Anda di halaman 1dari 3

PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]

MATA PELAJARAN TMK TAHUN 6

MINGGU/
TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
1. PENGURUSAN 1.1 Memahami 1.1.1 Mengamalkan etika dan tanggungjawab
TEKNOLOGI Penggunaan TMK dalam TMK.
1
MAKLUMAT DAN i. mengenal pasti perkakasan komputer
03-06.1.2017
KOMUNIKASI (monitor, tetikus, papan kekunci, sistem unit,
pencetak) berfungsi dengan baik.
1. PENGURUSAN 1.1 Memahami 1.1.1 Mengamalkan etika dan tanggungjawab
2 TEKNOLOGI Penggunaan TMK dalam TMK.
09-13.1.2017 MAKLUMAT DAN ii.mengamalkan sikap berhemah ketika
KOMUNIKASI mencetak dokumen.
1. PENGURUSAN 1.1 Memahami 1.1.2 Menggunakan TMK untuk mendapatkan:
3 TEKNOLOGI Penggunaan TMK i. imej daripada folder yang diberi
16-20.1.2017 MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI
1. PENGURUSAN 1.1 Memahami 1.1.2 Menggunakan TMK untuk mendapatkan:
4 TEKNOLOGI Penggunaan TMK ii. audio daripada cakera padat. ** 26-31 Jan Tahun
23-27.1.2017 MAKLUMAT DAN Baru CIna
KOMUNIKASI
1. PENGURUSAN 1.1 Memahami 1.1.2 Menggunakan TMK untuk mendapatkan:
5 TEKNOLOGI Penggunaan TMK
30.1-03.2.2017 MAKLUMAT DAN iii. video daripada Internet
KOMUNIKASI
1. PENGURUSAN 1.1 Memahami 1.1.3 Memerihalkan penggunaan TMK dalam
6 TEKNOLOGI Penggunaan TMK kehidupan ** 09 Feb (Khamis)
06-10.2.2017 MAKLUMAT DAN seharian di ; i. rumah. Hari Thaipusam
KOMUNIKASI
1. PENGURUSAN 1.1 Memahami 1.1.3 Memerihalkan penggunaan TMK dalam
7 TEKNOLOGI Penggunaan TMK kehidupan
13-17.2.2017 seharian di ; Ii. sekolah.
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI
1. PENGURUSAN 1.1 Memahami 1.1.3 Memerihalkan penggunaan TMK dalam
8 TEKNOLOGI Penggunaan TMK kehidupan
20-24.2.2017 MAKLUMAT DAN seharian di ; iii. persekitaran
KOMUNIKASI
2. PERISIAN 2.1 Mengetahui ikon 2.1.1 Menyatakan penggunaan ikon;
9
APLIKASI perisian pemproses i. Minimize ii. Maximize
27.2-03.3.2017
kata (MS Word)
2. PERISIAN 2.1 Mengetahui ikon 2.1.1 Menyatakan penggunaan ikon;
10
APLIKASI perisian pemproses iii. Close iv. New
06-10.3.2017
kata (MS Word)
2. PERISIAN 2.1 Mengetahui ikon 2.1.1 Menyatakan penggunaan ikon;
11
APLIKASI perisian pemproses v. Open vi. Save As
13-17.3.2017
kata (MS Word)

18-26.3.2017 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

2. PERISIAN 2.1 Mengetahui ikon 2.1.1 Menyatakan penggunaan ikon;


12
APLIKASI perisian pemproses vii. Save viii. Print
27-31.03.2017
kata (MS Word)
13 2. PERISIAN 2.2. Aplikasi Menaip 2.2.1 Menaip perkataan yang diberi dengan betul
03-07.4.2017 APLIKASI
14 2. PERISIAN 2.2. Aplikasi Menaip 2.2.1 Menaip perkataan yang diberi dengan betul
10-14.4.2017 APLIKASI
15 2. PERISIAN 2.2. Aplikasi Menaip 2.2.2 Menaip ayat pendek berdasarkan teks
17-21.4.2017 APLIKASI yang diberi.
16 2. PERISIAN 2.3 Memahami Cara 2.3.1 Melakukan penjajaran kiri dalam teks yang
24-28.4.2017 APLIKASI Menyunting Dokumen diberi.
17 2. PERISIAN 2.3 Memahami Cara 2.3.2 Melakukan penjajaran tengah dalam teks ** 1 Mei (Isnin) Hari
01-05.5.2017 APLIKASI Menyunting Dokumen yang diberi. Buruh
2. PERISIAN 2.3 Memahami Cara 2.3.3 Melakukan penjajaran kanan dalam teks
18 APLIKASI Menyunting Dokumen yang diberi. ** 10 Mei (Rabu)
08-12.5.2017 Hari Wesak
PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]
MATA PELAJARAN TMK TAHUN 6

2. PERISIAN 2.3 Memahami Cara 2.3.3 Melakukan penjajaran kanan dalam teks
19 ** 16 Mei (Selasa)
APLIKASI Menyunting Dokumen yang diberi.
15-19.5.2017 Hari Guru

