani melukis
KESALAHAN AYAT
AYAT CONTOH
1.
a)
Ani melukis dengan menggunakan cat merah.
b)
Ani melukis dengan cat merah.
C)
Ani melukis menggunakan cat merah.
2. a) Ayah ke pasar bersama-sama dengan ibu. b) Ayah ke pasar bersama-sama ibu. c)
2.
a) Ayah ke pasar bersama-sama dengan ibu.
b) Ayah ke pasar bersama-sama ibu.
c) Ayah ke pasar dengan ibu.
3. a) Murid-murid mesti hormat dengan gurunya. b) Dengan berbekalkan ilmu, dia merantau . c)
3.
a) Murid-murid mesti hormat dengan gurunya.
b) Dengan berbekalkan ilmu, dia merantau
.
c) Niat yang baik mesti dengan amalan yang
.
KECEMERLANGAN 58 58 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
58
58
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

salah betul betul
salah
betul
betul
KESALAHAN AYAT AYAT CONTOH 1. a) Ani melukis dengan menggunakan cat merah. salah b) Ani
KESALAHAN AYAT
AYAT CONTOH
1.
a)
Ani melukis dengan menggunakan cat merah.
salah
b)
Ani melukis dengan cat merah.
betul
C)
Ani melukis menggunakan cat merah.
betul
2. a) Ayah ke pasar bersama-sama dengan ibu. b) Ayah ke pasar bersama-sama ibu. c)
2.
a) Ayah ke pasar bersama-sama dengan ibu.
b) Ayah ke pasar bersama-sama ibu.
c) Ayah ke pasar dengan ibu.
3. a) Murid-murid mesti hormat dengan gurunya. b) Dengan berbekalkan ilmu, dia merantau . c)
3.
a) Murid-murid mesti hormat dengan gurunya.
b) Dengan berbekalkan ilmu, dia merantau
.
c) Niat yang baik mesti dengan amalan yang
.
betul betul betul
betul
betul
betul
KECEMERLANGAN 59 59 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
59
59
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul 1 disajikan semasa jamuan perpisahan murid-murid Tahun Enam Makanan yang

1

disajikan semasa

jamuan perpisahan murid-murid Tahun Enam

Makanan yang

Cendekia pagi tadi.

A
A
B
B
C
C

D

ceria-ceria

besar-besar

segar-segar

enak-enak

D ceria-ceria besar-besar segar-segar enak-enak Kata kunci: Makanan Jawapannya: enak-enak / sedap-sedap
Kata kunci: Makanan Jawapannya: enak-enak / sedap-sedap
Kata kunci: Makanan
Jawapannya: enak-enak / sedap-sedap
KECEMERLANGAN 60 60 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
60
60
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 61 BERTERUSAN

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 61 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 61 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat

Pautan ModulMenu Undur Teruskan Tamat 2 I Filem semasa dahulu, masih diminati oleh generasi muda hari ini.

Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul 2 I Filem semasa dahulu, masih diminati oleh generasi muda
2 I Filem semasa dahulu, masih diminati oleh generasi muda hari ini. II Saya belum
2
I
Filem
semasa
dahulu,
masih
diminati
oleh
generasi muda hari ini.
II
Saya belum bersedia untuk mendirikan rumah
tangga buat semasa ini.
III
Televisyen Malaysia banyak menyiarkan rancangan
hal ehwal semasa.
IV
Tuan Haji Hamzah tiada di rumahnya semasa saya
menelefonnya pagi tadi.
A
I
dan II
B
II dan III
C
III dan IV
D
I
dan IV
KECEMERLANGAN
62
62
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 63 BERTERUSAN

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 63 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 63 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat

Pautan ModulMenu Undur Teruskan Tamat 2 I Filem dahulu, masih diminati oleh generasi muda hari ini.  

Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul 2 I Filem dahulu, masih diminati oleh generasi muda hari

2

I

Filem dahulu, masih diminati oleh generasi muda hari ini.

