Anda di halaman 1dari 11

Mata Pelajaran dan

Sejarah Tahun 4 Budiman


Kelas
Tema/Tajuk Zaman Prasejarah
Masa 8.40 9.40 pagi
Standard Kandungan:
Fokus 3.1 Kehidupan manusia prasejarah

Standard Pembelajaran:
3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam
masyarakat prasejarah.
K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menyenaraikan tiga alatan dan kegunaannya yang digunakan
oleh masyarakat prasejarah.
ii. Menyatakan dua kepentingan menghargai tinggalan sejarah.
Aktiviti 1. Guru menunjukkan seketul batu. Murid diminta menyatakan
kegunaan batu. Guru kaitkan batu sebagai alatan penting di
zaman pra sejarah. (set induksi)
2. Murid melihat gambar ransangan alatan (slide) yang digunakan
manusia pra sejarah.
3. Murid bersoal jawab mengenai gambar dan menyenaraikan
alatan yang dilihat dalam borang yang disediakan.
4. Menonton tayangan video animasi flintstone.
5. Murid diminta menyatakan jenis alatan yang digunakan dan
kegunaannya berdasarkan gambar dan video yang ditonton.
6. Melengkapkan borang perbandingan alatan dan kegunaannya
masyarakat zaman prasejarah dan masyarakat masa kini.
7. Murid menyatakan secara lisan kepentingan menghargai
tinggalan sejarah dengan bimbingan guru.

EMK Nilai Murni Menghargai, berani, berdikari


KPS - Perbandingan Masa Lalu
Dimensi Kewarganegaraan Mengambil iktibar kehidupan lalu
Bersyukur dengan kemajuan negara
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Slide, borang grafik (lampiran 1 & 2), video, batu
Refleksi 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Mata Pelajaran dan Sejarah Tahun 4 Budiman


Kelas
Tema/Tajuk Zaman Air Batu
Masa 8.30 9.30 pagi
Standard Kandungan: 2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu

Standard 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu


Pembelajaran: 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air
Batu
K2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga
alam sekitar.
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;
iii. Menyatakan maksud zaman air batu.
iv. Menjelaskan sekurang-kurangnya dua perubahan-
perubahan yang berlaku pada zaman air batu
v. Menyenaraikan dua sikap yang perlu diamalkan dalam
menjaga alam sekitar

Aktiviti 8. Menonton tayangan video tentang salji yang turun pada


musim sejuk semasa perayaan Hari Krismas.
9. Bercerita tentang keadaan semasa cuaca sejuk dan cuaca
panas berdasarkan video yang ditonton.
10. Melihat gambar keadaan bentuk muka bumi di zon iklim
sejuk melalui slaid powerpoint
11. Membentangkan hasil dapatan berdasarkan tugasan yang
diberikan mengikut kumpulan.
12. Wakil murid membuat rumusan dengan bimbingan guru.

Elemen Merentasi Nilai Murni: Prihatin


Kurikulum (EMK) Kemahiran Pemikiran Sejarah: Elemen asas sejarah
Elemen Kewarganegaraan: Menghargai alam sekitar
TMK: Kemahiran menggunakan
Visualiser
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis,
kad arahan, Visualiser
Mata Pelajaran dan
Sejarah Tahun 4 Budiman
Kelas
Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Masa 8.40 9.40 pagi
Standard Kandungan:
Fokus .5.4 Hang Tuah Sebagai Laksamana Melaka

Standard Pembelajaran:
5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah
dengan hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuan
K 5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan tokoh kepada
institusi beraja.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


1. Menyatakan sebab berlakunya pertarungan antara dua
pahlawan.
2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga sifat kesetiaan
yang perlu ada pada setiap warganegara kepada institusi
beraja.

