Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ASAS MASAKAN TINGKATAN 1

HASIL
STANDARD
MINGGU PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIAN CATATAN
KANDUNGAN
1.1Mengklasifikasikan 1.1.1 Menyatakan jenis-jenis agen pencuci.
1-4 1. Kebersihan jenis-jenis ejen 1.1.2 Menyatakan alatan yang sesuai dengan aktiviti
ruang kerja pencuci mengemas dan membersih. EMK
dan sanitasi 1.1.3 Mengklasifikasi sekurang-kurangnya dua jenis
agen pencuci dan dua alatan yang sesuai untuk Bahasa
mengemas dan membersih.
Nilai murni

1.2.1 Menyatakan jenis-jenis kain dapur. ICT


1.2 Membezakan jenis- 1.2.2 Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua jenis
jenis kain dapur. Kreativiti dan
kain dapur.
1.2.3 Menerangkan fungsi sekurang-kurangnya dua inovasi
jenis kain dapur.
1.2.4 Membezakan sekurang-kurangnya dua jenis
kain dapur. KBAT/KBKK

BBM
1.3 Menerangkan
amalan kebersihan di 1.3.1 Menerangkan sekurang-kurangnya tiga amalan
ruang kerja dan kebersihan di ruang kerja.
penyediaan 1.3.2 Menerangkan sekurang-kurangnya tiga amalan
makanan. kebersihan ketika penyediaan makanan.
5-8 2. Kaedah 2.1 Mengenal pasti 2.1.1 Menyatakan maksud kaedah memasak haba EMK
memasak maksud kaedah kering.
memasak haba 2.1.2 Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga Bahasa
kering kaedah memasak haba kering
2.1.3 Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga contoh Nilai murni
masakan menggunakan kaedah memasak haba
kering. ICT
2.1.4 Menyenaraikan sekurang-sekurangnya tiga
alatan kaedah memasak haba kering. Kreativiti dan
inovasi
2.2 Mengenal pasti 2.2.1 Menyatakan maksud kaedah memasak haba
maksud kaedah lembap .
memasak haba 2.2.2 Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga KBAT/KBKK
lembap. kaedah memasak haba lembap.
2.2.3 Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga contoh BBM
masakan menggunakan kaedah haba lembap.
2.2.4 Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga alatan
kaedah memasak haba kering.

9 - 11 3. Peranggu 3.1 Menyatakan maksud 3.1.1 Menyatakan maksud peranggu meja EMK
meja peranggu meja
3.2 Menyenaraikan 3.2.1 Menyenaraikan jenis-jenis alatan peranggu Bahasa
peralatan peranggu meja
meja Nilai murni
3.3 Melaksana aktiviti 3.3.1 Memilih alas meja yang sesuai menhgikut meja
membentang alas dan membentang alas meja mengikut kaedah ICT
meja yang betul
Kreativiti dan
3.4 Melaksanakan aktiviti 3.4.1 Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua jenis
melipat kain napkin lipatan napkin. inovasi
3.4.2 Memilih napkin yang sesuai untuk peranggu
meja.
3.4.3 Melipat sekurang-kurangya dua jenis lipatan KBAT/KBKK
napkin.
BBM

3.5 Menyusun atur 3.5.1 Menyediakan peralatan peranggu meja.


peranggu meja 3.5.2 Menyedia dan mengatur peralatan peranggu
meja dengan betul.
3.6 Mengemas susun 3.6.1 Mengemas peralatan peranggu meja, alas meja
atur peranggu meja dan napkin yang telah digunakan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

4.1 Menyatakan maksud 4.1.1 Menyatakan maksud etika di meja makan. EMK
12 -13 4. Etika di meja etika di meja makan
makan Bahasa

4.2 Menyenarai 4.2.1 Menyenaraikan peraturan di meja makan. Nilai murni


peraturan di meja
makan ICT

Kreativiti dan
inovasi

KBAT/KBKK

BBM

5.1 Mengkategorikan 5.1.1 Menyatakan maksud minuman berkhasiat,


14-20 5. Menyediakan jenis-jenis minuman menyegarkan dan merangsangkan. EMK
minuman seperti minuman
berkhasiat, minuman 5.1.2 Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua jenis Bahasa
menyegarkan dan minuman berkhasiat.
minuman Nilai murni
merangsangkan. 5.1.3 Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua jenis
. minuman menyegarkan. ICT
5.1.4 Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua jenis Kreativiti dan
minuman merangsangkan. inovasi

5.2 Menyediakan bahan 5.2.1 Memilih resipi hidangan minuman mengikut


dan peralatan kategori minuman.
mengikut kategori 5.2.2 Menyediakan bahan dan peralatan mengikut KBAT/KBKK
minuman. resipi.
BBM
5.2.3 Menimbang dan menyukat bahan dengan tepat.

