Anda di halaman 1dari 1650

INSTRUMEN PEMANTAUAN PUSKESMAS MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STA

PERSYARATAN
PARAMETER
PUSKESMAS

A. LOKASI
1

B. BANGUNAN
6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C. PRASARANA
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
D. PERALATAN
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63
64

65

E. KETENAGAAN
66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

F. PERIZINAN DAN REGISTRASI


76

77

G. PENYELENGGARAAN
78

79

80

81

82

83

84

85
86

87

88

89

90

TO

KETERANGAN:
1. Hasil persentase 70% :
2. Hasil persentase 70% :
PUSKESMAS MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PERMENKES 75/2014

NILAI
PARAMETER
1 0

Tidak didirikan di lokasi berbahaya 1

Tersedia transportasi umum dari dan menuju Puskesmas 1

Tersedia fasilitas parkir 0

Tersedia fasilitas pagar 1

Tidak didirikan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi


0
(SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

Permanen
1

Terpisah dengan bangunan lain


1

Terdapat rumah dinas nakes


0
Tata letak ruang diatur dan dikelompokkan memperhatikan
zona infeksius dan non infeksius 0
Tata letak ruang diatur dan dikelompokkan memperhatikan
privasi kegiatan 0
Tata letak ruang diatur dan dikelompokkan memperhatikan
zona pelayanan 0

Terdapat lambang Puskesmas di depan bangunan Puskesmas

Terdapat ruangan administrasi/kantor


1

Terdapat ruangan Kepala Puskesmas


1

Terdapat ruangan rapat


1

Terdapat ruangan pendaftaran dan rekam medik


1

Terdapat ruangan tunggu


1

Terdapat ruangan pemeriksaan umum


1

Terdapat ruangan tindakan/gawat darurat


1
Terdapat ruangan KIA, KB, dan Imunisasi
1

Terdapat ruangan kesehatan gigi dan mulut


1

Terdapat ruangan ASI


1

Terdapat ruangan promosi kesehatan


1

Terdapat ruang farmasi


1

Terdapat ruangan persalinan


1

Terdapat ruangan rawat pasca persalinan


1

Terdapat laboratorium
1

Terdapat ruangan sterilisasi


1

Terdapat ruangan penyelenggaraan makanan/dapur


0

Terdapat kamar mandi


0

Terdapat gudang umum


0

Terdapat ventilasi ruangan


0

Terdapat pencahayaan ruangan


0

Terdapat sumber air bersih


0

Terdapat sistem pembuangan limbah


0

Terdapat sumber daya listrik


0

Terdapat sambungan telepon


0

Terdapat sistem proteksi petir


1

Terdapat alat pemadam kebakaran


1

Terdapat Kendaraan Puskesmas Keliling


1

Terdapat kendaraan Ambulans


1
Terdapat set pemeriksaan umum
1

Terdapat set tindakan medis/gawat darurat


1

Terdapat set pemeriksaan kesehatan ibu


1

Terdapat set pemeriksaan kesehatan anak


1

Terdapat set pelayanan KB


1

Terdapat set imunisasi


1

Terdapat set obgyn


1

Terdapat set insersi dan ekstraksi AKDR


0

Terdapat set resusitasi bayi


0

Terdapat set perawatan pasca persalinan


0

Terdapat set kesehatan gigi dan mulut


0

Terdapat set promosi kesehatan


1

Terdapat set ASI


1

Terdapat set laboratorium


0

Terdapat set farmasi


0

Terdapat set sterilisasi


1

Terdapat set Puskesmas Keliling


1

Terdapat kit Keperawatan kesehatan masyarakat


1

Terdapat kit imunisasi


0

Terdapat kit UKS


0

Terdapat kit UKGS


1

Terdapat kit bidan


1
Terdapat kit Posyandu
1

Terdapat kit kesehatan lingkungan


1

Terdapat dokter atau DLP


1

Terdapat dokter gigi


1

Terdapat perawat
1

Terdapat Bidan
1

Terdapat Tenaga Kesmas


1

Terdapat tenaga kesling


1

Terdapat tenaga ahli teknologi lab medik


1

Terdapat tenaga gizi


1

Terdapat tenaga kefarmasian


1

Terdapat tenaga administrasi


1

Memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku


1

Mempunyai nomor registrasi Puskesmas


1

Kepala Puskesmas memenuhi kriteria


1

Memiliki struktur organisasi


1

Melaksanakan pelayanan promosi kesehatan


1

Melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan


1

Melaksanakan pelayanan KIA dan KB


1

Melaksanakan pelayanan gizi


1
Melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian
penyakit 1

Melaksanakan UKM Pengembangan


1
Melaksanakan UKP
1

Melaksanakan manajemen Puskesmas


0

Melaksanakan pelayanan kefarmasian


0

Melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat


0

Melaksanakan pelayanan laboratorium


0

TOTAL 62 0

Puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar PMK 75/2014


Puskesmas belum memberikan pelayanan sesuai standar PMK 75/2014
KES 75/2014

NILAI HASIL
MAX (%)

1
1

1
1

1
1

1
1

90 68.9

K 75/2014
dar PMK 75/2014
INSTRUMEN PEMANTAUAN PUSKESMAS MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PERMENKES 75/2014

NOMOR REGISTRASI PUSKESMAS:


NAMA PUSKESMAS :
TANGGAL PUSKESMAS DIDIRIKAN:
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

PETUNJUK PENGISIAN:
DIISI ANGKA "1" DI KOLOM "YA" BILA PUSKESMAS MEMENUHI PARAMETER, DAN ANGKA "0" DI KOLOM "TIDAK" JIKA PUSKESMAS TIDAK MEMENUHI PARAMETER

PERSYARATAN HASIL
PARAMETER KETERANGAN
PUSKESMAS YA TIDAK
A. LOKASI
1 Tidak didirikan di lokasi berbahaya

2 Tersedia transportasi umum dari dan menuju Puskesmas

3 Tersedia fasilitas parkir

4 Tersedia fasilitas pagar

Tidak didirikan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi


5
(SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
B. BANGUNAN Cantumkan kondisi ruangan, tahun terakhir direhab dan
6 Permanen sumberdananya (Contoh: Kondisi ruangan baik- Rehab tahun 2010
dengan dana APBD)

7 Terpisah dengan bangunan lain

8 Terdapat rumah dinas nakes Cantumkan jumlah rumah dinas nakes yang tersedia

9 Terdapat lambang Puskesmas di depan bangunan Puskesmas

10 Terdapat papan/tulisan nama Puskesmas

11 Terdapat ruangan administrasi/kantor Dapat digabung dengan ruang lain/ tidak perlu berdiri sendiri

12 Terdapat ruangan Kepala Puskesmas

13 Terdapat ruangan rapat

14 Terdapat ruangan pendaftaran dan rekam medik

15 Terdapat ruangan tunggu

16 Terdapat ruangan pemeriksaan umum

17 Terdapat ruangan tindakan/gawat darurat

18 Terdapat ruangan KIA, KB, dan Imunisasi

19 Terdapat ruangan kesehatan gigi dan mulut

20 Terdapat ruangan ASI

21 Terdapat ruangan promosi kesehatan

22 Terdapat ruang farmasi

23 Terdapat ruangan persalinan

24 Terdapat ruangan rawat pasca persalinan

25 Terdapat laboratorium

26 Terdapat ruangan sterilisasi Dapat digabung dengan ruang lain/ tidak perlu berdiri sendiri

27 Terdapat ruangan penyelenggaraan makanan/dapur

28 Terdapat kamar mandi

29 Terdapat gudang umum

C. PRASARANA
30 Terdapat ventilasi ruangan

Cantumkan sumber air bersih yang ada (Contoh: PDAM, Sumur,


31 Terdapat sumber air bersih
Sumber lain)

32 Terdapat sistem pembuangan limbah Limbah padat dan limbah cair

Cantumkan sumber listrik yang ada dan waktu menyala listrik


33 Terdapat sumber daya listrik
(Contoh: PLN-24 Jam)

34 Terdapat sambungan telepon

35 Terdapat sistem proteksi petir

36 Terdapat alat pemadam kebakaran

Cantumkan jumlah kendaraan Pusling yang tersedia dan kondisi


37 Terdapat Kendaraan Puskesmas Keliling
kendaraannya (Contoh: 2 Pusling Kondisi Baik, 1 Pusling kondisi rusak)

Cantumkan jumlah kendaraan Ambulans yang tersedia dan kondisi


38 Terdapat kendaraan Ambulans kendaraannya (Contoh: 2 Ambulans kondisi Baik, 1 Ambulans kondisi
rusak)
INSTRUMEN PEMANTAUAN PUSKESMAS MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PERMENKES 75/2014

NOMOR REGISTRASI PUSKESMAS:


NAMA PUSKESMAS :
TANGGAL PUSKESMAS DIDIRIKAN:
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

PETUNJUK PENGISIAN:
DIISI ANGKA "1" DI KOLOM "YA" BILA PUSKESMAS MEMENUHI PARAMETER, DAN ANGKA "0" DI KOLOM "TIDAK" JIKA PUSKESMAS TIDAK MEMENUHI PARAMETER

PERSYARATAN HASIL
PARAMETER KETERANGAN
PUSKESMAS YA TIDAK
D. PERALATAN
39 Terdapat set pemeriksaan umum Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2014

40 Terdapat set tindakan medis/gawat darurat Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2015

41 Terdapat set pemeriksaan kesehatan ibu Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2016

42 Terdapat set pemeriksaan kesehatan anak Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2017

43 Terdapat set pelayanan KB Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2018

44 Terdapat set imunisasi Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2019

45 Terdapat set obgyn Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2020

46 Terdapat set insersi dan ekstraksi AKDR Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2021

47 Terdapat set resusitasi bayi Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2022

48 Terdapat set perawatan pasca persalinan Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2023

49 Terdapat set kesehatan gigi dan mulut Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2024

50 Terdapat set promosi kesehatan Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2025

51 Terdapat set ASI Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2026

52 Terdapat set laboratorium Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2027

53 Terdapat set farmasi Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2028

54 Terdapat set sterilisasi Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2029

55 Terdapat set Puskesmas Keliling Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2030

56 Terdapat kit Keperawatan kesehatan masyarakat Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2031

57 Terdapat kit imunisasi Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2032

58 Terdapat kit UKS Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2033

59 Terdapat kit UKGS Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2034

D. PERALATAN
60 Terdapat kit bidan Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2035

61 Terdapat kit Posyandu Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2036

62 Terdapat kit kesehatan lingkungan Minimal 80% pemenuhan alat dari standar di PMK 75/2037

E. KETENAGAAN
63 Tersedia dokter atau DLP Cantumkan jumlah tenaga yang tersedia

64 Tersedia dokter gigi Cantumkan jumlah tenaga yang tersedia

65 Tersedia perawat Cantumkan jumlah tenaga yang tersedia

66 Tersedia Bidan Cantumkan jumlah tenaga yang tersedia

67 Tersedia Tenaga Kesmas Cantumkan jumlah tenaga yang tersedia

68 Tersedia tenaga kesling Cantumkan jumlah tenaga yang tersedia

69 Tersedia tenaga ahli teknologi lab medik (Analis Lab) Cantumkan jumlah tenaga yang tersedia

70 Tersedia tenaga gizi Cantumkan jumlah tenaga yang tersedia

Cantumkan jumlah tenaga yang tersedia (Contoh: Apoteker 2 orang,


71 Tersedia tenaga kefarmasian
tenaga teknis kefarmasian 1 orang)

72 Tersedia tenaga kesehatan lainnya Cantumkan jumlah dan jenis tenaga yang tersedia

73 Tersedia tenaga administrasi Cantumkan jumlah dan jenis tenaga yang tersedia
F. PERIZINAN DAN REGISTRASI
74 Memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku

75 Mempunyai nomor registrasi Puskesmas

G. PENYELENGGARAAN
Kepala Puskesmas memenuhi kriteria di Pasal 33 PMK 75
76
Tahun 2014 tentang Puskesmas

77 Memiliki struktur organisasi

Dibuktikan dengan adanya penanggungjawab pelayanan dan


78 Melaksanakan pelayanan promosi kesehatan
ketersediaan anggaran pelayanan di Puskesmas

Dibuktikan dengan adanya penanggungjawab pelayanan dan


79 Melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan
ketersediaan anggaran pelayanan di Puskesmas
Dibuktikan dengan adanya penanggungjawab pelayanan dan
80 Melaksanakan pelayanan KIA dan KB
ketersediaan anggaran pelayanan di Puskesmas
Dibuktikan dengan adanya penanggungjawab pelayanan dan
81 Melaksanakan pelayanan gizi
ketersediaan anggaran pelayanan di Puskesmas
Melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian Dibuktikan dengan adanya penanggungjawab pelayanan dan
82
penyakit ketersediaan anggaran pelayanan di Puskesmas
INSTRUMEN PEMANTAUAN PUSKESMAS MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PERMENKES 75/2014

NOMOR REGISTRASI PUSKESMAS:


NAMA PUSKESMAS :
TANGGAL PUSKESMAS DIDIRIKAN:
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

PETUNJUK PENGISIAN:
DIISI ANGKA "1" DI KOLOM "YA" BILA PUSKESMAS MEMENUHI PARAMETER, DAN ANGKA "0" DI KOLOM "TIDAK" JIKA PUSKESMAS TIDAK MEMENUHI PARAMETER

PERSYARATAN HASIL
PARAMETER KETERANGAN
PUSKESMAS YA TIDAK
G. PENYELENGGARAAN Dibuktikan dengan adanya penanggungjawab pelayanan dan
83 Melaksanakan UKM Pengembangan
ketersediaan anggaran pelayanan di Puskesmas
Dibuktikan dengan adanya penanggungjawab pelayanan dan
84 Melaksanakan UKP
ketersediaan anggaran pelayanan di Puskesmas

Dibuktikan dengan adanya dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas


