Anda di halaman 1dari 3

Penjajaran Konstruktif ialah suatu pendekatan mereka bentuk kurikulum di mana

aktiviti pengajaran serta pembelajaran dilakukan untuk memaksimumkan


pembelajaran dengan cara penglibatan menyeluruh para pelajar serta dapat
mencapai dan melaksanakan apa yang dinyatakan dalam hasil pembelajaran
sewaktu aktiviti P&P berlangsung dan juga dapat menilai atau membuat
pentaksiran dalam pembelajaran tersebut.

(Agensi Kelayakan Malaysia, 2013)

Istilah penjajaran konstruktif yang diperkenalkan oleh John Biggs (Biggs, 1999)
menyatakan bahawa kurikulum direka bentuk supaya aktiviti pembelajaran dan
tugas penilaian adalah sejajar dengan LO yang diharapkan bagi kursus.

2. Langkah-langkah merungkai standard.

1) Kenal pasti bidang dan kandungan mengikut tahap/tahun

2) Kenal pasti standard kandungan

3) Kenal pasti indikator

4) Kenal pasti konsep/pengetahuan

5) Kenal pasti kemahiran

6) Kenal pasti topik atau konteks

7) Kenal pasti idea-idea utama

8) Kenal pasti soalan-soalan penting

9) Bina soalan penting

10) Bina perancangan pengajaran dan pentaksiran

11) Membuat rumusan


AKTIVITI
PENGAJARAN KAEDAH
PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN
MEMENUHI MENILAI HASIL
KEPERLUAN HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

HASIL
PEMBELAJA
RAN