Filem dahulu, masih diminati oleh generasi muda hari ini.
 

II

Saya belum bersedia untuk mendirikan rumah

tangga buat

tangga buat ini.

ini.

 

III

Televisyen Malaysia banyak menyiarkan rancangan hal ehwal semasa.

 

IV

Tuan Haji Hamzah tiada di rumahnya semasa saya

menelefonnya pagi tadi.

 

A

I

dan II

 

B

II dan III

 
 
 
 
 

D

I

dan IV

KECEMERLANGAN 64 64 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
64
64
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 65 BERTERUSAN

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 65 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 65 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 66 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 66 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 66 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul

Sultan Selangor telah mengurniakan beliau sebutirMenu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul pingat keberanian. Ibu menghidangi lauk-pauk yang amat istimewa untuk kami

pingat keberanian.

Ibu menghidangi lauk-pauk yang amat istimewa untuk kami pada hari ini.telah mengurniakan beliau sebutir pingat keberanian. mengamalkan Penduduk Taman Jati sentiasa sikap saling

mengamalkan

Pendudukyang amat istimewa untuk kami pada hari ini. mengamalkan Taman Jati sentiasa sikap saling bantu-membantu. Pengusaha

Taman

Jati

sentiasa

sikap saling bantu-membantu.

Pengusaha makanan dingin beku itu memperoleh pendapatan yang lumayan.Penduduk Taman Jati sentiasa sikap saling bantu-membantu. Kata kunci: Kenal pasti kesalahan Jawapannya: tiga salah /

Kata kunci: Kenal pasti kesalahan Jawapannya: tiga salah / satu betul
Kata kunci: Kenal pasti kesalahan
Jawapannya: tiga salah / satu betul
KECEMERLANGAN 67 67 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
67
67
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 68 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 68 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 68 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
68
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul

Sultan Selangor telah mengurniakan beliau sebutir mengurniakan beliau sebutir

pingat keberanian.

Ibu menghidangi lauk-pauk yang amat istimewa untuk kami pada hari ini. menghidangi lauk-pauk yang amat istimewa untuk kami pada hari ini.

mengamalkan

Pendudukyang amat istimewa untuk kami pada hari ini. mengamalkan Taman Jati sentiasa sikap saling bantu-membantu .

Taman

Jati

sentiasa

sikap saling bantu-membantu.

Pengusaha makanan dingin beku itu memperoleh pendapatan yang lumayan.Penduduk Taman Jati sentiasa sikap saling bantu-membantu . Kata kunci: Kenal pasti kesalahan Jawapannya: tiga salah

Kata kunci: Kenal pasti kesalahan Jawapannya: tiga salah / satu betul
Kata kunci: Kenal pasti kesalahan
Jawapannya: tiga salah / satu betul
KECEMERLANGAN 69 69 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
69
69
BERTERUSAN