85 Melaksanakan manajemen Puskesmas
yang telah di feedback oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota

86 Melaksanakan pelayanan kefarmasian Dibuktikan dengan adanya tenaga kefarmasian di Puskesmas

Dibuktikan dengan adanya penanggungjawab pelayanan dan


87 Melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
ketersediaan anggaran pelayanan di Puskesmas

88 Melaksanakan pelayanan laboratorium Dibuktikan dengan adanya tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik

TOTAL NILAI

_________________, tanggal_______________2016

Kepala Puskesmas _________________________

TTD KAPUS DAN CAP PUSKESMAS

(Nama Jelas)
NIP
REKAPITULASI PEMANTAUAN PUSKESMAS MEMBERIKAN PELAYANAN SESUA

NO NO REGISTER NAMA PUSKESMAS

1 P1101010101 TEUPAH SELATAN


2 P1101020201 SIMEULUE TIMUR
3 P1101022102 TEUPAH TENGAH
4 P1101021101 TEUPAH BARAT
5 P1101030101 SIMEULUE TENGAH
6 P1101032102 SIMEULUE CUT
7 P1101031101 TELUK DALAM
8 P1101040101 SALANG
9 P1101050101 SIMEULUE BARAT
10 P1101050102 SANGGIRAN
11 P1101051101 ALAFAN
12 P1102010201 PULAU BANYAK
13 P1102011201 PULAU BANYAK BARAT
14 P1102020101 SINGKIL
15 P1102021201 SINGKIL UTARA
16 P1102022201 KUALA BARU
17 P1102030201 SIMPANG KANAN
18 P1102031201 GUNUNG MERIAH
19 P1102032201 DANAU PARIS
20 P1102033201 SURO
21 P1102042201 SINGKOHOR
22 P1102043201 KUTA BAHARU
23 P1103010201 TRUMON
24 P1103011102 LADANG RIMBA
25 P1103011201 KRUENG LUAS
26 P1103020101 BAKONGAN
27 P1103020202 BUKIT GADENG
28 P1103021201 SEUBADEH
29 P1103030101 KLUET SELATAN
30 P1103031201 DURIAN KAWAN
31 P1103031202 KLUET TIMUR
32 P1103040101 KLUET UTARA
33 P1103040202 KAMPONG PAYA
34 P1103040103 KUALA BA'U
35 P1103041201 LADANG TUHA
36 P1103042201 MANGGAMAT
37 P1103050201 TAPAKTUAN
38 P1103050202 LHOK BENGKUANG
39 P1103060201 SAMADUA
40 P1103070201 SAWANG
41 P1103080201 MEUKEK
42 P1103080202 DRIEN JALO
43 P1103090101 LABUHAN HAJI
44 P1103091201 PEULUMAT
45 P1103092101 BLANGKEJEREN
46 P1104010101 ENGKEREN
47 P1104011102 LAWE SUMUR
48 P1104011201 UNING SIGURGUR
49 P1104012101 TANOH ALAS
50 P1104020101 LAWE SIGALA-GALA
51 P1104021102 LAWE PERBUNGA
52 P1104021201 GURGUR PARDOMUAN
53 P1104022201 SUKA MAKMUR
54 P1104023201 LOUSER
55 P1104023202 NAGA TIMBUL
56 P1104030101 BIAK MULI
57 P1104031201 LAWE DUA
58 P1104040201 KOTA KUTACANE
59 P1104041101 KUTAMBARU
60 P1104050101 NATAM
61 P1104051201 MAMAS
62 P1104052201 JAMBUR LAK-LAK
63 P1104053101 DELENG PEKHISON
64 P1105080101 LOKOP
65 P1105081201 SIMPANG JERNIH
66 P1105082201 PEUNARON
67 P1105090201 BIREM BAYEUN
68 P1105100201 RANTAU SELAMAT
69 P1105101201 SUNGAI RAYA
70 P1105110201 PEUREULAK KOTA
71 P1105111201 PEUREULAK TIMUR
72 P1105112201 PEUREULAK BARAT
73 P1105120101 RANTO PEUREULAK
74 P1105130201 IDI RAYEUK
75 P1105131201 PEUDAWA
76 P1105132201 KEUDE GEUROBAK
77 P1105133201 IDI TUNONG
78 P1105134202 DARUL IHSAN
79 P1105135201 IDI TIMUR
80 P1105140201 DARUL AMAN
81 P1105150201 NURUSSALAM
82 P1105151201 DARUL FALAH
83 P1105160101 JULOK
84 P1105161201 ALUE IE MIRAH
85 P1105161202 PERKEBUNAN INTI ALUE IE ITAM
86 P1105170201 MATANG PUDENG
87 P1105170202 PANTE BIDARI
88 P1105180102 SIMPANG ULIM
89 P1105181201 MADAT
90 P1106010101 ISAQ
91 P1106011101 MERAH MEGE
92 P1106012201 JAGONG
93 P1106020101 BINTANG
94 P1106031201 KOTA
95 P1106032201 KEBAYAKAN
96 P1106040201 PEGASING
97 P1106041201 ATANG JUNGKET
98 P1106050201 BEBESEN
99 P1106051201 RATAWALI
100 P1106060201 ANGKUP
101 P1106061101 BLANG MANCUNG
102 P1106062201 CELALA
103 P1106063101 RUSIP
104 P1107050201 JOHAN PAHLAWAN
105 P1107050202 SUAK RIBEE
106 P1107060101 COT SEUMEREUNG
107 P1107061201 KUTA PADANG LAYUNG
108 P1107062201 DRIEN RAMPAK
109 P1107070101 KUALA BHEE
110 P1107071201 PASIE MALI (WOYLA BARAT)
111 P1107072201 TANGKEH
112 P1107080101 PEUREUMEU
113 P1107081201 MEUREUBO
114 P1107082101 PANTE CEUREUMEN
115 P1107083101 MENTULANG
116 P1107090101 KAJEUNG
117 P1108010101 LHOONG
118 P1108020101 LHOKNGA
119 P1108021101 LEUPUNG
120 P1108030101 INDRAPURI
121 P1108030202 LAMPUPOK
122 P1108031101 KUTA COT GLIE
123 P1108031202 IE ALANG
124 P1108040101 SEULIMEUM
125 P1108040102 LAMTEUBA
126 P1108041101 KOTA JANTHO
127 P1108042101 LEMBAH SEULAWAH
128 P1108050101 MESJID RAYA
129 P1108060101 DARUSSALAM
130 P1108061101 BAITUSSALAM
131 P1108070101 KUTA BARO
132 P1108080101 MONTASIK
133 P1108080202 PIYEUNG
134 P1108081101 BLANG BINTANG
135 P1108090101 INGIN JAYA
136 P1108091101 KRUENG BARONA JAYA
137 P1108100101 SUKAMAKMUR
138 P1108101101 KUTA MALAKA
139 P1108102201 SIMPANG TIGA
140 P1108110101 DARUL IMARAH
141 P1108111101 DARUL KAMAL
142 P1108120101 PEUKAN BADA
143 P1108120102 LAMPISANG
144 P1108130101 PULO ACEH
145 P1109010101 GEUMPANG
146 P1109011201 MANE
147 P1109070201 GLUMPANG TIGA
148 P1109070202 TEUPIEN RAYA
149 P1109071201 GLUMPANG BARO
150 P1109080201 MUTIARA TIMUR
151 P1109080202 MUTIARA BARAT
152 P1109081201 UJONG RIMBA
153 P1109090201 TIRO
154 P1109100101 TANGSE
155 P1109111201 TITUE
156 P1109111202 KEUMALA
157 P1109120101 SAKTI
158 P1109130201 MILA
159 P1109140101 PADANG TIJI
160 P1109150101 DELIMA
161 P1109150102 REUBEE
162 P1109151201 GRONG-GRONG
163 P1109160201 INDRAJAYA
164 P1109170201 PEUKAN BARO
165 P1109180101 KEMBANG TANJONG
166 P1109190201 SIMPANG TIGA
167 P1109200201 KOTA SIGLI
168 P1109210201 PIDIE
169 P1109220201 BATEE
170 P1109230101 MUARA TIGA
171 P1110010101 SAMALANGA
172 P1110011101 SIMPANG MAMPLAM
173 P1110020201 PANDRAH
174 P1110030101 JEUNIEB
175 P1110031201 PEULIMBANG
176 P1110040101 PEUDADA
177 P1110050101 JULI
178 P1110050202 JULI-2
179 P1110060101 JEUMPA
180 P1110061201 KOTA JUANG
181 P1110062201 KUALA
182 P1110070101 JANGKA
183 P1110080101 PEUSANGAN
184 P1110081101 PEUSANGAN SELATAN
185 P1110082101 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
186 P1110090101 MAKMUR
187 P1110100101 GANDA PURA
188 P1110101101 KUTA BLANG
189 P1111010101 SAWANG
190 P1111020101 NISAM
191 P1111022201 BANDA BARO
192 P1111030101 KUTA MAKMUR
193 P1111031201 SIMPANG KRAMAT
194 P1111040101 SYAMTALIRA BAYU
195 P1111040202 NISAM ANTARA
196 P1111041201 GEUREUDONG PASE
197 P1111050101 MEURAH MULIA
198 P1111060101 MATANGKULI
199 P1111061201 PAYA BAKONG
200 P1111062201 PIRAK TIMU
201 P1111070201 COT GIREK
202 P1111080101 TANAH JAMBO AYE
203 P1111080202 LHOK BEURINGEN
204 P1111081201 LANGKAHAN
205 P1111081202 SIMPANG TIGA
206 P1111090101 SEUNUDON
207 P1111090202 BLANG GEULUMPANG
208 P1111100101 BAKTIYA
209 P1111101201 SAMPOINIET
210 P1111110101 LHOKSUKON
211 P1111110202 BUKET HAGU
212 P1111120101 TANAH LUAS
213 P1111121201 NIBONG
214 P1111130201 SAMUDERA
215 P1111140201 SYAMTALIRA ARON
216 P1111150101 TANAH PASIR
217 P1111151201 LAPANG
218 P1111160101 MUARA BATU
219 P1111170201 DEWANTARA
220 P1112010101 MANGGENG
221 P1112011201 LEMBAH SABIL
222 P1112020201 TANGAN-TANGAN
223 P1112020202 BINEH KRUENG
224 P1112021201 LHANG
225 P1112030101 BLANG PIDIE
226 P1112031201 ALUE SUNGAI PINANG
227 P1112040201 SUSOH
228 P1112040202 SANGKALAN
229 P1112050101 KUALA BATEE
230 P1112050202 ALUE PISANG
231 P1112060201 BABAH ROT
232 P1112060202 IE MIRAH
233 P1113010101 KUTA PANJANG
234 P1113011201 BLANGJERANGO
235 P1113020101 BLANGKEJEREN
236 P1113021101 GUMPANG
237 P1113022201 BADAK
238 P1113023201 CINTA MAJU
239 P1113030201 PINTU RIME
240 P1113030102 PINING
241 P1113040201 RIKIT GAIB
242 P1113041101 KENYARAN
243 P1113050101 TERANGUN
244 P1113051201 REREBE
245 P1114010101 TAMIANG HULU
246 P1114011201 BANDAR PUSAKA
247 P1114020201 KEJURUAN MUDA
248 P1114021101 SIMPANG KIRI
249 P1114030201 SAPTA JAYA
250 P1114030202 RANTAU
251 P1114040201 KUALA SIMPANG
252 P1114050101 SERUWAY
253 P1114060102 SUNGAI IYU
254 P1114060201 BENDAHARA
255 P1114061201 BANDA MULIA
256 P1114070201 KARANG BARU
257 P1114071201 SEKERAK
258 P1114080101 MANYAK PAYED
259 P1115010101 ALUE BILIE
260 P1115010202 SUKA MULYA
261 P1115010203 LUENG KEBEU JAGAD
262 P1115010204 ALUE RAMBOT
263 P1115020201 UJONG FATIHAH
264 P1115021101 PADANG PANYANG
265 P1115021202 PADANG RUBEK
266 P1115022201 SIMPANG JAYA
267 P1115022202 KUALA TADU
268 P1115030101 BEUTONG
269 P1115030202 BEUTONG ATEUH
270 P1115040101 JEURAM
271 P1115040202 COT KUTA
272 P1115050101 UTEUN PULO
273 P1116010101 TEUNOM
274 P1116011201 PASIE RAYA
275 P1116020101 PANGA
276 P1116030201 KRUENG SABEE
277 P1116030202 CALANG
278 P1116040201 LAGEUN
279 P1116050101 PATEK
280 P1116050102 LHOK KRUET
281 P1116060101 LAMNO
282 P1116061201 INDRAJAYA
283 P1117010101 LAMPAHAN
284 P1117010202 RONGA RONGA
285 P1117020201 BLANG RAKAL
286 P1117020102 SINGAH MULO
287 P1117030201 SIMPANG TIGA
288 P1117040101 PANTE RAYA
289 P1117040202 SIMPANG TERITIT
290 P1117050101 BANDAR
291 P1117051201 BENER KELIPAH
292 P1117060201 SAMAR KILANG
293 P1117061201 MESIDAH
294 P1117070101 BUNTUL KEUMUMU
295 P1117070202 RAMUNG
296 P1118010101 MEUREUDU
297 P1118020201 MEURAH DUA
298 P1118030101 BANDAR DUA
299 P1118030202 KUTA KRUENG
300 P1118030203 BLANG KUTA
301 P1118040101 JANGKA BUYA
302 P1118050201 ULIM
303 P1118060101 TRIENGGADENG
304 P1118070201 PANTE RAJA
305 P1118080101 BANDAR BARU
306 P1118080202 CUBO
307 P1171010201 MEURAXA
308 P1171011201 JAYA BARU
309 P1171012201 BANDA RAYA
310 P1171020201 BAITURRAHMAN
311 P1171021201 BATOH
312 P1171030201 KUTA ALAM
313 P1171030202 LAMPULO
314 P1171031201 LAMPASEH KOTA
315 P1171040201 KOPELMA DARUSSALAM
316 P1171040202 JEULINGKE
317 P1171041201 ULEE KARENG
318 P1172010101 SUKAJAYA
319 P1172010102 JABOI
320 P1172010203 COT BA'U
321 P1172020101 SUKAKARYA
322 P1172020102 IBOIH
323 P1172020203 PRIA LAOT
324 P1173010101 UPT LANGSA TIMUR
325 P1173011201 UPT LANGSA LAMA
326 P1173020201 UPT PUSKESMAS SEURIGET
327 P1173021201 UPT LANGSA BARO
328 P1173030101 UPT LANGSA KOTA
329 P1174010201 BLANG MANGAT
330 P1174010202 BLANG CUT
331 P1174020101 MUARA DUA
332 P1174021201 MUARA SATU
333 P1174030201 BANDA SAKTI
334 P1174030202 MON GEUDONG
335 P1175010201 SIMPANG KIRI
336 P1175020101 PENANGGALAN
337 P1175030201 RUNDING
338 P1175040101 SULTAN DAULAT
339 P1175050201 LONGKIB
340 P1201060101 IDANOGAWO
341 P1201061101 BAWOLATO
342 P1201062201 ULUGAWO
343 P1201070101 HILIWETO GIDO
344 P1201071202 SOGAEADU
345 P1201081201 MA'U
346 P1201082201 SOMOLO-MOLO
347 P1201130201 HILIDUHO
348 P1201131101 BOTOMBAWO
349 P1201132201 BOTOMUZOI
350 P1202010201 BATAHAN
351 P1202011201 SINUNUKAN
352 P1202020201 MUARA SOMA
353 P1202021201 SIMPANG GAMBIR
354 P1202022201 MANISAK
355 P1202030101 KOTANOPAN
356 P1202031201 ULU PUNGKUT
357 P1202032201 TAMBANGAN
358 P1202033201 MAGA
359 P1202034201 SIBANGGOR JAE
360 P1202040201 MUARA SIPONGI
361 P1202041201 PAKANTAN
362 P1202050201 PANYABUNGAN JAE
363 P1202050202 GUNUNG TUA
364 P1202051201 KAYU LAUT
365 P1202052201 LONGAT
366 P1202053101 MOMPANG
367 P1202054201 GUNUNG BARINGIN
368 P1202055201 HUTABARGOT
369 P1202060201 SIKARA-KARA
370 P1202060202 PATILUBAN MUDIK
371 P1202070201 SINGKUANG
372 P1202080101 SIABU
373 P1202080202 SIHEPENG
374 P1202081201 MALINTANG
375 P1202082201 NAGA JUANG
376 P1203010101 PINTUPADANG
377 P1203011101 SAYUR MATINGGI
378 P1203012202 BATU HORPAK
379 P1203070201 HURABA
380 P1203070202 PARGARUTAN
381 P1203080201 SIMARPINGGAN
382 P1203090201 SITINJAK
383 P1203091201 SANGKUNUR
384 P1203100101 BATANG TORU
385 P1203101201 MARANCAR UDIK
386 P1203102201 HUTA RAJA
387 P1203110201 DANAU MARSABUT
388 P1203120201 HANOPAN
389 P1203160101 SIPAGIMBAR
390 P1203160202 SIMANGAMBAT
391 P1203161201 BIRU
392 P1204010101 PINANGSORI
393 P1204011201 BADIRI
394 P1204020101 SIBABANGUN
395 P1204021201 LUMUT
396 P1204022201 PULO PAKKAT
397 P1204030201 PANDAN
398 P1204030202 SARUDIK
399 P1204030203 KALANGAN
400 P1204031201 TUKKA
401 P1204040201 PORIAHA
402 P1204041201 AEK RAISAN
403 P1204050101 KOLANG
404 P1204060101 SORKAM
405 P1204060202 GONTINGMAHE
406 P1204061201 SIPEAPEA
407 P1204062201 PASARIBU TOBING
408 P1204070101 BARUS
409 P1204071201 SIANTAR CA
410 P1204072201 ANDAM DEWI
411 P1204073201 BARUS UTARA
412 P1204080101 MANDUAMAS
413 P1204080202 SARAGIH
414 P1204081201 SIRANDORUNG
415 P1205030201 PARMONANGAN
416 P1205030202 AEK RAJA
417 P1205040201 ADIANKOTING/PARSINGKAMAN
418 P1205050201 SITADATADA
419 P1205050202 SITUMEANG HABINSARAN
420 P1205060201 HUTABAGINDA
421 P1205061201 SIATAS BARITA
422 P1205070201 ONAN HASANG
423 P1205080101 SARULLA
424 P1205081201 JANJI ANGKOLA
425 P1205082201 SIMANGUMBAN
426 P1205090201 LUMBAN SINAGA
427 P1205090102 PANGARIBUAN
428 P1205100101 GAROGA
429 P1205110101 SIPAHUTAR
430 P1205120201 SILANGIT
431 P1205120102 SIBORONGBORONG
432 P1205130101 BUTAR
433 P1205180201 MUARA
434 P1206030201 BALIGE
435 P1206030202 SOPOSURUNG
436 P1206031201 TAMPAHAN
437 P1206040201 LAGUBOTI
438 P1206050101 PARSOBURAN
439 P1206051201 BOR BOR
440 P1206052201 NASSAU
441 P1206060201 SILAEN
442 P1206061201 SIGUMPAR
443 P1206070201 PORSEA
444 P1206071201 PINTU POHAN MARANTI
445 P1206072201 NARUMONDA
446 P1206073201 PARMAKSIAN
447 P1206080201 AEK NATOLU
448 P1206080203 LIUMBAN JULU
449 P1206081201 ULUAN
450 P1206081202 JANJI MATOGU
451 P1206082101 AJIBATA
452 P1206083201 LUMBAN LOBU
453 P1207050201 PERBAUNGAN
454 P1207070201 PANGKATAN
455 P1207080201 SUKA MAKMUR
456 P1207080102 JANJI
457 P1207130101 NEGERI LAMA
458 P1207130202 TANJUNG HALOBAN
459 P1207140201 TELUK SENTOSA
460 P1207150101 LABUHAN BILIK
461 P1207160101 SEI BEROMBANG
462 P1207210101 SIGAMBAL
463 P1207210202 LINGGA TIGA
464 P1207220201 KOTA RANTAU PRAPAT
465 P1207220202 PERLAYUAN
466 P1208010101 BANDAR PASIR MANDOGE
467 P1208020101 AEK SONGSONGAN
468 P1208030101 PULAU RAKYAT
469 P1208031201 AEK LOBA
470 P1208032201 AEK LEDONG
471 P1208040101 SEI KEPAYANG
472 P1208041201 SEI KEPAYANG BARAT
473 P1208050201 SEI APUNG
474 P1208050102 BAGAN ASAHAN
475 P1208060101 SIMPANG EMPAT
476 P1208070201 AIR BATU
477 P1208070202 HESSA AIR GENTING
478 P1208071201 SEI DADAP
479 P1208080201 PRAPAT JANJI
480 P1208081101 TINGGI RAJA
481 P1208082201 SETIA JANJI
482 P1208092101 RAWANG PASAR IV
483 P1208090101 MERANTI
484 P1208100101 BINJAI SERBANGAN
485 P1208160201 SIDODADI
486 P1208170201 GAMBIR BARU
487 P1208170202 MUTIARA
488 P1209010201 SARIBU DOLOK
489 P1209011201 PAMATANG SILIMAHUTA
490 P1209020201 TIGA RUNGGU
491 P1209021201 HARANGGAOL
492 P1209030101 SIPINTU ANGIN
493 P1209040201 SARIMATONDANG
494 P1209041201 SIDAMANIK
495 P1209050201 PARAPAT
496 P1209060201 TANAH JAWA
497 P1209061201 HATONDUHAN
498 P1209070101 TIGA DOLOK
499 P1209080201 TIGA BALATA
500 P1209090201 PANEI TONGAH
501 P1209091201 PANOMBEIAN PANE
502 P1209100201 PEMATANG RAYA
503 P1209110101 SARAN PADANG
504 P1209120101 NEGERI DOLOK
505 P1209130101 SINDAR RAYA
506 P1209140101 TAPIAN DOLOK
507 P1209150201 SERBALAWAN
508 P1209160201 SILAU MALAHA
509 P1209160202 BATU ANAM
510 P1209161201 SIMPANG BAH JAMBI
511 P1209162201 GUNUNG MALIGAS
512 P1209170201 RAJA MALIGAS
513 P1209170202 HUTA BAYU
514 P1209171201 JAWA MARAJA
515 P1209180201 PEMATANG BANDAR
516 P1209180202 KERASAAN
517 P1209181201 BANDAR HULUAN
518 P1209190201 PERDAGANGAN
519 P1209191201 BANDAR MASILAM
520 P1209200101 BOSAR MALIGAS
521 P1209210101 UJUNG PADANG
522 P1210030201 HUTA RAKYAT
523 P1210030202 BATANG BERUH
524 P1210031201 BERAMPU
525 P1210032201 SITINJO
526 P1210040101 SIGALINGGING
527 P1210050101 SUMBUL
528 P1210050202 PEGAGAN JULU II
529 P1210051201 SILALAHI
530 P1210060101 PARONGIL
531 P1210060202 BAKAL GAJAH
532 P1210061201 KENTARA
533 P1210070201 BUNTU RAJA
534 P1210080201 KILOMETER 11
535 P1210090201 SOPOBUTAR
536 P1210100101 TIGA LINGGA
537 P1210101201 GUNUNG SITEMBER
538 P1210110201 TIGA BARU
539 P1210120101 KUTA BULUH
540 P1211010201 MARDINDING
541 P1211020101 LAUBALENG
542 P1211030101 TIGABINANGA
543 P1211040201 JUHAR
544 P1211050201 MUNTE
545 P1211060101 KUTA BULUH
546 P1211070201 PAYUNG
547 P1211071101 TIGANDERKET
548 P1211080201 SIMPANG EMPAT
549 P1211081201 NAMAN TERAN
550 P1211082201 MERDEKA
551 P1211090201 KABANJAHE
552 P1211100201 BERASTAGI
553 P1211100202 KORPRI
554 P1211110101 TIGAPANAH
555 P1211110202 SINGA
556 P1211111201 DOLAT RAYAT
557 P1211120101 MEREK
558 P1211130201 BARUS JAHE
559 P1212010201 GUNUNG MERIAH
560 P1212020101 TIGA JUHAR
561 P1212030201 BANDAR BARU
562 P1212030102 SIBOLANGIT
563 P1212040201 KUTALIMBARU
564 P1212050101 PANCUR BATU
565 P1212050202 SUKARAYA
566 P1212060101 NAMORAMBE
567 P1212070101 BIRU-BIRU
568 P1212080101 TALUN KENAS
569 P1212090101 BANGUN PURBA
570 P1212190201 GALANG
571 P1212190202 PETUMBUKAN
572 P1212200101 TANJUNG MORAWA
573 P1212200202 DALU SEPULUH
574 P1212210201 PATUMBAK
575 P1212220201 DELITUA
576 P1212230201 SEI MENCIRIM
577 P1212230102 MULYOREJO
578 P1212230203 SEI SEMAYANG
579 P1212240101 HAMPARAN PERAK
580 P1212240102 KOTA DATAR
581 P1212250201 PEMATANG JOHAR
582 P1212250102 LABUHAN DELI
583 P1212260201 TANJUNG REJO
584 P1212260102 BANDAR KHALIFAH
585 P1212260103 KENANGAN
586 P1212270101 BATANG KUIS
587 P1212280101 PANTAI LABU
588 P1212290201 KARANG ANYER
589 P1212290102 ARASKABU
590 P1212300201 PAGAR JATI
591 P1212300202 LUBUK PAKAM
592 P1212310201 BANDAR DOLOK
593 P1213010201 BOHOROK
594 P1213010202 BUKIT LAWANG
595 P1213011201 SERAPIT
596 P1213020101 TANJUNG LANGKAT
597 P1213020202 MARIKE
598 P1213030101 NAMU UKUR
599 P1213030202 NAMU TRASI
600 P1213040101 KUALA
601 P1213050201 SELESEI
602 P1213060201 SAMBI REJO
603 P1213070101 STABAT
604 P1213070202 KARANG REJO
605 P1213080201 STABAT LAMA
606 P1213090201 SEI BAMBAM
607 P1213100201 SAWIT SEBERANG
608 P1213110201 TANJUNG SELAMAT
609 P1213120101 TANJUNG BERINGIN
610 P1213130101 DESA TELUK
611 P1213130202 HINAI KIRI
612 P1213130203 SECANGGANG
613 P1213140201 PANTAI CERMIN
614 P1213150201 GEBANG
615 P1213160101 PANGKALAN BRANDAN
616 P1213160202 SECURAI
617 P1213170201 DESA LAMA
618 P1213180201 TANGKAHAN DURIAN
619 P1213190101 BESITANG
620 P1213200201 PANGKALAN SUSU
621 P1213200202 BERAS BASAH
622 P1213201201 PEMATANG JAYA
623 P1214010101 HIBALA
624 P1214010202 TANAH MASA
625 P1214010203 HILIANOMBASELA
626 P1214020101 PULAU TELLO
627 P1214024202 PULAU-PULAU BATU UTARA
628 P1214022203 SIMUK
629 P1214023204 PULAU-PULAU BATU BARAT
630 P1214021201 LABUHAN HIU
631 P1214030101 TELUK DALAM
632 P1214036202 ONOLALU
633 P1214031201 LUAHAGUNDRE MANIAMOLO
634 P1214031202 BAWOMATALUO
635 P1214032201 HILISATARO
636 P1214051202 SIDUAORI
637 P1214033201 HILISIMAETANO
638 P1214034201 HILIZALOOTANO
639 P1214040101 AMANDRAYA
640 P1214042202 ULUSUSUA
641 P1214041201 ARAMO
642 P1214050101 LAHUSA
643 P1214052202 SOMAMBAWA
644 P1214060101 GOMO
645 P1214060202 ULU IDANOTAE
646 P1214066203 BORONADU
647 P1214064204 IDANOTAE
648 P1214061201 SUSUA
649 P1214071202 ULUNOYO
650 P1214062201 MAZO
651 P1214063201 UMBUNASI
652 P1214063202 HURUNA
653 P1214070101 LOLOMATUA
654 P1214080101 LOLOWAU
655 P1214084202 HILISALAWA'AHE
656 P1214082201 O'O'U
657 P1214083201 ONOHAZUMBA
658 P1214081201 HILIMEGAI
659 P1215010101 PAKKAT
660 P1215020201 ONAN GANJANG
661 P1215030201 BONANDOLOK
662 P1215040201 MATITI
663 P1215040202 SAITNIHUTA
664 P1215050201 SIGOMPUL
665 P1215060201 PARANGINAN
666 P1215070101 BAKTI RAJA
667 P1215080201 HUTAPAUNG
668 P1215090101 PARLILITAN
669 P1215090202 HUTAGALUNG
670 P1215100201 TARABINTANG
671 P1216010201 SALAK
672 P1216011101 SIBANDE
673 P1216012201 SIBAGINDAR
674 P1216013201 SINGGABUR
675 P1216014201 KECUPAK
676 P1216020101 SUKARAMAI
677 P1216021201 TINADA
678 P1216022201 SIEMPAT RUBE
679 P1217010201 LIMBONG
680 P1217020101 HARIAN
681 P1217030201 SITIO-TIO
682 P1217040201 ONAN RUNGGU
683 P1217050101 SIRAIT
684 P1217060101 MOGANG
685 P1217070201 RONGGUR NIHUTA
686 P1217080201 BUHIT
687 P1217090101 TUK-TUK SIADONG
688 P1217090202 SIMARMATA
689 P1217090103 AMBARITA
690 P1217090204 LOTTUNG
691 P1218010201 KOTARIH
692 P1218011201 SILINDA
693 P1218012201 BINTANG BAYU
694 P1218020101 DOLOK MASIHUL
695 P1218021201 KUALA BALI
696 P1218030101 SIPISPIS
697 P1218040201 DOLOK MERAWAN
698 P1218050201 NAGA KESIANGAN
699 P1218050202 PAYA LOMBANG
700 P1218051201 TEBING SYAHBANDAR
701 P1218060201 BANDAR KHALIPAH
702 P1218070201 TANJUNG BERINGIN
703 P1218080101 SEI RAMPAH
704 P1218080202 PANGKALAN BUDIMAN
705 P1218081201 DESA PON
706 P1218090101 SIALANG BUAH
707 P1218100101 PERBAUNGAN
708 P1218100202 MELATI
709 P1218101201 PEGAJAHAN
710 P1218110101 PANTAI CERMIN
711 P1219010201 SEI BALEI
712 P1219020201 TANJUNG TIRAM
713 P1219020202 UJUNG KUBU
714 P1219030101 LABUHAN RUKU
715 P1219030202 PETATAL
716 P1219040101 LIMA PULUH
717 P1219040202 KEDAI SIANAM
718 P1219040203 SIMPANG DOLOK
719 P1219050101 INDRAPURA
720 P1219050202 PEMATANG PANJANG
721 P1219060202 SEI SUKA
722 P1219070101 PAGURAWAN
723 P1219070202 LALANG
724 P1220010201 PASAR MATANGGOR
725 P1220020201 BATU GANA
726 P1220030201 PORTIBI
727 P1220040202 SIUNGGAM
728 P1220040203 GUNUNG TUA
729 P1220040204 NAPA GADUNG LAUT
730 P1220040205 NAGA SARIBU
731 P1220050201 LANGKIMAT
732 P1220050202 ULOK TANO
733 P1220050203 KOSIK PUTIH
734 P1220060201 PANGIRKIRAN
735 P1220060202 BATANG PANE II
736 P1220060203 HUTAIMBARU
737 P1220070101 SIPIONGOT
738 P1220070202 SIBIO-BIO
739 P1220080101 SIMUNDOL
740 P1220090101 AEK GODANG
741 P1221010101 SOSOPAN
742 P1221020201 PARINGGONAN
743 P1221030201 SIBUHUAN
744 P1221030202 TANJUNG BOTUNG
745 P1221031201 BATANG BULU
746 P1221040201 LATONG
747 P1221050101 PS. UJUNG BATU
748 P1221060201 PINARIK
749 P1221070201 UPT UJUNG BATU III
750 P1221070202 HURAGI
751 P1221070203 UJUNG BATU I
752 P1221080201 HURISTAK
753 P1221090101 BINANGA
754 P1221090102 SIHAPAS
755 P1222010101 LANGGA PAYUNG
756 P1222010102 HUTA GODANG
757 P1222020101 CIKAMPAK
758 P1222020102 AEK BATU
759 P1222020203 AEK RASO
760 P1222020104 BERINGIN JAYA
761 P1222020205 BUNUT
762 P1222020206 RASAU
763 P1222030101 BATU AJO
764 P1222030202 SISUMUT
765 P1222030203 MAMPANG
766 P1222030104 KOTAPINANG
767 P1222040101 AEK GOTI
768 P1222040202 ULU MAHUAM
769 P1222050101 TANJUNG MEDAN
770 P1222050202 TELUK PANJI
771 P1222050203 PEKAN TOLAN
772 P1223010101 AEK KOTA BATU
773 P1223010202 KP PAJAK
774 P1223020101 MARBAU
775 P1223020202 BELONGKUT
776 P1223030201 AEK KORSIK
777 P1223040101 BANDAR DURIAN
778 P1223040202 SIMONIS
779 P1223050101 GUNTING SAGA
780 P1223050202 SIMANGGALAM
781 P1223050203 TANJUNG PASIR
782 P1223060101 KAMPUNG MASJID
783 P1223060202 KUALA BANGKA
784 P1223070101 AEK KANOPAN
785 P1223070202 SUKA RAME
786 P1223070203 SONO MARTANI
787 P1223070204 LONDUT
788 P1223080101 TANJ. LEIDONG
789 P1224010101 AWA' AI
790 P1224010202 TUGALA OYO
791 P1224020101 ALASA
792 P1224030201 ALASA TALU MUZOI
793 P1224040201 NAMOHALU ESIWA
794 P1224060101 TUHEMBERUA
795 P1224070201 SAWO
796 P1224080101 LOTU
797 P1224090201 LAHEWA TIMUR
798 P1224100201 AFULU
799 P1224110101 LAHEWA
800 P1225010101 SIROMBU
801 P1225020201 LAHOMI
802 P1225040101 LOLOFITU MOI
803 P1225050201 MANDREHE UTARA
804 P1225060101 MANDREHE
805 P1225070201 MANDREHE BARAT
806 P1225080201 MORO'O
807 P1225080202 ULU MORO'O
808 P1271010201 PINTU ANGIN
809 P1271020201 SAMBAS
810 P1271030101 AEK HABIL
811 P1271030202 AEK PAROMBUNAN
812 P1271031201 PELABUHAN SAMBAS
813 P1272010201 DATUK BANDAR
814 P1272011201 SEMULA JADI
815 P1272020201 MAYOR UMAR DAMANIK
816 P1272030201 KAMPUNG BARU
817 P1272030202 KAMPUNG PERSATUAN
818 P1272040201 SEI TUALANG RASO
819 P1272050201 TELUK NIBUNG
820 P1272050102 SIPORI-PORI
821 P1273010201 PARSOBURAN
822 P1273010202 PARDAMEAN
823 P1273010203 BP NAULI
824 P1273010204 BAH BIAK
825 P1273010205 SIMARIMBUN
826 P1273020201 MARTIMBANG
827 P1273020202 AEK NAULI
828 P1273020203 KARO
829 P1273030201 SINGOSARI
830 P1273030202 KARTINI
831 P1273030203 RAYA
832 P1273040201 MARTOBA
833 P1273040202 KAHEAN
834 P1273040203 BANE
835 P1273050201 KESATRIA
836 P1273050202 TOMUAN
837 P1273060201 RAMI
838 P1273061201 GURILLA
839 P1273061202 BAH KAPUL
840 P1274010201 PABATU
841 P1274011201 PASAR GAMBIR
842 P1274011202 RAMBUNG
843 P1274020201 RANTAU LABAN
844 P1274020202 TANJUNG MARULAK
845 P1274020203 SRI PADANG
846 P1274021201 TELUK KARANG
847 P1274021202 BROHOL
848 P1274030201 SATRIA
849 P1275010101 TUNTUNGAN
850 P1275010202 SIMALINGKAR
851 P1275020201 MEDAN JOHOR
852 P1275020102 KEDAI DURIAN
853 P1275030201 AMPLAS
854 P1275040201 TEGAL SARI
855 P1275040202 DESA BINJAI
856 P1275040103 BROMO
857 P1275040204 MEDAN DENAI
858 P1275050201 SUKARAMAI
859 P1275050102 MEDAN AREA SELATAN
860 P1275050203 KOTA MATSUM
861 P1275060101 TELADAN
862 P1275060202 PASAR MERAH
863 P1275060203 SIMPANG LIMUN
864 P1275070201 KAMPUNG BARU
865 P1275080201 POLONIA
866 P1275090101 PADANG BULAN
867 P1275100201 PADANG BULAN SELAYANG II
868 P1275110201 MEDAN SUNGGAL
869 P1275110202 DESA LALANG
870 P1275120101 HELVETIA
871 P1275130201 BESTARI
872 P1275130202 DARUSSALAM
873 P1275130203 RANTANG
874 P1275140201 GLUGUR KOTA
875 P1275140202 PULO BRAYAN
876 P1275140203 SEI AGUL
877 P1275150101 GLUGUR DARAT
878 P1275160201 SENTOSA BARU
879 P1275170201 MANDALA
880 P1275170102 SERING
881 P1275180101 MEDAN DELI
882 P1275180202 TITI PAPAN
883 P1275190201 MEDAN LABUHAN
884 P1275190102 PEKAN LABUHAN
885 P1275190203 MARTUBUNG
886 P1275200101 DESA TERJUN
887 P1275210101 BELAWAN
888 P1276010201 BINJAI ESTATE
889 P1276010202 RAMBUNG
890 P1276020201 BINJAI KOTA
891 P1276030101 TANAH TINGGI
892 P1276040201 KEBUN LADA
893 P1276040202 JATI MAKMUR
894 P1276050101 H.A.H. HASAN
895 P1276050202 BANDAR SENEMBAH
896 P1277010102 LABUHAN RASOKI
897 P1277010201 PIJORKOLING
898 P1277020201 PADANG MATINGGI
899 P1277020202 SIDANGKAL
900 P1277030201 BATUNADUA
901 P1277040201 SADABUAN
902 P1277050201 HUTAIMBARU
903 P1277051101 POKENJIOR
904 P1277051202 PINTU LANGIT
905 P1278010101 TETEHOSI FOA
906 P1278020101 GUNUNG SITOLI SELATAN
907 P1278030201 GUNUNG SITOLI BARAT
908 P1278040201 GUNUNG SITOLI
909 P1278050201 GST. ALO' OA
910 P1278060201 OLORA
911 P1301011201 MALAKOPA
912 P1301013101 SIKAKAP
913 P1301013202 SAUMANGANYAK
914 P1301021101 SIOBAN
915 P1301021202 MAPADDEGAT
916 P1301030101 MUARA SIBERUT
917 P1301031201 PEIPEI PASAKIAT TAILELEU
918 P1301032201 SAIBI SAMUKOP
919 P1301040101 MUARA SIKABALUAN
920 P1301040202 BETAET
921 P1302012101 TANJUNG BERINGIN
922 P1302011102 TANJUNG MAKMUR
923 P1302020101 TAPAN
924 P1302030101 INDRAPURA
925 P1302040101 AIR HAJI
926 P1302050101 BALAI SELASA
927 P1302060202 KOTO BARU
928 P1302060101 KAMBANG
929 P1302070201 SURANTIH
930 P1302080201 PASAR KUOK
931 P1302080202 IV KOTO MUDIK
932 P1302090101 SALIDO
933 P1302090202 LUMPO
934 P1302100201 PASAR BARU
935 P1302100202 ASAM KUMBANG
936 P1302100103 KOTO BERAPAK
937 P1302110102 TARUSAN
938 P1302110201 BARUNG-BARUNG BELANTAI
939 P1303040101 SURIAN
940 P1303050101 ALAHAN PANJANG
941 P1303051201 TALANG BABUNGO
942 P1303060201 SIRUKAM
943 P1303061201 BATU BAJANJANG
944 P1303070201 BUKIT SILEH
945 P1303071201 SIMPANG TANJUNG NAN IV
946 P1303080201 JUA GAEK
947 P1303080102 TALANG
948 P1303080203 KAYU JAO
949 P1303090101 MUARA PANAS
950 P1303100201 SUNGAI LASI
951 P1303110201 TANJUNG BINGKUNG
952 P1303110202 SELAYO
953 P1303120101 SULIT AIR
954 P1303120202 PANINJAUAN
955 P1303130101 SINGKARAK
956 P1303140201 PANINGGAHAN
957 P1304050201 AIR AMO
958 P1304050202 SUNGAI LANGSEK
959 P1304050203 KAMANG
960 P1304060101 TANJUNG GADANG
961 P1304070101 GAMBOK
962 P1304070102 SIJUNJUNG
963 P1304071201 LUBUK TAROK
964 P1304080101 MUARO BODI
965 P1304090101 PADANG SIBUSUK
966 P1304100201 TANJUNG AMPALU
967 P1304110101 KUMANIS
968 P1304110202 SUMPUR KUDUS
969 P1305010201 X. KOTO I
970 P1305010202 X. KOTO II
971 P1305010203 SINGGALANG
972 P1305020201 BATIPUH I
973 P1305021101 BATIPUH III
974 P1305030201 PARIANGAN
975 P1305040201 RAMBATAN I
976 P1305040202 RAMBATAN II
977 P1305050201 LIMA KAUM I
978 P1305050202 LIMA KAUM II
979 P1305060201 TANJUNG EMAS
980 P1305060202 BATIPUH II
981 P1305060203 PAGARUYUNG
982 P1305070101 PADANG GANTING
983 P1305080101 LINTAU BUO I
984 P1305080102 LINTAU BUO II
985 P1305081201 LINTAU BUO III
986 P1305090201 SUNGAYANG
987 P1305100101 SUNGAI TARAB I
988 P1305100102 SUNGAI TARAB II
989 P1305100203 GURUN
990 P1305110101 SALIMPAUNG I
991 P1305111201 SALIMPAUNG II
992 P1306010101 PASAR USANG
993 P1306010202 KETAPING
994 P1306020101 LUBUK ALUNG
995 P1306020202 SIKABU
996 P1306021201 SINTUK
997 P1306030201 ULAKAN
998 P1306040201 PAUH KAMBAR
999 P1306050101 SICINCIN
1000 P1306050202 KAMPUNG GUCI
1001 P1306051201 ENAM LINGKUNG
1002 P1306052101 KAYU TANAM
1003 P1306052202 ANDURING
1004 P1306060101 SEI SARIK
1005 P1306060202 AMPALU
1006 P1306061201 PATAMUAN
1007 P1306062101 PADANG SAGO
1008 P1306070101 KAMPUNG DALAM
1009 P1306070202 SIKUCUR
1010 P1306071201 LIMAU PURUT
1011 P1306071202 PADANG ALAI
1012 P1306080101 SEI LIMAU
1013 P1306081201 GASAN GADANG
1014 P1306090101 SEI GERINGGING
1015 P1306090202 KOTO BANGKO
1016 P1306100101 BATU BASA
1017 P1307010101 TIKU
1018 P1307020101 LUBUK BASUNG
1019 P1307020202 MANGGOPOH
1020 P1307021101 BAWAN
1021 P1307021202 BATU KAMBING
1022 P1307030101 MANINJAU
1023 P1307030202 PASAR AHAD
1024 P1307040101 MATUR
1025 P1307050201 IV KOTO
1026 P1307051201 MALALAK
1027 P1307061201 PADANG LUAR
1028 P1307062201 SUNGAI PUA
1029 P1307070201 BIARO
1030 P1307071201 LASI
1031 P1307080101 BASO
1032 P1307080202 PADANG TAROK
1033 P1307090101 PAKAN KAMIS
1034 P1307090202 KAPAU
1035 P1307090203 MAGEK
1036 P1307100101 PALEMBAYAN
1037 P1307100202 KOTO ALAM
1038 P1307110101 PALUPUH
1039 P1308010201 KOTO BARU SIMALANGGANG
1040 P1308011201 BATU HAMPAR
1041 P1308011202 PILADANG
1042 P1308020201 MUNGO
1043 P1308021201 HALABAN
1044 P1308021202 PAKAN RABAA
1045 P1308022201 SITUJUH
1046 P1308030201 TARAM
1047 P1308030202 TANJUNG PATI
1048 P1308040101 DANGUNG-DANGUNG
1049 P1308040202 PADANG KANDIS
1050 P1308041201 MUNGKA
1051 P1308050201 SULIKI
1052 P1308051101 MAHAT
1053 P1308051202 BARUAH GUNUNG
1054 P1308051203 BANJA LAWEH
1055 P1308060201 KOTO TINGGI
1056 P1308070101 MUARO PAITI
1057 P1308070202 SIALANG
1058 P1308080101 PANGKALAN
1059 P1308080202 RIMBO DATA
1060 P1308080203 GUNUANG MALINTANG
1061 P1309070101 BONJOL
1062 P1309070102 LADANG PANJANG
1063 P1309070203 KUMPULAN
1064 P1309070204 SIMPATI
1065 P1309080201 LUBUK SIKAPING
1066 P1309080202 SUNDATAR
1067 P1309100101 CUBADAK
1068 P1309100202 SIMPANG TONANG
1069 P1309110201 PEGANG BARU
1070 P1309110102 TAPUS
1071 P1309110203 KUAMANG
1072 P1309121101 RAO
1073 P1309122101 PINTU PADANG
1074 P1309123201 SILAYANG
1075 P1309124201 LANSAT KADAP
1076 P1309125201 KOTO RAJO
1077 P1310010101 LUBUK GADANG
1078 P1310010202 MERCU
1079 P1310020101 BIDAR ALAM
1080 P1310030201 TALUNAN
1081 P1310030202 ABAI
1082 P1310040201 MUARA LABUH
1083 P1310041201 PAKAN SALASA
1084 P1310050201 PAKAN RABA
1085 P1311010101 SUNGAI RUMBAI
1086 P1311011201 KOTO BESAR
1087 P1311012101 SUNGAI LIMAU
1088 P1311020101 KOTO BARU
1089 P1311022201 TIUMANG
1090 P1311023101 PADANG LAWEH
1091 P1311030201 GUNUNG MEDAN
1092 P1311030202 SITIUNG II
1093 P1311030103 SITIUNG I
1094 P1311030104 TIMPEH
1095 P1311040101 SILAGO
1096 P1311040202 SEI DAREH
1097 P1311040203 SIALANG
1098 P1312010101 AIR BANGIS
1099 P1312010102 SILAPING
1100 P1312020201 DESA BARU
1101 P1312050101 UJUNG GADING
1102 P1312050102 SUNGAI AUR
1103 P1312050203 RANAH SALIDO
1104 P1312060101 PARAMAN AMPALU
1105 P1312060202 MUARO KIAWAI
1106 P1312070201 PARIT
1107 P1312070102 TALU
1108 P1312070203 KAJAI
1109 P1312080101 SUKA MENANTI
1110 P1312090201 OPHIR
1111 P1312080203 LBH.BINUANG
1112 P1312080104 SASAK
1113 P1312080205 SIMPANG EMPAT
1114 P1312110101 KINALI
1115 P1312110202 IV KOTO
1116 P1312110203 VI KOTO SELATAN
1117 P1371010101 BUNGUS
1118 P1371020201 LUBUK KILANGAN
1119 P1371030201 LUBUK BEGALUNG
1120 P1371030202 PEGAMBIRAN
1121 P1371040101 SEBERANG PADANG
1122 P1371040202 PEMANCUNGAN
1123 P1371040203 RAWANG
1124 P1371050201 ANDALAS
1125 P1371060101 PADANG PASIR
1126 P1371070201 ULAK KARANG
1127 P1371070202 AIR TAWAR
1128 P1371070203 ALAI
1129 P1371080101 NANGGALO
1130 P1371080202 LAPAI
1131 P1371090201 BELIMBING
1132 P1371090202 KURANJI
1133 P1371090203 AMBACANG KRI
1134 P1371100101 PAUH
1135 P1371110101 AIR DINGIN
1136 P1371110102 LB.BUAYA
1137 P1371110203 IKUR KOTO
1138 P1371110204 ANAK AIR
1139 P1372010201 TANAH GARAM
1140 P1372010202 KTK
1141 P1372020201 TANJUNG PAKU
1142 P1372020202 NAN BALIMO
1143 P1373010101 SILUNGKANG
1144 P1373020201 LUNTO
1145 P1373020202 KAMPUNG TELENG
1146 P1373030201 KOLOK
1147 P1373030202 SEI DURIAN
1148 P1373040101 TALAWI
1149 P1374010201 KEBUN SIKOLOS
1150 P1374010202 BUKIT SURUNGAN
1151 P1374020201 GUNUNG
1152 P1374020202 KOTO KATIK
1153 P1375010201 PERKOTAAN RASIMAH AHMAD
1154 P1375010202 GUGUK PANJANG
1155 P1375020201 MANDIANGIN
1156 P1375020202 NILAM SARI
1157 P1375020203 GULAI BANCAH
1158 P1375020204 MANDIANGIN PLUS
1159 P1375030201 TIGO BALEH
1160 P1376010101 IBUH
1161 P1376010202 PARIT RANTANG
1162 P1376010203 PAYOLANSEK
1163 P1376011201 KARAMBIA
1164 P1376020201 AIR TABIT
1165 P1376020202 TIAKAR
1166 P1376030201 TAROK
1167 P1376031201 LAMPASI
1168 P1377010101 KURAI TAJI
1169 P1377010202 MARUNGGI
1170 P1377020201 PARIAMAN
1171 P1377020202 AIR SANTOK
1172 P1377030201 NARAS
1173 P1377030202 KP BARU PADUSUNAN
1174 P1377030203 SIKAPAK
1175 P1401010102 LUBUK JAMBI
1176 P1401010103 PANGKALAN
1177 P1401010201 LUBUK RAMO
1178 P1401011201 LUBUK AMBACANG
1179 P1401012201 GUNTUNG TOAR
1180 P1401020101 MUARA LEMBU
1181 P1401020102 SUNGAI SIRIH
1182 P1401020203 SUNGAI KERANJI
1183 P1401021101 SUNGAI BULUH
1184 P1401021103 BERINGIN JAYA
1185 P1401021202 KOTO BARU
1186 P1401030201 TELUK KUANTAN
1187 P1401030202 KARI
1188 P1401031101 SENTAJO RAYA
1189 P1401040201 BENAI
1190 P1401040202 SENTAJO
1191 P1401050101 BASERAH
1192 P1401051201 PANGEAN
1193 P1401052101 PERHENTIAN LUAS
1194 P1401052102 SUKARAJA
1195 P1401053201 KOTO RAJO
1196 P1401060101 CERENTI
1197 P1401061201 INUMAN
1198 P1402010101 PARANAP
1199 P1402011201 BATANG PERANAP
1200 P1402011202 SENCANO JAYA
1201 P1402020101 PANGKALAN KASAI
1202 P1402021101 KILAN
1203 P1402021202 LUBUK KANDIS
1204 P1402022101 BATANG GANGSAL
1205 P1402030101 POLAK PISANG
1206 P1402031201 RAKIT KULIM
1207 P1402040101 AIR MOLEK
1208 P1402041101 LIRIK
1209 P1402042201 SEI LALA
1210 P1402042202 SUNGAI PARIT
1211 P1402043201 KULIM JAYA
1212 P1402050201 PEKAN HERAN
1213 P1402060101 SIPAYUNG
1214 P1402060202 KAMPUNG BESAR KOTA
1215 P1402061101 KUALA CINAKU
1216 P1403010102 KOTA BARU
1217 P1403010201 PENGALIHAN KERITANG
1218 P1403011101 SELENSEN
1219 P1403020202 PULAU KIJANG
1220 P1403021101 BENTENG
1221 P1403030201 ENOK
1222 P1403030202 PENGALIHAN ENOK
1223 P1403040102 KUALA ENOK
1224 P1403040201 TANAH MERAH
1225 P1403050201 SAPAT
1226 P1403051101 CONCONG LUAR
1227 P1403060102 GAJAH MADA
1228 P1403060201 TEMBILAHAN KOTA
1229 P1403061101 TEMBILAHAN HULU
1230 P1403070101 SUNGAI SALAK
1231 P1403071201 KEMPAS JAYA
1232 P1403080201 SUNGAI PIRING
1233 P1403090101 TELUK PINANG
1234 P1403100201 KUALA LAHANG
1235 P1403110101 MANDAH
1236 P1403110202 BATANG TUMU
1237 P1403120201 SUNGAI GUNTUNG
1238 P1403121101 PELANGIRAN
1239 P1403122201 TELUK BALENGKONG
1240 P1403123201 PULAU BURUNG
1241 P1404010201 LANGGAM
1242 P1404011201 PANGKALAN KERINCI
1243 P1404012101 BANDAR SEI KIJANG
1244 P1404020101 PANGKAL KURAS
1245 P1404021101 UKUI
1246 P1404022201 PANGKALAN LESUNG
1247 P1404030201 BUNUT
1248 P1404031201 PELALAWAN
1249 P1404032201 BANDAR PETALANGAN
1250 P1404040101 KUALA KAMPAR
1251 P1404041201 KERUMUTAN
1252 P1404042201 TELUK MERANTI
1253 P1405010101 MINAS
1254 P1405011201 SUNGAI MANDAU
1255 P1405012101 KANDIS
1256 P1405020201 SIAK
1257 P1405021201 KERINCI KANAN
1258 P1405022101 PERAWANG
1259 P1405022202 TUALANG
1260 P1405023201 DAYUN
1261 P1405024101 LUBUK DALAM
1262 P1405025201 KOTO GASIB
1263 P1405026201 MEMPURA
1264 P1405030101 SUNGAI APIT
1265 P1405031101 BUNGA RAYA
1266 P1405032101 SABAK AUH
1267 P1405033201 PUSAKO
1268 P1406010101 KAMPAR KIRI
1269 P1406011201 KAMPAR KIRI HULU I
1270 P1406011202 KAMPAR KIRI HULU II
1271 P1406012101 KAMPAR KIRI HILIR
1272 P1406013201 GUNUNG SAHILAN I
1273 P1406013202 GUNUNG SAHILAN II
1274 P1406014201 KAMPAR KIRI TENGAH
1275 P1406020101 XIII KOTO KAMPAR I
1276 P1406020202 XIII KOTO KAMPAR II
1277 P1406020203 XIII KOTO KAMPAR III
1278 P1406020204 KOTO KAMPAR HULU
1279 P1406030101 BANGKINANG BARAT
1280 P1406031201 SALO
1281 P1406040101 TAPUNG I
1282 P1406040202 TAPUNG II
1283 P1406040203 TAPUNG
1284 P1406041101 TAPUNG HULU I
1285 P1406041202 TAPUNG HULU II
1286 P1406042101 TAPUNG HILIR I
1287 P1406042202 TAPUNG HILIR II
1288 P1406050201 BANGKINANG
1289 P1406051201 BANGKINANG SEBERANG
1290 P1406060101 KAMPAR
1291 P1406061201 KAMPAR TIMUR
1292 P1406062201 RUMBIO JAYA
1293 P1406063201 KAMPAR UTARA
1294 P1406070201 TAMBANG
1295 P1406080201 SIAK HULU I
1296 P1406080202 SIAK HULU II
1297 P1406080203 SIAK HULU III
1298 P1406081201 PERHENTIAN RAJA
1299 P1407010201 ROKAN IV KOTO I
1300 P1407010202 ROKAN IV KOTO II
1301 P1407011201 PENDALIAN IV KOTO
1302 P1407020201 TANDUN II
1303 P1407020202 TANDUN I
1304 P1407021201 KABUN
1305 P1407022101 UJUNG BATU
1306 P1407030102 RAMBAH SAMO II
1307 P1407030201 RAMBAH SAMO I
1308 P1407030203 RAMBAH
1309 P1407041201 RAMBAH HILIR I
1310 P1407041202 RAMBAH HILIR II
1311 P1407042201 BANGUN PURBA
1312 P1407050101 TAMBUSAI
1313 P1407051101 TAMBUSAI UTARA I
1314 P1407051202 TAMBUSAI UTARA II
1315 P1407060101 KEPENUHAN
1316 P1407061201 KEPENUHAN HULU
1317 P1407070101 KUNTO DARUSSALAM
1318 P1407071201 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
1319 P1407072101 BONAI DARUSSALAM
1320 P1408010201 DURI
1321 P1408010202 SEBANGAR
1322 P1408010203 BALAI MAKAM
1323 P1408011201 MUARA BASUNG
1324 P1408011202 SEBANGA
1325 P1408020101 SUNGAI PAKNING
1326 P1408021201 LUBUK MUDA
1327 P1408030101 BATU PANJANG
1328 P1408031101 TANJUNG MEDANG
1329 P1408040201 BENGKALIS (DAMON)
1330 P1408050101 SELAT BARU
1331 P1409010101 SEDINGINAN
1332 P1409011201 PUJUD
1333 P1409012202 TANAH PUTIH
1334 P1409013201 RANTAU KOPAR
1335 P1409020101 BAGAN BATU
1336 P1409020202 BALAI JAYA
1337 P1409021201 SIMPANG KANAN
1338 P1409030101 RANTAU PANJANG KIRI
1339 P1409031101 PANIPAHAN
1340 P1409040201 BAGANSIAPIAPI
1341 P1409040202 BAGAN PUNAK
1342 P1409043201 PEDAMARAN
1343 P1409041201 SINABOI
1344 P1409042201 BANTAIAN
1345 P1409050201 RIMBA MELINTANG
1346 P1409051101 BANGKO JAYA
1347 P1409051102 BANGKO KANAN
1348 P1410010103 ALAI
1349 P1410020201 SELAT PANJANG
1350 P1410020202 ALAH AIR
1351 P1410030101 TANJUNG SAMAK
1352 P1410040102 ANAK SETATAH
1353 P1410031201 KEDABU RAPAT
1354 P1410050101 TELUK BELITUNG
1355 P1410051203 PULAU MERBAU
1356 P1410052202 BANDUL
1357 P1471010102 RI SIDOMULYO
1358 P1471010201 SIMPANG BARU
1359 P1471010203 SIDOMULYO
1360 P1471011201 PAYUNG SEKAKI/TAMPAN
1361 P1471020201 HARAPAN RAYA
1362 P1471021102 SIMPANG TIGA
1363 P1471021201 GARUDA
1364 P1471022101 TENAYAN RAYA
1365 P1471022202 REJOSARI
1366 P1471030201 LIMAPULUH
1367 P1471040201 SAIL
1368 P1471050201 PEKANBARU KOTA
1369 P1471060201 LANGSAT
1370 P1471060202 MELUR
1371 P1471070201 SENAPELAN
1372 P1471080102 MUARA FAJAR
1373 P1471080201 UMBANSARI
1374 P1471080203 RUMBAI BUKIT
1375 P1471081102 KARYA WANITA
1376 P1471081201 RUMBAI
1377 P1473010101 BUKIT KAPUR
1378 BUKIT KAYU KAPUR
1379 P1473011101 MEDANG KAMPAI
1380 P1473012101 SUNGAI SEMBILAN
1381 P1473020201 DUMAI BARAT
1382 P1473020203 PURNAMA
1383 P1473021201 BUKIT TIMAH
1384 P1473021202 BUMI AYU
1385 P1473030203 JAYA MUKTI
1386 P1473031201 DUMAI KOTA
1387 P1501010101 LEMPUR
1388 P1501010202 LOLO
1389 P1501020101 TAMIAI
1390 P1501020202 TARUTUNG
1391 P1501030101 JUJUN
1392 P1501030202 SEMERAP
1393 P1501040201 SANGGARAN AGUNG
1394 P1501050201 HIANG
1395 P1501070201 SEMURUP
1396 P1501071201 KEMANTAN
1397 P1501071202 SUNGAI TUTUNG
1398 P1501072201 DEPATI VII KOTO TUO
1399 P1501080201 SIULAK DERAS
1400 P1501081201 SI ULAK GEDANG
1401 P1501081202 SIULAK MUKAI
1402 P1501090101 KERSIK TUO
1403 P1501090202 GUNUNG LABU
1404 P1501091201 PELOMPEK
1405 P1502010201 MUARA MADRAS
1406 P1502011201 SUNGAI TENANG
1407 P1502020101 MUARA SIAU
1408 P1502021101 PASAR MASURAI
1409 P1502022201 SIKANCING
1410 P1502030101 PAMENANG
1411 P1502031101 MERANTI
1412 P1502040201 BANGKO
1413 P1502040202 PEMATANG KANDIS
1414 P1502050101 SUNGAI MANAU
1415 P1502051201 SIMPANG PARIT
1416 P1502052201 SUNGAI JERING
1417 P1502060101 RANTAU PANJANG
1418 P1502061101 MUARA JERNIH
1419 P1502062101 MUARA DELANG
1420 P1502063201 SUMBER AGUNG
1421 P1502063202 RANTAU LIMAU MANIS
1422 P1502064101 SUNGAI BULIAN
1423 P1502067201 MUARA KIBUL
1424 P1503010101 PEKAN GEDANG
1425 P1503020101 PULAU PANDAN
1426 P1503020202 MERSIP
1427 P1503021101 LUBUK RESAM
1428 P1503030101 PELAWAN
1429 P1503031101 SINGKUT
1430 P1503040101 SAROLANGUN
1431 P1503041101 LIMBUR TEMBESI
1432 P1503050101 PAUH
1433 P1503051101 PEMATANG KABAU
1434 P1503051102 AIR HITAM
1435 P1503060101 MANDIANGIN
1436 P1503060102 BUTANG BARU
1437 P1504010101 MERSAM
1438 P1504010202 SUNGAI PUAR
1439 P1504011101 SUNGAI RENGAS
1440 P1504020101 DURIAN LUNCUK
1441 P1504020102 JANGGA BARU
1442 P1504030101 MUARA TEMBESI
1443 P1504030202 PASAR MUARA TEMBESI
1444 P1504040201 MUARA BULIAN
1445 P1504040202 PASAR TERUSAN
1446 P1504040203 ARO
1447 P1504041101 PENEROKAN
1448 P1504041202 BATIN
1449 P1504042101 MARO SEBO ILIR
1450 P1504042202 TIDAR KURANJI
1451 P1504042203 TENAM
1452 P1504050101 JEMBATAN MAS
1453 P1504050202 SELAT
1454 P1505010101 TEMPINO
1455 P1505010202 PONDOK MEJA
1456 P1505011101 SEI BAHAR VII
1457 P1505011102 SEI BAHAR I
1458 P1505011203 SEI BAHAR IV
1459 P1505013201 MARKANDING
1460 P1505020201 MUARA KUMPEH
1461 P1505021101 TANGKIT
1462 P1505021202 KEBON IX
1463 P1505030101 TANJUNG
1464 P1505030202 PUDING
1465 P1505040201 JAMBI KECIL
1466 P1505041201 KEMINGKING DALAM
1467 P1505050101 SIMPANG SEI DUREN
1468 P1505050202 PENYENGAT OLAK
1469 P1505050203 PIR II BAJUBANG
1470 P1505060201 SENGETI
1471 P1505060202 SEKERNAN ILIR
1472 P1506010201 MENDAHARA
1473 P1506010202 PANGKAL DURI
1474 P1506011101 SP TUAN
1475 P1506012101 SIMP.PANDAN
1476 P1506020201 DENDANG
1477 P1506031201 MUARA SABAK BARAT
1478 P1506032201 LAMBUR
1479 P1506032202 SIMBUR NAIK
1480 P1506032103 MUARA SABAK TIMUR
1481 P1506033201 KAMPUNG LAUT
1482 P1506040101 RANTAU RASAU
1483 P1506041101 SIMPANG BERBAK
1484 P1506050101 NIPAH PANJANG
1485 P1506050202 SUNGAI TERING
1486 P1506060201 SUNGAI LOKAN
1487 P1506060202 SUNGAI JAMBAT
1488 P1506060203 AIR HITAM LAUT
1489 P1507010201 PELABUHAN DAGANG
1490 P1507011101 MERLUNG
1491 P1507012101 SUBAN
1492 P1507013101 PIJOAN BARU
1493 P1507013102 PURWODADI
1494 P1507014201 LUBUK KAMBING
1495 P1507015201 BUKIT INDAH
1496 P1507015202 RANTAU BADAK
1497 P1507020101 TELUK NILAU
1498 P1507021201 SENYERANG
1499 P1507030201 KUALA TUNGKAL I
1500 P1507030202 KUALA TUNGKAL II
1501 P1507031201 SUNGAI SAREN
1502 P1507032201 TUNGKAL V
1503 P1507040201 SUKOREJO
1504 P1507041201 PARIT DELI
1505 P1508010101 SUNGAI BENGKAL
1506 P1508011101 PINTAS TUO
1507 P1508020201 MUARA TEBO
1508 P1508021201 TELUK SINGKAWANG
1509 P1508022201 MENGUPEH
1510 P1508022202 LUBUK MADRASAH
1511 P1508030101 RIMBO BUJANG II
1512 P1508031101 RIMBO BUJANG IX
1513 P1508032201 ALAI ILIR
1514 P1508040101 PULAU TEMIANG
1515 P1508041101 SUNGAI ABANG
1516 P1508041102 TELUK LANCANG
1517 P1508042101 SP II SEKUTUR JAYA
1518 P1508043201 TUO PASIR MAYANG
1519 P1509010201 RANTAU KELOYANG
1520 P1509011101 KUAMANG KUNING X
1521 P1509011102 KUAMANG KUNING I
1522 P1509011203 KUAMANG JAYA
1523 P1509021201 BABEKO
1524 P1509023201 MUARA BUNGO II
1525 P1509024201 MUARA BUNGO I
1526 P1509025201 AIR GEMURUH
1527 P1509030101 RANTAU PANDAN
1528 P1509031201 TANJUNG AGUNG
1529 P1509032201 MUARA BUAT
1530 P1509041101 TANAH SEPENGGAL
1531 P1509041202 TANAH SEPENGGAL LINTAS
1532 P1509050201 TANAH TUMBUH
1533 P1509051201 LIMBUR LUBUK MENGKUANG
1534 P1509052201 PELAYANG
1535 P1509060101 RANTAU IKIL
1536 P1509061201 PULAU BATU
1537 P1571010201 PAAL V
1538 P1571010202 PAAL X
1539 P1571010203 KENALI BESAR
1540 P1571010204 RAWASARI
1541 P1571020101 PAKUAN BARU
1542 P1571020202 TALANG BAKUNG
1543 P1571020203 KEBON KOPI
1544 P1571020204 PAAL MERAH I
1545 P1571020205 PAAL MERAH II
1546 P1571030201 SIMPANG KAWAT
1547 P1571030202 KEBON HANDIL
1548 P1571040201 KONI
1549 P1571050101 PUTRI AYU
1550 P1571050202 SIMPANG IV SIPIN
1551 P1571050203 AUR DURI
1552 P1571060101 OLAK KEMANG
1553 P1571070201 TAHTUL YAMAN
1554 P1571080201 TANJUNG PINANG
1555 P1571080202 PAYO SELINCAH
1556 P1571080203 TALANG BANJAR
1557 P1572010201 TANAH KAMPUNG
1558 P1572020201 KUMUN
1559 P1572030102 DESA GEDANG
1560 P1572030201 SUNGAI PENUH
1561 P1572040101 RAWANG
1562 P1572050201 KOTO BARU
1563 P1601052201 TANJUNG LENGKAYAP
1564 P1601070201 PENYADINGAN
1565 P1601080101 PENGANDONAN
1566 P1601081201 PENGARINGAN
1567 P1601081202 ULAK PANDAN
1568 P1601082101 MENDINGIN
1569 P1601083201 MUARA JAYA
1570 P1601090101 PENINJAUAN
1571 P1601091201 LUBUK BATANG
1572 P1601092101 KARYA MUKTI
1573 P1601092202 LUBUK RUKAM
1574 P1601130201 SUKARAYA
1575 P1601130202 KEMALA RAJA