22-26.5.2017 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)

CUTI PENGGAL PERTAMA


27.5-11.6.2017
2. PERISIAN
20 ** 12 Jun (Isnin)
APLIKASI 2.1 Mengamalkan kebersihan diri 2.1.3 Menjaga kebersihan organ genital
12.6-16.6.2017 Nuzul Quran
21 2. PERISIAN 2.3 Memahami Cara 2.3.4 Melakukan penjajaran penuh dalam teks
19-23.6.2017 APLIKASI Menyunting Dokumen yang diberi.
2. PERISIAN 2.3 Memahami Cara 2.3.5 Mengubah gaya teks yang diberi
22
APLIKASI Menyunting Dokumen berdasarkan:
03-07.7.2017
i. Saiz ii. Font face

26-30.6.2016 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

2. PERISIAN 2.3 Memahami Cara 2.3.5 Mengubah gaya teks yang diberi
23
APLIKASI Menyunting Dokumen berdasarkan:
10-14.7.2017
iii. Bold iv. Italic v. Underline
24 2. PERISIAN 2.3 Memahami Cara 2.3.6 Mengubah orientasi dokumen dari:
17-21.7.2017 APLIKASI Menyunting Dokumen i. potrait ke landscape. ii. landscape ke potrait.
25 2. PERISIAN 2.3 Memahami Cara 2.3.7 Mencetak hasil kerja.
24-28.7.2017 APLIKASI Menyunting Dokumen
2. PERISIAN 2.4. Membina jadual 2.4.1 Membina jadual 2 lajur x 3 baris.
26 APLIKASI menggunakan perisian
31.07-04.8.2017 Pemproses Kata
(MS Word)
2. PERISIAN 2.4. Membina jadual 2.4.2 Menambah lajur pada jadual yang telah
27 APLIKASI menggunakan perisian dibina.
07-11.8.2017 Pemproses Kata
(MS Word)
2. PERISIAN 2.4. Membina jadual 2.4.3 Menambah baris pada jadual yang telah
28 APLIKASI menggunakan perisian dibina.
14-18.8.2017 Pemproses Kata
(MS Word)
2. PERISIAN 2.4. Membina jadual 2.4.4 Memasukkan teks yang diberi ke dalam
29 APLIKASI menggunakan perisian jadual.
21-25.8.2017 Pemproses Kata
(MS Word)
26.08 -03.9.2017
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
2. PERISIAN 2.4. Membina jadual 2.4.5 Memadam lajur pada jadual yang telah
APLIKASI menggunakan perisian dibina.
30
Pemproses Kata
04-08.9.2017
(MS Word)
2. PERISIAN 2.4. Membina jadual 2.4.6 Memadam baris pada jadual yang telah
** 16 September
31 APLIKASI menggunakan perisian dibina.
(Sabtu) Hari
11-15.9.2017 Pemproses Kata
Malaysia
(MS Word)
2. PERISIAN 2.5. Menyunting imej 2.5.1 Menyunting imej
APLIKASI menggunakan Perisian menggunakan;
** 21 September
32 Grafik (Paint) i. Cut ii. Copy
(Khamis) Awal
18-22.9.2017 iii. Paste iv. Crop
Muharram

2. PERISIAN 2.5. Menyunting imej 2.5.2 Memasukan teks ke dalam gambar yang
33 APLIKASI menggunakan Perisian diberi.
25-29.09.2017 Grafik (Paint)

2. PERISIAN
34 APLIKASI 2.5. Menyunting imej 2.5.3 Mewarnakan gambar yang diberi.
02-06.10.2017 menggunakan Perisian
Grafik (Paint)
PELAN PERANCANGAN TAHUNAN [2017]
MATA PELAJARAN TMK TAHUN 6

3. SUMBER
35 3.1 Menggunakan Cakera Padat 3.1.1 Melancar dan menutup CD Pembelajaran
MAKLUMAT
09-13.10.2017 Interaktif
INTERAKTIF

CUTI HARI DEPAVALI


16-20.10.2017

23-27.10.2017 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)

36 3. SUMBER 3.1 Menggunakan Cakera Padat 3.1.2 Menggunakan CD Pembelajaran mengikut


30.10- MAKLUMAT Interaktif panduan.
03.11.2017 INTERAKTIF
37 4. DUNIA INTERNET 4.1. Mengenali Internet 4.1.1 Menyatakan fungsi internet
06-10.11.2017 4.1.2 Menyatakan perkhidmatandalam internet.
38 4. DUNIA INTERNET 4.1. Mengenali Internet 4.1.1 Menyatakan fungsi internet
13-16.11.2017 4.1.2 Menyatakan perkhidmatandalam internet.
4. DUNIA INTERNET 4.1. Mengenali Internet 4.2.1 Mengenal pasti ikon enjin carian
39
i. Internet Explorer
20-24.11.2017
ii. Mozilla Firefox
iii. Google Chrome

25.11.2017
CUTI AKHIR TAHUN
-
03.01.2018