Anda di halaman 1dari 1

ampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK TAMAN DATO; HARUN (SATU) Kod Sekolah: BBA8210

1. Nama Guru
WAHIDAH BINTI ABD MANAN
2. Judul Multimedia dalam pendidikan 3. Bidang: penegatahuan
profesional
4. Tarikh Pembentangan - 5. Masa: -

6. Tempat Pembentangan -

7. Sinopsis:

Buku ini menrangkan antara jenis multimedia yang boleh digunakan dalam pendidikan dan cara-
cara untuk mengaplikasikan media tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Multimedia memberi dimesi baru dengan mengintegrasikan bunyi gambar, muzik dan bunyi dan
menukar wajah pembelajaran secara linear dan menjurus pelajar kepada pembelajaran secara
kendiri dengan guru sebagai mentor dan fasilitator.
Saya sebagai guru perlu sentiasa bersedia dan mempelbagaikan kaedah pengajaran saya
menggunakan multimedia yang sesuai.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Pelbagai jenis multimedia diterangkan dalam buku ini supaya guru tidak hanya menggunakan
gambar dan penulisan semata dalam pengajaran dan pembelajaran. Buku ini memberikan input
kepada saya untuk mempelbagaikan lagi jenis media yang saya gunakan dan bagaimana cara
terbaik untuk menggunakan media tersebut bagi menyampaikan ilmu.

Saya boleh mengaplikasikan kepelbagaian jenis dan bentuk media dalam pengajaran dan
pembelajaran saya untuk menjadikan ianya lebih menarik.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

............................................. ........................................................