1576 P1601130203 SEKAR JAYA
1577 P1601131101 BATUMARTA II
1578 P1601140201 TANJUNG AGUNG
1579 P1602010103 TUGU JAYA
1580 P1602010201 CAHAYA MAJU
1581 P1602010202 TUGU MULYO
1582 P1602011201 MUARA BURNAI
1583 P1602011202 RANTAU DURIAN
1584 P1602020101 PEMATANG PANGGANG I
1585 P1602020202 MAKARTI MULYA
1586 P1602021201 SUNGAI MENANG
1587 P1602022201 PEMATANG PANGGANG II
1588 P1602022202 PEMATANG PANGGANG III
1589 P1602023101 PEMATANG PANGGANG IV
1590 P1602023202 KERTA MUKTI
1591 P1602030101 TULUNG SELAPAN
1592 P1602031101 CENGAL
1593 P1602040201 PEDAMARAN
1594 P1602041201 PEDAMARAN TIMUR
1595 P1602050201 PANGARAYAN
1596 P1602051201 SUGI WARAS
1597 P1602060201 KUTARAYA
1598 P1602060202 CELIKAH
1599 P1602120101 SIRAH PULAU PADANG
1600 P1602120202 AWAL TERUSAN
1601 P1602121102 JEJAWI
1602 P1602121201 MUARA BATUN
1603 P1602130101 PAMPANGAN
1604 P1602130202 KEMAN
1605 P1602131201 PANGKALAN LAMPAM
1606 P1602140201 AIR SUGIHAN JALUR 27
1607 P1602140202 AIR SUGIHAN JALUR 25
1608 P1603010101 PULAU PANGGUNG
1609 P1603011201 PAJAR BULAN
1610 P1603012101 TANJUNG RAYA
1611 P1603020101 TANJUNG AGUNG
1612 P1603031101 SUGIH WARAS
1613 P1603032101 BERINGIN
1614 P1603032202 SUMBER MULYA
1615 P1603040101 TANJUNG ENIM
1616 P1603050101 MUARA ENIM
1617 P1603051201 UJAN MAS
1618 P1603060101 GUNUNG MEGANG
1619 P1603060202 TELUK LUBUK
1620 P1603060203 SUMAJA MAKMUR
1621 P1603070201 TEBAT AGUNG
1622 P1603070202 MUARA EMBURUNG
1623 P1603090101 GELUMBANG
1624 P1603091201 LEMBAK
1625 P1603092201 SUKARAMI
1626 P1603094201 KELEKAR
1627 P1604011101 TANJUNG SAKTI PUMI
1628 P1604012201 SIMPANG III POMO
1629 P1604040101 KOTA AGUNG
1630 P1604041101 MUARA TIGA
1631 P1604042201 TANJUNG TEBAT
1632 P1604050201 PULAU PINANG
1633 P1604051201 PAGAR GUNUNG
1634 P1604052201 TINGGI HARI
1635 P1604060101 JARAI
1636 P1604061201 PAJAR BULAN
1637 P1604062201 MUARA PAYANG
1638 P1604111201 SAUNG NAGA
1639 P1604111202 WANA RAYA
1640 P1604112101 BUNGAMAS
1641 P1604112102 BUMI LAMPUNG
1642 P1604112203 PALEMBAJA
1643 P1604113201 PAGAR JATI
1644 P1604113202 NANJUNGAN
1645 P1604114201 TANJUNG AUR
1646 P1604120201 BANDAR JAYA
1647 P1604120202 PAGAR AGUNG
1648 P1604120203 SENABING
1649 P1604120204 PRUMNAS
1650 P1604120205 SELAWI
1651 P1604120206 USILA
1652 P1604121201 SUKARAMI
1653 P1604122201 PSEKSU
1654 P1604131101 MERAPI II
1655 P1604132201 MERAPI I
1656 P1604132202 MUARA LAWAI
1657 P1604133201 PERANGAI
1658 P1605030201 TERAWAS
1659 P1605031201 SELANGIT
1660 P1605032201 SUMBER HARTA
1661 P1605040101 NAWANGSASI
1662 P1605040202 L. SIDOHARJO
1663 P1605041101 MANGUNHARJO
1664 P1605050101 MUARA BELITI
1665 P1605051201 MUARA KATI
1666 P1605060101 JAYALOKA
1667 P1605060202 CIPTODADI
1668 P1605070201 KARYA SAKTI
1669 P1605071101 CECAR
1670 P1605071202 SUNGAI BUNUT
1671 P1605072101 MUARA KELINGI
1672 P1605072202 AIR BELITI
1673 P1605080101 MUARA LAKITAN
1674 P1605080202 PIAN RAYA
1675 P1605090101 MEGANG SAKTI
1676 P1605090202 KELINGI IV-C
1677 P1606010101 NGULAK
1678 P1606020101 BABAT TOMAN
1679 P1606020202 ULAK PACEH
1680 P1606021201 TANAH ABANG
1681 P1606021202 LUBUK BINTIALE
1682 P1606022201 CINTA KARYA
1683 P1606022202 SUKA DAMAI
1684 P1606022203 SIDORAHAYU
1685 P1606030101 TEBING BULANG
1686 P1606030202 JIRAK
1687 P1606040201 BALAI AGUNG SEKAYU
1688 P1606040202 LUMPATAN
1689 P1606041201 LAIS
1690 P1606041202 GARDU HARAPAN
1691 P1606041203 TELUK KIJING
1692 P1606090101 SUNGAI LILIN
1693 P1606090202 TANJUNG KERANG
1694 P1606091101 KARYA MAJU
1695 P1606091202 MEKAR JAYA
1696 P1606100101 BAYUNG LENCIR
1697 P1606100202 SUMBER HARUM
1698 P1606100203 PENINGGALAN
1699 P1606100204 SUKA JAYA
1700 P1606101102 BANDAR AGUNG
1701 P1606101201 KARANG MUKTI
1702 P1606102201 BEROJAYA TIMUR
1703 P1607010201 PENGUMBUK
1704 P1607010202 SEMUNTUL
1705 P1607020101 BETUNG KOTA
1706 P1607020202 TALANG JAYA BETUNG
1707 P1607030103 DANA MULYA
1708 P1607030201 MEKARSARI
1709 P1607030202 KARANG MANUNGGAL
1710 P1607030204 TELUK BETUNG
1711 P1607031201 SUKARAJA
1712 P1607040201 PANGKALAN BALAI
1713 P1607040202 SEMBAWA
1714 P1607040203 PETALING
1715 P1607050101 SUKAJADI
1716 P1607050202 GASING LAUT
1717 P1607050203 KENTEN LAUT
1718 P1607051201 TANJUNG LAGO
1719 P1607060101 MARIANA
1720 P1607060202 CINTA MANIS
1721 P1607070102 SUNGAI DUA
1722 P1607070201 SIMPANG RAMBUTAN
1723 P1607080101 DAYA UTAMA
1724 P1607081201 MARGO MULYO
1725 P1607081202 TIRTA HARJA
1726 P1607090101 MAKARTI JAYA
1727 P1607091201 SRIKATON
1728 P1607100101 SUNGSANG
1729 P1607100202 KARANG AGUNG ILIR
1730 P1607110201 MUARA TELANG
1731 P1607110202 TALANG JAYA TELANG
1732 P1608010201 TELUK AGUNG
1733 P1608020101 BANDING AGUNG
1734 P1608021101 WARKUK RANAU SELATAN
1735 P1608022201 BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH
1736 P1608030101 BUAY PEMACA
1737 P1608040101 SIMPANG
1738 P1608041101 BUANA PEMACA
1739 P1608050101 MUARA DUA
1740 P1608051101 BUAY RAWAN
1741 P1608060201 BUAY SANDANG AJI
1742 P1608061101 TIGA DIHAJI
1743 P1608070201 BUAY RUNJUNG
1744 P1608071101 RUNJUNG AGUNG
1745 P1608080201 TENANG
1746 P1608090101 MUARA DUA KISAM
1747 P1608091201 KISAM ILIR
1748 P1608100101 PULAU BERINGIN
1749 P1608101201 SINDANG DANAU
1750 P1608102201 SUNGAI ARE
1751 P1609010101 MARTAPURA
1752 P1609010202 KOTA BARU
1753 P1609011201 BUNGA MAYANG
1754 P1609012201 JAYAPURA
1755 P1609020201 PEMETUNG BESUKI
1756 P1609030101 RAWA BENING
1757 P1609030102 PANDAN AGUNG
1758 P1609030103 SUKARAJA
1759 P1609032201 MUNCAK KABAU
1760 P1609040101 BATUMARTA VIII
1761 P1609050201 BANGSA NEGARA
1762 P1609050202 RASUAN
1763 P1609060201 GUMAWANG
1764 P1609060202 WAY HITAM IV
1765 P1609070101 NUSA BAKTI
1766 P1609080101 PURWODADI
1767 P1609080202 TOTO REJO
1768 P1609090102 TARAMAN
1769 P1609090201 TRIMOHARJO
1770 P1609091102 CEMPAKA
1771 P1609091201 BURNAY MULYA
1772 P1609100201 BETUNG
1773 P1610010101 MUARA KUANG
1774 P1610011201 TAMBANG RAMBANG
1775 P1610012201 BETUNG
1776 P1610020101 TANJUNG BATU
1777 P1610020202 SRI TANJUNG
1778 P1610021101 PAYARAMAN
1779 P1610030201 LEBUNG BANDUNG
1780 P1610030202 MEKAR SARI
1781 P1610031201 KANDIS
1782 P1610040101 TANJUNG RAJA
1783 P1610040202 KERINJING
1784 P1610041201 RANTAU PANJANG
1785 P1610042201 SUNGAI PINANG
1786 P1610050201 PEMULUTAN
1787 P1610050202 PEGAYUT
1788 P1610051201 SUNGAI LEBUNG
1789 P1610051202 SUNGAI KELI
1790 P1610052201 TALANG PANGERAN
1791 P1610060101 INDRALAYA
1792 P1610060202 TALANG ALUR
1793 P1610061201 PAYAKABUNG
1794 P1610061202 SIMPANG TIMBANGAN
1795 P1610061203 PALEM RAYA
1796 P1610061204 KOTA TERPADU MANDIRI (KTMS) RAMBUTAN
1797 P1610062201 TEBING GERINTING
1798 P1611010101 MUARA PINANG
1799 P1611020201 LESUNG BATU
1800 P1611030101 PENDOPO
1801 P1611030202 NANJUNGAN
1802 P1611050101 PADANG TEPONG
1803 P1611060101 TALANG PADANG
1804 P1611070201 TEBING TINGGI
1805 P1611070202 MUARA SALING
1806 P1612010101 TALANG UBI
1807 P1612010202 SUNGAI BAUNG
1808 P1612020201 TANAH ABANG
1809 P1612030201 ABAB
1810 P1612040201 SIMPANG BABAT
1811 P1612050202 AIR ITAM
1812 P1612050201 TEMPIRAI
1813 P1613030101 SURULANGUN
1814 P1613010201 MUARA KULAM
1815 P1613020101 KARANG JAYA
1816 P1613040202 MUARA RUPIT
1817 P1613060102 BINGIN TELUK
1818 P1613060201 PAUH
1819 P1613050101 KARANG DAPO
1820 P1613070101 NIBUNG
1821 P1671010201 MAKRAYU
1822 P1671011101 GANDUS
1823 P1671020101 PEMBINA
1824 P1671020202 1 ULU
1825 P1671020203 4 ULU
1826 P1671020204 7 ULU
1827 P1671020205 OPI
1828 P1671021201 KRAMASAN
1829 P1671021202 KERTAPATI
1830 P1671021203 KARYA JAYA
1831 P1671030201 NAGASWIDAK
1832 P1671030202 TAMAN BACAAN
1833 P1671031201 PLAJU
1834 P1671040202 KAMPUS
1835 P1671040203 PAKJO
1836 P1671040204 SUNGAI BAUNG
1837 P1671040205 PADANG SELASA
1838 P1671041201 23 ILIR
1839 P1671041202 MERDEKA
1840 P1671050201 ARIODILLAH
1841 P1671050202 DEMPO
1842 P1671050203 TALANG RATU
1843 P1671051201 BASUKI RAHMAT
1844 P1671051202 SEKIP
1845 P1671060201 5 ILIR
1846 P1671060202 11 ILIR
1847 P1671060203 BOOM BARU
1848 P1671060204 KENTEN
1849 P1671060205 SABOKINGKING
1850 P1671061101 SEI SELINCAH
1851 P1671061202 BUKIT SANGKAL
1852 P1671061203 KALIDONI
1853 P1671070201 MULTI WAHANA
1854 P1671071201 SAKO
1855 P1671080201 SOSIAL
1856 P1671080202 SUKARAME
1857 P1671080203 TALANG BETUTU
1858 P1671081201 PUNTIKAYU
1859 P1671081202 ALANGALANG LEBAR
1860 P1672010201 TANJUNG RAMBANG
1861 P1672020201 PRABUMULIH TIMUR
1862 P1672020202 SUKAJADI
1863 P1672020203 KARANG RAJA DELINOM
1864 P1672020203 TANJUNG RAMAN
1865 P1672030201 PRABUMULIH BARAT
1866 P1672030202 PASAR PRABUMULIH
1867 P1672030203 GUNUNG KEMALA
1868 P1672040201 CAMBAI
1869 P1673010201 BANDAR
1870 P1673011102 PENGARINGAN
1871 P1673011201 SANDAR ANGIN
1872 P1673020201 BUMI AGUNG
1873 P1673030101 SIDOREJO
1874 P1673030202 GUNUNG DEMPO
1875 P1673040201 PENGANDONAN
1876 P1674011201 PRUMNAS LUBUK TANJUNG
1877 P1674012101 SIDOREJO
1878 P1674021201 SUMBER WARAS
1879 P1674022101 SIMPANG PERIUK
1880 P1674031201 CITRA MEDIKA
1881 P1674032201 TABA
1882 P1674032202 SWASTI SABA
1883 P1674041101 PETANANG
1884 P1674042201 MEGANG
1885 P1701040201 KAYU KUNYIT
1886 P1701041201 M. THAHA
1887 P1701041202 KOTA MANNA
1888 P1701042101 KEDURANG
1889 P1701043201 TALANG RANDAI
1890 P1701044201 PASAR MANNA
1891 P1701045101 SULAU
1892 P1701050101 SEGINIM
1893 P1701051201 PALAK BENGKERUNG
1894 P1701060201 MASAT
1895 P1701061202 PAGAR GADING
1896 P1701061103 TUNGKAL
1897 P1701061201 ANGGUT
1898 P1701062101 LUBUK TAPI
1899 P1702020101 KOTA PADANG
1900 P1702021201 SINDANG BELITI ILIR
1901 P1702030101 PADANG ULAK TANDING
1902 P1702031102 SINDANG JATI
1903 P1702031201 BERINGIN TIGA
1904 P1702032101 KEPALA CURUP
1905 P1702033201 TANJUNG AGUNG
1906 P1702034101 SINDANG DATARAN
1907 P1702040201 CURUP
1908 P1702041102 BERMANI ULU
1909 P1702041201 KAMPUNG MELAYU
1910 P1702042201 SAMBIREJO
1911 P1702042202 SIMPANG NANGKA
1912 P1702042203 SUMBER URIP
1913 P1702043201 WATAS MARGA
1914 P1702044201 PERUMNAS
1915 P1702044202 TALANG RIMBO LAMA
1916 P1702045101 BANGUN JAYA
1917 P1702046201 KAMPUNG DELIMA
1918 P1702046202 TUNAS HARAPAN
1919 P1702047202 CURUP TIMUR
1920 P1703010201 ENGGANO
1921 P1703050101 LUBUK DURIAN
1922 P1703050202 TANJUNG AGUNG PALIK
1923 P1703051201 KERKAP
1924 P1703052201 DUSUN CURUP
1925 P1703053201 HULU PALIK
1926 P1703060201 ARGA MAKMUR
1927 P1703060202 KEMUMU
1928 P1703060203 PERUMNAS
1929 P1703070101 LAIS
1930 P1703070202 AIR PADANG
1931 P1703071101 BATIKNAU
1932 P1703072101 AIR BINTUNAN
1933 P1703080201 AIR LAIS
1934 P1703090101 KETAHUN
1935 P1703090102 D 6 KETAHUN
1936 P1703090203 D 4 KETAHUN
1937 P1703091101 NAPAL PUTIH
1938 P1703091202 TANJUNG HARAPAN
1939 P1703100101 SEBELAT
1940 P1703100202 KARANG PULAU
1941 P1703100203 SUKA MAKMUR
1942 P1704010101 MUARA NASAL
1943 P1704020201 LINAU
1944 P1704030101 BINTUHAN
1945 P1704031201 MUARA TETAP
1946 P1704040201 TANJUNG IMAN
1947 P1704041202 LUAS
1948 P1704042201 MUARA SAHUNG
1949 P1704050201 GEDUNG WANI
1950 P1704051201 MENTIRING
1951 P1704060102 TANJUNG KEMUNING
1952 P1704060201 BERIANG TINGGI
1953 P1704061201 KELAM TENGAH
1954 P1704070101 PADANG GUCI
1955 P1704071202 PADANG GUCI HILIR
1956 P1704072201 LUNGKANG KULE
1957 P1704073201 NAGA RANTAI
1958 P1705010101 KEMBANG MUMPO
1959 P1705010202 GUNUNG KEMBANG
1960 P1705010203 MUARA MARAS
1961 P1705020102 PAJAR BULAN
1962 P1705020201 RENAH GAJAH MATI 2
1963 P1705030101 MASMAMBANG
1964 P1705031201 ILIR TALO
1965 P1705031202 PENAGO II
1966 P1705032201 SUKAMERINDU
1967 P1705033201 ULU TALO
1968 P1705040201 KOTA TAIS
1969 P1705041201 RIMBO KEDUI
1970 P1705042201 TALANG TINGGI
1971 P1705043201 SELUMA TIMUR
1972 P1705044201 PUGUK
1973 P1705050201 BABATAN
1974 P1705050202 CAHAYA NEGERI
1975 P1705050203 RIAK SIABUN
1976 P1705051201 DERMAYU
1977 P1705051202 AIR PERIUKAN
1978 P1705052201 DUSUN TENGAH
1979 P1705052202 TUMBUAN
1980 P1706010101 IPUH
1981 P1706011101 AIR RAMI
1982 P1706011102 BUKIT MULYA
1983 P1706012201 MALIN DEMAM
1984 P1706020102 PONDOK SUGUH
1985 P1706021101 RETAK MUDIK
1986 P1706022201 BANTAL
1987 P1706030201 TUNGGAL JAYA
1988 P1706030202 TERAS TERUNJAM
1989 P1706031101 PENARIK
1990 P1706032201 SELAGAN RAYA
1991 P1706040201 MUKOMUKO
1992 P1706041201 DUSUN BARU V KOTO
1993 P1706042201 LUBUK SANAI
1994 P1706050101 LUBUK PINANG
1995 P1706051201 AIR MANJUNTO
1996 P1706052201 LALANG LUAS
1997 P1707010201 RIMBO PENGADANG
1998 P1707011201 TAPUS
1999 P1707020101 TES
2000 P1707020102 KOTA DONOK
2001 P1707021201 TALANG LEAK
2002 P1707030201 SEMELAKO
2003 P1707031201 LIMAUPIT
2004 P1707041201 PADANG BANO
2005 P1707042101 TABA ATAS
2006 P1707042202 SUKA DATANG
2007 P1707050101 MUARA AMAN
2008 P1707051201 SUKARAJA
2009 P1707052201 KOTA BARU
2010 P1707053201 KETENONG
2011 P1708010203 BATU BANDUNG
2012 P1708020101 KEBAN AGUNG
2013 P1708020202 MUARA LANGKAP
2014 P1708020203 EMBONG IJUK
2015 P1708030201 TALANG BLABATAN
2016 P1708040201 TEBAT KARAI
2017 P1708040202 NANTI AGUNG
2018 P1708050101 PASAR KEPAHIANG
2019 P1708050202 KELOBAK
2020 P1708060201 KABAWETAN
2021 P1708060202 BUKIT SARI
2022 P1708070201 UJAN MAS
2023 P1708070202 CUGUNG LALANG
2024 P1708080201 DURIAN DEPUN
2025 P1709010101 KEMBANG SERI
2026 P1709010202 TABA LAGAN
2027 P1709020201 KARANG TINGGI
2028 P1709020202 UJUNG KARANG
2029 P1709020203 KARANG NANDING
2030 P1709030201 TABA TERET
2031 P1709030202 LUBUK UNEN
2032 P1709030203 JAMBU
2033 P1709030204 SUKARAMI
2034 P1709040201 PAGAR JATI
2035 P1709040202 RENAH KANDIS
2036 P1709040203 ARGA INDAH II
2037 P1709050101 PEKIK NYARING
2038 P1709050202 BENTIRING
2039 P1709050203 SRIKUNCORO
2040 P1709050204 SIDODADI
2041 P1709050205 TANJUNG DALAM
2042 P1709060201 PEMATANG TIGA
2043 P1709060202 SEKAYUN
2044 P1709060203 ATURAN MUMPO
2045 P1771010102 BETUNGAN
2046 P1771010201 BASUKI RAHMAT
2047 P1771011201 PADANG SERAI
2048 P1771011202 KANDANG
2049 P1771020201 JALAN GEDANG
2050 P1771020202 JEMBATAN KECIL
2051 P1771020203 LINGKAR TIMUR
2052 P1771020204 LINGKAR BARAT
2053 P1771020205 SIDOMULYO
2054 P1771021201 KUALA LEMPUING
2055 P1771021202 SAWAH LEBAR
2056 P1771021203 NUSA INDAH
2057 P1771022201 ANGGUT ATAS
2058 P1771022202 PENURUNAN
2059 P1771030201 PASAR IKAN
2060 P1771030202 KAMPUNG BALI
2061 P1771031201 SUKA MERINDU
2062 P1771040101 RATU AGUNG
2063 P1771040102 BERINGIN RAYA
2064 P1771040203 BENTIRING
2065 P1801040101 LIWA
2066 P1801041201 BUAY NYERUPA
2067 P1801041202 LOMBOK
2068 P1801050201 KENALI
2069 P1801051201 SEKINCAU
2070 P1801052101 SRI MULYO
2071 P1801053201 BATU BRAK
2072 P1801054201 PAGAR DEWA
2073 P1801056201 BANDAR NEGERI SUOH
2074 P1801060101 SUMBER JAYA
2075 P1801061101 FAJAR BULAN
2076 P1801062201 GEDUNG SURIAN
2077 P1802010102 SIRING BETIK
2078 P1802010201 WONOSOBO
2079 P1802011201 SUDIMORO
2080 P1802011202 SUKARAJA
2081 P1802012201 SANGGI
2082 P1802020201 KOTA AGUNG
2083 P1802021201 WAY NIPAH
2084 P1802022201 PASAR SIMPANG
2085 P1802023201 NEGARA BATIN
2086 P1802030201 PULAU PANGGUNG
2087 P1802031101 NGARIP
2088 P1802032201 AIR NANINGAN
2089 P1802040101 TALANG PADANG
2090 P1802041201 MARGOYOSO
2091 P1802042101 GISTING
2092 P1802043201 KEDALOMAN
2093 P1802050201 RANTAU TIJANG
2094 P1802050202 SUMANDA
2095 P1802101201 BULOK SUKAMARA
2096 P1802110101 PUTIH DOH
2097 P1802111201 KLUMBAYAN
2098 P1802112101 ANTAR BRAK
2099 P1802113201 KLUMBAYAN BARAT
2100 P1803060105 TANJUNG SARI NATAR
2101 P1803060201 NATAR
2102 P1803060102 SUKADAMAI
2103 P1803060203 HAJIMENA
2104 P1803060204 BRANTI RAYA
2105 P1803070101 BANJAR AGUNG
2106 P1803070202 KARANG ANYAR
2107 P1803080101 TANJUNG BINTANG
2108 P1803081201 TANJUNG SARI
2109 P1803090102 KATIBUNG
2110 P1803090201 TANJUNG AGUNG
2111 P1803091201 MERBAU MATARAM
2112 P1803091102 TALANG JAWA
2113 P1803092201 WAY SULAN
2114 P1803100101 SIDOMULYO
2115 P1803101201 CANDIPURO
2116 P1803102201 WAY PANJI
2117 P1803110201 KALIANDA
2118 P1803110202 WAY URANG
2119 P1803111101 RAJABASA
2120 P1803120201 PALAS
2121 P1803120102 BUMIDAYA
2122 P1803121201 SRAGI
2123 P1803130101 PENENGAHAN
2124 P1803131101 KETAPANG
2125 P1803132101 BAKAUHENI
2126 P1804010101 MARGOTOTO
2127 P1804020201 BATANGHARI
2128 P1804020202 BUMI EMAS
2129 P1804030101 SEKAMPUNG
2130 P1804030202 TRI MULYO
2131 P1804040201 TANJUNG HARAPAN
2132 P1804040202 SUKARAJA TIGA
2133 P1804050101 PUGUNG RAHARJO
2134 P1804050102 SIDOREJO
2135 P1804060202 ADIREJO
2136 P1804060201 JABUNG
2137 P1804061101 PASIR SAKTI
2138 P1804062101 SUMBER REJO
2139 P1804063201 PENIANGAN
2140 P1804070101 LABUHAN MARINGGAI
2141 P1804070202 KARYA TANI
2142 P1804071201 MATARAM BARU
2143 P1804072101 SRIBAWONO
2144 P1804073201 WANA
2145 P1804074101 WAY MILI
2146 P1804080101 WAY JEPARA
2147 P1804080202 BRAJA CAKA
2148 P1804081101 BRAJA HARJOSARI
2149 P1804082201 RAJABASA LAMA
2150 P1804090201 SUKADANA
2151 P1804091201 DONOMULYO
2152 P1804092201 SUKARAJA NUBAN
2153 P1804100202 GANTI WARNO
2154 P1804100201 PEKALONGAN
2155 P1804110102 REJO KATON
2156 P1804110201 RAMAN UTARA
2157 P1804120201 PURBOLINGGO
2158 P1804121201 TAMBAH SUBUR
2159 P1805010201 PADANG RATU
2160 P1805010202 SURABAYA
2161 P1805011101 KARANG ANYAR
2162 P1805012201 PAYUNG REJO
2163 P1805012202 SEGALA MIDER
2164 P1805013201 HAJI PEMANGGILAN
2165 P1805014201 GEDUNG SARI
2166 P1805020101 KALIREJO
2167 P1805020202 PONCOWARNO
2168 P1805021201 SENDANG AGUNG
2169 P1805030201 BAGUNREJO
2170 P1805030202 SUKA NEGARA
2171 P1805040201 GUNUNG SUGIH
2172 P1805040202 TERBANGGI SUBING
2173 P1805041201 KESUMADADI
2174 P1805042101 WATES
2175 P1805050201 SIMBAR WARINGIN
2176 P1805050202 PUJO KERTO
2177 P1805060201 PUNGGUR
2178 P1805061101 KOTA GAJAH
2179 P1805061202 SRI TEJO KENCONO
2180 P1805070201 SEPUTIH RAMAN
2181 P1805070202 RAMA INDRA
2182 P1805080101 BANDAR JAYA
2183 P1805080202 PONCOWATI
2184 P1805081201 SIMPANG AGUNG
2185 P1805082201 CANDI REJO
2186 P1805090101 BANDAR AGUNG
2187 P1805100201 SEPUTIH MATARAM
2188 P1805101201 JATI DATAR
2189 P1805101202 SRIWIJAYA MATARAM
2190 P1805110101 SEPUTIH BANYAK
2191 P1805111201 SUKO BINANGUN
2192 P1805120201 RUMBIA
2193 P1805121201 BUMI NABUNG
2194 P1805122101 BINA KARYA UTAMA
2195 P1805130101 SEPUTIH SURABAYA
2196 P1805131201 GAYA BARU LIMA
2197 P1806010101 BUKIT KEMUNING
2198 P1806011201 ULAK RENGAS
2199 P1806020201 TANJUNG RAJA
2200 P1806030201 OGAN LIMA
2201 P1806031201 SUBIK
2202 P1806032201 ABUNG KUNANG
2203 P1806033201 PEKURUN
2204 P1806040201 KOTA BUMI I
2205 P1806040202 KOTA BUMI UDIK
2206 P1806041201 MADUKORA
2207 P1806042201 KOTA BUMI II
2208 P1806042202 WONOGIRI
2209 P1806050201 KALIBALANGAN
2210 KEMALO ABUNG
2211 P1806051201 SEMULI RAYA
2212 P1806052201 BLAMBANGAN
2213 P1806060201 BUMI AGUNG
2214 P1806061101 TATA KARYA
2215 P1806070101 KETAPANG
2216 P1806071201 KARANG SARI
2217 P1806072101 TULANG BAWANG BARU
2218 P1806072202 MULYO REJO II
2219 P1806073201 KUBU HITU
2220 P1806074101 CEMPAKA
2221 P1806080101 NEGARA RATU
2222 P1806081201 GEDUNG NEGARA
2223 P1806082201 BATU NANGKOP
2224 P1807010101 BANJIT
2225 P1807020101 BARADATU
2226 P1807021101 GUNUNG LABUHAN
2227 P1807030101 KASUI
2228 P1807031201 REBANG TANGKAS
2229 P1807040101 BLAMBANGAN UMPU
2230 P1807040202 NEGERI BARU
2231 P1807040203 BUMI BARU
2232 P1807041101 WAY TUBA
2233 P1807042201 NEGERI AGUNG
2234 P1807050101 MESIR ILIR
2235 P1807051101 SUKABUMI
2236 P1807052101 PISANG BARU
2237 P1807052102 BUMI AGUNG RUNYAI
2238 P1807060102 SERUPA INDAH
2239 P1807060201 PAKUAN RATU
2240 P1807061101 PURWO AGUNG
2241 P1807061102 GISTING JAYA
2242 P1807062101 NEGERI BESAR
2243 P1808030101 TULANG BAWANG I
2244 P1808031101 PENAWAR JAYA
2245 P1808032201 BANJAR BARU
2246 P1808040201 GEDUNG AJI
2247 P1808041201 GEDUNG REJO SAKTI
2248 P1808042101 PADUAN RAJAWALI
2249 P1808050201 TIUH TOHO
2250 P1808050202 MENGGALA
2251 P1808051201 SIDOHARJO
2252 P1808052102 GEDUNG KARYA JITU
2253 P1808052201 RAWA JITU
2254 P1808053201 GEDUNG MENENG
2255 P1808054201 RAWAJITU TIMUR
2256 P1808055101 RAWA PITU
2257 P1808056201 MAKARTITAMA
2258 P1808057102 PASIRAN JAYA
2259 P1808057201 WAY DENTE
2260 P1808058201 LEBUH DALEM
2261 P1809010201 PEDADA
2262 P1809020101 PADANG CERMIN
2263 P1809020202 BUNUT
2264 P1809020203 HANURA
2265 P1809030201 KEDONDONG
2266 P1809040201 KOTA DALAM
2267 P1809050101 GEDONG TATAAN
2268 P1809050202 BERNUNG
2269 P1809060201 KALIREJO
2270 P1809060102 ROWOREJO
2271 P1809070101 TEGINENENG
2272 P1809070202 TRIMULYO
2273 P1810010101 PARDASUKA
2274 P1810020101 AMBARAWA
2275 P1810031101 FAJAR MULYA
2276 P1810030101 PAGELARAN
2277 P1810030202 BUMI RATU
2278 P1810040201 PRINGSEWU
2279 P1810050101 GADING REJO
2280 P1810050102 WATES
2281 P1810060101 SUKOHARJO
2282 P1810070101 BANYUMAS
2283 P1810080101 ADILUWIH
2284 P1811010101 BUKOPOSO
2285 P1811010202 HADIMULYO
2286 P1811020101 SIMPANG PEMATANG
2287 P1811030101 ADI LUHUR
2288 P1811040101 BRABASAN
2289 P1811040202 TRI KARYA MULYA
2290 P1811050101 WIRA LAGA
2291 P1811050202 SIDOMULYO
2292 P1811060101 TANJUNG MAS MAKMUR
2293 P1811060202 MARGO JADI
2294 P1811070101 PANGGUNG JAYA
2295 P1811070202 SUNGAI SIDANG
2296 P1812010201 KARTA RAHARJA
2297 P1812020101 DAYA MURNI
2298 P1812030101 PANARAGAN JAYA
2299 P1812030202 MULYO ASRI
2300 P1812030203 CANDRA MUKTI
2301 P1812040201 PAGAR DEWA
2302 P1812050101 KIBANG BUDI JAYA
2303 P1812060101 TOTO MULYO
2304 P1812070201 SUKAJAYA
2305 P1812080201 MERCU BUANA
2306 P1813010101 LEMONG
2307 P1813020201 PUGUNG TAMPAK
2308 P1813040201 KARYA PENGGAWA
2309 P1813060101 KRUI
2310 P1813060202 PULAU PISANG
2311 P1813080101 BIHA
2312 P1813090101 NGAMBUR
2313 P1813100101 BENGKUNAT
2314 P1813110201 BENGKUNAT BELIMBING
2315 P1871010201 BAKUNG
2316 P1871011101 KOTA KARANG
2317 P1871011102 SUKAMAJU
2318 P1871020201 PASAR AMBON
2319 P1871021101 SUKARAJA
2320 P1871030101 PANJANG
2321 P1871040201 KAMPUNG SAWAH
2322 P1871041101 SATELIT
2323 P1871050201 KUPANG KOTA
2324 P1871050202 SUMUR BATU
2325 P1871060101 SIMPUR
2326 P1871060202 PALAPA
2327 P1871061201 KEBON JAHE
2328 P1871070101 GEDONG AIR
2329 P1871070202 SUSUNAN BARU
2330 P1871071102 KEMILING
2331 P1871071201 PINANG JAYA
2332 P1871071203 BERINGIN RAYA
2333 P1871072201 SEGALA MIDER
2334 P1871080102 KEDATON
2335 P1871081201 RAJABASA INDAH
2336 P1871082101 WAY KANDIS
2337 P1871083201 LABUHAN RATU
2338 P1871090103 PERMATA SUKARAME
2339 P1871090201 SUKARAME
2340 P1871090202 KORPRI
2341 P1871091101 SUKABUMI
2342 P1871091202 CAMPANG RAYA
2343 P1871091203 WAY LAGA
2344 P1871092201 WAY HALIM
2345 P1872011101 SUMBER SARI BANTUL
2346 P1872012201 GANJAR AGUNG
2347 P1872012202 MULYOJATI
2348 P1872021201 IRING MULYO
2349 P1872021202 YOSODADI
2350 P1872021203 TEJO AGUNG
2351 P1872022201 YOSOMULYO
2352 P1872022202 METRO
2353 P1872023101 BANJAR SARI
2354 P1872023202 PURWO SARI
2355 P1872023203 KARANG REJO
2356 P1901070201 PETALING
2357 P1901070202 PENAGAN
2358 P1901080201 BATU RUSA
2359 P1901081201 PUDING BESAR
2360 P1901090201 SUNGAI LIAT
2361 P1901090202 KENANGA
2362 P1901090203 SINAR BARU
2363 P1901091201 PEMALI
2364 P1901092101 BAKAM
2365 P1901130101 BELINYU
2366 P1901130202 GUNUNG MUDA
2367 P1901131201 RIAU SLIP
2368 P1902010101 MEMBALONG
2369 P1902010202 SIMPANG RUSA
2370 P1902060201 TANJUNG PANDAN
2371 P1902060202 AIR SAGA
2372 P1902060203 PERAWAS
2373 P1902061201 BADAU
2374 P1902062201 SIJUK
2375 P1902062202 TANJUNG BINGA
2376 P1902063101 SELAT NASIK
2377 P1903010101 KELAPA
2378 P1903020101 TEMPILANG
2379 P1903030101 MUNTOK
2380 P1903040101 SIMPANG TERITIP
2381 P1903040202 KUNDI
2382 P1903050101 JEBUS
2383 P1903050202 PUPUT
2384 P1903050203 SEKAR BIRU
2385 P1904010201 KOBA
2386 P1904011201 LUBUK BESAR
2387 P1904020201 PANGKALAN BARU
2388 P1904020202 BENTENG
2389 P1904021201 NAMANG
2390 P1904030101 SUNGAI SELAN
2391 P1904030202 LAMPUR
2392 P1904040201 SIMPANG KATIS
2393 P1905010101 PAYUNG
2394 P1905011201 BATU BETUMPANG
2395 P1905020101 SIMPANG RIMBA
2396 P1905030201 TOBOALI
2397 P1905030202 RIAS
2398 P1905031101 TIRAM
2399 P1905040101 AIR GEGAS
2400 P1905050101 TANJUNG LABU
2401 P1905050102 PONGOK
2402 DENDANG
2403 P1906011201 SIMPANG PESAK
2404 P1906020101 GANTUNG
2405 P1906021202 RENGGIANG
2406 P1906030102 MANGGAR
2407 P1906030201 MENGKUBANG
2408 P1906040101 KELAPA KAMPIT
2409 P1971010202 MELINTANG
2410 P1971020101 AIR ITAM
2411 P1971020203 PASIR PUTIH
2412 P1971021201 GIRIMAYA
2413 P1971030201 PANGKAL BALAM
2414 P1971031201 SELINDUNG
2415 P1971040201 TAMAN SARI
2416 P1971040202 KACANG PEDANG
2417 P1971041202 GERUNGGANG
2418 P2101010101 MORO
2419 P2101011201 DURAI
2420 P2101020101 TANJUNG BATU
2421 P2101021201 TANJUNG BERLIAN
2422 P2101022201 KUNDUR BARAT
2423 P2101030101 TANJUNG BALAI
2424 P2101031201 BURU
2425 P2101032201 MERAL
2426 P2101033201 TEBING
2427 P2102040201 TELUK BINTAN
2428 P2102050101 TANJUNG UBAN
2429 P2102051201 TELUK SEBONG
2430 P2102051202 SRI BINTAN
2431 P2102051203 BERAKIT
2432 P2102052201 TELUK SASAH
2433 P2102052202 KUALA SEMPANG
2434 P2102060101 KIJANG
2435 P2102060202 SEI LEKOP
2436 P2102061101 KAWAL
2437 P2102062101 MANTANG
2438 P2102063201 KELONG
2439 P2102064201 TOAPAYA
2440 P2102070101 TAMBELAN
2441 P2103030101 MIDAI
2442 P2103040101 SEDANAU
2443 P2103040202 BATUBI JAYA
2444 P2103041101 KELARIK
2445 P2103042101 P. LAUT
2446 P2103043101 PULAU TIGA
2447 P2103050101 RANAI
2448 P2103051201 TANJUNG
2449 P2103052201 BUNGURAN TENGAH
2450 P2103053201 BUNGURAN SELATAN
2451 P2103060101 SERASAN
2452 P2103061101 SUBI
2453 P2103062201 SERASAN TIMUR
2454 P2104010201 RAYA
2455 P2104020202 DABO LAMA
2456 P2104030201 DAIK
2457 P2104040201 PANCUR
2458 P2104050101 SENAYANG
2459 P2104050202 TAJUR BIRU
2460 P2105010101 LETUNG
2461 P2105020101 JEMAJA TIMUR
2462 P2105030201 SIANTAN SELATAN
2463 P2105040102 TEREMPA
2464 P2105050101 SIANTAN TIMUR
2465 P2105060101 SIANTAN TENGAH
2466 P2105070101 PALMATAK
2467 P2171010101 BELAKANG PADANG
2468 P2171020201 BULANG
2469 P2171030201 GALANG
2470 P2171040101 SEI PANCUR
2471 P2171041201 SEI LANGKAI
2472 P2171050201 SAMBAU
2473 P2171050202 SEI LEKOP
2474 P2171050203 KABIL
2475 P2171051201 BOTANIA
2476 P2171060201 SEKUPANG
2477 P2171060202 TIBAN BARU
2478 P2171061201 BATU AJI
2479 P2171070201 LUBUK BAJA
2480 P2171070202 BALOI PERMAI
2481 P2171080201 TANJUNG SENGKUANG
2482 P2171081101 SEI PANAS
2483 P2171081202 TANJUNG BUNTUNG BENGKONG
2484 P2172010201 SEI JANG
2485 P2172010202 MEKAR BARU
2486 P2172020201 BATU 10
2487 P2172020202 MELAYU KOTA PIRING
2488 P2172030101 KAMPUNG BUGIS
2489 P2172040101 TANJUNG PINANG
2490 P3101010201 KEC. KEP. SERIBU SELATAN
2491 P3101010202 KEL. PULAU TIDUNG
2492 P3101010203 KEL. P. UNTUNG JAWA
2493 P3101010204 KEL. PULAU PARI
2494 P3101020102 KEL. PULAU KELAPA
2495 P3101020201 KEC. KEP. SERIBU UTARA/RB
2496 P3101020203 KEL. PULAU PANGGANG
2497 P3101020204 KEL. PULAU HARAPAN
2498 P3171010101 KEC. JAGAKARSA
2499 P3171010202 KEL. JAGAKARSA I
2500 P3171010203 KEL. JAGAKARSA II
2501 P3171010204 KEL. LENTENG AGUNG I
2502 P3171010205 KEL. LENTENG AGUNG II
2503 P3171010206 KEL. SRENGSENG SAWAH
2504 P3171020101 KEC. PASAR MINGGU
2505 P3171020110 KEL. CILANDAK TIMUR
2506 P3171020202 KEL. PEJATEN TIMUR
2507 P3171020203 KEL. PEJATEN BARAT I
2508 P3171020204 KEL. PEJATEN BARAT II
2509 P3171020205 KEL. PEJATEN BARAT III
2510 P3171020206 KEL. PASAR MINGGU I
2511 P3171020207 KEL. PASAR MINGGU II
2512 P3171020208 KEL. KEBAGUSAN
2513 P3171020209 KEL. RAGUNAN
2514 P3171030201 KEC. CILANDAK
2515 P3171030202 KEL. GANDARIA SELATAN
2516 P3171030203 KEL. CIPETE SELATAN
2517 P3171030204 KEL. CILANDAK BARAT
2518 P3171030205 KEL. LEBAK BULUS
2519 P3171030206 KEL. PONDOK LABU
2520 P3171040101 KEC. PESANGGRAHAN
2521 P3171040202 KEL. PETUKANGAN UTARA
2522 P3171040203 KEL. PETUKANGAN SELATAN
2523 P3171040204 KEL. ULUJAMI
2524 P3171040205 KEL. BINTARO
2525 P3171040206 KEL PESANGGRAHAN
2526 P3171050201 KEC. KEBAYORAN LAMA
2527 P3171050202 KEL. GROGOL UTARA I
2528 P3171050203 KEL. GROGOL UTARA II
2529 P3171050204 KEL. GROGOL SELATAN
2530 P3171050205 KEL. CIPULIR I
2531 P3171050206 KEL. CIPULIR II
2532 P3171050207 KEL. KEB.LAMA UTARA
2533 P3171050208 KEL. KEB.LAMA SELATAN
2534 P3171050209 KEL. PONDOK PINANG
2535 P3171060101 KEC. KEBAYORAN BARU
2536 P3171060202 KEL. SENAYAN
2537 P3171060203 KEL. RAWA BARAT
2538 P3171060204 KEL. SELONG
2539 P3171060205 KEL. GUNUNG
2540 P3171060206 KEL. KRAMAT PELA
2541 P3171060207 KEL. PETOGOGAN
2542 P3171060208 KEL. P U L O
2543 P3171060209 KEL. GANDARIA UTARA I/PLT
2544 P3171060210 KEL. GANDARIA UTARA II/MHT
2545 P3171060211 KEL. CIPETE UTARA
2546 P3171070101 KEC. MAMPANG PRAPATAN
2547 P3171070202 KEL. KUNINGAN BARAT
2548 P3171070203 KEL. MAMPANG PRAPATAN
2549 P3171070204 KEL. PELA MAMPANG I
2550 P3171070205 KEL. PELA MAMPANG II
2551 P3171070206 KEL. TEGAL PARANG
2552 P3171070207 KEL. BANGKA
2553 P3171080201 KEC. PANCORAN
2554 P3171080202 KEL. DUREN TIGA
2555 P3171080203 KEL. KALIBATA I
2556 P3171080204 KEL. KALIBATA II
2557 P3171080205 KEL. CIKOKO
2558 P3171080206 KEL. PENGADEGAN
2559 P3171080207 KEL. PANCORAN
2560 P3171080208 KEL. RAWAJATI I
2561 P3171080209 KEL. RAWAJATI II
2562 P3171090101 KEC. TEBET
2563 P3171090202 KEL. MENTENG DALAM I
2564 P3171090203 KEL. TEBET BARAT
2565 P3171090204 KEL. TEBET TIMUR
2566 P3171090205 KEL. KEBON BARU
2567 P3171090206 KEL. BUKIT DURI
2568 P3171090207 KEL. MANGGARAI SELATAN
2569 P3171090208 KEL. MANGGARAI
2570 P3171090209 KEL. MENTENG DALAM II
2571 P3171100101 KEC. SETIA BUDI
2572 P3171100202 KEL. SETIA BUDI
2573 P3171100203 KEL. KARET
2574 P3171100204 KEL. PASAR MANGGIS
2575 P3171100205 KEL. MENTENG ATAS
2576 P3172010101 KEC. PASAR REBO
2577 P3172010202 KEL. BARU
2578 P3172010203 KEL. GEDONG
2579 P3172010204 KEL. CIJANTUNG
2580 P3172010205 KEL. KALISARI
2581 P3172010206 KEL. PEKAYON
2582 P3172020101 KEC. CIRACAS
2583 P3172020202 KEL. RAMBUTAN
2584 P3172020203 KEL. CIRACAS
2585 P3172020204 KEL. CIBUBUR
2586 P3172020205 KEL. SUSUKAN
2587 P3172020206 KEL. KELAPA DUA WETAN
2588 P3172030201 KEC. CIPAYUNG
2589 P3172030202 KEL. LUBANG BUAYA
2590 P3172030203 KEL. BAMBU APUS I
2591 P3172030204 KEL. BAMBU APUS II
2592 P3172030205 KEL. CIPAYUNG
2593 P3172030206 KEL. MUNJUL
2594 P3172030207 KEL. CEGER
2595 P3172030208 KEL. SETU
2596 P3172030209 KEL. CILANGKAP
2597 P3172030210 KEL. PONDOK RANGGON I
2598 P3172030211 KEL. PONDOK RANGGON II
2599 P3172040201 KEC. MAKASAR
2600 P3172040202 KEL. CIPINANG MELAYU
2601 P3172040203 KEL. HALIM P.KUSUMA I
2602 P3172040204 KEL. HALIM P.KUSUMA II
2603 P3172040205 KEL. KEBON PALA
2604 P3172040206 KEL. PINANG RANTI
2605 P3172040207 KEL. MAKASAR
2606 P3172050101 KEC. KRAMAT JATI
2607 P3172050202 KEL. CAWANG
2608 P3172050203 KEL. CILILITAN
2609 P3172050204 KEL. KRAMAT JATI I
2610 P3172050205 KEL. KRAMAT JATI II
2611 P3172050206 KEL. BATU AMPAR
2612 P3172050207 KEL. BALAI KAMBANG
2613 P3172050208 KEL. KAMPUNG TENGAH
2614 P3172050209 KEL. DUKUH
2615 P3172060201 KEC. JATINEGARA
2616 P3172060202 KEL. KAMPUNG MELAYU
2617 P3172060203 KEL. BALI MESTER
2618 P3172060204 KEL. BIDARA CINA I
2619 P3172060205 KEL. BIDARA CINA II
2620 P3172060206 KEL. BIDARA CINA III
2621 P3172060207 KEL. CIPINANG CEMPEDAK
2622 P3172060208 KEL. RAWA BUNGA
2623 P3172060209 KEL. CIPINANG MUARA
2624 P3172060210 KEL. CIPINANG BESAR UTARA
2625 P3172060211 KEL. CIPINANG BESAR SEL. I
2626 P3172060212 KEL. CIPINANG BESAR SEL. II
2627 P3172070101 KEC. DUREN SAWIT
2628 P3172070202 KEL. PONDOK BAMBU I
2629 P3172070203 KEL. PONDOK BAMBU II
2630 P3172070204 KEL. KLENDER I
2631 P3172070205 KEL. KLENDER II
2632 P3172070206 KEL. KLENDER III
2633 P3172070207 KEL. DUREN SAWIT
2634 P3172070208 KEL. MALAKA JAYA
2635 P3172070209 KEL. MALAKA SARI
2636 P3172070210 KEL. PONDOK KOPI I
2637 P3172070211 KEL. PONDOK KOPI II
2638 P3172070212 KEL. PONDOK KELAPA
2639 P3172080101 KEC. CAKUNG
2640 P3172080202 KEL. RAWA TERATAI
2641 P3172080203 KEL. JATINEGARA
2642 P3172080204 KEL. PENGGILINGAN ELOK
2643 P3172080205 KEL. PENGGILINGAN II
2644 P3172080206 KEL. CAKUNG TIMUR
2645 P3172080207 KEL. CAKUNG BARAT
2646 P3172080208 KEL. UJUNG MENTENG
2647 P3172080209 KEL. PULO GEBANG
2648 P3172090201 KEC. PULO GADUNG
2649 P3172090202 KEL. KAYU PUTIH
2650 P3172090203 KEL. JATI I
2651 P3172090204 KEL. JATI II
2652 P3172090205 KEL. RAWAMANGUN
2653 P3172090206 KEL. PISANGAN TIMUR I
2654 P3172090207 KEL. PISANGAN TIMUR II
2655 P3172090208 KEL. CIPINANG
2656 P3172090209 KEL. JATINEGARA KAUM
2657 P3172100201 KEC. MATRAMAN
2658 P3172100202 KEL. KAYU MANIS
2659 P3172100203 KEL. UTAN KAYU UTARA
2660 P3172100204 KEL. PISANGAN BARU
2661 P3172100205 KEL. UTAN KAYU SEL. I
2662 P3172100206 KEL. PAL MERIEM
2663 P3172100207 KEL. UTAN KAYU SEL II
2664 P3173010201 KEC. TANAH ABANG
2665 P3173010202 KEL. KAMPUNG BALI
2666 P3173010203 KEL. PETAMBURAN
2667 P3173010204 KEL. KARET TENGSIN
2668 P3173010205 KEL. BENDUNGAN HILIR
2669 P3173010206 KEL. GELORA
2670 P3173020201 KEC. MENTENG
2671 P3173020202 KEL. GONDANGDIA
2672 P3173020203 KEL. PEGANGSAAN
2673 P3173030107 KEL. SENEN
2674 P3173030201 KEC. SENEN
2675 P3173030202 KEL. KENARI
2676 P3173030203 KEL. KRAMAT
2677 P3173030204 KEL. BUNGUR
2678 P3173030205 KEL. PASEBAN
2679 P3173030206 KEL. KWITANG
2680 P3173040201 KEC. JOHAR BARU
2681 P3173040202 KEL. TANAH TINGGI
2682 P3173040203 KEL. JOHAR BARU I
2683 P3173040204 KEL. JOHAR BARU II
2684 P3173040205 KEL. JOHAR BARU III
2685 P3173040206 KEL. GALUR
2686 P3173040207 KEL. KAMPUNG RAWA
2687 P3173050101 KEC. CEMPAKA PUTIH
2688 P3173050202 KEL. RAWASARI
2689 P3173050203 KEL. CEMPAKA PUTIH BRT. I
2690 P3173050204 KEL. CEMPAKA PUTIH BRT. II
2691 P3173060201 KEC. KEMAYORAN
2692 P3173060202 KEL. KEBON KOSONG I
2693 P3173060203 KEL. KEBON KOSONG II
2694 P3173060204 KEL. SERDANG
2695 P3173060205 KEL. UTAN PANJANG
2696 P3173060206 KEL. HARAPAN MULYA
2697 P3173060207 KEL. CEMPAKA BARU
2698 P3173060208 KEL. SUMUR BATU
2699 P3173070101 KEC. SAWAH BESAR
2700 P3173070202 KEL. MANGGA DUA SELATAN
2701 P3173070203 KEL. PASAR BARU
2702 P3173080201 KEC. GAMBIR
2703 P3173080202 KEL. DURI PULO
2704 P3173080203 KEL. PETOJO UTARA
2705 P3173080204 KEL. PETOJO SELATAN
2706 P3174010101 KEC. KEMBANGAN
2707 P3174010202 KEL. KEMBANGAN UTARA
2708 P3174010203 KEL. MERUYA UTARA
2709 P3174010204 KEL. MERUYA SELATAN I
2710 P3174010205 KEL. MERUYA SELATAN II
2711 P3174010206 KEL. JOGLO I
2712 P3174010207 KEL. JOGLO II
2713 P3174010208 KEL. SRENGSENG
2714 P3174010209 KEL. KEMBANGAN SELATAN
2715 P3174020101 KEC. KEBON JERUK
2716 P3174020202 KEL. KEDOYA SELATAN
2717 P3174020203 KEL. DURI KEPA
2718 P3174020204 KEL. KEBON JERUK
2719 P3174020205 KEL. SUKABUMI SELATAN
2720 P3174020206 KEL. SUKABUMI UTARA
2721 P3174020207 KEL. KELAPA DUA
2722 P3174020208 KEL. KEDOYA UTARA
2723 P3174030101 KEC. PALMERAH
2724 P3174030202 KEL. JATI PULO I
2725 P3174030203 KEL. JATI PULO II
2726 P3174030204 KEL. KOTA BAMBU SELATAN
2727 P3174030205 KEL. KOTA BAMBU UTARA
2728 P3174030206 KEL. SLIPI I
2729 P3174030207 KEL. SLIPI II
2730 P3174030208 KEL. PAL MERAH I
2731 P3174030209 KEL. PAL MERAH II
2732 P3174030210 KEL. KEMANGGISAN
2733 P3174040101 KEC. GROGOL PETAMBURAN
2734 P3174040202 KEL. GROGOL I
2735 P3174040203 KEL. GROGOL II
2736 P3174040204 KEL. GROGOL III
2737 P3174040205 KEL. JELAMBAR I
2738 P3174040206 KEL. JELAMBAR II
2739 P3174040207 KEL. JELAMBAR BARU
2740 P3174040208 KEL. TJ. DUREN SELATAN
2741 P3174040209 KEL. TJ. DUREN UTARA
2742 P3174040210 KEL. TOMANG
2743 P3174050101 KEC. TAMBORA
2744 P3174050202 KEL. PEKOJAN I
2745 P3174050203 KEL. PEKOJAN II
2746 P3174050204 KEL. ROA MALAKA
2747 P3174050205 KEL. TAMBORA
2748 P3174050206 KEL ANGKE
2749 P3174050207 KEL. JEMBATAN BESI
2750 P3174050208 KEL. DURI UTARA
2751 P3174050209 KEL. KALIANYAR
2752 P3174060101 KEC. TAMAN SARI
2753 P3174060202 KEL. MANGGA BESAR
2754 P3174060203 KEL. KEAGUNGAN
2755 P3174060204 KEL. KRUKUT II
2756 P3174060205 KEL. MAPHAR
2757 P3174060206 KEL. TAMANSARI
2758 P3174070101 KEC. CENGKARENG
2759 P3174070202 KEL. RAWA BUAYA
2760 P3174070203 KEL. CENGKARENG TIMUR
2761 P3174070204 KEL CENGKARENG BRT. I
2762 P3174070205 KEL. CENGKARENG BRT. II
2763 P3174070206 KEL. KAPUK I
2764 P3174070207 KEL. KAPUK II
2765 P3174070208 KEL. KEDAUNG KALI ANGKE
2766 P3174070209 KEL. DURI KOSAMBI I
2767 P3174070210 KEL. DURI KOSAMBI II
2768 P3174080101 KEC. KALIDERES
2769 P3174080202 KEL. SEMANAN I
2770 P3174080203 KEL. SEMANAN II
2771 P3174080204 KEL. KAMAL
2772 P3174080205 KEL. TEGAL ALUR I
2773 P3174080206 KEL. TEGAL ALUR II
2774 P3174080207 KEL. TEGAL ALUR III
2775 P3174080208 KEL. PEGADUNGAN I
2776 P3174080209 KEL. PEGADUNGAN II
2777 P3174080210 KEL. PEGADUNGAN III
2778 P3174080211 KEL. PEGADUNGAN IV
2779 P3174080212 KEL. KALIDERES
2780 P3174080213 KEL. KAMAL II
2781 P3175010101 KEC. PENJARINGAN
2782 P3175010202 KEL. KAMAL MUARA
2783 P3175010203 KEL. KAPUK MUARA
2784 P3175010204 KEL. PEJAGALAN
2785 P3175010205 KEL. PENJARINGAN I
2786 P3175010206 KEL. PENJARINGAN II
2787 P3175010207 KEL. PLUIT
2788 P3175020201 KEC. PADEMANGAN
2789 P3175020202 KEL. ANCOL
2790 P3175020203 KEL. PADEMANGAN BRT. I
2791 P3175020204 KEL. PADEMANGAN BRT. II
2792 P3175020205 KEL. PADEMANGAN TIMUR
2793 P3175030101 KEC. TANJUNG PRIOK
2794 P3175030202 KEL. SUNTER JAYA I
2795 P3175030203 KEL. SUNTER JAYA II
2796 P3175030204 KEL. PAPANGGO I
2797 P3175030205 KEL. SUNGAI BAMBU
2798 P3175030206 KEL. KEBON BAWANG I
2799 P3175030207 KEL. KEBON BAWANG II
2800 P3175030208 KEL. KEBON BAWANG III
2801 P3175030209 KEL. TANJUNG PRIOK
2802 P3175030210 KEL. SUNTER AGUNG I
2803 P3175030211 KEL. SUNTER AGUNG II
2804 P3175030212 KEL. SUNTER AGUNG III
2805 P3175030213 KEL. W A R A K A S
2806 P3175030214 KEL. PAPANGGO II
2807 P3175040101 KEC. K O J A
2808 P3175040202 KEL. K O J A
2809 P3175040203 KEL. L A G O A
2810 P3175040204 KEL. TUGU UTARA III
2811 P3175040205 KEL. TUGU UTARA I
2812 P3175040206 KEL. TUGU SELATAN
2813 P3175040207 KEL. RAWA BADAK UTARA II
2814 P3175040208 KEL. RAWA BADAK UTARA I
2815 P3175050101 KEC. KELAPA GADING (PKC BARU)
2816 P3175050202 KEL. KELAPA GADING TMR. I
2817 P3175050203 KEL. KELAPA GADING TMR. II
2818 P3175050204 KEL. PEGANGSAAN DUA A
2819 P3175050205 KEL. PEGANGSAAN DUA B
2820 P3175060101 KEC. CILINCING
2821 P3175060202 KEL. KALIBARU
2822 P3175060203 KEL. CILINCING I
2823 P3175060204 KEL. CILINCING II
2824 P3175060205 KEL. SEMPER BARAT I
2825 P3175060206 KEL. SEMPER BARAT II
2826 P3175060207 KEL. SEMPER BARAT III
2827 P3175060208 KEL. MARUNDA
2828 P3175060209 KEL. SUKAPURA
2829 P3175060210 KEL. ROROTAN
2830 P3201010101 NANGGUNG
2831 P3201010202 CURUG BITUNG
2832 P3201020101 LEUWILIANG
2833 P3201020202 PURASEDA
2834 P3201020203 SADENG PASAR
2835 P3201021201 LEUWISADENG
2836 P3201030201 PAMIJAHAN
2837 P3201030202 CIBENING
2838 P3201030203 CIASMARA
2839 P3201040101 CIBUNGBULANG
2840 P3201040202 CIJUJUNG
2841 P3201040203 SITU UDIK
2842 P3201050201 CIAMPEA
2843 P3201050202 PASIR
2844 P3201050203 CIAMPEA UDIK
2845 P3201050204 CIHIDEUNG UDIK
2846 P3201051201 TENJOLAYA
2847 P3201060101 DARMAGA
2848 P3201060202 CANGKURAWOK
2849 P3201060203 KAMPUNG MANGGIS
2850 P3201060204 PURWASARI
2851 P3201070101 CIOMAS
2852 P3201070202 CIAPUS
2853 P3201070203 KOTA BATU
2854 P3201070204 LALADON
2855 P3201071201 TAMANSARI
2856 P3201071202 SIRNA GALIH
2857 P3201071203 SUKARESMI
2858 P3201080201 CIJERUK
2859 P3201080202 CIBURAYUT
2860 P3201080203 SUKAHARJA
2861 P3201081101 CIGOMBONG
2862 P3201090201 CARINGIN
2863 P3201090202 CINAGARA
2864 P3201090203 CIDERUM
2865 P3201100201 CIAWI
2866 P3201100202 BANJARSARI
2867 P3201100203 CITAPEN
2868 P3201110201 CISARUA
2869 P3201110202 CIBULAN
2870 P3201120201 MEGAMENDUNG
2871 P3201120202 SUKAMANAH
2872 P3201130102 CIMANDALA
2873 P3201130103 SUKARAJA
2874 P3201130201 CILEBUT
2875 P3201140201 BABAKAN MADANG
2876 P3201140202 CIJAYANTI
2877 P3201140203 SENTUL
2878 P3201150101 SUKAMAKMUR
2879 P3201150202 SUKADAMAI
2880 P3201160201 CARIU
2881 P3201160202 KARYAMEKAR
2882 P3201161101 TANJUNGSARI
2883 P3201170101 JONGGOL
2884 P3201170202 BALEKAMBANG
2885 P3201170203 SUKANEGARA
2886 P3201180201 CILEUNGSI
2887 P3201180202 GANDOANG
2888 P3201180203 PASIR ANGIN
2889 P3201180204 BOJONG
2890 P3201181201 KELAPA NUNGGAL
2891 P3201190101 GUNUNG PUTRI
2892 P3201190202 CIANGSANA
2893 P3201190203 KRANGGAN
2894 P3201190204 BOJONG NANGKA
2895 P3201200101 CITEUREUP
2896 P3201200202 LEUWINUTUG
2897 P3201200203 TAJUR
2898 P3201210201 CIBINONG
2899 P3201210202 CIRIMEKAR
2900 P3201210203 KARADENAN
2901 P3201210204 PABUARAN INDAH
2902 P3201210205 SULIWER
2903 P3201220201 BOJONG GEDE
2904 P3201220202 RAGAJAYA
2905 P3201220203 KEMUNING
2906 P3201221201 TAJURHALANG
2907 P3201230201 KEMANG
2908 P3201230202 JAMPANG
2909 P3201231201 RANCA BUNGUR
2910 P3201240201 PARUNG
2911 P3201240202 BANTAR JAYA
2912 P3201241201 CISEENG
2913 P3201241202 CIBEUTEUNG UDIK
2914 P3201250201 GUNUNG SINDUR
2915 P3201250202 COGREG
2916 P3201260101 RUMPIN
2917 P3201260202 CICANGKAL
2918 P3201260203 GOBANG
2919 P3201270101 CIGUDEG
2920 P3201270202 LEBAK WANGI
2921 P3201270203 BUNAR
2922 P3201271101 SUKAJAYA
2923 P3201271202 KIARA PANDAK
2924 P3201280101 JASINGA
2925 P3201280202 CURUG
2926 P3201280203 BAGOANG
2927 P3201290101 TENJO
2928 P3201290202 PASAR REBO
2929 P3201300101 PARUNG PANJANG
2930 P3201300202 DAGO
2931 P3202010201 CIEMAS
2932 P3202010202 TAMANJAYA
2933 P3202020201 CIRACAP
2934 P3202021201 WALURAN
2935 P3202030201 SURADE
2936 P3202030202 BUNIWANGI
2937 P3202031201 CIBITUNG
2938 P3202040201 JAMPANG KULON
2939 P3202040202 CIMANGGU
2940 P3202050201 KALIBUNDER
2941 P3202060201 TEGAL BULEUD
2942 P3202060202 BANGBAYANG
2943 P3202070201 CIDOLOG
2944 P3202080101 SAGARANTEN
2945 P3202081201 CIDADAP
2946 P3202082201 CURUG KEMBAR
2947 P3202090201 PABUARAN
2948 P3202100101 LENGKONG
2949 P3202110201 PELABUHAN RATU
2950 P3202110202 CITARIK
2951 P3202111201 SIMPENAN
2952 P3202120201 WARUNG KIARA
2953 P3202121201 BANTAR GADUNG
2954 P3202130101 JAMPANG TENGAH
2955 P3202131201 PURABAYA
2956 P3202140201 CIKEMBAR
2957 P3202150201 NYALINDUNG
2958 P3202150202 CIJANGKAR
2959 P3202160201 GEGER BITUNG
2960 P3202170201 SUKARAJA
2961 P3202170202 LIMBANGAN
2962 P3202171201 KEBON PEDES
2963 P3202172201 CIREUNGHAS
2964 P3202173201 SUKALARANG
2965 P3202180201 KARAWANG
2966 P3202190201 KADU DAMPIT
2967 P3202200201 CISAAT
2968 P3202200202 SELAJAMBE
2969 P3202201201 GUNUNGGURUH
2970 P3202201202 CIBOLANGKIDUL
2971 P3202210201 CIBADAK
2972 P3202210202 SEKARWANGI
2973 P3202211201 CICANTAYAN
2974 P3202212201 CARINGIN
2975 P3202220101 NAGRAK
2976 P3202220202 GIRIJAYA
2977 P3202221201 CIAMBAR
2978 P3202230101 CICURUG
2979 P3202230202 CIPARI
2980 P3202240201 CIDAHU
2981 P3202250201 PARAKAN SALAK
2982 P3202260201 PARUNGKUDA
2983 P3202261201 BOJONG GENTENG
2984 P3202270201 KELAPA NUNGGAL
2985 P3202280201 CIKIDANG
2986 P3202290201 CISOLOK
2987 P3202291201 CIKAKAK
2988 P3202300201 KABANDUNGAN
2989 P3203010201 AGRABINTA
2990 P3203011201 PUSAKASARI
2991 P3203020101 SINDANG BARANG
2992 P3203030101 CIDAUN
2993 P3203040201 NARINGGUL
2994 P3203050201 CIBINONG
2995 P3203050202 GUNUNG BITUNG
2996 P3203061201 GIRIJAYA
2997 P3203051201 CIKADU
2998 P3203060201 TANGGEUNG
2999 P3203070201 KADUPANDAK
3000 P3203071201 BOJONGLARANG
3001 P3203071202 CIJATI
3002 P3203080201 TAKOKAK
3003 P3203090101 SUKANAGARA
3004 P3203100101 PAGELARAN
3005 P3203100202 SINDANGKERTA
3006 P3203110201 CAMPAKA
3007 P3203111201 CAMPAKAMULYA
3008 P3203120201 CIBEBER
3009 P3203120202 CIBAREGBEG
3010 P3203130201 WARUNGKONDANG
3011 P3203131201 GEKBRONG
3012 P3203140201 SUKASARI
3013 P3203150201 SUKALUYU
3014 P3203160201 BOJONGPICUNG
3015 P3203160202 CIKONDANG
3016 P3203161201 CIPEUYEUM
3017 P3203170101 CIRANJANG
3018 P3203180101 MANDE
3019 P3203180202 KADEMANGAN
3020 P3203190201 KARANG TENGAH
3021 P3203190202 CIHERANG
3022 P3203200201 CIANJUR KOTA
3023 P3203200202 NAGRAK
3024 P3203200203 MUKA
3025 P3203210201 CUGENANG
3026 P3203210202 CIJEDIL
3027 P3203220201 CIPENDAWA
3028 P3203220202 SUKANAGALIH
3029 P3203221201 CIPANAS
3030 P3203230101 SUKARESMI
3031 P3203230202 SUKAMAHI
3032 P3203240101 CIKALONGKULON
3033 P3203240202 CIJAGANG
3034 P3204010201 CIWIDEY
3035 P3204010202 RAWABOGO
3036 P3204011201 RANCABALI
3037 P3204020201 PASIR JAMBU
3038 P3204020202 SUGIHMUKTI
3039 P3204030201 CIKALONG
3040 P3204030202 CAMPAKAMULYA
3041 P3204040101 PANGALENGAN DTP
3042 P3204040202 SUKAMANAH
3043 P3204040203 WARNASARI
3044 P3204050201 KERTA SARI
3045 P3204050202 SANTOSA
3046 P3204060201 PACET
3047 P3204060202 PANCA
3048 P3204070201 IBUN
3049 P3204070202 SUDI
3050 P3204080201 PASEH
3051 P3204080202 CIPEDES
3052 P3204090201 CIKANCUNG
3053 P3204090202 CILULUK
3054 P3204100101 CICALENGKA DTP
3055 P3204100202 SAWAHLEGA
3056 P3204101201 NAGREG
3057 P3204110101 RANCA EKEK DTP
3058 P3204110202 LINGGAR
3059 P3204110203 NANJUNGMEKAR
3060 P3204120201 CIKARO
3061 P3204120202 MAJALAYA
3062 P3204120203 WANGISAGARA
3063 P3204121201 SOLOKAN JERUK
3064 P3204121202 PADAMUKTI
3065 P3204130101 CIPARAY DTP
3066 P3204130202 PAKUTANDANG
3067 P3204130203 SUMBERSARI
3068 P3204140201 BALEENDAH
3069 P3204140202 JELEKONG
3070 P3204140203 RANCAMANYAR