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 70 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 70 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 70 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 70 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat menceritakan (manusia) menghadiahi kakak menghidangi ayah meng i menghubungi adik
menceritakan (manusia) menghadiahi kakak menghidangi ayah meng i menghubungi adik menceritakan (benda)
menceritakan (manusia)
menghadiahi kakak
menghidangi ayah
meng
i
menghubungi adik
menceritakan (benda)
menghadiahkan novel
meng
kan
menghidangkan sate
menghubungkan kasih
KECEMERLANGAN
71
71
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat kesalahan kata ganda pelbagai rempah-ratus daun-daun berguguran koleksi lagu-lagu klasik
kesalahan kata ganda pelbagai rempah-ratus daun-daun berguguran koleksi lagu-lagu klasik banyak saling kejar-mengejar
kesalahan kata ganda
pelbagai rempah-ratus
daun-daun berguguran
koleksi lagu-lagu klasik
banyak
saling kejar-mengejar
saling
saling tawar-menawar
saling lambai-melambai
saling tolong-menolong
KECEMERLANGAN
72
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Memper… (adjektif) luas / meluaskan cepat / mencepatkan hijau / menghijaukan memper
Memper… (adjektif) luas / meluaskan cepat / mencepatkan hijau / menghijaukan memper dalam / mendalamkan
Memper… (adjektif)
luas / meluaskan
cepat / mencepatkan
hijau / menghijaukan
memper
dalam / mendalamkan
murah / memurahkan
oleh
cantik / mencantikkan
memperoleh
banyak / membanyakkan
KECEMERLANGAN
73
73
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Muhammad Faiz tersentak apabila namanya dipanggil oleh Cikgu Effendi. Berbagai jenis makanan laut dijual dengan
Muhammad
Faiz
tersentak
apabila
namanya
dipanggil oleh Cikgu Effendi.
Berbagai jenis makanan laut dijual dengan harga
yang murah di pasar raya itu.
Hakim menjatuhkan penjenayah itu hukuman yang
setimpal dengan kesalahannya.
Setengah-setengah
murid
kurang
berminat
menyertai kegiatan kokurikulum akademik.
KECEMERLANGAN
74
74
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Muhammad Faiz tersentak apabila namanya dipanggil oleh Cikgu Effendi. Berbagai jenis makanan laut dijual dengan
Muhammad
Faiz
tersentak
apabila
namanya
dipanggil oleh Cikgu Effendi.
Berbagai jenis makanan laut dijual dengan harga
yang murah di pasar raya itu.
Hakim menjatuhkan penjenayah itu hukuman yang
setimpal dengan kesalahannya.
Setengah-setengah
murid
kurang
berminat
menyertai kegiatan kokurikulum akademik.
KECEMERLANGAN
75
75
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat HA BA SA KECEMERLANGAN BERTERUSAN
HA BA SA KECEMERLANGAN BERTERUSAN
HA
BA
SA
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN
Kecemerlangan Berterusan 78 Menu Undur Teruskan Tamat Model siber kafe kad manila Fauzi Klinik Restoran
Kecemerlangan Berterusan
Kecemerlangan
Berterusan
Kecemerlangan Berterusan 78 Menu Undur Teruskan Tamat Model siber kafe kad manila Fauzi Klinik Restoran Anjung

78

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Model

siber kafe kad manila Fauzi Klinik Restoran Anjung Tenggara Asia Parlimen Mini kem komandan mutiara
siber kafe
kad manila
Fauzi Klinik
Restoran Anjung
Tenggara Asia
Parlimen Mini
kem komandan
mutiara kata
bas ekspres
esok malam
pendingin hawa
pena penanda
janji temu
kuning telur
goreng pisang
segera pulang
terbentang luas
kafe siber manila kad Klinik Fauzi Anjung Restoran Asia Tenggara Mini Parlimen komandan kem kata
kafe siber
manila kad
Klinik Fauzi
Anjung Restoran
Asia Tenggara
Mini Parlimen
komandan kem
kata mutiara
ekspres bas
malam esok
penghawa dingin
penanda pena
temu janji
telur kuning
pisang goreng
pulang segera
luas terbentang

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN
Kecemerlangan Berterusan 80 Menu Undur Teruskan Tamat Model siber kafe kad manila Fauzi Klinik Restoran
Kecemerlangan Berterusan
Kecemerlangan
Berterusan
Kecemerlangan Berterusan 80 Menu Undur Teruskan Tamat Model siber kafe kad manila Fauzi Klinik Restoran Anjung

