Anda di halaman 1dari 2

Penyelesaian masalah

1. Sebuah kilang menghasilkan 13 580 biji kuih bahulu. Sebanyak 2 250 biji kuih

bahulu disumbangkan kepada rumah-rumah kebajikan semasa musim perayaan.

Berapakah baki kuih bahulu?

Diberi Ada 13 580 biji kuih bahulu.

Sumbang 2 250 biji kuih bahulu.


Dicari Baki kuih bahulu
Operasi Tolak
Selesaikan 13 580 2 250 =

2. Sebuah kilang telah menghasilkan 45 190 keping cakera padat. 32 040 keping

telah diedarkan. Hitung bilangan cakera padat yang tinggal.

3. Jadual menunjukkan bilangan penduduk di tiga buah desa.

(i) Kira beza antara bilangan Penduduk Desa Setia dengan Desa Permai
(ii) Berapakah lebihnya penduduk Desa Permai berbanding Desa Murni.

4. Sebuah syarikat penerbitan telah mencetak 83 460 naskah majalah pada

bulan April. Bilangan majalah yang dicetak pada bulan Mei susut sebanyak 11

235 buah. Berapakah bilangan majalah yang dicetak pada bulan Mei.
5.

Kira bilangan anak ikan yang perlu ditambah ke dalam kolam supaya jumlahnya

menjadi 10 ribu ekor.


6.

Bilangan butang Q adalah 7 185 lebih daripada bilangan butang R. Bilangan

butang P pula adalah 450 kurang daripada bilangan butang R. Hitung bilangan

butang P.

Anda mungkin juga menyukai