3071 P3204150102 BANJARAN NAMBO DTP
3072 P3204150201 ARJASARI
3073 P3204160201 KIANGROKE
3074 P3204160202 BANJARAN
3075 P3204161201 NAGRAK
3076 P3204170201 PAMEUNGPEUK
3077 P3204180201 KATAPANG
3078 P3204180202 SANGKAN HURIP
3079 P3204190201 SOREANG
3080 P3204190202 SUKAJADI
3081 P3204191201 KUTAWARINGIN
3082 P3204191202 KOPO
3083 P3204250201 MARGA ASIH
3084 P3204250202 RAHAYU
3085 P3204260201 BIHBUL
3086 P3204260202 MARGAHAYU SELATAN
3087 P3204270201 DAYEUH KOLOT
3088 P3204270202 CANGKUANG
3089 P3204280201 BOJONGSOANG
3090 P3204290201 CINUNUK
3091 P3204290202 CILEUNYI
3092 P3204290203 CIBIRU HILIR
3093 P3204300201 CILENGKRANG
3094 P3204310201 CIMENYAN
3095 P3204310202 CIBEUNYING
3096 P3205010101 CISEWU DTP
3097 P3205011201 SUKA RAME
3098 P3205020201 TALEGONG
3099 P3205030101 BUNGBULANG DTP
3100 P3205031201 MEKARMUKTI
3101 P3205040201 PAMULIHAN
3102 P3205040202 CISANDAAN
3103 P3205050101 SINDANGRATU DTP
3104 P3205060201 CIKELET
3105 P3205060202 CIMARI
3106 P3205070101 PEMEUNGPEUK DTP
3107 P3205080201 CIBALONG
3108 P3205080202 MAROKO
3109 P3205090201 CISOMPET
3110 P3205100201 PEUNDEUY
3111 P3205110101 SINGA JAYA DTP
3112 P3205111201 CIHURIP
3113 P3205120101 CIKAJANG DTP
3114 P3205130201 BANJAR WANGI
3115 P3205140101 CILAWU DTP
3116 P3205140202 BOJONGLOA
3117 P3205150101 BAYONGBONG DTP
3118 P3205150202 CILIMUS
3119 P3205151201 SUKAHURIP
3120 P3205160101 CISURUPAN DTP
3121 P3205160202 PAKUWON
3122 P3205161201 SUKAMULYA
3123 P3205170201 SAMARANG
3124 P3205170202 SUKAKARYA
3125 P3205171201 PADAWAAS
3126 P3205171202 GADOG
3127 P3205181201 HAUR PANGGUNG
3128 P3205181202 KERSAMENAK
3129 P3205181203 PEMBANGUNAN
3130 P3205182102 TAROGONG DTP
3131 P3205182201 CIPANAS
3132 P3205182203 MEKARWANGI
3133 P3205190201 SILIWANGI
3134 P3205190202 GUNTUR
3135 P3205190203 PASUNDAN
3136 P3205200201 KARANGPAWITAN
3137 P3205200202 KARANGMULYA
3138 P3205200203 CEMPAKA
3139 P3205210101 WANARAJA DTP
3140 P3205211201 GARAWANGSA
3141 P3205212201 CIMARAGAS
3142 P3205220201 SUKAWENING
3143 P3205220202 SUKA MUKTI
3144 P3205220203 MARIPARI
3145 P3205221201 KARANGTENGAH
3146 P3205230201 SUKA SENANG
3147 P3205230202 BAGENDIT
3148 P3205230203 SUKARAJA
3149 P3205240101 LELES DTP
3150 P3205240202 LEMBANG
3151 P3205250201 LEUWIGOONG
3152 P3205260101 CIBATU DTP
3153 P3205261201 SUKAMERANG
3154 P3205270201 CIBIUK
3155 P3205280201 RANCASALAK
3156 P3205280202 KADUNGORA
3157 P3205290101 BALUBUR LIMBANGAN DTP
3158 P3205300201 SELAAWI
3159 P3205310101 MALANGBONG DTP
3160 P3205310202 CITERAS
3161 P3206010101 CIPATUJAH
3162 P3206020101 KARANG NUNGGAL
3163 P3206030101 CIKALONG
3164 P3206040201 PANCATENGAH
3165 P3206050101 CIKATOMAS
3166 P3206060201 CIBALONG
3167 P3206061201 PARUNGPONTENG
3168 P3206070201 BANTARKALONG
3169 P3206071101 BOJONGASIH
3170 P3206072201 CULAMEGA
3171 P3206080201 BOJONGGAMBIR
3172 P3206090201 SODONGHILIR
3173 P3206100101 TARAJU
3174 P3206110201 SALAWU
3175 P3206111201 PUSPAHIANG
3176 P3206120201 TANJUNGJAYA
3177 P3206130101 SUKARAJA
3178 P3206140201 SALOPA
3179 P3206141201 JATIWARAS
3180 P3206150201 CINEAM
3181 P3206160101 MANONJAYA
3182 P3206161201 GUNUNGTANJUNG
3183 P3206190102 TINEWATI
3184 P3206190201 SINGAPARNA
3185 P3206191101 SUKARAME
3186 P3206192201 MANGUNREJA
3187 P3206200101 CIGALONTANG
3188 P3206210201 LEUWI SARI
3189 P3206210202 KARANGJAYA
3190 P3206211201 SARIWANGI
3191 P3206212201 CISARUNI
3192 P3206221101 SUKARATU
3193 P3206230201 CISAYONG
3194 P3206231201 SUKAHENING
3195 P3206240101 RAJAPOLAH
3196 P3206250101 JAMANIS
3197 P3206260101 CIAWI
3198 P3206261201 KADIPATEN
3199 P3206270201 PAGERAGEUNG
3200 P3206271201 SUKARESIK
3201 P3207100101 BANJARSARI
3202 P3207100202 CIULU
3203 P3207100203 CIGAYAM
3204 P3207110101 LAKBOK
3205 P3207110202 SIDAHARJA
3206 P3207111201 CIAWITALI
3207 P3207120201 PAMARICAN
3208 P3207120202 KERTAHAYU
3209 P3207130201 JANGGALA
3210 P3207140101 CIMARAGAS
3211 P3207150201 CIJEUNGJING
3212 P3207150202 HANDAPHERANG
3213 P3207160201 CISAGA
3214 P3207170201 TAMBAKSARI
3215 P3207180101 RANCAH
3216 P3207190201 RAJADESA
3217 P3207200201 MARGAHARJA
3218 P3207210201 CIAMIS
3219 P3207210202 IMBANAGARA
3220 P3207211201 BAREGBEG
3221 P3207220201 SINDANGKASIH
3222 P3207220202 MANDALIKA
3223 P3207230201 CIHAURBEUTI
3224 P3207230202 SUKAMULYA
3225 P3207240201 SADANANYA
3226 P3207250101 CIPAKU
3227 P3207250202 CIEURIH
3228 P3207260201 JATINAGARA
3229 P3207270101 GARDUJAYA
3230 P3207270202 PANAWANGAN
3231 P3207280101 KAWALI
3232 P3207280202 LUMBUNG
3233 P3207280203 KAWALIMUKTI
3234 P3207290101 PANJALU
3235 P3207291101 SUKAMANTRI
3236 P3207300101 PANUMBANGAN
3237 P3207300202 PAYUNGSARI
3238 P3208010101 DARMA
3239 P3208020201 KADUGEDE
3240 P3208021201 NUSAHERANG
3241 P3208030201 CINIRU
3242 P3208031201 HANTARA
3243 P3208040101 SELAJAMBE
3244 P3208050201 SUBANG
3245 P3208051201 CILEBAK
3246 P3208061201 KARANGKENCANA
3247 P3208070101 CIBINGBIN
3248 P3208071201 CIBEUREUM
3249 P3208071202 CIWARU
3250 P3208080101 LURAGUNG
3251 P3208081201 CIMAHI
3252 P3208090101 CIDAHU
3253 P3208091201 KALIMANGGIS
3254 P3208100201 CIAWIGEBANG
3255 P3208100202 CIHAUR
3256 P3208101201 CIPICUNG
3257 P3208110201 MEKARWANGI
3258 P3208111201 MALEBER
3259 P3208120201 GARAWANGI
3260 P3208121201 SINDANGAGUNG
3261 P3208130201 KUNINGAN
3262 P3208130202 WINDU SENGKAHAN
3263 P3208130203 LAMEPAYUNG
3264 P3208140201 SUKA MULYA
3265 P3208150201 KRAMATMULYA
3266 P3208160201 JALAKSANA
3267 P3208161201 JAPARA
3268 P3208170101 CILIMUS
3269 P3208170202 LINGGARJATI
3270 P3208170203 MANGGARI
3271 P3208171201 CIGANDAMEKAR
3272 P3208180201 MANDIRANCAN
3273 P3208181201 PANCALANG
3274 P3208190201 PASAWAHAN
3275 P3209010201 WALED
3276 P3209010202 CIBOGO
3277 P3209011201 PASALEMAN
3278 P3209020201 CILEDUG
3279 P3209021201 PABUARAN
3280 P3209030101 LOSARI
3281 P3209030202 ASTANALANGGAR
3282 P3209031201 TERSANA
3283 P3209031202 KALIBUNTU
3284 P3209040201 BABAKAN
3285 P3209040202 GEMBONGAN
3286 P3209041201 GEBANG
3287 P3209050201 KARANG SEMBUNG
3288 P3209051201 KUBANGDELEG
3289 P3209060101 SINDANG LAUT
3290 P3209061201 SUSUKAN LEBAK
3291 P3209070201 SEDONG
3292 P3209080201 ASTANA JAPURA
3293 P3209080202 SIDAMULYA
3294 P3209081101 PANGENAN
3295 P3209090201 MUNDU
3296 P3209100101 BEBER
3297 P3209101201 KAMARANG
3298 P3209111201 TALUN
3299 P3209111202 CIPERNA
3300 P3209120201 SUMBER
3301 P3209120202 WATU BELAH
3302 P3209120203 SENDANG
3303 P3209121101 DUKU PUNTANG
3304 P3209121202 SINDANG JAWA
3305 P3209130101 PALIMANAN
3306 P3209130202 KEPUH
3307 P3209140101 PLUMBON
3308 P3209140202 LURAH
3309 P3209141201 WARUROYOM
3310 P3209150201 KARANGSARI
3311 P3209151201 PANGKALAN
3312 P3209151202 PLERED
3313 P3209161201 ASTAPADA
3314 P3209162201 KEDAWUNG
3315 P3209171201 GUNUNG JATI
3316 P3209171202 MAYUNG
3317 P3209180201 KEDATON
3318 P3209181101 SURANENGGALA
3319 P3209190201 KLANGENAN
3320 P3209190202 JEMARAS
3321 P3209191201 WANGUN HARJA
3322 P3209200201 TEGAL GUBUG
3323 P3209201201 PANGURAGAN
3324 P3209210201 CIWARINGIN
3325 P3209211201 WINONG
3326 P3209211202 GEMPOL
3327 P3209220201 SUSUKAN
3328 P3209220202 BUNDER
3329 P3209230201 GEGESIK
3330 P3209230202 JAGAPURA
3331 P3209231201 KALIWEDI
3332 P3210010201 LEMAHSUGIH
3333 P3210010202 MARGAJAYA
3334 P3210020101 BANTARUJEG
3335 P3210021201 MALAUSMA
3336 P3210030101 CIKIJING
3337 P3210031201 CINGAMBUL
3338 P3210040101 TALAGA
3339 P3210041201 BANJARAN
3340 P3210050201 ARGAPURA
3341 P3210060101 MAJA
3342 P3210070201 MAJALENGKA
3343 P3210070202 MUNJUL
3344 P3210080201 CIGASONG
3345 P3210090201 SUKAHAJI
3346 P3210090202 SALAGEDANG
3347 P3210091201 SINDANG
3348 P3210100101 RAJAGALUH
3349 P3210110201 SINDANGWANGI
3350 P3210120201 LEUWIMUNDING
3351 P3210130201 WARINGIN
3352 P3210140101 JATIWANGI
3353 P3210140202 LOJI
3354 P3210150201 BALIDA
3355 P3210151201 KASOKANDEL
3356 P3210160201 PANYINGKIRAN
3357 P3210170201 KADIPATEN
3358 P3210180201 KERTAJATI
3359 P3210180202 SUKAMULYA
3360 P3210190101 JATITUJUH
3361 P3210190202 PANONGAN
3362 P3210200101 LIGUNG
3363 P3210210101 SUMBERJAYA
3364 P3211010101 JATINANGOR
3365 P3211020201 CIMANGGUNG
3366 P3211030101 TANJUNG SARI
3367 P3211030202 MARGAJAYA
3368 P3211031201 SUKASARI
3369 P3211032201 HAURNGOMBONG
3370 P3211032202 PAMULIHAN
3371 P3211040201 RANCA KALONG
3372 P3211050201 SUMEDANG SELATAN
3373 P3211050202 SUKAGALIH
3374 P3211060201 KOTA KALER
3375 P3211060202 SITU
3376 P3211061201 GANEAS
3377 P3211070201 SITURAJA
3378 P3211071201 CISITU
3379 P3211080101 DARMA RAJA
3380 P3211090201 CIBUGEL
3381 P3211100201 WADO
3382 P3211101201 JATINUNGGAL
3383 P3211111201 JATIGEDE
3384 P3211120101 TOMO
3385 P3211130201 UJUNGJAYA
3386 P3211140101 CONGGEANG
3387 P3211150201 PASEH
3388 P3211160201 CIMALAKA
3389 P3211161201 CISARUA
3390 P3211170101 SUKAMANTRI
3391 P3211170202 TANJUNG KERTA
3392 P3211171201 TANJUNGMEDAR
3393 P3211180201 BUAH DUA
3394 P3211180202 HARIANG
3395 P3211181201 SURIAN
3396 P3212010101 HAUR GEULIS
3397 P3212010202 CIPANCUH
3398 P3212010203 WANAKAYA
3399 P3212011201 GANTAR
3400 P3212020201 KROYA
3401 P3212020202 TEMIYANG
3402 P3212030201 GABUS WETAN
3403 P3212030202 DRUNTEN WETAN
3404 P3212040201 CIKEDUNG
3405 P3212041101 TERISI
3406 P3212050201 LELEA
3407 P3212050202 TUGU
3408 P3212060201 BANGO DUA
3409 P3212061201 TUKDANA
3410 P3212070101 WIDASARI
3411 P3212080201 KERTA SEMAYA
3412 P3212081101 SUKAGUMIWANG
3413 P3212090201 KRANGKENG
3414 P3212090202 KEDUNGWUNGU
3415 P3212100201 KARANG AMPEL
3416 P3212100202 KAPLONGAN
3417 P3212061101 KERTICALA
3418 P3212101202 KEDOKAN BUNDER
3419 P3212110201 JUNTI NYUAT
3420 P3212110202 PONDOH
3421 P3212120201 SLIYEG
3422 P3212120202 TAMBI
3423 P3212130201 JATI BARANG
3424 P3212130202 JATISAWIT
3425 P3212140201 BALONGAN
3426 P3212150201 MARGADADI
3427 P3212150202 PLUMBON
3428 P3212160201 SINDANG
3429 P3212160202 BABADAN
3430 P3212161201 CANTIGI
3431 P3212162201 PASEKAN
3432 P3212170201 LOH BENER
3433 P3212170202 KIAJARAN WETAN
3434 P3212171101 CIDEMPET
3435 P3212180201 LOSARANG
3436 P3212180202 CEMARA
3437 P3212190101 KANDANG HAUR
3438 P3212190202 KERTAWINANGUN
3439 P3212200101 BONGAS
3440 P3212200202 SIDAMULYA
3441 P3212210201 ANJATAN
3442 P3212210202 BUGIS
3443 P3212220101 SUKRA
3444 P3212221201 PATROL
3445 P3213010201 SERANGPANJANG
3446 P3213010202 SAGALA HERANG
3447 P3213020101 JALAN CAGAK
3448 P3213020202 PALASARI
3449 P3213020203 KASOMALANG
3450 P3213030101 CISALAK
3451 P3213040201 TANJUNGSIANG
3452 P3213050201 TANJUNGWANGI
3453 P3213050202 CIRANGKONG
3454 P3213050203 CIPUNAGARA
3455 P3213060101 CIBOGO
3456 P3213070201 SUKARAHAYU
3457 P3213080201 KALIJATI
3458 P3213080202 RAWALELE
3459 P3213090101 CIPEUNDEUY
3460 P3213100101 PABUARAN
3461 P3213100202 PRINGKASAP
3462 P3213110102 RANCABANGO
3463 P3213110201 PATOKBEUSI
3464 P3213120201 PURWADADI
3465 P3213130201 CIKAUM
3466 P3213140101 PAGADEN
3467 P3213140202 PEGADEN BARAT
3468 P3213140203 GUNUNGSEMBUNG
3469 P3213160201 COMPRENG
3470 P3213160202 JATIREJA
3471 P3213170101 BINONG
3472 P3213170202 TAMBAK DAHAN
3473 P3213170203 CIKALAPA
3474 P3213171201 MARIUK/WANAJAYA
3475 P3213180101 MANDALA WANGI
3476 P3213180202 CIASEM
3477 P3213180203 JATIBARU
3478 P3213190101 PAMANUKAN
3479 P3213190202 BATANGSARI
3480 P3213200101 PUSAKA NAGARA
3481 P3213200202 KARANGANYAR
3482 P3213210201 LEGONKULON
3483 P3213220201 BLANAKAN
3484 P3213220202 CILAMAYA GIRANG
3485 P3214010201 JATILUHUR
3486 P3214100201 SUKASARI
3487 P3214011201 MANIIS
3488 P3214020201 TEGALWARU
3489 P3214030201 PLERED
3490 P3214040201 SUKATANI
3491 P3214050101 DARANGDAN
3492 P3214060201 BOJONG
3493 P3214070201 WANAYASA
3494 P3214080201 KIARAPEDES
3495 P3214081201 PASAWAHAN
3496 P3214090201 PONDOKSALAM
3497 P3214091201 MUNJUL JAYA
3498 P3214100201 PURWAKARTA
3499 P3214100202 KONCARA
3500 P3214101201 MULYAMEKAR
3501 P3214101202 MARACANG
3502 P3214110201 CAMPAKA
3503 P3214111101 CIBATU
3504 P3214112201 BUNGURSARI
3505 P3215010201 PANGKALAN
3506 P3215011101 LOJI
3507 P3215020201 CIAMPEL
3508 P3215031201 TELUK JAMBE
3509 P3215031202 WADAS
3510 P3215032102 WANAKERTA
3511 P3215040101 KLARI
3512 P3215040202 CURUG
3513 P3215040203 ANGGADITA
3514 P3215050101 CIKAMPEK
3515 P3215051201 PURWASARI
3516 P3215060201 TIRTA MULYA
3517 P3215070101 JATI SARI
3518 P3215070202 PACING
3519 P3215071201 CICINDE
3520 P3215071202 GEMPOL
3521 P3215072201 KOTA BARU
3522 P3215072202 JOMIN
3523 P3215072203 CIKAMPEK UTARA
3524 P3215081101 CILAMAYA
3525 P3215081202 SUKATANI
3526 P3215082201 PASIR RUKEM
3527 P3215082202 BAYUR LOR
3528 P3215090201 LEMAHABANG
3529 P3215100201 TALAGASARI
3530 P3215111201 MAJALAYA
3531 P3215112201 PLAWAD
3532 P3215112202 ADIARSA
3533 P3215113201 KARAWANG KULON
3534 P3215113202 KARAWANG KOTA
3535 P3215113203 TUNGGAK JATI
3536 P3215113204 NAGASARI
3537 P3215113205 TANJUNGPURA
3538 P3215120201 RAWAMERTA
3539 P3215120202 BALONGSARI
3540 P3215130101 TEMPURAN
3541 P3215130202 LEMAH DUHUR
3542 P3215140101 KUTAWALUYA
3543 P3215140202 KUTAMUKTI
3544 P3215150101 RENGASDENGKLOK
3545 P3215150203 KALANGSARI
3546 P3215151102 MEDANGASEM
3547 P3215151201 JAYAKERTA
3548 P3215160101 PEDES
3549 P3215160202 SUNGAI BUNTU
3550 P3215161201 KERTAMUKTI
3551 P3215170201 CIBUAYA
3552 P3215180101 TIRTAJAYA
3553 P3215190101 BATUJAYA
3554 P3215200201 PAKISJAYA
3555 P3216010201 SETU I
3556 P3216010202 SETU II
3557 P3216021201 SIRNAJAYA
3558 P3216022201 SUKADAMI
3559 P3216022202 CIBATU
3560 P3216023201 SUKAMAHI
3561 P3216030101 CIBARUSAH
3562 P3216031201 KARANG MULYA
3563 P3216041201 LEMAH ABANG
3564 P3216041202 CIPAYUNG
3565 P3216050101 KEDUNG WARINGIN
3566 P3216050202 KARANG SAMBUNG
3567 P3216061101 CIKARANG
3568 P3216061102 MEKAR MUKTI
3569 P3216062201 KARANG BAHAGIA
3570 P3216070201 WANASARI
3571 P3216070202 SUKAJAYA
3572 P3216071201 DANAU INDAH
3573 P3216071202 TELAGA MURNI
3574 P3216081201 TAMBUN
3575 P3216081202 MEKARSARI
3576 P3216081203 JATIMULYA
3577 P3216081204 MANGUNJAYA
3578 P3216081205 SUMBER JAYA
3579 P3216081206 LEMBANG SARI
3580 P3216081207 SEETIA MEKAR
3581 P3216082101 SRI AMUR
3582 P3216082202 KARANG SATRIA
3583 P3216090101 BABELAN I
3584 P3216090202 BABELAN II
3585 P3216100101 TARUMA JAYA
3586 P3216110201 TAMBELANG
3587 P3216111201 SUKA TENANG
3588 P3216120101 SUKATANI
3589 P3216121201 SUKAINDAH
3590 P3216130201 PEBAYURAN
3591 P3216130202 KARANGHARJA
3592 P3216140101 CABANG BUNGIN
3593 P3216150201 MUARA GEMBONG
3594 P3217010201 RONGGA
3595 P3217020101 GUNUNGHALU
3596 P3217030201 SINDANGKERTA
3597 P3217030202 CICANGKANGGIRANG
3598 P3217040101 CILILIN
3599 P3217040202 MUKAPAYUNG
3600 P3217050201 CIHAMPELAS
3601 P3217050202 PATARUMAN
3602 P3217060201 CIPONGKOR
3603 P3217060202 CITALEM
3604 P3217070201 BATUJAJAR
3605 P3217080101 RAJAMANDALA
3606 P3217080202 CIPATAT
3607 P3217080203 SUMURBANDUNG
3608 P3217090201 PADALARANG
3609 P3217090202 TAGOGAPU
3610 P3217090203 JAYAMEKAR
3611 P3217100201 NGAMPRAH
3612 P3217100202 CIMAREME
3613 P3217110201 PARONGPONG
3614 P3217110202 CIWARUGA
3615 P3217120103 JAYAGIRI
3616 P3217120201 LEMBANG
3617 P3217120202 CIKOLE
3618 P3217120204 CIBODAS
3619 P3217130201 CISARUA
3620 P3217130202 PASIRLANGU
3621 P3217140101 CIKALONGWETAN
3622 P3217140202 RENDE
3623 P3217150201 CIPEUNDEUY
3624 P3217150202 CIRATA
3625 P3218010201 CIMERAK
3626 P3218010202 LEGOKJAWA
3627 P3218020101 CIJULANG
3628 P3218030201 CIGUGUR
3629 P3218040201 LANGKAPLANCAR
3630 P3218040202 JADIKARYA
3631 P3218050101 PARIGI
3632 P3218050202 SELASARI
3633 P3218060201 CIKEMBULAN
3634 P3218060202 SIDAMULIH
3635 P3218070101 PANGANDARAN
3636 P3218080101 KALIPUCANG
3637 P3218090101 PADAHERANG
3638 P3218090202 SINDANGWANGI
3639 P3218100101 MANGUNJAYA
3640 P3271010101 BOGOR SELATAN
3641 P3271010102 CIPAKU
3642 P3271010203 LAWANG GINTUNG
3643 P3271010204 BONDONGAN
3644 P3271020101 BOGOR TIMUR
3645 P3271020202 PULO ARMYN
3646 P3271030101 TEGAL GUNDIL
3647 P3271030202 BOGOR UTARA
3648 P3271030203 WARUNG JAMBU
3649 P3271040101 BOGOR TENGAH
3650 P3271040202 SEMPUR
3651 P3271040203 GANG AUT
3652 P3271040204 BELONG
3653 P3271040205 MERDEKA
3654 P3271050102 SEMPLAK
3655 P3271050201 GANG KELOR
3656 P3271050203 PANCASAN
3657 P3271050204 PASIR MULYA
3658 P3271050205 SINDANG BARANG
3659 P3271060101 TANAH SAREAL
3660 P3271060104 KEDUNG BADAK
3661 P3271060202 PONDOK RUMPUT
3662 P3271060203 KAYU MANIS
3663 P3271060205 MEKARWANGI
3664 P3272010201 BAROS
3665 P3272011201 LEMBURSITU
3666 P3272011202 CIKUNDUL
3667 P3272012201 CIBEUREM HILIR
3668 P3272012202 LIMUS NUNGGAL
3669 P3272020201 TIPAR
3670 P3272020202 GEDONG PANJANG
3671 P3272020203 NANGGELENG
3672 P3272030201 BENTENG
3673 P3272030202 PABUARAN
3674 P3272030203 SUKAKARYA
3675 P3272040201 CIPELANG
3676 P3272040202 KARANG TENGAH
3677 P3272050201 SELABATU
3678 P3272050202 SUKABUMI
3679 P3273010201 UPT CIBUNTU
3680 P3273010202 CIJERAH
3681 P3273010203 CIGONDEWAH
3682 P3273010204 UPT CARINGIN
3683 P3273020201 SUKAHAJI
3684 P3273020202 CIBOLERANG
3685 P3273030201 SUKA PARKIR
3686 P3273030202 UPT CETARIP
3687 P3273040201 UPT KOPO
3688 P3273050201 UPT PAGARSIH
3689 P3273050202 LIO GENTENG
3690 P3273050203 PELINDUNG HEWAN
3691 P3273050204 ASTANA ANYAR
3692 P3273060201 UPT PASUNDAN
3693 P3273060202 MOCH. RAMDAN
3694 P3273060203 PASIR LUYU
3695 P3273070201 UPT TALAGA BODAS
3696 P3273070202 SURYALAYA
3697 P3273070203 CIJAGRA LAMA
3698 P3273070204 CIJAGRA BARU
3699 P3273080201 PASAWAHAN
3700 P3273080202 MENGGER
3701 P3273080203 UPT KUJANG SARI
3702 P3273090201 UPT MARGAHAYU RAYA
3703 P3273090202 SEKEJATI
3704 P3273100201 DERWATI
3705 P3273100202 UPT CIPAMOKOLAN
3706 P3273100203 UPT RIUNG BANDUNG
3707 P3273101201 CEMPAKA ARUM
3708 P3273110201 CILENGKRANG
3709 P3273110202 UPT CIBIRU
3710 P3273110203 CIPADUNG
3711 P3273110204 PANYILEUKAN
3712 P3273111201 UPT PANGHEGAR
3713 P3273120201 UPT CINAMBO
3714 P3273120202 UPT UJUNG BERUNG INDAH
3715 P3273130201 UPT ARCAMANIK
3716 P3273130202 UPT SINDANG JAYA
3717 P3273130203 RUSUNAWA
3718 P3273141201 UPT GRIYA ANTAPANI
3719 P3273141202 ANTAPANI
3720 P3273141203 JAJAWAY
3721 P3273142201 MANDALA MEKAR
3722 P3273142202 PAMULANG
3723 P3273142203 GIRIMANDE
3724 P3273150201 UPT BABAKANSARI
3725 P3273150202 BABAKAN SURABAYA
3726 P3273160201 AHMAD YANI
3727 P3273160202 GUMURUH
3728 P3273160203 UPT IBRAHIM ADJIE
3729 P3273170201 UPT TAMBLONG
3730 P3273170202 BALAI KOTA
3731 P3273180201 BABATAN
3732 P3273180202 UPT GARUDA
3733 P3273190201 UPT PASIR KALIKI
3734 P3273200201 UPT SALAM
3735 P3273200202 TAMAN SARI
3736 P3273210201 UPT PADASUKA
3737 P3273210202 PASIRLAYUNG
3738 P3273210203 JATIHANDAP
3739 P3273220201 CIKUTRA LAMA
3740 P3273220202 UPT NEGLASARI
3741 P3273230201 DAGO
3742 P3273230202 UPT PUTER
3743 P3273230203 SEKELOA
3744 P3273240201 SUKA WARNA
3745 P3273240202 UPT SUKA JADI
3746 P3273240203 KARANG SETRA
3747 P3273250201 LEDENG
3748 P3273250202 UPT SUKA RASA
3749 P3273250203 SARIJADI
3750 P3273260201 CIPAKU
3751 P3273260202 UPT CIUMBULEUIT
3752 P3274010201 KALITANJUNG
3753 P3274010202 LARANGAN
3754 P3274010203 PERUMNAS UTARA
3755 P3274010204 SITOPENG
3756 P3274010205 KALIJAGA PERMAI
3757 P3274020201 KESUNEAN
3758 P3274020202 PEGAMBIRAN
3759 P3274020203 PESISIR
3760 P3274020204 CANGKOL
3761 P3274030201 JAGASATRU
3762 P3274030202 ASTANAGARIB
3763 P3274030203 PEKALANGAN
3764 P3274030204 PULASAREN
3765 P3274040201 KESAMBI
3766 P3274040202 GUNUNG SARI
3767 P3274040203 SUNYARAGI
3768 P3274040204 MAJASEM
3769 P3274040205 DRAJAT
3770 P3274050201 KEJAKSAN
3771 P3274050202 JALAN KEMBANG
3772 P3274050203 NELAYAN
3773 P3274050204 PAMITRAN
3774 P3275010101 PONDOK GEDE
3775 P3275010202 JATIBENING
3776 P3275010203 JATIMAKMUR
3777 P3275011101 JATISAMPURNA
3778 P3275012201 JATIRAHAYU
3779 P3275012202 JATIWARNA
3780 P3275020201 JATI ASIH
3781 P3275020202 JATI LUHUR
3782 P3275030101 BANTAR GEBANG
3783 P3275031201 MUSTIKA JAYA
3784 P3275040201 DUREN JAYA
3785 P3275040202 WISMA JAYA
3786 P3275040203 KARANG KITRI
3787 P3275040204 AREN JAYA
3788 P3275041103 BOJONG RAWA LUMBU
3789 P3275041201 PENGASIHAN
3790 P3275041202 BOJONG MENTENG
3791 P3275050201 PERUMNAS II
3792 P3275050202 JAKA MULYA
3793 P3275050203 PEKAYON JAYA
3794 P3275050204 MARGA JAYA
3795 P3275060201 KOTA BARU
3796 P3275060202 RAWA TEMBAGA
3797 P3275060203 BINTARA
3798 P3275060204 BINTARA JAYA
3799 P3275060205 KRANJI
3800 P3275061201 PEJUANG
3801 P3275070201 SEROJA
3802 P3275070202 TELUK PUCUNG
3803 P3275070203 MARGA MULYA
3804 P3275070204 KALIABANG TENGAH
3805 P3276010201 SAWANGAN
3806 P3276010202 DUREN SERIBU
3807 P3276010203 PASIR PUTIH
3808 P3276010204 KEDAUNG
3809 P3276010205 PENGASINAN
3810 P3276010206 BOJONGSARI
3811 P3276020201 PANCORAN MAS
3812 P3276020202 DEPOK JAYA
3813 P3276020203 RANGKAPAN JAYA
3814 P3276020204 CIPAYUNG
3815 P3276030101 SUKMAJAYA
3816 P3276030202 ABADIJAYA
3817 P3276030203 BHAKTIJAYA
3818 P3276030204 VILLA PERTIWI
3819 P3276030205 KALIMULYA
3820 P3276030206 PONDOK SUKMAJAYA
3821 P3276030207 CILODONG
3822 P3276040101 CIMANGGIS
3823 P3276040202 TAPOS
3824 P3276040203 SUKATANI
3825 P3276040204 TUGU
3826 P3276040205 JATIJAJAR
3827 P3276040206 HARJAMUKTI
3828 P3276040207 PASIR GUNUNG SELATAN
3829 P3276040208 MEKARSARI
3830 P3276040209 CILANGKAP
3831 P3276040210 CIMPAEUN
3832 P3276050201 BEJI
3833 P3276050202 TANAH BARU
3834 P3276050203 KEMIRIMUKA
3835 P3276060201 LIMO
3836 P3276060202 CINERE
3837 P3277010201 CIMAHI SELATAN
3838 P3277010202 MELONG ASIH
3839 P3277010203 CIBEUREUM
3840 P3277010204 CIBEBER
3841 P3277010205 LEUWIGAJAH
3842 P3277010206 MELONG TENGAH
3843 P3277020201 CIMAHI TENGAH
3844 P3277020202 CIGUGUR TENGAH
3845 P3277020203 PADA SUKA
3846 P3277030201 CIMAHI UTARA
3847 P3277030202 CIPAGERAN
3848 P3277030203 PASIRKALIKI
3849 P3277030204 CITEUREUP
3850 P3278010201 KAWALU
3851 P3278010202 KARANGANYAR
3852 P3278010203 LEUWILIANG
3853 P3278020201 TAMANSARI
3854 P3278030201 CIBEUREUM
3855 P3278031201 PURBARATU
3856 P3278040201 KAHURIPAN
3857 P3278040202 TAWANG
3858 P3278050201 CIHIDEUNG
3859 P3278050202 CILEMBANG
3860 P3278060201 MANGKUBUMI
3861 P3278060202 SAMBONGPARI
3862 P3278070201 INDIHIANG
3863 P3278070202 PARAKANYASAG
3864 P3278071201 BUNGURSARI
3865 P3278071202 SUKALAKSANA
3866 P3278071203 BANTAR
3867 P3278080201 CIPEDES
3868 P3278080202 PANGLAYUNGAN
3869 P3278080203 CIGEUREUNG
3870 P3279010201 BANJAR I
3871 P3279010202 BANJAR II
3872 P3279010203 BANJAR III
3873 P3279020201 PURWAHARJA I
3874 P3279020202 PURWAHARJA II
3875 P3279030201 PATARUMAN I
3876 P3279030202 PATARUMAN II
3877 P3279030203 PATARUMAN III
3878 P3279040101 LANGENSARI II
3879 P3279040202 LANGENSARI I
3880 P3301010101 DAYEUH LUHUR I
3881 P3301010202 DAYEUH LUHUR II
3882 P3301020101 WANAREJA I
3883 P3301020202 WANAREJA II
3884 P3301030201 MAJENANG I
3885 P3301030202 MAJENANG II
3886 P3301040101 CIMANGGU I
3887 P3301040202 CIMANGGU II
3888 P3301050101 KARANG PUNCUNG I
3889 P3301050202 KARANG PUNCUNG II
3890 P3301060101 CIPARI
3891 P3301070101 SIDAREJA
3892 P3301080201 KEDUNG REJA
3893 P3301090201 PATIMUAN
3894 P3301100101 GANDRUNG MANGU I
3895 P3301100202 GANDRUNG MANGU II
3896 P3301110201 BANTARSARI
3897 P3301120101 KAWUNGANTEN
3898 P3301121201 KAMPUNG LAUT
3899 P3301130201 JERUK LEGI I
3900 P3301130202 JERUK LEGI II
3901 P3301140201 KESUGIHAN I
3902 P3301140202 KESUGIHAN II
3903 P3301150101 ADIPALA I
3904 P3301150202 ADIPALA II
3905 P3301160101 MAOS
3906 P3301170101 SAMPANG
3907 P3301180101 KROYA I
3908 P3301180202 KROYA II
3909 P3301190101 BINANGUN
3910 P3301200102 NUSA WUNGU II
3911 P3301200201 NUSA WUNGU I
3912 P3301710201 CILACAP SEL. I
3913 P3301710202 CILACAP SEL. II
3914 P3301720201 CILACAP TENGAH I
3915 P3301720202 CILACAP TENGAH II
3916 P3301730201 CILACAP UTARA I
3917 P3301730202 CILACAP UTARA II
3918 P3302010201 LUMBIR
3919 P3302020101 WANGON I
3920 P3302020102 WANGON II
3921 P3302030101 JATILAWANG
3922 P3302040101 RAWALO
3923 P3302050101 KEBASEN
3924 P3302060101 KEMRANJEN I
3925 P3302060102 KEMRANJEN II
3926 P3302070101 SUMPIUH I
3927 P3302070202 SUMPIUH II
3928 P3302080101 TAMBAK I
3929 P3302080202 TAMBAK II
3930 P3302090201 SOMAGEDE
3931 P3302100201 KALIBAGOR
3932 P3302110201 BANYUMAS
3933 P3302120201 PATIK RAJA
3934 P3302130201 PURWOJATI
3935 P3302140101 AJIBARANG I
3936 P3302140202 AJIBARANG II
3937 P3302150101 GUMELAR
3938 P3302160101 PEKUNCEN
3939 P3302170101 CILONGOK I
3940 P3302170202 CILONGOK II
3941 P3302180201 KARANG LEWAS
3942 P3302190201 KEDUNG BANTENG
3943 P3302200201 BATURADEN I
3944 P3302200202 BATURADEN II
3945 P3302210201 SUMBANG I
3946 P3302210202 SUMBANG II
3947 P3302220201 KEMBARAN I
3948 P3302220202 KEMBARAN II
3949 P3302230101 SOKARAJA I
3950 P3302230202 SOKARAJA II
3951 P3302710201 PURWOKERTO SELATAN
3952 P3302720201 PURWOKERTO BARAT
3953 P3302730201 PURWOKERTO TIMUR I
3954 P3302730202 PURWOKERTO TIMUR II
3955 P3302740201 PURWOKERTO UTARA I
3956 P3302740202 PURWOKERTO UTARA II
3957 P3303010201 KEMANGKON
3958 P3303020101 BUKATEJA
3959 P3303020202 KUTAWIS
3960 P3303030101 KEJOBONG
3961 P3303040201 PENGADEGAN
3962 P3303050201 KALIGONDANG
3963 P3303050202 KALIKAJAR
3964 P3303060201 PURBALINGGA
3965 P3303060202 BOJONG
3966 P3303070101 KALIMANAH
3967 P3303080101 PADAMARA
3968 P3303090201 KUTASARI
3969 P3303100201 BOJONGSARI
3970 P3303110102 SERAYU LARANGAN
3971 P3303110201 MREBET
3972 P3303120101 BOBOTSARI
3973 P3303130101 KARANGREJA
3974 P3303131101 KARANGJAMBU
3975 P3303140101 KARANGANYAR
3976 P3303141201 KARANG TENGAH
3977 P3303150101 KARANGMONCOL
3978 P3303160101 REMBANG
3979 P3304010101 SUSUKAN I
3980 P3304010202 SUSUKAN II
3981 P3304020101 KLAMPOK I
3982 P3304020202 KLAMPOK II
3983 P3304030101 MANDIRAJA I
3984 P3304030102 MANDIRAJA II
3985 P3304040101 PURWANEGARA I
3986 P3304040202 PURWANEGARA II
3987 P3304050201 BAWANG I
3988 P3304050202 BAWANG-II
3989 P3304060201 BANJARNEGARA I
3990 P3304060202 BANJARNEGARA II
3991 P3304061201 PAGEDONGAN
3992 P3304070101 SIGALUH I
3993 P3304070202 SIGALUH II
3994 P3304080101 MADUKARA I
3995 P3304080202 MADUKARA II
3996 P3304090101 BANJARMANGU I
3997 P3304090202 BANJARMANGU II
3998 P3304100101 WANADADI I
3999 P3304100202 WANADADI II
4000 P3304110101 RAKIT I
4001 P3304110202 RAKIT II
4002 P3304120101 PUNGGELAN- I
4003 P3304120202 PUNGGELAN-II
4004 P3304130101 KARANGKOBAR 1
4005 P3304140201 PAGENTAN I
4006 P3304140202 PAGETAN II
4007 P3304150101 PEJAWARAN
4008 P3304160101 BATUR I
4009 P3304160202 BATUR II
4010 P3304170201 WANAYASA I
4011 P3304170202 WANAYASA II
4012 P3304180101 KALIBENING
4013 P3304181201 PANDANARUM
4014 P3305010101 AYAH I
4015 P3305010202 AYAH II
4016 P3305020201 BUAYAN
4017 P3305030201 PURING
4018 P3305040101 PETANAHAN
4019 P3305050201 KLIRONG I
4020 P3305050202 KLIRONG II
4021 P3305060201 BULUSPESANTREN I
4022 P3305060202 BULUSPESANTREN II
4023 P3305070101 AMBAL I
4024 P3305070202 AMBAL II
4025 P3305080101 MIRIT
4026 P3305081201 BONOROWO
4027 P3305090101 PREMBUN
4028 P3305091201 PADURESO
4029 P3305100101 KUTOWINANGUN
4030 P3305110101 ALIAN
4031 P3305111201 PONCOWARNO
4032 P3305120201 KEBUMEN I
4033 P3305120202 KEBUMEN II
4034 P3305120203 KEBUMEN III
4035 P3305130201 PEJAGOAN
4036 P3305140201 SRUWENG
4037 P3305150201 ADIMULYO
4038 P3305160201 KUWARASAN
4039 P3305170201 ROWOKELE
4040 P3305180201 SEMPOR I
4041 P3305180202 SEMPOR II
4042 P3305190101 GOMBONG I
4043 P3305190202 GOMBONG II
4044 P3305200101 KARANGANYAR
4045 P3305210201 KARANGGAYAM II
4046 P3305210202 KARANGGAYAM I
4047 P3305220201 SADANG
4048 P3305221101 KARANGSAMBUNG
4049 P3306010201 GRABAG
4050 P3306020101 NGOMBOL
4051 P3306030101 BRAGOLAN
4052 P3306030102 BUBUTAN PURWODADI
4053 P3306040102 DADIREJO
4054 P3306040201 BAGELEN
4055 P3306050101 KALI GESING
4056 P3306060103 CANGKREP
4057 P3306060201 PURWOREJO
4058 P3306060202 MRANTI
4059 P3306070201 BANYU URIP
4060 P3306070202 SEBOROKRAPYAK
4061 P3306080201 BAYAN
4062 P3306090101 KUTOARJO
4063 P3306090103 SEMAWUNG DALEMAN
4064 P3306090202 WIRUN
4065 P3306100201 BUTUH
4066 P3306100202 SRUWOHREJO
4067 P3306110101 PITURUH
4068 P3306110202 KARANGETAS
4069 P3306120201 KEMIRI
4070 P3306120202 WINONG
4071 P3306130101 BRUNO
4072 P3306140201 GEBANG
4073 P3306150101 LOANO
4074 P3306150102 BANYUASIN
4075 P3306160201 BENER
4076 P3307010101 WADASLINTANG I
4077 P3307010202 WADASLINTANG II
4078 P3307020101 KEPIL I
4079 P3307020102 KEPIL II
4080 P3307030101 SAPURAN
4081 P3307031201 KALIBAWANG
4082 P3307040101 KALIWIRO
4083 P3307050201 LEKSONO I
4084 P3307050202 LEKSONO II
4085 P3307051201 SUKOHARJO I
4086 P3307051202 SUKOHARJO II
4087 P3307060101 SELOMERTO
4088 P3307060202 SELOMERTO II
4089 P3307070102 KALIKAJAR 2
4090 P3307070201 KALIKAJAR I
4091 P3307080201 KRETEK I
4092 P3307080202 KRETEK II
4093 P3307090201 WONOSOBO I
4094 P3307090202 WONOSOBO II
4095 P3307100201 WATUMALANG
4096 P3307110201 MOJOTENGAH
4097 P3307120201 GARUNG
4098 P3307130101 KEJAJAR I
4099 P3307130202 KEJAJAR II
4100 P3308010101 SALAMAN I
4101 P3308010202 SALAMAN II
4102 P3308020101 BOROBUDUR
4103 P3308030201 NGLUWAR
4104 P3308040201 SALAM
4105 P3308050201 SRUMBUNG
4106 P3308060201 DUKUN
4107 P3308070201 MUNTILAN I
4108 P3308070202 MUNTILAN II
4109 P3308080201 MUNGKID
4110 P3308090201 SAWANGAN I
4111 P3308090202 SAWANGAN II
4112 P3308100201 CANDIMULYO
4113 P3308110201 MERTOYUDAN I
4114 P3308110202 MERTOYUDAN II
4115 P3308110203 KOTA MUNGKID
4116 P3308120201 TEMPURAN
4117 P3308130201 KAJORAN I
4118 P3308130202 KAJORAN II
4119 P3308140201 KALIANGKRIK
4120 P3308150201 BANDONGAN
4121 P3308160201 WINDUSARI
4122 P3308170201 SECANG I
4123 P3308170202 SECANG II
4124 P3308180201 TEGALREJO
4125 P3308190201 PAKIS
4126 P3308200101 GRABAG I
4127 P3308200202 GRABAG II
4128 P3308210201 NGABLAK
4129 P3309010101 SELO
4130 P3309020101 AMPEL I
4131 P3309020202 AMPEL II
4132 P3309030101 CEPOGO
4133 P3309040102 MUSUK II
4134 P3309040201 MUSUK I
4135 P3309050201 BOYOLALI I
4136 P3309050202 BOYOLALI II
4137 P3309050203 BOYOLALI III
4138 P3309060201 MOJOSONGO
4139 P3309070201 TERAS
4140 P3309080102 SAWIT II
4141 P3309080201 SAWIT I
4142 P3309090201 BANYUDONO I
4143 P3309090202 BANYUDONO II
4144 P3309100201 SAMBI I
4145 P3309100202 SAMBI II
4146 P3309110101 NGEMPLAK
4147 P3309120101 NOGOSARI
4148 P3309130201 SIMO
4149 P3309140101 KARANGGEDE
4150 P3309150101 KLEGO I
4151 P3309150202 KLEGO II
4152 P3309160101 ANDONG
4153 P3309170101 KEMUSU I
4154 P3309170202 KEMUSU II
4155 P3309180101 WONO SEGORO I
4156 P3309180102 WONOSEGORO II
4157 P3309190101 JUWANGI
4158 P3310010102 PRAMBANAN
4159 P3310010201 KEBONDALEM LOR
4160 P3310020101 GANTIWARNO
4161 P3310030201 WEDI
4162 P3310040101 BAYAT
4163 P3310050101 CAWAS I
4164 P3310050202 CAWAS II
4165 P3310060101 TRUCUK I
4166 P3310060202 TRUCUK II
4167 P3310070201 KALIKOTES
4168 P3310080201 KEBONARUM
4169 P3310090101 JOGONALAN I
4170 P3310090202 JOGONALAN II
4171 P3310100101 MANISRENGGO
4172 P3310110201 KARANGNONGKO
4173 P3310120201 NGAWEN
4174 P3310130201 CEPER
4175 P3310130202 JAMBUKULON
4176 P3310140101 PEDAN
4177 P3310150101 KARANGDOWO
4178 P3310160101 JUWIRING
4179 P3310170101 WONOSARI I
4180 P3310170202 WONOSARI II
4181 P3310180101 DELANGGU
4182 P3310190201 POLANHARJO
4183 P3310200201 KARANGANOM
4184 P3310210102 MAJEGAN
4185 P3310210201 TULUNG
4186 P3310220101 JATINOM
4187 P3310220202 KAYUMAS
4188 P3310230101 KEMALANG
4189 P3310710201 KLATEN SELATAN
4190 P3310720201 KLATEN TENGAH
4191 P3310730201 KLATEN UTARA
4192 P3311010101 WERU
4193 P3311020101 BULU
4194 P3311030101 TAWANGSARI
4195 P3311040201 SUKOHARJO
4196 P3311050101 NGUTER
4197 P3311060201 BENDOSARI
4198 P3311070101 POLOKARTO
4199 P3311080101 MOJOLABAN
4200 P3311090101 GROGOL
4201 P3311100101 BAKI
4202 P3311110101 GATAK
4203 P3311120101 KARTASURA
4204 P3312010101 PRACIMANTORO I
4205 P3312010202 PRACIMANTORO II
4206 P3312020201 PARANGGUPITO
4207 P3312030201 GIRITONTRO
4208 P3312040201 GIRIWOYO I
4209 P3312040202 GIRIWOYO II
4210 P3312050201 BATUWARNO
4211 P3312060201 KARANGTENGAH
4212 P3312070201 TIRTOMOYO I
4213 P3312070202 TIRTOMOYO II
4214 P3312080201 NGUNTORONADI I
4215 P3312080202 NGUNTORONADI II
4216 P3312090101 BATURETNO I
4217 P3312090202 BATURETNO II
4218 P3312100201 EROMOKO I
4219 P3312100202 EROMOKO II
4220 P3312110101 WURYANTORO
4221 P3312120201 MANYARAN
4222 P3312130201 SELOGIRI
4223 P3312140201 WONOGIRI I
4224 P3312140202 WONOGIRI II
4225 P3312150201 NGADIROJO
4226 P3312160201 SIDOHARJO
4227 P3312170201 JATIROTO
4228 P3312180201 KISMANTORO
4229 P3312190101 PURWANTORO I
4230 P3312190202 PURWANTORO II
4231 P3312200201 BULUKERTO
4232 P3312201201 PUHPELEM
4233 P3312210201 SLOGOHIMO
4234 P3312220101 JATISRONO I
4235 P3312220202 JATISRONO II
4236 P3312230201 JATIPURNO
4237 P3312240201 GIRIMARTO
4238 P3313010101 JATIPURO
4239 P3313020101 JATIYOSO
4240 P3313030101 JUMAPOLO
4241 P3313040101 JUMANTONO
4242 P3313050101 MATESIH
4243 P3313060101 TAWANGMANGU
4244 P3313070101 NGARGOYOSO
4245 P3313080101 KARANGPANDAN
4246 P3313090201 KARANGANYAR
4247 P3313100201 TASIKMADU
4248 P3313110201 JATEN I
4249 P3313110202 JATEN II
4250 P3313120101 COLOMADU I
4251 P3313120202 COLOMADU II
4252 P3313130101 GONDANGREJO
4253 P3313140101 KEBAKRAMAT I
4254 P3313140202 KEBAKRAMAT II
4255 P3313150201 MOJOGEDANG I
4256 P3313150202 MOJOGEDANG II
4257 P3313160101 KERJO
4258 P3313170101 JENAWI
4259 P3314010101 KALIJAMBE
4260 P3314020101 PLUPUH I
4261 P3314020202 PLUPUH II
4262 P3314030101 MASARAN II
4263 P3314030202 MASARAN I
4264 P3314040101 KEDAWUNG I
4265 P3314040102 KEDAWUNG II
4266 P3314050101 SAMBIREJO
4267 P3314060101 GONDANG
4268 P3314070201 SEMBUNG MACAN I
4269 P3314070202 SEMBUNG MACAN II
4270 P3314080201 NGRAMPAL
4271 P3314090201 KARANG MALANG
4272 P3314100201 SRAGEN
4273 P3314110201 SIDOHARJO
4274 P3314120201 TANON I
4275 P3314120202 TANON II
4276 P3314130201 GEMOLONG II
4277 P3314140201 MIRI
4278 P3314150101 SUMBERLAWANG
4279 P3314160201 MONDOKAN
4280 P3314170101 SUKODONO
4281 P3314180201 GESI
4282 P3314190101 TANGEN
4283 P3314200201 JENAR
4284 P3315010101 KEDUNGJATI
4285 P3315020101 KARANGRAYUNG I
4286 P3315020202 KARANGRAYUNG II
4287 P3315030201 PENAWANGAN I
4288 P3315030202 PENAWANGAN II
4289 P3315040101 TOROH I
4290 P3315040202 TOROH II
4291 P3315050101 GEYER I
4292 P3315050202 GEYER II
4293 P3315060101 PULOKULON I
4294 P3315060202 PULOKULON II
4295 P3315070101 KRADENAN I
4296 P3315070202 KRADENAN II
4297 P3315080101 GABUS I
4298 P3315080202 GABUS II
4299 P3315090101 NGARINGAN
4300 P3315100101 WIROSARI I
4301 P3315100202 WIROSARI II
4302 P3315110201 TAWANGHARJO
4303 P3315120101 GROBOGAN
4304 P3315130201 PURWODADI I
4305 P3315130202 PURWODADI II
4306 P3315140201 BRATI
4307 P3315150101 KLAMBU
4308 P3315160101 GODONG I
4309 P3315160202 GODONG II
4310 P3315170101 GUBUG I
4311 P3315170202 GUBUG II
4312 P3315180201 TEGOWANU
4313 P3315190201 TANGGUNGHARJO
4314 P3316010101 DOPLANG
4315 P3316010202 RADU LAWANG
4316 P3316020101 RANDUBLATUNG
4317 P3316020103 MENDEN
4318 P3316020202 KUTUKAN
4319 P3316040201 KEDUNG TUBAN
4320 P3316040202 KETUWAN
4321 P3316050201 CEPU
4322 P3316050202 NGROTO
4323 P3316050203 KAPUAN
4324 P3316060201 SAMBONG
4325 P3316070101 JIKEN
4326 P3316080201 BOGOREJO
4327 P3316090201 JEPON
4328 P3316090202 PULEDAGEL
4329 P3316100201 BLORA
4330 P3316100202 MEDANG
4331 P3316110101 BANJAREJO
4332 P3316120201 TUNJUNGAN
4333 P3316130101 JAPAH
4334 P3316140101 NGAWEN
4335 P3316140102 ROWO BUNGKUL
4336 P3316150101 KUNDURAN
4337 P3316150202 SONOKIDUL
4338 P3316160101 TODANAN
4339 P3316160202 GONDORIYO
4340 P3317010101 SUMBER
4341 P3317020201 BULU
4342 P3317030201 GUNEM
4343 P3317040101 SALE
4344 P3317050101 SARANG
4345 P3317060101 SEDAN
4346 P3317070101 PAMOTAN
4347 P3317080101 SULANG
4348 P3317090101 KALIORI
4349 P3317100201 REMBANG I
4350 P3317100202 REMBANG II
4351 P3317110201 PANCUR
4352 P3317120101 KRAGAN I
4353 P3317120102 KRAGAN II
4354 P3317130101 SLUKE
4355 P3317140101 LASEM
4356 P3318010201 SUKOLILO I
4357 P3318010202 SUKOLILO II
4358 P3318020201 KAYEN
4359 P3318030201 TAMBAKROMO
4360 P3318040201 WINONG I
4361 P3318040202 WINONG II
4362 P3318050101 PUNCAKWANGI I
4363 P3318050102 PUNCAKWANGI II
4364 P3318060201 JAKEN
4365 P3318070101 BATANGAN
4366 P3318080101 JUWANA
4367 P3318090101 JAKENAN
4368 P3318100201 PATI I
4369 P3318100202 PATI II
4370 P3318110201 GABUS I
4371 P3318110202 GABUS II
4372 P3318120201 MARGOREJO
4373 P3318130201 GEMBONG
4374 P3318140201 TLOGOWUNGU
4375 P3318150201 WEDARIJAKSA I
4376 P3318150202 WEDARIJAKSA II
4377 P3318160201 TRANGKIL
4378 P3318170101 MARGOYOSO I
4379 P3318170202 MARGOYOSO II
4380 P3318180201 GUNUNG WUNGKAL
4381 P3318190201 CLUWAK
4382 P3318200201 TAYU I
4383 P3318200202 TAYU II
4384 P3318210201 DUKUHSETI
4385 P3319010201 KALIWUNGU
4386 P3319010202 SIDOREKSO
4387 P3319020201 WERGU WETAN
4388 P3319020202 PURWOSARI
4389 P3319020203 RENDENG
4390 P3319030201 JATI
4391 P3319030202 NGEMBAL KULON
4392 P3319040101 UNDAAN
4393 P3319040202 NGEMPLAK
4394 P3319050101 MEJOBO
4395 P3319050202 JEPANG
4396 P3319060101 JEKULO
4397 P3319060202 TANJUNGREJO
4398 P3319070201 BAE
4399 P3319070202 DERSALAM
4400 P3319080101 GRIBIG
4401 P3319080202 GONDOSARI
4402 P3319090101 DAWE
4403 P3319090102 REJOSARI
4404 P3320010101 KEDUNG I
4405 P3320010103 DONOROJO
4406 P3320010202 KEDUNG II
4407 P3320020101 PECANGAAN
4408 P3320021101 KALINYAMATAN
4409 P3320030101 WELAHAN I
4410 P3320030102 WELAHAN II
4411 P3320040101 MAYONG I
4412 P3320040202 MAYONG II
4413 P3320050101 NALUMSARI
4414 P3320060101 BATEALIT
4415 P3320070201 TAHUNAN
4416 P3320080201 JEPARA
4417 P3320090101 MLONGGO
4418 P3320090102 PAKIS AJI
4419 P3320100101 BANGSRI I
4420 P3320100202 BANGSRI II
4421 P3320101201 KEMBANG
4422 P3320110101 KELING I
4423 P3320110202 KELING II
4424 P3320120101 KARIMUNJAWA
4425 P3321010201 MRANGGEN 1
4426 P3321010202 MRANGGEN 2
4427 P3321010203 MRANGGEN 3
4428 P3321020101 KARANGAWEN I
4429 P3321020202 KARANGAWEN II
4430 P3321030101 GUNTUR I
4431 P3321030202 GUNTUR II
4432 P3321040201 SAYUNG I
4433 P3321040202 SAYUNG II
4434 P3321050201 KARANG TENGAH
4435 P3321060101 BONANG I
4436 P3321060202 BONANG II
4437 P3321070201 DEMAK I
4438 P3321070202 DEMAK II
4439 P3321070203 DEMAK III
4440 P3321080201 WONOSALAM 1
4441 P3321080102 WONOSALAM 2
4442 P3321090101 DEMPET
4443 P3321091101 KEBONAGUNG
4444 P3321100101 GAJAH 1
4445 P3321100102 GAJAH 2
4446 P3321110101 KARANGANYAR I
4447 P3321110102 KARANGANYAR II
4448 P3321120101 MIJEN I
4449 P3321120102 MIJEN II
4450 P3321130102 WEDUNG II
4451 P3321130201 WEDUNG I
4452 P3322010101 GETASAN
4453 P3322010202 JETAK
4454 P3322020101 TENGARAN
4455 P3322030101 SUSUKAN
4456 P3322031101 KALIWUNGU
4457 P3322040101 SURUH
4458 P3322040202 DADAPAYAM
4459 P3322050101 PABELAN
4460 P3322050202 SEMOWO
4461 P3322060201 TUNTANG
4462 P3322060202 GEDANGAN
4463 P3322070201 BANYUBIRU
4464 P3322080201 JAMBU
4465 P3322090101 SUMOWONO
4466 P3322100201 AMBARAWA
4467 P3322101201 DUREN
4468 P3322110201 JIMBARAN
4469 P3322110202 BAWEN
4470 P3322120101 BRINGIN
4471 P3322121101 BANCAK
4472 P3322130101 PRINGAPUS
4473 P3322140101 BERGAS
4474 P3322151201 LEREP
4475 P3322152101 UNGARAN
4476 P3322152202 KALONGAN
4477 P3322152203 LEYANGAN
4478 P3323010201 PARAKAN
4479 P3323010202 TRAJI
4480 P3323011201 KLEDUNG
4481 P3323012201 BANSARI
4482 P3323020201 BULU
4483 P3323030201 TEMANGGUNG
4484 P3323030202 DHARMARINI
4485 P3323031201 TLOGOMULYO
4486 P3323040201 TEMBARAK
4487 P3323041201 SELOPAMPANG
4488 P3323050201 KRANGGAN
4489 P3323050202 PARE
4490 P3323060101 PRINGSURAT
4491 P3323070201 KALORAN
4492 P3323070202 TEPUSEN
4493 P3323080201 KANDANGAN
4494 P3323090201 KEDU
4495 P3323100101 NGADIREJO
4496 P3323110201 JUMO
4497 P3323111201 GEMAWANG
4498 P3323120201 CANDIROTO
4499 P3323121101 BEJEN
4500 P3323130201 TRETEP
4501 P3323131201 WONOBOYO
4502 P3324010201 PLANTUNGAN
4503 P3324020101 SUKOREJO I
4504 P3324020202 SUKOREJO II
4505 P3324030201 PAGERUYUNG
4506 P3324040101 PATEAN
4507 P3324050201 SINGOROJO I
4508 P3324050202 SINGOROJO II
4509 P3324060101 LIMBANGAN
4510 P3324070101 BOJA I
4511 P3324070202 BOJA II
4512 P3324080101 KALIWUNGU
4513 P3324081201 KALIWUNGU SELATAN
4514 P3324090102 BRANGSONG II
4515 P3324090201 BRANGSONG I
4516 P3324100101 PEGANDON
4517 P3324101201 NGAMPEL
4518 P3324110201 GEMUH I
4519 P3324110202 GEMUH II
4520 P3324111201 RINGINARUM
4521 P3324120101 WELERI I
4522 P3324120202 WELERI II
4523 P3324130102 ROWOSARI II
4524 P3324130201 ROWOSARI I
4525 P3324140201 KANGKUNG I
4526 P3324140202 KANGKUNG II
4527 P3324150101 CEPIRING
4528 P3324160201 PATEBON I
4529 P3324160202 PATEBON II
4530 P3324170101 KENDAL I
4531 P3324170202 KENDAL II
4532 P3325010201 WONOTUNGGAL
4533 P3325020101 BANDAR I
4534 P3325020202 BANDAR II
4535 P3325030201 BLADO I
4536 P3325030202 BLADO II
4537 P3325040201 REBAN
4538 P3325050101 BAWANG
4539 P3325060201 TERSONO
4540 P3325070101 GRINGSING I
4541 P3325070202 GRINGSING II
4542 P3325080101 LIMPUNG
4543 P3325081201 BANYUPUTIH
4544 P3325090101 SUBAH
4545 P3325091201 PECALUNGAN
4546 P3325100201 TULIS
4547 P3325101201 KANDEMAN
4548 P3325110201 BATANG I
4549 P3325110202 BATANG II
4550 P3325110203 BATANG III
4551 P3325110204 BATANG IV
4552 P3325120201 WARUNG ASEM
4553 P3326010101 KANDANG SERANG
4554 P3326020101 PANINGGARAN
4555 P3326030201 LEBAK BARANG
4556 P3326040101 PATUNG KRIONO
4557 P3326050201 TALUN
4558 P3326060101 DORO I
4559 P3326060202 DORO II
4560 P3326070201 KARANG ANYAR
4561 P3326080201 KAJEN I
4562 P3326080202 KAJEN II
4563 P3326090101 KESESI I
4564 P3326090202 KESESI II
4565 P3326100101 SRAGI I
4566 P3326100202 SRAGI II
4567 P3326101201 SIWALAN
4568 P3326110201 BOJONG I
4569 P3326110202 BOJONG II
4570 P3326120201 WONOPRINGGO
4571 P3326130201 KEDUNG WUNI I
4572 P3326130202 KEDUNG WUNI II
4573 P3326131101 KARANG DADAP
4574 P3326140201 BUARAN
4575 P3326150201 TIRTO I
4576 P3326150202 TIRTO II
4577 P3326160201 WIRADESA
4578 P3326160202 WONOKERTO
4579 P3327010201 BANYUMUDAL
4580 P3327011201 WARUNGPRING
4581 P3327020201 PULOSARI
4582 P3327030201 BELIK
4583 P3327040101 WATUKUMPUL
4584 P3327050101 KEBANDARAN
4585 P3327060201 BANTARBOLANG
4586 P3327070101 RANDUDONGKAL
4587 P3327070202 KALIMAS
4588 P3327080201 PADURAKSA
4589 P3327080202 MULYOHARJO
4590 P3327080203 KEBONDALEM
4591 P3327090201 BANJARDAWA
4592 P3327090202 KABUNAN
4593 P3327090203 JEBED
4594 P3327100201 PETARUKAN
4595 P3327100202 KLAREYAN
4596 P3327110201 LOSARI
4597 P3327120101 PURWOHARJO
4598 P3327120202 SARWODADI
4599 P3327130201 ROWOSARI
4600 P3327130202 MOJO
4601 P3328010101 MARGASARI
4602 P3328010102 KESAMBI
4603 P3328020101 BUMIJAWA
4604 P3328030201 BOJONG
4605 P3328030202 DANASARI
4606 P3328040101 BALAPULANG
4607 P3328040202 KALIBAKUNG
4608 P3328050101 PAGERBARANG
4609 P3328060201 LEBAKSIU
4610 P3328060202 KAMBANGAN
4611 P3328070101 JATINEGARA
4612 P3328080201 KEDUNG BANTENG
4613 P3328090201 PANGKAH
4614 P3328090202 PENUSUPAN
4615 P3328100201 SLAWI
4616 P3328110201 DUKUHWARU
4617 P3328120102 PAGIYANTEN
4618 P3328120201 ADIWERNA
4619 P3328130201 DUKUHTURI
4620 P3328130202 KUPU
4621 P3328140201 TALANG
4622 P3328140202 KALADAWA
4623 P3328150101 TARUB
4624 P3328150202 KESAMIRAN
4625 P3328160101 KRAMAT
4626 P3328160202 BANGUN GALIH
4627 P3328170201 SURADADI
4628 P3328170202 JATIBOGOR
4629 P3328180101 WARUREJO
4630 P3329010101 SALEM
4631 P3329010202 BENTAR
4632 P3329020101 BANTARKAWUNG
4633 P3329020202 BUARAN
4634 P3329030201 BUMIAYU
4635 P3329030202 KALIWADAS
4636 P3329040101 PAGUYANGAN
4637 P3329040202 WINDUAJI
4638 P3329050101 SIRAMPOG
4639 P3329060101 TONJONG
4640 P3329060202 KUTAMENDALA
4641 P3329070101 LARANGAN
4642 P3329070202 SITANGGAL
4643 P3329080101 KETANGGUNGAN
4644 P3329080102 CIKEUSAL KIDUL
4645 P3329090101 BANJARHARJO
4646 P3329090103 BANDUNGSARI
4647 P3329090202 CIKAKAK
4648 P3329100101 LOSARI
4649 P3329100102 BOJONGSARI
4650 P3329100103 KECIPIR
4651 P3329110101 TANJUNG
4652 P3329110202 KEMURANG WETAN
4653 P3329110203 LUWUNGGEDE
4654 P3329120201 KERSANA
4655 P3329130101 KLUWUT
4656 P3329130102 BULAKAMBA
4657 P3329130203 SIWULUH
4658 P3329140201 WANASARI
4659 P3329140202 JAGALEMPENI
4660 P3329140203 SIDAMULYA
4661 P3329150101 JATIROKEH
4662 P3329160101 JATIBARANG
4663 P3329160202 KLIKIRAN
4664 P3329170201 BREBES
4665 P3329170202 PEMARON
4666 P3329170203 KALIMATI
4667 P3329170204 KALIGANGSA
4668 P3371010201 MAGELANG SELATAN
4669 P3371010202 JURANG OMBO
4670 P3371011201 MAGELANG TENGAH
4671 P3371011202 KERKOPAN
4672 P3371020201 MAGELANG UTARA
4673 P3372010101 PAJANG
4674 P3372010202 PENUMPING
4675 P3372010203 PURWOSARI
4676 P3372020201 KRATONAN
4677 P3372020202 JAYENGAN
4678 P3372030101 GAJAHAN
4679 P3372030202 SANGKRAH
4680 P3372040104 SIBELA
4681 P3372040201 PURWODININGRATAN
4682 P3372040202 NGORESAN
4683 P3372040203 PUCANGSAWIT
4684 P3372050104 BANYUANYAR
4685 P3372050201 MANAHAN
4686 P3372050202 NUSUKAN
4687 P3372050203 GILINGAN
4688 P3372050205 SETABELAN
4689 P3372050206 GAMBIR SARI
4690 P3373010101 CEBONGAN
4691 P3373010202 TEGALREJO
4692 P3373020201 SIDOREJO KIDUL
4693 P3373030201 MANGUNSARI
4694 P3373030202 KALICACING
4695 P3373040201 SIDOREJO LOR