80

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Model

siber kafe kad manila Fauzi Klinik Restoran Anjung Tenggara Asia Parlimen Mini kem komandan mutiara
siber kafe
kad manila
Fauzi Klinik
Restoran Anjung
Tenggara Asia
Parlimen Mini
kem komandan
mutiara kata
bas ekspres
esok malam
pendingin hawa
pena penanda
janji temu
kuning telur
goreng pisang
segera pulang
terbentang luas
kafe siber manila kad Klinik Fauzi Anjung Restoran Asia Tenggara Mini Parlimen komandan kem kata
kafe siber
manila kad
Klinik Fauzi
Anjung Restoran
Asia Tenggara
Mini Parlimen
komandan kem
kata mutiara
ekspres bas
malam esok
penghawa dingin
penanda pena
temu janji
telur kuning
pisang goreng
pulang segera
luas terbentang
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 81 81 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 81 81 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
81
81
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 82 82 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 82 82 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
82
82
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 83 83 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 83 83 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
83
83
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 84 84 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 84 84 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
84
84
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 85 85 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 85 85 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
85
85
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 86 86 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 86 86 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
86
86
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 87 87 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 87 87 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 87 87 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
87
87
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul AKUR: 1. Akur kurikulum – DSKP. 2. Akur peluang –
AKUR: 1. Akur kurikulum – DSKP. 2. Akur peluang – tidak berpihak kepada sesetengah murid.
AKUR:
1. Akur kurikulum – DSKP.
2. Akur peluang – tidak berpihak kepada
sesetengah murid. (tiga aras berbeza)
3. Akur spesifikasi – ada konten, DSKP.
KECEMERLANGAN 88 88 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
88
88
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul TEPAT: 1. Konstruk – apa yang ditanya/ditaksir. 2. Konteks –
TEPAT: 1. Konstruk – apa yang ditanya/ditaksir. 2. Konteks – isi kandungan, kecakupan. 3. Jelas
TEPAT:
1. Konstruk – apa yang ditanya/ditaksir.
2. Konteks – isi kandungan, kecakupan.
3. Jelas – semua calon normal (ap) boleh
menjawab soalan/item tersebut.
KECEMERLANGAN 89 89 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
89
89
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul SESUAI: 1. Adil – tidak menjurus lokasi calon. 2. Tepat
SESUAI: 1. Adil – tidak menjurus lokasi calon. 2. Tepat – pilihan jawapan jelas/nyata. kepada
SESUAI:
1. Adil – tidak menjurus lokasi calon.
2. Tepat – pilihan jawapan jelas/nyata.
kepada sesuatu ras sahaja.

3. Tidak bias (melencong) tidak memihak

KECEMERLANGAN 90 90 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
90
90
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Penilaian Mencipta Menilai Sintesis Memekarkan Pemikiran Menganalisis Analisis
Penilaian Mencipta Menilai Sintesis Memekarkan Pemikiran Menganalisis Analisis Mengaplikasi Aplikasi Memahami
Penilaian
Mencipta
Menilai
Sintesis
Memekarkan Pemikiran
Menganalisis
Analisis
Mengaplikasi
Aplikasi
Memahami
Kefahaman
Mengingat
Pengetahuan
Bloom
Anderson
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN
92
92
Kecemerlangan Berterusan
Kecemerlangan
Berterusan
92 Kecemerlangan Berterusan Menu Undur Teruskan Tamat 92 92
92 Kecemerlangan Berterusan Menu Undur Teruskan Tamat 92 92

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

92 Kecemerlangan Berterusan Menu Undur Teruskan Tamat 92 92
92 Kecemerlangan Berterusan Menu Undur Teruskan Tamat 92 92
92
92

92

Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Selama dari Setelah lalu untuk
Selama
dari
Setelah
lalu
untuk
KECEMERLANGAN 93 93 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
93
93
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 94 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 94 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
memperoleh persiaran pelantikan berbincang
memperoleh
persiaran
pelantikan
berbincang
KECEMERLANGAN 95 95 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
95
95
BERTERUSAN

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 96 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 96 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 96 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 96 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 96 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
sebiji / sebutir bongkah / blok sisir / sikat
sebiji / sebutir
bongkah / blok
sisir / sikat
KECEMERLANGAN 97 97 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
97
97
BERTERUSAN