5.3 Menyedia, menghias 5.3.1 Menyedia minuman mengikut kategori


dan menghidang minuman.
minuman mengikut 5.3.2 Menghias dan menghidang minuman
kategori. berkhasiat, minuman menyegarkan dan
minuman merangsangkan mengikut kreativiti.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

6.1 Mengenal pasti jenis- 6.1.1 Menyatakan maksud bater.


21 - 25 6. Menyediakan jenis bater. Menyatakan jenis bater cair dan bater pekat. EMK
bater
6.2 Mengelaskan pelbagai 6.2.1 Menyenaraikan dan mengelaskan sekurang- Bahasa
jenis makanan yang kurangnya dua jenis makanan yang dihasil
dihasilkan daripada daripada bater cair dan bater pekat. Nilai murni
bater cair dan bater
pekat. ICT
6.3 Menyedia, memasak 6.3.1 Memilih resipi masakan daripada bater cair
Kreativiti dan
dan menghias hasil 6.3.2 Menyediakan bahan dan peralatan mengikut
masakan bater cair resipi. inovasi
dan bater pekat 6.3.3 Menimbang dan menyukat bahan dengan tepat.
Keusahawanan
seperti cucur,kuih 6.3.4 Menyedia adunan dan memasak hidangan
cara manis dan merasaskan bater cair
pankek. 6.3.5 Menghias masakan berasaskan bater
menggunakan bahan yang sesuai mengikut KBAT/KBKK
kreativiti.
BBM

6.3 Menyedia, memasak 6.3.1 Memilih resipi masakan daripada bater pekat.
dan menghias hasil 6.3.2 Menyediakan bahan dan peralatan mengikut
masakan bater cair dan resipi.
bater pekat seperti 6.3.3 Menimbang dan menyukat bahan dengan tepat.
cucur,kuih cara manis 6.3.4 Menyedia adunan dan memasak hidangan
dan pankek. berasaskan bater pekat.
6.3.5 Menghias masakan berasaskan bater
menggunakan bahan yang sesuai mengikut
kreativiti.
6.4 Mengepek masakan 6.4.1 Menyatakan pelbagai jenis bahan mengepek
berasaskan bater cair yang sesuai.
dan bater pekat 6.4.2 Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga bahan
mengepek yang sesuai untuk masakan
berasaskan bater.

6.4.3 Mengepek hidangan yang dihasilkan mengikut


kreativiti.
6.4.4 Mengamalkan langkah kebersihan dan
keselamatan di bengkel.

7.1 Mengenal pasti 7.1.1 Menyatakan maksud hidangan sepinggan l


26 - 31 7. Menyediakan hidangan sepinggan lengkap. EMK
hidangan lengkap 7.1.2 Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua jenis
sepinggan hidangan sepinggan lengkap Bahasa
lengkap
7.2 Mengenal pasti jenis- Nilai murni
jenis bijirin dan hasil 7.2.1 Menyatakan jenis bijirin
bijirin. 7.2.2 Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga jenis ICT
bijirin
Kreativiti dan
inovasi
7.2.1 Menyatakan jenis hasil bijirin.
7.2.2 Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga jenis
hasil bijirin. Keusahawanan

7.3 Menerangkan 7.3.1 Menjelaskan melalui contoh sekurang-


pelbagai jenis hidangan kurangnya dua jenis hidangan sepinggan KBAT/KBKK
sepinggan lengkap lengkap berasaskan bijirin.
BBM
berasaskan bijirin dan
hasil bijirin.
7.3.1 Menjelaskan melalui contoh sekurang-
kurangnya dua jenis hidangan sepinggan
lengkap berasaskan hasil bijirin

7.4 Menyedia dan 7.4.1 Memilih resipi hidangan sepinggan lengkap


memasak hidangan berasaskan bijirin dan hasil bijirin.
sepinggan lengkap 7.4.2 Menyediakan bahan dan alatan mengikut resipi
berasaskan bijirin dan hidangan sepinggan lengkap berasaskan bijirin
hasil bijirin seperti dan hasil bijirin.
bubur ayam, bihun 7.4.3 Menimbang dan menyukat bahan dengan tepat.
sup dan spaghetti
goreng. 7.4.4 Menyedia dan memasak hidangan sepinggan
lengkap berasaskan bijirin dan hasil bijirin
mengikut resipi.

