Anda di halaman 1dari 4

7.

Berdikari adalah kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung pada orang
lain.

(a) Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda boleh menunjukkan perbuatan berdikari di
sekolah?

(i) ___________________________________________________________________

(ii) ___________________________________________________________________

(iii) ___________________________________________________________________
[3 markah]

(b) Nyatakan tiga sifat yang ada pada seseorang yang mengamalkan amalan berdikari.

(i) ___________________________________________________________________

(ii) ___________________________________________________________________

(iii) ___________________________________________________________________
[3 markah]

(c) Nyatakan cara negara kita Malaysia berdikari dalam bidang yang berikut:

(i) ekonomi
___________________________________________________________________

(ii) politik
___________________________________________________________________
[2 markah]

(d) Pada pendapat anda, bagaimanakah amalan berdikari rakyat Malaysia dapat membantu
memajukan negara?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 markah]

7. Anda bercadang untuk belajar bahasa asing bagi menambah ilmu dan bahasa yang
boleh anda kuasai selain Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia dan bahasa ibunda anda.
Malangnya, di sekolah anda tidak menawarkan pembelajaran bahasa tersebut.
(a) Berikan tiga cara yang boleh anda lakukan untuk belajar bahasa tersebut.

(i)

__________________________________________________________

(ii)

__________________________________________________________

(iii)

__________________________________________________________

_
[3 markah]

(b) Nyatakan dua sikap yang perlu ada dalam diri anda untuk menguasai bahasa
asing.

(i)

__________________________________________________________

(ii)

__________________________________________________________

_
[2 markah]

(c) Orang yang berilmu dapat melahirkan masyarakat yang berdikari. Berikan tiga
kelebihan hidup berdikari.

(i)

__________________________________________________________

(ii)

__________________________________________________________

_
(iii)

__________________________________________________________

_
[3 markah]

(d) Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi kepada negara ini sekiranya
rakyatnya tidak suka hidup berdikari?

(i)

__________________________________________________________

(ii)

__________________________________________________________

_
[2 markah]

7.
(a)

(i) Mengikuti kelas-kelas berbayar yang menawarkan bahasa tersebut [1 m]

(ii) Belajar melalui buku / CD [1 m]

(iii) Belajar melalui blog / laman sesawang [1 m]

(b)

(i) Belajar bersungguh-sungguh [1 m]

(ii) Tidak mudah berputus asa [1 m]

(c)

(i) Tidak mengharapkan bantuan orang lain [1 m]

(ii) Sentiasa berusaha untuk memajukan diri sendiri [1 m]

(iii) Membantu membangunkan negara [1 m]

(d)

(i) Ekonomi negara merosot [1 m]


(ii) Negara menjadi mundur [1 m]

7.
(a)
(i) Membuat kerja rumah yang diberikan tanpa meniru kawan [1 m]
(ii) Tidak mengharapkan bantuan guru semata-mata dalam mendapatkan maklumat [1 m]
(iii) Menaiki bas ke sekolah [1 m]

(b)
(i) Memiliki pengetahuan [1 m]
(ii) Mempunyai kemahiran [1 m]
(iii) Tidak bergantung pada orang lain [1 m]
(iv)Tekun dan gigih berusaha [1 m]
[Pilih mana-mana 3 @jawapan lain yang munasabah]
(c)
(i) Mengeksport barang-barang dan perkhidmatan ke luar negeri [1 m]
(ii) Menentukan hala tuju dan wawasan kebangsaan sendiri [1 m]

(d) Sikap tidak bergantung pada orang lain dapat:


mengembangkan bakat dan potensi diri [1 m]
menentukan hala tuju negara [1 m]

Anda mungkin juga menyukai