Aktiviti 1. Tayangan video tentang pertabalan Yabg Dipertuan Agong


(TMK) Bersoal jawab berkaitan video.
2. Tayangan Video Pertarungan antara Hang Tuah dan Hang
Jebat- Bersoal jawab tentang video.
3. Murid mendengar penerangan guru mengenai punca
pertarungan antara Hang Tuah dan Hang Jebat.
4. Bersoaljawab tentang ketaatan Hang Tuah terhadap raja
Murid diminta memberi pandangan mengenai sikap Hang
Jebat terhadap raja dan akibat daripada sikap tersebut.
5. Guru membuat kesimpulan tentang PdP.
Murid melafazkan rukun negara bersama-sama.
EMK Nilai Murni bersyukur, kesetiaan
KPS - Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan Kesetiaan kepada raja dan
negara.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,DVD, video, buku latihan,
Refleksi 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
Mata Pelajaran dan
Sejarah Tahun 4 Budiman
Kelas
Tema/Tajuk Kerajaan-kerajaan Melayu Awal
Masa 8.40 9.40 pagi
Standard Kandungan: 4.1 Kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu Awal

Standard 4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-


Pembelajaran: kerajaan Melayu.
K4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga kebersihan persisiran
pantai.
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-
kerajaan Melayu.
2. Menjelaskan kepentingan aktiviti laut terhadap kemajuan
kerajaan-kerajaan Melayu.
3. Menyenaraikan dua keperluan menjaga kebersihan
persisiran pantai.

Aktiviti 1. Menonton tayangan video atau gambar tentang aktiviti-


aktiviti berniaga.
2. Bersoal jawab tentang aktiviti-aktiviti laut.
3. Penjelasan tentang kepentingan aktiviti-aktiviti laut
kerajaan-kerajaan Melayu terhadap kemajuan negara.
4. Simulasi : Aktiviti jual beli.
5. Menyenaraikan cara menjaga kebersihan persisiran pantai.

Elemen Merentasi Nilai Murni: Bertanggungjawab


Kurikulum (EMK) Kemahiran Pemikiran Sejarah: Elemen asas sejarah
Elemen Kewarganegaraan: Menghargai alam sekitar
TMK: Kemahiran menggunakan
laman web
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,DVD, buku latihan, alat tulis, benda-benda
maujud (barangan runcit)
Mata Pelajaran dan
Sejarah Tahun 4 Budiman
Kelas
Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah
Masa 8.40 9.40 pagi
Standard Kandungan: 1.2 Pengertian Diri dan Keluarga

Standard 1.2.1 Menyatakan biodata diri.


Pembelajaran: 1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga.
K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam
sesebuah keluarga.

Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;


1. Menyatakan biodata diri.
2. Menjelaskan salahsilah keluarga.
3. Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah
keluarga.
Aktiviti 13. Menonton tayangan video tentang Keluarga Bahagia.
14. Bercerita tentang salahsilah keluarga berdasarkan video
yang ditonton melalui slaid powerpoint.
15. Bercerita tentang biodata diri.
16. Menghasilkan pohon keluarga.
17. Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah
keluarga.

Elemen Merentasi Nilai Murni: bersyukur, kasih sayang


Kurikulum (EMK) Kemahiran Pemikiran Sejarah: Elemen asas salahsilah
keluarga
Elemen Kewarganegaraan: Bersyukur dikurniakan keluarga
TMK: belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis,
kad arahan
Mata Pelajaran dan
Sejarah Tahun 4 Budiman
Kelas
Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Masa 8.15 9.15 pagi
Standard Kandungan: 5.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu
Melaka

Standard 5.2.1 Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai


Pembelajaran: pengasas Melaka
5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara
dari Palembang ke Melaka

K5.1.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh


dicontohi

Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;


vi. Menamakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka.
vii. Menjelaskan latar belakang Parameswara mengikut urutan
berdasarkan gambar yang disediakan.
viii. Menyatakan lima ciri yang perlu ada pada seorang
pemimpin.

Aktiviti 18. Tunjukkan gambar pelanduk yang ditendang oleh anjing.


19. Murid menonton video klip mengenai peristiwa pembukaan
Melaka.
20. Murid menceritakan apa yang difahamkan melalui video
tersebut dan seterusnya guru akan memberi penjelasan
tambahan.
21. Murid duduk dalam kumpulan dan membuat peta minda
( I-Think ).
22. Setiap kumpulan diminta menulis rentetan peristiwa
perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.
23. Murid menyenaraikan ciri-ciri seorang pemimpin.
Elemen Merentasi Nilai Murni : bersyukur
Kurikulum (EMK) Kemahiran Pemikiran Sejarah : Elemen asas sejarah
Elemen Kewarganegaraan : berbangga dengan sejarah asal
usul negara.
TMK : kemahiran menggunakan
laman web
Bahan Bantu Komputer, LCD,DVD, peta Malaysia ,slaid powerpoint,
Belajar buku latihan, alat tulis, kad arahan
Mata Pelajaran dan
Sejarah Tahun 4 Budiman
Kelas
Tema/Tajuk Zaman Air Batu
Masa 9.10 10.10 pagi
Standard Kandungan:
Fokus 2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu

Standard Pembelajaran:
2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu
2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air
Batu
K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


1. Menyatakan tiga ciri zaman air batu.
2. menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku pada
zaman air batu
3. Menyenaraikan dua keperluan menghargai alam sekitar

Aktiviti 1. Guru membawa ketulan ais ke dalam kelas. Murid-murid


merasai ketulan ais tersebut.
2. Murid-murid akan menonton tayangan video Happy Feet.
3. Guru dan murid akan bersoal jawab mengenai tayangan
video tersebut.
4. Bercerita tentang perubahan cuaca masa kini berdasarkan
video yang ditonton.
5. Melihat gambar keadaan bentuk muka bumi di kawasan yang
mengalami musim sejuk dahulu dan sekarang melalui slaid
powerpoint (KPS)GAMBARAN ZAMAN AIR BATU.pptx
6. Murid-murid menjawab soalan yang dikemukakan.
EMK Nilai Murni bersyukur, kasih sayang
KPS - Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal-
usul negara.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis.
Refleksi 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
Mata Pelajaran dan
Sejarah Tahun 4 Budiman
Kelas
Tema/Tajuk Zaman Prasejarah
Masa 8.40 9.40 pagi
Standard Kandungan: 3.1 Kehidupan manusia prasejarah

Standard 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah


Pembelajaran: 3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam
masyarakat prasejarah
K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang perlu
dicontohi
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
2. Menjelaskan alatan dan kegunaannya dalam masyarakat
Prasejarah
3. Menyenaraikan sikap manusia prasejarah yang perlu
dicontohi
Aktiviti 1. Guru menunjukkan batu untuk mencetuskan idea murid.
2. Menonton tayangan video/ memaparkan slaid tentang
kehidupan masyarakat prasejarah.
3. Bercerita tentang kehidupan masyarakat prasejarah dan
alatan yang digunakan oleh masyarakat prasejarah.
4. Menjalankan aktiviti kumpulan. Murid-murid dikehendaki
melakon kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat
prasejarah dengan menggunakan alat yang disediakan oleh
cikgu. (contohnya: memburu, menyalakan api, cara
berkomunikasi)
5. Murid diberi lembaran kerja. (melabelkan alatan dan
kegiatan masyarakat prasejarah)
6. Murid diminta menyatakan sikap manusia prasejarah yang
perlu dicontohi.

Elemen Merentasi Nilai Murni: bersyukur, berani menghadapi


Kurikulum (EMK) cabaran, tidak mudah putus
asa
Kemahiran Pemikiran Sejarah: Elemen asas sejarah
Elemen Kewarganegaraan: menghargai alam sekitar
TMK: kemahiran menggunakan
laman web
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis, batu

Mata Pelajaran dan


Sejarah Tahun 4 Budiman
Kelas
Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah
Masa 9.10 10.10 pagi
Standard Kandungan:
Fokus 1.2 Pengertian Diri dan Keluarga

Standard Pembelajaran:
1.2.1 Menyatakan biodata diri
1.2.2 Mengenalpasti salasilah keluarga
K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam
sesebuah keluarga

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Mengetahui tentang pengertian diri dan
keluarga.
ii. Memahami tentang pengetian diri dan
keluarga
iii. Menyenaraikan tiga adab dalam keluarga
yang boleh diamalkan
Aktiviti Set Induksi : Guru memperdengarkan lagu Keluarga bahagia
nyanyian Kumpulan Saujana. Murid menyanyikan
lagu bersama guru
Langkah 1 : 1) Murid mengisi borang biodata diri yang
diedarkan oleh guru.
2) Murid dipilih secara rawak oleh guru untuk
membacakan biodata mereka di hadapan
kelas.
3) Murid memerhatikan contoh gambarajah
salasilah keluarga yang ditunjukkan oleh
guru.
4) Murid membina pohon salasilah keluarga
secara individu.
EMK Nilai Murni bersyukur, kasih sayang,
menghormati
KPS - Elemen asas keluarga
Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian nilai
TMK belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, buku latihan, alat tulis, borang biodata diri,
lembaran kerja
Refleksi 36 orang daripada 40 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.