Anda di halaman 1dari 3

Nama: Zul Zainuhal Suhaimi memulangkan

Amalan Bahasa Malaysia (ABM 2)


menyusun
Kata Kerja memadamkan
menampal
menjerang mengelap
sedang mengajar
memotong memberi
menyiang berbual-bual
menuang menghias

mencuci / beratur
menyusun makan
mengelap meletakkan
menuang mencuci
menghidang mengelap
menanak membuang
mencedok
memotong
menyiang meniup
menguli bersenam
menyapu mengambil
menggoreng memanaskan
menumbuk mendengar
memakai
bersemangat
merawat bermain
menyuap menyepak
menyuap
menolak
menziarahi berdiri tegak
mengambil menaikkan
menerima menyampaikan
duduk mengawal
menyampaikan
berbaris
membayar bertepuk
menjinjing
memilih
menimbang mengulang kaji
tawar-menawar membuat
kelihatan menghidangkan
bermain
membaca
melayari menatang /
membaca menuang
beratur menonton
mengulang kaji mengajar
menyiapkan menggunakan
meminjam menjahit /
pula menyusun menyulam
yang bertugas sibuk menggubah

1
mencekah
menyabit
menebas
mengopek
memotong memungut
menanam
menyiram
memasukkan
mengecat
makan
memasukkan
memanjat
menyusun
memunggut
mencuci
membuang
mengangkat
menyapu
mencuci
menolong bermandi-manda
menyidai/menjemu membaca
mengambil
mandi-manda
mendukung
membentangkan
bermain
membawa
memimpin
membina
berkelah
berjoging
mengutip
pula sedang
menjamu
melatih
menghidangkan
sedang bermain
menghulurkan
bermain
menunggu
menjinjing
menyabit
membaca
mengelap
memimpin
mengecat
menaiki
menyusun
memakai
menyapu
menoleh/melihat
menebas
melintas
membuang
menggunakan
membersihkan
menggunakan
berhenti
menekan memasak
menjinjing
menyiang
bertepuk
memberikan
berlari
menyanyi
merejam
berhampiran
menggunakan
sedang mencedok
menerima
pula sedang
menyediakan
memasang

mengait
menyaksikan
menjolok menyanyi sambil

2
berdiri
mempersembahan
mendengar

mengisi
mengawasi sambil
berdiri
melayan

menikmati
menampalkan
melekatkan
menjamu
duduk sambil
meneliti
menunggu
mengelap
mengelap
menghidangkan
mencatat
menatang
memasak
membayar