Anda di halaman 1dari 3

Ang Samahán ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya [2] (Ingles: Association of Southeast Asian Nations), na kadalasang dinadaglat bílang ASEAN o Asean, [3][4] ay isang organisasyong pangheopolitika, pang-ekonomiya, at pangkultura ng mga bansa sa Timog- Silangang Asya. Ang Asean ay itinatag noong 8 Agosto 1967 at binubuo ng Indonesya, Malaysia, Pilipinas, Singapore, at Thailand . Ang mga layunin ng samaháng ito ay pagtaguyod ng paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng mga kultura sa mga kasapi, at pagpapalaganap ng kapayapaang panrehiyon.

<a href=Deklarasyon ng Bangkok : Ang pagkatatag ng Asean noong 8 Agosto 1967. " id="pdf-obj-0-178" src="pdf-obj-0-178.jpg">

Deklarasyon ng Bangkok: Ang pagkatatag ng Asean noong 8 Agosto 1967.

Maaaring iguhit ang pagkatatag ng Asean mula sa pagkatatag ng dalawang hiwalay na organisasyon: ang Samahan ng Timog-Silangang Asya, isang alyansa na binubuo ng mga bansang Pilipinas, Malaysia at Thailand na itinatag noong taóng 1960, at ang Maphilindo, isang iminungkahing alyansa na ibubuo ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia.

Ang Asean ay itinatag noong 8 Agosto 1967, na ang mga ministro ng ugnayang panlabas ng limang bansa ay nagpulong sa Bangkok at naglagda ng Deklarasyon ng Asean, na kinikilala nang lubos na Deklarasyon ng Bangkok. Ang limang ministro ng ugnayang panlabas – Adam Malik ng Indonesya, Narciso Ramos ng Pilipinas, Tun Abdul Razak ng Malaysia, S. Rajaratnam ng Singgapur, at Thanat Khoman ng Thailand – ay itinuring na Mga Ama ng Pagkatatag ng Organisasyon.

Naging bahagi ng Asean ang Brunei noong 8 Enero 1984, ang araw pagkatapos ng pagkamit ng kanilang kalayaan nang isang linggo. Ang Brunay ay unang bansa na naging kasapi sa kalunan ng Asean. Noong 28 Hulyo 1995, nagkaroon ng isang bagong kasapi ang Asean nang sumanib ang Vietnam bílang ikapitong kasapi. Pagkatapos ng dalawang taon, sumanib ang mga bansang Laos at Myanmar bílang kasapi ng Asean noong 23 Hulyo 1997. Kasabay dapat ang Cambodia sa araw ng pagsanib na iyon, ngunit ipinagpaliban muna sapagkat lumalaganap pa ang kaguluhang panloob sa politika. Noong 30 Abril 1999, sumanib na sa wakas ang bansang Cambodia at nakabuo ng isang matatag na samahán ang Asean.

Mga Pangunahing layunin ng Asean[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang mga bansang-kasapi ng Asean at nakapagpatibay ng mga pangunahing prinsipyo para sa kanilang mga ugnayan ng mga bawat isa, na nabibilang sa Kasunduan ng Pagkakaibigan at Pagkikiisa sa Timog-Silangang Asya (TAC):

Paggalang sa magkabilá ng-panig ukol sa kalayaan, kapangyarihan, kapantayan, katatagang panteritoryo, at pambansang pagkakakilanlan ng lahat ng mga bansa;

Karapatan ng bawat estado na mamahala ang kanilang pambansang pamamalagi na maging malaya sa kaguluhang panlabas, lihim na pagbabagsak o pamimilit

Walang mangyayaring kaguluhan sa ugnayang panloob ng isa't isa

Pagsasaayos ng mga kakulangan o pagtatalo sa pamamagitan ng mapayapang paraan

Pagtatakwil sa mga banta o paggamit ng puwersa; at

Mabisang pakikiisa sa pagitan ng mga bansang-kasapi.

A Muslim is someone who follows or practices Islam, a monotheistic Abrahamic religion. Muslims consider the Quran (Koran), their holy book, to be the verbatim word of God as revealed to the Islamic prophet and messenger Muhammad. They also follow the teachings and practices of Muhammad (sunnah ) as recorded in traditional accounts (hadith). [1] "Muslim" is an Arabic word meaning "one who submits (to God)". [2]

The beliefs of Muslims include: that God (Arabic: لا Allāh) is eternal, transcendent and absolutely one (tawhid or monotheism); that God is incomparable, self-sustaining and neither begets nor was begotten; that Islam is the complete and universal version of a primordial faith

that has been revealed before through many prophets including Abraham, Moses, Ishmael and Jesus; [3] that these previous messages and revelations have been partially changed or corrupted over time (tahrif) [4] and that the Qur'an is the final unaltered revelation from God (The Final Testament). [5]

The religious practices of Muslims are enumerated in the Five Pillars of Islam: the declaration of faith (shahadah), daily prayers (salat), fasting during the month of Ramadan (sawm), almsgiving (zakat), and the pilgrimage to Mecca (hajj) at least once in a lifetime. [6][7]