Anda di halaman 1dari 2

JADWAL MATA KULIAH SEMESTER 8

Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat


Pemecahan Masalah Pra-rancangan Pabrik (AR, MG,
Pemecahan Masalah Teknik Pra-rancangan Pabrik Pra-rancangan
07.00 07.50 Teknik Kimia (MG, Nc, NL, Her, IJK, GS, UL, Nc, Sarip,
Kimia (MG, Nc, Sarip) (IJK) Pabrik (MG, NL)
Sarip) BS)
Pemecahan Masalah Pra-rancangan Pabrik (AR, MG,
Pemecahan Masalah Teknik Pra-rancangan Pabrik Pra-rancangan
07.50 08.40 Teknik Kimia (MG, Nc, NL, Her, IJK, GS, UL, Nc, Sarip,
Kimia (MG, Nc, Sarip) (IJK) Pabrik (MG, NL)
Sarip) BS)
Pra-rancangan Pabrik (AR, MG,
Pra-rancangan Pabrik Pemecahan Masalah Teknik Pra-rancangan
08.40 09.30 NL, Her, IJK, GS, UL, Nc, Sarip,
(Sarip) Kimia (MG, Nc, Sarip) Pabrik (MG, NL)
BS)
09.30 09.50 ISTIRAHAT 1
Pra-rancangan Pabrik (AR, MG,
Pra-Rancangan Pabrik Pra-Rancangan Pabrik Pra-rancangan
09.50 10.40 NL, Her, IJK, GS, UL, Nc, Sarip, Pra-rancangan Pabrik (AR)
(Sarip) (Her, NL) Pabrik (MG, NL)
BS)
Pra-rancangan Pabrik (AR, IJK, Pra-Rancangan Pabrik
10.40 11.30 Pra-rancangan Pabrik (AR)
Sarip) (Her, NL)
Pra-rancangan Pabrik (AR, IJK,
11.30 12.20
Sarip)
12.20 13.00 ISTIRAHAT 2
Pilihan 1: Teknologi Pra-rancangan Pabrik (Her, Manajemen Industri
13.00 13.50
Serat (MG) GS, UL, Nc, BS) (BdS, AR)
Pilihan 1: Teknologi Pra-rancangan Pabrik (Her, Manajemen Industri
13.50 14.40
Serat (MG) GS, UL, Nc, BS) (BdS, AR)
Pra-rancangan Pabrik (Her,
14.40 15.30
GS, UL, Nc, BS)
15.30 15.50 ISTIRAHAT 3
Perancangan Alat Proses Pra-rancangan Pabrik (Her,
15.50 16.40
(Nc, Her, AR) GS, UL, Nc, BS)
16.40 17.30
17.30 18.20