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 98 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 98 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 98 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 99 99 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 99 99 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
99
99
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 100 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 100 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
akan untuk (4) kepada (2) dengan pada dalam (1) tentang (3) semenjak
akan
untuk (4)
kepada (2)
dengan
pada
dalam (1)
tentang (3)
semenjak
Media massa harus memainkan peranan yang penting dalam usaha mewujudkan masyarakat berilmu pengetahuan. Setiap hari
Media massa harus memainkan peranan yang penting
dalam usaha mewujudkan masyarakat berilmu
pengetahuan. Setiap hari pelbagai maklumat penting
disebarkan
media massa
rakyat.
Secara tidak langsung, sebilangan besar rakyat negara
ini didedahkan
maklumat-maklumat terkini.
Hal ini sangat penting dalam usaha kerajaan ingin
mewujudkan masyarakat berpengetahuan
mencapai Wawasan 2020.
KECEMERLANGAN 101 101 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
101
101
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Adakah kamu telah terpilih bagi menyertai Program Latihan Khidmat Negara itu?
Adakah kamu telah terpilih bagi menyertai
Program Latihan Khidmat Negara itu?
KECEMERLANGAN 102 102 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
102
102
BERTERUSAN

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 103 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 103 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 103 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 103 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 103 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Adakah kamu telah terpilih untuk menyertai program itu?
Adakah kamu telah terpilih untuk menyertai
program itu?
Teruskan Tamat Pautan Modul Adakah kamu telah terpilih untuk menyertai program itu? KECEMERLANGAN 104 104 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 104 104 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
104
104
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Terima kasih cikgu kerana mengajar dan mendidik saya selama ini.
Terima kasih cikgu kerana mengajar dan
mendidik saya selama ini.
KECEMERLANGAN 105 105 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
105
105
BERTERUSAN

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 106 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 106 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 106 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 106 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 106 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Terima kasih cikgu kerana ajar saya.
Terima kasih cikgu kerana ajar saya.
KECEMERLANGAN 107 107 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
107
107
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 108 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 108 BERTERUSAN

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 109 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 109 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 109 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Perumpamaan ; ‘ Bagai aur dengan tebing’ . Pepatah ; ‘ Berat

Perumpamaan ; Bagai aur dengan tebing’ . Pepatah ;

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’ . SB; Ringan

tulang’ / Berganding bahu’ . Cogan kata / KH ; Muafakat membawa berkat’ .

KECEMERLANGAN 110 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
110
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Jawapan dalam bentuk simpulan bahasa ialah ‘ ringan tulang’ . KECEMERLANGAN 111

Jawapan dalam bentuk simpulan bahasa ialah ringan tulang’ .

KECEMERLANGAN 111 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
111
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar ialah ‘ berganding bahu’ . KECEMERLANGAN

Peribahasa yang sesuai berdasarkan

gambar ialah berganding bahu’ .

