Anda di halaman 1dari 3

PUISI TRADITIONAL: PANTUN BUDI

Pantun Maksud pantun


Tenang-tenang air di laut, Orang yang tidak berbudi
Sampan kolek mudik ke bahasa akan dipandang
tanjung; hina.
Hati terkenang mulut
menyebut,
Budi yang baik rasa nak
junjung.
Yang kurik kundi, Sudah menjadi lumrah
Yang merah saga; hidup, kekayaan lebih
Yang baik budi, diutamakan daripada budi
Yang indah bahasa. bahasa.
Bunga melati bunga di darat, Budi yang baik akan
Bunga seroja di tepi kali; sentiasa dikenang dan
Hina besi kerana karat, menjadi sebutan orang.
Hina manusia tidak berbudi.
Bunga cina di atas batu, Orang yang baik
Jatuh daunnya ke dalam mempunyai budi dan
ruang; bahasa yang tinggi.
Adat dunia memang begitu,
Sebab emas budi terbuang.
Anak beruk di tepi pantai, Orang yang bijak akan
Pandai melompat pandai kelihatan lebih hebat jika
menari; bersama-sama dengan
Biar buruk kain dipakai, orang yang sama taraf
Asal hidup pandai berbudi. dengannya.
Tingkap papan kayu bersegi, Biarlah kita hidup miskin
Sampan sakat di Pulau Angsa; asalkan kita sentiasa
lndah tampan kerana budi, berbudi bahasa.
Tinggi bangsa kerana bahasa.
Padang Temu Padang baiduri, Orang yang berbudi akan
Tempat raja membangun kota; dipandang mulia,
Bijak bertemu dengan jauhari, manakala martabat
Bagai cincin dengan permata. bangsa dinilai dari segi
bahasa dan tutur kata.
Tema
Masyarakat akan memandang tinggi terhadap golongan yang ___________________
kerana bahasa menunjukkan identiti sesuatu bangsa.
Persoalan
i) Orang yang tidak berbudi bahasa akan dipandang ___________.
ii) Sikap masyarakat yang mementingkan _______________boleh menyebabkan
mereka lupa akan nilai budi bahasa.
iii) Masyarakat ___________________amat mementingkan budi bahasa dan tutur
kata.
iv) Ketinggian darjat sesuatu _____________dinilai pada bahasa yang
dituturkannya
Bentuk
Pantun ini terdiri daripada ___________ rangkap.
Bilangan baris pada setiap rangkap adalah ____________. Contohnya,
setiap rangkap ___________baris.
Ada _______________dan maksudnya.
Pantun jenis _________________.
Gaya Bahasa
Gaya Bahasa Contoh
Anafora (ulangan perkataan di Yang kurik kundi,
hadapan) Yang merah saga, Yang baik
Penggunaan unsur alam
Peribahasa.
Repetisi.
Nilai dan Pengajaran

Nilai Pengajaran
Nilai berbudi bahasa. Kita mestilah mempraktikkan amalan
_____________agar sentiasa dipandang mulia oleh
masyarakat
Nilai mengenang jasa. Kita hendaklah _________orang yang telah berbudi
kepada kita.
Nilai kebijaksanaan Kita disarankan supaya menjadi golongan
yang______________agar dapat membantu untuk
membangunkan bangsa dan negara.

SOALAN

Jawab soalan-soalan berikut dengan ayat yang lengkap.

i) Apakah yang menyebabkan seseorang itu dipandang hina? (3 markah)


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ii) Huraikan dua pengajaran yang diperolehi dalam pantun dia tas. (3 markah)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

iii) Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk melahirkan generasi muda
yang berbudi bahasa? (4 markah)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________