Anda di halaman 1dari 4

PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]

MATA PELAJARAN MUZIK TAHUN 4

MINGGU/
TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
1.0 Persepsi 1.1 Mengetahui irama dalam muzik 1.1.1 Menepuk tekanan detik pertama lagu
1
03-06.1.2017 Muzik meter yang didengar

1.0 Persepsi 1.1 Mengetahui irama dalam muzik 1.1.2 Memainkan tempo lagu yang
2 Muzik didengar
09-13.1.2017 i. tempo cepat
ii. tempo lambat
1.0 Persepsi 1.2 1.2.1 Mengenal tanda isyarat dan istilah
Muzik Mengetahui sistem notasi i. baluk
3 ii. garis bar
16-20.1.2017 iii. bar
iv. kleftrebel
v. meter
1.0 Persepsi 1.2 1.2.2 Mengenal nilai not
4 ** 26-31 Jan Tahun
23-27.1.2017 Muzik Mengetahui sistem notasi i. Krocet Baru CIna
ii. minim
1.0 Persepsi 1.2 1.2.3 Mengenal nilai tanda rehat
5
30.1-03.2.2017 Muzik Mengetahui sistem notasi i. Krocet
ii. minim
1.0 Persepsi 1.2 1.2.3 Mengenal nilai
6 Muzik Mengetahui sistem notasi tanda rehat ** 09 Feb (Khamis)
06-10.2.2017 iii. Krocet Hari Thaipusam
iv. minim
7 1.0 Persepsi 1.2 1.2.3 Mengenal nilai tanda rehat
13-17.2.2017 Muzik Mengetahui sistem notasi v. Krocet
vi. minim
1.0 Persepsi 1.3 Melodi dalam muzik 1.3.1 Mengajuk melodi mudah dengan
Muzik menggunakan vokal
8
20-24.2.2017
i. melodi mendatar
ii. melodi menaik
iii. melodi menurun
1.0 Persepsi 1.3 Melodi dalam muzik 1.3.1 Mengajuk melodi mudah dengan
Muzik menggunakan vokal
9
27.2-03.3.2017
iv. melodi mendatar
v. melodi menaik
vi. melodi menurun
10 1.0 Persepsi 1.3 Melodi dalam muzik 1.3.2 Mengenal bentuk lagu struktur A
06-10.3.2017 Muzik
1.3.3 Mengenal warna ton
1.0 Persepsi 1.3 Melodi dalam muzik i. suara lelaki,
11
13-17.3.2017
Muzik i. suara perempuan
ii. suara kanak-kanak,
iii. suara orang dewasa
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
18-26.3.2017
1.3.3 Mengenal warna ton
1.0 Persepsi 1.3 Melodi dalam muzik ii. suara lelaki,
12
27-31.03.2017
Muzik iv. suara perempuan
v. suara kanak-kanak,
vi. suara orang dewasa
1.3.4 Mengenal solfa
1.0 Persepsi 1.3 Melodi dalam muzik dengan isyarat
13
03-07.4.2017
Muzik tangan Curwen
i. Mi
ii. So
14 2.1.2 Menyanyi dengan postur badan yang
10-14.4.2017 2.0 Persepsi 2.1 Nyanyian mengikut muzik betul
PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]
MATA PELAJARAN MUZIK TAHUN 4

Muzik i. duduk
ii. berdiri
1.4.2 Mengenal pasti mud lagu yang
3.0 Persepsi 2.1 Nyanyian mengikut muzik didengar
15
17-21.4.2017
Muzik i. mud riang
ii. mud sedih
iii. mud bersemangat
2.1.1 Menyanyi dengan teknik pernafasan
16
24-28.4.2017
2.0 Pengalaman 2.1 Nyanyian mengikut muzik yang betul
Nyanyian
2.1.2 Menyanyi dengan
17 2.0 Pengalaman 2.1 Nyanyian mengikut muzik postur badan yang betul ** 1 Mei (Isnin) Hari
01-05.5.2017 Nyanyian i. duduk Buruh
ii. berdiri.
2.1.3 Menyanyi dengan sebutan yang jelas
18 ** 10 Mei (Rabu)
08-12.5.2017
2.0 Pengalaman 2.1 Nyanyian mengikut muzik Hari Wesak
Nyanyian
2.1.4 Menyanyi dengan ekspresi yang
2.0 Pengalaman 2.1 Nyanyian mengikut muzik sesuai
19 ** 16 Mei (Selasa)
15-19.5.2017
Nyanyian i. mud riang Hari Guru
ii. mud sedih
iii. mud bersemangat
22-26.5.2017 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)

