Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: Kod Sekolah:

1. Nama Guru
Pengenalan pemikiran kritis &
2. Judul kreatif- 3. Bidang: Pendidikan
Abd. Hamid, Mohd. Azhar
Tarikh
4. - 5. Masa: 4 hari
Pembentangan
Tempat
6.
Pembentangan -
7. Sinopsis
Buku ini memberi pengenalan tentang pemikiran kritis & kreatif . Penyelesaian
Masalah Tabiat Akal dibincang., Sintesis Persepsi Jenis Persepsi, , Teori dan
Kajian Tentang Otak Otak dan Pemprosesan Maklumat dibentangkan.

Pemikiran Kritis dalam Kehidupan Horizon Pemikiran Kritis dibincang secara


terperinci. Penyoalan dan Pemikiran Kritis Prinsip Menyoal, membina konsep
dan penggunaan Konsep , membina hujah dan ciric-iri hujah yang berkesan
dipaparkan

Komunikasi dan Penyampaian Maklumat Sumber Mendapatkan Maklumat , Teori


Pemikiran Kreatif Teknik Menerbitkan Idea Kreatif dan Objektif Menggunakan
Teknik Pemikiran Kreatif Pertalian Teknik, Kemahiran Mikro-Makro dan
Kebolehan Kreatif juga dibincang

Model Pemikiran Kreatif Kendiri Teknik dan Fungsi Pemikiran Kreatif Kendiri ,
Gaya Pengurusan Sesebuah Kumpulan Motivasi dan Kreativiti , Sumber Berfikir
Kritis dan Kreatif Idea Kritis dan Kreatif dibincangkan

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Topik-topik yang dipaparkan dalam naskhah ini merupakan bahan pengajaran


bagi kursus Pemikiran Kritis dan Kreatif. Kandungan naskhah ini sesuai untuk
sesiapa saja yang berminat untuk menekuninya
9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku ini dapat memberi gambaran sebenar kepada pembaca mengenai disiplin
sains pemikiran (kritis dan kreatif)

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( ) (
)