KECEMERLANGAN 112 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
112
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Dua hentian RdR yang penulis singgah ialah Bukit Merah, Perak dan Gurun, Kedah.
Dua hentian RdR yang penulis singgah ialah
Bukit Merah, Perak dan Gurun, Kedah.
Modul Dua hentian RdR yang penulis singgah ialah Bukit Merah, Perak dan Gurun, Kedah. KECEMERLANGAN 113
KECEMERLANGAN 113 113 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
113
113
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 114 114 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 114 114 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
114
114
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Tiga laluan yang diperkenalkan oleh KTMB ialah Sentul, Batu Caves dan Taman
Tiga laluan yang diperkenalkan oleh KTMB ialah Sentul, Batu Caves dan Taman Wahyu.
Tiga laluan yang diperkenalkan oleh KTMB ialah
Sentul, Batu Caves dan Taman Wahyu.
Tamat Tiga laluan yang diperkenalkan oleh KTMB ialah Sentul, Batu Caves dan Taman Wahyu. KECEMERLANGAN 115
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 116 116 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 116 116 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
116
116
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Perjalanan dari Pelabuhan Klang -Batu Caves akan melalui lima stesen komuter baharu dan lapan belas
Perjalanan dari Pelabuhan Klang -Batu Caves
akan melalui lima stesen komuter baharu dan
lapan belas stesen komuter yang lama .
akan melalui lima stesen komuter baharu dan lapan belas stesen komuter yang lama . KECEMERLANGAN 117
KECEMERLANGAN 117 117 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
117
117
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 118 118 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 118 118 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
118
118
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Tujuan utama KTMB menambah lima stesen komuter yang baharu adalah untuk 1 . Memendekkan masa/waktu
Tujuan utama KTMB menambah lima stesen komuter
yang baharu adalah untuk
1 . Memendekkan masa/waktu perjalanan
2 . Kos tambang yang lebih murah
3 . Dapat menampung penumpang yang lebih ramai
2 . Kos tambang yang lebih murah 3 . Dapat menampung penumpang yang lebih ramai KECEMERLANGAN
KECEMERLANGAN 119 119 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
119
119
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur
Teruskan
Teruskan
Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat Tujuan utama KTMB menambah lima stesen komuter baharu bagi memendekkan masa perjalanan,
Tujuan utama KTMB menambah lima stesen komuter baharu bagi memendekkan masa perjalanan, tambang yang lebih
Tujuan utama KTMB menambah lima stesen komuter
baharu bagi memendekkan masa perjalanan, tambang
yang lebih murah serta dapat menampung penumpang
yang banyak.
masa perjalanan, tambang yang lebih murah serta dapat menampung penumpang yang banyak. KECEMERLANGAN 120 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 120 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
120
BERTERUSAN

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 121 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 121 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 121 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Dalam rangkap pertama, pemantun menceritakan: 1 . Sikap ramah mesra 2 . Budaya tolong -
Dalam rangkap pertama, pemantun menceritakan:
1 . Sikap ramah mesra
2 . Budaya tolong - menolong
pertama, pemantun menceritakan: 1 . Sikap ramah mesra 2 . Budaya tolong - menolong KECEMERLANGAN 122
KECEMERLANGAN 122 122 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
122
122
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Dalam rangkap pertama, pemantun menceritakan sikap ramah mesra dan budaya tolong-menolong yang patut kita amalkan.
Dalam rangkap pertama, pemantun menceritakan
sikap ramah mesra dan budaya tolong-menolong
yang patut kita amalkan.
KECEMERLANGAN 123 123 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
123
123
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul

Pergi memancing membawa joran,

Memancing di sungai bersama Pak Isa;

Beramah mesra sesama teman,

Sentiasa menolong setiap masa.

Penat memancing, pergi berehat, Petang pula pergi ke pekan; Kalau berkawan harus muafakat,

Iri hati perlu dijauhkan.

Ke Tanjung Belukar naik pedati, Membuat atap di rumah Pak Kamsan; Berbudi biar ikhlas di hati, Jangan diharap akan balasan.

Burung merak dan burung tempua, Terbang tinggi bersama-sama; Hormati rakan amalan mulia, Tidak kira walaupun siapa.

KECEMERLANGAN 124 124 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
124
124
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Cerita rangkap pertama , beramah mesra sesama teman dan sentiasa menolong setiap masa sebagai amalan
Cerita rangkap pertama , beramah mesra sesama
teman dan sentiasa menolong setiap masa sebagai
amalan mulia. ( untuk , supaya , bagi , akan , demi … )
KECEMERLANGAN 125 125 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
125
125
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul KECEMERLANGAN 126 126 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 126 126 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
126
126
BERTERUSAN

