Anda di halaman 1dari 11

Nama: Kelas:

Tarikh:

Betulkan kesilapan ejaan perkataan berpandukan gambar.

1. nigpael

2. gnuu

3. gaunb

4. ltanegi

5. gnais

6. nnoaya

7. iruyn

8. yninay

9. ibynu

10. ynpue

11. upynepa

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung


Nama: Kelas:
Tarikh:

12. yisnu

13. hthabku

14. ftahkrua

15. mypusa

16. daynis

17. lyignis

18. gatnan

Padankan perkataan dengan gambar yang betul.

1. pelangi

2. ungu

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung


Nama: Kelas:
Tarikh:

3. bunga

4. telinga

5. singa

6. nyonya

7. nyiru

8. nyanyi

9. bunyi

10. penyu

11. penyapu

12. sunyi

13. khutbah

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung


Nama: Kelas:
Tarikh:

14. khurafat

15. syampu

16. nasyid

17. syiling

18. tangan

Lengkapkan suku kata di bawah.

1. pe la ngi pelangi

2. ngu

3. nga

4. nga

nga Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung


nyo
Nama: Kelas:
Tarikh:

5.

6.

7. nyi

8. nya

9. nyi

10. nyu

11. nya

12. nyi

13.
khut

14. khu

15. sya
m

syid Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung


syi nga
n
Nama: Kelas:
Tarikh:

16.

17.

18.

Lengkapkan suku kata di bawah.

1. pe la ngi pelangi

2. u

3. bu

4. te li

5. si

6. nya

ru Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung


nyi
Nama: Kelas:
Tarikh:

7.

8.

9. bu

10. pe

11. pe pu

12. su

13.
bah

14. ra fat

15. pu

16. na

17. ling

ta Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung


Nama: Kelas:
Tarikh:

18.

Lengkapkan suku kata di bawah.

1. pe la ngi pelangi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung


Nama: Kelas:
Tarikh:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung


Nama: Kelas:
Tarikh:

Cerakinkan suku kata berdasarkan perkataan dan gambar.

1. pe la ngi pelangi

2. ungu

3. bunga

4. telinga

5. singa

6. nyonya

7. nyiru

8. nyanyi

9. bunyi

10. penyu

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung


Nama: Kelas:
Tarikh:

11. penyapu

12. sunyi

13. khutbah

14. khurafat

15. syampu

16. nasyid

17. syiling

18.
tangan

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung