Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu ISNIN


Tarikh 6 Februari 2017 Masa 1030-1130 Darjah Tahun 2
Tajuk / Standard Jagalah Kebersihan
Kandungan/
Fokus pembelajaran
Standard Pembelajaran 2.3.1, 3.2.4

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Membaca sekurangnya 2 ayat penyata dengan betul.
2. Menulis sekurangnya 3 perkataan/frasa dengan
betul.
Elemen Merentas Kurikulum Bahasa

ABM buku teks, buku aktiviti

Aktiviti PdP
1. Guru membaca teks ms21 diikuti oleh murid.
2. Murid dipilih secara rawak membaca teks berikut.
3. Murid diterangkan dengan perbezaaan suku kata dan frasa.
4. Murid menulis frasa yang diminta guru dalam buku tulis.
5. Murid literasi menyiapkan lembaran kerja yang diberikan guru.
6. .Murid membuat aktiviti ms 22 dan 23.
7. Murid membuat kesimpulant tajuk pelajaran hari ini.

Refleksi

[Type the company name]


Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu SELASA


Tarikh 7 Februari 2017 Masa 1100-1230 Darjah Tahun 2
Tajuk / Standard Jagalah Kebersihan
Kandungan/
Fokus pembelajaran
Standard Pembelajaran 3.2.6

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Menulis kembali sekurangnya 2 daripada 3 ayat
majmuk dengan betul

Elemen Merentas Kurikulum Kemahiran Berfikir,

ABM buku teks, buku aktiviti

Aktiviti PdP
1. Murid disoal kembali apakah perkara yang mereka masih ingat berkenaan dengan
ayat majmuk.
2. Murid membaca teks ms 22 bersama guru.
3. Murid bersama guru menggabungkan ayat tunggal kepada ayat majmuk.
4. Murid menulis kembali ayat majmuk tersebut dalam buku tulis.
5. Murid literasi menulis kembali ayat yang diminta guru.
6. Murid membuat buku aktiviti ms24.
7. Murid membuat kesimpulan tajuk pelajaran hari ini.

Refleksi

[Type the company name]


Rancangan Pengajaran Harian
Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu RABU
Tarikh 8 Februari 2017 Masa 710-810 Darjah Tahun 2
Tajuk / Standard Jagalah kebersihan
Kandungan/
Fokus pembelajaran
Standard Pembelajaran 3.3.1, 5.1.4

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat


1. Menggunakan dengan betul sekurangnya 3 kata kerja
tunggal.
2. Menulis kembali ayat yang mempunyai kata kerja
tunggal dengan betul
Elemen Merentas Kurikulum Kemahiran Berfikir, Nilai murni

ABM buku teks, buku aktiviti

Aktiviti PdP
1. Murid membaca teks ms23 bersama guru.
2. Murid diterangkan dengan kata kerja tunggal.
3. Murid mengisi tempat kosong pada buku teks dengan bimbingan guru.
4. Murid menulis kembal pada buku tulis.
5. Murid menyelesaikan buku aktiviti m/s 25.
6. Murid membuat kesimpulan tajuk pelajaran hari ini.

Refleksi

Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu KHAMIS


Tarikh 9 Februari 2017 Masa 810-910 Darjah Tahun 2

[Type the company name]


Rancangan Pengajaran Harian
Tajuk / Standard Jagalah Kebersihan
Kandungan/
Fokus pembelajaran
Standard Pembelajaran 4.1.2, 3.2.4

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Menyanyikan lagu dengan betul mengikut irama.
2. Menulis perkatan konsongan bergabung digraph dan
diftong dengan betul.
Elemen Merentas Kemahiran Berfikir, nilai murni
Kurikulum

ABM buku teks, buku aktiviti

Aktiviti PdP
1. Murid membacakan teks yang diminta guru
2. Murid menyanyikan lagu bersama guru di ms24.
3. Murid bersama guru membina ayat lengkap berdasarkan gambar pada buku teks.
4. Murid mengasingkan perkataan mengikut diftong, digraph, vokal berganding dan
konsonan berganding dengan bimbingan guru pada buku tulis.
5. Murid membuat aktiviti ms26.
6. Murid membuat kesimpulan tajuk pelajaran hari ini.

Refleksi

Mata Pelajaran/Subjek: Bahasa Melayu JUMAAT


Tarikh 10 Februari 2017 Masa 1000-1130 Darjah Tahun 2
Tajuk / Standard Kantin Saya Bersih
Kandungan/
Fokus pembelajaran

[Type the company name]


Rancangan Pengajaran Harian
Standard Pembelajaran 5.1.1

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Menggunakan kata nama am hidup manusia dengan
betul.

Elemen Merentas Kemahiran Berfikir, Nilai murni.


Kurikulum

ABM buku teks, buku aktiviti

Aktiviti PdP
1. Murid membacakan dialog ms25 mengikut guru.
2. Murid diterangkan dengan kata nama ah hidup manusia yang terdapat pada buku
teks.
3. Murid mengisi tempat kosong pada dialog.
4. Perbincangan.
5. Murid menyalin balik dialog pada buku tulis.
6. Murid menyelesaikan buku aktiviti ms 27.
7. Murid membuat refleksi tajuk pembelajaran hari ini.

Refleksi

[Type the company name]

Anda mungkin juga menyukai