Anda di halaman 1dari 2

Tajuk: Latihan Peningkatan Kelincahan (Agility)

Kelincahan (agility) adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat
dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan berkaitan dengan
tingkat kelentukan. Tanpa kelentukan yang baik seseorang tidak dapat bergerak dengan lincah.
Selain itu, factor keseimbangan sagat berpengaruh terhadap kemampuan kelincahan
seseorang.

Bentuk-bentuk latihan kelincahan, antara lain: lari bolak-balik (shuttle-run), lari belak-belok (zig-
zag), dan jongkok berdiri (squat thrust).

a. Latihan mengubah gerak tubuh arah lurus (shuttle-run)

1) Tujuannya: melatih mengubah gerak tubuh arah lurus.


2) Cara melakukannya adalah sebagai berikut:

Lari bolak-balik dilakukan secepat mungkin sebanyak 6 8 kali (jarak 4-5 meter).

Setiap kali sampai pada suatu titik sebagai batas, si pelari harus secepatnya berusaha
mengubah arah untuk berlari menuju titik larinya.

Perlu diperhatikan bahwa jarak antara kedua titik tiddak boleh terlalu jauh, dan jumlah
ulangan tidak terlampau banyak, sehingga menyebabkan kelelahan bagi si pelari.

Dalam latihan ini yang diperhatikan ialah kemampuan mengubah arah dengan cepat
pada waktu bergerak.

b. Latihan lari belak-belok (zig-zag)

1) Tujuannya: melatih mengubah gerak tubuh arah berkelok-kelok


2) Cara melakukannya adalah sebagai berikut:

Latihan ini dilakukan dengan cara berlari bolak-balik dengan cepat sebanyak 2-3 kali di
anatar beberapa titik (misalnya 4-5 titik).

Jarak setiap titik sekitar dua meter.


c. Latihan mengubah posisi tubuh/jongkok-berdiri (squat-thrust)

1) Tujuannya: melatih mengubah posisi tubuh (jongkok dan berdiri tegak).


2) Cara melakukannya adalah sebagai berikut:

Jongkok sambil menumpukan kedua lengan dilantai

Pandangan ke arah depan

Lemparkan kedua kaki belakang sampai lurus dengan sikap badan telungkup dalam
keadaan terangkat.

Degan serentak, kedua kaki ditarik ke depan, kemudian kembali ke tempat semula.

Latihan ini dilakukan berulang-ulang dengan gerakan yang sama.

d. Latihan kelincahan bereaksi

1) Tujuannya: melatih kelincahan dalam melakukan suatu reaksi gerakan.


2) Cara melakukannya adalah sebagai berikut:

Berdiri dengan sikap ancang-ancang, kedua lengan disamping badan siku bengkok,
perhatikan aba-aba peluit.

Bunyi peluit pertama, lari ke depan secepat-cepatnya.

Bunyi peluit kedua, lari mundur secepat-cepatnya.

Bunyi peluit ketiga, lari ke samping kiri secepat-cepatnya.

Bunyi peluit keempat, lari kesamping kanan secepat-cepatnya.

Latihan ini dilakukan terus-menerus secara berangkai tanpa berhenti dahulu.