Anda di halaman 1dari 1

SISTEM BAHASA

TATABAHASA TANDA BACA SISTEM SEBUTAN KOSA KATA PERIBAHASA


EJAAN DAN
INTONASI

-EJAAN KATA -MENYEBUT -PENGUASAAN -SIMPULAN


-MORFOLOGI -MEMASTIKAN
PINJAMAN PERKATAAN DAN KOSA KATA BAHASA,
KESELARASAN
-SINTAKSIS AYAT DENGAN PERLU PEPATAH,
DAN JUGA
-EJAAN KATA BETUL. DIPERTINGKATKA PERUMPAMAAN,
MAKNA YANG
DASAR DAN N DAN BIDALAN, KATA-
TEPAT -MEMAHAMI
KATA TERBITAN DIPERKEMBANGK KATA HIKMAT
- DAPAT INTONASI DAN AN SELARAS
-POLA JEDA
MEWAKILI PENAMBAHAN
KESELARASAN
INTONASI DALAM -MENYAMPAIKAN ILMU
HURUF VOKAL
BACAAN DAN MAKSUD YANG