4696 P3374010101 MIJEN
4697 P3374010102 KARANG MALANG
4698 P3374020101 GUNUNG PATI
4699 P3374020202 SEKARAN
4700 P3374030101 SRONDOL
4701 P3374030102 NGESREP
4702 P3374030203 PADANG SARI
4703 P3374030204 PUNDAKPAYUNG
4704 P3374040201 PEGANDAN
4705 P3374050101 PANDANARAN
4706 P3374050202 LAMPER TENGAH
4707 P3374060201 CANDILAMA
4708 P3374060202 KAGOK
4709 P3374070201 KEDUNG MUNDU
4710 P3374070202 ROWOSARI
4711 P3374080101 TELOGOSARI KULON
4712 P3374080202 TELOGOSARI WETAN
4713 P3374090101 GENUK
4714 P3374090102 BANGET AYU
4715 P3374100201 GAYAM SARI
4716 P3374110101 HALMAHERA
4717 P3374110102 KARANG DORO
4718 P3374110203 BUGANGAN
4719 P3374120201 BANDARHARJO
4720 P3374120202 BULU LOR
4721 P3374130201 PONCOL
4722 P3374130202 MIROTO
4723 P3374140201 KARANG AYU
4724 P3374140202 LEBDOSARI
4725 P3374140203 MANYARAN
4726 P3374140204 KROBOKAN
4727 P3374140205 NGEMPLAK SIMONGAN
4728 P3374150101 MANGKANG
4729 P3374150202 KARANG ANYAR
4730 P3374160101 NGALIAN
4731 P3374160202 TAMBAK AJI
4732 P3374160203 PURWOYOSO
4733 P3375010101 BENDAN
4734 P3375010202 KRAMATSARI
4735 P3375010203 TIRTO
4736 P3375010204 MEDONO
4737 P3375020201 NOYONTAAN
4738 P3375020202 TONDANO
4739 P3375020203 KLEGO
4740 P3375020104 SOKOREJO
4741 P3375030101 PEKALONGAN SELATAN
4742 P3375030202 JENGGOT
4743 P3375030203 BUARAN
4744 P3375040101 KUSUMA BANGSA
4745 P3375040202 KRAPYAK KIDUL
4746 P3375040203 DUKUH
4747 P3376010201 TEGAL SELATAN
4748 P3376010202 BANDUNG
4749 P3376020201 TEGAL TIMUR
4750 P3376020202 SLEROK
4751 P3376030201 TEGAL BARAT
4752 P3376030202 DEBONG LOR
4753 P3376040101 MARGADANA
4754 P3376040202 KALIGANGSA
4755 P3401010101 TEMON I
4756 P3401010202 TEMON II
4757 P3401020201 WATES
4758 P3401030201 PANJATAN I
4759 P3401030202 PANJATAN II
4760 P3401040102 GALUR II
4761 P3401040201 GALUR I
4762 P3401050201 LENDAH I
4763 P3401050202 LENDAH II
4764 P3401060101 SENTOLO I
4765 P3401060202 SENTOLO II
4766 P3401070201 PENGASIH I
4767 P3401070202 PENGASIH II
4768 P3401080201 KOKAP I
4769 P3401080202 KOKAP II
4770 P3401090102 GIRIMULYO II
4771 P3401090201 GIRIMULYO I
4772 P3401100201 NANGGULAN
4773 P3401110201 KALIBAWANG
4774 P3401120101 SAMIGALUH I
4775 P3401120202 SAMIGALUH II
4776 P3402010101 SRANDAKAN
4777 P3402020101 SANDEN
4778 P3402030101 KRETEK
4779 P3402040101 PUNDONG
4780 P3402050101 BAMBANG LIPURO
4781 P3402060101 PANDAK I
4782 P3402060202 PANDAK II
4783 P3402070201 BANTUL I
4784 P3402070202 BANTUL II
4785 P3402080101 JETIS I
4786 P3402080202 JETIS II
4787 P3402090101 IMOGIRI I
4788 P3402090202 IMOGIRI II
4789 P3402100101 DLINGO I
4790 P3402100202 DLINGO II
4791 P3402110101 PLERET
4792 P3402120101 PIYUNGAN
4793 P3402130102 BANGUNTAPAN II
4794 P3402130201 BANGUNTAPAN I
4795 P3402130203 BANGUNTAPAN III
4796 P3402140102 SEWON I
4797 P3402140201 SEWON II
4798 P3402150102 KASIHAN
4799 P3402150201 KASIHAN II
4800 P3402160102 PAJANGAN
4801 P3402170101 SEDAYU I
4802 P3402170202 SEDAYU II
4803 P3403010102 PANGGANG II
4804 P3403010201 PANGGANG I
4805 P3403011201 PURWOSARI
4806 P3403020101 PALIYAN
4807 P3403030201 SAPTOSARI
4808 P3403040101 TEPUS I
4809 P3403040102 TEPUS II
4810 P3403041201 TANJUNG SARI
4811 P3403050101 RONGKOP
4812 P3403051101 GIRISUBO
4813 P3403060101 SEMANU I
4814 P3403060202 SEMANU II
4815 P3403070101 PONJONG I
4816 P3403070102 PONJONG II
4817 P3403080201 KARANGMOJO I
4818 P3403080202 KARANGMOJO II
4819 P3403090201 WONOSARI I
4820 P3403090202 WONOSARI II
4821 P3403100101 PLAYEN I
4822 P3403100202 PLAYEN II
4823 P3403110101 PATUK I
4824 P3403110202 PATUK II
4825 P3403120201 GEDANGSARI I
4826 P3403120202 GEDANGSARI II
4827 P3403130101 NGLIPAR I
4828 P3403130202 NGLIPAR II
4829 P3403140102 NGAWEN II
4830 P3403140201 NGAWEN I
4831 P3403150101 SEMIN I
4832 P3403150102 SEMIN II
4833 P3404010201 MOYUDAN
4834 P3404020201 MINGGIR
4835 P3404030201 SEYEGAN
4836 P3404040201 GODEAN I
4837 P3404040202 GODEAN II
4838 P3404050201 GAMPING I
4839 P3404050202 GAMPING II
4840 P3404060102 MLATI II
4841 P3404060201 MLATI I
4842 P3404070201 DEPOK I
4843 P3404070202 DEPOK II
4844 P3404070203 DEPOK III
4845 P3404080101 BERBAH
4846 P3404090201 PRAMBANAN
4847 P3404100101 KALASAN
4848 P3404110201 NGEMPLAK II
4849 P3404110102 NGEMPLAK I
4850 P3404120201 NGAGLIK I
4851 P3404120202 NGAGLIK II
4852 P3404130201 SLEMAN
4853 P3404140201 TEMPEL I
4854 P3404140202 TEMPEL II
4855 P3404150201 TURI
4856 P3404160201 PAKEM
4857 P3404170201 CANGKRINGAN
4858 P3471010201 MANTRIJERON
4859 P3471020201 KRATON
4860 P3471030101 MERGANGSAN
4861 P3471040201 UMBUL HARJO I
4862 P3471040202 UMBUL HARJO II
4863 P3471050201 KOTA GEDE I
4864 P3471050202 KOTA GEDE II
4865 P3471060201 GONDO KUSUMAN I
4866 P3471060202 GONDO KUSUMAN II
4867 P3471070201 DANUREJAN I
4868 P3471070202 DANUREJAN II
4869 P3471080201 PAKUALAMAN
4870 P3471090201 GONDOMANAN
4871 P3471100201 NGAMPILAN
4872 P3471110201 WIROBRAJAN
4873 P3471120201 GEDONG TENGEN
4874 P3471130101 JETIS
4875 P3471140101 TEGAL REJO
4876 P3501010101 DONOROJO
4877 P3501010202 KALAK
4878 P3501020101 PUNUNG
4879 P3501020102 GONDOSARI
4880 P3501030201 PRINGKUKU
4881 P3501030202 CANDI
4882 P3501040201 PACITAN
4883 P3501040202 TANJUNGSARI
4884 P3501050201 KEBONAGUNG
4885 P3501050202 KETROWONOJOYO
4886 P3501060201 ARJOSARI
4887 P3501060202 KEDUNGBENDO
4888 P3501070101 NAWANGAN
4889 P3501070102 PAKISBARU
4890 P3501080101 BANDAR
4891 P3501080202 JERUK
4892 P3501090101 TEGALOMBO
4893 P3501090102 GEMAHARJO
4894 P3501100101 TULAKAN
4895 P3501100202 BUBAKAN
4896 P3501110101 NGADIROJO
4897 P3501110202 WONOKARTO
4898 P3501120101 SUDIMORO
4899 P3501120202 SUKOREJO
4900 P3502010101 NGRAYUN
4901 P3502020101 SLAHUNG
4902 P3502020102 NAILAN
4903 P3502030101 BUNGKAL
4904 P3502040101 SAMBIT
4905 P3502040202 WRINGINANOM
4906 P3502050101 SAWOO
4907 P3502050202 BONDRANG
4908 P3502060101 SOOKO
4909 P3502061101 PUDAK
4910 P3502070101 PULUNG
4911 P3502070202 KESUGIHAN
4912 P3502080201 MLARAK
4913 P3502090201 SIMAN
4914 P3502090202 RONOWIJAYAN
4915 P3502100101 JETIS
4916 P3502110101 BALONG
4917 P3502120101 KAUMAN
4918 P3502120102 NGRANDU
4919 P3502130101 JAMBON
4920 P3502140101 BADEGAN
4921 P3502150101 SAMPUNG
4922 P3502150202 KUNTI
4923 P3502160201 SUKOREJO
4924 P3502170201 PONOROGO UTARA
4925 P3502170202 PONOROGO SELATAN
4926 P3502180101 BABADAN
4927 P3502180202 SUKOSARI
4928 P3502190101 JENANGAN
4929 P3502190202 SETONO
4930 P3502200101 NGEBEL
4931 P3503010101 PANGGUL
4932 P3503010102 BODAG
4933 P3503020101 MUNJUNGAN
4934 P3503030101 WATULIMO
4935 P3503030102 SLAWE
4936 P3503040101 KAMPAK
4937 P3503050101 DONGKO
4938 P3503050102 PANDEAN
4939 P3503060101 PULE
4940 P3503070101 KARANGAN
4941 P3503071101 SURUH
4942 P3503080101 GANDUSARI
4943 P3503080102 KARANGANYAR
4944 P3503090101 DURENAN
4945 P3503090102 BARUHARJO
4946 P3503100101 POGALAN
4947 P3503100202 NGULANKULON
4948 P3503110201 TRENGGALEK
4949 P3503110202 REJOWINANGUN
4950 P3503120101 TUGU
4951 P3503120102 PUCANGANAK
4952 P3503130201 BENDUNGAN
4953 P3504010201 BESUKI
4954 P3504010202 BESOLE
4955 P3504020101 BANDUNG
4956 P3504030102 BANGUNJAYA
4957 P3504030201 PAKEL
4958 P3504040101 CAMPURDARAT
4959 P3504050201 TANGGUNGGUNUNG
4960 P3504060101 KALIDAWIR
4961 P3504060202 TUNGGANGRI
4962 P3504070101 PUCANGLABAN
4963 P3504080102 REJOTANGAN
4964 P3504080201 BANJAREJO
4965 P3504090101 NGUNUT
4966 P3504090202 BALESONO
4967 P3504100201 BENDILWUNGU
4968 P3504100202 SUMBERGEMPOL
4969 P3504110102 BEJI
4970 P3504110201 BOYOLANGU
4971 P3504120201 TULUNGAGUNG
4972 P3504120202 SEMBUNG
4973 P3504130201 KEDUNGWARU
4974 P3504130202 SIMO
4975 P3504140101 NGANTRU
4976 P3504140202 PUCUNG
4977 P3504150101 KARANGREJO
4978 P3504160101 KAUMAN
4979 P3504170101 GONDANG
4980 P3504170202 TIUDAN
4981 P3504180101 PAGERWOJO
4982 P3504190101 SENDANG
4983 P3504190202 DONO
4984 P3505010101 BAKUNG
4985 P3505020101 WONOTIRTO
4986 P3505030201 MARGOMULYO
4987 P3505040201 WATES
4988 P3505050101 BINANGUN
4989 P3505060101 SUTOJAYAN
4990 P3505070101 KADEMANGAN
4991 P3505080201 KANIGORO
4992 P3505090101 TALUN
4993 P3505100101 SELOPURO
4994 P3505110101 KESAMBEN
4995 P3505120101 BORO
4996 P3505130101 DOKO
4997 P3505140201 WLINGI
4998 P3505150101 GANDUSARI
4999 P3505150202 SLUMBUNG
5000 P3505160201 GARUM
5001 P3505170101 NGLEGOK
5002 P3505180201 SANANKULON
5003 P3505190101 PONGGOK
5004 P3505190202 BACEM
5005 P3505200101 SRENGAT
5006 P3505210201 WONODADI
5007 P3505220201 UDANAWU
5008 P3506010101 MOJO
5009 P3506010202 NGADI
5010 P3506020101 SEMEN
5011 P3506030101 NGADILUWIH
5012 P3506030202 WONOREJO
5013 P3506040201 KRAS
5014 P3506040202 PELAS
5015 P3506050201 SAMBI
5016 P3506060201 BLABAK
5017 P3506070101 WATES
5018 P3506070202 SIDOMULYO
5019 P3506080201 NGANCAR
5020 P3506090201 PLOSOKLATEN
5021 P3506090202 PRANGGANG
5022 P3506100201 GURAH
5023 P3506100202 ADAN-ADAN
5024 P3506110201 PUNCU
5025 P3506120201 KEPUNG
5026 P3506120202 KELING
5027 P3506130101 KANDANGAN
5028 P3506140202 BENDO
5029 P3506140203 SIDOREJO
5030 P3506140204 PARE
5031 P3506141201 BADAS
5032 P3506150201 KUNJANG
5033 P3506160201 PUHJARAK
5034 P3506170201 PURWOASRI
5035 P3506170202 SUMBERJO
5036 P3506180101 PAPAR
5037 P3506190201 PAGU
5038 P3506190202 BANGSONGAN
5039 P3506191101 KAYENKIDUL
5040 P3506200202 GAMPENG
5041 P3506201201 NGASEM
5042 P3506210201 TIRON
5043 P3506220101 GROGOL
5044 P3506230201 TAROKAN
5045 P3507010101 DONOMULYO
5046 P3507020101 KALIPARE
5047 P3507030101 PAGAK
5048 P3507030102 SUMBERMANJING KULON
5049 P3507040101 BANTUR
5050 P3507040202 WONOKERTO
5051 P3507050201 GEDANGAN
5052 P3507060102 SITIARJO
5053 P3507060201 SUMBERMANJING WETAN
5054 P3507070101 DAMPIT
5055 P3507070102 PAMOTAN
5056 P3507080201 TIRTOYUDO
5057 P3507090101 AMPEL GADING
5058 P3507100201 PONCOKUSUMO
5059 P3507110201 WAJAK
5060 P3507120101 TUREN
5061 P3507130101 BULULAWANG
5062 P3507140101 GONDANGLEGI
5063 P3507140102 KETAWANG
5064 P3507150201 PAGELARAN
5065 P3507160101 KEPANJEN
5066 P3507170101 SUMBERPUCUNG
5067 P3507180201 KROMENGAN
5068 P3507190201 NGAJUM
5069 P3507200201 WONOSARI
5070 P3507210101 WAGIR
5071 P3507220101 PAKISAJI
5072 P3507230201 TAJINAN
5073 P3507240101 TUMPANG
5074 P3507250201 PAKIS
5075 P3507260101 JABUNG
5076 P3507270101 LAWANG
5077 P3507280101 SINGOSARI
5078 P3507280202 ARDIMULYO
5079 P3507290101 KARANGPLOSO
5080 P3507300101 DAU
5081 P3507310101 PUJON
5082 P3507320101 NGANTANG
5083 P3507330101 KASEMBON
5084 P3508010101 TEMPURSARI
5085 P3508020101 PRONOJIWO
5086 P3508030101 CANDIPURO
5087 P3508030202 PENANGGAL
5088 P3508040101 PASIRIAN
5089 P3508040202 BADES
5090 P3508050101 TEMPEH
5091 P3508050202 GESANG
5092 P3508060101 ROGOTRUNAN
5093 P3508061201 LABRUK
5094 P3508070201 TEKUNG
5095 P3508080101 KUNIR
5096 P3508090101 YOSOWILANGUN
5097 P3508100101 SUMBERSARI
5098 P3508110101 JATIROTO
5099 P3508120101 RANDUAGUNG
5100 P3508120202 TUNJUNG
5101 P3508130101 SUKODONO
5102 P3508140201 PADANG
5103 P3508150101 PASRUJAMBE
5104 P3508160101 SENDURO
5105 P3508170101 GUCIALIT
5106 P3508180101 KEDUNGJAJANG
5107 P3508190101 KLAKAH
5108 P3508200101 RANUYOSO
5109 P3509010101 KENCONG
5110 P3509010202 CAKRU
5111 P3509020101 GUMUKMAS
5112 P3509020202 TEMBOKREJO
5113 P3509030101 PUGER
5114 P3509030202 KASIYAN
5115 P3509040101 WULUHAN
5116 P3509040202 LOJEJER
5117 P3509050101 AMBULU
5118 P3509050202 SABRANG
5119 P3509050203 ANDONGSARI
5120 P3509060101 TEMPUREJO
5121 P3509060202 CURAHNONGKO
5122 P3509070201 SILO I
5123 P3509070202 SILO II
5124 P3509080101 MAYANG
5125 P3509090201 MUMBULSARI
5126 P3509100101 JENGGAWAH
5127 P3509100202 KEMUNINGSARI KIDUL
5128 P3509110201 AJUNG
5129 P3509120101 RAMBIPUJI
5130 P3509120202 NOGOSARI
5131 P3509130201 BALUNG
5132 P3509130202 KARANGDUREN
5133 P3509140101 UMBULSARI
5134 P3509140202 PALERAN
5135 P3509150201 SEMBORO
5136 P3509160201 JOMBANG
5137 P3509170201 SUMBERBARU
5138 P3509170202 ROWOTENGAH
5139 P3509180101 TANGGUL
5140 P3509180202 KLATAKAN
5141 P3509190101 BANGSALSARI
5142 P3509190202 SUKOREJO
5143 P3509200101 PANTI
5144 P3509210101 SUKORAMBI
5145 P3509220201 ARJASA
5146 P3509230201 PAKUSARI
5147 P3509240201 KALISAT
5148 P3509250201 LEDOKOMBO
5149 P3509260101 SUMBERJAMBE
5150 P3509270101 SUKOWONO
5151 P3509280201 JELBUK
5152 P3509710201 KALIWATES
5153 P3509710202 MANGLI
5154 P3509710203 JEMBER KIDUL
5155 P3509720101 SUMBERSARI
5156 P3509720202 GLADAKPAKEM
5157 P3509730201 PATRANG
5158 P3510010101 PESANGGARAN
5159 P3510010202 SUMBERAGUNG
5160 P3510011201 SILIRAGUNG
5161 P3510020101 KEBONDALEM
5162 P3510020102 SAMBIREJO
5163 P3510030101 PURWOHARJO
5164 P3510030103 TAMPO
5165 P3510030202 GRAJAGAN
5166 P3510040101 TEGALDLIMO
5167 P3510040202 KEDUNGWUNGU
5168 P3510050101 KEDUNGREJO
5169 P3510050102 SUMBERBERAS
5170 P3510050203 TEMBOKREJO
5171 P3510050204 TAPANREJO
5172 P3510060101 BENCULUK
5173 P3510070201 JAJAG
5174 P3510070202 YOSOMULYO
5175 P3510071201 TEGALSARI
5176 P3510080101 SEPANJANG
5177 P3510080202 TULUNGREJO
5178 P3510090101 KALIBARU KULON
5179 P3510100201 GENTENG KULON
5180 P3510100202 KEMBIRITAN
5181 P3510110201 KEBAMAN
5182 P3510110202 PARIJATAH KULON
5183 P3510110203 WONOSOBO
5184 P3510120101 GITIK
5185 P3510120202 GLADAG
5186 P3510130201 KABAT
5187 P3510130202 BADEAN
5188 P3510140101 SINGOJURUH
5189 P3510150201 KARANGSARI
5190 P3510150202 GENDOH
5191 P3510150203 SEMPU
5192 P3510160201 SONGGON
5193 P3510170201 PASPAN
5194 P3510171101 LICIN
5195 P3510180201 SOBO
5196 P3510180202 KERTOSARI
5197 P3510180203 SINGOTRUNAN
5198 P3510190201 MOJOPANGGUNG
5199 P3510200201 KELIR
5200 P3510200202 KLATAK
5201 P3510210101 WONGSOREJO
5202 P3510210102 BAJULMATI
5203 P3511010101 MAESAN
5204 P3511020101 GRUJUGAN
5205 P3511030101 TAMANAN
5206 P3511031101 JAMBESARI
5207 P3511040101 PUJER
5208 P3511050101 TLOGOSARI
5209 P3511060101 SUKOSARI
5210 P3511061101 SUMBERWRINGIN
5211 P3511070101 TAPEN
5212 P3511070102 WONOSARI
5213 P3511090101 TENGGARANG
5214 P3511100101 NANGKAAN
5215 P3511100102 KOTAKULON
5216 P3511100103 KADEMANGAN
5217 P3511110101 CURAHDAMI
5218 P3511111101 BINAKAL
5219 P3511120101 PAKEM
5220 P3511130101 WRINGIN
5221 P3511140101 TEGALAMPEL
5222 P3511140102 KLABANG
5223 P3511141101 TAMAN KROCOK
5224 P3511151101 SEMPOL
5225 P3511152101 BOTOLINGGO
5226 P3511160101 PRAJEKAN
5227 P3511170101 CERMEE
5228 P3512010101 SUMBERMALANG
5229 P3512020201 JATIBANTENG
5230 P3512030101 BANYUGLUGUR
5231 P3512040201 BESUKI
5232 P3512050101 SUBOH
5233 P3512060101 MLANDINGAN
5234 P3512070101 BUNGATAN
5235 P3512080101 KENDIT
5236 P3512090101 PANARUKAN
5237 P3512100201 SITUBONDO
5238 P3512110101 MANGARAN
5239 P3512120201 PANJI
5240 P3512130101 KAPONGAN
5241 P3512140101 ARJASA
5242 P3512150101 JANGKAR
5243 P3512160101 ASEMBAGUS
5244 P3512170201 BANYUPUTIH
5245 P3513010101 SUKAPURA
5246 P3513020201 SUMBER
5247 P3513030201 KURIPAN
5248 P3513040101 BANTARAN
5249 P3513050101 LECES
5250 P3513050202 JORONGAN
5251 P3513060201 TEGALSIWALAN
5252 P3513070201 BANYUANYAR
5253 P3513070202 KLENANG KIDUL
5254 P3513080102 RANUGEDANG
5255 P3513080201 TIRIS
5256 P3513090101 KRUCIL
5257 P3513100101 WANGKAL
5258 P3513100102 CONDONG
5259 P3513110102 GLAGAH
5260 P3513110201 PAKUNIRAN
5261 P3513120101 KOTAANYAR
5262 P3513130101 PAITON
5263 P3513130102 JABUNGSISIR
5264 P3513140102 BAGO
5265 P3513140201 BESUK
5266 P3513150201 KRAKSAAN
5267 P3513160101 KREJENGAN
5268 P3513170101 PAJARAKAN
5269 P3513180101 MARON
5270 P3513180202 SUKO
5271 P3513190101 GENDING
5272 P3513200201 DRINGU
5273 P3513210101 WONOMERTO
5274 P3513220101 LUMBANG
5275 P3513230201 TONGAS
5276 P3513230202 CURAHTULIS
5277 P3513240101 SUMBERASIH
5278 P3514010101 PURWODADI
5279 P3514020101 NONGKOJAJAR
5280 P3514020202 SUMBERPITU
5281 P3514030201 PUSPO
5282 P3514040101 TOSARI
5283 P3514050201 LUMBANG
5284 P3514060101 PASREPAN
5285 P3514070201 KEJAYAN
5286 P3514070202 AMBAL AMBIL
5287 P3514080201 WONOREJO
5288 P3514090101 PURWOSARI
5289 P3514090202 KARANGREJO
5290 P3514100101 PRIGEN
5291 P3514100202 BULUKANDANG
5292 P3514110101 SUKOREJO
5293 P3514120101 PANDAAN
5294 P3514120202 SEBANI
5295 P3514130101 GEMPOL
5296 P3514130202 KEPULUNGAN
5297 P3514140101 BEJI
5298 P3514150101 BANGIL
5299 P3514150202 RACI
5300 P3514160201 REMBANG
5301 P3514170102 NGEMPIT
5302 P3514170201 KRATON
5303 P3514180201 POHJENTREK
5304 P3514190101 GONDANGWETAN
5305 P3514200101 REJOSO
5306 P3514210101 WINONGAN
5307 P3514220101 GRATI
5308 P3514220202 KEDAWUNG WETAN
5309 P3514230101 LEKOK
5310 P3514240101 NGULING
5311 P3515010101 TARIK
5312 P3515020101 PRAMBON
5313 P3515030101 KREMBUNG
5314 P3515040101 PORONG
5315 P3515040202 KEDUNGSOLO
5316 P3515050101 JABON
5317 P3515060201 TANGGULANGIN
5318 P3515070201 CANDI
5319 P3515080201 TULANGAN
5320 P3515080202 KEPADANGAN
5321 P3515090101 WONOAYU
5322 P3515100101 SUKODONO
5323 P3515110201 SIDOARJO
5324 P3515110202 URANGAGUNG
5325 P3515110203 SEKARDANGAN
5326 P3515120201 BUDURAN
5327 P3515130101 SEDATI
5328 P3515140101 WARU
5329 P3515140202 MEDAENG
5330 P3515150201 GEDANGAN
5331 P3515150202 GANTING
5332 P3515160101 TAMAN
5333 P3515160202 TROSOBO
5334 P3515170101 KRIAN
5335 P3515170102 BARENGKRAJAN
5336 P3515180101 BALONGBENDO
5337 P3516010101 JATIREJO
5338 P3516020201 GONDANG
5339 P3516030101 PACET
5340 P3516030202 PANDAN
5341 P3516040101 TRAWAS
5342 P3516050102 MANDURO
5343 P3516050201 NGORO
5344 P3516060101 PUNGGING
5345 P3516060202 WATUKENONGO
5346 P3516070201 PESANGGRAHAN
5347 P3516080201 MOJOSARI
5348 P3516080202 MODOPURO
5349 P3516090101 BANGSAL
5350 P3516091101 GAYAMAN
5351 P3516100101 KUTOREJO
5352 P3516100102 DLANGGU
5353 P3516110101 PURI
5354 P3516120102 TAWANGSARI
5355 P3516120201 TROWULAN
5356 P3516130101 SOOKO
5357 P3516140201 GEDEG
5358 P3516140202 LESPADANGAN
5359 P3516150101 KEMLAGI
5360 P3516150202 KEDUNGSARI
5361 P3516160101 KUPANG
5362 P3516160102 JETIS
5363 P3516170101 DAWAR BLANDONG
5364 P3517010101 BANDAR KEDUNG MULYO
5365 P3517020101 PERAK
5366 P3517030201 BLIMBING GUDO
5367 P3517030202 PLUMBON GAMBANG
5368 P3517040101 CUKIR
5369 P3517040202 BRAMBANG
5370 P3517050101 PULOREJO
5371 P3517050202 KESAMBEN NGORO
5372 P3517060101 MOJOWARNO
5373 P3517060202 JAPANAN
5374 P3517070101 BARENG
5375 P3517080101 WONOSALAM
5376 P3517090101 MOJOAGUNG
5377 P3517090202 GAMBIRAN
5378 P3517100101 SUMOBITO
5379 P3517100202 JOGOLOYO
5380 P3517110101 MAYANGAN
5381 P3517110202 JARAK KULON
5382 P3517120101 PETERONGAN
5383 P3517120202 DUKUH KLOPO
5384 P3517130201 JELAKOMBO
5385 P3517130202 JABON
5386 P3517130203 TAMBAKREJO
5387 P3517130204 PULOLOR
5388 P3517140201 MEGALUH
5389 P3517150101 TEMBELANG
5390 P3517150202 JATIWATES
5391 P3517160101 KESAMBEN
5392 P3517160202 BLIMBING KESAMBEN
5393 P3517170101 TAPEN
5394 P3517171101 KEBOAN
5395 P3517180101 BAWANGAN
5396 P3517190101 KABUH
5397 P3517200201 PLANDAAN
5398 P3518010101 SAWAHAN
5399 P3518020201 NGETOS
5400 P3518030101 BERBEK
5401 P3518040201 LOCERET
5402 P3518050201 PACE
5403 P3518060101 TANJUNGANOM
5404 P3518070201 PRAMBON
5405 P3518080101 NGRONGGOT
5406 P3518090201 KERTOSONO
5407 P3518100201 PATIANROWO
5408 P3518110101 BARON
5409 P3518120101 GONDANG
5410 P3518130201 SUKOMORO
5411 P3518140201 NGANJUK
5412 P3518150201 BAGOR
5413 P3518160101 WILANGAN
5414 P3518170101 REJOSO
5415 P3518180201 NGLUYU
5416 P3518190101 LENGKONG
5417 P3518200201 JATIKALEN
5418 P3519010102 GANTRUNG
5419 P3519010201 KEBONSARI
5420 P3519020201 GEGER
5421 P3519020202 KAIBON
5422 P3519030201 MLILIR
5423 P3519030202 BANGUNSARI
5424 P3519040201 DAGANGAN
5425 P3519040202 JETIS
5426 P3519050201 WUNGU
5427 P3519050202 MOJOPURNO
5428 P3519060101 KARE
5429 P3519070101 GEMARANG
5430 P3519080101 SARADAN
5431 P3519080102 SUMBERSARI
5432 P3519090101 PILANGKENCENG
5433 P3519090102 KREBET
5434 P3519100102 KLECOREJO
5435 P3519100201 MEJAYAN
5436 P3519110201 WONOASRI
5437 P3519120101 BALEREJO
5438 P3519120202 SIMO
5439 P3519130201 MADIUN
5440 P3519130202 DIMONG
5441 P3519140201 SAWAHAN
5442 P3519150201 KLAGENSERUT
5443 P3519150202 JIWAN
5444 P3520010101 PONCOL
5445 P3520020101 PARANG
5446 P3520030101 LEMBEYAN
5447 P3520040101 TAKERAN
5448 P3520041101 GORANG GARENG TAJI
5449 P3520050101 TLADAN
5450 P3520050102 KAWEDANAN
5451 P3520060201 CANDIREJO
5452 P3520061201 NGARIBOYO
5453 P3520070101 PLAOSAN
5454 P3520070102 SUMBERAGUNG
5455 P3520071201 SIDOKERTO
5456 P3520080101 PANEKAN
5457 P3520090201 SUKOMORO
5458 P3520100101 BENDO
5459 P3520110101 MAOSPATI
5460 P3520110202 NGUJUNG
5461 P3520120101 KARANGREJO
5462 P3520121101 TAJI
5463 P3520130101 TEBON
5464 P3520130102 REJOMULYO
5465 P3520131101 KARTOHARJO
5466 P3521010201 SINE
5467 P3521020101 NGRAMBE
5468 P3521030201 JOGOROGO
5469 P3521040201 KENDAL
5470 P3521050101 GENENG
5471 P3521050202 KASREMAN
5472 P3521051201 WIDODAREN
5473 P3521060201 KWADUNGAN
5474 P3521070201 PANGKUR
5475 P3521080101 KARANGJATI
5476 P3521090101 BRINGIN
5477 P3521100101 PADAS
5478 P3521110201 NGAWI
5479 P3521110202 NGAWI PURBA
5480 P3521120201 PARON
5481 P3521120202 TEGUHAN
5482 P3521130102 GEMARANG
5483 P3521130201 KEDUNGGALAR
5484 P3521140201 PITU
5485 P3521150101 WALIKUKUN
5486 P3521150202 KAUMAN
5487 P3521160101 MANTINGAN
5488 P3521160202 TAMBAKBOYO
5489 P3521170201 KARANGANYAR
5490 P3522010101 MARGOMULYO
5491 P3522020101 NGRAHO
5492 P3522030101 TAMBAKREJO
5493 P3522040101 NGAMBON
5494 P3522041101 SEKAR
5495 P3522050101 BUBULAN
5496 P3522051101 GONDANG
5497 P3522060101 TEMAYANG
5498 P3522070101 SUGIHWARAS
5499 P3522080101 KEDUNGADEM
5500 P3522080102 KESONGO
5501 P3522090201 KEPOHBARU
5502 P3522090202 NGLUMBER
5503 P3522100101 BAURENO
5504 P3522100202 GUNUNGSARI
5505 P3522110101 KANOR
5506 P3522120201 SUMBERREJO
5507 P3522120102 MEJUWET
5508 P3522130101 BALEN
5509 P3522140101 SUKOSEWU
5510 P3522150201 KAPAS
5511 P3522150202 TANJUNGHARJO
5512 P3522160101 BOJONEGORO
5513 P3522160202 WISMA INDAH
5514 P3522170201 TRUCUK
5515 P3522180201 DANDER
5516 P3522180102 NGUMPAKDALEM
5517 P3522190101 NGASEM
5518 P3522191201 GAYAM
5519 P3522200101 KALITIDU
5520 P3522200102 PUNGPUNGAN
5521 P3522210201 MALO
5522 P3522220101 PURWOSARI
5523 P3522230201 PADANGAN
5524 P3522240101 KASIMAN
5525 P3522241101 KEDEWAN
5526 P3523010201 KENDURUAN
5527 P3523020101 BANGILAN
5528 P3523030201 SENORI
5529 P3523040201 SINGGAHAN
5530 P3523050101 MONTONG
5531 P3523050202 JETAK
5532 P3523060201 PARENGAN
5533 P3523060202 PONCO
5534 P3523070101 SOKO
5535 P3523070202 PRAMBON TERGAYANG
5536 P3523080101 RENGEL
5537 P3523080202 PRAMBON WETAN
5538 P3523081201 GRABAGAN
5539 P3523090101 PLUMPANG
5540 P3523090202 KLOTOK
5541 P3523100201 WIDANG
5542 P3523100202 COMPRENG
5543 P3523110201 PALANG
5544 P3523110202 SUMURGUNG
5545 P3523120201 SEMANDING
5546 P3523130201 TUBAN
5547 P3523130202 KEBONSARI
5548 P3523130203 WIRE
5549 P3523140201 JENU
5550 P3523150201 MERAK URAK
5551 P3523150202 TEMANDANG
5552 P3523160201 KEREK
5553 P3523160202 GAJI
5554 P3523170101 TAMBAKBOYO
5555 P3523180101 JATIROGO
5556 P3523180202 KEBONHARJO
5557 P3523190101 BULU
5558 P3523190202 BANCAR
5559 P3524010101 SUKORAME
5560 P3524020101 BLULUK
5561 P3524030101 NGIMBANG
5562 P3524040101 SAMBENG
5563 P3524050101 MANTUP
5564 P3524060101 KEMBANGBAHU
5565 P3524070101 SUGIO
5566 P3524080101 KEDUNGPRING
5567 P3524080102 DRADAH
5568 P3524090101 MODO
5569 P3524090102 KARANGPILANG
5570 P3524100101 BABAT
5571 P3524100102 MOROPELANG
5572 P3524100103 KARANGKEMBANG
5573 P3524110101 PUCUK
5574 P3524120101 SUKODADI
5575 P3524120102 SUMBERAJI
5576 P3524130201 LAMONGAN
5577 P3524140101 TIKUNG
5578 P3524141101 DERMOLEMAHBANG
5579 P3524150101 DEKET
5580 P3524160101 GLAGAH
5581 P3524170101 KARANGBINANGUN
5582 P3524180101 TURI
5583 P3524190101 KALITENGAH
5584 P3524200101 KARANGGENENG
5585 P3524210101 SEKARAN
5586 P3524220101 MADURAN
5587 P3524230101 LAREN
5588 P3524240101 PAYAMAN
5589 P3524250101 PACIRAN
5590 P3524250102 TLOGOSADANG
5591 P3524260101 BRONDONG
5592 P3525010101 WRINGIN ANOM
5593 P3525010202 KESAMBEN KULON
5594 P3525020101 DRIYOREJO
5595 P3525020202 KARANG ANDONG
5596 P3525030201 KEDAMEAN
5597 P3525030202 SLEMPIT
5598 P3525040201 MENGANTI
5599 P3525040202 KEPATIHAN
5600 P3525050101 CERME
5601 P3525050202 DADAP KUNING
5602 P3525060101 BENJENG
5603 P3525060202 METATU
5604 P3525070101 BALONGPANGGANG
5605 P3525070202 DAPET
5606 P3525080101 DUDUK SAMPEYAN
5607 P3525090101 KEBOMAS
5608 P3525090202 GENDING
5609 P3525100101 ALUN-ALUN
5610 P3525100202 NELAYAN
5611 P3525100203 INDUSTRI
5612 P3525110201 MANYAR
5613 P3525110202 SEMBAYAT
5614 P3525110203 SUKOMULYO
5615 P3525120101 BUNGAH
5616 P3525130101 SIDAYU
5617 P3525140102 MENTARAS
5618 P3525140201 DUKUN
5619 P3525150101 PANCENG
5620 P3525160101 UJUNG PANGKAH
5621 P3525160202 SEKAPUK
5622 P3525170101 SANGKAPURA
5623 P3525180201 TAMBAK
5624 P3526010101 KAMAL
5625 P3526020101 SUKOLILO
5626 P3526030101 KWANYAR
5627 P3526040101 KEDUNGDUNG
5628 P3526040102 MODUNG
5629 P3526050101 BLEGA
5630 P3526060101 KONANG
5631 P3526070101 GALIS
5632 P3526070102 BANJAR
5633 P3526080101 TANAH MERAH
5634 P3526090101 TRAGAH
5635 P3526100101 SOCAH
5636 P3526100102 JADDIH
5637 P3526110101 BANGKALAN
5638 P3526120101 BURNEH
5639 P3526130101 AROSBAYA
5640 P3526130102 TONGGUH
5641 P3526140101 GEGER
5642 P3526150101 KOKOP
5643 P3526160101 TANJUNG BUMI
5644 P3526170101 SEPULU
5645 P3526180101 KLAMPIS
5646 P3527010101 SRESEH
5647 P3527020101 TORJUN
5648 P3527021201 PANGARENGAN
5649 P3527030201 KAMONING
5650 P3527030202 BANYUANYAR
5651 P3527040101 CAMPLONG
5652 P3527040102 TANJUNG
5653 P3527050101 OMBEN
5654 P3527050202 JRENGOAN
5655 P3527060101 KEDUNGDUNG
5656 P3527060202 BANJAR
5657 P3527070101 JRENGIK
5658 P3527080101 TAMBELANGAN
5659 P3527090101 BANYUATES
5660 P3527090102 BRINGKONING
5661 P3527100101 ROBATAL
5662 P3527101101 KARANGPENANG
5663 P3527110101 KETAPANG
5664 P3527110202 BUNTEN BARAT
5665 P3527120101 BATULENGER
5666 P3527120102 TAMBERU BARAT
5667 P3528010101 TLANAKAN
5668 P3528010102 BANDARAN
5669 P3528020101 PADEMAWU
5670 P3528020202 SOPAAH
5671 P3528030101 GALIS
5672 P3528040101 LARANGAN
5673 P3528040102 TALANG
5674 P3528050101 TEJA
5675 P3528050202 KOWEL
5676 P3528060101 PROPPO
5677 P3528060202 PANAGUAN
5678 P3528070101 PALENGAAN
5679 P3528080101 PEGANTENAN
5680 P3528080202 BULANGAN HAJI
5681 P3528090201 KADUR
5682 P3528100101 PAKONG
5683 P3528110101 WARU
5684 P3528110102 TAMPOJUNG PREGI
5685 P3528120101 BATUMARMAR
5686 P3528130101 PASEAN
5687 P3529010101 PRAGAAN
5688 P3529020101 BLUTO
5689 P3529030101 SARONGGI
5690 P3529040101 GILI GENTING
5691 P3529050101 TALANGO
5692 P3529060101 KALIANGET
5693 P3529070101 PANDIAN
5694 P3529070102 PAMOLOKAN
5695 P3529071101 BATUAN
5696 P3529080101 LENTENG
5697 P3529080102 MONCEK TENGAH
5698 P3529090101 GANDING
5699 P3529100101 GULUK-GULUK
5700 P3529110101 PASONGSONGAN
5701 P3529120101 AMBUNTEN
5702 P3529130101 RUBARU
5703 P3529140101 DASUK
5704 P3529150101 MANDING
5705 P3529160101 BATU PUTIH
5706 P3529170101 GAPURA
5707 P3529180101 BATANG BATANG
5708 P3529180102 LEGUNG TIMUR
5709 P3529190101 DUNGKEK
5710 P3529200101 NONGGUNONG
5711 P3529210101 GAYAM
5712 P3529220101 RAAS
5713 P3529230101 SAPEKEN
5714 P3529240101 ARJASA
5715 P3529241101 KANGAYAN
5716 P3529250101 MASALEMBU
5717 P3571010103 SUKORAME
5718 P3571010201 MRICAN
5719 P3571010202 CAMPUREJO
5720 P3571020103 BALOWERTI
5721 P3571020201 KOTA WIL SELATAN
5722 P3571020202 KOTA WIL UTARA
5723 P3571030103 NGLETIH
5724 P3571030201 PESANTREN I
5725 P3571030202 PESANTREN II
5726 P3572010201 UPTD KESEHATAN KEC. SUKOREJO
5727 P3572020101 UPTD KESEHATAN KEC. KEPANJENKIDUL
5728 P3572030101 UPTD KESEHATAN KEC. SANANWETAN
5729 P3573010101 KEDUNGKANDANG
5730 P3573010202 GRIBIG
5731 P3573010203 ARJOWINANGUN
5732 P3573020201 JANTI
5733 P3573020202 CIPTOMULYO
5734 P3573020203 MULYOREJO
5735 P3573030201 ARJUNO
5736 P3573030202 BARENG
5737 P3573030203 RAMPAL CELAKET
5738 P3573040102 KENDALKEREP
5739 P3573040201 CISADEA
5740 P3573040203 PANDANWANGI
5741 P3573050101 DINOYO
5742 P3573050103 KENDALSARI
5743 P3573050202 MOJOLANGU
5744 P3574010101 KETAPANG
5745 P3574011201 KEDOPOK
5746 P3574020101 WONOASIH
5747 P3574030201 SUKABUMI
5748 P3574030202 JATI
5749 P3574031201 KANIGARAN
5750 P3575010201 GADINGREJO
5751 P3575010202 KARANGKETUG
5752 P3575020201 KEBONAGUNG
5753 P3575020202 SEKARGADUNG
5754 P3575030201 BUGUL KIDUL
5755 P3575031201 KANDANGSAPI
5756 P3575031202 KEBONSARI
5757 P3575031203 TRAJENG
5758 P3576010102 BLOOTO
5759 P3576010201 MENTIKAN
5760 P3576020102 KEDUNDUNG
5761 P3576020201 GEDONGAN
5762 P3576020203 WATES
5763 P3577010201 MANGUHARJO
5764 P3577010202 PATIHAN
5765 P3577020101 BANJAREJO
5766 P3577020202 DEMANGAN
5767 P3577030102 TAWANGREJO
5768 P3577030201 ORO-ORO OMBO
5769 P3578010101 KEDURUS
5770 P3578020201 KEBONSARI
5771 P3578030201 GAYUNGAN
5772 P3578040201 JEMURSARI
5773 P3578040202 SIDOSERMO
5774 P3578040203 SIWALANKERTO
5775 P3578050201 TENGGILIS
5776 P3578060101 GUNUNG ANYAR
5777 P3578070102 MEDOKAN AYU
5778 P3578070201 KALIRUNGKUT
5779 P3578080201 MENUR
5780 P3578080202 KLAMPIS NGASEM
5781 P3578080203 KEPUTIH
5782 P3578090201 MULYOREJO
5783 P3578090202 KALIJUDAN
5784 P3578100201 PUCANG SEWU
5785 P3578100202 MOJO
5786 P3578110101 JAGIR
5787 P3578110202 WONOKROMO
5788 P3578110203 NGAGELREJO
5789 P3578120102 PAKIS
5790 P3578120201 DUKUH KUPANG
5791 P3578130101 WIYUNG
5792 P3578130202 BALAS KLUMPRIK
5793 P3578140201 JERUK
5794 P3578140202 LIDAH KULON
5795 P3578140203 BANGKINGAN
5796 P3578141201 LONTAR
5797 P3578141202 BENOWO
5798 P3578141203 MADE
5799 P3578150101 MANUKAN KULON
5800 P3578150102 BALONGSARI
5801 P3578160101 TANJUNGSARI
5802 P3578160102 SIMOMULYO
5803 P3578170103 BANYU URIP
5804 P3578170201 SAWAHAN
5805 P3578170202 PUTAT JAYA
5806 P3578180201 KEDUNGDORO
5807 P3578180202 DR.SUTOMO
5808 P3578190201 PENELEH
5809 P3578190202 KETABANG
5810 P3578200201 RANGKAH
5811 P3578200202 PACARKELING
5812 P3578200203 GADING
5813 P3578210101 TANAH KALIKEDINDING
5814 P3578210202 SIDOTOPO WETAN
5815 P3578210203 KENJERAN
5816 P3578210204 TAMBAK WEDI
5817 P3578210205 BULAK BANTENG
5818 P3578220201 TAMBAKREJO
5819 P3578220202 SIMOLAWANG
5820 P3578230102 SIDOTOPO
5821 P3578230201 PEGIRIAN
5822 P3578230203 WONOKUSUMO
5823 P3578240201 PERAK TIMUR
5824 P3578250201 TEMBOK DUKUH
5825 P3578250202 GUNDIH
5826 P3578260101 KREMBANGAN SELATAN
5827 P3578260102 DUPAK
5828 P3578260203 MOROKREMBANGAN
5829 P3578270201 ASEMROWO
5830 P3578280101 SEMEMI
5831 P3579010101 BATU
5832 P3579010202 SISIR
5833 P3579020102 BEJI
5834 P3579020201 JUNREJO
5835 P3579030101 BUMIAJI
5836 P3601010201 SUMUR
5837 P3601020201 CIMANGGU
5838 P3601030101 CIBALIUNG
5839 P3601031201 CIBITUNG
5840 P3601040201 CIKEUSIK
5841 P3601050201 CIGEULIS
5842 P3601060101 PANIMBANG
5843 P3601060202 SOBANG
5844 P3601060203 MEKARJAYA
5845 P3601070201 MUNJUL
5846 P3601071201 ANGSANA
5847 P3601072201 SINDANG RESMI
5848 P3601080201 PICUNG
5849 P3601090201 BOJONG
5850 P3601100101 SAKETI
5851 P3601101201 CISATA
5852 P3601110201 PAGELARAN
5853 P3601111201 PATIA
5854 P3601112201 PERDANA
5855 P3601120101 LABUAN
5856 P3601120202 CARITA
5857 P3601130201 JIPUT
5858 P3601131201 CIKEDAL
5859 P3601140101 MENES
5860 P3601141201 PULOSARI
5861 P3601150201 MANDALAWANGI
5862 P3601160101 CIMANUK
5863 P3601161201 CIPEUCANG
5864 P3601170201 BANJAR
5865 P3601171201 KADU HEJO
5866 P3601180201 PANDEGLANG
5867 P3601180202 CIKOLE
5868 P3601180203 MAJASARI
5869 P3601190201 CADASARI
5870 P3601191201 PAGADUNGAN
5871 P3601192201 BANGKONOL
5872 P3602010101 MALIMPING
5873 CIPEUNDEUY
5874 P3602011201 BINUANGEN
5875 P3602011202 PARUNG SARI
5876 P3602020201 PANGGARANGAN
5877 P3602020202 CIHARA
5878 P3602030101 BAYAH
5879 P3602031101 CILOGRANG
5880 P3602040101 CIBEBER
5881 P3602040202 CISUNGSANG
5882 CITOREK
5883 P3602050201 CIJAKU
5884 P3602051101 CIGEMBLONG
5885 P3602060101 BANJAR SARI
5886 P3602060202 BOJONG JURUH
5887 P3602070102 PRABUGANTUNGAN
5888 P3602070201 CILELES
5889 P3602080101 GUNUNG KENCANA
5890 P3602090201 BOJONG MANIK
5891 P3602091101 CIRINTEN
5892 P3602100101 LEUWIDAMAR
5893 P3602100202 CISIMEUT
5894 P3602110101 MUNCANG
5895 P3602111201 SOBANG
5896 P3602120101 CIPANAS
5897 P3602120202 LEBAK GEDONG
5898 P3602130201 SAJIRA
5899 P3602130202 PAJAGAN
5900 P3602140201 CIMARGA
5901 P3602140202 SARAGENI
5902 P3602140203 KARANGANYAR
5903 P3602150101 CIKULUR
5904 P3602160201 WARUNGGUNG
5905 P3602160202 BAROS
5906 P3602170201 CIBADAK
5907 P3602170202 MANDALA
5908 P3602180201 RANGKAS BITUNG
5909 P3602180202 MEKARSARI
5910 P3602180203 KOLELET
5911 P3602190101 MAJA
5912 P3602190202 PAMANDEGAN
5913 P3602191101 CURUNG BITUNG
5914 P3603010101 CISOKA
5915 P3603011201 CIKUYA
5916 P3603020201 TIGA RAKSA
5917 P3603020202 PASIR NANGKA
5918 P3603021201 JAMBE
5919 P3603030201 CIKUPA
5920 P3603030202 PASIR JAYA
5921 P3603040201 PANONGAN
5922 P3603050102 CURUG
5923 P3603050201 JALAN KUTAI
5924 P3603050203 BINONG
5925 P3603051201 KELAPA DUA
5926 P3603051202 JALAN EMAS
5927 P3603051203 BOJONG NANGKA
5928 P3603060201 LEGOK
5929 P3603060202 BOJONG KAMAL
5930 P3603060203 CARINGIN
5931 P3603070201 PAGEDANGAN
5932 P3603081201 CISAUK
5933 P3603081202 SURADITA
5934 P3603120201 SINDANG JAYA
5935 P3603120202 KUTA BUMI
5936 P3603130102 BALARAJA
5937 P3603130201 GEMBONG
5938 P3603131201 JAYANTI
5939 P3603132201 SUKA MULYA
5940 P3603140101 KRESEK
5941 P3603141201 GUNUNG KALER
5942 P3603150101 KRONJO
5943 P3603151201 MEKAR BARU
5944 P3603160101 MAUK
5945 P3603161201 KEMERI
5946 P3603162201 SUKADIRI
5947 P3603170201 RAJEG
5948 P3603170202 SUKATANI
5949 P3603180101 SEPATAN
5950 P3603181201 KEDAUNG BARAT
5951 P3603190201 PAKU HAJI
5952 P3603190202 SUKAWALI
5953 P3603200201 TELUK NAGA
5954 P3603200202 TEGAL ANGUS
5955 P3603210201 KOSAMBI
5956 P3603210202 SALEMBARAN JAYA
5957 P3604010201 CINANGKA
5958 P3604020201 PADARINCANG
5959 P3604030101 CIOMAS
5960 P3604040201 PABUARAN
5961 P3604041201 GUNUNG SARI
5962 P3604050201 BAROS
5963 P3604060101 PETIR
5964 P3604061201 TUNJUNG TEJA
5965 P3604080101 CIKEUSAL
5966 P3604090101 PAMARAYAN
5967 P3604091201 BANDUNG
5968 P3604100101 JAWILAN
5969 P3604110102 NYOMPOK
5970 P3604110201 KOPO
5971 P3604120101 CIKANDE
5972 P3604121201 KIBIN
5973 P3604130101 KRAGILAN
5974 P3604130202 PEMATANG
5975 P3604180201 WARINGIN KURUNG
5976 P3604190201 MANCAK
5977 P3604200101 ANYAR
5978 P3604210101 BOJONEGARA
5979 P3604211201 PULO AMPEL
5980 P3604220101 KRAMAT WATU
5981 P3604240101 CIRUAS
5982 P3604250101 PONTANG
5983 P3604251201 LEBAKWANGI
5984 P3604260101 CARENANG
5985 P3604261201 BINUANG
5986 P3604270201 TIRTAYASA
5987 P3604271101 TANARA
5988 P3671010201 CILEDUG
5989 P3671010202 TAJUR
5990 P3671011201 LARANGAN UTARA
5991 P3671011202 CIPADU
5992 P3671012201 PONDOK BAHAR
5993 P3671012202 KARANG TENGAH
5994 P3671012203 PADURENAN
5995 P3671020201 CIPONDOH
5996 P3671020202 PORIS PELAWAD
5997 P3671020203 KETAPANG
5998 P3671020204 GONDRONG
5999 P3671021201 KUNCIRAN
6000 P3671021202 PANUNGGANGAN
6001 P3671030201 SUKASARI
6002 P3671030202 TANAH TINGGI
6003 P3671030203 CIKOKOL
6004 P3671031201 KARAWACI BARU
6005 P3671031202 BUGEL
6006 P3671031203 PASAR BARU
6007 P3671031204 PABUARAN TUMPENG
6008 P3671041201 CIBODASARI
6009 P3671041202 BAJA
6010 P3671041203 JATIUWUNG
6011 P3671042201 PERIUK JAYA
6012 P3671042202 GEMBOR
6013 P3671042203 SANGIANG
6014 P3671050201 PORIS GAGA LAMA
6015 P3671050202 BATU CEPER
6016 P3671051201 NEGLASARI
6017 P3671051202 KEDAUNG WETAN
6018 P3671060201 JURUMUDI BARU
6019 P3671060202 BENDA
6020 P3672010101 CIWANDAN
6021 P3672011201 CITANGKIL
6022 P3672020101 PULO MERAK
6023 P3672021201 PURWAKARTA
6024 P3672022201 GROGOL
6025 P3672030201 CILEGON
6026 P3672031201 JOMBANG
6027 P3672040101 CIBEBER
6028 P3673010201 CURUG
6029 P3673020101 WALANTAKA
6030 P3673020202 KALODRAN
6031 P3673030102 BANJAR AGUNG
6032 P3673030201 BANTEN GIRANG
6033 P3673030203 CIPOCOK JAYA
6034 P3673040102 SINGANDARU
6035 P3673040104 SERANG KOTA
6036 P3673040201 CIRACAS
6037 P3673040203 RAU
6038 P3673040205 UNYUR
6039 P3673050201 TAKTAKAN
6040 P3673050202 PANCUR
6041 P3673060102 KILASAH
6042 P3673060201 KASEMEN
6043 P3673060203 SAWAH LUHUR
6044 P3674010201 SETU
6045 P3674010202 KRANGGAN
6046 P3674010203 BHAKTI JAYA
6047 P3674020201 SERPONG I
6048 P3674020202 SERPONG II
6049 P3674020203 RAWA BUNTU
6050 P3674030101 PAMULANG
6051 P3674030202 PONDOK BENDA
6052 P3674030203 BENDA BARU
6053 P3674040201 CIPUTAT
6054 P3674040202 KAMPUNG SAWAH
6055 P3674040203 JOMBANG
6056 P3674040204 SITU GINTUNG
6057 P3674050101 CIPUTAT TIMUR
6058 P3674050202 PISANGAN
6059 P3674050203 PONDOK RANJI
6060 P3674050204 RENGAS
6061 P3674060101 PONDOK AREN
6062 P3674060102 JURANG MANGGU
6063 P3674060203 PARIGI
6064 P3674060204 PONDOK BETUNG
6065 P3674060205 PONDOK PUCUNG
6066 P3674060206 PONDOK KACANG TIMUR
6067 P3674070101 PONDOK JAGUNG
6068 P3674070202 PAKUALAM
6069 P5101010101 II MELAYA
6070 P5101010102 I MELAYA
6071 P5101020102 II NEGARA
6072 P5101020201 I NEGARA
6073 P5101021102 II JEMBRANA
6074 P5101021201 I JEMBRANA
6075 P5101030201 I MENDOYO
6076 P5101030202 II MENDOYO
6077 P5101040101 I PEKUTATAN
6078 P5101040202 II PEKUTATAN
6079 P5102010101 SELEMADEG
6080 P5102011201 SELEMADEG TIMUR I
6081 P5102011202 SELEMADEG TIMUR II
6082 P5102012201 SELEMADEG BARAT
6083 P5102020201 KERAMBITAN I
6084 P5102020202 KERAMBITAN II
6085 P5102030103 TABANAN III
6086 P5102030201 TABANAN I
6087 P5102030202 TABANAN II
6088 P5102040201 KEDIRI I
6089 P5102040202 KEDIRI II
6090 P5102040203 KEDIRI III
6091 P5102050201 MARGA I
6092 P5102050202 MARGA II
6093 P5102060101 BATURITI I
6094 P5102060202 BATURITI II
6095 P5102070201 PENEBEL I
6096 P5102070202 PENEBEL II
6097 P5102080101 PUPUAN I
6098 P5102080202 PUPUAN II
6099 P5103010201 KUTA SELATAN
6100 P5103020102 KUTA I
6101 P5103020204 KUTA II
6102 P5103030201 KUTA UTARA
6103 P5103040101 MENGWI I
6104 P5103040202 MENGWI II
6105 P5103040203 MENGWI III
6106 P5103050101 ABIANSEMAL I
6107 P5103050202 ABIANSEMAL II
6108 P5103050203 ABIANSEMAL III
6109 P5103050204 ABIANSEMAL IV
6110 P5103060201 PETANG I
6111 P5103060202 PETANG II
6112 P5104010201 SUKAWATI I
6113 P5104010202 SUKAWATI II
6114 P5104020201 BLAHBATUH I
6115 P5104020202 BLAHBATUH II
6116 P5104030201 GIANYAR I
6117 P5104030202 GIANYAR II
6118 P5104040101 TAMPAKSIRING II
6119 P5104040202 TAMPAKSIRING I
6120 P5104050101 UBUD I
6121 P5104050202 UBUD II
6122 P5104060101 TEGALALANG I
6123 P5104060202 TEGALALANG II
6124 P5104070101 PAYANGAN
6125 P5105010101 NUSA PENIDA I
6126 P5105010102 NUSA PENIDA II
6127 P5105010203 NUSA PENIDA III
6128 P5105020101 BANJARANGKAN II
6129 P5105020202 BANJARANGKAN I
6130 P5105030201 KLUNGKUNG I
6131 P5105030202 KLUNGKUNG II
6132 P5105040201 DAWAN I
6133 P5105040202 DAWAN II
6134 P5106010101 SUSUT I
6135 P5106010202 SUSUT II
6136 P5106020201 BANGLI
6137 P5106020202 BANGLI UTARA
6138 P5106030201 TEMBUKU I
6139 P5106030202 TEMBUKU II
6140 P5106040101 KINTAMANI I
6141 P5106040103 KINTAMANI III
6142 P5106040105 KINTAMANI V
6143 P5106040202 KINTAMANI II
6144 P5106040204 KINTAMANI IV
6145 P5106040206 KINTAMANI VI
6146 P5107010101 RENDANG
6147 P5107020101 SIDEMEN
6148 P5107030101 MANGGIS I
6149 P5107030202 MANGGIS II
6150 P5107040102 KARANGASEM II
6151 P5107040201 KARANGASEM I
6152 P5107050201 ABANG I
6153 P5107050202 ABANG II
6154 P5107060201 BEBANDEM
6155 P5107070101 SELAT
6156 P5107080102 KUBU II
6157 P5107080201 KUBU I
6158 P5108010101 GEROGAK I
6159 P5108010202 GEROGAK II
6160 P5108020201 SERIRIT I
6161 P5108020202 SERIRIT II
6162 P5108020203 SERIRIT III
6163 P5108030201 BUSUNGBIU I
6164 P5108030202 BUSUNGBIU II
6165 P5108040101 BANJAR I
6166 P5108040202 BANJAR II
6167 P5108050201 SUKASADA I
6168 P5108050202 SUKASADA II
6169 P5108060201 BULELENG I
6170 P5108060202 BULELENG II
6171 P5108060203 BULELENG III
6172 P5108070201 SAWAN I
6173 P5108070202 SAWAN II
6174 P5108080201 KUBUTAMBAHAN I
6175 P5108080202 KUBUTAMBAHAN II
6176 P5108090101 TEJAKULA I
6177 P5108090202 TEJAKULA II
6178 P5171010104 DENPASAR SELATAN IV
6179 P5171010201 DENPASAR SELATAN I
6180 P5171010202 DENPASAR SELATAN II
6181 P5171010203 DENPASAR SELATAN III
6182 P5171020101 DENPASAR TIMUR I
6183 P5171020202 DENPASAR TIMUR II
6184 P5171030102 DENPASAR BARAT II
6185 P5171030201 DENPASAR BARAT I
6186 P5171031201 DENPASAR UTARA I
6187 P5171031202 DENPASAR UTARA II
6188 P5171031203 DENPASAR UTARA III
6189 P5201010101 SEKOTONG
6190 P5201010202 PELANGAN
6191 P5201011201 JEMBATAN KEMBAR
6192 P5201020101 GERUNG
6193 P5201020202 DASAN TAPEN
6194 P5201030201 LABU API
6195 P5201030202 PERAMPUAN
6196 P5201040101 KEDIRI
6197 P5201040202 BANYUMULEK
6198 P5201041201 KURIPAN
6199 P5201050101 NARMADA
6200 P5201050202 SEDAU
6201 P5201051201 LINGSAR
6202 P5201051202 SIGERONGAN
6203 P5201060101 GUNUNG SARI
6204 P5201060202 PENIMBUNG
6205 P5201061201 MENINTING
6206 P5202010101 PENUJAK
6207 P5202010102 MANGKUNG
6208 P5202011101 DAREK
6209 P5202011102 BATU JANGKIH
6210 P5202020101 SENGKOL
6211 P5202020102 KUTA
6212 P5202020103 TERUWAI
6213 P5202030101 MUJUR
6214 P5202030102 GANTI
6215 P5202040101 JANAPRIA
6216 P5202040102 LANGKO
6217 P5202050101 KOPANG
6218 P5202050102 MUNCAN
6219 P5202060101 PRAYA
6220 P5202060102 AIK MUAL
6221 P5202061101 PENGADANG
6222 P5202061102 BATUNYALA
6223 P5202070101 UBUNG
6224 P5202070102 BONJERUK
6225 P5202070103 PUYUNG
6226 P5202080101 PRINGGARATA
6227 P5202080102 BAGU
6228 P5202090101 MANTANG
6229 P5202090102 AIK DEREK
6230 P5202091101 TERATAK
6231 P5203010101 KERUAK
6232 P5203011101 SUKARAJA
6233 P5203011102 JEROWARU
6234 P5203020101 SAKRA
6235 P5203021101 RENSING
6236 P5203022101 LEPAK
6237 P5203030101 TERARA
6238 P5203031101 MONTONG BETOK
6239 P5203040101 KOTARAJA
6240 P5203040102 SIKUR
6241 P5203050101 MASBAGIK
6242 P5203050102 LENDANG NANGKA
6243 P5203051101 PRINGGASELA
6244 P5203060101 DASAN LEKONG
6245 P5203061101 KERONGKONG
6246 P5203070101 DENGGEN
6247 P5203070102 SELONG
6248 P5203071101 LABUHAN HAJI
6249 P5203071102 KORLEKO
6250 P5203080101 LABUHAN LOMBOK
6251 P5203080102 BATUYANG
6252 P5203081101 SUELA
6253 P5203090101 AIKMEL
6254 P5203090102 LENEK
6255 P5203090103 KALIJAGA
6256 P5203091101 WANASABA
6257 P5203092101 SEMBALUN
6258 P5203100101 SAMBELIA
6259 P5203100102 BELANTING
6260 P5204020101 LUNYUK
6261 P5204021201 ORONG TELU
6262 P5204050101 ALAS
6263 P5204051202 ALAS BARAT
6264 P5204052101 BUER
6265 P5204061101 UTAN
6266 P5204062201 RHEE
6267 P5204070201 BATU LANTEH
6268 P5204080201 UNIT I SUMBAWA
6269 p5204080202 UNIT II SUMBAWA
6270 P5204081202 LABUHAN BADAS
6271 P5204082201 UNTER IWES
6272 P5204090201 MOYO HILIR
6273 P5204091201 MOYO UTARA
6274 P5204100201 MOYO HULU
6275 P5204110202 ROPANG
6276 P5204111201 LENANGGUAR
6277 P5204112201 LANTUNG
6278 P5204121201 LAPE
6279 P5204122101 LOPOK
6280 P5204130101 PLAMPANG
6281 P5204131101 LABANGKA
6282 P5204132101 MARONGE
6283 P5204140101 EMPANG
6284 P5204141101 TARANO
6285 P5205010101 RASABOU
6286 P5205011101 RANGGO
6287 P5205020201 DOMPU TIMUR
6288 P5205020202 DOMPU KOTA
6289 P5205030201 DOMPU BARAT
6290 P5205040101 KILO
6291 P5205050101 KEMPO
6292 P5205051101 SORIUTU
6293 P5205060101 CALABAI
6294 P5206010101 MONTA
6295 P5206011101 PARADO
6296 P5206020101 BOLO
6297 P5206021101 MADAPANGA
6298 P5206030101 WOHA
6299 P5206040101 BELO
6300 P5206040102 NGALI
6301 P5206041101 PALIBELO
6302 P5206050101 WAWO
6303 P5206051101 LANGGUDU
6304 P5206052101 LAMBITU
6305 P5206060101 SAPE
6306 P5206061101 LAMBU
6307 P5206070101 WERA
6308 P5206070102 PAI
6309 P5206071101 AMBALAWI
6310 P5206080101 DONGGO
6311 P5206081101 SOROMANDI
6312 P5206090101 SANGGAR
6313 P5206091101 TAMBORA
6314 P5207010201 SEKONGKANG
6315 P5207010202 TONGO
6316 P5207020101 JEREWEH
6317 P5207021101 MALUK
6318 P5207030101 TALIWANG
6319 P5207031201 BRANG ENE
6320 P5207040101 BRANG REA
6321 P5207050101 SETELUK
6322 P5207051101 POTO TANO
6323 P5208010201 PEMENANG
6324 P5208010202 NIPAH
6325 P5208020201 TANJUNG
6326 P5208030101 GANGGA
6327 P5208040201 KAYANGAN
6328 P5208040202 SANTONG
6329 P5208050101 BAYAN
6330 P5208050202 SENARU
6331 P5271010101 AMPENAN
6332 P5271010202 KARANG PULE
6333 P5271010203 PEJERUK
6334 P5271011101 TANJUNG KARANG
6335 P5271020201 PAGESANGAN
6336 P5271021201 MATARAM
6337 P5271021202 SELAPARANG
6338 P5271021203 DASAN AGUNG
6339 P5271030101 KARANG TALIWANG
6340 P5271030202 DASAN CERMEN
6341 P5271031101 CAKRANEGARA
6342 P5272010101 PARUGA
6343 P5272011201 MPUDA
6344 P5272020201 RASANAE TIMUR
6345 P5272021201 PENANA'E
6346 P5272030101 ASAKOTA
6347 P5301021201 KABUKARUDI
6348 P5301021202 PADEDEWATU
6349 P5301022101 LAHIHURUK
6350 P5301023201 GAURA
6351 P5301050201 TANARARA
6352 P5301060201 PUU WERI
6353 P5301072201 MALATA
6354 P5302010101 LEWA
6355 P5302011201 NGGOA
6356 P5302012201 LEWA TIDAHU
6357 P5302013201 KOMBAPARI
6358 P5302020101 MALAHAR
6359 P5302021201 LAILUNGGI
6360 P5302030201 KANANGGAR
6361 P5302031101 NGGONGI
6362 P5302032101 TANARARA
6363 P5302033201 KATAKA
6364 P5302034201 MAHU
6365 P5302035201 NGADU NGALA
6366 P5302040101 MANGILI
6367 P5302041101 BAING
6368 P5302051201 TANARAING
6369 P5302052101 MELOLO
6370 P5302060201 KAWANGU
6371 P5302061201 KAMBATA MAPAMBUHANG
