Anda di halaman 1dari 9

(e-Persediaan Mengajar)

SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG SEBANG

TARIKH / DATE HARI / DAY MINGGU / WEEK


16 Januari 2012 Isnin 3

TAHUN 6 MASA 9.45-10.45


MATA PELAJARAN Pendidikan Moral
TAJUK Berbaik sangka mencerminkan fikiran dan jiwa yang bersih.

OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Berbaik sangka dan berfikiran positif terhadap orang lain.
AKTIVITI
Syarahan atau perbahasan bertajuk Berbaik Sangka membawa
Kesejahteraan Hidup.
Senarai semak tentang perasaan baik sangka terhadap rakan / anggota
keluarga.
NILAI IMPAK
Sopan santun 100% objektif tercapai.
Baik sangka

TAHUN 6 MASA 11.05-11.35


MATA PELAJARAN Pendidikan Kesihatan
TUNJANG Kecergasan
TAJUK Kesihatan diri dan keluarga

OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a) Psikomotor: -
b) Kognitif: menyenaraikan perubahan fizikal yang dialami oleh remaja.
c) Afektif: menyatakan kaitan antara perasaan
AKTIVITI
Perbincangan
Menyenaraikan permasalahan yang dialami oleh remaja.
NILAI IMPAK
-Saling faham-memahami Murid dapat menjalankan aktiviti
yang diarah oleh guru.
YEAR 6 TIME 11.35-12.35
SUBJECT Science
TOPIC Interaction among Living Things

LEARNING OBJECTIVES LEARNING OUTCOME


At the end of lesson, pupils will be able to: 1.1.1 state that some animals live in groups.
1.1 understanding that some animals live in 1.1.2 state that some animals live in solitary.
groups and others live in solitary. 1.1.3 Give examples of animals that live in groups.
1.1.4 Give examples of animals that live in
solitary.

LEARNING ACTIVITIES
Pupils are asked about what they have learnt about previous lesson.
Then, they have to list the examples of animals that live in groups and solitary.
TEACHING AIDS IMPACT
Pictures of animals T&L went smoothly.
(e-Persediaan Mengajar)
SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG SEBANG

TARIKH / DATE HARI / DAY MINGGU / WEEK


17 Januari 2012 Selasa 3

TAHUN 5 MASA 7.45-8.15


MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
TUNJANG Kecergasan
TAJUK Kelenturan

OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a) Psikomotor: mengecilkan dan membesarkan badan.
b) Kognitif:menamakan tiga otot dalam manusia.
c) Afektif:menunjukkan rasa yakin ketika menjalankan aktiviti.
AKTIVITI
Murid melaksanakan aktiviti kelenturan mengikut arahan guru.
Permainan kecil
NILAI IMPAK
Keyakinan diri Semua murid dapat menjalani
aktiviti dengan riang. Objektif
tercapai.

TAHUN 4 MASA 8.45-9.15


MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
TUNJANG Kecergasan
TAJUK Daya Tahan Otot

OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
d) Psikomotor: melompat ketingting dalam jarak 10 m
e) Kognitif:memberikan contoh-contoh aktiviti yang boleh dilakukan untuk daya tahan otot.
f) Afektif: keyakinan diri
AKTIVITI
Murid melaksanakan aktiviti ketinting mengikut arahan guru.
Permainan kecil
NILAI IMPAK
Keyakinan diri Semua murid dapat menjalani
aktiviti dengan riang. Objektif
tercapai.

TAHUN 6 MASA 9.15-9.45


MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
TUNJANG Kecergasan
TAJUK Daya Tahan Otot

OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a) Psikomotor: membuat aktiviti daya tahan otot seperti tekan tubi, jalan ketam selama seminit.
b) Kognitif: menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu perlu diambil kira dalam melakukan
aktiviti daya tahan otot.
c) Afektif:menyatakan perasaan ketika melakukan aktiviti daya tahan otot.
AKTIVITI
Memanaskan badan.
Murid tekan tubi selama seminit.
Jalan ketam
Permainan kecil
NILAI IMPAK
Semangat Aktiviti berjalan dengan baik dan
objektif tercapai.

TAHUN 6 MASA 11.05-12.05


MATA PELAJARAN Pendidikan Moral
TAJUK Berbaik sangka mencerminkan fikiran dan jiwa yang bersih.

OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Berbaik sangka dan berfikiran positif terhadap orang lain.
AKTIVITI
Syarahan atau perbahasan bertajuk Berbaik Sangka membawa
Kesejahteraan Hidup.
Senarai semak tentang perasaan baik sangka terhadap rakan / anggota
keluarga.
NILAI IMPAK
Sopan santun 100% objektif tercapai.
Baik sangka

(e-Persediaan Mengajar)
SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG SEBANG

TARIKH / DATE HARI / DAY MINGGU / WEEK


18 Januari 2012 Rabu 3
TAHUN / KELAS 2 MASA 8.45 9.45
MATA PELAJARAN Dunia Sains dan Teknologi
TOPIK Belajar Microsoft Word
STANDARD 2.4 ELEMEN TMK
PEMBELAJARAN 2.5 MERENTASI
KURIKULUM

OBJEKTIF AKTIVITI
Murid diperkenalkan konsep lajur
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, dan baris melalui aktiviti dalam
murid dapat: PowerPoint yang menarik.
Membentuk jadual 3 lajur x 2 baris dengan
menggunakan perisian pemprosesan kata.
Menambah lajur dan baris dengan
menggunakan perisian pemprosesan kata.