7.5 Menghias dan 7.5.1 Memilih bahan hiasan dan alatan menghidang.
menghidang 7.5.2 Menghias dan menghidang hidangan.
hidangan sepinggan berasaskan bijirin dan hasil bijirin mengikut
lengkap berasaskan kreativiti.
bijirin dan hasil bijirin. 7.5.3 Mengamalkan langkah kebersihan dan
keselamatan di bengkel masakan.

7.6 Menilai hasil 7.6.1 Menyatakan kriteria penilaian masakan seperti


masakan hidangan rasa, hiasan dan kreativiti.
sepinggan lengkap 7.6.2 Menerangkan hasil penilaian masakan hidangan
berasaskan bijirin dan sepinggan lengkap berasaskan bijirin dan hasil
hasil bijirin. bijirin.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2

8.1 Mengenal pasti jenis- 8.1.1 Menyatakan maksud desert dengan jelas.
32 - 35 8.Menyediakan jenis desert. 8.1.2 Menerangkan jenis desert panas dan desert
desert sejuk.

8.2 Mengkategori desert 8.2.1 Menerangkan jenis desert iaitu desert panas
panas dan desert dan desert sejuk. EMK
sejuk 8.2.2 Mengkategorikan sekurang-kurangnya tiga jenis
hidangan desert panas dan desert sejuk. Bahasa

8.3 Menyedia dan 8.3.1 Memilih resipi hidangan desert. Nilai murni
memasak hidangan 8.3.2 Menyediakan bahan dan alatan mengikut resipi
desert panas dan hidangan desert. ICT
desert sejuk. 8.3.3 Menimbang dan menyukat bahan dengan tepat.
8.3.4 Menyedia dan memasak hidangan desert panas Kreativiti dan
dan desert sejuk mengikut resipi. inovasi

Keusahawanan
8.4 Menghias dan 8.4.1 Memilih bahan hiasan dan alatan menghidang
menghidang hidangan desert panas dan desert sejuk.
hidangan desert 8.4.2 Menghias dan menghidang hidangan desert
panas dan desert panas dan desert sejuk. KBAT/KBKK
sejuk. 8.4.3 Mengamalkan langkah kebersihan dan
keselamatan di bengkel masakan. BBM

9.1 Menyatakan maksud 9.1.1 Menyatakan maksud pramusaji.


36 - 38 9. Pramusaji pramusaji. EMK

9.2 Menyatakan ciri-ciri 9.2.1 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ciri-ciri Bahasa


pramusaji. seorang pramusaji.
Nilai murni
9.3 Menerangkan tugas 9.3.1 Menerangkan tugas-tugas seorang pramusaji.
pramusaji.
ICT

Kreativiti dan
9.4 Melakonkan prosedur 9.4.1 Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga inovasi
melayan pelanggan prosedur melayan pelanggan di tempat makan.
di restoran. 9.4.2 Mempraktikkan prosedur melayan pelanggan di KBAT/KBKK
restoran.
BBM

10.1 Merancang satu 10.1.1 Memilih sekurang-kurangnya dua jenis


39-43 10. Melaksanakan projek jualan hidangan untuk dijual. EMK
projek jualan makanan: 10.1.2 Menentukan tempat jualan akan diadakan.
makanan i)enis hidangan. 10.1.3 Membuat senarai bahan masakan. Bahasa
ii)tempat jualan. 10.1.4 Menyediakan hidangan untuk dijual.
iii)senarai bahan. 10.1.5 Menyediakan pengiraan kos ringkas bagi kos Nilai murni
iv)menyediakan bahan, kos upah, kos sampingan dan kos
hidangan. projek untuk jualan makanan. ICT
v)pengiraan kos. 10.1.6 Membuat promosi bagi projek jualan.
vi)promosi. 10.1.7 Mengira kos seunit dan harga jualan. Kreativiti dan
inovasi

Keusahawanan
10.2 Mengurus projek 10.2.1 Mengepek hasil projek jualan makanan.
jualan makanan: 10.2.2. Menjual hasil projek jualan makanan. KBAT/KBKK
i) Mengepek 10.2.3 Membuat pengiraan untung rugi jualan projek
makanan. makanan secara ringkas. BBM
ii)Aktiviti jualan. 10.2.4 Mengamalkan nilai-nilai murni dan
iii)Pengiraan untung keusahawanan semasa menjalankan aktiviti
rugi. jualan.

CUTI AKHIR TAHUN