Anda di halaman 1dari 4

SK TELOK KERANG

PELAN TAKTIKAL 2017

Bidang/Unit : Bahasa Inggeris


Matlamat Strategik : Melahirkan Modal Insan Berkualiti Yang mempunyai Jati Diri Malaysia
Isu Strategik : Pencapaian Peperiksaan Awam dan Dalaman Pada Tahap Yang Masih Rendah

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari/ Kos/Sumber Output KPI Sasaran Pelan


Kekerapan Kontigensi
1. Audit Akademik/ Post Ketua Panitia 4 kali setahun PCG/PIBG Peningkatan % murid lulus Semua Edaran bahan /
Mortem Guru pencapaian dan GPS murid instrumen
Matapelajaran murid dalam meningkat Tahun 6
PBS

2. Kelas Tambahan Ketua Panitia Februari PCG/PIBG Peningkatan % murid lulus Murid Set modul
Guru September pencapaian dan GPS Tahun 6 panitia
Matapelajaran murid dalam meningkat
PBS

3. Modul Latihan Ketua Panitia Februari PCG/PIBG Peningkatan % murid lulus Murid Modul latihan
Terancang Guru September pemahaman dan GPS Tahun 6 grammar,
Matapelajaran murid meningkat writing,
comprehension
4. Teknik Menjawab Ketua Panitia April/Julai PCG Peningkatan % murid lulus Murid Contoh Set
Soalan Guru pencapaian dan GPS Tahun 6 Kertas
Matapelajaran murid dalam meningkat Peperiksaan
PBS

5. PLC Pair Teaching Ketua Panitia 5 kali setahun PCG Peningkatan % murid lulus Murid Set modul
Guru pemahaman dan GPS Tahun 4, panitia, RPH
Matapelajaran murid meningkat 5 dan 6

6. Program Ketua Panitia April/Mei PCG/Sumba Peningkatan % murid lulus Murid Modul latihan
Kecemerlangan Guru ngan Ibu pencapaian dan GPS Cemerla Zon Kukup
UPSR Matapelajaran bapa murid dalam meningkat ng dan
PBS GALUS
Tahun 6

7. Meningkatkan Guru Sepanjang PCG Penguasaan % Semua PSS/ Mini PSS


Budaya Membaca matapelajaran tahun murid dalam peningkatan murid
dalam kalangan pembacaan dan dalam
murid pengetahuan penggunaan
7.1 Program NILAM meningkat buku

8. EW20 Ketua Panitia Setiap Selasa PCG Peningkatan % murid lulus Semua Edaran bahan/
Guru 7.10 -7.30 pemahaman dan GPS murid Instrumen
Matapelajaran pagi murid meningkat

9 Inter Class Debate Ketua Panitia September/ JPN Johor Peningkatan % penglibatan Murid Edaran bahan/
Guru October pencapaian murid Tahun 4, Instrumen
Matapelajaran murid dalam meningkat 5 dan 6.
PBS

10 English In Camp Ketua Panitia September/ JPN Johor Peningkatan % murid lulus Murid Edaran bahan/
Guru October pemahaman dan GPS Tahun 4, Instrumen
Matapelajaran murid meningkat 5 dan 6.

11 Learning English Ketua Panitia Seminggu JPN Johor Peningkatan % murid lulus Semua Edaran bahan/
Together Guru sekali kemahiran guru. dan GPS guru Instrumen
Matapelajaran meningkat Bahasa
Inggeris
12 English Zone Ketua Panitia Sepanjang PCG Peningkatan % murid lulus Semua Bahan ditampal
Guru tahun pemahaman dan GPS murid di Mini PSS.
Matapelajaran murid meningkat
CARTA GANTT
BIDANG KURIKULUM (PANATIA BAHASA INGGERIS)
2017

Bil Program Jan Fe Ma Ap Me Jun Jul Og Se Ok No Di


. b c r i o p t v s
1. Audit Akademik/ Post Mortem
2. Kelas Tambahan
3. Modul Latihan Terancang
4. PLC Pair Teaching
5. Teknik Menjawab Soalan
6. Program Kecemerlangan UPSR
7. Program NILAM
8. EW20
9. Inter Class Debate
10 English In Camp
.
11 Learning English Together
.
12 English Zone
.