BAHAN BANTU MENGAJAR


Modul Pembelajaran Mari Belajar MS
Word.
Persembahan PowerPoint konsep
lajur dan baris.
PENILAIAN P&P
Senarai semak
IMPAK
Masih terdapat beberapa orang murid yang tidak boleh menguasai topik ini kerana mereka sangat lambat dalam
mengenalpasti kedudukan huruf pada papan kekunci.
YEAR 6 TIME 10.15-10.45
SUBJECT Science
TOPIC Interaction among Living Things
LEARNING Investigating Living Things
AREAS

LEARNING OBJECTIVES LEARNING OUTCOME


At the end of the lesson, pupils will be able to:1.3.1 Give examples of extinct animals.
1.2 Understanding the responsibility of human 1.3.2 Give examples of endangered animals.
beings in protecting endangered species. 1.3.3 Give examples of endangered plants.
1.3.4 Explain why certain animals or plants are
facing the threat of extinction.
1.3.5 Suggest ways to prevent animals and plants
from extinction.
LEARNING ACTIVITIES
Discussin and Q&A sessions.
TEACHING AIDS IMPACT
Worksheets 100% of objectives were achived.

TAHUN 6 MASA 11.05-12.05


MATA PELAJARAN Pendidikan Moral
TAJUK Kebersihan Fizikal dan Mental.
OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Berbaik sangka dan berfikiran positif terhadap orang lain.
AKTIVITI
1. Syarahan atau perbahasan bertajuk Berbaik Sangka membawa
Kesejahteraan Hidup.
2. Senarai semak tentang perasaan baik sangka terhadap rakan / anggota
keluarga.
NILAI IMPAK
Berfikiran positif. Objektif tercapai.

(e-Persediaan Mengajar)
SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG SEBANG

TARIKH / DATE HARI / DAY MINGGU / WEEK


19 Januari 2012 Khamis 3
TAHUN 5 MASA 7.45-8.15
MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani & Kesihatan
TUNJANG Kesihatan Diri &Keluarga
TAJUK Kesihatan Diri

OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a) Kognitif: menyatakan ciri-ciri akil baligh.
b) Afektif: menyatakan perasaan yang berkaitan ketika mencapai akil baligh.
AKTIVITI
Kesihatan Diri
Seksualiti
i. Akil Baligh
@ Haid
@ Ihtilam
NILAI IMPAK
Berfikiran matang dan terbuka. Pnp berjalan lancar. 100% objektif
pembelajaran tercapai.

TAHUN 4 MASA 8.15-8.45


MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani & Kesihatan
TUNJANG Kecergasan
TAJUK Daya Tahan Otot

OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a) Psikomotor: melompat dua belah kaki sejauh jarak 10m.
b) Kognitif: menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti melompat.
c) Afektif: menyatakan perasaan semasa menjalankan aktiviti.
AKTIVITI
Memanaskan badan, melompat sejauh jarak 10m.
Permainan kecil
NILAI IMPAK
Semangat Pnp berjalan lancar. 100% objektif
pembelajaran tercapai.

TAHUN 6 MASA 8.45-9.15


MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani & Kesihatan
TUNJANG Kesihatan Diri dan Keluarga
TAJUK Perubahan Fizikal Remaja

OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a) Kognitif: menyenaraikan sekurang-kurangnya lima perubahan fizikal yang dialami oleh remaja.
b) Afektif: menyatakan perasaan.
AKTIVITI
Perbincangan
Menyenaraikan isu-isu berkaitan remaja.
NILAI IMPAK
Kesyukuran Pnp berjalan lancar. 100% objektif
pembelajaran tercapai.

(e-Persediaan Mengajar)
SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG SEBANG

TARIKH / DATE HARI / DAY MINGGU / WEEK


20 Januari 2012 Jumaat 3

YEAR 6 TIME 8.15-9.15


SUBJECT Science
TOPIC Interaction among Living Things
LEARNING Investigating Living Things
AREAS

LEARNING OBJECTIVES LEARNING OUTCOME


At the end of the lesson, pupils will be able to:
1.4.1 Give examples of environmental destruction
1.2 Knowing the impact of human activities on the
caused by humans.
environment. 1.4.2 Explain how human activities cause
environmental destruction.
1.4.3 Predict what will happen to the Earth if
human activities are not controlled.
LEARNING ACTIVITIES
Discussion
TEACHING AIDS IMPACT
Worksheet 100% of objective were achived.

TAHUN 6 MASA 10.15-10.45


MATA PELAJARAN Pendidikan Moral
TAJUK Berbaik sangka mencerminkan fikiran dan jiwa yang bersih.

OBJEKTIF
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Berbaik sangka dan berfikiran positif terhadap orang lain.
AKTIVITI
Syarahan atau perbahasan bertajuk Berbaik Sangka membawa
Kesejahteraan Hidup.
Senarai semak tentang perasaan baik sangka terhadap rakan / anggota
keluarga.
NILAI IMPAK
Sopan santun 100% objektif tercapai.
Baik sangka