CUTI PENGGAL PERTAMA


27.5-11.6.2017
2.1.5 Menyanyi lagu mengikut
20 2.0 Pengalaman 2.1 Nyanyian mengikut muzik i. pic ** 12 Jun (Isnin)
12.6-16.6.2017 Nyanyian ii. tempo Nuzul Quran
iii. dinamik
3.1.1 Memainkan alat perkusi daripada
3.0 Pengalaman 3.1 Memainkan alat perkusi bahan persekitaran
21
19-23.6.2017
Muzikal i. peralatan bilik darjah
ii. peralatan dapur
iii.tumbuh-tumbuhan
26-30.6.2016 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
3.1.2 Memainkan alat perkusi
3.0 Pengalaman 3.1 Memainkan alat perkusi i. loceng
22 Muzikal ii. kastanet
03-07.7.2017 iii. tamborin
iv. kayu tik tok
v. kerincing
3.1.2 Memainkan alat perkusi
3.0 Pengalaman 3.1 Memainkan alat perkusi vi. loceng
23 Muzikal vii. kastanet
10-14.7.2017 viii. tamborin
ix. kayu tik tok
x. kerincing
3.1.3 Mengaplikasi
3.0 Pengalaman 3.1 Memainkan alat perkusi permainan alat perkusi mengikut
24
17-21.7.2017
Muzikal i. corak irama
ii. dengan dinamik
iii. mengiringi lagu
3.0 Pengalaman 3.2 Mengenal alat perkusi 3.1.3 Mengaplikasi
Muzikal permainan alat perkusi mengikut
25
24-28.7.2017
iv. corak irama
v. dengan dinamik
vi. mengiringi lagu
26 3.2.1 Struktur rekoder
31.07-04.8.2017 3.0 Pengalaman 3.2 Mengenal rekoder i. kepala
PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]
MATA PELAJARAN MUZIK TAHUN 4

Muzikal ii. badan


iii.kaki

3.2.2 Penjagaan rekoder


27 3.0 Pengalaman 3.2 Mengenal rekoder Mengetahui cara-cara:-
07-11.8.2017 Muzikal i. Membersih rekoder
ii. Menyimpan rekoder
3.3.1 Teknik asas meniup rekoder
3.0 Pengalaman 3.3 Bermain rekoder i. Postur
Muzikal ii. cara memegang
28
14-18.8.2017
iii. Emboucher
iv. Pernafasan
v. Tiupan
vi. Penglidahan
3.0 Pengalaman 3.3.1 Teknik asas meniup rekoder
Muzikal 3.3 Bermain rekoder i. Postur
ii. cara memegang
29
21-25.8.2017
iii. Emboucher
iv. Pernafasan
v. Tiupan
vi. Penglidahan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
26.08 -03.9.2017
3.0 Pengalaman 3.3.2 Penjarian
30 Muzikal 3.3 Bermain rekoder i. Not B
04-08.9.2017 ii. Not A
iii. Not G
3.0 Pengalaman 3.3.2 Penjarian
** 16 September
31 Muzikal 3.3 Bermain rekoder i. Not B
(Sabtu) Hari
11-15.9.2017 ii. Not A Malaysia
iii. Not G
3.0 Pengalaman 3.3.3 Meniup lagu mengikut ** 21 September
32
18-22.9.2017 Muzikal 3.3 Bermain rekoder i. Tempo (Khamis) Awal
ii. Dinamik Muharram
3.3.3 Meniup lagu mengikut
33 4.0 Apresiasi 3.3 Bermain rekoder i. Tempo
25-29.09.2017 dan Estetika ii. Dinamik
Seni Muzik
4.1.1 Menyatakan perasaan terhadap
34 4.0 Apresiasi 4.1 Menghayati muzik lagu yang didengar
02-06.10.2017 dan Estetika
Seni Muzik
4.0 Apresiasi dan 4.1.2 Melakukan gerakan mengikut
35 i. lirik lagu
09-13.10.2017
Estetika Seni 4.1 Menghayati muzik
Muzik ii. irama
CUTI HARI DEPAVALI
16-20.10.2017

23-27.10.2017 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)

36 4.0 Apresiasi dan 4.3 Menghargai kesenian dan


30.10- Estetika Seni kebudayaan 4.2.1 Mengenali Gamelan
03.11.2017 Muzik
4.0 Apresiasi dan 4.3 Menghargai kesenian dan
37 Estetika Seni kebudayaan 4.2.2 Menghasilkan buku skrap
06-10.11.2017 Muzik

38 AKTIVITI PANITIA ** 22 November


13-16.11.2017
PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]
MATA PELAJARAN MUZIK TAHUN 4

39 (Rabu) HAKP
20-24.11.2017

25.11.2017
CUTI AKHIR TAHUN
-
03.01.2018