Menu

Undur

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 127 BERTERUSAN

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 127 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 127 BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Baris - baris pantun di atas bermaksud kebajikan yang kita lakukan hendaklah dengan perasaan jujur.
Baris - baris pantun di atas bermaksud kebajikan
yang kita lakukan hendaklah dengan perasaan
jujur. Kita juga tidak mengharapkan balasan atas
budi yang dihulurkan. Budi yang ikhlas lahir dari
hati yang suci bersih.
KECEMERLANGAN 128 128 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
128
128
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Baris- baris pantun bermaksud kebaikan yang kita lakukan dengan niat yang jujur. Kita tidak mengharap
Baris- baris pantun bermaksud kebaikan yang
kita lakukan dengan niat yang jujur. Kita tidak
mengharap balasan atas budi yang dihulurkan .
Kita membantu setakat yang terdaya .
mengharap balasan atas budi yang dihulurkan . Kita membantu setakat yang terdaya . KECEMERLANGAN 129 129
KECEMERLANGAN 129 129 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
129
129
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Pautan Modul
Pautan Modul
Maksud pantun berbudi mestilah ikhlas di hati dan tidak mengharap akan balasan demi rasa hormat
Maksud pantun berbudi mestilah ikhlas di hati
dan tidak mengharap akan balasan demi rasa
hormat terhadap rakan.

Penat memancing, pergi berehat,

Petang pula pergi ke pekan; Kalau berkawan harus muafakat,

Iri hati perlu dijauhkan.

Selepas memancing pergi berbelanja, Membawa tikar dan juga bekalan; Anggaplah teman sebagai saudara,

Tempat mengadu susah dan senang.

Ke Tanjung Belukar naik pedati,

Membuat atap di rumah Pak Kamsan; Berbudi biar ikhlas di hati, Jangan diharap akan balasan.

Burung merak dan burung tempua,

Terbang tinggi bersama-sama;

Hormati rakan amalan mulia, Tidak kira walaupun siapa.

KECEMERLANGAN 130 130 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
130
130
BERTERUSAN
Menu
Menu
Undur
Undur

Teruskan

Tamat
Tamat
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA
HAJI MD. RAMLI SABRAN
SK KAMPONG BAHAGIA
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat HAJI MD. RAMLI SABRAN SK KAMPONG BAHAGIA KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 131 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
131
BERTERUSAN
Pautan Modul
Pautan Modul

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Pautan Modul Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 133 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 133 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 133 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 133 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 133 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 133 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 133 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat KECEMERLANGAN 133 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat 2A 6A 6A KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat 2A 6A 6A KECEMERLANGAN BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat 2A 6A 6A KECEMERLANGAN BERTERUSAN
2A 6A 6A KECEMERLANGAN BERTERUSAN
2A
6A
6A
KECEMERLANGAN
BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Montaj Pautan Modul Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 135 135 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Montaj

Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Montaj Pautan Modul Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 135 135 BERTERUSAN
Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 135 135 BERTERUSAN
Kecemerlangan
Berterusan
KECEMERLANGAN
135
135
BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Montaj Pautan Modul Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 136 136 BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Montaj

Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Montaj Pautan Modul Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 136 136 BERTERUSAN
Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 136 136 BERTERUSAN
Kecemerlangan
Berterusan
KECEMERLANGAN
136
136
BERTERUSAN
137
137
Kecemerlangan Berterusan
Kecemerlangan
Berterusan
137 Kecemerlangan Berterusan Menu Undur Teruskan Tamat Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di tepi pantai. Tulis
137 Kecemerlangan Berterusan Menu Undur Teruskan Tamat Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di tepi pantai. Tulis

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di tepi pantai. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar
Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di tepi pantai.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar itu.
Teruskan Tamat Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di tepi pantai. Tulis lima ayat yang lengkap tentang

137

Pautan Modul Menu Undur Teruskan Montaj Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 138 138 BERTERUSAN
Pautan Modul
Pautan Modul

Menu

Undur

Teruskan

Montaj

Pautan Modul Menu Undur Teruskan Montaj Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 138 138 BERTERUSAN
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Montaj Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 138 138 BERTERUSAN
Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 138 138 BERTERUSAN
Kecemerlangan
Berterusan
KECEMERLANGAN
138
138
BERTERUSAN
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Montaj Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat
Pautan Modul
Pautan Modul

