Anda di halaman 1dari 9

KANAK-KANAK CEMERLANG

1. PENDAHULUAN

1.2 Pendidikan Awal Kanak-Kanak ini bertujuan menyuburkan potensi kanak-


kanak berumur 2 hingga 6 tahun dalam perkembangan holistik, seimbang
dan bersepadu dari segi sosioemosi, intelek, fizikal dan rohani.

1.3 Salah satu Program Kokurikulum Prasekolah adalah Hari Potensi.


Program ini meberi peluang kepada kanak-kanak menunjukkan bakat dan
kebolehan, mengembangkan minat dan kreativiti dari peringkat awal;
memupuk nilai-nilai murni (sikap bertolak ansur, strive for excellence,
menerima kekalahan), nilai estetika, keyakinan diri, kecergasan dan
ketangkasan fizikal serta sikap menghargai warisan budaya; memberi
ruang kepada ibu bapa dan masyarakat melihat dan mengenal pasti
potensi dan perkembangan diri kanak-kanak dari segi sosio emosi, fizikal,
intelek dan rohani, memupuk semangat kerjasama, sosial dan perpaduan
di kalangan ibu bapa, masyarakat dan pemimpin tempatan serta agensi
yang berkaitan dan memberi penghargaan kepada Kanakkanak
Cemerlang

2. OBJEKTIF

2.1 Mendidik kanak-kanak tentang nilai-nilai murni, mencakupi budaya,


perpaduan dan agama.

2.2 Membimbing kanak-kanak dalam bidang akadamik, perkembangan fizikal


dan emosi bagi melahirkan individu seimbang

2.3 Menghargai kebolehan dan bakat yang dikurniakan kepada kanak-kanak

2.4 Memupuk semangat setiakawan didalam mempamerkan bakat

2. SYARAT PENYERTAAN

2.1 Peserta : Seorang

POTENSI KEBANGSAAN TAHUN 2016 Page 1


KANAK-KANAK CEMERLANG

4. KRITERIA KANAK-KANAK

4.1 Umur : 5 6 tahun

4.2 Jantina : Lelaki atau perempuan

5. KAEDAH PERLAKSANAAN

5.1 Anugerah Kanak-Kanak Cemerlang dilaksanakan melibatkan 3 peringkat


iaitu tabika, parlimen dan negeri.

5.2 Kaedah Pelaksanaan Peringkat Tabika

5.2.1 Kriteria Pengadilan

5.2.1.1 Skala kompenan Kerohanian dan Moral di dalam


penilaian dan rekod perkembangan kanak-kanak
mencapai tahap cemerlang dan tahap sederhana di
dalam kompenan-kompenan yang lain.

5.2.1.2 Penampilan diri yang kemas dan bersih.

5.2.1.3 Kanak-kanak menunjukkan tingkah laku yang baik


seperti menghormati guru dan rakan-rakan, suka
membantu, bersopan santun, berbudi bahasa dan
mengamalkan nilai-nilai murni

5.2.1.4 Mudah bergaul dengan rakan-rakan

5.2.1.5 Memberi tumpuan kepada pembelajaran di dalam kelas

(Skor markah pengadilan seperti di lampiran A)

5.2.2 Kaedah Pengadilan


5.2.2.1 Fasa 1
i. Penilaian kanak-kanak dilakukan oleh guru
bermula dari awal tahun sehingga bulan Mei
menggunakan borang AKKC/1. Hasil daripada
penilaian ini guru akan memilih 3 orang kanak-
kanak untuk penilaian oleh Jawatankuasa Tabika

POTENSI KEBANGSAAN TAHUN 2016 Page 2


KANAK-KANAK CEMERLANG

5.2.2.2 Fasa 2
i. Jawatankuasa dijemput untuk membuat penilaian
akhir terhadap 3 orang kanak-kanak yang telah
terpilih ke peringkat akhir menggunakan borang
AKKC/1.

ii. Skor markah penilaian fasa pertama ditambah


dengan skor markah penilaian fasa kedua.

iii. Kanak-kanak yang memperolehi skor markah


tertinggi akan dianugerahkan sebagai kanak-
kanak contoh peringkat tabika.

5.3 Kaedah Perlaksanaan Peringkat Parlimen

5.3.1 Kriteria Pengadilan


5.3.1.1 Berdasarkan jumlah skor markah penilaian peringkat
tabika.
5.3.1.2 Markah bonus :-
i. Wakil peringkat parlimen dalam aktiviti
kokurikulum (2 markah bagi setiap penyertaan)

ii. Wakil peringkat tabika dalam aktiviti kokurikulum


(1 markah bagi satu penyertaan)

5.3.2 Kaedah Pengadilan

5.3.2.1 Fasa 1

i. Penyelia Prasekolah menyaring (melalui borang


AKKC/1) seorang kanak-kanak setiap Tabika
yang mendapat markah tertinggi.

POTENSI KEBANGSAAN TAHUN 2016 Page 3


KANAK-KANAK CEMERLANG

5.3.2.2 Fasa 2

i. Penyelia Prasekolah membuat penilaian terhadap


kanak-kanak yang dipilih dengan menggunakan
borang AKKC/2 dan kanak-kanak yang
memperolehi skor tertinggi akan dianugerahkan
sebagai kanak-kanak contoh peringkat parlimen.

ii. (Skor markah pengadilan seperti di lampiran B)

5.4 Kaedah Perlaksanaan Peringkat Negeri

5.4.1 Kriteria Pengadilan

5.4.1.1 Berdasarkan jumlah skor markah penilaian peringkat


parlimen

5.4.1.2 Markah bonus :-

i. Wakil peringkat Negeri dalam aktiviti


kokurikulum (2 markah bagi setiap penyertaan)

5.4.2 Kaedah Pengadilan


5.4.2.1 Fasa 1

i. Penolong Pengarah Operasi 1 menyaring (melalui


borang AKKC/2) seorang kanak-kanak setiap
parlimen yang mendapat markah tertinggi.

5.4.2.2 Fasa 2

ii. Penolong Pengarah Operasi 1 membuat penilaian


terhadap kanak-kanak yang dipilih dengan
menggunakan borang AKKC/3 dan kanak-kanak
yang memperolehi skor tertinggi akan
dianugerahkan sebagai kanak-kanak contoh
peringkat negeri.

iii. (Skor markah pengadilan seperti di lampiran C)

POTENSI KEBANGSAAN TAHUN 2016 Page 4


KANAK-KANAK CEMERLANG

6. KRITERIA PEMARKAHAN

6.1 Idea (35%)

6.2 Kerativiti (25%)

6.3 Produk Ciptaan (20%)

6.4 Kekemasan (15%)

6.5 Persembahan/ Pembentangan (5%)

POTENSI KEBANGSAAN TAHUN 2016 Page 5


KANAK-KANAK CEMERLANG

Lampiran A AKKC/1

ANUGERAH KANAK-KANAK CEMERLANG PERINGKAT TABIKA

Nama Kanak-Kanak :

Nama Tabika :

Nama Guru :

SKOR
SKOR PEMARKAHAN
BIL KRITERIA PENGADILAN PEMARKAHAN
JAWATANKUASA
GURU

1 Skala kompenan Kerohanian dan


Moral di dalam penilaian dan rekod
perkembangan kanak-kanak
25
mencapai tahap cemerlang dan
tahap sederhana di dalam
kompenan-kompenan yang lain

2 Penampilan diri yang kemas dan


10 10
bersih

3 Kanak-kanak menunjukkkan tingkah


laku yang baik seperti menghormati
guru dan rakan-rakan, suka
10 10
membantu, bersopan santun,
berbudi bahasa dan mengamalkan
nilai-nilai murni.

4 Mudah bergaul dengan rakan-rakan 10 10

5 Memberi tumpuan kepada


10 5
pembelajaran di dalam kelas.

JUMLAH 100%

Tandatangan Guru Tandatangan Jawatankuasa Tabika

______________ ____________________________

POTENSI KEBANGSAAN TAHUN 2016 Page 6


KANAK-KANAK CEMERLANG

Lampiran B AKKC/2

ANUGERAH KANAK-KANAK CONTOH PERINGKAT PARLIMEN

:
Nama kanak-kanak
:
Nama Tabika
:
Nama Guru
:
DUN

Parlimen :

BIL :
KRITERIA PENGADILAN SKOR PEMARKAHAN

1 Markah Penilaian Peringkat tabika

2 Markah Bonus

1. Wakil peringkat parlimen dalam aktiviti


kokurikulum (2 markah bagi 1
penyertaan)

2. Wakil peringkat tabika dalam aktiviti


kokurikulum (1 markah bagi 1
penyertaan
JUMLAH

Tandatangan Penyelia Prasekolah

_________________________

Tandatangan Pegawai KEMAS Daerah

Tarikh :

POTENSI KEBANGSAAN TAHUN 2016 Page 7


KANAK-KANAK CEMERLANG

Lampiran C AKKC/3

ANUGERAH KANAK-KANAK CONTOH PERINGKAT NEGERI

:
Nama kanak-kanak
:
Nama Tabika
:
Nama Guru
:
DUN
:
Parlimen
:
Nama Penyelia Prasekolah

BIL KRITERIA PENGADILAN SKOR PEMARKAHAN

1 Markah Penilaian Peringkat parlimen

2 Markah Bonus

1. Wakil peringkat negeri dalam aktiviti


kokurikulum (2 markah bagi 1
penyertaan)
JUMLAH

Tandatangan Penolong Pengarah Prasekolah

_________________________

Tarikh :

Disahkan oleh :

Tandatangan Pengarah KEMAS Negeri

_________________________

Tarikh :

POTENSI KEBANGSAAN TAHUN 2016 Page 8


KANAK-KANAK CEMERLANG

Lampiran C AKKC/4

ANUGERAH KANAK-KANAK CONTOH PERINGKAT KEBANGSAAN

Nama kanak-kanak :

Nama Tabika :

Nama Guru :

Negeri :

BIL KRITERIA PENGADILAN SKOR PEMARKAHAN

1 Markah Penilaian Peringkat Negeri

2 Markah Bonus

2.1 Rekacipta

i. Bahan disediakan oleh pihak


penganjur

ii. Mereka cipta mengikut tema yang


diberikan

iii. Masa : 2 jam

iv. Persembahan / pembentangan hasil


ciptaan

JUMLAH

POTENSI KEBANGSAAN TAHUN 2016 Page 9

Anda mungkin juga menyukai