6372 P5302070201 WAINGAPU
6373 P5302071201 KAMBANIRU
6374 P5302080101 RAMBANGARU
6375 P5302081201 KANATANG
6376 P5303100101 UITAO
6377 P5303101201 AKLE
6378 P5303110201 BATAKTE
6379 P5303111201 OEMASI
6380 P5303120201 TARUS
6381 P5303121201 BAUMATA
6382 P5303130101 OEKABITI
6383 P5303131201 BAUN
6384 P5303132201 SONRAEN
6385 P5303133201 PAKUBAUN
6386 P5303140101 OESAO
6387 P5303140202 NAIBONAT
6388 P5303141201 OENUNTONO
6389 P5303142201 FATUKANUTU
6390 P5303150101 SULAMU
6391 P5303160201 CAMPLONG
6392 P5303161201 OELBITENO
6393 P5303162201 POTO
6394 P5303170101 TAKARI
6395 P5303170202 HUEBUNIF
6396 P5303180101 LELOGAMA
6397 P5303181201 MANUBELON
6398 P5303182201 FATUMONAS
6399 P5303190101 NAIKLIU
6400 P5303191101 SOLIU
6401 P5303192201 OEPOLI
6402 P5304010101 KAPAN
6403 P5304011201 FATUMNASI
6404 P5304012201 TOBU
6405 P5304013202 LILANA
6406 P5304020201 SISO
6407 P5304021101 POLEN
6408 P5304021202 FATUMNUTU
6409 P5304022201 SALBAIT
6410 P5304030201 KOTA SOE
6411 P5304040201 NULLE
6412 P5304041201 BATU PUTIH
6413 P5304050101 PANITE
6414 P5304051202 NOEMUKE
6415 P5304060101 KUANFATU
6416 P5304061201 KUALIN
6417 P5304070101 NIKI - NIKI
6418 P5304071201 SEI
6419 P5304071102 KOLBANO
6420 P5304072201 OENINO
6421 P5304080201 OEEKAM
6422 P5304081201 NUNUKNITI
6423 P5304090201 KIE
6424 P5304091201 HOIBETI
6425 P5304100101 OINLASI
6426 P5304101101 BOKING
6427 P5304102201 NUNKOLO
6428 P5304104202 MANUFUI
6429 P5304110101 AYOTUPAS
6430 P5304111201 HAUHASI
6431 P5304112201 LOTAS
6432 P5305010101 EBAN
6433 P5305010102 OEOLO
6434 P5305011201 BIJAEPASU
6435 P5305012201 TASINIFU
6436 P5305020103 BITEFA
6437 P5305020201 NUNPENE
6438 P5305020202 TUBLOPO
6439 P5305021101 NOEMUTI
6440 P5305023201 NIMASI
6441 P5305024201 INBATE
6442 P5305025201 NAPAN
6443 P5305026201 MANAMAS
6444 P5305027101 OEMEU
6445 P5305027102 HAEKTO
6446 P5305030101 SASI
6447 P5305040101 OELOLOK
6448 P5305041101 WINI
6449 P5305042201 MAMSENA
6450 P5305043101 MAUBESI
6451 P5305044201 TAMIS
6452 P5305050101 MANUFUI
6453 P5305051201 OENOPU
6454 P5305052101 KAUBELE
6455 P5305060101 LURASIK
6456 P5305061101 PONU
6457 P5305062201 MANUMEAN
6458 P5306032201 WEBORA
6459 P5306032202 RAFAE
6460 P5306050201 HALIULIK
6461 P5306051201 ATAPUPU
6462 P5306051202 HALIWEN
6463 P5306051203 AINIBA
6464 P5306052201 LAKTULUS
6465 P5306061201 KOTA ATAMBUA
6466 P5306061202 UMANEN
6467 P5306062201 ATAMBUA SELATAN
6468 P5306070201 WEDOMU
6469 P5306070202 SILAWAN
6470 P5306071101 HAEKESAK
6471 P5306072201 AULULIK
6472 P5306080101 WELULI
6473 P5306080202 DILUMIL
6474 P5306081201 NUALAIN
6475 P5307010101 KABIR
6476 P5307011101 BARANUSA
6477 P5307012201 TAMALABANG
6478 P5307012202 BAKALANG
6479 P5307013201 KAYANG
6480 P5307014101 MALIANG
6481 P5307020102 BURAGA
6482 P5307020101 MORU
6483 P5307021201 KALUNAN
6484 P5307030102 APUI
6485 P5307030101 PADANG ALANG
6486 P5307040101 MARITAING
6487 P5307040202 LANTOKA
6488 P5307041101 BUKAPITING
6489 P5307042101 MADEMANG
6490 P5307050201 KENARILANG
6491 P5307051101 LAWAHING
6492 P5307060101 KOKAR
6493 P5307060102 ALOR KECIL
6494 P5307060203 TERNATE
6495 P5307061101 MEBUNG
6496 P5307061202 MAINANG
6497 P5307062201 LIMARAHING
6498 P5307063201 LEMBUR
6499 P5308010201 LOANG
6500 P5308011201 WULANDONI
6501 P5308020201 WAIKNUIT
6502 P5308030201 WAIPUKANG
6503 P5308031201 LAMAAU
6504 P5308040101 HADAKEWA
6505 P5308050201 LEWOLEBA
6506 P5308060101 BALAURING
6507 P5308070201 WAIRIANG
6508 P5309010101 BORU
6509 P5309011201 LEWOLAGA
6510 P5309011202 LATO
6511 P5309012201 ILE BURA
6512 P5309020101 WAIKLIBANG
6513 P5309021201 LEWOLEMA
6514 P5309031102 OKA
6515 P5309031201 WAIMANA
6516 P5309032201 DEMON PAGONG
6517 P5309040101 RITAEBANG
6518 P5309041201 KALIKE
6519 P5309050101 MENGANGA
6520 P5309060101 WAIWADAN
6521 P5309061201 BANIONA
6522 P5309062201 LITE
6523 P5309070101 WAIWERANG
6524 P5309071201 ILE BOLENG
6525 P5309072201 WITIHAMA
6526 P5309073101 LAMBUNGA
6527 P5309074201 SAGU
6528 P5310010101 PAGA
6529 P5310011201 LEKEBAI
6530 P5310012201 WOLOFEO
6531 P5310020201 NANGA
6532 P5310030101 BOLA
6533 P5310031201 HABIBOLA
6534 P5310032201 MAPITARA
6535 P5310040101 WATUBAING
6536 P5310040202 BOGANATAR
6537 P5310041101 WAIGETE
6538 P5310042201 TANORAWA
6539 P5310051201 HEWOKLOANG
6540 P5310052201 WAIPARE
6541 P5310063201 NELLE
6542 P5310061101 PALUE
6543 P5310061202 TUANGGEO
6544 P5310062201 KOTING
6545 P5310070101 NITA
6546 P5310071101 MAGEPANDA
6547 P5310080201 KOPETA
6548 P5310081201 WOLOMARANG
6549 P5310082101 TELUK MAUMERE
6550 P5310082102 BERU
6551 P5311010101 NANGA PANDA
6552 P5311011101 A. YANI
6553 P5311012101 MAUKARO
6554 P5311020101 NDETUNDORA
6555 P5311020102 RIA RAJA
6556 P5311030201 RUKUN LIMA
6557 P5311031201 REWARANGGA
6558 P5311032201 KOTA ENDE
6559 P5311032202 ONEKORE
6560 P5311033201 KOTA RATU
6561 P5311040201 NGALUPOLO
6562 P5311041101 ROGA
6563 P5311050101 WOLO WARU
6564 P5311051101 WOLOJITA
6565 P5311052101 WATUNESO
6566 P5311053101 KELIMUTU
6567 P5311054101 MAUBASA
6568 P5311060101 MAUROLE
6569 P5311061101 KOTA BARU
6570 P5311062101 WATUNGGERE
6571 P5311063101 KELISOKE
6572 P5311070101 DETUSOKO
6573 P5311070202 SAGA
6574 P5311071101 WELAMOSA
6575 P5312010101 AIMERE
6576 P5312012201 INERIE
6577 P5312011201 WATUMANU
6578 P5312020201 KOTA
6579 P5312020202 SURISINA
6580 P5312030201 KOELODA
6581 P5312032201 MANGULEWA
6582 P5312031201 LADJA
6583 P5312070201 WATU KAPU
6584 P5312071101 WAEPANA
6585 P5312080101 RIUNG
6586 P5312080202 RAWANGKALO
6587 P5312081201 MARONGGELA
6588 P5312082201 NATA RANDANG
6589 P5313040101 ITENG
6590 P5313040102 PONGGEOK
6591 P5313041101 NARANG
6592 P5313041202 LANGKE MAJOK
6593 P5313041203 DINTOR
6594 P5313110201 KOTA
6595 P5313110202 LA'O
6596 P5313120201 CANCAR
6597 P5313120202 WAEMBELENG
6598 P5313121201 WATU ALO
6599 P5313121202 TIMUNG
6600 P5313121203 BANGKA KENDA
6601 P5313122201 KETANG
6602 P5313123201 NANU
6603 P5313123202 WANGKO
6604 P5313130101 PAGAL
6605 P5313130202 WAE CODI
6606 P5313130203 BEA MESE
6607 P5313140101 REO
6608 P5313140102 WAE KAJONG
6609 P5313141201 LOCE
6610 P5314010101 BATUTUA
6611 P5314020201 BUSALANGGA
6612 P5314020202 OELABA
6613 P5314030201 BAA
6614 P5314040201 FEOPOPI
6615 P5314041201 OELE
6616 P5314050201 KORBAFO
6617 P5314050202 SONIMANU
6618 P5314060101 EAHUN
6619 P5314060102 SOTI MORI
6620 P5314070101 DELHA
6621 P5314070102 NDAO
6622 P5315010101 LABUAN BAJO
6623 P5315010202 BENTENG
6624 P5315011201 TERANG
6625 P5315020201 WERANG
6626 P5315020202 REKAS
6627 P5315030101 WAE NAKENG
6628 P5315030202 NANGALILI
6629 P5315031201 ORONG
6630 P5315031202 DATAK
6631 P5315040101 GOLO WELU
6632 P5315040202 TENTANG
6633 P5315040203 RANGGU
6634 P5315050102 PACAR
6635 P5315050201 BARI
6636 P5315050203 REGO
6637 P5316010201 WAIRASA
6638 P5316011201 MALINJAK
6639 P5316020203 LAWONDA
6640 P5316030102 LINDIWACU
6641 P5316030201 MARADESA
6642 P5316030203 PAHAR
6643 P5316040101 MANANGA
6644 P5316040202 WEELURI
6645 P5317010101 WALANDIMU
6646 P5317010202 PANENGGO EDE
6647 P5317020101 BONDOKODI
6648 P5317030101 KORI
6649 P5317040101 TENA TEKE
6650 P5317050101 WAIMANGURA
6651 P5317050202 WATU KAWULA
6652 P5317060101 TENGGABA
6653 P5317070201 PALLA
6654 P5317080101 RADA MATA
6655 P5318010201 MAUPONGGO
6656 P5318020201 MAUNORI
6657 P5318030201 NANGARORO
6658 P5318040101 BOAWAE
6659 P5318050201 JAWAKISA
6660 P5318060101 DANGA
6661 P5318070201 KABUREA
6662 P5319010101 BORONG
6663 P5319010103 TILIR
6664 P5319010202 SITA
6665 P5319010204 LALANG
6666 P5319020102 MUKUN
6667 P5319020201 WAE LENGGA
6668 P5319020203 MOK
6669 P5319020204 KETANG
6670 P5319030103 WUKIR
6671 P5319030201 ELAR
6672 P5319030202 MAMBA
6673 P5319031201 LEMPANG PAJI
6674 P5319040103 LENGKO AJANG
6675 P5319040201 POTA
6676 P5319040202 WAKTU NGGONG
6677 P5319050201 MANO
6678 P5319050202 LAWIR
6679 P5319050203 BEAMURING
6680 P5319050204 COLOL
6681 P5319060101 BENTENG JAWA
6682 P5319060202 DAMPEK
6683 P5319060203 WELENG
6684 P5320010101 LEDEUNU
6685 P5320020201 DAIEKO
6686 P5320030201 EILOGO
6687 P5320040101 SEBA
6688 P5320050201 EIMMADEKE
6689 P5320060201 BOLLOU
6690 P5321010101 WEOE
6691 P5321020201 BESIKAMA
6692 P5321030201 WELIMAN
6693 P5321040101 BIUDUKFOHO
6694 P5321040202 OEMURAK
6695 P5321040203 TAFULI
6696 P5321040204 WEKMIDAR
6697 P5321050201 TUNABESI
6698 P5321060101 KAPUTU
6699 P5321070201 BETUN
6700 P5321070202 FAHILUKA
6701 P5321080201 SARINA
6702 P5321090201 NUROBO
6703 P5321090202 UABAU
6704 P5321100201 SEON
6705 P5321110101 NAMFALUS
6706 P5321120201 ALAS
6707 P5371010102 ALAK
6708 P5371010201 NAIONI
6709 MANUTAPEN
6710 P5371020101 SIKUMANA
6711 P5371020202 PENFUI
6712 P5371030103 BAKUNASE
6713 P5371030201 OEBOBO
6714 P5371030202 OEPOI
6715 P5371040101 PASIR PANJANG
6716 P5371040202 KUPANG KOTA
6717 P5371040203 OESAPA
6718 P6101010201 SELAKAU
6719 P6101011201 SELAKAU TIMUR
6720 P6101020201 SEBANGKAU
6721 P6101020202 PEMANGKAT
6722 P6101021201 SEMPARUK
6723 P6101022201 SALATIGA
6724 P6101030101 TEBAS
6725 P6101030202 SEGARAU
6726 P6101030203 SUNGAI KELAMBU
6727 P6101031201 TEKARANG
6728 P6101040201 SAMBAS
6729 P6101040202 SEMBERANG
6730 P6101040203 TERIGAS
6731 P6101041201 SUBAH
6732 P6101041202 SATAI
6733 P6101042201 SEBAWI
6734 P6101043201 SAJAD
6735 P6101050201 SENTEBANG
6736 P6101051101 MATANG SURI
6737 P6101060101 SEKURA
6738 P6101060202 PIMPINAN
6739 P6101060203 SUNGAI BARU
6740 P6101061201 GALING
6741 P6101062201 SIMPANG EMPAT
6742 P6101070201 SEJANGKUNG
6743 P6101080101 SAJINGAN BESAR
6744 P6101090101 PALOH
6745 P6102010101 SUNGAI DURI
6746 P6102011201 CAPKALA
6747 P6102012201 SUNGAI RAYA
6748 P6102030201 SAMALANTAN
6749 P6102031201 MONTERADO
6750 P6102032201 LEMBAH BAWANG
6751 P6102040201 BENGKAYANG
6752 P6102041201 TERIAK
6753 P6102042201 SUNGAI BETUNG
6754 P6102050201 LEDO
6755 P6102051201 SUTI SEMARANG
6756 P6102052201 LUMAR
6757 P6102060101 SANGGAU LEDO
6758 P6102061201 TUJUH BELAS
6759 P6102070201 SELUAS
6760 P6102080101 JAGOI BABANG
6761 P6102081201 SIDING
6762 P6103020101 SEBANGKI
6763 P6103030201 NGABANG
6764 P6103030202 SEMATA
6765 P6103031201 JELIMPO
6766 P6103040101 PAHAUMAN
6767 P6103040102 SENAKIN
6768 P6103040203 SIDAS
6769 P6103050101 MANDOR
6770 P6103060101 MENJALIN
6771 P6103070101 KARANGAN
6772 P6103071101 SOMPAK
6773 P6103080101 DARIT
6774 P6103081101 SIMPANG TIGA
6775 P6103090101 MERANTI
6776 P6103100101 KUALA BEHE
6777 P6103110101 SERIMBU
6778 P6104080101 JUNGKAT
6779 P6104080202 WAJOK HULU
6780 P6104081201 SEGEDONG
6781 P6104090101 SUNGAI PINYUH
6782 P6104090202 SUNGAI PURUN KECIL
6783 P6104091201 ANJUNGAN
6784 P6104100201 MEMPAWAH
6785 P6104101201 ANTIBAR
6786 P6104101202 SUNGAI BAKAU KECIL
6787 P6104110201 SUNGAI KUNYIT
6788 P6104110202 SEMUDUN
6789 P6104120201 TAKONG
6790 P6104120202 TOHO
6791 P6104121201 SADANIANG
6792 P6105010101 TERAJU
6793 P6105020101 MELIAU
6794 P6105060201 SANGGAU
6795 P6105060202 TANJUNG SEKAYAM
6796 P6105060203 BELANGIN TIGA
6797 P6105070101 KEDUKUL
6798 P6105120101 BALAI SEBUT
6799 P6105130101 BONTI
6800 P6105140101 PUSAT DAMAI
6801 P6105150101 TAYAN
6802 P6105150102 KAMPUNG KAWAT
6803 P6105160101 BATANG TARANG
6804 P6105170201 SOSOK
6805 P6105180201 KEMBAYAN
6806 P6105190201 BEDUWAI
6807 P6105200201 NOYAN
6808 P6105210101 BALAI KARANGAN
6809 P6105220101 ENTIKONG
6810 P6106010101 KENDAWANGAN
6811 P6106020101 MANIS MATA
6812 P6106030101 MARAU
6813 P6106031201 SUKAMULYA
6814 P6106032201 AIR UPAS
6815 P6106040201 RIAM
6816 P6106050101 TUMBANG TITI
6817 P6106051201 PEMAHAN
6818 P6106052201 SUNGAI MELAYU
6819 P6106060201 SUNGAI BESAR
6820 P6106060202 PESAGUAN
6821 P6106061201 TUAN TUAN
6822 P6106070201 KUALA SATONG
6823 P6106071201 MULIA BARU
6824 P6106071202 SUKA BANGUN
6825 P6106071203 KEDONDONG
6826 P6106072102 TANJUNG PURA
6827 P6106072201 SUNGAI AWAN
6828 P6106090101 NANGA TAYAP
6829 P6106100101 SANDAI
6830 P6106101201 HULU SUNGAI
6831 P6106110201 SUNGAI LAUR
6832 P6106120101 BALAI BERKUAK
6833 P6106121201 SIMPANG DUA
6834 P6107060101 SERAWAI
6835 P6107070101 KEMANGAI
6836 P6107080201 TEBIDAH
6837 P6107110101 SEPAUK
6838 P6107120201 TEMPUNAK
6839 P6107120202 JELIMPAU
6840 P6107130201 PANDAN
6841 P6107140201 SUNGAI DURIAN
6842 P6107140202 TANJUNG PURI
6843 P6107140203 DARA JUANTI
6844 P6107150201 DEDAI
6845 P6107150202 EMPARU
6846 P6107160101 NANGA MAU
6847 P6107170201 KEBONG
6848 P6107170202 NANGA LEBANG
6849 P6107180201 MENSIKU
6850 P6107190201 NANGA KETUNGAU
6851 P6107190202 SERANGAS
6852 P6107200101 MERAKAI
6853 P6107210101 SENANING
6854 P6108010101 SILAT HILIR
6855 P6108020101 SILAT HULU
6856 P6108030101 HULU GURUNG
6857 P6108040101 BUNUT HULU
6858 P6108050201 MENTEBAH
6859 P6108060201 BIKA
6860 P6108070201 KALIS
6861 P6108080201 KEDAMIN
6862 P6108090101 NANGA EMBALOH
6863 P6108100101 BUNUT HILIR
6864 P6108110201 BOYAN TANJUNG
6865 P6108120201 RIAM PANJANG
6866 P6108130101 JONGKONG
6867 P6108140101 SELIMBAU
6868 P6108150201 NANGA SUHAID
6869 P6108160101 SEBERUANG
6870 P6108170101 SEMITAU
6871 P6108180101 NANGA KANTUK
6872 P6108190201 PURING KENCANA
6873 P6108200101 BADAU
6874 P6108210101 LANJAK
6875 P6108220101 BENUA MARTINUS
6876 P6108230201 PUTUSSIBAU
6877 P6109010101 NANGA MAHAP
6878 P6109020101 NANGA TAMAN
6879 P6109030101 RAWAK
6880 P6109030202 TAPANG PERODAH
6881 P6109040101 SEKADAU
6882 P6109040102 SP3 TRANS
6883 P6109040203 SELALONG
6884 P6109040204 SPNG EMPAT KAYU LAPIS
6885 P6109050101 SUNGAI AYAK
6886 P6109060101 NANGA BELITANG
6887 P6109070101 BALAI SEPUAK
6888 P6109070202 SEBETUNG
6889 P6110010201 SOKAN
6890 P6110020101 KOTA BARU
6891 P6110021201 ULAK MUID
6892 P6110030201 SAYAN
6893 P6110040101 PEMUAR
6894 P6110041201 TIONG KERANJIK
6895 P6110050201 NANGA PINOH
6896 P6110051201 MANGGALA
6897 P6110052201 MANDING
6898 P6110060101 ELLA HILIR
6899 P6110070201 MENUKUNG
6900 P6111010101 TANJUNG SATAI
6901 P6111010202 PELAPIS
6902 P6111020102 SUKADANA
6903 P6111020201 SIDUK
6904 P6111030101 TELUK MELANO
6905 P6111030202 MATAN JAYA
6906 P6111040101 TELUK BATANG
6907 P6111050101 TELAGA ARUM
6908 P6112010101 BATU AMPAR
6909 P6112010102 PADANG TIKAR
6910 P6112010203 SUNGAI KERAWANG
6911 P6112020102 SUNGAI RADAK
6912 P6112020201 TERENTANG
6913 P6112030101 KUBU
6914 P6112030202 AIR PUTIH
6915 P6112040101 TELUK PAKEDAI
6916 P6112050101 KAKAP
6917 P6112050202 PUNGGUR
6918 P6112050203 SUNGAI RENGAS
6919 P6112060101 RASAU JAYA
6920 P6112070103 SUNGAI DURIAN
6921 P6112070201 SUNGAI ASAM
6922 P6112070202 SUNGAI RAYA DALAM
6923 P6112070204 KORPRI
6924 P6112080101 SUNGAI AMBAWANG
6925 P6112080202 PARIT TIMUR
6926 P6112080103 LINGGA
6927 P6112090201 KUALA MANDOR B
6928 P6171010201 GANG SEHAT
6929 P6171010202 PURNAMA
6930 P6171010203 PARIT H. HUSIN II
6931 P6171011201 KAMPUNG BANGKA
6932 P6171020101 KAMPUNG DALAM
6933 P6171020106 SAIGON
6934 P6171020202 PARIT MAYOR
6935 P6171020203 TANJUNG HULU
6936 P6171020204 BANJAR SERASAN
6937 P6171020205 TAMBELAN SAMPIT
6938 P6171030201 PERUMNAS I
6939 P6171030202 KOM. YOS SUDARSO
6940 P6171030203 PAL LIMA
6941 P6171030204 PERUMNAS II
6942 P6171031101 ALIANYANG
6943 P6171031102 KARYA MULIA
6944 P6171031203 PAL TIGA
6945 P6171031204 KAMPUNG BALI
6946 P6171040101 SIANTAN HILIR
6947 P6171040202 SIANTAN HULU
6948 P6171040203 SIANTAN TENGAH
6949 P6171040204 KHATULISTIWA
6950 P6171040205 TELAGA BIRU
6951 P6172010101 SINGKAWANG SELATAN
6952 P6172020101 SINGKAWANG TIMUR
6953 P6172030101 SINGKAWANG UTARA
6954 P6172040201 SINGKAWANG BARAT
6955 P6172050201 SINGKAWANG TENGAH
6956 P6201040101 KOTAWARINGIN LAMA
6957 P6201040202 RIAM DURIAN
6958 P6201050201 ARUT SELATAN
6959 P6201050202 MENDAWAI
6960 P6201050203 MADUREJO
6961 P6201050204 NATAI PELINGKAU
6962 P6201050205 KUMPAI BATU ATAS
6963 P6201060101 KUMAI
6964 P6201060202 SUNGAI RANGIT
6965 P6201060203 TELUK BOGAM
6966 P6201061101 KARANG MULYA
6967 P6201061102 SEMANGGANG
6968 P6201062201 PANGKALAN LADA
6969 P6201062202 PANDU SANJAYA
6970 P6201070101 ARUT UTARA
6971 P6201070202 SAMBI
6972 P6202020101 SAMUDA
6973 P6202021201 UJUNG PANDARAN
6974 P6202050201 BAPINANG
6975 P6202060201 KETAPANG - I
6976 P6202060202 KETAPANG - II
6977 P6202060203 PASIR PUTIH
6978 P6202070101 BAGENDANG
6979 P6202110201 KOTA BESI
6980 P6202111201 SEBABI
6981 P6202120201 BAAMANG - I
6982 P6202120202 BAAMANG - II
6983 P6202061201 MENTAYA SEBERANG
6984 P6202190201 CEMPAKA MULIA
6985 P6202191201 PUNDU
6986 P6202200101 PARENGGEAN I
6987 P6202200202 PARENGGEAN II
6988 P6202210101 KUALA KUAYAN
6989 P6202211202 TUMBANG PENYAHUAN
6990 P6202230101 TUMBANG SANGAI
6991 P6202230202 TUMBANG KALANG
6992 P6203020101 LUPAK
6993 P6203021201 TAMBAN BARU
6994 P6203021202 TAMBAN CATUR
6995 P6203030201 ANJIR SERAPAT
6996 P6203040201 SELAT
6997 P6203040202 MELATI
6998 P6203040203 PULAU TELO
6999 P6203040204 PANAMAS
7000 P6203041201 TERUSAN TENGAH
7001 P6203041202 PULAU KUPANG
7002 P6203070201 BASARANG
7003 P6203080201 BARIMBA
7004 P6203090201 SEI TATAS
7005 P6203100201 PALINGKAU
7006 P6203100202 PALANGKAU
7007 P6203101201 DADAHUP
7008 P6203101202 TALEKUNG PUNAI
7009 P6203110201 MANDOMAI
7010 P6203150101 MANTANGAI
7011 P6203150202 DANAU RAWAH
7012 P6203150203 LAMUNTI
7013 P6203160101 TIMPAH
7014 P6203170101 PUJON
7015 P6203171201 JANGKANG
7016 P6203180101 SEI HANYO
7017 P6203181201 SEI PINANG
7018 P6204010101 JENAMAS
7019 P6204020101 MENGKATIP
7020 P6204030101 BANGKUANG
7021 P6204030202 BABAI
7022 P6204040201 BUNTOK
7023 P6204040202 KALAHIEN
7024 P6204040203 BARU
7025 P6204040204 SABABILAH
7026 P6204050101 PENDANG
7027 P6204050202 BANTAI BAMBURE
7028 P6204060102 PATAS I
7029 P6204060201 TABAK KANILAN
7030 P6205010101 TUMPUNG LAUNG
7031 P6205020101 KANDUI
7032 P6205020202 KETAPANG
7033 P6205020203 BATU RAYA
7034 P6205030101 LAMPEONG
7035 P6205040101 BENANGIN
7036 P6205040202 MAMPUAK
7037 P6205050103 LEMO
7038 P6205050105 SEI RAHAYU
7039 P6205050201 MUARA TEWEH
7040 P6205050202 LANJAS
7041 P6205051206 SIKUI
7042 P6205052104 BUTONG
7043 P6205060102 LAHEI II
7044 P6205060201 LAHEI I
7045 P6205061103 BENAO
7046 P6206010101 JELAI
7047 P6206011101 PANTAI LUNCI
7048 P6206020201 SUKAMARA
7049 P6206030101 BALAI RIAM
7050 P6206031201 PERMATA LECUBUNG
7051 P6207010101 BULIK
7052 P6207010202 ARGA MULYA
7053 P6207013101 BUKIT JAYA
7054 P6207013102 MERAMBANG
7055 P6207012101 MELATA
7056 P6207011101 SEMATU JAYA
7057 P6207020101 TAPIN BINI
7058 P6207020202 KAWA
7059 P6207021101 BAYAT
7060 P6207030101 DELANG
7061 P6207031101 KINIPAN
7062 P6208010201 KUALA PEMBUANG I
7063 P6208010202 KUALA PEMBUANG II
7064 P6208020103 TERAWAN
7065 P6208020201 TELAGA PULANG
7066 P6208020202 DANAU SEMBULUH
7067 P6208030201 PEMBUANG HULU
7068 P6208030202 ASAM BARU
7069 P6208040101 RANTAU PULUT I
7070 P6208040102 RANTAU PULUT II
7071 P6208041203 SANDUL
7072 P6208050101 TUMBANG MANJUL
7073 P6208050202 TUMBANG LANGKAI
7074 P6209010101 PEGATAN I
7075 P6209010202 PEGATAN II
7076 P6209020201 MENDAWAI
7077 P6209030101 BAUN BANGO
7078 P6209040101 PETAK BAHANDANG
7079 P6209050201 KASONGAN
7080 P6209050202 KERENG PANGI
7081 P6209050203 KASONGAN II
7082 P6209060201 PENDAHARA
7083 P6209070201 BUNTUT BALI
7084 P6209080101 TUMBANG SAMBA
7085 P6209090101 TUMBANG KAMAN
7086 P6209091201 TUMBANG BARAOI
7087 P6209100101 TUMBANG HIRAN
7088 P6209110201 TUMBANG SENAMANG
7089 P6209111201 TUMBANG KAJAMEI
7090 P6210010101 BAHAUR HILIR
7091 P6210010102 BAHAUR TENGAH
7092 P6210011101 SEBANGAU
7093 P6210020101 PANGKOH
7094 P6210030101 MALIKU
7095 P6210040201 PULANG PISAU
7096 P6210040202 BERENG
7097 P6210041102 JABIREN
7098 P6210050201 BUKIT RAWI
7099 P6210060101 BAWAN
7100 P6210060202 TANGKAHEN
7101 P6211010101 TUMBANG TALAKEN
7102 P6211011101 TEHANG
7103 P6211020101 TUMBANG JUTUH
7104 P6211020202 RABAMBANG
7105 P6211021101 TUMBANG RAHUYAN
7106 P6211030101 SEPANG SIMIN
7107 P6211031101 KAMPURI
7108 P6211040201 KURUN
7109 P6211040202 TEWANG PAJANGAN
7110 P6211040203 TAMPANG TUMBANG ANJIR
7111 P6211050101 TEWAH
7112 P6211060101 TUMBANG MIRI
7113 P6211061201 TUMBANG MARIKO
7114 P6211062101 TUMBANG NAPOI
7115 P6211062202 TUMBANG MASUKIH
7116 P6212010201 PASAR PANAS
7117 P6212020201 TAMIANG LAYANG
7118 P6212020202 EDISON JAAR
7119 P6212021201 TELANG SIONG
7120 P6212053201 DAYU
7121 P6212030201 HAYAPING
7122 P6212040201 BENTOT
7123 P6212050101 AMPAH
7124 P6212052201 TAMPA
7125 P6212051201 UNSUM
7126 P6212060201 BAMBULUNG
7127 P6213010201 TUMBANG LAHUNG
7128 P6213011201 TUMBANG BANTIAN
7129 P6213020201 PURUK CAHU
7130 P6213020202 MANGKAHUI
7131 P6213020203 PURUK CAHU SEBERANG
7132 P6213030101 MUARA LAUNG
7133 P6213030202 BATU BUA
7134 P6213030203 MUARA TUHUP
7135 P6213031201 MAKUNJUNG
7136 P6213040201 SARIPOI
7137 P6213040202 KONUT
7138 P6213050101 TUMBANG KUNYI
7139 P6213051201 MUARA JOLOI
7140 P6213052201 TUMBANG OLONG
7141 P6271010101 PAHANDUT
7142 P6271010202 PANARUNG
7143 P6271011101 KALAMPANGAN
7144 P6271011202 KERENG BANGKIRAL
7145 P6271012201 KAYON
7146 P6271012202 BUKIT HINDU
7147 P6271012203 MENTENG
7148 P6271012204 JEKAN RAYA
7149 P6271020101 TANGKILING
7150 P6271021201 RAKUMPIT
7151 P6301010201 PANYIPATAN
7152 P6301010202 BATAKAN
7153 P6301020201 TANGKISUNG
7154 P6301030101 KURAU
7155 P6301030202 PADANG LUAS
7156 BUMI MAKMUR
7157 P6301040201 BATI BATI
7158 P6301040202 KAIT KAIT
7159 P6301050201 TAMBANG ULANG
7160 P6301060201 PELAIHARI
7161 P6301060202 TANJUNG HABULU
7162 P6301060203 SUNGAI RIAM
7163 P6301060204 TIRTA JAYA
7164 P6301060205 ANGSAU
7165 P6301070101 TAJAU PECAH
7166 P6301080201 JORONG
7167 P6301080202 ASAM ASAM
7168 P6301090101 KINTAP
7169 P6301090202 SEI CUKA
7170 P6302030102 TANJUNG SELOKA
7171 P6302030201 SUNGAI BALI
7172 P6302031201 TANJUNG LALAK
7173 P6302040101 BERANGAS
7174 P6302060201 DIRGAHAYU
7175 P6302060202 KOTABARU
7176 P6302060203 SEBATUNG
7177 P6302061102 LONTAR
7178 P6302061201 MEKARPURA
7179 P6302120102 BANIAN
7180 P6302120201 PANTAI
7181 P6302121101 SERONGGA
7182 P6302130101 SUNGAI KUPANG
7183 P6302140201 HAMPANG
7184 P6302150201 SUNGAI DURIAN
7185 P6302160201 KELUMPANG.F.
7186 P6302160202 TANJUNG BATU
7187 P6302160203 PUDI
7188 P6302160204 TAMIANGGERONGGANG
7189 P6302161201 BUNGKUKAN
7190 P6302170201 MARABATUAN
7191 P6302180201 TANJUNG SAMALANTAKAN
7192 P6302180202 PAMUKAN II
7193 P6302190102 SAMPANAHAN
7194 P6302190201 GUNUNG BATU BESAR
7195 P6302200101 BAKAU
7196 P6302201101 SENGAYAM
7197 P6303010101 ALUH-ALUH
7198 P6303011201 BERUNTUNG BARU
7199 P6303020201 GAMBUT
7200 P6303030201 KERTAK HANYAR
7201 P6303030202 TATAH MAKMUR
7202 P6303040101 SUNGAI TABUK 1
7203 P6303040202 SUNGAI TABUK 2
7204 P6303040203 SUNGAI TABUK 3
7205 P6303050201 MARTAPURA 1
7206 P6303050202 MARTAPURA 2
7207 P6303051201 MARTAPURA TIMUR
7208 P6303052201 MARTAPURA BARAT
7209 P6303060201 ASTAMBUL
7210 P6303070102 KARANG INTAN 2
7211 P6303070201 KARANG INTAN 1
7212 P6303080201 ARANIO
7213 P6303090201 SUNGAI PINANG
7214 P6303091201 PARAMASAN
7215 P6303100101 PENGARON
7216 P6303101201 SAMBUNG MAKMUR
7217 P6303110201 MATARAMAN
7218 P6303120201 SIMPANG EMPAT 1
7219 P6303120202 SIMPANG EMPAT 2
7220 P6303121201 TELAGA BAUNTUNG
7221 P6304010101 TABUNGANEN
7222 P6304020101 TAMBAN
7223 P6304030101 MEKARSARI
7224 P6304030202 JELAPAT
7225 P6304040101 ANJIR PASAR
7226 P6304050201 ANJIR MUARA
7227 P6304060101 BERANGAS
7228 P6304060202 SEMANGAT DALAM
7229 P6304070201 MANDASTANA
7230 P6304071201 JEJANGKIT
7231 P6304080101 BELAWANG
7232 P6304090101 WANARAYA
7233 P6304100101 BARAMBAI
7234 P6304110101 RANTAU BADAUH
7235 P6304120201 BANTUIL
7236 P6304130201 LEPASAN
7237 P6304140201 MARABAHAN
7238 P6304150201 TABUKAN
7239 P6304160101 KURIPAN
7240 P6305010101 BINUANG
7241 P6305011201 HATUNGUN
7242 P6305020201 TAMBARANGAN
7243 P6305021201 SALAM BABARIS
7244 P6305030201 TAMBARUNTUNG
7245 P6305030202 PANDAHAN
7246 P6305040201 BANUA PADANG
7247 P6305050201 PIANI
7248 P6305060201 LOKPAIKAT
7249 P6305070201 TAPIN UTARA
7250 P6305080201 BAKARANGAN
7251 P6305090101 BARINGIN
7252 P6305100201 MARGASARI
7253 P6306010201 PADANG BATUNG
7254 P6306010202 KALIRING
7255 P6306020101 MALINAU
7256 P6306020202 LOKSADO
7257 P6306030201 TELAGA LANGSAT
7258 P6306040101 ANGKINANG
7259 P6306040202 BAMBAN
7260 P6306050201 KANDANGAN
7261 P6306050202 GAMBAH
7262 P6306050203 JAMBU HILIR
7263 P6306060201 SUNGAI RAYA
7264 P6306060202 BATANG KULUR
7265 P6306070102 SIMPUR
7266 P6306070201 WASAH
7267 P6306080201 KALUMPANG
7268 P6306090201 BAYANAN
7269 P6306090202 SUNGAI PINANG
7270 P6306090203 BARUH JAYA
7271 P6306091101 BAJAYAU
7272 P6306100102 NEGARA
7273 P6306100201 PASUNGKAN
7274 P6307010201 HARUYAN
7275 P6307010202 BARIKIN
7276 P6307020201 PAGAT
7277 P6307020202 KALIBARU
7278 P6307030201 HANTAKAN
7279 P6307040201 BIRAYANG
7280 P6307040202 KUBUR JAWA
7281 P6307041201 BATU TANGGA
7282 P6307041202 TANDILANG
7283 P6307050201 BARABAI
7284 P6307050202 AWANG BESAR
7285 P6307060101 PANTAI HAMBAWANG
7286 P6307060202 DURIAN GANTANG
7287 P6307070201 KASARANGAN
7288 P6307070202 SUNGAI BULUH
7289 P6307080201 PANDAWAN
7290 P6307080202 KAMBAT UTARA
7291 P6307090201 ILUNG
7292 P6307091201 LIMPASU
7293 P6308010101 DANAU PANGGANG
7294 P6308011201 SAPALA
7295 P6308011202 PAMINGGIR
7296 P6308020201 BABIRIK
7297 P6308030101 ALABIO
7298 P6308031201 PASAR SABTU
7299 P6308040201 AMUNTAI SELATAN
7300 P6308050201 SUNGAI MALANG
7301 P6308050202 SUNGAI KARIAS
7302 P6308060201 BANJANG
7303 P6308070201 SEI TURAK
7304 P6308070202 GUNTUNG
7305 P6308071201 HAUR GADING
7306 P6309010201 BANUA LAWAS
7307 P6309020201 PUGAAN
7308 P6309030101 KELUA
7309 P6309030202 MUNGKUR AGUNG
7310 P6309040201 MUARA HARUS
7311 P6309050201 TANTA
7312 P6309060201 TANJUNG
7313 P6309060202 HIKUN
7314 P6309070201 MURUNG PUDAK
7315 P6309070202 MABUUN
7316 P6309080101 HARUAI
7317 P6309081201 BINTANG ARA
7318 P6309090201 UPAU
7319 P6309100101 MUARA UYA
7320 P6309100202 RIBANG
7321 P6309110201 JARO
7322 P6310010101 PAGATAN
7323 P6310010202 PULAU TANJUNG
7324 P6310020201 SEMBAMBAN I
7325 P6310030101 SATUI
7326 P6310031201 SEBAMBAN II
7327 P6310040101 LASUNG
7328 P6310040202 TELUK KEPAYANG
7329 P6310041201 GIRIMULYA
7330 P6310050201 BATULICIN
7331 P6310051201 KARANG BINTANG
7332 P6310051202 BATU LICIN I
7333 P6310052101 SIMPANG EMPAT
7334 P6310052202 DARUL AZHAR
7335 P6310053201 MANTEWE
7336 P6311010201 LAMPIHONG
7337 P6311020201 BATU MANDI
7338 P6311020202 LOK BATU
7339 P6311030201 AWAYAN
7340 P6311031201 TEBING TINGGI
7341 P6311040101 PARINGIN
7342 P6311041201 PARINGIN SELATAN
7343 P6311050201 JUAI
7344 P6311050202 PIRSUS II
7345 P6311060101 HALONG
7346 P6311060202 UREN
7347 P6371010201 PEKAUMAN
7348 P6371010202 KELAYAN TIMUR
7349 P6371010203 PEMURUS DALAM
7350 P6371010204 PEMURUS BARU
7351 P6371010205 KELAYAN DALAM
7352 P6371010206 BERUNTUNG RAYA
7353 P6371020201 CEMPAKA PUTIH
7354 P6371020202 9 NOPEMBER
7355 P6371020203 SEI BILU
7356 P6371020204 PEKAPURAN RAYA
7357 P6371020205 KARANG MEKAR
7358 P6371020206 TERMINAL
7359 P6371030201 TELUK TIRAM
7360 P6371030202 PELAMBUAN
7361 P6371030203 BANJARMASIN INDAH
7362 P6371030204 KUIN RAYA
7363 P6371030205 BASIRIH BARU
7364 P6371031201 SEI MESA
7365 P6371031202 GADANG HANYAR
7366 P6371031203 CEMPAKA
7367 P6371031204 TELUK DALAM
7368 P6371031205 S.PARMAN
7369 P6371040201 ALALAK TENGAH
7370 P6371040202 SEI JINGAH
7371 P6371040203 KAYU TANGI
7372 P6371040204 ALALAK SELATAN
7373 P6372010201 GUNTUNG PAYUNG
7374 P6372011201 LIANG ANGGANG
7375 P6372011202 LANDASAN ULIN
7376 P6372020101 CEMPAKA
7377 P6372031201 BANJARBARU UTARA
7378 P6372031202 SEI ULIN
7379 P6372032201 SEI BESAR
7380 P6372032202 BANJARBARU
7381 P6401010101 BATU KAJANG
7382 P6401011101 MUSER
7383 P6401021101 KERANG
7384 P6401022101 TANJUNG ARU
7385 P6401030102 SUATANG BARU
7386 P6401030201 PASIR BELENGKONG
7387 P6401030203 SULILIRAN BARU
7388 P6401040201 PADANG PENGRAPAT
7389 P6401040202 TANAH GROGOT
7390 P6401050101 KUARO
7391 P6401050202 LOLO
7392 P6401060101 LONG IKIS
7393 P6401060202 KRAYAN
7394 P6401060203 KAYUNGO
7395 P6401070101 MUARA KOMAM
7396 P6401080101 LONG KALI
7397 P6401080202 MENDIK
7398 P6402010101 MUARA KEDANG
7399 P6402010102 RESAK
7400 P6402020101 TANJUNG ISUY
7401 P6402030201 PENYINGGAHAN
7402 P6402040201 MUARA PAHU
7403 P6402041101 BELUSUH
7404 P6402050101 LAMBING
7405 P6402051101 DILANG PUTI
7406 P6402060101 DAMAI
7407 P6402060102 BESIQ
7408 P6402061101 DEMPAR
7409 P6402070101 BARONG TONGKOK
7410 P6402071201 LINGGANG BIGUNG
7411 P6402080201 MELAK
7412 P6402081101 SEKOLAQ DARAT
7413 P6402082101 GUNUNG RAMPAH
7414 P6402090101 LONG IRAM
7415 P6402091201 TERING SEBERANG
7416 P6403010101 SAMBOJA
7417 P6403010202 SUNGAI MERDEKA
7418 P6403010203 HANDIL BARU
7419 P6403020101 MUARA JAWA
7420 P6403030201 SANGA-SANGA
7421 P6403040201 LOA JANAN
7422 P6403040202 BATUAH
7423 P6403040203 LOA DURI
7424 P6403050201 LOA KULU
7425 P6403060101 MUARA MUNTAI
7426 P6403070201 MUARA WIS
7427 P6403080101 KOTA BANGUN
7428 P6403080102 RIMBA AYU
7429 P6403090201 MANGKURAWANG
7430 P6403090202 RAPAK MAHANG
7431 P6403090203 LOA IPUH
7432 P6403100101 SEBULU I
7433 P6403100102 SEBULU II
7434 P6403110201 SEPARI III
7435 P6403110202 TELUK DALAM
7436 P6403120101 SUNGAI MARIAM
7437 P6403130101 MUARA BADAK
7438 P6403130102 BADAK BARU
7439 P6403140101 MARANG KAYU
7440 P6403140102 PERANGAT
7441 P6403150101 MUARA KAMAN
7442 P6403160101 KAHALA
7443 P6403170101 KEMBANG JANGGUT
7444 P6403180101 TABANG
7445 P6403180102 RITAN BARU
7446 P6404010101 MUARA ANCALONG
7447 P6404011101 BUSANG
7448 P6404012101 LONG MESENGAT
7449 P6404020101 MUARA WAHAU I
7450 P6404020102 MUARA WAHAU II
7451 P6404021101 TELEN
7452 P6404022101 KONGBENG
7453 P6404030101 MUARA BENGKAL
7454 P6404031101 BATU AMPAR
7455 P6404040203 TELUK LINGGA
7456 P6404041101 SEPASO
7457 P6404042101 TELUK PANDAN
7458 P6404043101 SANGATTA SELATAN
7459 P6404044101 RANTAU PULUNG
7460 P6404050101 SANGKULIRANG
7461 P6404051101 KALIORANG
7462 P6404052101 SANDARAN
7463 P6404053101 KAUBUN
7464 P6404054101 KARANGAN DALAM
7465 P6405010101 MUARA LESAN/KELAY
7466 P6405020101 TALISAYAN
7467 P6405021101 TUBAAN
7468 P6405030101 BIDUK-BIDUK
7469 P6405040101 TANJUNG BATU
7470 P6405040202 PULAU DERAWAN
7471 P6405041201 MARATUA BOHE BUKUT
7472 P6405050201 SAMBALIUNG
7473 P6405060201 TANJUNG REDEB
7474 P6405060202 KAMPUNG BUGIS
7475 P6405070101 GUNUNG TABUR
7476 P6405070202 MERANCANG ULU
7477 P6405080101 TEPIAN BUAH/SEGAH
7478 P6405090101 TELUK BAYUR
7479 P6405090202 LABANAN MAKMUR
7480 P6405100101 BATU PUTIH
7481 P6405110201 BIATAN LEMPAKE
7482 P6409010101 BABULU
7483 P6409010202 GUNUNG INTAN
7484 P6409010203 SEBAKUNG JAYA
7485 P6409020101 WARU
7486 P6409030101 PENAJAM
7487 P6409030102 PETUNG
7488 P6409030103 SOTEK
7489 P6409040101 SEPAKU I
7490 P6409040102 SEPAKU III
7491 P6409040103 MARIDAN
7492 P6409040104 SEMOI II
7493 P6411020201 LONG HUBUNG
7494 P6411010101 LAHAM
7495 P6411030101 UJOH BILANG
7496 P6411040101 LONG PAHANGAI
7497 P6411050101 TIONG OHANG
7498 P6471010101 SEPINGGAN
7499 P6471010102 DAMAI
7500 P6471010105 KLANDASAN ILIR
7501 P6471010203 PRAPATAN
7502 P6471010204 GUNUNG BAHAGIA
7503 P6471010206 TELAGA SARI
7504 P6471020102 MANGGAR
7505 P6471020201 LAMARU
7506 P6471020203 TERITIP
7507 P6471020204 MANGGAR BARU
7508 P6471030101 BATU AMPAR
7509 P6471030102 KARANG JOANG
7510 P6471030203 GUNUNG SAMARINDA
7511 P6471030204 MUARA RAPAK
7512 P6471040104 MEKAR SARI
7513 P6471040201 KARANG JATI
7514 P6471040202 GUNUNG SARI ILIR
7515 P6471040203 KARANG REJO
7516 P6471040205 SUMBER REJO
7517 P6471040206 GUNUNG SARI ULU
7518 P6471050105 BARU ULU
7519 P6471050106 KARIANGAU
7520 P6471050201 BARU ILIR
7521 P6471050202 SIDOMULYO
7522 P6471050203 MARGO MULYO
7523 P6471050204 BARU TENGAH
7524 P6471050207 MARGASARI
7525 P6472010101 PALARAN
7526 P6472010103 TRAUMA CENTRE
7527 P6472010105 BANTUAS
7528 P6472010204 BUKUAN
7529 P6472020104 MAKROMAN
7530 P6472020201 SAMBUTAN
7531 P6472020202 SIDOMULYO
7532 P6472020203 SEI KAPIH
7533 P6472030201 KAMPUNG BAKA
7534 P6472030202 MANGKUPALAS
7535 P6472030203 HARAPAN BARU
7536 P6472040201 LOA BAKUNG
7537 P6472050201 PASUNDAN
7538 P6472050202 AIR PUTIH
7539 P6472050203 JUANDA
7540 P6472050204 SEGIRI
7541 P6472050205 WONOREJO
7542 P6472050206 KARANG ASAM
7543 P6472060101 LEMPAKE
7544 P6472060104 SEI SIRING
7545 P6472060202 TEMINDUNG
7546 P6472060203 SEMPAJA
7547 P6472060205 REMAJA
7548 P6472060206 BENGKURING
7549 P6474010102 BONTANG LESTARI
7550 P6474010201 BONTANG SELATAN I
7551 P6474010203 BONTANG SELATAN II
7552 P6474020201 BONTANG UTARA I
7553 P6474020202 BONTANG UTARA II
7554 P6474030201 BONTANG BARAT
7555 P6501010101 SUNGAI BOH
7556 P6501020201 LONG AMPUNG
7557 P6501030101 LONG NAWANG
7558 P6501040101 DATA DIAN
7559 P6501050101 LONG PUJUNGAN
7560 P6501060101 LONG ALANGO
7561 P6501090201 LONG LOREH
7562 P6501090202 SETULANG
7563 P6501110101 PULAU SAPI
7564 P6501120201 LONG BERANG
7565 P6501130201 MALINAU SEBERANG
7566 P6501140201 TANJUNG LAPANG
7567 P6501150201 MALINAU
7568 P6502010101 LONG BIA
7569 P6502010102 BUMI RAHAYU
7570 P6502020201 LONG BANG
7571 P6502030201 LONG BELUAH
7572 P6502040101 TANJUNG PALAS
7573 P6502040201 ANTUTAN
7574 P6502050201 TANJUNG SELOR
7575 P6502060201 TANAH KUNING
7576 P6502070201 SALIMBATU
7577 P6502080101 PIMPING
7578 P6502090101 SEKATAK BUJI
7579 P6502100101 BUNYU
7580 P6503020101 TIDENG PALE
7581 P6503030202 KUJAU
7582 P6503040101 SESAYAP HILIR
7583 P6503050101 TANAH LIA
7584 P6504010101 LONG LAYU
7585 P6504020101 LONG BAWAN
7586 P6504040101 MANSALONG
7587 P6504060101 ATAP
7588 P6504070101 PEMBELIANGAN
7589 P6504070202 SANUR
7590 P6504100101 NUNUKAN
7591 P6504100102 SEDADAP
7592 P6504100103 SEIMENGGARIS
7593 P6504120101 AJI KUNING
7594 P6504130101 SUNGAI NYAMUK
7595 P6504130102 SETABU
7596 P6504130203 SEI TAIWAN
7597 P6571010101 PANTAI AMAL
7598 P6571010102 MAMBURUNGAN
7599 P6571010103 GUNUNG LINGKAS
7600 P6571020101 SEBENGKOK
7601 P6571030201 KARANG REJO
7602 P6571040101 JUATA PERMAI
7603 P6571040102 JUATA LAUT
7604 P7101021201 DOLODUO
7605 P7101022101 MOPUYA
7606 P7101023201 IMANDI
7607 P7101023202 PUSIAN
7608 P7101060201 TUNGOI
7609 P7101060202 TANOYAN
7610 P7101081201 PASSI BARAT
7611 P7101082201 PANGIAN
7612 P7101083101 BILALANG
7613 P7101090101 POIGAR
7614 P7101100101 INOBONTO
7615 P7101100202 KOMANGAAN
7616 P7101101201 TADOY
7617 P7101110101 LOLAK
7618 P7101110202 BUNTALO
7619 P7101120101 MAELANG
7620 P7102091101 WOLAANG
7621 P7102092201 WALANTAKAN
7622 P7102092202 TUMARATAS
7623 P7102093201 MANEMBO
7624 P7102110101 TOMPASO
7625 P7102120101 KAWANGKOAN
7626 P7102130101 SONDER
7627 P7102160101 TANAWANGKO
7628 P7102160202 LOLAH
7629 P7102170101 PINELENG
7630 P7102170202 TATELI
7631 P7102171201 TOMBULU
7632 P7102191201 K O YA
7633 P7102200101 REMBOKEN
7634 P7102210101 KAKAS
7635 P7102211201 KAKAS BARAT
7636 P7102220201 SERETAN
7637 P7102230201 TANDENGAN
7638 P7102240201 KOMBI
7639 P7102250201 PAPAKELAN
7640 P7102251201 TONSEA LAMA
7641 P7103040101 LAPANGO
7642 P7103041101 KAHAKITANG
7643 P7103050101 TAMAKO
7644 P7103050102 DAGHO
7645 P7103060101 MANALU
7646 P7103061201 SALURANG
7647 P7103062201 PINTARENG
7648 P7103070101 KUMA
7649 P7103080101 MANGANITU
7650 P7103090201 TONA / TAHUNA
7651 P7103092201 TAHUNA BARAT
7652 P7103100101 ENEMAWIRA
7653 P7103100103 MARORE
7654 P7103100202 KALASUGE
7655 P7103101101 NUSA
7656 P7103110101 KENDAHE
7657 P7104010101 MANGARAN
7658 P7104011101 DAMAU
7659 P7104020101 LIRUNG
7660 P7104020202 MORONGE
7661 P7104021101 SALIBABU
7662 P7104021102 PULUTAN
7663 P7104022101 KALONGAN
7664 P7104030101 MELONGUANE
7665 P7104030202 TULE
7666 P7104040101 BEO
7667 P7104040202 LOBBO
7668 P7104040203 TAROHAN
7669 P7104050101 RAINIS
7670 P7104051101 DAPALAN
7671 P7104060101 ESSANG
7672 P7104060202 SAMBUARA
7673 P7104070101 GEMEH
7674 P7104080101 KARATUNG
7675 P7104080102 MARAMPIT
7676 P7104080203 KAKOROTAN
7677 P7104081201 MIANGAS
7678 P7105010101 MODOINDING
7679 P7105020201 TOMPASO BARU
7680 P7105021201 MAESAAN
7681 P7105070201 POOPO
7682 P7105080101 MOTOLING
7683 P7105080202 MOTOLING TIMUR
7684 P7105080203 MOTOLING BARAT
7685 P7105081201 KUMELEMBUAI
7686 P7105090201 ONGKAW
7687 P7105100201 TENGA
7688 P7105111201 AMURANG
7689 P7105112201 AMURANG BARAT
7690 P7105113101 AMURANG TIMUR
7691 P7105120101 TARERAN
7692 P7105120202 SULUUN
7693 P7105130101 TUMPAAN
7694 P7105131201 TATAPAAN
7695 P7106010101 KEMA
7696 P7106020201 KAUDITAN
7697 P7106030201 AIR MADIDI
7698 P7106040201 KOLONGAN
7699 P7106050101 TATELU
7700 P7106051101 TALAWAAN
7701 P7106060101 WORI
7702 P7106060202 TINONGKO
7703 P7106070201 MUBUNE
7704 P7106080102 BATU
7705 P7106080201 LIKUPANG
7706 P7107010101 SANGKUB
7707 P7107010202 SANGTOMBOLANG
7708 P7107020101 BINTAUNA
7709 P7107020202 BINTAUNA PANTAI
7710 P7107030101 BOLAANG ITANG
7711 P7107030202 BOHABAK
7712 P7107030203 MOKODITEK
7713 P7107040201 OLLOT
7714 P7107050101 BOROKO
7715 P7107060201 BUKO
7716 P7107060202 TUNTUNG
7717 P7108010101 BIARO
7718 P7108020101 KISIHANG
7719 P7108030101 TAGULANDANG
7720 P7108040101 MINANGA
7721 P7108050201 TALAWID
7722 P7108060201 SAWANG
7723 P7108060202 BUHIAS
7724 P7108070101 ONDONG
7725 P7108070102 MAKALEHI
7726 P7108080201 SALILI
7727 P7108090102 LIA
7728 P7108090201 ULUSIAU
7729 P7108100101 HIUNG
7730 P7109010101 RATATOTOK
7731 P7109010102 BASAAN
7732 P7109010103 BELANG
7733 P7109020201 PUSOMAEN
7734 P7109030102 MOLOMPAR BELANG
7735 P7109040101 RATAHAN
7736 P7109040102 TOMUNTU TIMUR
7737 P7109050101 TOMBATU
7738 P7109050102 MOLOMPAR
7739 P7109060102 TAMBELANG
7740 P7109060201 TOULUAAN
7741 P7109062101 SILIAN
7742 P7110010201 MOMALIA
7743 P7110010202 MILANGODAA
7744 P7110020101 MOLIBAGU
7745 P7110020202 DUMINANGA
7746 P7110030101 PINOLOSIAN
7747 P7110030202 DUMAGIN
7748 P7110030203 ADOW
7749 P7111010101 NUANGAN
7750 P7111020201 TUTUYAN
7751 P7111030101 KOTABUNAN
7752 P7111040101 MODAYAG
7753 P7111040202 MODAYAG BARAT
7754 P7171010101 BAHU
7755 P7171010202 MINANGA
7756 P7171020201 RANOTANA WERU
7757 P7171020202 SARIO
7758 P7171021201 TELING ATAS
7759 P7171030201 WENANG
7760 P7171031102 RANOMUUT
7761 P7171031201 TIKALA BARU
7762 P7171040101 PANIKI BAWAH
7763 P7171040202 BENGKOL
7764 P7171051201 KOMBOS
7765 P7171051202 WAWONASA
7766 P7171052101 TUMINTING
7767 P7171053201 BAILANG
7768 P7171053202 TONGKAINA
7769 P7171054201 BUNAKEN
7770 P7172010202 PACEDA
7771 P7172011201 SAGERAT
7772 P7172012101 GIRUAN WERU
7773 P7172021201 PAPUSUNGAN
7774 P7172022202 PINTU KOTA
7775 P7172030101 AERTEMBAGA
7776 P7172030202 TINUMBALA
7777 P7172031101 BITUNG BARAT
7778 P7172040101 DANOWUDU
7779 P7173010102 PANGOLOMBIAN
7780 P7173010201 LANSOT
7781 P7173020101 MATANI
7782 P7173021101 RURUKAN
7783 P7173022101 TARA TARA
7784 P7173030102 TINOOR
7785 P7173030201 KAKASKASEN
7786 P7174010101 MOTOBOI KECIL
7787 P7174020201 KOTOBANGON
7788 P7174030101 GOGAGOMAN
7789 P7174040101 BILALANG
7790 P7174040202 UPAI
7791 P7201030101 TOTIKUM
7792 P7201031201 TOTIKUM SELATAN
7793 P7201040101 SALAKAN
7794 P7201040202 BAKALAN RAYA
7795 P7201041201 MANSAMAT
7796 P7201042201 TINANGKUNG UTARA
7797 P7201050201 SALEATI
7798 P7201051201 PATUKUKI
7799 P7201060101 BULAGI
7800 P7201061201 LOLANTANG
7801 P7201062201 SABANG
7802 P7201070101 TATABA
7803 P7201071201 LUMBI-LUMBIA
7804 P7202010101 TOILI II
7805 P7202011201 TOILI III
7806 P7202012201 TOILI I
7807 P7202020201 BATUI
7808 P7202021201 SINORANG
7809 P7202030101 BUNTA
7810 P7202030202 TOIMA
7811 P7202031201 SAITI
7812 P7202031202 NUHON
7813 P7202032201 SIMPANG RAYA
7814 P7202040101 KINTOM
7815 P7202050102 KAMPUNG BARU
7816 P7202050201 SIMPONG
7817 P7202051101 HUNDUHON
7818 P7202060101 PAGIMANA
7819 P7202061101 BUALEMO
7820 P7202061202 TIKUPON
7821 P7202062201 LOBU
7822 P7202070201 MANTOK
7823 P7202070202 BONEBAKAL
7824 P7202071102 TANGEBAN
7825 P7202080101 BALANTAK
7826 P7202080202 TEKU
7827 P7202081201 BALANTAK SELATAN
7828 P7203010101 ULUNAMBO
7829 P7203020101 KALEROANG
7830 P7203020202 LAFEU
7831 P7203021201 BAHODOPI
7832 P7203030102 BAHOMOTEFE
7833 P7203030201 BUNGKU
7834 P7203040101 WOSU
7835 P7203041101 BAHONSUAI
7836 P7203042101 LANTULAJAYA
7837 P7204010101 PENDOLO
7838 P7204010202 MAYOA
7839 P7204011201 MEKO
7840 P7204012201 KOROBONO
7841 P7204020101 GINTU
7842 P7204021201 LENGKEKA
7843 P7204032101 TENTENA
7844 P7204032103 SULEWANA
7845 P7204032202 TONUSU
7846 P7204031101 TARIPA
7847 P7204040101 WUASA
7848 P7204041101 DODA
7849 P7204042201 MAHOLO
7850 P7204043201 WATUTAU
7851 P7204050101 MAPANE
7852 P7204051201 TANGKURA
7853 P7204052101 TAMBARANA
7854 P7204060101 TAGOLU
7855 P7204070201 KAYAMANYA
7856 P7204071201 LAWANGA
7857 P7204072201 KAWUA
7858 P7205041101 LALUNDU
7859 P7205041202 LALUNDU DESPOT
7860 P7205051201 PINEMBANI
7861 P7205080201 DONGGALA
7862 P7205081101 LEMBASADA
7863 P7205090201 LABUAN
7864 P7205091201 WANI
7865 P7205100101 TOAYA
7866 P7205101101 BATUSUYA
7867 P7205120101 TOMPE
7868 P7205130101 TAMBU
7869 P7205131201 MALEI
7870 P7205140101 SABANG
7871 P7205160101 BALUKANG
7872 P7205161201 OGOAMAS
7873 P7206010101 BANGKIR
7874 P7206010202 KOMBO
7875 P7206020101 OGOTUA
7876 P7206030101 DONDO
7877 P7206031101 OGODEIDE
7878 P7206032201 BASIDONDO
7879 P7206032202 KAYULOMPA
7880 P7206040201 BAOLAN
7881 P7206040202 KOTA
7882 P7206041101 LAMPASIO
7883 P7206050201 GALANG
7884 P7206060102 LAULALANG
7885 P7206060201 BINONTOAN
7886 P7206061201 DAKOPEMEAN
7887 P7207010101 LAKEA
7888 P7207011201 BIAU
7889 P7207012201 KARAMAT
7890 P7207020201 MOMUNU
7891 P7207021201 BOILAN
7892 P7207030201 BOKAT
7893 P7207031101 MODO
7894 P7207040101 BUNOBOGU
7895 P7207041201 GADUNG
7896 P7207050101 PALELEH
7897 P7207051201 TIMBULON
7898 P7208010101 SAUSU
7899 P7208011101 TORUE
7900 P7208012201 BALINGGI
7901 P7208020201 PARIGI
7902 P7208021201 SUMBER SARI
7903 P7208022201 LOMPE NTODEA
7904 P7208023201 PANGI
7905 P7208030101 AMPIBABO
7906 P7208031102 KASIMBAR
7907 P7208032201 SIENJO
7908 P7208033201 SINIU
7909 P7208040101 TINOMBO
7910 P7208041101 TADA
7911 P7208050101 TOMINI
7912 P7208051101 MEPANGA
7913 P7208052101 PALASA
7914 P7208060101 MOUTONG
7915 P7208061101 LAMBUNU I
7916 P7208061202 LAMBUNU II
7917 P7208064201 ONGKA
7918 P7208062201 TAOPA
7919 P7209010101 MATAKO
7920 P7209010202 TOMBIANO
7921 P7209020101 UEKULI
7922 P7209030101 MAROWO
7923 P7209040102 DATARAN BULAN
7924 P7209040201 TETE
7925 P7209050201 AMPANA TIMUR
7926 P7209050202 AMPANA BARAT
7927 P7209060101 WAKAI
7928 P7209070201 LEBITI
7929 P7209080101 DOLONG
7930 P7209080202 POPOLII
7931 P7209081201 PASOKAN
7932 P7210010201 KANTEWU
7933 P7210010202 BANASU
7934 P7210020101 GIMPU
7935 P7210030101 KULAWI
7936 P7210030202 TOWULU
7937 P7210040102 LINDU
7938 P7210050201 NOKILALAKI
7939 P7210060101 PALOLO
7940 P7210060202 BANPRES
7941 P7210070202 PANDERE
7942 P7210080102 BALUASE
7943 P7210090101 KALEKE
7944 P7210100201 KAMAIPURA
7945 P7210110201 DOLO
7946 P7210120101 BIROMARU
7947 P7210130201 MARAWOLA
7948 P7210130202 TINGGEDE
7949 P7210140201 DOMBUSOI
7950 P7210150201 KINOVARO
7951 P7211070101 BUNGIN
7952 P7211010201 LANTIBUNG
7953 P7211010202 LIPULALONGO
7954 P7211040201 BANGGAI
7955 P7211030201 LOKOTOY
7956 P7212020101 BETELEME
7957 P7212030201 PETUMBEA
7958 P7212010101 TOMATA
7959 P7212010202 LEE
7960 P7212010203 MAYUMBA
7961 P7212050101 KOLONADALE
7962 P7212050202 MALINO
7963 ANUTOLUWU
7964 P7212080201 TAMBOYOLI
7965 PANCA MAKMUR
7966 P7212090101 BATURUBE
7967 P7212100101 PANDAUKE
7968 P7271010201 KAMONJI
7969 P7271010202 SANGURARA
7970 P7271010203 TIPO
7971 P7271020201 BULILI
7972 P7271020202 BIROBULI
7973 P7271020203 MABELOPURA
7974 P7271020204 SINGGANI
7975 P7271030201 TALISE
7976 P7271030202 KAWATUNA
7977 P7271040101 MAMBORO
7978 P7271040202 PANTOLOAN
7979 P7271040203 TAWAELI
7980 P7301010101 PASIMARANNU
7981 P7301011101 PASILEMBENA
7982 P7301020201 BENTENG JAMPEA/PASIMASUNGGU
7983 P7301021101 PASITALLU
7984 P7301021102 PARANGAI
7985 P7301022101 UJUNG JAMPEA
7986 P7301030101 BONTOSIKUYU
7987 P7301030102 LOWA
7988 P7301030103 BONTOSUNGGU
7989 P7301041102 BENTENG
7990 P7301042101 BARUGAI
7991 P7301042202 POLEBUNGING
7992 P7301050101 BONTOMATENE
7993 P7301051201 BUKI
7994 P7302010101 GATTARENG
7995 P7302010202 PONRE
7996 BONTONYELENG
7997 P7302020201 CAILE
7998 P7302021101 UJUNG LOE
7999 P7302021103 PALANGISANG
8000 P7302021202 MANYAMPA
8001 P7302030101 BONTO BAHARI
8002 P7302040101 BONTO TIRO
8003 P7302040102 BATANG
8004 P7302050101 HERLANG
8005 P7302050102 KARASSING
8006 P7302060101 KAJANG
8007 P7302060102 LEMBANNA
8008 P7302060203 TANA TOA
8009 P7302070101 TANETE
8010 P7302070202 SALASSAE
8011 P7302080101 BONTO BANGUN
8012 P7302090101 BALIBO
8013 P7302090202 BORONG RAPPOA
8014 P7303010101 BISSAPPU
8015 P7303011101 LOKA
8016 P7303012201 CAMPAGALOE
8017 P7303012202 SINOA
8018 P7303020201 KOTA
8019 P7303020202 LASEPANG
8020 P7303021201 ULUGALUNG
8021 P7303021202 PA'BENTENGANG
8022 P7303030101 BANYORANG
8023 P7303031201 KASSI-KASSI
8024 P7303031202 BARUGA
8025 P7303031203 MOTI
8026 P7303032201 DAMPANG
8027 P7304010101 BANGKALA
8028 P7304010202 KAPITA
8029 P7304011101 BULUDOANG
8030 P7304011202 BARANA