Menu

Undur

Teruskan

Montaj

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. Kecemerlangan Berterusan 139 139
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti
yang terdapat dalam gambar.
Kecemerlangan
Berterusan
139
139
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Montaj Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 140 140 BERTERUSAN
Pautan Modul
Pautan Modul

Menu

Undur

Teruskan

Montaj

Pautan Modul Menu Undur Teruskan Montaj Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 140 140 BERTERUSAN
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Montaj Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 140 140 BERTERUSAN
Kecemerlangan Berterusan KECEMERLANGAN 140 140 BERTERUSAN
Kecemerlangan
Berterusan
KECEMERLANGAN
140
140
BERTERUSAN
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Montaj Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.
Pautan Modul
Pautan Modul

Menu

Undur

Teruskan

Montaj

Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah. Kecemerlangan Berterusan 141 141
Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.
Kecemerlangan
Berterusan
141
141
Pautan Modul Menu Undur Teruskan Montaj Kecemerlangan Berterusan 142 142
Pautan Modul
Pautan Modul

Menu

Undur

Teruskan

Montaj

Kecemerlangan Berterusan 142 142
Kecemerlangan
Berterusan
142
142

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Menu Undur Teruskan Tamat Perluasan Subjek Isi @ Idea Perluasan Predikat KECEMERLANGAN 143 BERTERUSAN
Menu Undur Teruskan Tamat Perluasan Subjek Isi @ Idea Perluasan Predikat KECEMERLANGAN 143 BERTERUSAN

Perluasan Subjek

Isi @ Idea

Perluasan Predikat

Menu Undur Teruskan Tamat Perluasan Subjek Isi @ Idea Perluasan Predikat KECEMERLANGAN 143 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN 143 BERTERUSAN
KECEMERLANGAN
143
BERTERUSAN

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Pautan Modul
Pautan Modul

Perluasan Subjek

Isi @ Idea

Perluasan Predikat

1. Alif dan kawan-kawannya memberi tumpuan semasa guru mengajar di dalam kelas.

2.

Siti dan kawannya berbincang untuk mencari

isi-isi penting karangan jenis ucapan.

3.

Farah membuat ulangkaji untuk memperoleh

kecemerlangan dalam peperiksaan.

4.

Murid-murid tahun enam berkunjung ke pusat sumber sekolah untuk menelaah pelajaran.

5.

Kita perlu bergiat aktif dalam sukan supaya

badan cergas minda cerdas.

144
144

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul 1. Murid-murid memberi tumpuan sepenuhnya secara senyap dan sunyi sahaja
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul 1. Murid-murid memberi tumpuan sepenuhnya secara senyap dan sunyi sahaja
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul 1. Murid-murid memberi tumpuan sepenuhnya secara senyap dan sunyi sahaja

1. Murid-murid memberi tumpuan sepenuhnya

secara senyap dan sunyi sahaja.

2. Kita boleh berbincang sesama rakan adalah untuk peperiksaan yang akan datang.

3. Membuat ulangkaji pelajaran melatih otak kita supaya tahan daripada stres.

4. Amalan berkunjung ke pusat sumber sekolah

boleh menambah ilmu pengetahuan

5. Murid yang bergiat aktif dalam sukan mampu mengawal berat badan mereka.

145
145

Menu

Undur

Teruskan

Tamat

Pautan Modul
Pautan Modul
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul 1. Murid-murid memberi tumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar dalam kelas
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul 1. Murid-murid memberi tumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar dalam kelas
Menu Undur Teruskan Tamat Pautan Modul 1. Murid-murid memberi tumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar dalam kelas

1. Murid-murid memberi tumpuan sepenuhnya

semasa guru mengajar dalam kelas

2. Kita boleh berbincang dengan rakan sekelas sebab penambah ilmu ketahuan.

3. Membuat ulangkaji dapat melatih minda kita kerana menguasai ilmu yang dipelajari.

4. Amalan mengunjungi pusat sumber sekolah

boleh dipraktikan oleh semua murid-murid.

5. Murid yang bergiat aktif dalam sukan mampu