Anda di halaman 1dari 5

NESTA RUA

Arr. Sstenes Pereira

b 4
Soprano &bb 4 w
Ah, fos - se mi - nha, eu main -

b 4
Alto &bb 4 w
Ah, fos - se mi - nha, eu man -

b bb 4
Tenor V 4 .
Sees - ta ru - a, sees - ta ru - a fos - se mi - nha

Baritone
? b b 44
b
Sees - ta ru - a fos - se mi - nha, fos - se mi - nha, eu man -

b
&bb
3

S
da - va, eu man-da - va la - dri - lhar com pe - dri - nhas, com pe - dri - nhas - de bri -

b
A &bb n
da - va, eu man-da - va - la - dri - lhar Com pe - dri - nhas, com pe - dri - nhas de bri -

b
T V b b n
da - va la - dri - lhar com pe - dri - nhas, com pe - dri - nhas de bri -

B
? bb
b n
da - va la - dri - lhar, sim, la - dri - lhar com pe - dri - nhas de bri -
NESTA RUA
bb
b n ..
2
6

S &
lhan- tes pa-rao meu, pa - rao meu a-mor - pas - sar, a-mor pas-sar.

b bb ..
A &
lhan-tes, bri-lhan-tes, pa-rao meu, pa - rao meu a-mor pas - sar.

b
T Vbb .
.
lhan- tes pa-rao meu a - mor pas - sar, a-mor pas-sar. Nes-ta...

B
? bb
b ..
lhan- tes pa-rao meu a - mor pas - sar. Nes-ta...

b
&bb
10

b
A &bb

b
T Vbb

? bb
B b
NESTA RUA 3
b bb
13

S &

b bb
A &

b
T Vbb

? bb
B b

b
&bb
16

b
A &bb

b
T Vbb

? bb
B b
NESTA RUA
4
b bb
19

S &

b bb
A &

b
T Vbb

? bb
B b

b
&bb
22

b
A &bb

b
T Vbb

? bb
B b
NESTA RUA 5
b bb
25

S &

b bb
A &

b
T Vbb

? bb
B b

b bb
28

S &

b bb
A &

b bb
T V

? bb
B b