8031 P7304020101 TAMALATEA
8032 P7304021101 BONTORAMBA
8033 P7304030101 BINAMU
8034 P7304030202 BONTOSUNGGU KOTA
8035 P7304030203 BINAMU KOTA
8036 P7304031201 BULULOE
8037 P7304031202 BONTOMATENE
8038 P7304040101 TOGO TOGO
8039 P7304041201 ARUNGKEKE
8040 P7304042102 TINO
8041 P7304042201 TAROWANG
8042 P7304050101 TOLO
8043 P7304051101 RUMBIA
8044 P7304051202 TOMPOBULU
8045 P7305010101 MANGARA BOMBANE
8046 P7305010102 PATTOPPAKANG
8047 P7305020101 MAPPAKASUNGGU
8048 P7305020102 SANROBONE
8049 P7305030101 POLOMBANGKENG SELATAN
8050 P7305030102 BULUKUNYI
8051 P7305031101 PATTALLASSANG
8052 P7305040101 POLOMBANGKENG UTARA
8053 P7305040103 KO'MARA
8054 P7305040202 TOWATA
8055 P7305050102 BONTO MARANNU
8056 P7305050103 BONTOKASSI
8057 P7305051101 GALESONG
8058 P7305060101 GALESONG UTARA
8059 P7305060202 AENG TOWA
8060 P7306010201 BONTONOMPO II
8061 P7306011101 BONTONOMPO I
8062 P7306020102 BAJENG
8063 P7306020201 PABBENTENGAN
8064 P7306021101 GENTUNGAN
8065 P7306030102 KAMPILI
8066 P7306030201 PALLANGGA
8067 P7306031202 KANJILO
8068 P7306031203 MONCOBALANG
8069 P7306040201 SOMBA OPU
8070 P7306040202 SAMATA
8071 P7306050101 BONTOMARANNU
8072 P7306051101 PATTALLASSANG
8073 P7306051202 PACCELLEKANG
8074 P7306060201 PARANGLOE
8075 P7306061201 MANUJU
8076 P7306070101 TINGGI MONCONG
8077 P7306071101 TAMAONA
8078 P7306072201 PARIGI
8079 P7306080101 SAPAYA
8080 P7306081201 BONTOLEMPANGAN
8081 P7306090101 TOMPOBULU
8082 P7306091201 TONRORITA
8083 P7306091202 LAUWA
8084 P7306091203 BATUMALONRO
8085 P7307010101 MANIPI
8086 P7307010102 TENGNGALEMBANG
8087 P7307020101 BORONG KOMPLEKS
8088 P7307020202 BIJI NANGKA
8089 P7307030101 SAMAENRE
8090 P7307030202 ASKA
8091 P7307040101 MANNANTI
8092 P7307040202 LAPPAE
8093 P7307050101 PANAIKANG
8094 P7307050202 SAMATARING
8095 P7307050203 KAMPALA
8096 P7307060101 LAPPADATA
8097 P7307060102 MANIMPAHOI
8098 P7307070101 BALANGNIPA
8099 P7307080101 BULUPODDO
8100 P7307090101 PULAU SEMBILAN
8101 P7308010101 MANDAI
8102 P7308011201 MONCONGLOE
8103 P7308020201 MAROS BARU
8104 P7308021201 MARUSU
8105 P7308022201 TURIKALE
8106 P7308023101 LAU
8107 P7308030201 BONTOMARANNU
8108 P7308040101 BANTIMURUNG
8109 P7308041201 SIMBANG
8110 P7308050101 TANRALILI
8111 P7308051201 TOMPOBULU
8112 P7308060101 CAMBA
8113 P7308061201 CENRANA
8114 P7308070101 MALLAWA
8115 P7309010101 LIUKANG TANGAYA
8116 P7309010202 SAILUS
8117 P7309020101 LIUKANG KALMAS
8118 P7309020202 PAMMANTAUANG
8119 P7309030101 LIUKANG TUPABBIRING
8120 P7309030102 SARAPPO
8121 P7309031201 SABUTUNG
8122 P7309040101 BONTO PERAK
8123 P7309040202 KOTA PANGKAJENE
8124 P7309041101 MINASATE'NE
8125 P7309041102 KALABBIRANG
8126 P7309050101 BALOCCI
8127 P7309051101 BANTIMALA
8128 P7309060101 BUNGORO
8129 P7309060102 BOWONG CINDEA
8130 P7309070101 LABAKKANG
8131 P7309070102 TARAWEANG
8132 P7309070103 PUNDATA BAJI
8133 P7309080101 MA'RANG
8134 P7309080102 PADANG LAMPE
8135 P7309091101 SEGERI
8136 P7309091202 BARING
8137 P7309092101 MANDALLE
8138 P7310010101 LISU
8139 P7310010102 RALLA
8140 P7310011201 PUJANANTING
8141 P7310011202 DOI-DOI
8142 P7310020101 PEKKAE
8143 P7310020202 PANCANA
8144 P7310030102 PALAKKA
8145 P7310030201 PADONGKO
8146 P7310040101 MANGKOSO
8147 P7310041101 MADELLO
8148 P7310050101 PALANRO
8149 P7310050102 BOJO BARU
8150 P7311010201 BONTOCANI
8151 P7311020102 KAHU
8152 P7311020203 PALAKKA KAHU
8153 P7311030101 KAJUARA
8154 P7311040201 SALOMEKKO
8155 P7311050201 TONRA
8156 P7311060201 PATIMPENG
8157 P7311070101 LIBURENG
8158 P7311070202 TANA BATUE
8159 P7311080101 MARE
8160 P7311080202 SUMALING
8161 P7311090101 SIBULUE
8162 P7311090202 TUNRENG TELLUE
8163 P7311100101 CINA
8164 P7311110201 BAREBBO
8165 P7311110202 KADING
8166 P7311120201 PONRE/BAKUNGE
8167 P7311120202 LONRONG
8168 P7311130101 LAPPARIAJA
8169 P7311140201 LAMURU
8170 P7311141201 GAYA BARU
8171 P7311150201 KOPPE
8172 P7311170103 ULAWENG
8173 P7311170201 PALAKKA
8174 P7311170202 USA
8175 P7311180201 AWARU/AWANGPONE
8176 P7311180202 PANCING
8177 P7311190201 LAMURUKUNG
8178 P7311190202 TELLU SIATTINGE
8179 P7311190203 TARETA
8180 P7311210101 AJANGALE
8181 P7311210202 TIMURUNG
8182 P7311220201 PATTIRO MAMPU
8183 P7311220202 DUABOCCOE
8184 P7311230101 CENRANA
8185 P7311710201 WATAMPONE
8186 P7311720202 BIRU
8187 P7311730201 BAJOE
8188 P7312020201 SALOTUNGO
8189 P7312020202 SEWO
8190 P7312020203 MALAKA
8191 P7312030101 CANGADI
8192 P7312030102 PACONGKANG
8193 P7312031201 GANRA
8194 P7312032201 CITTA
8195 P7312040101 CABENGE
8196 P7312040202 BARINGENG
8197 P7312040203 CAKKURIDDI
8198 P7312050201 TAJUNCU
8199 P7312050202 LEWORENG
8200 P7312060101 TANJONGE
8201 P7312060102 TAKALALA
8202 P7312060104 BATU-BATU
8203 P7312060203 GOARIE
8204 P7312060205 PANINCONG
8205 P7313010101 SABBANGPARU
8206 P7313010202 LIU
8207 P7313020201 TEMPE
8208 P7313020202 PATTIROSOMPE
8209 P7313020203 SALEWANGENG
8210 P7313030101 PAMMANA
8211 P7313030202 LEMPA
8212 P7313040101 SOLO
8213 P7313050101 TAKKALALLA
8214 P7313050202 PARIGI
8215 P7313060101 SAJOANGING
8216 P7313060202 SALOBULO
8217 P7313061201 PENRANG
8218 P7313070101 MAJAULENG
8219 P7313070202 TOSORA
8220 P7313080101 TANASITOLO
8221 P7313080202 WEWANGREWU
8222 P7313090101 BELAWA
8223 P7313090202 SAPPA
8224 P7313100101 MANIANGPAJO
8225 P7313101101 GILIRENG
8226 P7313110201 KEERA
8227 P7313120101 PITUMPANUA
8228 P7314010101 BILOKKA
8229 P7314020101 AMPARITA
8230 P7314030101 LAWAWOI
8231 P7314040101 BARANTI
8232 P7314040202 MANISA
8233 P7314050201 RAPPANG
8234 P7314051101 KULO
8235 P7314060201 PANGKAJENE
8236 P7314061201 EMAPAGAE
8237 P7314070101 LANCIRANG
8238 P7314070202 DONGI
8239 P7314080101 TANRU TEDONG
8240 P7314081101 BARUKKU
8241 P7314081202 BELAWAE
8242 P7315010101 SUPPA
8243 P7315010102 UJUNGLERO
8244 P7315020101 MATTOMBONG
8245 P7315021101 LANRISANG
8246 P7315030101 MATIRRO BULU
8247 P7315040201 SALO
8248 P7315041201 SULILI
8249 P7315042101 MATIRO DECENG
8250 P7315050101 TEPPO
8251 P7315060101 CEMPA
8252 P7315060102 TADANG PALIE
8253 P7315070101 BUNGI
8254 P7315070102 LAMPA
8255 P7315071101 BATULAPPA
8256 P7315080101 TUPPU
8257 P7315080102 SALIMBONGAN
8258 P7316010101 MAIWA
8259 P7316011101 BUNGIN
8260 P7316020201 KOTA
8261 P7316021101 KABERE
8262 P7316030101 BARAKA
8263 P7316031101 BUNTU BATU
8264 P7316040101 ANGGERAJA
8265 P7316041101 MALUA
8266 P7316050101 KALOSI
8267 P7316050102 SUDU
8268 P7316050103 BAROKO
8269 P7316051101 SUMBANG
8270 P7316052101 MASALLE
8271 P7317010101 LAROMPONG
8272 P7317011101 LAROMPONG SELATAN
8273 P7317020201 SULI
8274 P7317021201 SULI BARAT
8275 P7317030201 BELOPA
8276 P7317031201 KAMANRE
8277 P7317032201 BARANA
8278 P7317040201 BAJO
8279 P7317041201 BAJO BARAT
8280 P7317050201 BASTEM
8281 P7317051201 LATIMOJONG
8282 P7317060101 BUPON (NOLING)
8283 P7317061101 PONRANG
8284 P7317062201 PONRANG SELATAN
8285 P7317070101 BUA
8286 P7317080101 WALENRANG
8287 P7317081201 WALENRANG TIMUR
8288 P7317090101 LAMASI
8289 P7317091201 WALENRANG UTARA
8290 P7317092201 WALENRANG BARAT
8291 P7317093201 LAMASI TIMUR
8292 P7318010101 BUAKAYU
8293 P7318011101 LEKKE
8294 P7318012201 RANO
8295 P7318013101 KONDODEWATA
8296 P7318020101 GETENGAN
8297 P7318021101 BUNTU LIMBONG
8298 P7318021202 BUNTU
8299 P7318031201 RANTE ALANG
8300 P7318032102 KONDORAN
8301 P7318032201 TUMBANG DATU
8302 P7318040101 MAKALE
8303 P7318041201 SANDABILIK
8304 P7318042202 MAKALE UTARA
8305 P7318050102 ULUSALU
8306 P7318051101 BITTUANG
8307 P7318052201 BATU SURA
8308 P7318053101 RATTE
8309 P7318054101 REMBON
8310 P7318061201 RANTETAYO
8311 P7318061202 MADANDAN
8312 P7318067201 KURRA
8313 P7322010101 SABBANG
8314 P7322020101 LARA
8315 P7322020202 BAEBUNTA
8316 P7322030101 MALANGKE
8317 P7322031101 MALANGKE BARAT
8318 P7322040101 SUKAMAJU
8319 P7322040202 WONOKERTO
8320 P7322050101 BONE-BONE
8321 P7322051201 TANA LILI
8322 P7322120201 MASAMBA
8323 P7322121201 CENDANA PUTIH
8324 P7322122201 RAMPI
8325 P7322130101 LIMBONG
8326 P7322131201 SEKO
8327 P7325010101 BURAU
8328 P7325020101 WOTU
8329 P7325030201 TOMONI
8330 P7325031101 TOMINI TIMUR
8331 P7325040101 ANGKONA
8332 P7325050101 MALILI
8333 P7325050102 LAMPIA
8334 P7325060102 MAHALONA
8335 P7325060103 BANTILANG
8336 P7325060104 WAWONDULA
8337 P7325060201 TIMAMPU
8338 P7325070102 NUHA
8339 P7325071101 WASUPONDA
8340 P7325080101 MANGKUTANA
8341 P7325081101 KALAENA
8342 P7326010201 SOPAI
8343 P7326110101 RANTE PANGLI
8344 P7326140201 BANGKELEKILA
8345 P7326020201 BUA TALLU LOLO
8346 P7326030101 TOMBANG KALUA
8347 P7326040201 BUNTAO
8348 P7326050201 RANTEBUA
8349 P7326050202 BOKIN
8350 P7326060201 NANGGALA
8351 P7326070101 TONDON
8352 P7326080201 TALLUNG LIPU
8353 P7326090201 RANTEPAO
8354 P7326090202 LAANG TANDUK
8355 P7326100101 TIKALA
8356 P7326120201 BALUSU
8357 P7326130101 SA'DAN MALIMBONG
8358 P7326150101 LEMPO
8359 P7326160201 KAPALA PITU
8360 P7326170201 PASANG
8361 P7326170202 MA'DONG
8362 P7326180201 AWAN
8363 P7326190101 PANGALA
8364 P7326200101 TA'BA
8365 P7326200202 RANTEUMA
8366 P7326210101 BARUPPU
8367 P7371010201 DAHLIA
8368 P7371010202 PANAMBUNGAN
8369 P7371010203 PERTIWI
8370 P7371020101 MAMAJANG
8371 P7371020202 CENDRAWASIH
8372 P7371030201 BAROMBONG
8373 P7371030202 JONGAYA
8374 P7371030204 TAMALATE
8375 P7371030205 MACCINI SOMBALA
8376 P7371031101 KASSI-KASSI
8377 P7371031102 MINASA UPA
8378 P7371031203 MANGASA
8379 P7371040101 BARA-BARAYA
8380 P7371040202 MARADEKAYA
8381 P7371040203 MACCINI SAWAH
8382 P7371050201 MAKKASAU
8383 P7371060201 TARAKANG
8384 P7371060202 ANDALAS
8385 P7371070201 LAYANG
8386 P7371070202 MALIMONGAN BARU
8387 P7371080101 PATTINGALLOANG
8388 P7371080103 BARANG LOMPO
8389 P7371080202 TABARINGAN
8390 P7371080204 PULAU KODINGARENG
8391 P7371090101 JUMPANDANG BARU
8392 P7371090202 KALUKU BODOA
8393 P7371090203 RAPPOKALLING
8394 P7371100101 BATUA
8395 P7371100202 KARUWISI
8396 P7371100203 PAMPANG
8397 P7371100204 TAMAMAUNG
8398 P7371101201 ANTANG
8399 P7371101202 ANTANG PERUMNAS
8400 P7371101203 TAMANGAPA
8401 P7371101204 BANGKALA
8402 P7371110201 SUDIANG RAYA
8403 P7371110202 SUDIANG
8404 P7371110203 KAPASA
8405 P7371111201 ANTARA
8406 P7371111202 BIRA
8407 P7371111203 TAMALANREA
8408 P7371111204 BULUROKENG
8409 P7371111205 PACCERAKKANG
8410 P7372010101 LUMPUE
8411 P7372010102 LOMPOE
8412 P7372020101 LAPPADDE
8413 P7372020102 MADISING NA MARIO
8414 P7372030101 LAKESSI
8415 P7372030102 CEMPAE
8416 P7373010101 WARA SELATAN
8417 P7373011201 SENDANA
8418 P7373020101 WARA
8419 P7373021201 PONTAP
8420 P7373021202 BENTENG
8421 P7373022201 MUNGKAJANG
8422 P7373030102 WARA UTARA
8423 P7373030201 BARA PERMAI
8424 P7373030203 WARA UTARA KOTA
8425 P7373040201 MAROANGIN
8426 P7373041101 WARA BARAT
8427 WISATA PADANG LAMBE
8428 P7401050102 LASALIMU
8429 P7401050201 LAWELE
8430 P7401051101 LASALIMU SELATAN
8431 P7401051202 WAJAH JAYA
8432 P7401052101 SIONTAPINA
8433 P7401060102 WAKAOKILI
8434 P7401060201 PASAR WAJO
8435 P7401060203 BANABUNGI
8436 P7401061201 WOLOWA
8437 P7401062101 WABULA
8438 P7401110102 KAPONTORI
8439 P7401110201 BARANGKA
8440 P7401110203 TUANGILA
8441 P7402010101 TONGKUNO
8442 P7402010202 WALENGKABOLA
8443 P7402010203 LABASA
8444 P7402020201 PARIGI
8445 P7402020202 WAKUMORO
8446 P7402021201 BONE
8447 P7402021202 MAROBO
8448 P7402030101 KABAWO
8449 P7402031201 KABANGKA
8450 P7402031202 WAKOBHALU
8451 P7402032201 KONTU KOWUNA
8452 P7402061201 MABODO
8453 P7402062201 DANA
8454 P7402062202 WATOPUTE
8455 P7402070201 KATOBU
8456 P7402071201 WAARA
8457 P7402071202 LOHIA
8458 P7402072201 WAPUNTO
8459 P7402073201 BATALAIWORU
8460 P7402080101 TAMPO
8461 P7402081201 LASALEPA
8462 P7402083201 TOWEA
8463 P7402090201 WAKORUMBA SELATAN
8464 P7402091201 PASIR PUTIH
8465 P7402092201 PASIKOLAGA
8466 P7402111101 MALIGANO
8467 P7402112201 BATUKARA
8468 P7403090201 SOROPIA
8469 P7403090202 LALONGGASUMEETO
8470 P7403100201 SAMPARA
8471 P7403101201 LAOSU
8472 P7403102201 BESULUTU
8473 P7403103201 KAPOIALA
8474 P7403130101 LAMBUYA
8475 P7403130202 UEPAI
8476 P7403131201 PURIALA
8477 P7403132201 ONEMBUTE
8478 P7403140101 PONDIDAHA
8479 P7403141201 WONGGEDUKU
8480 P7403142201 AMONGGEDO BARU
8481 P7403150201 WAWOTOBI
8482 P7403150202 AHUHU
8483 P7403151201 TAWANGA
8484 P7403170201 UNAAHA
8485 P7403171201 ANGGABERI
8486 P7403180101 ABUKI
8487 P7403180202 LATOMA
8488 P7403181201 TONGAUNA
8489 P7403182201 ASINUA
8490 P7403183201 ALOSIKA
8491 P7403193201 ROUTA
8492 P7404010101 WATUBANGGA
8493 P7404011201 TANGGETADA
8494 P7404012201 TOARI
8495 P7404020101 POMALAA
8496 P7404030201 WUNDULAKO
8497 P7404031201 BAULA
8498 P7404060201 KOLAKA
8499 P7404061201 LATAMBAGA
8500 P7404070101 WOLO
8501 P7404072202 IWOIMENDAA
8502 P7404071201 TOSIBA
8503 P7404013201 POLINGGONA
8504 P7405010101 TINANGGEA
8505 P7405011101 ATARI JAYA
8506 P7405020201 BIMA MAROA
8507 P7405021201 ANDOOLO UTAMA
8508 P7405030201 PALANGGA
8509 P7405031201 AMONDO
8510 P7405032201 BAITO
8511 P7405040201 PAMANDATI
8512 P7405041101 LAINEA
8513 P7405050101 KOLONO
8514 P7405050201 TUMBU-TUMBU JAYA
8515 P7405060101 LAONTI
8516 P7405070101 MORAMO
8517 P7405071201 LALOWARU
8518 P7405080101 KONDA
8519 P7405081201 WOLASI
8520 P7405090101 RANOMEETO
8521 P7405091201 LAMEURU
8522 P7405100201 LANDONO
8523 P7405101201 MOWILA
8524 P7405110101 MOTAHA
8525 P7405111201 BENUA
8526 P7405112201 BASALA
8527 P7406010101 KABAENA
8528 P7406011101 KABAENA UTARA
8529 P7406012201 KABAENA SELATAN
8530 P7406013201 KABAENA BARAT
8531 P7406020101 KABAENA TIMUR
8532 P7406021201 KABAENA TENGAH
8533 P7406030101 RUMBIA
8534 P7406031201 MATAOELO
8535 P7406032201 MASALOKA RAYA
8536 P7406033201 RUMBIA TENGAH
8537 P7406040201 RAROWATU
8538 P7406041201 RAROWATU UTARA
8539 P7406042201 MATAUSU
8540 P7406043101 LOMBA KASIH
8541 P7406050101 POLEANG TIMUR
8542 P7406051201 POLEANG UTARA
8543 P7406052201 POLEANG SELATAN
8544 P7406053201 POLEANG TENGGARA
8545 P7406060101 POLEANG
8546 P7406061101 POLEANG BARAT
8547 P7406062201 TONTONUNU
8548 P7406063201 POLEANG TENGAH
8549 P7407010101 BINONGKO
8550 P7407010202 TAIPABU
8551 P7407010203 WALI
8552 P7407010204 POPALIA
8553 P7407020101 TOMIA
8554 P7407020202 WAITII
8555 P7407020203 ONEMOBAA
8556 P7407020204 RUNDUMA
8557 P7407021101 USUKU
8558 P7407021202 KULATI
8559 P7407030101 KALEDUPA
8560 P7407030202 HOGA
8561 P7407030203 BURANGA
8562 P7407031101 SANDI
8563 P7407031202 TAMPARA
8564 P7407050101 WANGI-WANGI SELATAN
8565 P7407050202 KAPOTA
8566 P7407050203 LIYA
8567 P7407040102 WANGI-WANGI
8568 P7407040201 WAETUNO
8569 P7408010101 RANTE ANGIN
8570 P7408012201 WAWO
8571 P7408020101 LASUSUA
8572 P7408021202 KATOI
8573 P7408021201 LAMBAI
8574 P7408030101 MALA-MALA
8575 P7408031201 TIWU
8576 P7408040101 LAPAI
8577 P7408041201 WATUNOHU
8578 P7408050101 PAKUE
8579 P7408051201 PAKUE UTARA
8580 P7408052201 LATALI
8581 P7408060101 BATU PUTIH
8582 P7408060202 LATOWU
8583 P7408060203 TOLALA
8584 P7408061201 POREHU
8585 P7409100201 BONEGUNU
8586 P7409100202 KIOKO
8587 P7409101101 KAMBOWA
8588 P7409110101 WAKORUMBA UTARA
8589 P7409110202 LABARAGA
8590 P7409120101 KULISUSU
8591 P7409120202 BONE ROMBO
8592 P7409121102 LAMBALE
8593 P7409122201 WAODE BURI
8594 P7409122202 LAKANSAI
8595 P7410010201 SAWA
8596 P7410010102 MATANDAHI
8597 P7410020201 LEMBO
8598 P7410030101 LASOLO
8599 P7410030202 WAWOLESEA
8600 P7410030203 ANDEO
8601 P7410040201 MOLAWE
8602 P7410040202 TAPUNGGAYA
8603 P7410050201 ASERA
8604 P7410050203 ANDOWIA
8605 P7410050204 LANDAWE
8606 P7410052201 PAKA INDAH
8607 P7410060201 LANGGIKIMA
8608 P7410070102 HIALU
8609 P7410070201 LAMPARINGA
8610 P7411050102 LADONGI WELALA
8611 P7411050201 LADONGI JAYA
8612 P7411020101 LAMBANDIA
8613 P7411010202 AERE
8614 P7411030201 POLI-POLIA
8615 P7411040202 DANGIA
8616 P7411070101 TIRAWUTA
8617 P7411080202 LALOLAE
8618 P7411060201 LOEA
8619 P7411090201 MOWEWE
8620 P7411110201 SANGGONA
8621 P7411120202 UESI
8622 P7411100201 TINONDO
8623 P7412050201 BOBOLIO
8624 P7412070101 LANGARA
8625 P7412060201 LAMPEAPI
8626 P7412010201 POLARA
8627 P7412020201 WAWORETE
8628 P7412040201 LANSILOWO
8629 P7412030201 LADIANTA
8630 P7402040101 TIKEP
8631 P7402041201 PAJALA
8632 P7402041202 MAGINTI
8633 P7402042201 TONDASI
8634 P7402042202 TIWORO TENGAH
8635 P7402043201 TIWORO SELATAN
8636 P7402050101 LAWA
8637 P7402050202 LAILANGGA
8638 P7402051201 MAROBEA
8639 P7402051202 KAMPOBALANO
8640 P7402052201 WUNA
8641 P7402052202 BARANGKA
8642 P7402060201 GUALI
8643 P7402060202 SIDAMANGURA
8644 P7402080202 KOMBIKUNO
8645 P7401120101 GU
8646 P7401120202 RAHIA
8647 P7401121201 SANGIA WAMBULU
8648 P7401130101 LAKUDO
8649 P7401130202 WAMOLO
8650 P7401130203 ONE WAARA
8651 P7401140101 MAWASANGKA
8652 P7401140202 WAKAMBANGURA
8653 P7401140203 KANAPA NAPA
8654 P7401141101 MAWASANGKA TIMUR
8655 P7401142101 MAWASANGKA TENGAH
8656 P7401151101 TALAGA RAYA
8657 P7401070101 SAMPOLAWA
8658 P7401070202 GERAK MAKMUR
8659 P7401071101 BATUATAS
8660 P7401072201 LAPANDEWA
8661 P7401080101 BATAUGA
8662 P7401081201 SIOMPU
8663 P7401082101 KADATUA
8664 P7401083101 SIOMPU BARAT
8665 P7471010201 LABIBIA
8666 P7471011101 LEPO-LEPO
8667 P7471012101 PUUWATU
8668 P7471013201 MEKAR
8669 P7471013202 PERUMNAS
8670 P7471013203 JATI RAYA
8671 P7471014201 WUA-WUA
8672 P7471020101 POASIA
8673 P7471020202 NAMBO
8674 P7471021101 ABELI
8675 P7471022201 MOKOAU
8676 P7471030102 KANDAI
8677 P7471030201 MATA
8678 P7471031201 KEMARAYA
8679 P7471031202 BENU-BENUA
8680 P7472010201 KATOBENGKE
8681 P7472010202 WABOROBO
8682 P7472010203 SULAA
8683 P7472011101 WAJO
8684 P7472011202 BETOAMBARI
8685 P7472011203 MEO-MEO
8686 P7472011204 MELAI
8687 P7472020201 WOLIO
8688 P7472020202 BATARAGURU
8689 P7472020103 BUKIT WOLIO INDAH
8690 P7472021201 LAKOLOGOU
8691 P7472021102 LIWUTO
8692 P7472021203 KADOLOMOKO
8693 P7472030101 SORAWOLIO
8694 P7472040102 BUNGI
8695 P7472040201 KAMPEONAHO
8696 P7472041201 LOWU-LOWU
8697 P7501031101 MANANGGU
8698 P7501040201 TILAMUTA
8699 P7501041201 DULUPI
8700 P7501041202 PANGI
8701 P7501042201 BOTUMOITO
8702 P7501050101 PAGUYAMAN
8703 P7501050102 BONGO II
8704 P7501050203 BONGO NOL
8705 P7501050204 BERLIAN
8706 P7501051201 SARI TANI
8707 P7501052201 PAGUYAMAN PANTAI
8708 P7502010201 BATUDA PANTAI
8709 P7502011201 BILUHU
8710 P7502020101 BATUDAA
8711 P7502021201 DUNGALIYO
8712 P7502021202 MOLOPATODU
8713 P7502022201 TABONGO
8714 P7502030101 TIBAWA
8715 P7502030202 BUHU
8716 P7502031201 PULUBALA
8717 P7502040101 BOLIYOHUTO
8718 P7502040202 BILATO
8719 P7502041202 MOOTILANGO
8720 P7502042202 TOLANGOHULA
8721 P7502043201 ASPARAGA
8722 P7502070201 LIMBOTO
8723 P7502071201 LIMBOTO BARAT
8724 P7502080101 TELAGA
8725 P7502080202 PILOHAYANGA
8726 P7502081201 TELAGA BIRU
8727 P7502082101 TILANGO
8728 P7502083201 TELAGA JAYA
8729 P7503010101 POPAYATO
8730 P7503011201 POPAYATO BARAT
8731 P7503012201 POPAYATO TIMUR
8732 P7503020101 LEMITO
8733 P7503020202 WONGGARASI I
8734 P7503021201 WONGGARASI II
8735 P7503021202 WANGGARASI
8736 P7503030101 MARISA
8737 P7503031201 PATILANGGIO
8738 P7503032201 BUNTULIA
8739 P7503033201 DUHIADAA
8740 P7503040101 MOTOLOHU
8741 P7503041102 PANCAKARSA II
8742 P7503041201 PANCAKARSA I
8743 P7503050101 PAGUAT
8744 P7503051201 DENGILO
8745 P7504010201 TAPA
8746 P7504010202 BULANGO SELATAN
8747 P7504010203 BULANGO TIMUR
8748 P7504011201 BULANGO UTARA
8749 P7504011202 BULANGO ULU
8750 P7504020201 KABILA
8751 P7504021101 BOTUPINGGE
8752 P7504022202 TILONGKABILA
8753 P7504022203 TOTO UTARA
8754 P7504030101 SUWAWA
8755 P7504030202 ULANTHA
8756 P7504030203 SUWAWA SELATAN
8757 P7504030204 SUWAWA TENGAH
8758 P7504032201 DUMBAYABULAN
8759 P7504032202 PINOGU
8760 P7504040101 BONE PANTAI
8761 P7504041201 KABILA BONE
8762 P7504042201 TOMBULILATO
8763 P7504043201 BONE
8764 P7504044201 BULAWA
8765 P7505010101 ATINGGOLA
8766 P7505011201 GENTUMA
8767 P7505020101 KWANDANG
8768 P7505020202 MOLINGKAPOTO
8769 P7505020203 PONELO
8770 P7505020204 DAMBALO
8771 P7505030102 ANGGREK
8772 P7505030201 MONANO
8773 P7505030203 ILANGATA
8774 P7505040101 SUMALATA
8775 P7505040202 DULUKAPA
8776 P7505040203 BULOILA
8777 P7505050102 TOLINGGULA
8778 P7505050201 BIAWU
8779 P7505050203 LIMBATO
8780 P7571010201 PILOLODAA
8781 P7571010202 KOTA BARAT
8782 P7571011101 DUNGINGI
8783 P7571020101 KOTA SELATAN
8784 P7571021201 KOTA TIMUR
8785 P7571022201 HULONTHALANGI
8786 P7571023201 DUMBO RAYA
8787 P7571030102 KOTA UTARA
8788 P7571030201 KOTA TENGAH
8789 P7571032201 SIPATANA
8790 P7601010201 BANGGAE I
8791 P7601010202 TOTOLI
8792 P7601011201 BANGGAE II
8793 P7601011202 LEMBANG
8794 P7601020101 PAMBOANG
8795 P7601030101 SENDANA I
8796 P7601030102 SENDANA II
8797 P7601031101 TAMMERODDO
8798 P7601040101 MALUNDA
8799 P7601041101 ULUMANDA
8800 P7601041202 SALUTAMBUNG
8801 P7602010101 TINAMBUNG
8802 P7602011201 PAMBUSUANG
8803 P7602012101 LlMBORO
8804 P7602021102 TUTAR
8805 P7602021201 TATALLU
8806 P7602030101 CAMPALAGIAN
8807 P7602030102 KATUMBANGAN
8808 P7602031101 BATUPANGA
8809 P7602040101 WONOMULYO
8810 P7602040102 KEBUNSARI
8811 P7602041101 MAPILLI
8812 P7602042101 PELITAKAN
8813 P7602043201 MATAKALI
8814 P7602050101 PEKKABATA
8815 P7602050102 MASSENGA
8816 P7602051101 BINUANG
8817 P7602051102 POLEWALI
8818 P7602052201 ANTREAPI
8819 P7602061101 MATANGNGA
8820 P7602061202 BULO
8821 P7603010101 SUMARORONG
8822 P7603020101 MESSAWA
8823 P7603030201 PANA
8824 P7603031101 NOSU
8825 P7603040101 TABANG
8826 P7603050101 MAMASA
8827 P7603060201 MALABO
8828 P7603061201 BALLA
8829 P7603070201 SESENAPADANG
8830 P7603071201 TAWALIAN
8831 P7603080101 MAMBI
8832 P7603081201 BAMBANG
8833 P7603082201 RANTEBULAHAN TIMUR
8834 P7603083201 MEHALAAN
8835 P7603090101 ARALLE
8836 P7603090202 BUNTU MALANGKA
8837 P7603100101 TABULAHAN
8838 P7604010101 TAPALANG
8839 P7604011201 DUNGKAIT
8840 P7604020201 BAMBU
8841 P7604020202 BINANGA
8842 P7604022201 RANGAS
8843 P7604022202 BOTTENG
8844 P7604023201 SALISSINGAN
8845 P7604030101 TAMPAPADANG
8846 P7604030102 RANGA - RANGA
8847 P7604030203 KEANG
8848 P7604030204 BERU-BERU
8849 P7604031201 TOPORE
8850 P7604032101 TARAILU
8851 P7604033101 TOMMO
8852 P7604033202 CAMPALOGA
8853 P7604033203 LELING
8854 P7604040101 KALUMPANG
8855 P7604040202 KARAMA
8856 P7604040203 KARATAUN
8857 P7604041201 BUTTUADA
8858 P7604041202 BONEHAU
8859 P7604041203 HINUA
8860 P7605010101 SARUDU
8861 P7605010102 BULUMARIO (KAROSSA)
8862 P7605011201 FUNJU
8863 P7605012201 DURIPOKU
8864 P7605020201 BAMBALOKA
8865 P7605021201 LILIMORI
8866 P7605022101 PARABU (BARAS)
8867 P7605030102 MARTAJAYA
8868 P7605030201 PASANGKAYU
8869 P7605031201 TIKKE
8870 P7605032201 PEDONGGA
8871 P7605040201 RANDOMAYANG
8872 P7605041201 BAMBAIRA
8873 P7605042101 SARJO
8874 P7606040101 TOPOYO
8875 P7606040202 SALUPANGKANG
8876 P7606030101 TOBADAK
8877 P7606020202 SALUGATTA
8878 P7606010202 PANGALE
8879 P7606010201 POLOCAMBA
8880 P7606050202 LARA
8881 P7606050101 DURIKUMBA
8882 P7606020101 BABANA
8883 P7606030202 SALUADAK
8884 P8101040101 SAUMLAKI
8885 P8101041101 LORULUN
8886 P8101042101 SEIRA
8887 P8101043101 ADAUT
8888 P8101043102 NAMTABUNG
8889 P8101043203 LINGGAT
8890 P8101050101 LARAT
8891 P8101051101 ROMEAN
8892 P8101052101 WUNLAH
8893 P8101053101 WATURU
8894 P8101053202 TUTUKEMBONG
8895 P8101054201 ALUSI KELAAN
8896 P8101055201 ADODO MOLU
8897 P8102010101 DEBUT
8898 P8102010202 KOLSER
8899 P8102010203 IBRA
8900 P8102010204 OHOIJANG WATDEK
8901 P8102012101 OHOIRA
8902 P8102013101 RUMAT
8903 P8102013202 DANAR
8904 P8102020101 ELAT
8905 P8102020102 WATSIN
8906 P8102020203 MUN
8907 P8102020204 MATAHOLLAT
8908 P8102021201 BANDA ELY
8909 P8102021202 HOLLAT
8910 P8102022101 WEDUAR
8911 P8102022202 LARAT KEI
8912 P8103010202 WAER
8913 P8103010203 WALANG
8914 P8103040101 TEHORU
8915 P8103040202 TEHUA
8916 P8103041101 LAIMU
8917 P8103050101 AMAHAI
8918 P8103050202 TAMILOUW
8919 P8103051201 LETWARU
8920 P8103051202 MASOHI
8921 P8103052201 SAHULAUW
8922 P8103060101 LAYENI
8923 P8103060202 RUMDAY
8924 P8103080201 SAPARUA
8925 P8103080202 PORTO HARIA
8926 P8103080203 JASIRAH TENGGARA
8927 P8103080204 HATAMANO
8928 P8103080205 BOOI PAPERU
8929 P8103081101 AMETH
8930 P8103090101 PELAUW
8931 P8103090102 HARUKU SAMET
8932 P8103100102 WAAI
8933 P8103100103 SULI
8934 P8103100201 TULEHU
8935 P8103110101 HITU
8936 P8103110103 HILA
8937 P8103110202 NEGERI LIMA
8938 P8103111101 ALLANG
8939 P8103140101 WAHAI
8940 P8103140102 PASAHARI A
8941 P8103140203 PASAHARI B
8942 P8103140204 MOROKAY
8943 P8103141201 SALEMAN
8944 P8103141202 PASANEA
8945 P8104020101 MAKO
8946 P8104020202 NAMLEA
8947 P8104020203 SAWA
8948 P8104021201 SAVANA JAYA
8949 P8104021202 WAELO
8950 P8104022201 WAPLAU
8951 P8104023101 ILATH
8952 P8104030101 AIR BUAYA
8953 P8104030202 WAMLANA
8954 P8105010101 JEROL
8955 P8105010103 KALAR-KALAR
8956 P8105010202 TABARFANE
8957 P8105010204 DOKA BARAT
8958 P8105010205 NGAIBOR
8959 P8105010206 BATU GOYANG
8960 P8105010207 MEROR
8961 P8105010208 POPJETUR
8962 P8105010209 REBY
8963 P8105020101 BENJINA
8964 P8105020102 MESIANG
8965 P8105020203 KOIJABI
8966 P8105020204 KARAWAY
8967 P8105020205 LORANG
8968 P8105020206 LONGGAR APARA
8969 P8105020207 KOBADANGAR
8970 P8105020208 PANAMBULAI
8971 P8105020209 WAKUA
8972 P8105022201 JAMBU AIR
8973 P8105030101 DOBO
8974 P8105030102 MARLASI
8975 P8105030203 KABALSIANG BENJURING
8976 P8105030204 JERWATU
8977 P8105030205 SAMANG
8978 P8106010101 TAHALUPU
8979 P8106010103 TALAGA KAMBELO
8980 P8106010104 WAESALA
8981 P8106010202 BUANO SELATAN
8982 P8106020102 IHA
8983 P8106020201 PIRU
8984 P8106020203 LUHU
8985 P8106020204 TANAH GOYANG
8986 P8106030101 KAIRATU
8987 P8106030103 TOMALEHU
8988 P8106030202 WAIMITAL
8989 P8106030204 TOMALEHU TIMUR
8990 P8106030205 KAIRATU BARAT
8991 P8106032201 INAMOSOL
8992 P8106034201 ELPAPUTIH
8993 P8106040101 TANIWEL
8994 P8106040202 UWEM PANTE
8995 P8107010101 AMARSEKARU
8996 P8107010103 KATALOKA
8997 P8107010202 MIRAN
8998 P8107014201 PULAU PANJANG
8999 P8107010205 DAI
9000 P8107011102 TAMHER TIMUR
9001 P8107012201 TEOR
9002 P8107020101 GESER
9003 P8107020103 KILGA
9004 P8107021201 AIR KASAR
9005 P8107022201 KILMURI
9006 P8107022202 AFANG
9007 P8107030101 WERINAMA
9008 P8107030202 BATUASA
9009 P8107031201 ATIAHU
9010 P8107031202 POLIN
9011 P8107040101 BULA
9012 P8107040102 UPT TRANS R BANGGOI
9013 P8107042201 WARU
9014 P8108010201 USTUTUN
9015 P8108010202 ILWAKI
9016 P8108010203 WEET
9017 P8108012201 LURANG
9018 P8108013201 ARWALA
9019 P8108020101 WONRELI
9020 P8108021201 LEBELAU
9021 P8108022201 JERUSU
9022 P8108030101 SERWARU
9023 P8108041201 WERWARU
9024 P8108042201 SERA
9025 P8108050201 WULUR
9026 P8108060201 LELANG
9027 P8108060202 MAHALETA
9028 P8108070101 TEPA
9029 P8108071201 RUMAHLEWANG BESAR
9030 P8108080101 LET WURUNG
9031 P8108080202 MARSELA
9032 P8108081201 LATALOLA BESAR
9033 P8108082201 WATUWEI
9034 P8109010101 BILORO
9035 P8109010202 WAIPANDAN
9036 P8109020101 LEKSULA
9037 P8109020202 WAIKATIN
9038 P8109020203 EWIRI
9039 P8109020204 WAIMULANG
9040 P8109030101 NAMROLE
9041 P8109030202 OKI BARU
9042 P8109040101 WAMSISI
9043 P8109040202 WAITAWA
9044 P8109050201 ULIMA
9045 P8109050202 WAILUA
9046 P8171010201 LATUHALAT
9047 P8171010202 WAIHAONG
9048 P8171010203 AIR SALOBAR
9049 P8171010204 BENTENG
9050 P8171010205 AMAHUSU
9051 P8171010206 URIMESING
9052 P8171020201 RIJALI
9053 P8171020202 CH.M.TIAHAHU
9054 P8171020203 KAYU PUTIH
9055 P8171020204 KARANG PANJANG
9056 P8171020205 HATIVE KECIL
9057 P8171020206 BELAKANG SOYA
9058 P8171020207 WAIHOKA
9059 P8171020208 AIR BESAR
9060 P8171031201 TAWIRI
9061 P8171031202 POKA
9062 P8171030201 NANIA
9063 P8171030202 LATERI
9064 P8171030203 HALONG
9065 P8171030204 PASSO
9066 P8171021101 HUTUMURI
9067 P8171021202 KILANG
9068 P8172010101 TUBYALKUR
9069 P8172010202 MANGUR
9070 P8172010203 KAIMEAR
9071 P8172011201 WARKAR
9072 P8172020101 TAYANDO
9073 P8172020202 TAM NGURHIR
9074 P8172020203 TAYANDO OHOIEL
9075 P8172030202 OHOITAHIT
9076 P8172030203 FIDITAN
9077 P8172030204 DULLAH LAUT
9078 P8172030205 TAMEDAN
9079 P8172030206 NGADI
9080 P8172040201 TUAL
9081 P8172040202 UN
9082 P8172040203 TAAR
9083 P8201090201 JAILOLO
9084 P8201090202 BOBANEIGO
9085 P8201090203 KOTA JAILOLO
9086 P8201091101 SIDANGOLI
9087 P8201100201 SAHU
9088 P8201101201 GOAL
9089 P8201101202 AKELAMO
9090 P8201130101 IBU
9091 P8201131201 TALAGA
9092 P8201132201 DUONO
9093 P8201140201 KEDI
9094 P8202030102 WEDA
9095 P8202030201 KOBE
9096 P8202031201 WAIRORO
9097 P8202032201 SAGEA
9098 P8202032202 MESSA
9099 P8202033201 LELILEF
9100 P8202041101 GEBE
9101 P8202042101 PATANI
9102 P8202043201 TEPELEO
9103 P8202043202 DAMULI
9104 P8202044201 BANEMO
9105 P8203010201 KABAU
9106 P8203011201 FUATA
9107 P8203020201 SANANA
9108 P8203021201 WAIBOGA
9109 P8203022201 BALEHA
9110 P8203023201 POHEA
9111 P8203030201 WAITINA
9112 P8203031201 MANGOLI
9113 P8203040101 DOFA
9114 P8203042201 BUYA
9115 P8203041101 FALABISAHAYA
9116 P8204010101 WAYALOAR
9117 P8204020101 LAIWUI
9118 P8204021201 JIKOHAI
9119 P8204022201 SUM
9120 P8204023201 MADAPOLO
9121 P8204030201 LABUHA
9122 P8204031201 JIKO
9123 P8204032201 INDONG
9124 P8204033201 GANDASULI
9125 P8204034201 BAJO
9126 P8204040201 BABANG
9127 P8204041201 WAYAUA
9128 P8204042201 BIBINOI
9129 P8204050202 INDARI
9130 P8204051201 PALAMEA
9131 P8204052201 LOLEO JAYA
9132 P8204053201 YABA
9133 P8204060101 KAYOA
9134 P8204060202 LELEI
9135 P8204061201 BUSUA
9136 P8204062201 LALUIN
9137 P8204063201 LAROMABATI
9138 P8204070101 MAKIAN
9139 P8204071201 MATEKETEN
9140 P8204080101 SAKETA
9141 P8204081201 GANE DALAM
9142 P8204082201 DOLIK
9143 P8204083201 KUKUPANG
9144 P8204090101 MAFFA
9145 P8204091201 BISUI
9146 P8204092201 GANE LUAR
9147 P8205010201 MALIFUT
9148 P8205011201 DUM DUM
9149 P8205020101 KAO
9150 P8205021201 TOLIWANG
9151 P8205022201 DARU
9152 P8205030201 KUPA-KUPA
9153 P8205031201 KUSURI
9154 P8205032201 MAWEA
9155 P8205040201 TOBELO
9156 P8205041201 PITU
9157 P8205042201 GORUA
9158 P8205050101 GALELA
9159 P8205051201 SOAKONORA
9160 P8205052201 DOKULAMO
9161 P8205053201 SALIMULI
9162 P8205060201 DARUME
9163 P8205061201 DAMA
9164 P8206010201 BICOLI
9165 P8206010202 GOTOWASI
9166 P8206011201 KOTA MABA
9167 P8206011202 MABA PURA
9168 P8206020201 NUSA JAYA
9169 P8206020202 SARAMAAKE
9170 P8206030101 SUBAIM
9171 P8206031201 DODAGA
9172 P8206032201 LOLOBATA
9173 P8206033201 LABI-LABI
9174 P8206040101 BULI
9175 P8206041201 WAYAMLI
9176 P8206041202 WAYAMLI PESISIR
9177 P8206042201 DOROSAGU
9178 P8207010201 DARUBA
9179 P8207020201 SANGOWO
9180 P8207050101 BERE-BERE
9181 P8207040201 SOPI
9182 P8207030101 WAYABULA
9183 P8207030202 POSI-POSI
9184 P8208050201 SAMUYA
9185 P8208040201 LOSENG
9186 P8208010101 BOBONG
9187 P8208060201 GELA
9188 P8208080201 NGGELE
9189 P8208070201 LEDE
9190 P8271010101 SULAMADAHA
9191 P8271010102 JAMBULA
9192 P8271011101 MOTI
9193 P8271012201 BATANG DUA/MAYAU
9194 P8271013201 FAUDU/HIRI
9195 P8271020201 KALUMATA
9196 P8271020202 GAMBESI
9197 P8271021201 KOTA
9198 P8271021202 KALUMPANG
9199 P8271030101 SIKO
9200 P8272010201 TOMALOU
9201 P8272020101 OME
9202 P8272020202 RUM BALIBUNGA
9203 P8272030201 SOA SIO
9204 P8272031201 TOSA
9205 P8272040101 PAYAHE
9206 P8272040202 TULUI - TALAGAMORI
9207 P8272041201 LIFOFA
9208 P8272050101 GALALA
9209 P8272051201 AKELAMO
9210 P9101050101 WERI
9211 P9101051101 KARAS
9212 P9101060201 FAK-FAK KOTA
9213 P9101060202 SEKBAN
9214 P9101061201 FAK-FAK TENGAH
9215 P9101070101 WERBA
9216 P9101080101 KOKAS
9217 P9101081101 DEGEN
9218 P9101082101 KRAMONGMONGGA
9219 P9101083101 BOMBERAY
9220 P9102010201 KAMBALA
9221 P9102020101 BOFUWER
9222 P9102021201 TANUSAN
9223 P9102030101 KAIMANA
9224 P9102030202 LOBO
9225 P9102031201 WAHO
9226 P9102040101 KIRURU
9227 P9102041201 YAMOR
9228 P9103020201 WONDIBOI
9229 P9103030101 WASIOR
9230 P9103040201 AISANDAMI
9231 P9103050101 WINDESI
9232 P9103060101 SABUBAR
9233 P9103070201 YEMBE KIRI
9234 P9104010201 FAFURWAR
9235 P9104020101 BABO
9236 P9104021201 TANAH MERAH
9237 P9104021202 TOFOI
9238 P9104023201 KAITARO
9239 P9104030201 KURI
9240 P9104040201 IDOOR
9241 P9104050101 BINTUNI
9242 P9104050202 MANIMERY
9243 P9104052201 TUHIBA
9244 P9104053201 DATARAN BEIMES
9245 P9104060201 TEMBUNI
9246 P9104070101 ARANDAY
9247 P9104070202 WERIAGAR
9248 P9104071201 KALITAMI
9249 P9104080201 MOSKONA SELATAN
9250 P9104081201 MEYADO
9251 P9104082201 MEYERGA
9252 P9104090101 MERDEY
9253 P9104100201 MOSKONA UTARA
9254 P9105110101 WARMARE
9255 P9105120101 SP IV PRAFI
9256 P9105141201 WOSI
9257 P9105141202 SANGGENG
9258 P9105141203 AMBAN
9259 P9105142201 PASIR PUTIH
9260 PULAU MANSINAM
9261 P9105143201 NUNI
9262 P9105144201 MARIPI
9263 P9105146201 TANAH RUBUH
9264 MASNI
9265 MOBJA
9266 SIDEY
9267 INANWATAN
9268 KOKODA
9269 P9106021201 KAIS
9270 P9106021202 MATEMANI
9271 P9106021203 KAIS DARAT
9272 P9106022201 KOKODA UTARA
9273 P9106060201 MOSWAREN
9274 P9106070101 TEMINABUAN
9275 P9106071201 SEREMUK
9276 P9106072201 WAYER
9277 P9106073201 KONDA
9278 P9106074201 SAIFI
9279 P9106080101 SAWIAT
9280 P9106080202 SALKMA
9281 P9106081201 FOKOUR
9282 P9107060201 MEGA
9283 P9107061201 KLASO
9284 P9107100201 MAKBON
9285 P9107101201 KLAYILI
9286 P9107110201 BERAUR
9287 P9107110202 MAUDUS
9288 P9107111201 KLAMONO
9289 P9107112201 KLABOT
9290 P9107113201 KLAWAK
9291 P9107120201 MAJARAN
9292 P9107120202 KLAFDALIM
9293 P9107121201 MAYAMUK
9294 P9107130201 SEGET
9295 P9107131201 SEGUN
9296 P9107132201 SALAWATI SELATAN
9297 P9107170101 AIMAS
9298 P9107180201 SAYOSA
9299 P9108022201 FOLLEY
9300 P9108011201 DABATAN
9301 P9108012201 LILINTA
9302 P9108020101 WAIGAMA
9303 P9108021101 DEER
9304 P9108023201 WEJIM
9305 P9108031201 SAMATE
9306 P9108035201 YENANAS
9307 P9108040201 SAONEK
9308 P9108040202 WAISAI
9309 P9108041201 WAIFOI
9310 P9108041202 WARSAMBIN
9311 P9108042201 YEMBEKWAN
9312 P9108050201 WAISILIP
9313 P9108051201 MANYAIFUIN
9314 P9108060101 KABARE
9315 P9108061201 WARWANAI
9316 P9108070201 DOREKAR
9317 P9108080201 URBINASOPEN
9318 P9109010101 PEEF
9319 P9109011201 SYUJAK
9320 P9109020101 MIYAH
9321 P9109030101 ABUN
9322 P9109040101 KWOOR
9323 P9109050101 SAUSAPOR
9324 P9109060201 YEMBUN
9325 KEBAR
9326 SAUKOREM/AMBERBAKEN
9327 MUBRANI
9328 P9110010201 AITINYO BARAT
9329 P9110020101 AITINYO
9330 P9110021201 AITINYO TENGAH
9331 P9110030201 AIFAT SELATAN
9332 P9110040101 AIFAT
9333 P9110050201 AITINYO UTARA
9334 P9110060201 AYAMARU TIMUR
9335 P9110070201 AYAMARU
9336 P9110071201 AYAMARU SELATAN
9337 P9110072201 AYAMARU JAYA
9338 P9110080101 AYAMARU UTARA
9339 P9110090201 MARE
9340 P9110100201 AIFAT UTARA
9341 P9110110201 AIFAT TIMUR
9342 P9111050101 RANSIKI
9343 P9111040201 MOMI WAREN
9344 P9111060101 ORANSBARI
9345 P9111020201 ISIM
9346 P9112020201 SURUREY
9347 P9112050101 ANGGI
9348 P9112080101 MENYAMBOUW
9349 P9112090201 CATUBUOW
9350 P9112100201 TESTEGA
9351 P9112010201 DIDOHU
9352 P9112060201 TAIGE
9353 P9112030201 ANGGI GIGA
9354 P9112070201 HINGK
9355 P9171010201 TANJUNG KASUARI
9356 P9171011201 DUM
9357 P9171020201 KLASAMAN
9358 P9171021201 MALANU
9359 P9171023201 REMU
9360 P9171023202 MALAWEI
9361 P9401010101 KIMAAM
9362 P9401011201 WAAN
9363 P9401012201 TABONJI
9364 P9401013201 ILWAYAB
9365 P9401020101 OKABA
9366 P9401021201 TUBANG
9367 P9401022201 NGGUTI
9368 P9401023201 KAPTEL
9369 P9401030101 KURIK
9370 P9401031101 KUMBE
9371 P9401040201 MOPAH BARU
9372 P9401041101 KUPRIK
9373 P9401042201 TANAH MIRING
9374 P9401043101 JAGEBOB
9375 P9401044101 SOTA
9376 P9401045101 RIMBA JAYA
9377 P9401045202 NAUKENJERAI
9378 P9401050101 MUTING
9379 P9401051101 BUPUL
9380 P9401052101 ULILIN
9381 P9402110201 WAMENA KOTA
9382 P9402114202 ELEKMA
9383 P9402111201 ASOLOKOBAL
9384 P9402112201 WELELAGAMA
9385 P9402120201 HUBIKOSI
9386 P9402120202 HOM-HOM
9387 P9402121201 PELEBAGA
9388 P9402180101 ASOLOGAIMA
9389 P9402181201 MUSATFAK
9390 P9402190201 KURULU
9391 P9402220101 BOLAKME
9392 P9402222201 YALENGGA
9393 P9402221201 WOLLO
9394 P9403080101 LEREH
9395 P9403081201 AIRU
9396 P9403082101 TAJA/YAPSI
9397 P9403140201 KEMTUK
9398 P9403150201 SAWOY
9399 P9403151201 SADUYAP
9400 P9403160101 GENYEM
9401 P9403161201 NAMBLONG
9402 P9403170201 NIMBOKRANG
9403 P9403180101 UNURUM GUAY
9404 P9403200201 DEMTA
9405 P9403201101 YOKARI
9406 P9403210201 DEPAPRE
9407 P9403211201 REVENIRARA
9408 P9403220201 DOSAY
9409 P9403221201 KANDA
9410 P9403230101 SENTANI KOTA
9411 P9403231201 EBUNGFAUW
9412 P9403240201 HARAPAN
9413 P9404050101 TOPO
9414 P9404051201 GOKODIMI
9415 P9404052201 DIKIYAH
9416 P9404060201 KWATISORE
9417 P9404060202 WAMI
9418 P9404061101 YERETUAR
9419 P9404070101 WANGGARSARI
9420 P9404071201 SP 1 KALIBUMI
9421 P9404080105 KARANG MULIA
9422 P9404080201 SIRIWINI
9423 P9404080202 BUMI WONOREJO
9424 P9404080203 KARANG TUMARITIS
9425 P9404080204 NABIRE KOTA
9426 P9404080206 SANOBA
9427 P9404080207 KALIBOBO
9428 P9404081101 SAMABUSA
9429 P9404081202 KIMI
9430 P9404090201 NAPAN
9431 P9404090202 MAMBOR
9432 P9404090203 MOOR
9433 P9404091101 LEGARI
9434 P9404092201 WAPOGA
9435 P9404092202 MANIWO
9436 P9404100201 SIRIWO
9437 P9404100202 DIYAIKUNU
9438 P9404110201 YARO
9439 P9408040101 DAWAI
9440 P9408041201 TINDARET
9441 P9408042201 MUMBEAI
9442 P9408043201 WAINDU
9443 P9408050101 MENAWI
9444 P9408051201 RERADUMPI
9445 P9408060201 SERUI KOTA
9446 P9408060202 WARARI
9447 P9408061201 ARIEPI/KOSIWO
9448 P9408070101 ANSUS
9449 P9408071201 WOOI
9450 P9408080101 POOM
9451 P9408081201 WINDESI
9452 P9409010201 KAMERI
9453 P9409011201 SARIBI
9454 P9409020101 YEMBURWO
9455 P9409020202 MANDORI
9456 P9409030101 PASI
9457 P9409030202 WUNDI
9458 P9409040101 BOSNIK
9459 P9409041201 MARAUW
9460 P9409050201 BIAK KOTA
9461 P9409050202 PARAY
9462 P9409060201 RIDGE
9463 P9409060202 SUMBERKER
9464 P9409070201 YENDIDORI
9465 P9409080101 KOREM
9466 P9409090201 WARSA
9467 P9409091201 YAWOSI
9468 P9409100101 YOMDORI
9469 P9409101201 AMPOMBUKOR
9470 P9410030101 ENAROTALI
9471 P9410030202 DEY
9472 P9410030203 UWAMANI
9473 P9410031201 EPOUTO
9474 P9410032103 KEBO I
9475 P9410032201 KEBO II
9476 P9410032202 PANIBAGATA
9477 P9410040201 BIBIDA
9478 P9410041201 DUMADAMA
9479 P9410070101 KOMOPA
9480 P9410070201 YABOMAIDA
9481 P9410071201 PASIR PUTIH
9482 P9410080201 OBANO
9483 P9410080202 DEYATEI
9484 P9410080203 MUYETADI
9485 P9410081201 SIRIWO
9486 P9410090201 BOGOBAIDA
9487 P9410090202 BAYABIRU
9488 P9411040101 FAWI
9489 P9411050201 MULIA
9490 P9411080201 MEWOLUK
9491 P94110090201 YAMO
9492 P9411060101 ILU
9493 P9411061201 TORERE
9494 P9411062201 JIGONIKME
9495 P9411070201 TINGGINAMBUT
9496 P9412010101 KOKONAO
9497 P9412011201 POTOWAYBIRU
9498 P9412012201 WAKIA
9499 P9412020201 MAPURU JAYA
9500 P9412021201 ATUKA
9501 P9412022201 AYUKA
9502 P9412030101 TIMIKA
9503 P9412030202 TIMIKA JAYA
9504 P9412030203 KWAMKI
9505 P9412031201 LIMAU ASRI
9506 P9412040101 AGIMUGA
9507 P9412041201 JILA
9508 P9412042201 JITA
9509 P9413010101 GETENTIRI
9510 P9413011201 SUBUR
9511 P9413013201 UJUNGKIA
9512 P9413020101 MINDIPTANA
9513 P9413021201 INIYANDIT
9514 P9413022201 KOMBUT
9515 P9413023201 SESNUK
9516 P9413030101 TANAH MERAH
9517 P9413031201 FOFI
9518 P9413032201 ARIMOP
9519 P9413040201 KOUH
9520 P9413041101 BOMAKIA
9521 P9413042201 FIRIWAGE
9522 P9413043201 MANGGELUM
9523 P9413044201 YANIRUMA
9524 P9413045201 KAWAGIT
9525 P9413046201 KOMBAY
9526 P9413050201 WAROPKO
9527 P9413051201 AMBATKUY
9528 P9413052201 NINATI
9529 P9414010101 MUR
9530 P9414010202 KOTA 2
9531 P9414011201 KABE
9532 P9414020101 BADE
9533 P9414021201 SAHAPIKIA
9534 P9414030101 KOTA 1
9535 P9414031201 KOTIAK
9536 P9414040101 HAJU
9537 P9414050101 ECI
9538 P9414060101 SENGGO
9539 P9414061201 AMAZU
9540 P9415010201 KAMUR
9541 P9415010202 BAYUN
9542 P9415010203 PRIMAPUN
9543 P9415020101 BASIM
9544 P9415030101 ATSY
9545 P9415040201 BINAM
9546 P9415040202 KOLFBRASA
9547 P9415050201 AYAM
9548 P9415060101 AGATS
9549 P9415070101 SAWAERMA
9550 P9415072201 UNIRSIRAU
9551 P9415071201 TOMOR
9552 P9415071202 SURU-SURU
9553 P9416010101 KURIMA
9554 P9416013101 DEKAI
9555 P9416015201 PASEMA
9556 P9416016201 AMUMA
9557 P9416017201 SURU-SURU
9558 P9416018201 MUGI
9559 P9416019201 SILIMO
9560 P9416020101 NINIA
9561 P9416021201 HOLUWON
9562 P9416022201 LOLAT
9563 P9416023201 LANGDA
9564 P9416024201 BOMELA
9565 P9416025201 SUMTAMON
9566 P9416026201 SOBAHAM
9567 P9416027201 KORUPUN
9568 P9416028201 SELA
9569 P9416030101 ANGGRUK
9570 P9416031201 PANGGEMA
9571 P9416032201 WALMA
9572 P9416033201 KOSAREK
9573 P9416034201 UBAHAK
9574 P9416035201 NALCA
9575 P9416036201 PULDAMA
9576 P9416037201 NIPSAN
9577 P9416041201 SAMENAGE
9578 P9416042201 TANGMA
9579 P9416043201 SOBA
9580 P9416045201 YOGOSEM
9581 P9416047201 SUMO
9582 P9416053201 SERADALA
9583 P9416063201 EDOMEN
9584 P9417010201 IWUR
9585 P9417011201 KAWOR
9586 P9417012201 TARUP
9587 P9417013201 AWINBON
9588 P9417020101 OKSIBIL
9589 P9417021201 PEPERA
9590 P9417023201 SERAMBAKON
9591 P9417027201 BULANGKOP
9592 P9417030101 BORME
9593 P9417031201 BIME
9594 P9417032201 EPUMEK
9595 P9417033201 WEIME
9596 P9417034201 PAMEK
9597 P9417035201 NONGME
9598 P9417036201 BATANI
9599 P9417040101 APMISIBIL
9600 P9417041201 ABOY
9601 P9417042201 OKBAB
9602 P9417043201 TERAPLU
9603 P9417044201 JETVA
9604 P9417050101 KIWIROK
9605 P9417051201 OKWYOP
9606 P9417053201 OKIKHA
9607 P9417054201 OKLIP
9608 P9417055201 WARAMASOL
9609 P9417056201 OKBEMTARU
9610 P9417060101 BATOM
9611 P9417061201 MURKIM
9612 P9417062201 MOPINOP
9613 P9418010101 KANGGIME
9614 P9418011201 WONIKI
9615 P9418012201 NABUNAGE
9616 P9418013201 GILUBANDU
9617 P9418020101 KARUBAGA
9618 P9418021201 GOYAGE
9619 P9418022201 WUNIN
9620 P9418024101 NELAWI
9621 P9418025201 KUARI
9622 P9418030101 BOKONDINI
9623 P9418031201 KANERO
9624 P9418040101 MAMIT
9625 P9418041201 WINA
9626 P9418042201 UMAGI
9627 P9418043201 PANAGA
9628 P9418044101 POGANERI
9629 P9418048201 TAYAFE II
9630 P9418049201 EGIAM
9631 P9418051201 NUNGGAWI
9632 P9418061201 ANAWI
9633 P9418062101 WUGI
9634 P9418080201 NUMBA
9635 P9418090201 DUNDU
9636 P9418110201 LUBUK
9637 P9418121201 YUNERI
9638 P9419021201 BURTIN
9639 P9419022101 BETAF
9640 P9419031101 BONGGO
9641 P9419032201 BONGGO TIMUR
9642 P9419040201 SAMANANTE
9643 P9419050101 SARMI
9644 P9419051201 BAGAI SERWAR
9645 P9419060101 ARBAIS
9646 P9419061201 AURIMI
9647 P9420010101 UBRUB
9648 P9420011201 TOWE HITAM
9649 P9420011202 MILKY
9650 P9420020101 SENGGI
9651 P9420030101 WARIS
9652 P9420040101 ARSO KOTA
9653 P9420040202 ARSO BARAT
9654 P9420041201 ARSO TIMUR
9655 P9420041102 PITEWI
9656 P9420050101 ARSO III
9657 P9426010101 WAREN
9658 P9426011201 INGGERUS
9659 P9426012101 URFAS
9660 P9426012202 KHEMON JAYA
9661 P9426013201 OUDATE
9662 P9426014201 DOKIS
9663 P9426020101 KOWEDA
9664 P9426021201 FAFADO
9665 P9426022201 DEMBA
9666 P9426040201 KIRIHI
9667 P9427010101 KORIDO
9668 P9427011201 SOWEK
9669 P9427020201 YENGGARBUN
9670 P9427021201 SABAR MIOKRE
9671 P9427030103 SORENDIWERI
9672 P9428030101 BARAPASI
9673 P9428032201 BONOI
9674 P9428040101 BAGUSA/TRIMURIS
9675 P9428050101 KASONAWEJA
9676 P9428060201 KUSTRA
9677 P9428070201 ROFFAER
9678 P9428080101 DABRA
9679 P9429010201 WOSAK
9680 P9429020101 KENEYAM
9681 P9429030201 GESELMA
9682 P9429040201 MAPNDUMA
9683 P9429050201 MUGI
9684 P9429060201 YIGI
9685 P9429070201 MBUA
9686 P9429080201 GEAREK
9687 P9430010101 MAKKI
9688 P9430020101 PIRIME
9689 P9430030101 TIOM
9690 P9430040201 BALINGGA
9691 P9430050201 KUYAWAGE
9692 P9430060201 MALAGAINERI
9693 P9430070201 TIOMNERI
9694 P9430080201 DIMBA
9695 P9430090201 GAMELIA
9696 P9430100201 POGA
9697 P9431010201 KOBAKMA
9698 P9431020201 ILUGWA
9699 P9431030201 KELILA
9700 P9431040201 ERAGAYAM
9701 P9431050201 MEGAMBILIS/TARIA
9702 P9432020201 APALAPSILI
9703 P9432020202 WELAREK
9704 P9432030101 ABENAHO
9705 P9432030202 LANDIKMA
9706 P9432040101 ELELIM
9707 P9432050201 BENAWA
9708 P9432050202 GILIKA
9709 P9433010201 AGANDUGUME
9710 P9433020201 GOME
9711 P9433030101 ILAGA
9712 P9433040201 SINAK
9713 P9433050201 POGOMA
9714 P9433060201 WANGBE
9715 P9433070101 BEOGA
9716 P9433080201 DOUVO
9717 P9434010201 UNITO
9718 P9434020201 APOUWO
9719 P9434030201 ABOUYAGA
9720 P9434040201 MODIO
9721 P9434040202 TIMEPA
9722 P9434050101 BOMOMANI
9723 P9434060201 DENEMANI
9724 P9434070201 PUWETA
9725 P9434080101 MOANEMANI
9726 P9434100201 IDAKEBO
9727 P9435010201 POGAPA
9728 P9435020101 BILOGAI
9729 P9435030201 HITADIPA
9730 P9435040201 AGISIGA
9731 P9435050201 DANGGATADI
9732 P9435060201 WANDAI
9733 P9436010201 KAPIRAYA
9734 P9436020201 TENEDAGI
9735 P9436020202 WAGOMANI
9736 P9436020203 AYATEI
9737 P9436020204 GAKOKEBO
9738 P9436030101 WAGHETE
9739 P9436040201 DAMABAGATA
9740 P9436040202 KOKOBAYA
9741 P9436040203 EDAROTALI
9742 P9436050201 BOUWOBADO
9743 P9471010101 KOYA BARAT
9744 P9471010202 SKOW MABO
9745 P9471020201 ABEPURA
9746 P9471020202 ABE PANTAI
9747 P9471020203 WAENA
9748 P9471021201 YOKA
9749 P9471030201 HAMADI
9750 P9471030202 ELLY UYO
9751 P9471030203 KOTARAJA
9752 P9471040201 TANJUNG RIA
9753 P9471040202 IMBI
9754 P9471040203 JAYAPURA UTARA

BELUM REGISTRASI
9755 Gunung Selamat
9756 LUBUK ULANG ALING
9756 Sorowako
9756 Kotu

KETERANGAN:
1 Diisi dengan mencantumkan angka "1" pada kolom yang sesuai
2 *) Diisi dengan angka sesuai jumlah yang ada.
N PELAYANAN SESUAI STANDAR PERMENKES 75/2014

A. LOKASI

Tersedia transportasi umum dari dan


Tidak didirikan di lokasi berbahaya

Tersedia fasilitas parkir


KECAMATAN KAB/KOTA PROVINSI

menuju Puskesmas
1 2 3
Simeulue Aceh
Simeulue Aceh
Simeulue Aceh
Simeulue Aceh
Simeulue Aceh
Simeulue Aceh
Simeulue Aceh
Simeulue Aceh
Simeulue Aceh
Simeulue Aceh
Simeulue Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Singkil Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Selatan Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Tenggara Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Timur Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Tengah Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Barat Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Aceh Besar Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Pidie Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Bireuen Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Utara Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Aceh Barat Daya Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Gayo Lues Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Aceh Tamiang Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Nagan Raya Aceh
Aceh Jaya Aceh
Aceh Jaya Aceh
Aceh Jaya Aceh
Aceh Jaya Aceh
Aceh Jaya Aceh
Aceh Jaya Aceh
Aceh Jaya Aceh
Aceh Jaya Aceh
Aceh Jaya Aceh
Aceh Jaya Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Bener Meriah Aceh
Pidie Jaya Aceh
Pidie Jaya Aceh
Pidie Jaya Aceh
Pidie Jaya Aceh
Pidie Jaya Aceh
Pidie Jaya Aceh
Pidie Jaya Aceh
Pidie Jaya Aceh
Pidie Jaya Aceh
Pidie Jaya Aceh
Pidie Jaya Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
Kota Sabang Aceh
Kota Sabang Aceh
Kota Sabang Aceh
Kota Sabang Aceh
Kota Sabang Aceh
Kota Sabang Aceh
Kota Langsa Aceh
Kota Langsa Aceh
Kota Langsa Aceh
Kota Langsa Aceh
Kota Langsa Aceh
Kota Lhoksumawe Aceh
Kota Lhoksumawe Aceh
Kota Lhoksumawe Aceh
Kota Lhoksumawe Aceh
Kota Lhoksumawe Aceh
Kota Lhoksumawe Aceh
Kota Subulussalam Aceh
Kota Subulussalam Aceh
Kota Subulussalam Aceh
Kota Subulussalam Aceh
Kota Subulussalam Aceh
Nias Sumatera Utara
Nias Sumatera Utara
Nias Sumatera Utara
Nias Sumatera Utara
Nias Sumatera Utara
Nias Sumatera Utara
Nias Sumatera Utara
Nias Sumatera Utara
Nias Sumatera Utara
Nias Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Mandailing Natal Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Tengah Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Tapanuli Utara Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Toba Samosir Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Labuhan Batu Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Asahan Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Simalungun Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Dairi Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Karo Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Deli Serdang Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Langkat Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Nias Selatan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Humbang Hasundutan Sumatera Utara
Pakpak Bharat Sumatera Utara
Pakpak Bharat Sumatera Utara
Pakpak Bharat Sumatera Utara
Pakpak Bharat Sumatera Utara
Pakpak Bharat Sumatera Utara
Pakpak Bharat Sumatera Utara
Pakpak Bharat Sumatera Utara
Pakpak Bharat Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Samosir Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Serdang Bedagai Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Batu Bara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Utara Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Padang Lawas Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Labuhan Batu Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Utara Sumatera Utara
Nias Barat Sumatera Utara
Nias Barat Sumatera Utara
Nias Barat Sumatera Utara
Nias Barat Sumatera Utara
Nias Barat Sumatera Utara
Nias Barat Sumatera Utara
Nias Barat Sumatera Utara
Nias Barat Sumatera Utara
Kota Sibolga Sumatera Utara
Kota Sibolga Sumatera Utara
Kota Sibolga Sumatera Utara
Kota Sibolga Sumatera Utara
Kota Sibolga Sumatera Utara
Kota Tanjung Balai Sumatera Utara
Kota Tanjung Balai Sumatera Utara
Kota Tanjung Balai Sumatera Utara
Kota Tanjung Balai Sumatera Utara
Kota Tanjung Balai Sumatera Utara
Kota Tanjung Balai Sumatera Utara
Kota Tanjung Balai Sumatera Utara
Kota Tanjung Balai Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Pematang Siantar Sumatera Utara
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Medan Sumatera Utara
Kota Binjai Sumatera Utara
Kota Binjai Sumatera Utara
Kota Binjai Sumatera Utara
Kota Binjai Sumatera Utara
Kota Binjai Sumatera Utara
Kota Binjai Sumatera Utara
Kota Binjai Sumatera Utara
Kota Binjai Sumatera Utara
Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
Kota Gunung Sitoli Sumatera Utara
Kota Gunung Sitoli Sumatera Utara
Kota Gunung Sitoli Sumatera Utara
Kota Gunung Sitoli Sumatera Utara
Kota Gunung Sitoli Sumatera Utara
Kota Gunung Sitoli Sumatera Utara
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Pesisir Selatan Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Solok Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Sijunjung Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Tanah Datar Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Padang Pariaman Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Agam Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Pasaman Sumatera Barat
Solok Selatan Sumatera Barat
Solok Selatan Sumatera Barat
Solok Selatan Sumatera Barat
Solok Selatan Sumatera Barat
Solok Selatan Sumatera Barat
Solok Selatan Sumatera Barat
Solok Selatan Sumatera Barat
Solok Selatan Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Dharmas Raya Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Pasaman Barat Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Padang Sumatera Barat
Kota Solok Sumatera Barat
Kota Solok Sumatera Barat
Kota Solok Sumatera Barat
Kota Solok Sumatera Barat
Kota Sawah Lunto Sumatera Barat
Kota Sawah Lunto Sumatera Barat
Kota Sawah Lunto Sumatera Barat
Kota Sawah Lunto Sumatera Barat
Kota Sawah Lunto Sumatera Barat
Kota Sawah Lunto Sumatera Barat
Kota Padang Panjang Sumatera Barat
Kota Padang Panjang Sumatera Barat
Kota Padang Panjang Sumatera Barat
Kota Padang Panjang Sumatera Barat
Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat
Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat
Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat
Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat
Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat
Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat
Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat
Kota Payakumbuh Sumatera Barat
Kota Payakumbuh Sumatera Barat
Kota Payakumbuh Sumatera Barat
Kota Payakumbuh Sumatera Barat
Kota Payakumbuh Sumatera Barat
Kota Payakumbuh Sumatera Barat
Kota Payakumbuh Sumatera Barat
Kota Payakumbuh Sumatera Barat
Kota Pariaman Sumatera Barat
Kota Pariaman Sumatera Barat
Kota Pariaman Sumatera Barat
Kota Pariaman Sumatera Barat
Kota Pariaman Sumatera Barat
Kota Pariaman Sumatera Barat
Kota Pariaman Sumatera Barat
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Kuantan Singingi Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hulu Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Indragiri Hilir Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Pelalawan Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Siak Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Kampar Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Rokan Hulu Riau
Bengkalis Riau
Bengkalis Riau
Bengkalis Riau
Bengkalis Riau
Bengkalis Riau
Bengkalis Riau
Bengkalis Riau
Bengkalis Riau
Bengkalis Riau
Bengkalis Riau
Bengkalis Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Rokan Hilir Riau
Kepulauan Meranti Riau
Kepulauan Meranti Riau
Kepulauan Meranti Riau
Kepulauan Meranti Riau
Kepulauan Meranti Riau
Kepulauan Meranti Riau
Kepulauan Meranti Riau
Kepulauan Meranti Riau
Kepulauan Meranti Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Pekan Baru Riau
Kota Dumai Riau
Kota Dumai Riau
Kota Dumai Riau
Kota Dumai Riau
Kota Dumai Riau
Kota Dumai Riau
Kota Dumai Riau
Kota Dumai Riau
Kota Dumai Riau
Kota Dumai Riau
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Kerinci Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Merangin Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Sarolangun Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Batang Hari Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Muaro Jambi Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Timur Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tanjung Jabung Barat Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Tebo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Bungo Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Jambi Jambi
Kota Sungai Penuh Jambi
Kota Sungai Penuh Jambi
Kota Sungai Penuh Jambi
Kota Sungai Penuh Jambi
Kota Sungai Penuh Jambi
Kota Sungai Penuh Jambi
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Muara Enim Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Lahat Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Rawas Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Banyuasin Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Empat Lawang Sumatera Selatan
Empat Lawang Sumatera Selatan
Empat Lawang Sumatera Selatan
Empat Lawang Sumatera Selatan
Empat Lawang Sumatera Selatan
Empat Lawang Sumatera Selatan
Empat Lawang Sumatera Selatan
Empat Lawang Sumatera Selatan
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
Musi Rawas Utara Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Palembang Sumatera Selatan
Kota Prabumulih Sumatera Selatan
Kota Prabumulih Sumatera Selatan
Kota Prabumulih Sumatera Selatan
Kota Prabumulih Sumatera Selatan
Kota Prabumulih Sumatera Selatan
Kota Prabumulih Sumatera Selatan
Kota Prabumulih Sumatera Selatan
Kota Prabumulih Sumatera Selatan
Kota Prabumulih Sumatera Selatan
Kota Pagar Alam Sumatera Selatan
Kota Pagar Alam Sumatera Selatan
Kota Pagar Alam Sumatera Selatan
Kota Pagar Alam Sumatera Selatan
Kota Pagar Alam Sumatera Selatan
Kota Pagar Alam Sumatera Selatan
Kota Pagar Alam Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Bengkulu Selatan Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Rejang Lebong Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Bengkulu Utara Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Kaur Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Seluma Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Muko-Muko Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Lebong Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Kepahiang Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Bengkulu Tengah Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Kota Bengkulu Bengkulu
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Lampung Barat Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Tanggamus Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Selatan Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Timur Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Tengah Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Lampung Utara Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Way Kanan Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Tulang Bawang Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pesawaran Lampung
Pring Sewu Lampung
Pring Sewu Lampung
Pring Sewu Lampung
Pring Sewu Lampung
Pring Sewu Lampung
Pring Sewu Lampung
Pring Sewu Lampung
Pring Sewu Lampung
Pring Sewu Lampung
Pring Sewu Lampung
Pring Sewu Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Mesuji Lampung
Tulang Bawang Barat Lampung
Tulang Bawang Barat Lampung
Tulang Bawang Barat Lampung
Tulang Bawang Barat Lampung
Tulang Bawang Barat Lampung
Tulang Bawang Barat Lampung
Tulang Bawang Barat Lampung
Tulang Bawang Barat Lampung
Tulang Bawang Barat Lampung
Tulang Bawang Barat Lampung
Pesisir Barat Lampung
Pesisir Barat Lampung
Pesisir Barat Lampung
Pesisir Barat Lampung
Pesisir Barat Lampung
Pesisir Barat Lampung
Pesisir Barat Lampung
Pesisir Barat Lampung
Pesisir Barat Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Bandar Lampung Lampung
Kota Metro Lampung
Kota Metro Lampung
Kota Metro Lampung
Kota Metro Lampung
Kota Metro Lampung
Kota Metro Lampung
Kota Metro Lampung
Kota Metro Lampung
Kota Metro Lampung
Kota Metro Lampung
Kota Metro Lampung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Bangka Bangka Belitung
Belitung Bangka Belitung
Belitung Bangka Belitung
Belitung Bangka Belitung
Belitung Bangka Belitung
Belitung Bangka Belitung
Belitung Bangka Belitung
Belitung Bangka Belitung
Belitung Bangka Belitung
Belitung Bangka Belitung
Bangka Barat Bangka Belitung
Bangka Barat Bangka Belitung
Bangka Barat Bangka Belitung
Bangka Barat Bangka Belitung
Bangka Barat Bangka Belitung
Bangka Barat Bangka Belitung
Bangka Barat Bangka Belitung
Bangka Barat Bangka Belitung
Bangka Tengah Bangka Belitung
Bangka Tengah Bangka Belitung
Bangka Tengah Bangka Belitung
Bangka Tengah Bangka Belitung
Bangka Tengah Bangka Belitung
Bangka Tengah Bangka Belitung
Bangka Tengah Bangka Belitung
Bangka Tengah Bangka Belitung
Bangka Selatan Bangka Belitung
Bangka Selatan Bangka Belitung
Bangka Selatan Bangka Belitung
Bangka Selatan Bangka Belitung
Bangka Selatan Bangka Belitung
Bangka Selatan Bangka Belitung
Bangka Selatan Bangka Belitung
Bangka Selatan Bangka Belitung
Bangka Selatan Bangka Belitung
Belitung Timur Bangka Belitung
Belitung Timur Bangka Belitung
Belitung Timur Bangka Belitung
Belitung Timur Bangka Belitung
Belitung Timur Bangka Belitung
Belitung Timur Bangka Belitung
Belitung Timur Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung
Karimun Kepulauan Riau
Karimun Kepulauan Riau
Karimun Kepulauan Riau
Karimun Kepulauan Riau
Karimun Kepulauan Riau
Karimun Kepulauan Riau
Karimun Kepulauan Riau
Karimun Kepulauan Riau
Karimun Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Bintan Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Natuna Kepulauan Riau
Lingga Kepulauan Riau
Lingga Kepulauan Riau
Lingga Kepulauan Riau
Lingga Kepulauan Riau
Lingga Kepulauan Riau
Lingga Kepulauan Riau
Kep. Anambas Kepulauan Riau
Kep. Anambas Kepulauan Riau
Kep. Anambas Kepulauan Riau
Kep. Anambas Kepulauan Riau
Kep. Anambas Kepulauan Riau
Kep. Anambas Kepulauan Riau
Kep. Anambas Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Batam Kepulauan Riau
Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
Kepulauan Seribu DKI Jakarta
Kepulauan Seribu DKI Jakarta
Kepulauan Seribu DKI Jakarta
Kepulauan Seribu DKI Jakarta
Kepulauan Seribu DKI Jakarta
Kepulauan Seribu DKI Jakarta
Kepulauan Seribu DKI Jakarta
Kepulauan Seribu DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Timur DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Pusat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Barat DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Jakarta Utara DKI Jakarta
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Bogor Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Sukabumi Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Cianjur Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Bandung Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Garut Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Tasikmalaya Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Ciamis Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Kuningan Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Cirebon Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Majalengka Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Sumedang Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Indramayu Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Subang Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Purwakarta Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Karawang Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bekasi Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Bandung Barat Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Pangandaran Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Bogor Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Sukabumi Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Bandung Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Cirebon Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Depok Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Cimahi Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kota Banjar Jawa Barat
Kota Banjar Jawa Barat
Kota Banjar Jawa Barat
Kota Banjar Jawa Barat
Kota Banjar Jawa Barat
Kota Banjar Jawa Barat
Kota Banjar Jawa Barat
Kota Banjar Jawa Barat
Kota Banjar Jawa Barat
Kota Banjar Jawa Barat
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Cilacap Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Banyumas Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Purbalingga Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Kebumen Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Purworejo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Wonosobo Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Magelang Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Boyolali Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Klaten Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Sukoharjo Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Wonogiri Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Karanganyar Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Sragen Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Grobogan Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Blora Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Rembang Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Pati Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Kudus Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Jepara Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Demak Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Temanggung Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Kendal Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Batang Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pekalongan Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Pemalang Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Tegal Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Brebes Jawa Tengah
Kota Magelang Jawa Tengah
Kota Magelang Jawa Tengah
Kota Magelang Jawa Tengah
Kota Magelang Jawa Tengah
Kota Magelang Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Surakarta Jawa Tengah
Kota Salatiga Jawa Tengah
Kota Salatiga Jawa Tengah
Kota Salatiga Jawa Tengah
Kota Salatiga Jawa Tengah
Kota Salatiga Jawa Tengah
Kota Salatiga Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Pekalongan Jawa Tengah
Kota Tegal Jawa Tengah
Kota Tegal Jawa Tengah
Kota Tegal Jawa Tengah
Kota Tegal Jawa Tengah
Kota Tegal Jawa Tengah
Kota Tegal Jawa Tengah
Kota Tegal Jawa Tengah
Kota Tegal Jawa Tengah
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Kulon Progo DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Bantul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Gunung Kidul DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Sleman DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta DI Yogyakarta
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Pacitan Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Ponorogo Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Trenggalek Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Tulungagung Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Blitar Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Kediri Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Malang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Lumajang Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Jember Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Banyuwangi Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Bondowoso Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Situbondo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Probolinggo Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Pasuruan Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Mojokerto Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Jombang Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Nganjuk Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Madiun Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Magetan Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Ngawi Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Bojonegoro Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Tuban Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Lamongan Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Gresik Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Bangkalan Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Sampang Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Pamekasan Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Sumenep Jawa Timur
Kota Kediri Jawa Timur
Kota Kediri Jawa Timur
Kota Kediri Jawa Timur
Kota Kediri Jawa Timur
Kota Kediri Jawa Timur
Kota Kediri Jawa Timur
Kota Kediri Jawa Timur
Kota Kediri Jawa Timur
Kota Kediri Jawa Timur
Kota Blitar Jawa Timur
Kota Blitar Jawa Timur
Kota Blitar Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Malang Jawa Timur
Kota Probolinggo Jawa Timur
Kota Probolinggo Jawa Timur
Kota Probolinggo Jawa Timur
Kota Probolinggo Jawa Timur
Kota Probolinggo Jawa Timur
Kota Probolinggo Jawa Timur
Kota Pasuruan Jawa Timur
Kota Pasuruan Jawa Timur
Kota Pasuruan Jawa Timur
Kota Pasuruan Jawa Timur
Kota Pasuruan Jawa Timur
Kota Pasuruan Jawa Timur
Kota Pasuruan Jawa Timur
Kota Pasuruan Jawa Timur
Kota Mojokerto Jawa Timur
Kota Mojokerto Jawa Timur
Kota Mojokerto Jawa Timur
Kota Mojokerto Jawa Timur
Kota Mojokerto Jawa Timur
Kota Madiun Jawa Timur
Kota Madiun Jawa Timur
Kota Madiun Jawa Timur
Kota Madiun Jawa Timur
Kota Madiun Jawa Timur
Kota Madiun Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Surabaya Jawa Timur
Kota Batu Jawa Timur
Kota Batu Jawa Timur
Kota Batu Jawa Timur
Kota Batu Jawa Timur
Kota Batu Jawa Timur
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Pandeglang Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Lebak Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Tangerang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Serang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Tangerang Banten
Kota Cilegon Banten
Kota Cilegon Banten
Kota Cilegon Banten
Kota Cilegon Banten
Kota Cilegon Banten
Kota Cilegon Banten
Kota Cilegon Banten
Kota Cilegon Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Serang Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Kota Tangerang Selatan Banten
Jembrana Bali
Jembrana Bali
Jembrana Bali
Jembrana Bali
Jembrana Bali
Jembrana Bali
Jembrana Bali
Jembrana Bali
Jembrana Bali
Jembrana Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Tabanan Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Badung Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Gianyar Bali
Klungkung Bali
Klungkung Bali
Klungkung Bali
Klungkung Bali
Klungkung Bali
Klungkung Bali
Klungkung Bali
Klungkung Bali
Klungkung Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Bangli Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Karang Asem Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Buleleng Bali
Kota Denpasar Bali
Kota Denpasar Bali
Kota Denpasar Bali
Kota Denpasar Bali
Kota Denpasar Bali
Kota Denpasar Bali
Kota Denpasar Bali
Kota Denpasar Bali
Kota Denpasar Bali
Kota Denpasar Bali
Kota Denpasar Bali
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Nusa Tenggara Barat
Dompu Nusa Tenggara Barat
Dompu Nusa Tenggara Barat
Dompu Nusa Tenggara Barat
Dompu Nusa Tenggara Barat
Dompu Nusa Tenggara Barat
Dompu Nusa Tenggara Barat
Dompu Nusa Tenggara Barat
Dompu Nusa Tenggara Barat
Dompu Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Bima Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat
Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
Kota Bima Nusa Tenggara Barat
Kota Bima Nusa Tenggara Barat
Kota Bima Nusa Tenggara Barat
Kota Bima Nusa Tenggara Barat
Kota Bima Nusa Tenggara Barat
Sumba Barat Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Kupang Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Belu Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Alor Nusa Tenggara Timur
Lembata Nusa Tenggara Timur
Lembata Nusa Tenggara Timur
Lembata Nusa Tenggara Timur
Lembata Nusa Tenggara Timur
Lembata Nusa Tenggara Timur
Lembata Nusa Tenggara Timur
Lembata Nusa Tenggara Timur
Lembata Nusa Tenggara Timur
Lembata Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Flores Timur Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Sikka Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ende Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Ngada Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Manggarai Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur
Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur
Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur
Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur
Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur
Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur
Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur
Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
Nagekeo Nusa Tenggara Timur
Nagekeo Nusa Tenggara Timur
Nagekeo Nusa Tenggara Timur
Nagekeo Nusa Tenggara Timur
Nagekeo Nusa Tenggara Timur
Nagekeo Nusa Tenggara Timur
Nagekeo Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Malaka Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Sambas Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Bengkayang Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Landak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Mempawah/Pontianak Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Sanggau Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Ketapang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Sintang Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Kapuas Hulu Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Sekadau Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Melawai Kalimantan Barat
Kayong Utara Kalimantan Barat
Kayong Utara Kalimantan Barat
Kayong Utara Kalimantan Barat
Kayong Utara Kalimantan Barat
Kayong Utara Kalimantan Barat
Kayong Utara Kalimantan Barat
Kayong Utara Kalimantan Barat
Kayong Utara Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kubu Raya Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Pontianak Kalimantan Barat
Kota Singkawang Kalimantan Barat
Kota Singkawang Kalimantan Barat
Kota Singkawang Kalimantan Barat
Kota Singkawang Kalimantan Barat
Kota Singkawang Kalimantan Barat
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Kapuas Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Selatan Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Barito Utara Kalimantan Tengah
Sukamara Kalimantan Tengah
Sukamara Kalimantan Tengah
Sukamara Kalimantan Tengah
Sukamara Kalimantan Tengah
Sukamara Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Lamandau Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Seruyan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Katingan Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Pulang Pisau Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Gunung Mas Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Barito Timur Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Murung Raya Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Tanah Laut Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Kota Baru Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Banjar Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Barito Kuala Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Tapin Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tabalong Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Balangan Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan
Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan
Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan
Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan
Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan
Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan
Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan
Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Paser Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Barat Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Kutai Timur Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Berau Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Mahakam Hulu Kalimantan Timur
Mahakam Hulu Kalimantan Timur
Mahakam Hulu Kalimantan Timur
Mahakam Hulu Kalimantan Timur
Mahakam Hulu Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Balikpapan Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Samarinda Kalimantan Timur
Kota Bontang Kalimantan Timur
Kota Bontang Kalimantan Timur
Kota Bontang Kalimantan Timur
Kota Bontang Kalimantan Timur
Kota Bontang Kalimantan Timur
Kota Bontang Kalimantan Timur
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Malinau Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Bulungan Kalimantan Utara
Tana Tidung Kalimantan Utara
Tana Tidung Kalimantan Utara
Tana Tidung Kalimantan Utara
Tana Tidung Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Nunukan Kalimantan Utara
Kota Tarakan Kalimantan Utara
Kota Tarakan Kalimantan Utara
Kota Tarakan Kalimantan Utara
Kota Tarakan Kalimantan Utara
Kota Tarakan Kalimantan Utara
Kota Tarakan Kalimantan Utara
Kota Tarakan Kalimantan Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Minahasa Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasan Selatan Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Minahasa Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Bolaang Mongodow Utara Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow SelataSulawesi Utara
Bolaang Mongondow SelataSulawesi Utara
Bolaang Mongondow SelataSulawesi Utara
Bolaang Mongondow SelataSulawesi Utara
Bolaang Mongondow SelataSulawesi Utara
Bolaang Mongondow SelataSulawesi Utara
Bolaang Mongondow SelataSulawesi Utara
Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara
Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Manado Sulawesi Utara
Kota Bitung Sulawesi Utara
Kota Bitung Sulawesi Utara
Kota Bitung Sulawesi Utara
Kota Bitung Sulawesi Utara
Kota Bitung Sulawesi Utara
Kota Bitung Sulawesi Utara
Kota Bitung Sulawesi Utara
Kota Bitung Sulawesi Utara
Kota Bitung Sulawesi Utara
Kota Tomohon Sulawesi Utara
Kota Tomohon Sulawesi Utara
Kota Tomohon Sulawesi Utara
Kota Tomohon Sulawesi Utara
Kota Tomohon Sulawesi Utara
Kota Tomohon Sulawesi Utara
Kota Tomohon Sulawesi Utara
Kota Kotamobagu Sulawesi Utara
Kota Kotamobagu Sulawesi Utara
Kota Kotamobagu Sulawesi Utara
Kota Kotamobagu Sulawesi Utara
Kota Kotamobagu Sulawesi Utara
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Banggai Sulawesi Tengah
Morowali Sulawesi Tengah
Morowali Sulawesi Tengah
Morowali Sulawesi Tengah
Morowali Sulawesi Tengah
Morowali Sulawesi Tengah
Morowali Sulawesi Tengah
Morowali Sulawesi Tengah
Morowali Sulawesi Tengah
Morowali Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Poso Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Donggala Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Toli-Toli Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Buol Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Sigi Sulawesi Tengah
Banggai Laut Sulawesi Tengah
Banggai Laut Sulawesi Tengah
Banggai Laut Sulawesi Tengah
Banggai Laut Sulawesi Tengah
Banggai Laut Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Morowali Utara Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Kota Palu Sulawesi Tengah
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Selayar Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bulukumba Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Bantaeng Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Jeneponto Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Takalar Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Gowa Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Sinjai Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Maros Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Barru Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Bone Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Soppeng Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Wajo Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Sedereng Rappang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Pinrang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Luwu Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Toraja Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Utara Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Toraja Utara Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Makassar Sulawesi Selatan
Kota Pare-pare Sulawesi Selatan
Kota Pare-pare Sulawesi Selatan
Kota Pare-pare Sulawesi Selatan
Kota Pare-pare Sulawesi Selatan
Kota Pare-pare Sulawesi Selatan
Kota Pare-pare Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Kota Palopo Sulawesi Selatan
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Buton Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Muna Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Konawe Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Kolaka Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Bombana Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Wakatobi Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
Buton Utara Sulawesi Tenggara
Buton Utara Sulawesi Tenggara
Buton Utara Sulawesi Tenggara
Buton Utara Sulawesi Tenggara
Buton Utara Sulawesi Tenggara
Buton Utara Sulawesi Tenggara
Buton Utara Sulawesi Tenggara
Buton Utara Sulawesi Tenggara
Buton Utara Sulawesi Tenggara
Buton Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Kolaka Timur Sulawesi Tenggara
Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara
Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara
Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara
Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara
Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara
Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara
Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Muna Barat Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Tengah Sulawesi Tenggara
Buton Selatan Sulawesi Tenggara
Buton Selatan Sulawesi Tenggara
Buton Selatan Sulawesi Tenggara
Buton Selatan Sulawesi Tenggara
Buton Selatan Sulawesi Tenggara
Buton Selatan Sulawesi Tenggara
Buton Selatan Sulawesi Tenggara
Buton Selatan Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
Boalemo Gorontalo
Boalemo Gorontalo
Boalemo Gorontalo
Boalemo Gorontalo
Boalemo Gorontalo
Boalemo Gorontalo
Boalemo Gorontalo
Boalemo Gorontalo
Boalemo Gorontalo
Boalemo Gorontalo
Boalemo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Gorontalo Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Pohuwato Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Bone Bolango Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Gorontalo Utara Gorontalo
Kota Gorontalo Gorontalo
Kota Gorontalo Gorontalo
Kota Gorontalo Gorontalo
Kota Gorontalo Gorontalo
Kota Gorontalo Gorontalo
Kota Gorontalo Gorontalo
Kota Gorontalo Gorontalo
Kota Gorontalo Gorontalo
Kota Gorontalo Gorontalo
Kota Gorontalo Gorontalo
Majene Sulawesi Barat
Majene Sulawesi Barat
Majene Sulawesi Barat
Majene Sulawesi Barat
Majene Sulawesi Barat
Majene Sulawesi Barat
Majene Sulawesi Barat
Majene Sulawesi Barat
Majene Sulawesi Barat
Majene Sulawesi Barat
Majene Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamasa Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Utara Sulawesi Barat
Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Barat Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tenggara Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Maluku Tengah Maluku
Buru Maluku
Buru Maluku
Buru Maluku
Buru Maluku
Buru Maluku
Buru Maluku
Buru Maluku
Buru Maluku
Buru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Kepulauan Aru Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Barat Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Seram Bagian Timur Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Maluku Barat Daya Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Buru Selatan Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Ambon Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Kota Tual Maluku
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Barat Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Halmahera Tengah Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Kepulauan Sula Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Selatan Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Utara Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Halmahera Timur Maluku Utara
Pulau Morotai Maluku Utara
Pulau Morotai Maluku Utara
Pulau Morotai Maluku Utara
Pulau Morotai Maluku Utara
Pulau Morotai Maluku Utara
Pulau Morotai Maluku Utara
Pulau Taliabu Maluku Utara
Pulau Taliabu Maluku Utara
Pulau Taliabu Maluku Utara
Pulau Taliabu Maluku Utara
Pulau Taliabu Maluku Utara
Pulau Taliabu Maluku Utara
Kota Ternate Maluku Utara
Kota Ternate Maluku Utara
Kota Ternate Maluku Utara
Kota Ternate Maluku Utara
Kota Ternate Maluku Utara
Kota Ternate Maluku Utara
Kota Ternate Maluku Utara
Kota Ternate Maluku Utara
Kota Ternate Maluku Utara
Kota Ternate Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
Fak-fak Papua Barat
Fak-fak Papua Barat
Fak-fak Papua Barat
Fak-fak Papua Barat
Fak-fak Papua Barat
Fak-fak Papua Barat
Fak-fak Papua Barat
Fak-fak Papua Barat
Fak-fak Papua Barat
Fak-fak Papua Barat
Kaimana Papua Barat
Kaimana Papua Barat
Kaimana Papua Barat
Kaimana Papua Barat
Kaimana Papua Barat
Kaimana Papua Barat
Kaimana Papua Barat
Kaimana Papua Barat
Teluk Wondama Papua Barat
Teluk Wondama Papua Barat
Teluk Wondama Papua Barat
Teluk Wondama Papua Barat
Teluk Wondama Papua Barat
Teluk Wondama Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Teluk Bintuni Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Manokwari Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Selatan Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Sorong Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Raja Ampat Papua Barat
Tambraw Papua Barat
Tambraw Papua Barat
Tambraw Papua Barat
Tambraw Papua Barat
Tambraw Papua Barat
Tambraw Papua Barat
Tambraw Papua Barat
Tambraw Papua Barat
Tambraw Papua Barat
Tambraw Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Maybrat Papua Barat
Manokwari Selatan Papua Barat
Manokwari Selatan Papua Barat
Manokwari Selatan Papua Barat
Manokwari Selatan Papua Barat
Pegunungan Arfak Papua Barat
Pegunungan Arfak Papua Barat
Pegunungan Arfak Papua Barat
Pegunungan Arfak Papua Barat
Pegunungan Arfak Papua Barat
Pegunungan Arfak Papua Barat
Pegunungan Arfak Papua Barat
Pegunungan Arfak Papua Barat
Pegunungan Arfak Papua Barat
Kota Sorong Papua Barat
Kota Sorong Papua Barat
Kota Sorong Papua Barat
Kota Sorong Papua Barat
Kota Sorong Papua Barat
Kota Sorong Papua Barat
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Merauke Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayawijaya Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Jayapura Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Nabire Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Kep. Yapen Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Biak Numfor Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Paniai Papua
Puncak Jaya Papua
Puncak Jaya Papua
Puncak Jaya Papua
Puncak Jaya Papua
Puncak Jaya Papua
Puncak Jaya Papua
Puncak Jaya Papua
Puncak Jaya Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Mimika Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Boven Digoel Papua
Mappi Papua
Mappi Papua
Mappi Papua
Mappi Papua
Mappi Papua
Mappi Papua
Mappi Papua
Mappi Papua
Mappi Papua
Mappi Papua
Mappi Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Asmat Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Yahukimo Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Pegunungan Bintang Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Tolikara Papua
Sarmi Papua
Sarmi Papua
Sarmi Papua
Sarmi Papua
Sarmi Papua
Sarmi Papua
Sarmi Papua
Sarmi Papua
Sarmi Papua
Keerom Papua
Keerom Papua
Keerom Papua
Keerom Papua
Keerom Papua
Keerom Papua
Keerom Papua
Keerom Papua
Keerom Papua
Keerom Papua
Waropen Papua
Waropen Papua
Waropen Papua
Waropen Papua
Waropen Papua
Waropen Papua
Waropen Papua
Waropen Papua
Waropen Papua
Waropen Papua
Supiori Papua
Supiori Papua
Supiori Papua
Supiori Papua
Supiori Papua
Memberamo Raya Papua
Memberamo Raya Papua
Memberamo Raya Papua
Memberamo Raya Papua
Memberamo Raya Papua
Memberamo Raya Papua
Memberamo Raya Papua
Nduga Papua
Nduga Papua
Nduga Papua
Nduga Papua
Nduga Papua
Nduga Papua
Nduga Papua
Nduga Papua
Lanny Jaya Papua
Lanny Jaya Papua
Lanny Jaya Papua
Lanny Jaya Papua
Lanny Jaya Papua
Lanny Jaya Papua
Lanny Jaya Papua
Lanny Jaya Papua
Lanny Jaya Papua
Lanny Jaya Papua
Memberamo Tengah Papua
Memberamo Tengah Papua
Memberamo Tengah Papua
Memberamo Tengah Papua
Memberamo Tengah Papua
Yalimo Papua
Yalimo Papua
Yalimo Papua
Yalimo Papua
Yalimo Papua
Yalimo Papua
Yalimo Papua
Puncak Papua
Puncak Papua
Puncak Papua
Puncak Papua
Puncak Papua
Puncak Papua
Puncak Papua
Puncak Papua
Dogiyai Papua
Dogiyai Papua
Dogiyai Papua
Dogiyai Papua
Dogiyai Papua
Dogiyai Papua
Dogiyai Papua
Dogiyai Papua
Dogiyai Papua
Dogiyai Papua
Intan Jaya Papua
Intan Jaya Papua
Intan Jaya Papua
Intan Jaya Papua
Intan Jaya Papua
Intan Jaya Papua
Deiyai Papua
Deiyai Papua
Deiyai Papua
Deiyai Papua
Deiyai Papua
Deiyai Papua
Deiyai Papua
Deiyai Papua
Deiyai Papua
Deiyai Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua
Kota Jayapura Papua

Labuhan Batu Sumatera Utara


Solok Selatan Sumatera Barat
Luwu Timur Sulawesi Selatan
Enrekang Sulawesi Selatan

0 0 0

a kolom yang sesuai


Tersedia fasilitas pagar

4
A. LOKASI
Tidak didirikan di sekitar Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan

5
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

Permanen

6
Terpisah dengan bangunan lain

7
Terdapat rumah dinas nakes

8
Tata letak ruang diatur dan
dikelompokkan memperhatikan zona

9
infeksius dan non infeksius

Tata letak ruang diatur dan


dikelompokkan memperhatikan privasi

10
kegiatan
Tata letak ruang diatur dan
dikelompokkan memperhatikan zona
11
pelayanan
Terdapat lambang Puskesmas di depan
bangunan Puskesmas
12

Terdapat papan/tulisan nama


13

Puskesmas
Terdapat ruangan administrasi/kantor
14

Terdapat ruangan Kepala Puskesmas


15

Terdapat ruangan rapat


16
B. BANGUNA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terdapat ruangan pendaftaran dan
rekam medik

17
Terdapat ruangan tunggu

18
B. BANGUNAN
Terdapat ruangan pemeriksaan umum

19
Terdapat ruangan tindakan/gawat

20
darurat
Terdapat ruangan KIA, KB, dan

21
Imunisasi
Terdapat ruangan kesehatan gigi dan

22
mulut
Terdapat ruangan ASI

23
Terdapat ruangan promosi kesehatan

24
Terdapat ruang farmasi

25
Terdapat ruangan persalinan

26
Terdapat ruangan rawat pasca

27
persalinan
Terdapat laboratorium
28
Terdapat ruangan sterilisasi
29

Terdapat ruangan penyelenggaraan


makanan/dapur
30

Terdapat kamar mandi


31

Terdapat gudang umum


32

Terdapat ventilasi ruangan


33
C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terdapat pencahayaan ruangan

34
Terdapat sumber air bersih

35
Terdapat sistem pembuangan limbah

36
Terdapat sumber daya listrik

37
Terdapat sambungan telepon

38
Terdapat sistem proteksi petir

39
C. PRASARANA

Terdapat alat pemadam kebakaran

40
Terdapat Kendaraan Puskesmas

41
Keliling
Terdapat kendaraan Ambulans

42
Terdapat set pemeriksaan umum

43
Terdapat set tindakan medis/gawat

44
darurat
Terdapat set pemeriksaan kesehatan

45
ibu
46 Terdapat set pemeriksaan kesehatan
anak
Terdapat set pelayanan KB
47

Terdapat set imunisasi


48

Terdapat set obgyn


49

Terdapat set insersi dan ekstraksi


50

AKDR
Terdapat set resusitasi bayi
51

Terdapat set perawatan pasca


52

persalinan
D. PER
Terdapat set kesehatan gigi dan mulut

53
Terdapat set promosi kesehatan

54
Terdapat set ASI

55
Terdapat set laboratorium

56
D. PERALATAN

Terdapat set farmasi

57
Terdapat set sterilisasi

58
Terdapat set Puskesmas Keliling

59
Terdapat kit Keperawatan kesehatan
masyarakat

60
Terdapat kit imunisasi

61
Terdapat kit UKS

62
Terdapat kit UKGS

63
Terdapat kit bidan
64
Terdapat kit Posyandu
65

Terdapat kit kesehatan lingkungan


66

Jumlah dokter atau DLP


67

Jumlah dokter gigi


68

Jumlah perawat
69

Jumlah Bidan
70
E. KETENAGA
Jumlah Tenaga Kesmas

71
Jumlah tenaga kesling

72
Jumlah tenaga ahli teknologi lab medik

73
Jumlah tenaga gizi
E. KETENAGAAN *)

74
Jumlah tenaga kefarmasian

75
Jumlah tenaga kesehatan lainnya

76
Jumlah tenaga administrasi

77
Memiliki izin penyelenggaraan yang
masih berlaku

78
F.

DAN

Mempunyai nomor registrasi

79
PERIZINAN

Puskesmas
Kepala Puskesmas memenuhi kriteria

80
Memiliki struktur organisasi

81
Melaksanakan pelayanan promosi
82 kesehatan
Melaksanakan pelayanan kesehatan
lingkungan
83

Melaksanakan pelayanan KIA dan KB


84

Melaksanakan pelayanan gizi


85

Melaksanakan pelayanan pencegahan


dan pengendalian penyakit
86
G. PENYELENGGARAAN
Melaksanakan UKM Pengembangan

87
Melaksanakan UKP

88
YELENGGARAAN
Melaksanakan manajemen Puskesmas

89
Melaksanakan pelayanan kefarmasian

90
Melaksanakan pelayanan keperawatan
kesehatan masyarakat

91
Melaksanakan pelayanan laboratorium

92
JUMLAH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0